Change search
Refine search result
72737475 3701 - 3749 of 3749
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 3701.
  Åberg, Katja
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  En kvantitativ studie hos tennisspelare: en studie om tennisskador hos tävlingsspelare2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att kartlägga skador hos tävlingsaktiva tennisspelare.

  ·        Vilka är de vanligaste tennisskadorna?

  ·        Får kvinnor och män olika typer av skador?

  ·        Hur varierar skadelokalisation och skaderisk mellan olika spelunderlag?

  ·        Hur stor andel av skadorna är kroniska kontra akuta?

  Metod

  En kvantitativ undersökning genomfördes där enkäter skickades till 160 licensierade tävlingsaktiva tennisspelande män och kvinnor i division 1-3, i åldrarna 18-54 år. Enkätfrågorna berörde tennisspelarnas eventuella skador som uppkommit från tennisen. Enkätsvaren behandlades statistiskt med hjälp av SPSS och signifikansnivån sattes till p≤0,05.

  Resultat

  SPSS- bearbetningen av enkätsvaren från tennisspelarna visade att knäskador, armbågsskador samt axelskador var främst förekommande. De vanligaste skadorna bland männen var knä-, armbågs- och axelskador och hos kvinnorna hand-, armbågs- och fotskador. Det fanns ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan könen i incidensen av skador på någon av kroppsområdena. De flesta av skadorna inträffade på hardcourt. Merparten av knäskadorna uppstod akut. Bland armbågsskadorna så väl som axelskador var en signifikant större andel kroniska.

  Slutsats

  Den kvantitativa enkätstudien ger ungefär samma resultat som tidigare forskning: knä-, armbågs- och axelskador är vanligt förekommande skador. Enkätresultaten stämmer väl överens med de skador som enligt tidigare forskning uppstår hos motionärer. Att de flesta skador sker på hardcourt, kan bero att hardcourt är det vanligaste spelunderlaget bland spelarna i denna undersökning. Männen hade procentuellt något fler skador än kvinnorna men visar inte på några statistiska säkerhetsställda skillnader mellan könen. Den procentuella skillnaden mellan könen kan bero på att männen är genomsnittligt något äldre än kvinnorna i undersökningen samt att fler män svarade på enkäten.

   

 • 3702.
  Åbom, Lisa
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Sharro, Jessy
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  "Jag borde utnyttja deras kunskaper": En studie om lärares möte med nyanlända elever i undervisnigen i idrott och hälsa utifrån ett interkulturellt perspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The overall aim of the study is to examine the challenges teachers in the subject sports and health is facing in their teaching with newly arrived students. To answer the aim of the study, we have chosen to be based on the following questions: How do teachers describe their work with newly-arrived student in the subject sports and health? -What educational tools do the teachers mention that they use in their work with newly arrived students? – What support do the teachers asks for in the work with newly arrived students?

  Method

  We have been collected qualitative data through semi-structured interviews to examine teachers ' meeting with newly arrived students in the subject of sport and health. The selection has been strategically and consists of six physical education teachers who works with newly arrived students. The collected empirical data has been analyzed from an intercultural perspective using the analyses concepts normative, critical and innovative.

  Results

  The results shows that the teachers challenges is to mediate the subject's purpose, get the students to reflect, language difficulties, swimming and girls ' approach to sport and movement. Through educational tools, such as customization and alternative explanatory models do teachers make their teaching more comprehensible to students. All teacher mentions that they have not been prepared to teach newly arrived. They want a forum for exchange of experience with discussions between colleagues about the work of newly arrived students.

  Conclusions

  The challenges that the teachers testify is largely linked to the students ' past experiences and cultural values that permeate the school community both in Sweden and in the students' countries of origin. The teachers are positive and reflect an open-minded and curious approach to students ' diverse cultures. They are also try to use students ' experiences as teaching tools. There are examples of an intercultural approach in the teachers ' statements but in most cases teachers ' descriptions of their work methods stops at a depictions of cultural meetings.

 • 3703.
  Åkerlundh, Susanna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Barn med övervikt och fetma: en jämförelse av upplevelser av skolidrott och vattengymnastik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur barn med överviktigt och fetma upplever skolidrotten jämfört med ett vattengymnastikpass specifikt för just barn med övervikt.

  Frågeställningar:

  • Hur upplever barnen aktiviteterna på skolidrotten jämfört med aktiviteterna på vattengymnastiken?

  • Hur upplever barnen kamraterna i skolan jämfört med kamraterna på vattengymnastiken?

  • Hur upplever barnen läraren i skolidrotten jämfört med ledaren i vattengymnastiken?

  • Hur upplever barnen lokalerna i skolan jämfört med lokalerna på vattengymnastiken?

  Metod

  För att besvara frågeställningarna genomfördes en kvalitativ studie med öppna, ostrukturerade intervjuer. Jag vände mig till en vattengymnastikgrupp för barn med övervikt och fetma och frågade om tillstånd att intervjua dem. Fem intervjuer genomfördes varav en inte gav några väsentliga svar alls så den används inte utan klassas som externt bortfall.

  De övriga fyra intervjuerna skrevs ner, svaren analyserades och användes sedan för att besvara frågeställningarna.

  Resultat

  Generellt så skiljer sig aktiviteterna ganska mycket åt. Informant A och D som går i skolår 1 respektive 2 tycker att aktiviteterna i skolidrotten är roligast medan informant B och C som går i skolår 6 respektive 7 föredrar aktiviteterna på vattengymnastiken.

  Alla fyra informanterna känner sina klasskamrater bättre och har fler bättre kamrater där som de umgås med på fritiden än i vattengymnastikgruppen. Samarbetet på idrottstimmarna fungerar bra. Generellt sett så brukar de inte prata så mycket i samband med vattengymnastikpassen.

  Alla informanterna har okej eller bra idrottslärare som de är nöjda med. Alla är nöjda med ledaren i vattengymnastiken. Det är ingen som tycker att de får för lite uppmärksamhet på lektionerna eller vattengymnastikpassen.

  Barnen är överlag nöjda med lokalerna. Det enda negativa är att informant B tycker det finns för få duschar på vattengymnastiken och informant D tycker att skolidrottens omklädningsrum är för små och att bassängen på vattengymnastiken kunde vara större

  Slutsats

  Tre av barnen i studien är positivt inställda till fysisk aktivitet och tycker om både skolidrotten och vattengymnastiken och att det är roligt. Det fjärde barnet är inte lika positiv till skolidrotten som de andra men däremot till fysisk aktivitet och vattengymnastiken . Två informanter föredrar skolidrotten och två föredrar vattengymnastiken. De har övervägande bra upplevelser av båda aktiviteterna och det är deras personliga smak som avgör vilken de föredrar.

 • 3704.
  Åkerman Sandberg, Christoffer
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Sörndal, Gustav
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Padelns bidrag till den samtida rörelsekulturen: En kvalitativ intervjustudie2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ intervjustudie med padelutövare undersöka vilka möjligheter padel har att växa som sport i Sverige.

  Som frågeställningar har följande valts ut: 1. Vad lockar människor att utöva padel? 2. Vilka utövar padel? 3. Vad har padel att erbjuda den samtida rörelsekulturen och skolämnet idrott och hälsa i Sverige?

  Metod

  Uppsatsen har använt sig av en kvalitativ intervjustudie där intervjuer tog plats med 6 padelutövare i en medelstor stad i Sverige. Intervjuerna utgick ifrån semistrukturerade intervjufrågor som gav möjlighet att formulera frågorna på lite annorlunda sätt beroende på vad deltagaren svarade. Dessa frågor var förberedda och strukturerade i olika teman. Urvalet till deltagarna i intervjuerna gjordes med hjälp av ett strategiskt urval.

  Resultat

  Enligt resultatet har padel ett flertal egenskaper som visat sig tidigare haft stor betydelse i en sports framväxt. Samtidigt uppkommer även olikheter och eventuella hinder. Resultatet visar att padel erbjuder det svenska folket en god motionsmiljö då sporten är social och har en bred kravnivå. I stort sätt alla kan spela padel då den inte kräver hög fysisk ansträngning på motionärsnivå samtidigt som padel kräver hög ansträngning på elitnivå.

  Slutsats

  Studien ger en fördjupad vetenskap kring ämnet då alla deltagare var väl insatta i ämnet och gav utförliga svar. Tydliga kopplingar till bakgrunden från andra sporter ger förståelse för varför padel anses vara den snabbast växande sporten i Sverige 2016. Dels genom att padel upplevs vara en mycket social sport vilket det svenska folket lägger stor vikt på den sociala faktorn vid val av sport. Men främst att man upplever att man är bra på sporten relativt fort.

 • 3705.
  Åkesdotter, Cecilia
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Affect, Engagement and Reaction time in Swedish elite Athletes: A randomized control study regarding the effects of a Self-regulation training log2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The study had the aim to increase knowledge of characteristics possessed by Swedish elite athletes. More specific the level of affect, athlete engagement and reaction time were investigated. A second aim was to test if a reflective training log based on principles from self-regulation could influence these variables.

   

  Questions part one: Baseline

  • What are the level of affect, athlete engagement and reaction time in a sample of Swedish elite athletes?
  • How strong are the correlations between these variables?

  Questions part two: Intervention

  • Does a self-regulation training log effect athlete engagement, affect or reaction time in Swedish elite athletes?
  • Is there a difference if the reflections are based on either personal strengths or weaknesses?
  • How do the athletes perceive the use of a self-regulation training log?

  Method/Experiment design

  The general outline is a randomized controlled trial on a population of Swedish elite athletes using a baseline measurement and an intervention consisting of two experiments (EG1; EG2) and one placebo group (PG). Eligibility criteria for participants were a membership in Sport Campus Sweden (SCS). The data were collected in the participants own home or current location using correspondence by mail/e-mail and a web-based test platform provided by Hogrefe psykologiförlag. A simple 1:1:1 randomization was used for allocation. Only previously tested and validated measurements were used (PANAS; AEQ; CompACT simple RT). 40 athletes performed the baseline registration of reaction time and 32 persons participated in the measurements of affect and athlete engagement. 23 athletes completed all stages of the one month intervention including pre and post-tests.

  EG1 (reflections on personal weaknesses) N=6; EG2 (reflections on personal strengths) N=8;

  PG (writing down time spent by watching TV or by the computer as a placebo) N=9.

   

  Result

  Part 1 showed that Swedish elite athletes outperformed 91 % of a normative sample in reaction time. They were also more stable than 87 % of the norm. Correlation analysis show a strong significant correlation between positive affect and athlete engagement (0.74) (p=0.00). In Part 2 the training log intervention showed no significant results in affect, athlete engagement or reaction time. There were no differences if the reflections were based on personal strengths or weaknesses. In general the athletes perceived the self-regulation training log as rewarding and easy to use.

   

  Conclusions

  Swedish elite athletes have a superior reaction time compared to a normative sample and are also more stable in their reactions. They experience a high level of positive affect and athlete engagement and these variables are also strongly correlated. A self-regulation training log did not show any results on affect, athlete engagement or reaction time. The training log got positive feedback. Consequences of these findings are discussed.

 • 3706.
  Åkesdotter, Cecilia
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Does Writing Down Positive Self Talk – Self Reflection Affect Reaction Time?: A laboratory experiment with young Swedish athletes2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study is to evaluate if positive Self-talk (ST) or Self-Reflection (SR) by writing in a training diary can affect Reaction Time (RT) in young Swedish Athletes.

   

  Does reaction time change between the pre-test and the post-tests?

   

  Is there a difference in reaction time changes between groups when the positive ST group and the SR group are compared to the control group?

   

  How did the athletes experience the intervention?

   

  Experiment design

  This study is a randomized laboratory experiment. It is a between subjects design and therefore differences will only be seen on a group level. The participants N=29 were male and female 16 year old athletes. They were randomized in to two experiment groups (EG 1, EG 2) and a control group (CG), males and females were evenly distributed between groups. First two different (RT) tests were conducted with a computer program for all participants (Simple RT and 4Choice RT). After this an intervention of positive ST (EG1) or SR (EG2) was conducted with the use of training diaries for one week. The CG wrote down their habits of watching TV and this was used as a placebo. A re-test of RT was conducted after the completion of the intervention. After this an inquiry was handed to the participants to address their thoughts about using the diary and if they believed it could affect their performance.

   

  Results

  EG2 was the only group that provided a statistically significant decrease in RT time compared to the pre-test in both simple RT (p=0.028) and choice (p=0.018). No statistical significant differences in RT were found in EG1 or in the CG when comparing pre-and post tests of both simple and choice RT.

  Comparing between groups showed no statistical significant difference in improved RT between the CG and EG 1 in simple RT or in 4choice RT. A statistical significant difference in improved RT was found between CG and EG2 in choice RT (p=0.003) where the EG 2 had a statistical significant improvement in RT compared to the CG. Comparing simple RT no statistical significant differences was found between EG2 and CG.

  The three groups experienced using the diary in a similar way. In general they found the diary intervention somewhat giving and believed that the diary could have a little affect on performance. Interesting to notice is that the participators that wrote down their TV habits believed this could have the same impact on performance as the participators writing down positive ST or SR.

   

  Conclusions

  A connection was found between strategies of SR an RT. These results are analyzed regarding the theoretical framework provided by Self-determination theory, information processing and focus of attention. Strength and weakness is discussed and the conclusion is that more and reproduced studies are needed to determine the connection between interventions positive ST, SR and RT. If a training diary would be used in a team or a club some modifications should be done to make them more meaningful for the athletes.

 • 3707.
  Åkesdotter, Cecilia
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Elitens osynliga ohälsa2016In: Idrottsforskning, ISSN 2002-3944, article id 11 januariArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Cirka 30 procent av svenska elitidrottare har upplevt psykisk ohälsa under karriären, visar ny forskning. Elitidrottare lider sannolikt av psykisk ohälsa i samma eller något högre grad än normalbefolkningen. De som drabbas lider ofta i det tysta och avstår dessutom från söka hjälp för sina problem.

 • 3708.
  Åkesdotter, Cecilia
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Vikten av återhämtning2018In: Idrottens träning, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2018, p. 137-151Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det är en utmaning att hitta en balans mellan hög träningsbelastning och återhämtning. Är idrottare lika bra på högkvalitativ vila och återhämtning som de är på att träna? För många kan det finnas vinster att göra både gällande prestation och hälsa om den fysiska och psykologiska återhämtningen uppgraderas. Detta kapitel vänder sig till dig som är tränare för idrottare som tränar för att prestera och tävla, och där balansen mellan belastning och återhämtning blir mycket viktig både ur prestations- och hälsosynpunkt

 • 3709.
  Åkesdotter, Cecilia
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Kenttä, Göran
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport Psychology research group.
  Balans, återhämtning och utveckling i rollen som tränare2018In: Idrottens ledarskap, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2018, p. 111-125Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Tränare behöver precis som idrottare hitta vägar för att utvecklas, må bra och prestera över tid. [...] Detta kapitel handlar om hur viktigt det är att ha en balanserad totalbelastning vilket innebär att de grundläggande förutsättningarna finns på plats: äta bra, sova och ha möjlighet till psykosocial återhämtning.

 • 3710.
  Åkesdotter, Cecilia
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Kenttä, Göran
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport Psychology research group.
  Elitens osynliga ohälsa2015In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 24, no 4, p. 32-35Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Cirka 30 procent av svenska elitidrottare har upplevt psykisk ohälsa under karriären, visar ny forskning. Elitidrottare lider sannolikt av psykisk ohälsa i samma eller något högre grad än normalbefolkningen. De som drabbas lider ofta i det tysta och avstår dessutom från söka hjälp för sina problem.

 • 3711.
  Åkesdotter, Cecilia
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Kenttä, Göran
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport Psychology research group.
  Idrottens psykologi2018In: Specialidrott: Tränings- och tävlingslära, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2018, p. 109-141Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3712.
  Åkesdotter, Cecilia
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Kenttä, Göran
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport Psychology research group.
  Eloranta, Sandra
  Karolinska Institutet.
  Franck, Johan
  Karolinska Institutet.
  The prevalence of Mental Health Problems in elite athletes2019In: Journal of Science and Medicine in Sport, ISSN 1440-2440, E-ISSN 1878-1861Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives

  The first aim was to examine mental health problems (MHP) in elite athletes addressing prevalence, sex-differences, onset, recurrent episodes, help-seeking, symptoms of specific disorders and previous psychiatric diagnoses. The second aim was to investigate if sport-specific instruments could indicate clinical levels of psychiatric symptoms.

  Design

  Cross-sectional survey.

  Methods

  Elite athletes (representing different Swedish national teams and applying for a university scholarship (n = 333) answered a web-based survey. Females represented 58.9%. Mean age was 24.6(±3.1) years and 77.2% were individual-and 22.8% team-sport athletes.

  Results

  Lifetime prevalence of MHP was 51.7% (females 58.2%, males 42.3%). Point prevalence was 11.7% (females 13.8%, males 8.8%). Onset of first MHP episode peaked at age 19 with 50% of onsets between ages 17–21. Recurrent episodes were common, and females sought help more than males (females 37.8%, males 16.8%). Overall 19.5% reached the clinical cut-offs for symptoms of anxiety and/or depression (females 26.0%, males 10.2%). Previous psychiatric diagnoses existed among 8.1% (females 10.7%, males 4.4%). A depressive disorder, an eating disorder or a trauma and stress related disorder (self-reported as burnout) were most common. Finally, most sport-specific instruments (80%) demonstrated a fair diagnostic accuracy compared to clinically validated instruments.

  Conclusions

  Lifetime prevalence of MHP was reported by more than half of the athletes. Symptoms manifested in young age and recurrent episodes were common. Sport-specific instruments indicating when symptoms reach clinical levels are potentially useful for data summary purposes on a group level, but without sufficiently high sensitivity and specificity to be recommend for applied work with athletes.

 • 3713.
  Åman, Malin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Acute sports injuries in Sweden and their possible prevention: an epidemiological study using insurance data2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Physical activity is an essential component of a healthy life, e.g. to prevent obesity, cardiovascular disease and premature death, of which sports can be an important part. Unfortunately, sports activities increase the risk of both overuse and acute injuries. Severe acute injuries may also lead to a permanent medical impairment (PMI), which may influence the ability to be physically active throughout life. However, sports injuries may be prevented, but a profound understanding of the injuries and how to prevent them is needed.

  This doctoral thesis examine acute sports injuries reported by licensed athletes of all ages and level of sports nationwide in Sweden, by using national insurance data. Approximately 80% of all the Sports Federations (SF) had their mandatory accident insurance in the insurance company Folksam, and since there is no national sports injury surveillance system in Sweden, this is a unique database, able to be used in epidemiological studies on acute injuries occurring in organized sports in Sweden. The main aim of this thesis was to identify high-risk sports for acute injuries, the most common and the most severe injuries, especially in large sports with numerous licensed athletes, many injuries and injuries resulting in PMI. Based on the results, there will be recommendations regarding sports and body locations where injury prevention efforts should be focused to gain the greatest prevention effect at a national level in Sweden. Another aim was to evaluate the effectiveness of a neuromuscular knee control training program (KCP) that has been implemented nationwide to reduce knee and cruciate ligament injuries, among football players in Sweden.

  After evaluating the validity and reliability of the information within the database based on international guidelines, acute injury data were examined and the results presented in four papers. These results showed that there is a need of injury prevention especially in motorcycle sports, team ball sports, and ice hockey. Particularly, knee injuries need to be prevented since they were both the most common injuries and leading to PMI. The severe head- and upper limb injuries also need attention. Sixty-nine percent of the PMI injured athletes, were younger than 25 years. The injury prevention training program, KCP can be considered partially implemented nationwide, since 21 out of 24 district SFs provided KCP educations. The incidence of knee and cruciate ligament injuries has decreased among football players in Sweden. A concerning aspect is that there is no national official policy regarding sports injury and injury prevention in Sweden, nor an official authority that has the explicit responsibility for these issues.

 • 3714.
  Åman, Malin
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
  Forssblad, M
  Karolinska institutet.
  Henriksson-Larsén, Karin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Incidence and severity of reported acute sports injuries in 35 sports using insurance registry data2016In: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 26, no 4, p. 451-462Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Acute injuries in sport are still a problem where limited knowledge of incidence and severity in different sports at national level exists. In Sweden, 80% of the sports federations have their mandatory injury insurance for all athletes in the same insurance company and injury data are systematically kept in a national database. The aim of the study was to identify high-risk sports with respect to incidence of acute and severe injuries in 35 sports reported to the database. The number and incidences of injuries as well as injuries leading to permanent medical impairment (PMI) were calculated during 2008–2011. Each year approximately 12 000 injuries and 1 162 660 licensed athletes were eligible for analysis. Eighty-five percent of the injuries were reported in football, ice hockey, floorball, and handball. The highest injury incidence as well as PMI was in motorcycle, handball, skating, and ice hockey. Females had higher risk of a PMI compared with males in automobile sport, handball, floorball, and football. High-risk sports with numerous injuries and high incidence of PMI injuries were motorcycle, handball, ice hockey, football, floorball, and automobile sports. Thus, these sports ought to be the target of preventive actions at national level.

 • 3715.
  Åman, Malin
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Forssblad, M
  Karolinska institutet.
  Larsén, Karin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Acute injuries in floorball, football, handball and ice hockey at a national level and recommended prevention measuresManuscript (preprint) (Other academic)
 • 3716.
  Åman, Malin
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Forssblad, M
  Karolinska institutet.
  Larsén, Karin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Incidence and body location of reported acute sport injuries in seven sports using a national insurance database.2018In: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 28, no 3, p. 1147-1158Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sports with high numbers of athletes and acute injuries are an important target for preventive actions at a national level. Both for the health of the athlete and to reduce costs associated with injury. The aim of this study was to identify injuries where injury prevention should focus, in order to have major impact on decreasing acute injury rates at a national level. All athletes in the seven investigated sport federations (automobile sports, basketball, floorball, football (soccer), handball, ice hockey, and motor sports) were insured by the same insurance company. Using this insurance database, the incidence and proportion of acute injuries, and injuries leading to permanent medical impairment (PMI), at each body location, was calculated. Comparisons were made between sports, sex, and age. In total, there were 84 754 registered injuries during the study period (year 2006-2013). Athletes in team sports, except in male ice hockey, had the highest risk to sustain an injury and PMI in the lower limb. Females had higher risk of injury and PMI in the lower limb compared to males, in all sports except in ice hockey. This study recommends that injury prevention at national level should particularly focus on lower limb injuries. In ice hockey and motor sports, head/neck and upper limb injuries also need attention.

 • 3717.
  Åman, Malin
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
  Forssblad, Magnus
  Henriksson-Larsén, Karin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Insurance claims data: a possible solution for a national sports injury surveillance system? An evaluation of data information against ASIDD and consensus statements on sports injury surveillance.2014In: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 4, no 6, p. e005056-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Before preventive actions can be suggested for sports injuries at the national level, a solid surveillance system is required in order to study their epidemiology, risk factors and mechanisms. There are guidelines for sports injury data collection and classifications in the literature for that purpose. In Sweden, 90% of all athletes (57/70 sports federations) are insured with the same insurance company and data from their database could be a foundation for studies on acute sports injuries at the national level.

  OBJECTIVE: To evaluate the usefulness of sports injury insurance claims data in sports injury surveillance at the national level.

  METHOD: A database with 27 947 injuries was exported to an Excel file. Access to the corresponding text files was also obtained. Data were reviewed on available information, missing information and dropouts. Comparison with ASIDD (Australian Sports Injury Data Dictionary) and existing consensus statements in the literature (football (soccer), rugby union, tennis, cricket and thoroughbred horse racing) was performed in a structured manner.

  RESULT: Comparison with ASIDD showed that 93% of the suggested data items were present in the database to at least some extent. Compliance with the consensus statements was generally high (13/18). Almost all claims (83%) contained text information concerning the injury.

  CONCLUSIONS: Relatively high-quality sports injury data can be obtained from a specific insurance company at the national level in Sweden. The database has the potential to be a solid base for research on acute sports injuries in different sports at the national level.

 • 3718.
  Åman, Malin
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
  Forssblad, Magnus
  Karolinska institutet.
  Larsén, Karin
  Umeå university.
  National injury prevention measures in team sports should focus on knee, head, and severe upper limb injuries.2019In: Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, ISSN 0942-2056, E-ISSN 1433-7347, Vol. 27, no 3, p. 1000-1008Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To examine acute injuries in licensed floorball, football, handball, and ice hockey players in all ages nationwide in Sweden, and to identify the most common and severe injuries in each body location and recommend injury prevention measures.

  METHODS: Using national sport insurance data from years 2006-2015 was the incidence and proportion of acute injuries, and injuries leading to permanent medical impairment (PMI), calculated in the four team sports. The most common injury type and injured body part was identified, with a particular focus of the severe injuries. Comparison between sexes was made.

  RESULTS: In total, there were 92,162 registered injuries in all sports together. Knee injuries were most common, and also had the highest incidence of PMI, in all ball sports and in female ice hockey players. In male ice hockey, the most common injury was a dental and face injury, and PMI injuries were mostly in the shoulder. The most severe PMI injuries were rare and most often a face/eye injury in male floorball and ice hockey, a concussion in female ice hockey, and a knee injury in female floorball, and in both sexes in football and handball.

  CONCLUSIONS: To achieve the greatest impact in reducing the adverse effects of acute sport injuries nationwide in Sweden, preventive measures should focus on knee injuries in all the investigated team sports. The severe head/face and upper limb injuries also need attention. Protective equipment, neuromuscular training programs, rules enforcements, and fair-play interventions may reduce the incidence of injuries.

 • 3719.
  Åman, Malin
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
  Henriksson-Larsen, Karin
  Umeå University.
  Forssblad, Magnus
  Karolinska institutet.
  Näsmark, Annica
  Capio Artro Clinic, Stockholm.
  Waldén, Markus
  Linköping University.
  Hägglund, Martin
  Linköping University.
  A Nationwide Follow-up Survey on the Effectiveness of an Implemented Neuromuscular Training Program to Reduce Acute Knee Injuries in Soccer Players2018In: The Orthopaedic Journal of Sports Medicine, ISSN 2325-9671, Vol. 6, no 12Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: A cruciate ligament (CL) injury is a severe injury in soccer. Neuromuscular training programs have a well-documented preventive effect, but there are few studies on the effectiveness of such a program at a national level. The Swedish Knee Control Program (KCP) was found to be effective in preventing CL injuries in youth female soccer players. The KCP was implemented nationwide in Sweden in 2010.

  Purpose: To evaluate the effectiveness of the Swedish KCP in reducing acute knee injuries in soccer players at a nationwide level.

  Study Design: Descriptive epidemiology study.

  Methods: All licensed soccer players in Sweden are covered by the same insurance company. Using this insurance database, around 17,500 acute knee injuries that were reported to the insurance company between 2006 and 2015 were included in the study. By matching the number of licensed soccer players with the number of reported injuries each year, the annual incidence of knee and CL injuries was able to be calculated. To evaluate the spread of the KCP nationally, a questionnaire was sent to all 24 Swedish district football associations (FAs) with questions regarding KCP education. The number of downloads of the KCP mobile application (app) was obtained.

  Results: The incidence of CL injuries decreased during the study period for both male (from 2.9 to 2.4 per 1000 player-years) and female players (from 4.9 to 3.9 per 1000 player-years). The overall incidence of knee injuries decreased in both male (from 5.6 to 4.6 per 1000 player-years) and female players (from 8.7 to 6.4 per 1000 player-years). Comparing before and after the nationwide implementation of the KCP, there was a decrease in the incidence of CL injuries by 6% (rate ratio [RR], 0.94 [95% CI, 0.89-0.98]) in male players and 13% (RR, 0.87 [95% CI, 0.81-0.92]) in female players and a decrease in the incidence of knee injuries by 8% (RR, 0.92 [95% CI, 0.89-0.96]) and 21% (RR, 0.79 [95% CI, 0.75-0.83]), respectively (P < .01 for all). This trend corresponded to a reduction of approximately 100 CL injuries each year in Sweden. A total of 21 of 24 district FAs held organized KCP educational courses during the study period. The percentage of district FAs holding KCP courses was between 46% and 79% each year. There were 101,236 downloads of the KCP app.

  Conclusion: The KCP can be considered partially implemented nationwide, and the incidence of knee and CL injuries has decreased in both sexes at a nationwide level.

 • 3720.
  Åman, Malin
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
  Larsen, Karin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Forssblad, Magnus
  Karolinska institutet.
  Waldén, Markus
  Linköpings universitet.
  Hägglund, Martin
  Linköpings universitet.
  A NATIONWIDE FOLLOW-UP ON THE EFFECTIVENESS OF AN IMPLEMENTED NEUROMUSCULAR TRAINING PROGRAM TO REDUCE SEVERE KNEE INJURIES IN FOOTBALL PLAYERS2018In: British Journal of Sports Medicine, vol. 52, suppl. 1, abstr 18, 2018, Vol. 2, p. A7-Conference paper (Other academic)
 • 3721.
  Åman, Malin
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Larsén, Karin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Forssblad, M
  Karolinska institutet.
  Näsmark, A
  Waldén, M
  Hägglund, M
  A nationwide follow-up survey on the effectiveness of an implemented neuromuscular training program to reduce severe knee injuries in football playersManuscript (preprint) (Other academic)
 • 3722.
  Årbro, Erika
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Äldre medelålders attityder till hälsa: en kvantitativ undersökning över vilka hälsorön 55-70-åringar tar till sig samt om och hur de applicerar dem2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study has been to examine the attitudes towards nutrition, exercise and health in persons aged 55 to 70. Do they see the connection between the lifestyles they lead and their perceived health today and in the future? Moreover, what do they know about current research about nutrition and exercise? Do they act upon what they read? What advice do they apply in their lives? Their attitudes towards exercise, their experiences of exercise, what effect they have experienced, and what obstacles to increasing their exercising they experienced were also charted. Questions about nutrition were also brought up since these are relevant in this context.

  Method

  The investigation was conducted as a quantitative study in the form of a survey. It was done via the Internet as this was the most practical way. The respondents were chosen and contacted through parents, in-laws, and friends who in turn spread the word further.

  Results

  The majority of the respondents took part in regular physical activity, most commonly walking and/or cycling. Most respondents were aware of most health related advice and results of scientific studies common in the media today, claiming to follow some of them. They showed a certain hesitation and inability to fully get grips on them as it was their opinion that such results were overly abundant - they simply didn’t have the time or energy to form their own opinion. They were generally positive on exercise but many deemed they need help to get going or to increase their activity level. Most had made modifications to their diet in response to nutritional advice. There is a positive correlation between an interest in health and exercise, and also with better perceived health.

  Conclusions

  The generation of older adults are reasonably willing to accept and apply advice and change their lifestyle in order to improve their long term health. Most feel they need some help to get over obstacles of a practical nature preventing them from exercising more, and in order to get a clearer view of what they should do. But with interest and knowledge comes action. Thus it can be conclude that this is an excellent opportunity for a health advisor to have a positive impact on people of this generation.

 • 3723. Åstrand, Per-Olof
  et al.
  Ekblom, Örjan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, Björn Ekblom's and Mats Börjesson's research group.
  Ekblom, Bjorn
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, Björn Ekblom's and Mats Börjesson's research group.
  Född Till rörelse: En bok om kost och motion2011Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Praktiskt taget alla vuxna svenskar anser att regelbunden motion är bra för hälsa och arbetsförmåga. Vi är också upplysta om hur våra matvanor, alkoholintag och rökning påverkar vår hälsa. Varför är det då en minoritet som har en livsstil som styrs av kunskap och förnuft? Finns svaret förankrat i vårt biologiska arv? Hur levde våra förfäder? Att sitta still i flera timmar utan att röra sig alls utgör en risk för utveckling av hjärt- och kärlsjukdom, cancer och annan ohälsa, trots att man kanske motionerar ett par gånger i veckan. Den fysiologiska förklaringen är den att om inte musklerna får arbeta regelbundet, om än mycket lite, så påverkas viktiga processer i musklerna, som sedan påverkar hela kroppen. Det räcker att regelbundet resa sig och gå en liten bit för att undvika de negativa effekterna av långvarigt sittande.I Född till rörelse kan du läsa om faktorer som har betydelse för vår kondition och hälsa. Varför är det så viktigt att vi rör på oss? Hur kan man motverka eller mildra effekten av vissa sjukdomar? Vad innebär det att vara fysiskt aktiv? Hur ska man träna och hur jobbigt bör det vara?

 • 3724.
  Åstrand, PO
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Age, physical fitness and health.1994In: Sborník lékar̆ský, ISSN 0036-5327, Vol. 95, no 2, p. 59-63Article in journal (Refereed)
 • 3725.
  Åstrand, PO
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Exercise physiology and its role in disease prevention and in rehabilitation.1987In: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, ISSN 0003-9993, E-ISSN 1532-821X, Vol. 68, no 5 Pt 1, p. 305-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is an impressive fact that many musicians can perform perfectly at an advanced age. Arthur Rubenstein played very demanding compositions of Chopin at the age of 88 and Andre Segovia at the age of 91 is still giving concerts on the classical guitar. Apparently, through practice very demanding neuromuscular activities can be maintained at advanced ages. Yet hours of daily "training" are behind these achievements. This review discusses some of the general aspects of training and their effects on function and health. As an overall goal it is more important to add life to years rather than add years to life.

 • 3726.
  Åstrand, PO
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  From exercise physiology to preventive medicine.1988In: Annals of clinical research, ISSN 0003-4762, Vol. 20, no 1-2, p. 10-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study of the normal human individual provides an important baseline for the study of disease. Exercise physiology is particularly important because an exercise situation provides a unique opportunity to study how different functions are coordinated and integrated. In fact, most functions and structures are in one way or another affected by acute and chronic (i.e. training) exercise. There is unanimous agreement that regular exercise is essential for optimal function of the human body. It is evident that extrinsic factors, such as diet and exercise habits, are reflected in the morbidity and mortality statistics, especially in aging. Both healthy individuals and those with chronic illnesses and functional handicaps can improve their performances and, therefore, their quality of life by increased physical activity. In my opinion, epidemiological research has established that physical inactivity from a medical viewpoint is a risk factor threatening health and an optimal life style. Adverse effects of non-competitive exercises are very small in comparison with health benefits.

 • 3727.
  Åstrand, PO
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  J.B. Wolffe Memorial Lecture. "Why exercise?".1992In: Medicine & Science in Sports & Exercise, ISSN 0195-9131, E-ISSN 1530-0315, Vol. 24, no 2, p. 153-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a pronounced plasticity and adaptability in the structural and/or functional properties of cells, tissues, and organ systems in the human body when exposed to various stimuli. While there is unanimous agreement that regular exercise is essential for optimal function of the human body, it is evident that extrinsic factors, such as diet and exercise habits, are reflected in the morbidity and mortality statistics, especially in the aged. Aging is obligatorily associated with reduced maximal aerobic power and reduced muscle strength, i.e., with reduced physical fitness. As a consequence of diminished exercise tolerance, a large and increasing number of elderly persons will be living below, at, or just above "thresholds" of physical ability, needing only a minor intercurrent illness to render them completely dependent. Physical training can readily produce a profound improvement of functions essential for physical fitness in old age. Adaptability to regular physical activity serves to cause less disruption of the cell's "milieu interieur" and minimizes fatigue, thereby enhancing performance and the economy of energy output during exercise.

 • 3728.
  Åstrand, PO
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Physical activity and fitness.1992In: American Journal of Clinical Nutrition, ISSN 0002-9165, E-ISSN 1938-3207, Vol. 55, no 6 Suppl, p. 1231S-1236SArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is unanimous agreement that regular exercise is essential for optimal function of the human body. It is evident that extrinsic factors, such as diet and exercise habits, are reflected in the morbidity and mortality statistics, especially in aging. Aging is obligatorily associated with reduced maximal aerobic power and reduced muscle strength, ie, with reduced physical fitness. As a consequence of diminished exercise tolerance, a large and increasing number of elderly people will be living below, at, or just above "thresholds" of physical ability, needing only a minor intercurrent illness to render them completely dependent. Physical training can readily produce a profound improvement of functions also essential for physical fitness in old age. From a nutritional viewpoint one advantage of physical activity, and increased metabolic rate, is that a higher energy intake can better secure an adequate intake of essential nutrients.

 • 3729.
  Åstrand, PO
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Bergh, U
  Kilbom, A
  A 33-yr follow-up of peak oxygen uptake and related variables of former physical education students.1997In: Journal of applied physiology, ISSN 8750-7587, E-ISSN 1522-1601, Vol. 82, no 6, p. 1844-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 1949, 27 female and 26 male physical education students were studied at a mean age of 22 and 25 yr, respectively. They were restudied in 1970 and 1982. Measurements included oxygen uptake, heart rate, and pulmonary ventilation during submaximal and maximal exercise on a cycle ergometer and treadmill. After 21 yr, peak aerobic power was significantly reduced, from 2.90 to 2.18 l/min and from 4.09 to 3.28 l/min for women and men, respectively. After another 12 yr, the 1970 maxima were not reduced further. From 1949 to 1982 there was a decrease in peak heart rate from 196 to 177 beats/min in women and from 190 to 175 beats/min in men (P < 0.05). Highest pulmonary ventilation did not change significantly. At an oxygen uptake of 1.5 l/min, the heart rate was the same in 1949 as in 1982. In conclusion, the physical fitness level of the subjects was well above average for these ages. From 1970 to 1982 there was no decline in the average peak aerobic power, a finding possibly related to increased habitual physical activity.

 • 3730.
  Åström, Ida
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Kan elitledare inom truppgymnastik hantera stressade tävlingssituationer?: En kvalitativ studie om elitledare inom truppgymnastik2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats är att undersöka elitledares hantering av stressade elitgymnaster under tävling inom truppgymnastik.

  Hur använder sig elitledare inom truppgymnastik av idrottspsykologi?

  Vilka mentala eller psykologiska metoder använder ledare för att hjälpa de aktiva i tävlingssituationen för att bemästra stressituationer?

  Metod

  Kvalitativa djupintervjuer har används. Fyra elitledare som tränar junior eller senior damer i truppgymnastik i fyra olika Stockholmsföreningar har intervjuats, två kvinnliga och två manliga.

  Resultat

  3 av 4 ledare tycker att man absolut ska arbeta med idrottspsykologi med elitgymnaster. 3 av 4 ledare tycker att de kan se om deras gymnaster är stressade bl.a. genom deras kroppsspråk. När det kommer till att hantera stressade gymnaster under tävling menar bl.a. ledare A att de har olika strategier under tävling och att gymnasterna har berättat hur de vill bli bemötta under tävlingen. Ledare B menar att det beror lite på vilken gymnast det är och handlar utifrån det. B menar även att det är bara något man gör automatiskt. Ledare C menar att de jobbar med det hemma i hallen för att på det sättet vara förberedda. Ledare C menar också att om gymnasten/gymnasterna är stressade så kan de få sätta sig ner en stund för att lugna ner sig. Ledare D trycker på att det handlar om att ha kul och bara gå in på tävlingsgolvet och göra sitt bästa.

  Slutsats

  Baserat på de intervjuade ledarnas svar kan man se att de agerar på ett bestämt sätt under stressade tävlingssituationer, dock kan tyckas att ledarna möjligen borde ha en handlingsplan med enkla övningar som de kan använda sig av vid pressade/stressade situationer. Baserat på de fyra intervjuerna som genomförts vore det lämpligt att de aktuella ledarna tränade mer på hur de bemöter stressade gymnaster i tävlingssituationer.

 • 3731.
  Åström, Jessica
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Sedin, John
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  "Press och understöd": en kvantitativ studie om ungdomars upplevda föräldraengagemang inom tennis och handboll i olika socioekonomiska områden2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka tennis- och handbollsspelande ungdomars (12-16 år) upplevda press från sina föräldrar samt jämföra detta mellan olika socioekonomiska områden.

  •Upplever ungdomar inom handboll och tennis press från sina föräldrar?

  •Finns det några skillnader mellan upplevd föräldrapress beroende på om man bor i en kommun med hög medelinkomst eller låg medelinkomst i Stockholms län?

  •Finns det några skillnader mellan upplevd föräldrapress i en ekonomiskt krävande idrott (tennis) och en idrott som inte är lika kostsam (handboll)?

  •Finns det något samband mellan upplevd föräldrapress och vilken autonomi ungdomarna känner att de har?

  Metod

  Undersökningen var en kvantitativ studie, skapad med hjälp av enkäter. Genom Statistiska centralbyrån erhölls information om de kommuner med högst och lägst medelinkomst i Stockholms län 2005. Vårt urval var begränsat till tennis och handboll. Undersökningsgruppen bestod av totalt 238 respondenter varav 125 killar och 107 tjejer.

  Resultat

  Resultaten visade att de allra flesta ungdomar, nio av tio, inte upplevde någon eller endast ”låg” föräldrapress. Det fanns ingen signifikant skillnad i upplevd föräldrapress vid en jämförelse mellan de olika socioekonomiska områdena eller mellan de olika idrotterna. Det fanns däremot ett samband som var statistiskt säkerställt mellan upplevd föräldrapress och vilken autonomi ungdomarna kände att de hade. Fyra av fem föräldrar skjutsade sina barn till träningen och mer än hälften av föräldrarna var närvarande vid alla matcher. Drygt tre av tio ungdomar tränade mot sin vilja.

  Slutsats

  Sammantaget kunde man se att föräldrapress inte var ett problem inom de undersökta områdena. Detta oberoende av vilket socioekonomiskt område idrottsföreningen låg i eller om man utövade tennis eller handboll. Något att tänka på är att man som förälder kommunicerar med sitt barn och diskuterar förväntningar förälder – barn inom idrotten.

 • 3732.
  Åström, Rickard
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Sopa, Sopa, SOPA!: En studie om curling på en kraftplatta2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Detta arbete skall illustrera vilka vertikala och horisontala krafter samt impulser som finns inom curling sopad med borste på en artificiell yta.

  Frågeställningen är följande:

  • Vilken kraft i Newton och Newtonsekund skapar en sopande curlingspelare?

  • Vilket förhållandet av samband mellan högt antal sopcykler och hög impuls vid sopning i curling råder?

  • Finns en signifikant skillnad mellan tre set av maximalsopning i form av sjunkande impuls?

  Metod

  Testgrupp bestod av nio curlingspelare, tre kvinnor och sex män deltog (m=30,7+5,7år, 76,667+8,43kg). En uppvärmning genomfördes med tio minuters cykling på en ergometercykel, Monark 318, och 15 armhävningar. Testet bestod av tre delar, del ett maximalt tryckförsök, del två sopning 10 sekunder, del tre sopning 25 sekunder i tre set. Avslutande test var tre upprepningar på 25 sekunder med maximal sopning. Vila på 60 sekunder mellan set. Sopningen utfördes på en polyetenplatta som var fastskruvad på en kraftplatta (Type 9281 BII, Kistler Instrumente AG, Winterthur, Schweiz). Polyeten har en friktionsegenskap för att kunna återskapa känslan av is. De impulser som skapades under försöket överfördes till en PC där data lagrades för analysering och beskådning i diagramform. Resultat prövades med Pearmans rangkorrelationkoefficient och Students t-test. Varje försöksgrupp gjorde ett besök när samtliga försök genomfördes. Sopcykler användes för beräkning av frekvenser från försöksunderlaget.

  Resultat

  Det maximala vertikalkraftens medelvärde för alla försökspersoner är på 682= +119N. Impulsvärdet låg på medelvärde 185+103Ns . Under tio sekunder kan en curlingspelare skapa en vertikal kraft 221=+52N, en horisontal kraft 54+16N samt en vertikal impuls 2 240+454Ns med ett antal sopcykler mellan 35 och 49 stycken (m= 39,444+4,61). Under 25sekunder sopning kan en curlingspelare skapa en vertikal kraft 195+39N, en horisontal kraft 46+15N samt en vertikal impuls 5 172+739Ns med sopcykler mellan 82 och 104 89,667+7,14Ns. Inget signifikant samband fanns mellan hög vertikal eller horisontal impuls och högt antal sopcykler. Uttröttning gav ingen signifikant skillnad i sjunkande impuls med ett parat t-test mellan de medelvärden som beräknats mellan de tre avslutande maximala sopningar under vardera 25sekunder med alfa-niva 0.05.

  Slutsats

  Studien har gett en referensram för framtida studier vad gäller kraft och impuls. Inget förhållandet kunde ges mellan högt antal sopcykler och hög impuls. Inga signifikanta skillnader mellan tre set av maximal sopning fanns.

 • 3733.
  Åström, Therese
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Simundervisning - Vilka faktorer påverkar simundervisningen i skolan?2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka olika faktorer som påverkar idrottslärarnas arbetssätt för att eleverna ska uppnå kunskapskravet i momentet simning. Frågeställningarna som har legat till grund för mitt arbete har varit: Vilka hinder och möjligheter finns det enligt idrottslärarna för att eleverna ska kunna uppnå kunskapskravet i moment simning? Vilket stöd får idrottslärarna ifrån skolledningen? Hur definierar idrottslärarna simkunnighet? och Hur planerar idrottslärarna sin simundervisning?

  Metod

  Med hjälp av sju stycken kvalitativa intervjuer och en relevant forskningsöversikt för mitt arbete har jag kommit fram till ett trovärdigt resultat. Jag har sedan analyserat resultatet ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv och ur ett didaktiskt perspektiv.

  Resultat

  Det som jag har sett i min studie är att idrottslärarna saknar stöd från skolledningen vilket gör att det är svårt för dem att övervinna de hinder som finns för att bedriva en god simundervisning. Den vanligaste orsaken till att idrottslärarna ansåg att det var svårt att bedriva en god simundervisning var bland annat ekonomi, tid, tider i simhallen och resurser. Studien visade också att det fortfarande finns idrottslärare som använder sig av en annan definition på simkunnighet än den som skolverket och svenska livräddningssällskapet rekommenderar.

  Slutsats

  Det är svårt för idrottslärarna att bedriva god simundervisning när skolan alltid är i en situation där de måste spara in pengar. Om det ska vara möjligt för lärarna att kunna ge eleverna en effektiv simundervisning måste deras förutsättningar förändras.

 • 3734.
  Öberg, Jens
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Jakobsson, Pierre
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  "Feedback är väl det som gör ämnet roligt på något sätt": En studie om lärares och elevers uppfattningar om påverkan av feedback2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Denna studie syftar till att undersöka vilket syfte lärare i idrott och hälsa har med olika typer av feedback. Studien ämnar även undersöka hur elever uppfattar att de påverkas av lärargiven feedback samt undersöka om de olika formerna av feedback tas emot olika beroende på om eleven är kille eller tjej.

  • Vilka intentioner har lärare med sin verbala feedback till elever?

  • Vilka känslor uppkommer hos elever vid olika typer av lärargiven feedback?

  • Hur påverkas elevers engagemang vid olika typer av lärargiven feedback?

  • Tas den lärargivna feedbacken emot olika beroende på om eleven är tjej eller kille?

  Metod

  I studien används två metoder. Intervju används för att besvara den första frågeställningen medan enkät används för att besvara den andra, tredje och fjärde frågeställningen. Urvalet för den första frågeställningen bestod av en kvinnlig och en manlig lärare i idrott och hälsa. Intervjuer genomfördes med dessa lärare och därefter bearbetades det insamlade materialet. Urvalet för de tre sista frågeställningarna bestod av 103 elever från samma skola som de två lärarna arbetade på. Enkäterna bearbetades i frekvenstabeller i Microsoft Excel och Defgo och presenterades i form av diagram.

  Resultat

  Resultaten från studien visar att lärarnas syfte med olika typer av feedback till eleverna var att motivera, engagera, få ut maximal prestation samt korrigera utförandet av något. Svars- alternativet positiva känslor angavs av 90 procent av eleverna på enkätfrågan gällande elevernas känslor vid positiv feedback. Svarsalternativ fyra och fem (ökat engagemang) angavs av 85 procent av eleverna på enkätfrågan gällande elevernas engagemang vid positiv feedback. Skillnaderna mellan tjejerna och killarna översteg aldrig 8 procent beträffande känslorna i någon av kategorierna av feedback.

  Slutsats

  Lärarnas huvudsakliga syfte med feedback är att motivera och engagera eleverna. Positiv feedback är den form av feedback som tycks uppskattas mest av eleverna. Resultatet från denna studie tyder på att några markanta skillnader i hur tjejer och killar uppfattar feedback inte tycks finnas.

 • 3735.
  Öberg, Maja
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Autismpedagogik för alla?: en studie om lärares pedagogiska strategier i idrott & hälsa för gymnasiesärelever med autism2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim was to increase awareness of how teachers design learning environment in Physical Education (PE) for students diagnosed with autism in upper secondary school. The two research questions were: ”What strategies do teachers select when teaching students with autism in the subject Physical Education?” and ”From where do teachers get ideas for the strategies they use?”.

  Method: Qualitative interviews with seven teachers were used. They work/had been working with students with autism in PE in the upper secondary school in Stockholm. All informants were found through personal knowledge. One observation was performed, but only as a complementary source of information.

  Two teaching meodels; TEACCH and ABA, were used as analytical tools in the analysis of the informants teaching strategies.

  Results: Teachers' strategies are based on structure and clarity, and these concepts are emerging as key concepts in the teaching. Teaching is conducted in small groups of students with a high staff support. The language is kept clear, simple and concrete and the physical environment appears secure and familiar. The lessons take place in a structured and consistent approach. Tools such as pictures, timer clocks and schedules, are used. Sometimes special interests or a reward system is used as a motivator.The teachers are educated PE-teachers, but none of them a teacher educator in special needs. Some of them have received further training in autism through courses, seminars and lectures. Teachers also find inspiration and learn from each other and from other staff at school. The exchange between staff and cooperation concerning the pupil is emphasized by the teachers.

  Conclusions: The teachers used elements from the so-called TEACCH and ABA models  in their teaching, but few knew about the method. This may mean that some of the knowledge is only personally mediated and not documented, which may hamper the spread of knowledge. Continued studies on PE in Swedish schools for students with autism are needed. Hopefully this study contributes to a growing interest for further research and more extensive studies. A further reflection of the study is that adaptations within the autism education may benefit other students without autism too.

 • 3736.
  Öberg, Marie-Therese
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Mental träning. för vem, när och hur?: en studie om lärares och simtränares arbete med mental träning2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur idrottslärare och simtränare arbetar med mental träning. De mer preciserade frågeställningarna var: Hur viktig anser simtränare och idrottslärare att elevers respektive simmares mentala kapacitet är? Hur genomför simtränare och idrottslärare mental träning? Hur arbetar simtränare och idrottslärare med feedback och motivation? Hur utvärderar simtränare och idrottslärare sin mentala träning?

  Metod

  För att uppfylla syftet med studien, valdes kvalitativ intervju som metod. Intervjuer genomfördes med tre idrottslärare och två stycken simtränare. Urvalet skedde genom ett strategiskt urval utifrån i förväg bestämda kriterier. Studiens empiri har analyseras utifrån Albert Banduras teori om modellinlärning och självtillit, med särskilt fokus på simtränares och idrottslärares förhållningssätt gentemot sin praktik

  Resultat

  Både idrottslärare och simtränare använder sig av någon form av mental träning i sitt arbete. Idrottslärare använder sig främst av kroppsliga (somatiska) övningar. Simtränare använder sig av både somatiska och kognitiva (psykologiska) övningar. Enligt respondenterna tycker ungdomar att mentala övningar är bra, men de har ibland svårt att ta till sig dem. Såväl lärare som simtränare motiverar ungdomar med hjälp av mental träning och ger feedback genom enskilda samtal i den mån tiden räcker till. Idrottslärarna tror att deras mentala träning ger en tillfällig lindring mot en hög anspänningsnivå. Simtränare uppfattar att den mentala träningen förbättrar prestationen hos sina simmare.

  Slutsats

  Idrottslärares och simtränares förhållningssätt och resonemang tyder på, i linje med Banduras teori om modellinlärning, att det finns goda förutsättningar att förbättra självtilliten hos ungdomar som befinner sig i deras miljö. Samtliga respondenter i studien uppmärksammar den mentala kapaciteten och är motiverade till att försöka utveckla denna hos sina ungdomar. I jämförelse med aktuell forskning finns hos båda verksamheterna utvecklingsmöjligeter för att bli ännu bättre på att stödja ungdomars psykologiska utveckling. Studiens resultat pekar mot att en kompetensutveckling hos ledare inom föreningsidrotten, exempelvis simning skulle kunna verka förebyggande mot olika typer av psykiska problem hos ungdomar och i ett långsiktigt perspektiv även hos vuxna.

 • 3737.
  Ödahl, Mikaela
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Att leva med Irritable Bowel Syndrome: en intervjustudie om livskvalitet och fysisk aktivitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar:

  Syftet med studien var att undersöka hur det är att leva med IBS. Om och i så fall hur livskvaliteten påverkas hos unga kvinnor ur ett hälsoperspektiv samt att utforska inställningen till fysisk aktivitet efter att de diagnostiserats med IBS. För att besvara syftet formulerades följande frågeställningar:

  Påverkas livskvaliteten, hos kvinnor i 20-30 årsåldern diagnostiserade med IBS och i så fall

  på vilket sätt ur ett hälsoperspektiv?

  Vilken är de IBS-diagnostiserade kvinnornas inställning till fysisk aktivitet?

  Metod:

  För denna studie valdes en kvalitativ metod genom intervjuer. Fem unga kvinnor med en medelålder på 25 år och diagnostiserade med IBS i snitt i 2,7 år har under intervju besvarat frågor om hur IBS påverkar deras livskvalitet samt deras inställning till fysisk aktivitet. Kriterierna för att medverka i studien var att vara kvinna mellan 20 och 30 år och diagnostiserad med IBS. Som intervjumodell användes en semistrukturerad intervju med intervjuguide, förutbestämda ämnesområden och öppna frågor, detta för att möjliggöra följdfrågor och uttömmande svar.

  Resultat:

  Samtliga kvinnor som medverkade i studien anser att IBS påverkar deras livskvalitet. De upplever besvärande symtom samt att deras sociala liv och humör påverkas. Kvinnorna anser dock att de har lärt sig att leva med sin IBS. De har anpassat sitt liv efter sjukdomen och undviker sådant som de vet leder till besvär. Kvinnorna har en positiv inställning till fysisk aktivitet i allmänhet. I det akuta skedet, då smärtan och eventuella symtom redan utbrutit, undviks fysisk aktivitet av ett par av kvinnorna medan andra anser att lättare rörelse i form av exempelvis promenader har en hämmande effekt på symtomen.

  Slutsats:

  Studien tyder på att livskvaliteten påverkas av IBS men i vilken utsträckning livskvaliteten påverkas tycks dock skilja sig mellan enskild individ. Trots ett behov av anpassning av sina liv tycks kvinnorna ha accepterat sin sjukdom och lever vad de själva anser vara hälsosamma liv. Studien visar även att kvinnorna anser att fysisk aktivitet är viktigt för välmående i sig, vilket också påverkar deras IBS. Dock skulle de sannolikt utföra samma mängd och typ av fysisk aktivitet även om de var friska.

 • 3738.
  Öhling, Elin
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Reyes Orellana, Emelie
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Kvinnliga fotbollsspelare med siktet inställt på en tränarroll: En jämförande kvantitativ studie om vad som motiverat kvinnliga fotbollsspelare att bli tränare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med den här studien är att undersöka vad som påverkat kvinnliga fotbollsspelare till att engagera sig som tränare samt om förutsättningarna för kvinnliga fotbollstränare förändrats över tid genom att jämföra två förutbestämda generationer. 1. Vilka faktorer har bidragit till att kvinnliga fotbollsspelare valt att bli tränare? 2. Finns det någon skillnad mellan generationer av kvinnliga fotbollstränare gällande vilka faktorer som påverkat deras beslut att bli tränare? 3. Finns det någon skillnad mellan generationer av kvinnliga fotbollstränare gällande vilka faktorer som försvårat deras tränarkarriär?

  Metod

  Föreliggande studie utmynnade i en kvantitativ ansats med inslag av intervjuer då både bredd och djup eftersträvades. Enkätformuläret baserades på svar från respondenterna i för-intervjuerna för att få en djupare förståelse kring kvinnliga fotbollstränares syn på sin tränarroll. Enkäten innehöll sex bakgrundsfrågor samt två huvudfrågor med påståenden deltagarna fick ta ställning till. Studien genomfördes på 106 kvinnliga fotbollstränare i Sverige, varav fyra deltog i för-intervjuer och 102 (bortfall n=4) i enkätstudien. I för-intervjuerna deltog två från varje generation och i enkätundersökningen deltog 47 från den yngre generationen (generation 1) och 51 från den äldre (generation 2). Urvalskriterierna för studien var att ha spelat fotboll i minst tio år samt minst ha utbildningsnivå två av fyra möjliga (UEFA B ungdom eller motsvarande). Svaren analyserades i IMB SPSS Statistics 24 där det icke parametriska-testet Mann-Whitney användes för att jämföra generationernas skattningar. 

  Resultat

  Av faktorerna som bidragit till att kvinnorna valt att bli tränare skattades påståendet “Jag brinner för damfotboll” högst av båda generationerna. Den största signifikanta skillnaden mellan generationerna fanns i påståendet “Jag vill utveckla individer till att bli bra fotbollsspelare” där den äldre generationen skattade detta påstående högre. Faktorn att det är sämre förutsättningar på damsidan än på herrsidan gällande resurser och organisation har varit det som försvårat mest för båda generationerna. Den största tendensen till signifikant skillnaden mellan generationerna av faktorerna som försvårat fanns i påståendet “Att vara ensam kvinna bland många män inom tränarkåren” där den yngre generationen skattade detta lägre jämfört med den äldre generationen.                                                                                                        

  Slutsats

  Våra resultat visar tendenser på att i vissa påståenden har förutsättningarna för kvinnliga fotbollstränare förändrats med tiden, men det finns fortfarande mycket som behöver utvecklas och förbättras. Det högsta skattningsvärdet för den faktorn som bidragit eller försvårat mest till valet att fortsätta som tränare efter sin spelarkarriär hittas i samma påståenden för båda generationerna.

 • 3739.
  Öhman, Marie
  et al.
  Örebro universitet.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet.
  Meckbach, Jane
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro universitet.
  Competing for ideal bodies: a study of exergames used as teaching aids in school2014In: Critical Public Health, ISSN 0958-1596, E-ISSN 1469-3682, Vol. 24, no 2, p. 196-209Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the development of the welfare state, the Swedish school subject Health and Physical Education (HPE) has been regarded as an important site for public health work, and still assumes a central role in promoting the health of the coming generation. A specific type of health intervention, promoted by researchers in recent years, is the use of so-called exergames. In some countries, these fitness games are used as teaching aids in physical education classes and can be seen as examples of how public health issues and popular culture are shaping HPE in schools. The aim of the study reported in this paper is to examine which messages about health and body are offered, and how these are expressed in some of the fitness games used as teaching aids in school. The results of the study highlight the dangers of using exergames in the teaching of HPE in schools. The messages communicated by the games have a number of potentially harmful consequences, particularly with regard to the creation of specific health and bodily norms based on a measurable ideal. The use of this tool in education is thus far from value free, and the problems that might be solved when using the games are not necessarily the ones that education should privilege.

 • 3740.
  Örtenlöv Kristerson, Olivia
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Friluftsliv i skolan: En kvalitativ studie om vad elever i årskurs nio lägger i begreppet friluftsliv2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med uppsatsen är att ta reda på med utgångspunkt från Aaron Antonovskys KASAM-begrepp och Skolverkets styrdokument vad grundskoleelever lägger i begreppet friluftsliv samt vad de anser om friluftslivsundervisningen i skolan.

  Frågeställningar:

  • Vad lägger elever i årskurs nio i begreppet friluftsliv?
  • Vad tycker elever i årskurs nio om friluftsliv i skolundervisningen?

  Studien är en samhällsvetenskaplig undersökning, konstruerad utifrån en kvalitativ metod för att undersöka hur friluftsundervisningen upplevs i skolan. Studien har utgått ifrån de fyra forskningsetiska principerna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, det vill säga informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet.

  Undersökningen har genomförts på en grundskola med tydlig profilering i ämnet Idrott och Hälsa. Skolan ligger i sydvästra delen av Sverige, där tio stycken elever, fem flickor och fem pojkar, i årskurs nio har besvarat en skriftlig enkät.

  Resultatet i min studie tyder på att de allra flesta eleverna är nöjda med undervisningen i ämnet Idrott och Hälsa i skolan, särskilt friluftsundervisningen, då de får praktisera detta moment mycket, ifrån förskoleverksamhet upp till årskurs nio.

  Jag diskuterar resultatet utgående från Skolverkets styrdokument, läroplanen för grundskolan Lgr 11, och Antonovskys KASAM-begrepp.

 • 3741.
  Östberg, Karolina
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Hälsoundervisning: En kvalitativ studie om idrottslärares tankar kring hälsobegreppet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Hälsoundervisning är en uppsats på avancerad nivå som är skriven under höstterminen 2012 vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm som omfattar 15 högskolepoäng.

  Syfte och frågeställningar

  Studiens syfte är att undersöka hur högstadielärare, i ämnet idrott och hälsa, arbetar med hälsobegreppet i sin undervisning utifrån deras synsätt på hälsobegreppet. Utifrån syftet har dessa frågeställningar vuxit fram:

  • Vad har lärare i idrott och hälsa för synsätt på hälsobegreppet?
  • Hur undervisar lärare i idrott och hälsa sina elever i och om hälsobegreppet?

  Metod

  Jag har använt mig av den kvalitativa ansatsen med fokus på intervjuer. Urvalet är fem stycken lärare som undervisar i idrott och hälsa på högstadiet. Metoden har använts för att få stora och djupa svar på frågeställningarna. Det insamlade resultatet analyserades sedan utifrån de teoretiska perspektiven KASAM och ramfaktorteorin.

  Resultat

  Resultatet visar att lärarna har olika uppfattningar om hälsobegreppet. Den gemensamma uppfattningen är att hälsa är att må bra men att det finns olika faktorer och redskap som bidrar till välbefinnandet. Resultatet visar även på att undervisningen i och om hälsobegreppet kan bedrivas på många olika sätt. Allt från teorilektioner om kost och träning till diskussioner och reflektioner i samband med fysisk aktivitet.

  Slutsats

  Slutsatsen som kan dras av denna studie är att lärarna uppfattar hälsa på sitt eget sätt och dessa uppfattningar lägger grunden för hälsoundervisningen. Detta gör att undervisningen av hälsa är långt ifrån enhetlig och likvärdig på alla skolor. För att man ska kunna ha en likvärdig undervisning om hälsa på alla skolor är det viktigt att lärarna har en gemensam syn på hälsa så att undervisningen kan bli likvärdig.

 • 3742.
  Öster, Ida
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  "Skador kan inträffa när som helst och hur som helst": En kvalitativ studie om hur lärare i Idrott och hälsa arbetar skadeförebyggande2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien var att ta reda på om och hur lärare i Idrott och hälsa arbetar skadeförebyggande i åk 1-6.

  Frågeställningar som användes var: Hur talar läraren till eleverna under lektionerna för att undvika att skador/olyckor ska ske? På vilket sätt kan man se att läraren arbetar skadeförebyggande? Vad anser läraren vara viktiga förutsättningar för en skadefri idrottsundervisning?

  Metoden som användes för den kvalitativa studien var observationer samt intervjuer. Observationerna skedde under tolv lektioner med årskurser 3-6 och syftet med observationerna var dolt för lärarna samt eleverna. Under intervjuerna användes en intervjuguide med öppna frågor där intervjupersonen hade frihet att forma sina svar. Urvalet var sex lärare i idrott och hälsa som arbetade i åk 1-6.

  Resultatet av observationerna var att lärarna arbetade skadeförebyggande genom att vara tydliga med att tala om regler och påminna om rätt utrustning. Man kunde även se att lärarna arbetade skadeförebyggande då de var noga med valet av material och formandet av miljön. Genom intervjuerna framkom att lärare ansåg att det är viktigt att vara noggrann med kontroll av material, ha tydliga regler samt att vara närvarande under lektionerna för att undvika skador.

  Slutsatsen av studien är att de för studien observerade och intervjuade lärarna arbetar skadeförebyggande. Lärarna använder flera metoder och de anser att skadeförebyggande arbete är viktigt. Dock framkom det att mindre vikt lades på skadeförebyggande undervisning. De undersökta lärarna framhöll att tid och antalet elever i klasserna var påverkande faktorer när det gällde skadeförebyggande undervisning.

  Nyckelord: Skada, Skadeförebyggande arbete, Skola, Idrott och hälsa

 • 3743.
  Österberg, Magnus
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Elitfotbollsklubbarna i Stockholms NIU-verksamhet: en kvalitativ studie av klubbarnas verksamhet på gymnasiet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställning

  Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur de elitföreningar i Stockholm som bedriver specialidrott fotboll i skolan upplever samarbetet med de olika skolorna. Syftet är också att undersöka och beskriva vilka svårigheter respektive utvecklingsmöjligheter föreningarna upplever.

  Gymnasieskolans ramar och regler måste föreningarna förhålla sig till men vägen dit och prioriteringarna kan se olika ut. De frågeställningar som användes är:

  • Hur beskriver föreningen sitt samarbete med gymnasieskolan?
  • Hur upplever föreningen att målet att utbilda elitspelare påverkas av samarbetet med gymnasieskolan?
  • Vilket utvecklingsområde är det viktigaste i samarbetet med gymnasiet?

  Metod

  Studiens ansats är kvalitativ och den datainsamlingsmetod som använts är semistrukturerade enskilda intervjuer. Enligt Bryman (2011) tillåter semistrukturerade intervjuer att respondenternas svar leder till eventuella följdfrågor. Studiens intervjuguide är uppbyggd tematiskt.

  Resultatet

  Resultatet visar att de undersökta föreningarnas förhållningssätt till både studier och fotbollsträningen i gymnasiet är att det är ett helhetskoncept. Skillnaderna i hur föreningarna prioriterar finns men målet är detsamma. Som helhet är klubbarna nöjda med sina respektive samarbeten och förslag på utvecklingsmöjligheter finns hos samtliga.

  Slutsats

  Den Nationella Idrottsutbildningen, NIU, kanske inte är den perfekta lösningen men fungerar i de undersökta föreningarna väl. Formerna för utbildningen, faciliteterna och andra resurser håller hög klass rakt igenom. Det finns anledning för vidare studier i ämnet för att utvecklingen ska ske i hela landet.

 • 3744.
  Österberg, Magnus
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Vad specialidrottselever vet om kunskapskrav och bedömning: en kvalitativ studie i gymnasiemiljö2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose and set of questions: The purpose of this study is to investigate what students who study courses in sport specialization in upper secondary school know or think about knowing requirements and how they are assessed. The purpose is to gain knowledge of what students know about knowledge requirements and assessment. How do students perceive what is crucial when their grade is set. The study is based on the following questions:

  What do the students know about the knowledge requirements? How do students think that they are assessed in sport specialization?

  Method: The chosen method for this study was semi structured qualitative interviews. The sample of eight respondents was based on an equal number of male and female students studying courses in special sports, year two, in an upper secondary school. As theoretical frame work, a socio cultural perspective on learning was used.

  Results

  The results show that students have an understanding, a good basic knowledge and a high level of awareness in terms of knowledge requirements in general. In terms of teaching their own efforts and trust in the teacher are the things they mention most frequently. Furthermore, their perception of how they are judged good and to a large extent common. Communication and personal responsibility are two recurring expressions in the answers provided.

  Conclusions

  The conclusions are that there is an ongoing interaction between teachers and students and that the students appreciate this dialogue around learning and knowledge requirements. This enables the students to understand the meaning and content of the knowledge requirements. But it also contributes to the students strive for individual development. The choice of theoretical starting point is based on the fact that learning is an interactive process that takes place in a context (Säljö, 2011)

 • 3745.
  Östergren, Bonnie
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  The relationship between cancer-related fatigue and the daily movement pattern among breast cancer patients: A cross-sectional study2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 3746.
  Österman, Jenny
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Lindstrand, Sanna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Kan fyra veckors yoga reducera stress hos domstolshandläggare på Nacka tingsrätt?: En kvantitativ interventionsstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet är att studera om yoga kan minska stress hos domstolshandläggare vid mark- och miljödomstolen i nacka tingsrätt. Frågeställning: Kan fyra veckors yoga reducera stress hos domstolshandläggare på Nacka tingsrätt? Den sekundära frågeställningen är: Finns det ett samband mellan den självuppskattade stressen och de fysiologiska testerna?

  Metod

  För att få bästa möjliga pålitlighet har två olika enkäter samt två olika fysiologiska tester används före- och efter interventionen. Enkäter som användes var PSS10 som mäter stress och KEDS som mäter utmattning. De fysiologiska testerna består av blodtryck och puls. Interventionen bestod av 2 yogapass i veckan under en period på 4 veckor för kontorsanställda på Nacka tingsrätt.

  Resultat

  Testpersonerna skattade sig 11% bättre på Perceived Stress Scale (p=0,034) med samt utan bortfall. En förbättring kan ses på utmattningsenkäten där testgruppen utan bortfall förbättrades med 30% dock utan att signifikant data (p=0,081). Däremot hade testgruppen med bortfall en signifikant förbättring med 33,33% (p=0,049). De fysiologiska testerna (blodtryck och puls) visar inget förbättrat värde efter yogan. Urvalet bestod av: Utan bortfall - 10 deltagare där medelåldern var 37,8 år. Med bortfall - 9 deltagare där medelåldern var 38,2 år. Det var 1 man och 9 kvinnor.

  Slutsats

  Kontorsanställda deltog i ett 4 veckors yogaprogram där de reducerade den självupplevda stressen. Däremot var ingen skillnad i fysiologiska faktorer efter yoga funnen. Eftersom de fysiologiska testerna inte visar ett samband med yogan utesluts ett cross-sectional samband. Mer forskning behövs för att kunna urskilja om de fysiologiska faktorerna kan påverkas av yoga.

 • 3747.
  Öster-Waara, Daniel
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Livskvalitet hos ungdomar med normalvikt och övervikt/fetma: En enkätstudie i södra Stockholm2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Obesity has increased among the Swedish population over the past 20 years and is now in steady state, but it’s considered as a public health problem. It is more common for men (50%) than women (33%) to be affected by obesity in Sweden. The proportion of adolescents who are overweight continues to increase. The risk is 80% for a seven year old with obesity to still be obese into adulthood. Children with obesity also have lower quality of life, live shorter and potentially exposed to a variety of complications.

  Aim

  The purpose of this study was to investigate whether there are any differences in quality of life at the group level in adolescents 15-18 years of based on weight. If so, a further objective is to define the differences that exist, for example on physical activity.

  • How does quality of life among 15-18 year olds with normal weight and overweight/obesity differ?

  • Which factors differences between the groups?

  Method

  The survey PEDS-QL 4.0 generic and a questionnaire with background information. The participants were a total of 107, of whom three were excluded. Mean age was 16.7 years, 74 boys and 30 girls participated in the survey. Mann-Whitney U-test and Spearmans rangcorrelations where used to compare ordinal data. Significant level where p=0,05.

  Results

  There are significant differences between the groups. Adolescents with obesity have lower quality of life than people with normal weight. People with overweight and obesity spent more time in front of the computer / television, drink more soft drinks / eat candy and eat less fruit and vegetables than people of normal weight. No differences exist due to birth, activity level, parents' educational level or gender.

  Conclusions

  This study has shown a correlation between quality of life and overweight, but the results are not strongly significant.

 • 3748.
  Öun, Madeleine
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  How Does Running in Minimalist Shoes Affect Injury Risk?: A Systematic Review2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this systematic review was to investigate injury risk when running in minimalist shoes compared to running in traditional running shoes. The purpose of the study was also to identify risk factors that could increase the risk of developing a running related injury when running in minimalist shoes, compared to running in traditional running shoes.

  Method: The databases PubMed, SportDiscus, ScienceDirect, CINAHL and Cochrane were searched for relevant studies. Ten studies were included in the systematic review and the quality of the studies was reviewed according to the PEDro Scale. Three out of ten studies were randomized controlled trials and seven studies were crossover trials. Five out of seven crossover trials described a randomized intervention order.

  Results: General injury risk when running in minimalist shoes compared to running in traditional running shoes was evaluated in two randomized controlled trials. One study showed a significantly increased injury risk and one pilot study showed no significant results due to a small population size. Biomechanical factors related to injury risk were assessed in two randomized controlled trials and seven crossover studies, showing that there was a significant increase in forefoot pressure, vertical loading rate and Achilles tendon load when running in minimalist shoes compared to running in traditional running shoes. There was no significant difference in rearfoot pronation when comparing the two footwear conditions.

  Conclusions: Moderate evidence shows that running in minimalist shoes increases the forefoot pressure compared to running in traditional running shoes and thereby increases the risk of developing metatarsal stress fractures. Limited to moderate evidence shows that running in minimalist shoes also increases the loading of the Achilles tendon, compared to running in traditional running shoes, which may increase the risk of developing chronic Achilles tendon pain. Starting to run in minimalist shoes, when accustomed to running in traditional running shoes, should be based on a gradual increase of training volume in order to avoid an increased injury risk.

 • 3749.
  Özkan, Gabriel
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Rydstedt, Felicia
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Mindre och mindre tänker jag på att det är olika kön på eleverna: en kvalitativ studie om normkritisk undervisning i ämnet idrott och hälsa2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i ett genusteoretiskt perspektiv, öka kunskapen om normkritisk undervisning i ämnet idrott och hälsa. Studiens frågeställningar är

  -          Vad har genusmedvetna lärare för erfarenheter av och förhållningssätt till normkritisk undervisning?

  -          Hur arbetar de i praktiken?

  Metod

  Vi har utfört kvalitativa intervjuer genomförda med fyra olika lärare i ämnet idrott och hälsa från fyra olika skolor undervisande i olika årskurser. Ett bekvämlighetsurval genomfördes utifrån lärares egen uppfattning om genusmedvetenhet. Det teoretiska ramverk vi utgått från är genusteori för analys av empiri.

  Resultat Studiens resultat visar att medverkande lärare ser, bemöter och bedömer sina elever som individer, inte utifrån kön. Lärarna utgår från läroplanen och har samma krav och förväntningar på pojkar och flickor. Trygghet lyfts fram som en viktig faktor i lärarnas arbete för att bedriva en normkritisk undervisning, då trygghet ökar chansen att eleverna vågar utmana och utvecklas utanför den rådande normen. I det dagliga arbetet finns en tydlig progressionstanke i utformandet av praktiker och lärarna tillämpar pedagogiska regler i exempelvis lagidrotter. Detta för att alla elever ska ha möjlighet till att delta på lika villkor.

  Slutsats Slutsatser vi kan dra är att i studien deltagande lärare uppger liknande sätt att arbeta normkritiskt. Begrepp som trygghet och individuell förmåga är viktiga utgångspunkter i det normkritiska arbetet. Lärare som ser elever ur ett genusperspektiv ser också elevgrupper ur ett intersektionellt perspektiv där inte enbart kön lyfts fram som viktig faktor för att eleverna skall lyckas i ämnet idrott och hälsa. Lärare som aktivt arbetar normkritiskt med genomtänkta praktiker och val av innehåll upplever att könsnormer blir mindre synliga efter en längre tids sammanhängande undervisning, oavsett ålder på eleverna.

72737475 3701 - 3749 of 3749
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf