Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   • -
   •  
   • (Opphørt 2020-07-01)
   • (Opphørt 2020-07-01)
   • (Opphørt 2020-07-01)
   • (Opphørt 2020-07-01)
   • (Opphørt 2020-07-01)
   • (Opphørt 2020-07-01)
   • (Opphørt 2020-07-01)
   • (Opphørt 2020-07-01)
   • (Opphørt 2016-02-15)
   • (Opphørt 2020-07-01)
   • (Opphørt 2020-07-01)
   • (Opphørt 2020-07-01)
   • (Opphørt 2020-07-01)
   •  
   •  
   •  
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • Avhandlingsserie för Gymnastik- och idrottshögskolan
   • D-uppsats (Opphørt 2014-05-01)
   • Examensarbete
   • Licentiatuppsats vid Gymnastik- och idrottshögskolan
   • Skola-idrott-hälsa
   • Upphört. C-uppsats Fristående kurser (Opphørt 2009-11-11)
   • Upphört. C-uppsats Hälsopedagogprogrammet (Opphørt 2009-11-11)
   • Upphört. C-uppsats Lärarprogrammet (Opphørt 2009-11-11)
   • Upphört. C-uppsats Sport Managementprogrammet (Opphørt 2009-11-11)
   • Upphört. C-uppsats Tränarprogrammet (Opphørt 2009-11-11)
  • And
   Fag / kurs
   • -
   • Hälsopedagog (Opphørt 2009-11-11)
   • Idrott (Opphørt 2009-11-11)
   • Lärare (Opphørt 2009-11-11)
   • Nordiskt friluftsliv (Opphørt 2009-11-11)
   • Sport Management (Opphørt 2009-11-11)
   • Tränare
  • And
   Utdanningsprogram
   • -
   • Fristående kurs
   • Idrott och hälsa, 120 hp
   • Lärarprogrammet
   • Magisterprogrammet i idrott
   • Magisterprogrammet i idrottsvetenskap med inriktning mot idrottsmedicin
   • Masterprogrammet
   • Nordiskt friluftsliv (Opphørt 2016-06-14)
   • Sports Science and Health Science
   • Tränarprogrammet
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Type oppgave
   • -
   • Independent thesis Basic level (university diploma)
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)
   • Independent thesis Basic level (professional degree)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))
   • Independent thesis Advanced level (professional degree)
   • Student paper first term
   • Student paper second term
   • Student paper other
   • Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts))
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years))
  • And
   Kunstnerisk arbeiden
   • -
   • Kun kunstnerisk arbeiden
   • Exclude artistic work
  • And
   Eksternt samarbeid
   • -
   • Kun eksternt samarbeid
   • Exclude external cooperation
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use