Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 3867
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Aljered, Maja
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Permén, Ellinor
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Behandling av fetma: Effekter på BMI, midjemått, vikt, ”Känsla av sammanhang”, kroppsuppfattning och självupplevd hälsa2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study was to evaluate the effects of MotVikt´s obesity-treatment program on eight severely obese subjects, concerning Body Mass Index, Waist-Circumference and Weight after three and a half months and Sense of Coherence, Body Image and Self-experienced Health after three months. The question in focus was: Did MotVikt´s obesity-treatment program have any effects concerning the factors mentioned above?

  Metod

  Information was collected with questionnaires that were filled out by the eight subjects, three men and five women, who participated in MotVikt´s last round of treatment. Data concerning waist-circumference, weight and BMI were provided by MotVikt. The questionnaires that were used to get information about Sense of Coherence, Body Image and Self-Experienced health were SOC-29, BSQ and IQOLA SF-36.

  Resultat

  The average BMI in the group has decreased with 2,9 kg/m2, from 39,7 till 36,8. The waist-circumference has decreased with in average 10,7 cm. The average weight has decreased with 7,5 %. Seven of eight patients have a decreased Sense of Coherence. The average score has changed from 142 to 130. Five of eight patients have improved their Body Image. The average score has changed from 90 to 75. The questions concerning Self-experienced Health show an improvement.

  Diskussion

  The main reason for MotVikt´s obesity treatment program is to make the patients loose 5-10 % of their bodyweight. After half of the treatment-time, most of the participants have already achieved that. It is good to see that all of the patients have a lower waist-circumference and therefore less abdominal obesity. The risks of complications are higher when fat is located to the abdominal area, why this is seen as an important finding that comes with health benefits.

  Seven out of eight patients have decreased their Sense of Coherence, which we see as the most surprising finding in this study. We can only guess what possible reasons may have caused the decrease. One reason may be that the patients are in a phase where they are re-evaluating their lives as a result of the lifestyle change they are going through.

 • 52.
  Allstrin, Julia
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Skånberg, Glenn
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Skadad, lika med underkänt?: En studie om hur idrottslärare bemöter långtidsskadade elever2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med den här uppsatsen är att se hur idrott och hälsaläraren anpassar undervisningen och motiverar skadade elever i idrott och hälsa. Så att även de långtidsskadade eleverna kan uppnå betyget E, motsvarande godkänt. I den här studien definierar vi långtidsskada som en skada som påverkar deltagandet på idrottslektioner i en månad eller längre tid. Vi har valt att grunda studien på hela grundskolan. Följande frågeställningar behandlas:

  Vika erfarenheter har idrottslärare av skadade elever vid undervisning i ämnet?

  Hur anpassar idrottslärare sin undervisning till skadade elever?

  Hur motiverar idrottslärare skadade elever att delta i undervisningen?

  Metod

  Studien har genomförts med en kvalitativ ansats då intervjuer har använts som metod för att samla in vår data. Urvalet var ett bekvämlighetsurval, då det var enklaste sättet för oss att komma i kontakt med lärare vi redan kände på något vis sedan tidigare. I studien intervjuades tre lärare, alla lärare på grundskolan. Vi har valt att använda oss av transkribering av intervjuerna för att lättare kunna analysera i efterhand.

  Resultat

  Vi har kommit fram till att lärare inte stöter på långtidsskadade elever i någon större utsträckning. I denna studie så har det visat sig att idrottslärare anpassar lektionerna i den mån de kan individuellt för den skadade elever men inte alltid så eleven kan delta i den stora gruppens undervisning. De har däremot påpekat att tiden inte alltid räcker till för att ta igen missade moment. Att motivera skadade elever är inget som lärarna har upplevt som något problem då de lägger mycket vikt på att undervisningen skall vara kul och varierande, vilket medför att eleven vill delta.

  Slutsats

  Slutsatsen vi kan dra av den här studien är att det inte är något problem med att motivera majoriteten av de skadade eleverna. Däremot kan anpassningen vara lite svårare då lärarna inte har någon schemalagd tid för att göra detta utan får prioritera bort andra saker för att lyckas. Trots detta så lyckas man hitta uppgifter för eleven att göra, så som teorihäften, för att eleven på något sätt skall kunna jobba mot kunskapsmålen trots en skada.

 • 53.
  Allström, Henrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Komplex rörelse med en god kvalité", vad är det?: En kvalitativ undersökning bland lärare i idrott och hälsa på gymnasiet.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim with this essay is to investigate how six PE teachers asses the students in context to a complex movement structure with a good quality. The questions in this essay are

  How do four PE teachers interpret the expression "Complex movement structure with great movement quality"? Do the teachers have any mutual frame of reference regarding this knowledge? How do the PE teachers think about the progression from primary school to high-school regarding complex movement structure with great movement quality? Do the PE teachers have any tools to assess the students’ knowledge based on these words?

  Method

  Qualitative interviews with half structured questions were used as method in this essay. Six PE teachers from Stockholm participated and the sex was equal. The PCK theory was used as theoretical frame.

  Results

  The teachers claimed that many parts in a movement make it complex. Good technique, tactics, good condition and team sports was common examples for a complex movement.

  The students must, according to the teachers have to know many different movements in different activities before they can call it good movement quality.

  Measure tools to asses these movements were common among three of the six PE teachers.

  No one of the teachers had any assessing frame according to complex movements with great quality

  Individual adaptations, interest and developing movements was common answers according to the progression.

  Conclusions

  The teachers’ thoughts about complex movements, progression and quality were in line with previous research. 50% of the teachers had no tools to measure these movements.

 • 54.
  Allström, Henrik
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Unander, Martin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Fysisk aktivitet och dess samvariation med självskattad psykisk status och stress2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med uppsatsen är att undersöka samvariationen mellan självskattad fysisk aktivitetsgrad och självupplevd psykisk status bland gymnasieungdomar. I syftet ingår att analysera eventuella skillnader i självupplevd fysisk aktivitetsgrad och självupplevd psykisk status respektive stress, kön och region - Stockholms län och Västernorrlands län. Frågeställningar är:

  -        Hur fysiskt aktiva anser sig respondenter i Stockholm respektive Västernorrlands län vara?

  -        Hur ser prevalensen ut angående självupplevd stress och psykisk status för män och kvinnor i Stockholms respektive Västernorrlands län och finns det någon skillnad mellan män och kvinnor?

  -        Finns någon samvariation mellan psykisk status respektive stress och fysisk aktivitet?

  Metod

  För studien valdes en kvantitativ metod i form av en enkät uppdelad i två delar där den första delen mätte respondentens grad av självupplevd fysisk aktivitetsgrad och den andra delen mätte respondentens självupplevda psykiska status respektive självupplevda stress.

  Resultat

  Av de tillfrågade ansåg sig en klar majoritet vara fysiskt aktiva. Generellt sett ansåg sig en större andel män än kvinnor vara fysiskt aktiva. Ett större andel av eleverna i Stockholm än i Västernorrland såg sig själva som fysiskt aktiva.

  Samtliga grupper uppvisade en självupplevd psykisk status över ett hypotetiskt jämviktsläge på den sjugradiga skalan, det vill säga ett läge med varken dålig eller god psykisk status. I studien redovisade de kvinnliga eleverna en betydligt högre grad av upplevd stress än de manliga eleverna gjorde.

  Slutsats

  Chi2-tester tyder på att det inte finns någon samvariation mellan fysisk aktivitet och psykisk status. Däremot är sambandet mellan fysisk aktivitet och graden av självupplevd stress statistiskt säkerställd i fem av nio grupper. Sammanfattningsvis är det rimligt att dra slutsatsen att fysisk aktivitet har större betydelse för självskattad stress än för graden av självupplevd psykisk aktivitet, åtminstone för de studerade individerna i den här undersökningen.

 • 55.
  Almali, Leyli
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Vad är hälsa för högstadieelever?: En intervjustudie om flickor och pojkar och deras uppfattning om begreppet hälsa i årskurs 92019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The purpose of this survey is to investigate what students in grade 9 thinks what health is. How they relate to health in the subject physical education and what image they have on the subject.

  Questions

  • What do students in grade 9 think about what they learn about the notion of health.
  • How do the teachers convey their knowledge to the students about health.
  • Do the students have a pathogen or a salutogenic perspective of health.

  Method

  To answer the questions the survey used a qulitative method with interviews. Six students from grade 9 and 3 teachers in physical education participated in the study. The interviews were semistructured because the content and questions were decided before hand but the follow up questions were adapted to the people that participated.

  Results

  The students perceived the notion of health in the subject differently. Some students connects the notion of health to different physical activities whilst some students thinks about nutrition as an important part of health. All the participating teachers used theory sessions to educate about health. However, the content could differ between the teachers. The image of what the students think about health is mainly from a salutogenic perspective. 5 of 6 students said they interpreted that they had a salutogenic perspective and only one person thought about health from a pathogen perspective.

  Conclusions

  The students interpreted the notion of health differently. The teachers used theory sessions when they educated about health. Both students and teachers thought about health from mainly a salutogenic perspective.

 • 56.
  Almberg, Mica
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Är yoga hälsa?: En hälsoanalys av yoga enligt YogaSutras2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet är att undersöka yoga och dess förhållande till hälsa ur ett fysiskt, psykiskt och själsligt perspektiv.

  Frågeställningarna är:

  - Hur beskrivs vägen mot tillståndet yoga enligt YogaSutras utifrån ett fysiskt, psykiskt och själsligt perspektiv?

  - Hur beskrivs tillståndet yoga enligt YogaSutras utifrån ett fysiskt, psykiskt och själsligt perspektiv?

  - På vilket sätt förhåller sig yoga enligt YogaSutras till hälsa utifrån ett fysiskt, psykiskt och själsligt perspektiv?

  Metod

  Metoden består av en textanalys ur en innehållsaspekt. Boken som används heter YogaSutras är skriven på sanskrit och översatt till engelska. Texten har bearbetats genom meningskoncentration och kategoriseras utifrån perspektiven fysiskt, psykiskt och själsligt, som en del utav det övergripande begreppet hälsa. Resultaten har sedan analyserat med stöd av Katie Erikssons hälsoteori.

  Resultat

  Resultatet visar att YogaSutras beskriver olika metoder och tekniker som individen kan utföra på vägen mot det slutgiltiga tillståndet yoga. Dessa innefattar fysiska, psyksiska och själsliga perspektiv. De tre perspektiven sker också i samverkan av varandra. I det slutgiltiga tillståndet yoga är de tre perspektiven integrerade. Detta överstämmer väl med Erikssons definition av hälsobegreppet.

  Slutsats

  Det står det klart att det finns minst ett förhållande mellan yoga och hälsa, vilket är att yoga bidrar till hälsa hos individen. Detta får även stöd av presenterad forskning. Det slutgiltiga tillståndet yoga kan även anses vara jämförbart med det optimala hälsotillståndet, eftersom tillstånden överensstämmer med varandra.

 • 57.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala universitet.
  Meckbach, Jane
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Öhman, Marie
  Örebro universitet.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro universitet.
  How Wii Teach Physical Education and Health2016In: SAGE Open, ISSN 2158-2440, E-ISSN 2158-2440, Vol. 6, no 4, p. 1-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of educational computer games in physical education (PE) has become more popular in recent years and has attracted research interest. The aim of the article is to investigate how physical activities and images of the human body are offered by the game. The results show how the “teacher” constituted in the games is one who instructs and encourages the players to exercise and think about their bodies, but not a “teacher” who can help students to investigate, argue, or discuss images of health and the human body. We argue that the use of a wide range and variety of ways of teaching would make the teaching richer and offer a deeper understanding about the body and health.

 • 58.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala universitet.
  Meckbach, Jane
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Öhman, Marie
  Örebro universitet.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro universitet.
  Learning and active video gaming in school: How wii teach Physical Education and Health: Contribution to symposium Learning and active video gaming in school at BERA 20142014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  The potential use of exergames in Physical Education and Health is surrounded by a growing discussion among practitioners, policy makers and researchers focusing on different expectations about the games. In this discussion there is, however, a need to further include issues about the learning content offered by these games, how the content is expected to be taught and about the potential consequences the use of games may have for learning and socialisation. This study focus on how meanings about health and the human body are offered by the game: What kind of teaching is delegated to the artifact when used in Physical Education and Health?

  Focus of inquiry

  The aim of this article is to investigate how images of health and the human body and are taught by using exergames.

  Analytical framework and Research methods

  The empirical study builds on the use of an analytical tool called “Epistemological move analysis”. Studies of teaching and learning have shown how teachers use different kinds of actions (for example instructive, confirming, re-orienting, generative, re-constructive and evaluative moves) in order to try to direct the meaning making in educational settings. In this study, these categories are used, developed and specified in the context of teaching in Physical Education and Health. The empirical material used consists of video recordings from sessions where the games Wii Fit Plus and EA Sports Active were played.

  Research findings

  The results of the analyses show how the games offer different kinds of epistemological moves: Instructive moves about the fit body and how to play the game, re-orienting moves used in order to help the players to modify their action towards a more relevant and effective way, generative moves used to help the players to think about how to play the game and confirming move about the players’ gaming. In sum, the “teacher” constituted in the game is a teachers who instructs, confirms and encourages the players to move and exercise their bodies. But it is not a teacher who, in contrast to teaching in other contexts, is able to help the learners to make investigations or to participate in argumentation and discussion about for example images of health and the human body. Teaching in these games is constituted as a behavioral modification focused on an idea about a pre-defined and ideal body not expected to be discussed in education.

 • 59.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala universitet.
  Öhman, Marie
  Örebro universitet.
  Meckbach, Jane
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro universitet.
  What do Wii teach in PE?2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In society, video- and computer games are often pointed out as risk factors in relation to physical inactivity, sedentary behaviour as well as increasing levels of obesity. At the same time, computers are an important source of knowledge where IT-competence and IT-experience provide pronounced advantages in society.

  In the middle of this paradox a new type of videogames is introduced, where body movement and physical activity constitute the central element. These games, so called exergames or active video games, are games where physical movement is involved in the game through the use of for example balance-boards, step-up boards and dance-pads. Exergames are now more and more put forward in several countries as interesting tools to use in physical education in order to stimulate young people to be physically active.

  In a recent review and synthesis of research on video games and health, Papastergiou (2009) strongly argues that videogames can offer ”potential benefits as educational tools for Health Education and Physical Education, and that those games may improve young people’s knowledge, skills, attitudes and behaviours in relation to health and physical exercise” (Papastergiou, 2009, p 603). However, Vander Schee and Boyles (2010) argue that exergames rather should be seen as a body pedagogy producing certain narrow meanings about health, and that the uncritical implementation of exergames in school is a problematic way to place commercial products in school. Consequently, there are differences in views regarding exergames in educational settings that are worth paying attention to in research about people’s learning about the body, physical activity and health.

  The aim of this paper is to investigate how images of the human body are expected to be learned when using exergames.

  The use of artifacts – physical objects made by humans – is a central part of human life. In fact, there are many activities that would not be possible to perform without the use of them. In schools, students learn to use paper and pencils, computers, vaulting-horses, footballs and so on. How and why artifacts are supposed to be used in educational settings is however not given beforehand (Cuban 1986). The use of artifacts mediates certain meanings about the view of learning and the goals and choices of content in education (Almqvist 2005, Quennerstedt et al in press).

  In this paper, we will use discourse analytical strategies in order to analyse how meanings about the body are expected to be learned when playing exergames. The discourse analytical strategies involve an interest in how processes of discourse constitute how we experience or relate to ourselves as well as our environment (Laclau & Mouffe 1985). Discourses constitute what is possible to say or do as partial and temporal fixations (Foucault 1980). These fixations are imbued with power, values and ideologies. As Evans and colleagues argue: “/…/ health beliefs, perceptions and definitions of illness are constructed, represented and reproduced through language that is culturally specific, ideologically laden and never value free” (Evans et al 2008 p 46).

  To investigate what these games offer we have explored the manuals, the content, the animations of the games as well as the instructions and comments offered during game play. The empirical material consists of exergames most commonly used in schools: Wii fit and Wii sports (sports active).

  In the discourse analysis we have explored what is taken for granted in the empirical material in relation to other possible ways to argue. In this way we can explore what is included and excluded in the games and what is possible to think and act in relation to statements concerning the body.

  The analysis shows how the logic of the game, its animations, instructions and feedback to the player, constitutes the ideal body as a physically active, well-balanced, slim and strong body. The use of the game, the balance board and the hand control, makes it possible to measure and register how the player follows this logic. The analysis also shows how the way the player is supposed to learn about the body is strongly influenced by behaviorism. In the paper we argue that this way of learning about the body is narrow and limited and that it is important to critically discuss the effects of the use of these games in schools.

  References

  Almqvist, Jonas (2005). Learning and artefacts. On the use of information technology in educational settings. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

  Cuban, Larry (1986). Teachers and machines. The classroom use of technology since 1920. New York: Teachers College Press.

  Evans, John, Rich Emma & Davies Bryan (2008). Education, disordered eating and obesity discourse: Fat fabrications. London: Routledge

  Foucault, Michel (1980). Power/knowledge.  Selected interviews & other writings 1972-1977. New York: Pantheon Books.

  Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (1985). Hegemony and socialist strategy. Towards a radical democratic politics. London: Verso.

  Papastergiou, Marina (2009). Exploring the potential of computer and video games for health and physical education: A literature review. Computers & Education, 53(3), 603-622.

  Quennerstedt, Mikael, Almqvist, Jonas & Öhman, Marie (in press). Keep your eye on the ball. Investigating artifacts in physical education. Interchange.

  Vander Schee, Carolyn J. & Boyles, Deron (2010): ‘Exergaming,’ corporate interests and the crisis discourse of childhood obesity. Sport, Education and Society, 15(2), 169-185.

 • 60.
  Alonso, Juan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, For Sports Coaches (Tränarlänken).
  Taktik/spelanalys – Snabba uppspel i Svenska Basketligan2009Student paper otherStudent thesis
 • 61.
  Alonso, Juan
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Dias Johnson, Georgy
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  The effects of six weeks of in-season specific training on young Swedish division 2 basketball players2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim:

  This study aims to evaluate the physiological effect of periodized specific strength training on young Swedish division 2 basketball players.

   

  Method:

  13 male basketball players of 14-21 years of age were assessed before and after a six week specific training intervention of squats, plyometrics and repeated shuttle sprints. The test battery was made up of jump and sprint tests. The jump tests included the Squat jump (SJ), Counter movement jump (CMJa), Drop jump (DJ) 20, 40, 60 cm, five jump for distance test (5JT), weighted jump squats (JS) with 50, 100, 200 % of body weight. Run test battery consisted of the T-test, repeat shuttle sprint ability test (RSSA) and the Yo-Yo intermittent recovery test level 1 (YY IR1). Seven of the subjects made up the intervention group (IG) and six made up the control group (CG). Both groups participated in their regular sports practice, additionally the IG performed two weekly sessions incorporating specific training.

   

  Results:

  The IG improved significantly in SJ, CMJa, DJ 20, T-test, RSSA and the YY IR1 (p < 0,05). The CG results decreased in all test parameters except in JS and T-test although the increases in the test results were not found to be significant.

   

  Conclusions:

  The conclusion to the study was that an intervention of specific training yields positive results in young basketball players. The results garnered from the intervention verify that this type of training may influence in season progress as well as being a time effective training tool for strength and conditioning specialists.

   

 • 62.
  Alriksson, Anna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Könsbunden gymkultur?: en kvantitativ studie om hur kvinnor och män väljer att träna på gym.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen var att undersöka vad och hur vuxna tränade på gym för att se om det fanns några skillnader som gick att relatera till kön. De frågeställningar som användes för att besvara syftet var: Vilken form av träning föredrog vuxna att ägna sig åt på gymmet? I vilken utsträckning styrketränade vuxna i gymmets öppna lokaler? Vilka muskelgrupper och redskap premierades i samband med vuxnas styrketräning? Hur mycket tid lade vuxna på träning? Föredrog vuxna att träna på egen hand eller tillsammans med andra? Samtliga frågeställningar analyserades utifrån om det skiljde sig mellan kvinnor och män.

  Metod: För att besvara studiens frågeställningar som grundade sig i ett allmängiltigt intresse genomfördes en kvantitativ undersökning via ett strukturerat frågeformulär. Det egenkomponerade formuläret baserades på tidigare forskning och innehöll övervägande slutna svarsalternativ. Urvalet resulterade i ett stickprov av totalt 140 deltagare; 86 kvinnor (61,4%) och 54 män (38,6%). Undersökningen genomfördes på en stor träningsanläggning med ett varierande utbud och undertecknad befann sig på platsen under insamlingen av data.

  Resultat: Det fanns könsrelaterade skillnader i hur vuxna tränade på gymmet. Männen tenderade att träna mer och de föredrog individuell styrketräning med fria vikter och maskiner. Kvinnorna deltog oftare i ledarledd gruppaktivitet och/eller använde sig av sin egen kroppsvikt eller övriga redskap så som bollar och gummiband i samband med sin styrketräning. Utöver det lade männen större fokus på att utveckla sin överkropp medan kvinnorna tenderade att prioritera sin underkropp.

  Slutsats: Kvinnor och män tränade olika på gym och med tidigare forskning som stöd kan detta, till viss del, antas bero på yttre faktorer så som normer och kroppsideal. Denna vetskap bidrar till möjligheter att skapa ett gynnande bemötande från träningsbranschens sida som kan neutralisera den, till synes, styrda uppfattningen om träning. Genom att anpassa miljön och bemöta individen på ett sätt som främjar ett könsneutralt beteende i samband med träning ökar chanserna till en hållbar och optimal utveckling på både det fysiska och mentala planet, oavsett om du är kvinna eller man.

 • 63.
  Alsén, Hanna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Dansundervisning i ämnet idrott och hälsa: en studie om elevers kunskap, attityder och inställning till dans i idrottsundervisningen.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Summary

  Aim:

  The purpose of the study is to examine and analyze students' knowledge and attitude to dance element in physical education.

  Questions:

  • What experiences do students in grade 9 have of dance in physical education?

  • Do the approach and the attitude to dance differ between boys and girls in grade 9? • What are students` perceptions of the effects of dance?

  • What is students’ knowledge of dance?

  • What is grade 9 students’ attitude to the dance as a phenomenon?

  Method:

  A total of eight semi-structured interviews were conducted with grade 9 students. The material used was pen and paper, and audio recording equipment. A thorough interview plan was completed before implementation. Once the interviews were completed, audio recordings were transcribed and interpreted on a theoretical basis, in this case Antonovsky's KASAM concept and from a gender perspective.

  Results:

  Pupils have few positive experiences from dance in physical education. Some reasons for this are that they do not have so much dancing in school, and the dance education that students do have is perceived as unattractive. Therefore students have difficulties in seeing the point of dancing in school. A consequence of this is that the level of knowledge is relatively low among most students, and some of the students’ attitudes are negative. From a gender perspective, one can discern that the girls are more sympathetic to dance than boys.

  Conclusion:

  For the students to feel the meaningfulness to the dance element, teachers should take into account student interest and requests for choice of dance styles and music. Students should also be allowed to be more involved in the planning of the dance element. In order to meet as many needs as possible, they could make use of progression in their work with dance. Students also need to be aware of what it says in the steering documents, so that the element of dance is understandable and that students understand why they should be dancing in physical education.

 • 64.
  Alsén, Hanna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Varför dans?: Idrottslärares syn på dans i undervisningen2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Studiens syfte är att undersöka fyra idrottslärares syn och inställning till dansmomentet i idrottsundervisningen på högstadiet, samt att se hur detta påverkar mängden undervisningstimmar i dansmomentet.

  Frågeställningar

  - Hur påverkar inre faktorer, som lärarens intresse och kunskap i dans, deras undervisning?

  - Vilka är de yttre faktorer som påverkar dansundervisningen?

  - Hur tolkar idrottslärarna dansmomentets beskrivning i kursplanerna Lpo 94 och Lgr 11?

  Hypotes

  Min hypotes är att det används lite dans i undervisningen, med lite menar jag upp till tio lektionstillfällen per läsår. Enligt forskning beror det bl.a. på bristande kunskap hos pedagogerna. Studier visar att de flesta idrottslärarna anser att dans är en viktig del i undervisningen. Yttre faktorer som tidsbrist påverkar eventuellt också valet av lektioner då det krävs mycket förberedelse för att undervisa i dans.

  Metod

  Undersökningen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt har fyra intervjuer genomförts med idrottslärare av olika åldrar och kön. Det material som användes var ljudinspelningsutrustning samt penna och papper. Intervjuerna genomfördes med en väl förberedd intervjuplan. Efter genomförandet transkriberades ljudinspelningarna och tolkades efter ramfaktorteorin, KASAM och tidigare forskning.

  Resultat

  Dansundervisningen som idrottslärarna i den här studien ansvarar för, påverkas av idrottslärarens intresse och kunskap. Anledningen till att det undervisas relativt lite dans beror delvis på bristande kunskap hos pedagogerna, men även yttre faktorer som tidsbrist påverkar valet av att arbeta med dansmomentet i skolan.

  Slutsats

  Idrottslärarna i den här studien har en generellt positiv syn och inställning till dansmomentet.

  Idrottslärarna såg att dansen kan generera i positiva effekter för elevernas utveckling. De var överrens om att dans var viktigt. Idrottslärarna ansåg dock att yttre faktorer var ett hinder för att kunna genomföra dansundervisning.  

 • 65. Alvehus, Malin
  et al.
  Boman, Niklas
  Söderlund, Karin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, Björn Ekblom's and Mats Börjesson's research group.
  Svensson, Michael B
  Burén, Jonas
  Metabolic adaptations in skeletal muscle, adipose tissue, and whole-body oxidative capacity in response to resistance training.2014In: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 114, no 7, p. 1463-1471Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The effects of resistance training on mitochondrial biogenesis and oxidative capacity in skeletal muscle are not fully characterized, and even less is known about alterations in adipose tissue. We aimed to investigate adaptations in oxidative metabolism in skeletal muscle and adipose tissue after 8 weeks of heavy resistance training in apparently healthy young men.

  METHODS: Expression of genes linked to oxidative metabolism in the skeletal muscle and adipose tissue was assessed before and after the training program. Body composition, peak oxygen uptake (VO2 peak), fat oxidation, activity of mitochondrial enzyme in muscle, and serum adiponectin levels were also determined before and after resistance training.

  RESULTS: In muscle, the expression of the genes AdipoR1 and COX4 increased after resistance training (9 and 13 %, respectively), whereas the expression levels of the genes PGC-1α, SIRT1, TFAM, CPT1b, and FNDC5 did not change. In adipose tissue, the expression of the genes SIRT1 and CPT1b decreased after training (20 and 23 %, respectively). There was an increase in lean mass (from 59.7 ± 6.1 to 61.9 ± 6.2 kg), VO2 peak (from 49.7 ± 5.5 to 56.3 ± 5.0 ml/kg/min), and fat oxidation (from 6.8 ± 2.1 to 9.1 ± 2.7 mg/kg fat-free mass/min) after training, whereas serum adiponectin levels decreased significantly and enzyme activity of citrate synthase and 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase did not change.

  CONCLUSION: Despite significant increases in VO2 peak, fat oxidation, and lean mass following resistance training, the total effect on gene expression and enzyme activity linked to oxidative metabolism was moderate.

 • 66.
  Alvring, Simon
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Jansson, Viktor
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Normkritisk undervisning hos lärare i Idrott och Hälsa: En kvalitativ studie om påverkansfaktorerna klass, kön och etnicitet2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of the study was to investigate if and how Physical Education (PE) teachers, with an education from the Swedish school of sports and health science (GIH) and a maximum work experience of 3 years work with norm critical teaching according to the study factors social class, gender and ethnicity. Moreover, an aim has been to investigate what kind of pedagogical tools the interviewed teachers have received from GIH to prepare them how to teach with these factors in mind. Research questions:

  • How do the teachers work norm critical in their teaching according to social class, gender and ethnicity?
  • How has the teacher education at GIH prepared the teachers to work norm critical with these factors?

  Method

  The study was carried out in a qualitative perspective and in-depth interviews were used as research method. One PE teacher teaching in the Swedish compulsory school participated in the pilot interview and five PE teachers teaching at Swedish high schools participated in the study. All respondents in the study have finished a teacher program at GIH and a maximum of 3 years’ working experience as a PE teacher. An interview guide was created according to Lindström’s model of PCK.

  Results

  The Result shows that the interviewed teachers work in a norm critic way to some degree when it come to gender through discussions and gender tasks. Furthermore the result shows that the respondents show some sort of Pedagogical content knowledge (PCK) when it comes to norms regarding gender, something that they do not have when it comes to norms regarding social background and ethnicity. Moreover the result shows that the respondents have acquired a theoretical knowledge and some practical knowledge about gender norms from GIH. When it comes to theoretical knowledge concerning social background and ethnicity norms all the respondents agree that this knowledge have been included minimally in their education. The didactical knowledge about these norms was not included in their education or was discussed at very few occasions.

  Conclusions

  The teachers of the study show similar working methods regarding norm critical pedagogy. According to Lindström’s PCK model, the teachers do not work norm critical. Though, they do in some extent work norm critical regarding gender, but this work does not exist regarding the factors social class and ethnicity. The teachers under study rather work actively with the norms and value principle stated by curriculum. Furthermore they work with gender in a task oriented way. The reason for this can be linked to GIH’s teacher program since the education focus on gender, the other factors, social class and ethnicity only is emphasized briefly during the education.

 • 67.
  Amini, Ali
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, For Sports Coaches (Tränarlänken).
  Forsberg, Henrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, For Sports Coaches (Tränarlänken).
  Ishak, Jonny
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, For Sports Coaches (Tränarlänken).
  Rasmussen, Simon
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, For Sports Coaches (Tränarlänken).
  Framtidens tränare - ur ett föreningsperspektiv2010Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte & Frågeställningar

  Syftet med detta projekt är att undersöka vilken bakgrund en tränare i svenska idrottsföreningar förväntas ha i framtiden.

  Målsättningen är att kartlägga vilken typ av krav och förväntningar som kommer att finnas på framtidens anställda tränare inom svenska idrottsföreningar.

  Utifrån ovan syfte och målsättning skall projektet ge svar på följande två frågeställningar:

  • Vilken inriktning avseende verksamhet och syfte har framtidens svenska idrottsföreningar?
  • Vilken kravbild kommer svenska idrottsföreningar i framtiden att ha på anställda tränare avseende utbildningsnivå och professionsgrad?
 • 68.
  Amsköld, Christoffer
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Strömberg, Malin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Otrygghet i omklädningsrummet: En undersökning om elevers erfarenheter av otrygghet i omklädningsrummet orsakad av mobilkameror2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers erfarenheter av otrygghet i skolidrottens omklädningsrum orsakad av kränkande fotografering med mobilkameror. För attta reda på detta utgår vi ifrån frågeställningarna nedan.

  1. Hur många av eleverna har någon gång känt sig otrygga i omklädningsrummet?
  2. För hur många av eleverna har denna otrygghet orsakats av mobilkameror?
  3. Hur många av eleverna har blivit utsatta för kränkande fotografering i omklädningsrummet?
  4. Skiljer sig antalet otrygga tjejer respektive killar.

  Metod

  Vi genomförde en kvantitativ studie med hjälp av en enkätundersökning innehållande frågor kring elevers personliga upplevelser och erfarenheter från hela skolgången. Populationen var gymnasieelever i Sverige varav urvalet bestod av fyra klasser med sammanlagt 83 elever. Bearbetning av data från enkäterna genomfördes i statistikprogrammet SPSS. Resultaten analyserades utifrån socialpsykologisk teori och den feministiska objektifieringsteorin.

  Resultat

  Vår studie visar att mer än en tredjedel av eleverna känner en otrygghet i omklädningsrummet i samband med skolidrotten. Problemet är nästan dubbelt så stort hos tjejerna jämfört med killarna, resultaten visar däremot att skillnaden mellan könen inte är signifikant. Elevers kameratillgång i omklädningsrummet visar sig ha en bidragande orsak till otrygghet. En av eleverna från vår studie har även blivit utsatt för kränkande fotografering i skolidrottens omklädningsrum.

  Slutsats

  Genom den socialpsykologiska och den feministiska objektifieringsteorin kan vi förklara varför en tredjedel av eleverna känner otrygghet i omklädningsrummet. Med en syn på kroppen som ett objekt jämför de sig själva och andra utifrån samhällets normer. Detta gäller alla elever men framförallt tjejerna, där otryggheten är som störst.

 • 69.
  Amu Holmqvist, Fernando
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Desport, Samuel
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Belastning med svänghjulsprincipen innan maximalt anaerobt arbete.: Ökar hopphöjd och förbättras sprinttid med hjälp av postaktiveringspotentiering?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka om man kan öka hopphöjd och förbättra sprinttid med hjälp av postaktiveringspotential (PAP) där träning med svänghjulsprincipen används som preaktivering.

  Metod                                                          

  Totalt deltog 8 personer i denna studie. Medelvärde ± standardavvikelser för ålder, vikt, och längd var 23,6  ± 1,4 år, 69,9 ± 13 kg, 167,8 ± 9,2 cm. Försökspersonerna (fp) rekryterades under förutsättningarna att de bedrev styrketräning minst 4 dagar i veckan samt att de inte hade några skador. Utöver detta skulle fp ha tillräcklig erfarenhet för att kunna utföra övningen knäböj korrekt.

  Träningsapparaturen som användes var kBox och trögheten i svänghjulet (0,025 kgm2, 0,05 kgm2 och 0,07 kgm2) användes som belastning. Varje försöksperson genomförde fyra tester totalt vid två olika tillfällen. Vid första tillfället genomfördes endast sprint- och hopptest med 15 min vila mellan testerna. Vid testtillfälle 2 genomfördes 4 repetitioner knäböj i kBox 8min före både sprint- och hopptest. Mellan knäböj-sprinten och knäböj-counter movement jump (CMJ) vilade fp 30min.

  Resultat

  Vid den första testomgången hoppade fp 37,5 cm ± 4,7. Vid den andra testomgången, som även innehöll knäböj innan hoppen, hoppade de 36,4cm ± 5,4. Skillnaden i medelvärdet var här 1,1 cm. Det fanns ingen signifikant skillnad (p ≤ 0,05) mellan de olika testtillfällena. Det fanns signifikant skillnad vid 10 m sprint. Även vid 30 m sprint visade resultatet på en signifikant skillnad (p≤0,05) p=0,026. Vid testtillfälle 1 var resultatet för 30 m sprint 4,76 sekunder respektive 4,68 sekunder för tillfälle 2. Vid testtillfälle 1 var resultatet för 10 m sprint 1,98 sekunder respektive 1,92 sekunder för tillfälle 2

  Slutsats

  Denna studie visar på att genom tung träning med svänghjulsprincipen som belastning kan en viss PAP uppnås på sprintförmågan. Dock visade studien inte på någon signifikant skillnad gällande tung träning med svänghjulsprincipen före CMJ.

 • 70.
  Anborg, Robyn
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Estetisk kirurgi: En kvantitativ studie om hur subjektiva upplevelser kring familj påverkar intresse av estetisk kirurgi2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The purpose of this study is to explain how subjective experiences around the family affect interest in esthetic surgery. Specific questions were made to investigate this:

  - How is the interest in esthetic surgery affected by family members who has been talking about undergoing or have been undergoing esthetic surgery?

  - How is the interest in esthetic surgery affected by the experience of divorce during childhood and growing up with a single parent?

  - How is the interest in esthetic surgery affected by physical or psychological absence of mother or father, during childhood?

  - How is the interest in esthetic surgery affected by at least one person who has been supported and loving, during childhood?

  - How is the interest in esthetic surgery affected by family functions that are unmet?

  - How is the interest in esthetic surgery affected by the experience of a family crisis?

  Method

  This thesis has used a quantitative research method, with a survey. An own survey was made, and handed out in Stockholm. 60 surveys was handed out, of which 58 was answered. The survey was managed anonymously, and at first consolidated in spreadsheets of Excel and then analyzed in SPSS, trough Mann-Whitney and Chi-2 test, and also logistic regression.

  Results

  The predictors of interest in esthetic surgery are parents who talked about undergoing esthetic surgery (P = 0.049), lower estimates of mental presence of the mother (P = 0.029), lower estimates of mental presence of father (P = 0.042), lower estimate of that the father has given respect of the own person´s value (P = 0.001) and lower estimation of that the family have provided a good basis for a stable and harmonious childhood (P = 0.003). None of these could individually explain the dependent variable's variation, but all of them interacted. By gradually exclude the predictors in a logistic regression, the main predictor of interest in esthetic surgery was identified, which was the last one mentioned.

  Conclusions

  The conclusion is that certain subjective experiences around the family affect interest in cosmetic surgery, while the influence of others has shown no significant differences.

   

 • 71.
  Andersen Eikje, Cleng
  et al.
  Department of Sports, physical education and outdoor Studies, University college of Southeast Norway, Bø, Norway.
  Horgen, André
  Department of Sports, physical education and outdoor Studies, University college of Southeast Norway, Bø, Norway.
  Arnegård, Johan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  The organizing and regulation of mountain guiding in Scandinavia 1820–2016, with a glance at the Alps2019In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 22, no 4, SI, p. 555-572Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we study how mountain guiding was organized and regulated in Scandinavia and the Alps between 1820 and 2015 and focus on the most important di erences and similarities in Scandinavia, and between Scandinavia and the Alps. We conclude that Switzerland and Chamonix (France) represent two di erent systems in the Alps during the nineteenth century. However, through the emergence of national and international guide unions the regulation of mountain guiding in the Alps today appears uni ed, with a close connection between national regulation and mountain guide unions. In Scandinavia, Norway and Sweden historically had similar practices organizing and regulating mountain guiding, where a relatively strong layman tradition emerged during the 1960s and 1970s. In 2008, legal decisions led Sweden to change its system to match the Alp model, while Norway held on to the layman tradition. This leaves mountain guiding in Norway as a distinctly less regulated eld than in France, and Switzerland, as in and Sweden. 

 • 72.
  Andersson, Anna
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Jansson, Robert
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Vilka är Ni?: en undersökning om vilka som studerar på lärar- och tränarprogrammet på GIH i Stockholm2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien har varit att undersöka vilka som väljer att studera till lärare i idrott och hälsa samt till tränare på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

  • Hur ser studenternas bakgrund (ålder, kön, bostadsort, social bakgrund, invandrarbakgrund och idrottslig bakgrund) ut?

  • Varför valde studenterna att studera på GIH i Stockholm, och på vilka antagningsgrunder blev de antagna?

  Metod

  I studien deltog 83 studenter, varav 35 stycken från tränarprogrammet och 48 stycken från lärarprogrammet. Studenterna svarade på en enkät som tog upp frågor rörande studenternas bakgrund och studieval. Enkätsvaren bearbetades sedan i SPSS där signifikansnivån sattes till p<0,05. De resultat vi fick fram i vår undersökning tolkades sedan med hjälp av tidigare forskning samt Pierre Bourdieus teori om habitus, kapital och fält.

  Resultat

  Medelåldern på lärarprogrammet var 24,5 år samt 25,2 år för studenter på tränarprogrammet. Kvinnorna utgjorde 48 procent av de svarande på lärarprogrammet mot 43 procent på tränarprogrammet. Resultatet visade att de båda studentgrupperna till största del bestod av personer födda i Sverige (96 procent för lärarstudenterna mot 94 procent för tränarstudenterna). Ett stort antal studenter (48 procent av lärarstudenterna mot 57 procent av tränarstudenterna) kom från Stockholm med omnejd. Tjänstemannafamilj på mellannivå är den vanligaste socioekonomiska bakgrunden där 33 procent av lärarstudenterna mot tränarstudenternas 31 procent. Tränarstudenterna hade i hög grad, 49 procent sysslat med idrottslig verksamhet på elitnivå under grundskoletiden, siffran för lärarstudenterna var 33 procent. Studenterna på de båda programmen hade enligt Bourdieus kultursociologiska teori ett stort symboliskt kapital i form av idrottslig bakgrund. De båda studentgrupperna ansåg att GIH hade bra lärare och god pedagogik vilket kan vara en av orsakerna till varför de valde att studera just på GIH. Antagningen för studenterna ser olika ut på programmen. 63 procent av lärarstudenterna kom in på betyg från avslutad gymnasieutbildning medan 88 procent av tränarstudenterna antogs på GIH genom intervjuer och särskild behörighet.

  Slutsats

  Studien visade att de som valt att studera till lärare och tränare på GIH var studenter med svenskt ursprung, är uppväxta i tjänstemannahem och till stor del bestod av relativt unga studenter som under sin skoltid själva varit idrottsligt aktiva. Studenternas syn på GIH och dess utbildning var god och vidare ansåg de att deras utbildning kommer att leda till ett yrke för framtiden.

 • 73. Andersson, B
  et al.
  Andersson, Eva
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Arnell, J
  Bergenfeldt, T
  Forsberg, A
  Amer-Wåhlin, I
  Ljung, B
  Magnegård, T
  Nilsson, Johnny
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Olausson, K
  Olsson Sundelin, T
  Sarac, L
  Sandberg, H
  Ökad fysisk aktivitet viktigt för att bromsa sjukfrånvaron2015In: Dagens nyheter, DN, article id 27 novArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Försäkringskassans rapport (DN Debatt 27/11 2015) visar att sjukfrånvaron fortsätter att öka och lovar att kraftsamla i sjukförsäkringshandläggningen. Men, precis som Försäkringskassan skriver, kommer det inte att räcka för att nå regeringens mål. Regeringens åtgärdsprograms program i sju punkter för att minska sjukfrånvaron saknar en viktig komponent. Det måste kompletteras med fysisk aktivitet som ett åttonde område för att trenden ska kunna brytas, skriver 13 debattörer.

 • 74.
  Andersson, Christoffer
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Kan självreglerat lärande vara ett verktyg för att nå toppen?: En kvantitativ studie kring samband mellan självreglering och nivå i simning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan svenska junior- och seniorsimmares nivå (mätt i FINA poäng), simmarnas bakgrund (träningstimmar, ålder och tävlingserfarenhet) och självregleringsförmåga. Självreglering består av de sex aspekterna planering, ansträngning, self-efficacy, monitorering, reflektion och utvärdering. De frågeställningar som besvarades var följande: Finns det några samband mellan nivå (FINA-poäng), en simmares bakgrund (träningstimmar, ålder och tävlingserfarenhet) och förmåga att självreglera? Och kan simmares nivå (FINA-poäng) prediceras utifrån deras förmåga att självreglera efter att ha kontrollerat för deras träningsbakgrund (ålder, träningstimmar och tävlingserfarenhet)?

  Metod

  I studien deltog totalt 75 simmare, varav 26 män, 47 kvinnor och 2 personer som valde att inte uppge sitt kön. Deltagarna var i åldrarna 15 till 34 år (M = 17,85; SD = 3,68) och låg på en nivå av M = 621,54 (SD = 140,06) FINA poäng. Deltagarnas självregleringsförmåga mättes med hjälp utav enkäten The Self-Regulation Scale. I analysen så beräknades varje deltagares medelvärde och standardavvikelse för var och en av de sex självregleringsaspekterna. I statistikprogramet SPSS utfördes även Pearsonskorrelationstest och en regressionsanalys.

  Resultat

  Resultatet visade på starka positiva samband mellan simmares nivå (FINA-poäng) och bakgrund (ålder, träningstimmar och tävlingserfarenhet). Resultatet visade även på ett samband mellan självregleringsaspekten planering och simmares nivå (FINA-poäng).

  Slutsats

  Sambandet mellan nivå (FINA poäng) och en simmares bakgrund (ålder, träningstimmar och tävlingserfarenhet) stödjer teorin kring "Deliberate Practice" och att det även inom simning finns ett positivt samband mellan träningstimmar och nivå. Utöver det så tyder resultaten på att simmare på en högre nivå är bättre på att planera vilket innebär att simmare på en högre nivå är bättre på att sätta mål, hitta strategier för att nå dessa mål men också hitta vägar för att lösa de hinder som kan uppstå.

 • 75.
  Andersson Dahlborg, Patrik
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Eriksson, Viktor
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  För en justare framtid: En studie av Nollvisionens införande i Södermanlands fotbollsdistrikt2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats var att undersöka införandet av Nollvisionen i Södermanlands fotbollsdistrikt. För att uppnå syftet valde vi att utgå från följande frågeställningar: Vilken var bakgrunden till införandet av Nollvisionen? Vad ville Södermanlands fotbollförbund uppnå med införandet av Nollvisionen? Hur såg de involverade, det vill säga förtroendevalda och tjänstemän inom Södermanlands fotbollförbund, på beslutet att införa Nollvisionen? Hur har Södermanlands fotbollförbund informerat om Nollvisionen? Hur såg fotbollsföreningarna och domarna på införandet av Nollvisionen?

  Metod

  Vi har arbetat både med en kvalitativ metod och en kvantitativ metod. Fyra intervjuer genomfördes där intervjupersonerna valdes utifrån ett strategiskt urval i samråd med Södermanlands fotbollförbund. Två enkätundersökningar delades ut genom ett tillfälligt urval till föreningsrepresentanter och domare.

  Resultat

  Bakgrunden till införandet av Nollvisionen var en kraftig ökning av disciplinärenden i distriktet och influenser från andra distrikt. Södermanlands fotbollförbund vill uppnå en attitydförändring och därmed minska antalet disciplinärenden och få ett bättre klimat på och utanför fotbollsplanerna. Förbundet tillmäter ledarskapet en stor betydelse för att kunna förbättra klimatet på fotbollsplanerna. Man vill ta ett samhällsansvar samt förbättra fotbollens anseende. Föreningarna och domarna har varit huvudmålen för informationen om Nollvisionen. Informationen till domarna kunde ha varit bättre.

  Slutsats

  Nollvisionens införande ligger i linje med Riksidrottsförbundets riktlinjer. Införandet av Nollvisionen ska ses mot bakgrund av fotbollens historiska arv som en fostrande ungdomsaktivitet. Ledarna har en viktig roll i införandet, men deras inställning kan också försvåra genomförandet. Det är svårt att få ut budskap kring de frågor Nollvisionen berör.

 • 76.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Gustafsson, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Född i december - född förlorare?: en studie om elevers betyg i idrott och hälsa i relation till födelsedatum och kön2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet var att undersöka om det finns ett samband mellan elevers betyg i idrott och hälsa i relation till kön och när på året elever är födda, samt om eventuella förändringar över tid går att utläsa.

  Frågeställningarna var: 1. Hur ser eventuella skillnader ut gällande slutbetyget i skolår 9 år 2008 i idrott och hälsa för elever födda tidigt på året respektive sent på året? 2. Hur ser eventuella skillnader ut gällande slutbetyget i skolår 9 år 2008 i idrott och hälsa mellan könen? 3. Vilka eventuella skillnader kan utläsas mellan resultaten i vår studie och Allan Svenssons rapport från 1993?

   

  Vi har använt oss av en statistisk metod. 1687 betyg från fyra olika områden i Stockholms län har samlats in. Tabeller har sammanställts över tidigt respektive sent födda elever, samt kön, i förhållande till betyg i idrott och hälsa. Jämförelser har gjorts med Svenssons resultat.

   

  Killar får klart högre betyg än tjejer i ämnet idrott och hälsa. Elever födda första kvartalet på året får klart bättre betyg än övriga elever. Sämst betyg får de elever som är födda det sista kvartalet. När vi jämför vår studie med Svenssons konstaterar vi att skillnaderna har ökat något mellan tidigt och sent födda killar. Svenssons undersökning visade inga större skillnader mellan tidigt och sent födda tjejer, medan vår visar en nästan lika stor skillnad som hos killarna.

   

  Vi tror att selektionen inom föreningsidrotten påverkar elevers betyg i idrott och hälsa. Många sent födda anses som mindre talangfulla, och slås ut. De som fortsätter med föreningsidrottandet är också de som får högst betyg i idrott och hälsa. Dessutom tror vi att lärare i idrott och hälsa fortfarande grundar sina betyg mycket på prestation. Den skillnad vi kunde se i vårt resultat mellan tjejerna tror vi beror på en ökad elitsatsning och selektering på tjejsidan, gentemot för 20 år sedan då Svensson genomförde sin studie.

   

 • 77.
  Andersson, David
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Effektutveckling i den koncentriska fasen i bänkpress och knäböj2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of the study was to investigate 1RM and what power could be generated in bench-press and half squat concentric at certain percentages of 1RM. Special interest was put to evaluate men (M) and women (K), strength trained (ST) verses non strength trained (EST) in generating absolute power as well as power relative to 1RM.

  Method: In total 59 subjects mean (± SD) age 24.9 ± 4.1 years divided into four test groups: 20 male non strength trained GIH-students (EST M), 20 female non strength trained GIH-students (EST K), 10 male strength trained - sprinters on national/regional level (ST M), 10 female strength trained - sprinters (ST K) on national/regional level. They did two tests on 1RM and power in events of concentric bench-press and half squat in a Smith machine. In the first test session 3 – 5 lifts were made to measure 1RM in each event. In the second session 7 – 12 lifts were made to measure peak power on different weights in percent of 1RM in each event. The orders of events and weights were randomised. Recordings were made with the Muscle-lab system and related software.

  Results: There were significant differences between gender and test groups in 1RM and peak power in half squat. 1RM in half squat for each group were: ST M 246.5 kg, ST K187.8 kg, EST M 229.2 kg and EST K 150.8 kg. Strength trained generated their peak power in half squat on heavier weights relative to their 1RM compared to the non strength trained: ST M 40 %, ST K 30 %, EST M 25 % and EST K 20 %. 1RM in bench-press fore each group were: ST M 87.5 kg, ST K 46.9 kg, EST M 84.5 kg and EST K 40.2 kg. There were significant differences in gender between the EST - groups in bench-press peak power relative to 1RM but not between ST and EST: ST M 50 %, ST K 55 %, EST M 50 % and EST K 60 % of 1RM. Average peak power generated in bench-press was 54 % and in half squat 29 % of 1RM calculated on all participants.

  Conclusions: The strength trained (ST) sprinters might have gained something from their specific training in relative to EST participants as they in this study showed significant differences in half squat. The mean relative load at peak power for all test groups in squat (29% of 1RM) is lower compared to previous studies. Peak power relative to 1RM in bench-press showed significant difference only between men and women in the EST-group. The participants showed a relatively higher load (54% of 1RM) in benchpress than in squat. Comparing strengths between genders mainly showed that males are proportionally stronger in the upper body musculature than legs muscles comparing to women.

 • 78.
  Andersson, David
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Boyacioglu, Anders
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Bilateral deficit vid excentrisk och koncentrisk muskelaktion: En jämförande studie mellan den summerade unilaterala och bilaterala kraftutvecklingen hos roddare visavi sprinters2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The main aim of the study was to investigate the difference in bilateral deficit between rowers and sprinters during maximal eccentric/concentric muscle actions.

  • Are there any significant differences in bilateral deficit between rowers and sprinters?

  • Do the amount of years in practice effect the bilateral deficit?

  Method

  Fourteen male subject participants divided in 2 equal sized groups (7 individuals in each group; rowers and sprinters) performed maximal unilateral/bilateral eccentric and concentric muscle actions in a leg press machine at a velocity of 0.2m/s. The range of motion in the knee joint was 70° – 140°. Dependent t-tests have been performed within each group pre and post test. P was set to 0,05 to prevent type I faults (false positive) a Bonferroni test was made for two comparisons and set to 0,0253.

  Results

  Average bilateral deficit for rowers were: 11% concentric and 33% eccentric. Number of years in practice and bilateral deficit: practiced >8years concentric 7% and eccentric 24%. Practiced <8 years concentric 21% and eccentric 55%.

  Average bilateral deficit for sprinters were: 5% concentric and 24% eccentric. Number of years in practice and bilateral deficit: practiced >8years concentric 4% and eccentric 26%. Practiced <8years concentric 16% and eccentric 11%.

  Conclusions

  The main explanation for the larger differences in bilateral deficit for rowers in eccentric muscle action compared to sprinters may be related for the fact that the rowers have an almost non - eccentric phase during rowing. When comparing the amount of years in practice and bilateral deficit we saw that it decreased with the number of practiced years for booth rowers and sprinters. The reason to this pattern is probably on a neural base.

 • 79.
  Andersson, Eva
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control. Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet.
  Fysisk aktivitet är lika bra som samtalsterapi eller läkemedel vid mild till måttlig depression2016In: / [ed] Svensk förening för fysisk aktivitet och Idrottsmedicin, SFAIM, 2016Conference paper (Other academic)
 • 80.
  Andersson, Eva
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Physical fitness: I. Muscle strength II. Aerobic fitness: Muscle oxygen uptake and heart rate2014In: Women and sport, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2014Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Improved muscle strength and aerobic fitness are of great importance in many sports and are also associated with increased life expectancy and a reduced incidence of a number of diseases. In this chapter, we will discuss some of the factors that influence muscle strength and aerobic fitness, including sex-related factors. The way physical fitness is measured is also important when making comparisons. An increased understanding of the assessment of strength and aerobic fitness may inspire fruitful improvements in practical test and training programs in various sport and health contexts.

 • 81.
  Andersson, Eva
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Riktlinjer för prevention och behandling vid depression och ångestsyndrom enligt FYSS 20172018Conference paper (Other academic)
 • 82.
  Andersson, Eva
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Rygg-, buk- och höftmuskulatur - styrka, träningsövningar och stabilitet.2001In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 3, p. 43-49Article in journal (Other academic)
 • 83.
  Andersson, Eva
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Rygg- och bukmuskelträning samt bålstabilitet1998In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 4, p. 4-7Article in journal (Other academic)
 • 84.
  Andersson, Eva
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control. Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet.
  Startlereflexens betydelse för psykosomatisk smärta. En EMG-studie på barn med stressutlöst återkommande smärta.2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Startlereflexens betydelse för psykosomatisk smärta. En EMG-studie på barn med stressutlöst återkommande smärta. 

  Startle-reflexen är en försvarsreflex som beror på upplevelsen av fara vid plötsligt stark stimulering och hänger i hop med flykt- och kampresponsen. I praktiken innebär den att man hajar eller hoppar till. Reflexen aktiveras vid överraskning. Den börjar med en blinkreflex i ögonen och följs på mindre än en tiondels sekund av framåtböjning av huvudet och en nedåtgående böjningsreaktion av kroppen som sträcker sig ned till benen.

  Via muskelaktivitetsregistrering på ett flertal muskler i kroppen sågs under ljudstimuli i studiens smärtgrupp att reflexen utlöstes lättare och tidigare. Den var också kraftigare och varade längre jämfört med en motsvarande frisk kontrollgrupp.

   

 • 85.
  Andersson, Eva
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences. Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet.
  Äldre blir starkare i GIHs hälsoprojekt2015In: Äldre i centrum : tidskrift för aktuell äldreforskning, ISSN 1653-3585, no 4, p. 2p. 24-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett lyckosamt projekt för seniorer 65 år och äldre har sedan 2005 pågått på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Deltagarna tränar kostnadsfritt och utför hälsotester med GIH:s studenter på hälsopedagogprogrammet. Syftet är att utveckla metoder som kan bidra till ökad fysisk aktivitet och fysisk kapacitet som ett led i sänkta vård- och omsorgskostnader och ökat välmående hos de äldre.

 • 86.
  Andersson, Eva A
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Analys av träningsövningar för buk- och höftböjarmuskulatur1994In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 3, p. 16-18Article in journal (Other academic)
 • 87.
  Andersson, Eva A
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  EMG and strength in trunk and hip muscles1997Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis was to study the myouelectric activity of all major muscles involved in the movements and stabilization of the trunk, pelvis and hips during training exercises, postures, motor tasks, maximal strength performance and locomotion. By use of ultra-sound, EMG electrodes could be guided safely and accurately into muscles situated even close to the spinal column, such as psoas, quadratus lumborum and deep parts of erector spinae.

       A task specific variation in activation levels were seen between muscle synergies, as well as between individual muscles within a synergy. Selective engagement of the abdominal muscles could be achieved in trunk flexion sit-ups, that is lifting only the upper trunk from the floor. An even higher activation of abdominal muscles was needed for static stabilization of the trunk and pelvis during hip flexion sit-ups, whereas single leg lifts were performed without involvement of the abdominal muscles. A selective activation of either the iliacus or psoas muscle was observed, for example in certain types of training exercises and in walking and running. Applying bending moments to the spine, resulted in a grading of the muscle activation response according to mechanical advantage, that is highest in the quadratus lumborum in lateral loading and in the superficial erector spinae in ventral loading. An exception was the most forward flexed position in standing where the superficial erector spinae "relaxed" but quadratus lumborum remained active. In general, the level of EMG in maximal efforts was maintained at the same high level irrespective of position in the range of motion, despite a marked variation in strength output. This position-dependency, as well as the strength values as such, varied in a specific way in groups of athletes, related to previous background.

       These data contribute to the understanding of muscle function and motor control of the trunk , pelvis and hips. They are also of relevance when evaluating and designing tests and training programs in rehabilitation and sport contexts as well as for improving biomechanical models of spinal loading.  

 • 88.
  Andersson, Eva A
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  EMG and strength in trunk and hip muscles1997In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 1, p. 48-Article in journal (Other academic)
 • 89.
  Andersson, Eva A.
  et al.
  Department of Neuroscience, Karolinska Institutet.
  Defaire, Gi
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Hultgren, Staffan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Nilsson, Johnny
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Oddsson, Kristjan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Olin, Hedvig
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Strand, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Wahlgren, Lina
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Wedman, Ingemar
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Ekblom, Örjan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Physical activity for persons with obesity—a health project reported2008In: Forum on Public Policy Online, ISSN 1938-9809, Vol. 4, no SpringArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In public health contexts, increased physical activity habits and fitness (aerobic and strength capacities) are positively related for promoting health and preventing  and treating common diseases/problems, including obesity and overweight. A strongly graded inverse association between physical activity and obesity has been shown both for adults and children. However, a lower mortality risk has been shown for those with greater weight but good aerobic capacity than for those of recommended weight but less fit. On the basis of a health project with physical activity for persons with or without obesity, the paper discusses evidence-based methods for promoting physical activity. General guidelines for the amount of physical activity for persons are described, as are the numerous physiological and medical advantages of physical activity. The economic benefits are also illustrated. The paper exemplifies methods of measuring physical activity habits and physical fitness. These two factors must be observed when showing improvements in public-health contexts, including groups with obesity.

   

 • 90.
  Andersson, Eva A
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology. Karolinska institutet.
  Frank, Per
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology. Karolinska institutet.
  Pontén, Marjan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
  Ekblom, Björn
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, Björn Ekblom's research group.
  Ekblom, Maria
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology. Karolinska institutet.
  Moberg, Marcus
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
  Sahlin, Kent
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
  Improving Strength, Power, Muscle Aerobic Capacity, and Glucose Tolerance through Short-term Progressive Strength Training Among Elderly People.2017In: Journal of Visualized Experiments, ISSN 1940-087X, E-ISSN 1940-087X, no 125Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This protocol describes the simultaneous use of a broad span of methods to examine muscle aerobic capacity, glucose tolerance, strength, and power in elderly people performing short-term resistance training (RET). Supervised progressive resistance training for 1 h three times a week over 8 weeks was performed by RET participants (71±1 years, range 65-80). Compared to a control group without training, the RET showed improvements on the measures used to indicate strength, power, glucose tolerance, and several parameters of muscle aerobic capacity. Strength training was performed in a gym with only robust fitness equipment. An isokinetic dynamometer for knee extensor strength permitted the measurement of concentric, eccentric, and static strength, which increased for the RET group (8-12% post- versus pre-test). The power (rate of force development, RFD) at the initial 0-30 ms also showed an increase for the RET group (52%). A glucose tolerance test with frequent blood glucose measurements showed improvements only for the RET group in terms of blood glucose values after 2 h (14%) and the area under the curve (21%). The blood lipid profile also improved (8%). From muscle biopsy samples prepared using histochemistry, the amount of fiber type IIa increased, and a trend towards a decrease in IIx in the RET group reflected a change to a more oxidative profile in terms of fiber composition. Western blot (to determine the protein content related to the signaling for muscle protein synthesis) showed a rise of 69% in both Akt and mTOR in the RET group; this also showed an increase in mitochondrial proteins for OXPHOS complex II and citrate synthase (both ~30%) and for complex IV (90%), in only the RET group. We demonstrate that this type of progressive resistance training offers various improvements (e.g., strength, power, aerobic capacity, glucose tolerance, and plasma lipid profile).

 • 91.
  Andersson, Eva A
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Grundström, Helen
  Thorstensson, Alf
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Diverging intramuscular activity patterns in back and abdominal muscles during trunk rotation.2002In: Spine, ISSN 1528-1159, Vol. 27, no 6, p. E152-60Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  STUDY DESIGN: An intramuscular electromyographic study was performed on trunk rotations during sitting and standing. OBJECTIVE: The aim was to provide new information on activation levels for deep trunk muscles in various unresisted and resisted trunk rotations. SUMMARY AND BACKGROUND DATA: Frequent daily trunk twisting and decreased maximal strength during trunk rotation have been associated with low back pain or sciatic pain. However, the involvement of deep trunk muscles during different trunk rotations is relatively unknown. METHODS: Ten healthy subjects participated. Fine-wire electrodes were inserted, under ultrasound guidance, into psoas, quadratus lumborum, the superficial medial lumbar erector spinae (ES-s, multifidus) and its deep lateral portion (ES-d, iliocostalis), iliacus, rectus abdominis, obliquus externus, and obliquus internus. RESULTS: The highest involvement for all muscles was observed on the ipsilateral side, in maximal trunk twists with shoulder resistance, except obliquus externus, which showed a dominant contralateral side, and rectus abdominis, which was little activated in all rotations. In contrast, maximal trunk twist without shoulder resistance, i.e., freely performed, resulted generally in lower levels for all muscles involved and in a shift of side dominance for the lumbar muscles quadratus lumborum, psoas, and ES-s. CONCLUSIONS: During trunk rotations the activity patterns for various trunk muscles could drastically change, and even be the opposite, between the two body sides, within the same type of task, depending on several factors such as initial position, effort level, sitting or standing, and external shoulder resistance.

 • 92.
  Andersson, Eva A
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, The Laboratory of Applied Sports Science (LTIV).
  Lundahl, Gunilla
  Ortivus AB, Danderyd.
  Wecke, Liliane
  Institutionen för Kardiologi, KI, KS.
  Lindblom, Ida
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, The Laboratory of Applied Sports Science (LTIV).
  Nilsson, Johnny
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, The Laboratory of Applied Sports Science (LTIV).
  Maximal Aerobic Power versus Performance in Two Aerobic Endurance Tests among Young and Old Adults2011In: Gerontology, ISSN 0304-324X, E-ISSN 1423-0003, no Aug, p. 1-11Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Aerobic fitness is of great value for reducing risk of mortality and cardiovascular diseases. Objective: This study evaluated the performance in and correlations between a new test (five-minute pyramid test, 5MPT), the six-minute walk-test (6MWT) and maximal oxygen uptake (VO(2max)) among old and young adults. Methods: Forty-four habitually active adults (females and males), 23 old (64-79 years) and 21 young (20-32 years) participated. In the 5MPT, the participants moved back and forth along a short walkway (5.5 m) over boxes (height: 'old people' 0.42 m, 'young people' 0.62 m) arranged like an elongated step pyramid for 5 min. Power in the pyramid test (5MPT(power)) was calculated as the product of numbers of laps, body weight, gravity and highest box level divided by time. A 6MWT and a maximal cycle ergometer test for direct measurements of VO(2max) were also performed. In all tests heart rate, with on-line electrocardiography, and perceived exertion were recorded. Results: There was a strong correlation between the 5MPT(power) and VO(2max) for the entire group studied (r = 0.98), and each of the four subgroups old and young females and males separately (r = 0.78-0.98). Contrary to several earlier studies, especially involving people with various diseases, the present data showed that 6MWT cannot be used to predict VO(2max) among old females and young adults. The correlation with VO(2max) was weaker for the 6MWT than for the 5MPT(power). The relative performance values for the old compared to the young (ratio old/young × 100) were considerably lower in 5MPT(power) and VO(2max) (47-55%) than in distance and 'work' in the 6MWT (82-86%). Conclusions: The results, with age and gender variations, can be valuable information in health-fitness contexts, since measuring physical aerobic capacity is very significant in connection with risk evaluations of mortality and various diseases. The 5MPT is a rapid, functional, easy and inexpensive tool for predicting assessed maximal aerobic power.

 • 93.
  Andersson, Eva A
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Ma, Z
  Thorstensson, Alf
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Relative EMG levels in training exercises for abdominal and hip flexor muscles.1998In: Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 0036-5505, E-ISSN 1940-2228, Vol. 30, no 3, p. 175-83Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The main purpose of our study was to compare systematically EMG levels in sub-maximal training exercises for the trunk and hip flexor muscles with those voluntarily attainable in corresponding situations. Six healthy subjects performed three types of standardized training exercises, whose static positions, movement velocity and range of motion were reproduced during maximal voluntary isokinetic strength tests. EMG was recorded with wire electrodes from the iliacus muscle and with surface electrodes from the rectus femoris, sartorius, rectus abdominis, obliquus externus and internus muscles. The relative EMG values demonstrated a task dependency which could differ between individual muscles. The maximal voluntary activation levels were relatively constant across conditions. Exceptions were present, particularly for the rectus femoris and iliacus muscles. These findings highlight the consequences of using different methods of normalizing EMG. The relative EMG values presented may serve as guidelines when selecting training exercises for specific trunk and hip flexor muscles in sports and rehabilitation.

 • 94.
  Andersson, Eva A
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Nilsson, Johnny
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Ma, Z
  Thorstensson, Alf
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Abdominal and hip flexor muscle activation during various training exercises.1997In: European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, ISSN 0301-5548, E-ISSN 1432-1025, Vol. 75, no 2, p. 115-23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to provide objective information on the involvement of different abdominal and hip flexor muscles during various types of common training exercises used in rehabilitation and sport. Six healthy male subjects performed altogether 38 different static and dynamic training exercises trunk and hip flexion sit-ups, with various combinations of leg position and support, and bi- and unilateral leg lifts. Myoelectric activity was recorded with surface electrodes from the rectus abdominis, obliquus externus, obliquus internus, rectus femoris, and sartorius muscles and with indwelling fine-wire electrodes from the iliacus muscle. The mean electromyogram amplitude, normalised to the highest observed value, was compared between static and dynamic exercises separately. The hip flexors were highly activated only in exercises involving hip flexion, either lifting the whole upper body or the legs. In contrast, the abdominal muscles showed marked activation both during trunk and hip flexion sit-ups. In hip flexion sit-ups, flexed and supported legs increased hip flexor activation, whereas such modifications did not generally alter the activation level of the abdominals. Bilateral, but not unilateral, leg lifts required activation of abdominal muscles. In trunk flexion sit-ups an increased activation of the abdominal muscles was observed with increased flexion angle, whereas the opposite was true for hip flexion sit-ups. Bilateral leg lifts resulted in higher activity levels than hip flexion sit-ups for the iliacus and sartorius muscles, while the opposite was true for rectus femoris muscles. These data could serve as a basis for improving the design and specificity of test and training exercises.

 • 95.
  Andersson, Eva A
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Nilsson, Johnny
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Thorstensson, Alf
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Intramuscular EMG from the hip flexor muscles during human locomotion.1997In: Acta Physiologica Scandinavica, ISSN 0001-6772, E-ISSN 1365-201X, Vol. 161, no 3, p. 361-70Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose was to investigate the activation pattern of five major hip flexor muscles and its adaptation to changing speed and mode of progression. A total of 11 healthy subjects performed walking and running on a motor-driven treadmill at speeds ranging from 1.0 to 6.0 m s-1. Intramuscular fine-wire electrodes were used to record myoelectric signals from the iliacus, psoas, sartorius, rectus femoris and tensor fascia latae muscles. The basic pattern, with respect to number of activation periods, remained the same irrespective of speed and mode of progression. However, differences in the relative duration and timing of onset of activation occurred between individual muscles. Over the speed range in walking, a progressively earlier onset was generally seen for the activation period related to hip flexion. Changes in EMG amplitude were measured in the iliacus and psoas muscles and showed a marked increase and difference between walking and running at speeds above 2.0 m s-1. Thus, the alternating flexion-extension movements at the hip during locomotion appear to be governed by a rather fixed 'neural program' which normally only needs minor modulations to accomplish the adjustments accompanying an increase in speed of progression as well as a change from walking to running.

 • 96.
  Andersson, Eva A.
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Rönquist, Gustaf
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Oddsson, Kristjan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Ekblom, Örjan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Björn Ekblom's research group.
  Nilsson, Johnny
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, The Laboratory of Applied Sports Science (LTIV).
  Äldre blir starkare av Hälsoprojektet2013In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 22, no 1, p. 25-27Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  En god kondition och styrka har samband med förbättrad hälsa, minskad förekomst av flera folksjukdomar samt ökad livslängd. Fysiologiska tester kan vara stimulerande för äldre att följa utvecklingen av sin fysiska kapacitet och för olika aktörer som vill göra hälsoutvärderingar.

 • 97.
  Andersson, Eva A
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Thorstensson, Alf
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Utvärdering av träningsövningar för buk- och höftmuskulaturen.1993In: Arbetsmiljöfondens Sammanfattningar, no 1563, p. 1-8Article, review/survey (Other academic)
 • 98.
  Andersson, Eva
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Hovland, Anders
  Universitetet i Bergen, Solli Distriktspsykiatriske Senter, Nesttun, Norge.
  Kjellman, Bengt
  Psykiatrikliniken, Uppsala Akademiska sjukhuset.
  Taube, Jill
  Själ och Kropp, Stockholm.
  Martinsen, Egil
  Universitetet i Oslo, Kliniken för psykisk hälsa och beroende, Oslo universitetssjukhus.
  Fysisk aktivitet lika bra som KBT eller läkemedel vid depression2015In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, no 47, p. 2102-2104Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Fyisk aktivitet har dokumenterad effekt vid depression. Effekten är lika god som effekten av antidepressiva läkemedel eller kognitiv beteendeterapi (KBT) vid lindrig till måttlig depression. Dessutom är fysisk aktivitet i stort sett biverkningsfritt.

 • 99.
  Andersson, Eva
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Hovland, Anders
  Kjellman, Bengt
  Taube, Jill
  Martinsen, Egil W.
  Fysisk aktivitet är lika bra som läkemedel eller samtalsterapi vid depression2016In: Idrottsmedicin, ISSN 2001-3302, Vol. 35, no 1, p. 4-7Article in journal (Other academic)
 • 100.
  Andersson, Eva
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Kallings, Lena
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, Björn Ekblom's research group.
  Hultgren, Staffan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Kraepelien Strid, Eva
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Hälsopedagogprogrammet2014In: Från Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet till Gymnastik- och idrottshögskolan: en betraktelse av de senaste 25 åren som del av en 200-årig historia / [ed] Suzanne Lundvall, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH , 2014, p. 108-116Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
1234567 51 - 100 of 3867
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf