Change search
Refine search result
72737475767778 3701 - 3750 of 3867
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 3701.
  Wetter, Jonas
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Palmgren, Sofia
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  ”Ge mig ett tält med bubbelpool och jacuzzi, då säger jag ja till friluftsliv”: en komparativ studie om friluftsundervisning2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  Our aim with this study was to examine how outdoor education is designed and experienced in three upper (senior) levels of compulsory school in Stockholm, and to compare it with the Norwegian equivalence.

  Method

  Our method has been interviews with ten teachers, of whom six are Swedish teachers and four are Norwegian teachers. Two Swedish teachers are teaching in other subjects than Physical Education, four are teachers in Physical Education, two are teachers in Norway in Physical Education at and two are teachers in Norway at university level. Questionnaires were used to examine the Swedish pupils’ attitudes towards outdoor education. 90 questionnaires were delivered, and 70 answered them. 38 answeres were from the school with outdoor education profile and 32 answers were from two other schools. The questionnaires were examined on pupils in 9th grade of three upper (senior) level compulsory schools.

  Results

  The results of the study showed that outdoor education is not included in Physical Education curriculum in one school, is used very briefly in the second school and used more in the school with a profile of outdoor education. The attitudes towards outdoor education are mixed among the teachers, even though they mention outdoor education as a good tool for different kinds of education, other than sport. The questionnaires showed that outdoor education is pursued and experienced in the same shape as their teachers. There were also a difference in experiencing outdoor eduation between schools with a profile of outdoor education and the school with no profile. Obstacles teachers have mentioned are time, lack of knowledge among teachers and colleagues, economy and resources. From a Norwegian perspective the results show that outdoor education is used more extensively in Physical Education than in Swedish schools. Outdoor education is formed by staying overnight outdoors and with education aimed to support to outdoor education.

  Conclusions

  Outdoor education is carried out in Physical Education if different prerequisites are fulfilled. These are economy, interests, knowledge, support from the management and headmasters, colleagues interests, cooperation among teachers and the availability of green areas in the

 • 3702.
  Wetter, Jonas
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Palmgren, Sofia
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Hårt att vara ung idag?: en studie om gymnasieelevers psykiska hälsa i Storstockholm2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka den psykiska ohälsoproblematiken i fem gymnasieskolor i Storstockholm.

  Metod

  Metoden som användes var kvalitativa intervjuer med sex stycken skolsköterskor. Kriterierna var att respondenterna skulle arbeta i kommunala gymnasieskolor, belägna i Stockholms kommun, där elevantalet var minst 700. De skolor som matchade kriterierna urskiljdes ytterligare med en lottning för att få fram fem skolor. Därefter kontaktades respondenterna på skolorna. I de fall där vi inte fick något svar genomfördes ytterliga försök till kontakt, vid inget svar lottades ytterligare en skola fram av de kvarvarande. De sex respondenterna arbetar på fem olika gymnasieskolor. En skola valde att ställa upp med två stycken skolsköterskor. Skolsköterskornas erfarenheter av att arbete i skolan varierar mellan 2 - 8 år.

  Resultat

  Skolorna arbetar med psykisk ohälsa genom elevhälsoteam där skolsköterskan har en framträdande roll. Samarbete sker med lärare, föräldrar och externa organisationer. De förebyggande insatserna som existerade var samtal och utbildning kring psykiska faktorer som kan påverka hälsan. Orsakerna bakom psykisk ohälsa var höga krav från omgivningen, skolan och betyg, sömnbrist, materialhets och status, tillgängligheten, avsaknad av stöd från familjen, svårt att planera och strukturera, strävan efter lycka och rollkonflikter. Den psykiska ohälsan yttrar sig genom fysiska symtom och genom ätstörningar, förändrat beteende och frånvaro. Skillnaden mellan kön uppgavs vara att tjejerna var mer verbala än killarna samt att killarna hellre vill ha medicin för det onda de känner. 

  Slutsats                

  Vår slutsats är att det finns en mängd inre och yttre faktorer som påverkar den psykiska ohälsan. På gymnasieskolor är ungdomars psykiska ohälsa omtalat, problemet är att det finns ett glapp i form av resurser som gör att kunskapen inte omsätts i praktiken för att förbättra ungas situation. Vi anser att det är viktigt att prioritera att åtgärda detta. Genom mer resurser och utbildning till personal, kan skolan vara en arena där eleverna ges tid och möjlighet att arbeta förebyggande i syfte att förbättra den psykiska hälsan.  

 • 3703. Wibom, Rolf
  et al.
  Hultman, Erik
  Johansson, Mats
  Matherei, Kaj
  Constantin-Teodosiu, Dimitri
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Adaptation of mitochondrial ATP-production in human skeletal muscle to endurance training and detraining1992In: Journal of applied physiology, ISSN 8750-7587, E-ISSN 1522-1601, no 73, p. 2004-2010Article in journal (Refereed)
 • 3704.
  Wichardt, Emma
  et al.
  Idrottsmedicin, Umeå universitet.
  Mattsson, C. Mikael
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Björn Ekblom's research group.
  Ekblom, Björn
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Björn Ekblom's research group.
  Henriksson-Larsén, Karin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Rhabdomyolysis/myoglobinemia and NSAID during 48-hours ultra-endurance exercise (adventure racing)2011In: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 111, no 7, p. 1541-1544Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: To determine if rhabdomyolysis with myoglobinemia exists during a 48+ hour adventure race and if there is a correlation with NSAID use, race time and perceived pain or exertion. Method: Blood samples for analyses of myoglobin (Mb) were collected, and perception of exertion and pain registered on the Borg-RPE and CR scales, from 20 subjects (3 female, 17 male) Pre, Mid and Post race. Subjects were asked about NSAID use at each sampling and within 12 hours pre race. Result: A significant rise in Mb was observed throughout the race, with the NSAID group (n=6) having significantly lower Mb-Post than the no-NSAID group (n=14). High Mb-Pre and Post correlated to shorter race time and high Mb-Pre to lower Pain-Post. Race time also correlated to NSAID use, with the NSAID group having significantly longer race time than the no-NSAID group. Conclusion: Rhabdomyolysis with myoglobinemia, which might be reduced with NSAID use, exists during a 48+ hour adventure race. Indications that high Mb-levels correlate with shorter race time and less pain, and the reasons for the NSAID groups longer race time, need further investigation.

 • 3705.
  Wickström, Louise
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Får gymnasie- och högstadieelever tillräcklig fysisk aktivitet under skoltid?: en jämförande studie om elevers utbud, vanor och inställning till fysisk aktivitet.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

   

  Syftet med studien var att undersöka hur fysiskt aktiva högstadie- och gymnasieelever är i förhållande till vad de har möjlighet till att vara under skoltid.

   

  • Erbjuds eleverna tillräckligt med fysisk aktivitet under skoldagen för att kunna uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet?
  • Skiljer sig utbud, vanor och inställning mellan gymnasieelever och högstadieelever?
  • Motiverar och informerar skolan eleverna kring fysisk aktivitet?

   

  Metod

  Studien bygger på en kvantitativ enkätundersökning i Stockholmsområdet på två kommunala skolor, 80 högstadie- och 80 gymnasielever i åldern mellan 13 och 16 år deltog. Eleverna var slumpvist utvalda oberoende av kön. Urvalet av skolorna skedde ur ett bekvämlighetsurval, då urvalet av skola styrdes av tillgänglighet och kontakter.

   

  Resultat

  Resultaten visade att de flesta högstadieeleverna transporterade sig vanligen via egen fysisk aktivitet till eller från skolan medan gymnasieeleverna vanligen transporterade sig via kollektivtrafik. Det visade sig vara en signifikant skillnad i fördelningen mellan hur många dagar eleverna oftast transporterade sig via egen fysisk aktivitet till eller från skolan. Typvärdet för gymnasieeleverna var 0 dagar medan typvärdet för högstadieeleverna var 5 dagar. 64 % av gymnasie- och 75 % av högstadieeleverna svarade att de får tillgång till 90 minuters måttlig fysisk aktivitet vilket tyder på att dessa elever erbjuds tillräcklig måttlig fysisk aktivitet för att uppnå rekommendationerna om måttlig fysisk aktivitet. 69 % av gymnasie- och 56 % av högstadieeleverna svarade att de får tillgång till 90 minuter eller mer mycket ansträngande fysisk aktivitet vilket tyder på att dessa elever uppnår rekommendationerna om mycket ansträngande fysisk aktivitet. Majoriteten av eleverna har svarat att de väljer att delta i både måttliga och mycket ansträngande fysiska aktiviteter, slutsatsen dras utifrån den vetskapen att eleverna inte verkar ha brist på motivation. Det visade sig vara en signifikant skillnad i fördelningen mellan hur gymnasie- och högstadieeleverna har svarat angående om de är fysiskt aktiva under raster. 71 % av gymnasie- och 30 % av högstadieeleverna utövar aldrig fysisk aktivitet på raster, detta tyder på att aktivitetsnivån sjunker desto äldre eleverna blir. Det var ingen signifikant skillnad i fördelningen mellan hur gymnasie- och högstadieeleverna har svarat kring uppmuntran och kunskapsgivande från skolan. Majoriteten av både gymnasie- och högstadieeleverna anser att de uppmuntras och får tillräckligt mycket kunskap om fysisk aktivitet från lärare.

   

  Slutsats

  Avslutningsvis går det att konstatera att alla elever inte uppnår rekommendationerna för fysisk aktivet under skoltid. Utbud och vanor vad gäller fysisk aktivitet skiljer sig mellan gymnasieelever och högstadieelever främst när det kommer till transport till eller från skolan samt den fysiska aktivitetsnivån under rasttid. 

 • 3706.
  Widerdal, Micael
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Lundin, Joel
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Kommer du på lektionen?: lärares syn på och hantering av elevers frånvaro i idrottsämnet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The purpose of this study is to identify and analyze physical education (PE) teachers´ methods in handling, and attitudes towards, absent students. The study will answer the following questions:

  • How do PE teachers describe what is important and meaningful in teaching PE?
  • How do PE teachers explain the reasons behind students being absent and how can these reasons be understood?
  • What repertoire emerges when PE teachers talk about their coping strategies of absent students?

  Method

  A qualitative approach is used in order to elaborate and produce as profound insight as possible. By conducting eight semi-structured interviews data was collected and analyzed inductively. Convenient sampling was used to reach respondents whom all have experience of working with students in primary school geographically covering south-, mid-, and north of Sweden. The interviews were transcribed word-for-word prior to being analyzed. The theoretical framework used to interpret the result is based on Antonovsky´s Sense of Coherence and Bourdieu’s concepts of capital and habitus.

  Results

  All teachers emphasize the importance of a good teacher-student relationship and that a positive attitude towards PE is key in creating meaning. In addition, inclusion strategies are mentioned as important. Teachers with longer experience emphasize the importance of communicating with frequently absent students whereas teachers with shorter experience mention adjusting the level of difficulty according to students´ level of competence as a key factor in maintaining attendance.

  Conclusions

  The conclusion of this study is that the most common causes of student absenteeism are social relations, school setting, and mental ill-health among students. Another conclusion is that the length of the teachers´ work experience affects their view of absence. The present study also show that there are differences in how teachers handle student absenteeism. 

 • 3707.
  Widman, Andreas
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Is there a correlation between fear avoidance, disability and physical inactivity 2 years after surgery for chronic low back pain?: A cross-sectional study2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aims

  This study examines the effects of surgery for chronic low back pain (CLBP) as well as fear avoidance, disability and levels of rated physical activity in patients treated in 2011. An additional aim was to assess patient’s experience of physiotherapy in primary care following the surgery as well the effect of physiotherapy on above mentioned outcome measures.

  Method

  A cross-sectional study design was used and a stratified random sample from 189 patients who were treated surgically in a hospital setting. This resulted in a sample of 112 respondents, half of whom where female. Ages ranged between 25-78 years. Questionnaires were sent by mail and data from 79 patients was collected. Non-parametric statistics were used. Outcome measures used were Tampa Scale for Kinesiophobia, Roland Morris Disability Questionnaire and the physical activity scale.

  Results

  More than one in four patients reported high levels of kinesiophobia, more than one in three experienced disability and less than a third were physically active. Patients with total disc replacement had better outcome than patients with lumbar fusion. A higher degree of kinesiophobia correlated significantly to experiencing more disability (rs=0.53, p<0.001) and being less physically active (rs=-0.48, p<0.001), and there were significant negative correlations between disability and levels of rated physical activity (rs=-0.37, p<0.001). Rehabilitation in primary care did not affect the results significantly.

  Conclusions

  The results of this study hint that the fear avoidance model is relevant in patients treated surgically for chronic low back pain.

  Physiotherapists and other health care professionals should screen for these beliefs and try to target them. This may assist patients to pursue health promoting activities and activities in daily life.

   

 • 3708.
  Wigh Bernardo, Fabian
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Åberg, Daniel
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Skillnader mellan manligt och kvinnligt?: Ett genusperspektiv på ledaregenskaper2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The purpose of this study is to investigate if there is any variance between masculine and feminine physical education teachers leadership.

  Are men more authoritarian than woman in their education? Do the influence of pupils have something to do with the gender of the teacher’s? Do the pupils respect masculine physical education teachers any different compound to feminine teachers?

  Method

  We have studied relevant literature that consider masculine and feminine leadership. The choice was to work with senior compulsory school. We choose the community of Botkyrka, through comfort choice. The criterion for the teachers were that they would have a swedish physical education and have been working at least for 4 years. We chose to interview two male and two female physical education teachers. We gave the pupils the questionnaire so for that reason we didn´t have any external reduction. After that did we compiled the interviews and the questionnaires. At the same time did we improved relevant literature for the study. During the study had we a supervisor to guide us at Idrottshögskolan in Stockholm.

  Results

  The questionnaire shows that there are no significant differences between male and female teachers in authoritarian leadership.

  The results show that the pupils get more respect from the masculine physical education teacher. The respondents consider that male teachers seem to have greater authority, to their benefit, which influences with a rougher voice and bigger physique. The pupils are allowed to influence the lessons regardless of the gender of the teacher.

  Conclusions

  A conclusion from this study shows that there are no significant differences between male and female leadership qualities.

 • 3709.
  Wiiand, Tilda
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Lidholm, Anna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Framgångsfaktorer på nationella idrottsutbildningar inom handboll: en kvalitativ studie av elevernas utvecklingsmiljö ur ett handbollslärarperspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vad handbollslärare som undervisar i specialidrott på nationella idrottsutbildningar (NIU) inom handboll anser om sin påverkan på elevernas utveckling. För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats:

  • Hur beskriver handbollslärarna utvecklingsmiljön på Sveriges NIUhandbollsgymnasium?
  • På vilket sätt finns Henriksens omarbetade framgångsfaktorer representerade i elevernas utvecklingsmiljö?

  Metod

  Handbollslärarnas syn på elevernas utvecklingsmiljö undersöks med hjälp av en kvalitativ metod. Insamlingen av data sker i form av semistrukturerade intervjuer där målet är att komma mer på djupet kring ämnet för att få svar på uppsatsens frågeställningar. Intervjuerna genomfördes via telefon för att kunna nå handbollslärare över hela landet. Urvalsgruppen bestod av fem manliga handbollslärare som är anställda vid olika NIU- handbollsgymnasier i Sverige.

  Resultat

  Resultatet i uppsatsen visar en varierande utvecklingsmiljö. Elevantal, kommunikation mellan skola och klubb, avsaknad av förebilder är några av de bristfälliga områden som lärarna anser utvecklas. En stark idrottskultur har visats sig vara betydande för både skolan och kommunen gällande utvecklingsmiljön.

  Slutsatser

  Slutsatserna som kan dras av denna uppsats är att handbollslärare på NIUhandbollsgymnasium ser utvecklingsmiljön som framgångsrik, men de är överens om att det finns utvecklingsmöjligheter. De anser att framgångsfaktorerna förebilder och integrationsarbete med klubbtränare är bristfällig och bör prioriteras för att optimera elevernas utvecklingsmiljö.

 • 3710.
  Wiker, Maria
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Lårmuskelstyrka och enbenshopp efter främre korsbandsrekonstruktion: en jämförelse mellan män och kvinnor2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of the present study was to evaluate thigh muscle strength and jump performance in one-leg hop for distance after anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction using hamstring graft. A second aim was to find out whether there were any gender differences in this aspect. A third aim was to study if there was any correlation between thigh muscle strength and the one-leg hop test for distance.

  Method

  The study design of this investigation is a register study based on data from the Capio Artro Clinic IT-system. The study comprised 138 patients, 69 men and 69 women that had undergone an ACL reconstruction with hamstring graft during 2010 and 2011. The patients were evaluated 6-8 months postoperatively. Concentric and eccentric contractions of the knee extensors and knee flexors were measured using the Biodex dynamometer. Jump performance was evaluated with the one-leg hop test for distance.

  Result

  Significantly lower concentric muscle torques of the knee extensors and knee flexors were found at 90 deg/s and 240 deg/s as well as eccentric muscle torques of the knee extensors and knee flexors at 90 deg/s in the operated leg compared to the healthy leg (p<0.001). The result of the one-leg hop test for distance was significantly lower in the operated leg than the healthy leg (p<0.001). No significant side-to-side gender differences in muscle torques of the knee extensors and knee flexors or in terms of the one-leg hop test for distance regarding the operated and healthy leg were found. A moderately high correlation was found between thigh muscle torques and the one-leg hop test for distance.

  Conclusions

  A lower thigh muscle strength and performance of the one-leg hop for distance were found in the operated leg compared to the healthy leg 6-8 months after ACL reconstruction. No gender differences of thigh muscle strength and performance of the one-leg hop test for distance were found regarding the size of the side-to side differences between the operated and the healthy leg. A moderately high correlation was shown between thigh muscle strength and the one-leg hop test for distance.

 • 3711.
  Wiklund, Mattias
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Fokus på lärares undervisningsstrategi i ämnet idrott & hälsa: En kvantitativ studie över gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The special aim for this study has been to examine teacher’s strategy in physical education and see if experienced teachers taught differently compare to less experienced teachers. On the basis of the aim, following questions have been constructed: How much time takes the teachers to different activities in physical education? Are there differences between experienced and less experienced teachers? What kind of hindrance is there to introduce new activities in the lessons? What knowledge-qualities do the teachers see as the most important for students to learn?

  Method

  The author has used a quantitative method to collect the information. A literature study has been used to find information at Internet and in books, keywords as: education, strategies in teaching and physical education were used. 128 questionnaires were sent out by E-mail and 57 came back filled in. This makes a total frequency in answer of 44 %. Teachers participated in the study, working in the administrative province of Stockholm at upper secondary school level. They should also teach in the first level (A-level) in physical education.

  Results

  The most important results from the questionnaires were that teachers with different kinds of experience have almost the same strategy and the same activities as their favourite activities. Among the contents ball activities were the most common. Both categories of teachers taught more than 28 % in this activity. Swimming was the activity that got the least of the time only 5 %. The most common difficulties for experienced teachers when introducing new kinds of activities were the lack of time. Too many students and too little material were the biggest hinder for the less experienced teachers. The results of the questionnaires show that the most important quality that the teachers strived to help the students to get an interest of physical activity in their spear time.

  Conclusion

  The conclusion of this study is that there is no bigger difference between experienced and less experienced teacher in this study about their teaching strategy.

 • 3712.
  Wikström, Oskar
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Samband mellan nutrition och skadebenägenhet: En studie på ungdomsspelare i handboll2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka energi- och näringsstatus samt studera eventuella samband mellan energistatus, näringsstatus och skadebenägenheten hos ungdomsspelare i handboll. Arbetets utgångspunkt låg i följande frågeställningar:

  • Hur ser skadefrekvensen, energistatusen och näringsintaget ut hos ungdomsspelare i handboll?
  • Finns det något samband mellan energistatus, näringsintaget och skadehistorik hos ungdomsspelare i handboll?

  Metod: 24 ungdomsspelare tillhörande en elitförening deltog i studien (14-20 år). Datan som samlades in var vikt, längd och fettfri massa med hjälp av en bioimpedansvåg. Därtill inhämtades data på deltagarnas generella träningsvolym och kostintag, genom tre dagars kostregistrering, samt deras skadehistorik under det senaste året. Med hjälp av verktyget Diestist XP registrerades sedan deltagarnas kostintag digitalt i syfte att kunna beräkna totalt energiintag, intag av komponenterna kolhydrater, protein, järn och vitamin D samt energitillgängligheten. Deltagarnas intag jämfördes sedan mot deras utgifter och ställdes mot Svenska Olympiska Komittens (SOK), Riksidrottsförbundets (RF) och Livsmedelverkets rekommendationer. Nutritionsdatan användes också till att studera eventuella samband med skadefrekvensen. 

  Resultat: Det genomsnittliga intaget av energi, kolhydrater och vitamin D låg samtliga för lågt både i förhållande till deltagarnas utgifter och rekommendationerna. Dessutom låg energitillgängligheten långt under det rekommenderade värdet på >45 kcal/kg fettfri massa (FFM). Sambandet mellan akuta skador och intaget vitamin D var det enda sambandet av signifikant värde (P<0,05, R:0,440) som kunde påvisas i studien. Övriga korrelationsanalyser och jämförelser kunde inte generera i några signifikanta samband. 

  Slutsats: Sammantaget verkar kostintaget inte vara tillräckligt prioriterat hos denna målgrupp. Framförallt det totala energiintaget och deltagarnas energitillgänglighet ligger på väldigt låg nivå, vilket skulle kunna innebära en ökad risk för skador trots att inga konkreta samband kunde etableras hos denna grupp. Mer fokus behöver riktas mot att studera kostintaget i förhållande till skadefrekvensen, och i synnerhet riktas in mot ungdomsspelare. Såväl med tanke på handbollens höga skadefrekvens som spelarnas stora och i flera fall stegrande träningsvolym. 

 • 3713. Wikström-Frisén, L
  et al.
  Boraxbekk, C J
  Henriksson-Larsén, Karin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Effects on power, strength and lean body mass of menstrual/oral contraceptive cycle based resistance training.2017In: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, ISSN 0022-4707, E-ISSN 1827-1928, Vol. 57, no 1-2, p. 43-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: The purpose of this study was to investigate the effects of menstrual and oral contraceptive cycle based high frequency periodized leg resistance training in trained women, on squat and countermovement jump, isokinetic peak torque and lean body mass in a non- laboratory setting.

  METHODS: Two groups performed high frequency leg resistance training for two weeks of each menstrual/oral contraceptive cycle for four months. The remaining part of the cycle they performed the leg training once a week. Group 1 (n=19) trained with high frequency (5 times∙w-1) during the first two weeks of each cycle, and group 2 (n=19) during the last two weeks of each cycle. A control group (n=21) performed regurlar (3 times∙w-1) leg resistance training for four months.

  RESULTS: Significant increase in squat and countermovement jump, and peak torque values in hamstrings for group 1 were observed, but not in group 2. In the control group an increase in squat and countermovement jump, and peak torque (only left hamstring) was also observed. There was also a significant increase in lean body mass of the legs in group 1 only. There were no evident differences in the training effects between women with or without oral contraceptive.

  CONCLUSION: The high frequency periodized leg resistance training during the first two weeks of the menstrual cycle is more beneficial to optimize training, than the last two weeks. Resistance training during the first two weeks of the menstrual cycle even resulted in a larger gain of lean body mass than regular training.

 • 3714.
  Wikström-Frisén, Lisbeth
  et al.
  Umeå universitet.
  Boraxbekk, Carl J
  Umeå universitet.
  Henriksson-Larsén, Karin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH. Umeå universitet.
  Increasing training load without risking the female athlete triad: menstrual cycle based periodized training may be an answer?2017In: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, ISSN 0022-4707, E-ISSN 1827-1928, Vol. 57, no 11, p. 1519-1525Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: An improved muscle strength are of great importance in many sports, hence an increased understanding on how to generate optimal strength training programs in women without negative side effects that may lead to the female athlete triad are essential. The purpose of this study was to investigate potential negative effects of high frequency periodized menstrual/OC cycle based leg resistance training on components in the female athlete triad.

  METHODS: Fifty-nine women, with experience of resistance training and with regular menstrual/OC cycles were included in the analyses. The participants were randomly assigned a training program consisted of high frequency leg resistance training, periodized to the first two weeks (group 1) or the last two weeks (group 2) of each cycle, or to a control group performing regular training, during four consecutive menstrual/OC cycles. The main analysis was the pre-to-post change of sex and growth hormones, cortisol, total body fat mass, bone mineral density in the spine. We further examined the participants' own experience of the training programs.

  RESULTS: No significant negative impact on sex and growth hormones, cortisol, total body fat mass and bone mineral density in the spine, was detected in any of the groups. Moreover, the women in group 1 experienced their training program as positive.

  CONCLUSIONS: The high frequency periodized leg resistance training was not associated with exercise-related negative consequences on components in the female athlete triad. Moreover, the training was well accepted when performed during the first two weeks of each cycle.

 • 3715.
  Wikström-Frisén, Lisbeth
  et al.
  Umeå universitet.
  Larsén, Karin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Periodisering av träning under menstruationscykeln2017In: Idrottsmedicin : Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin, ISSN 2001-3302, no 3, p. 12-15Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kroppens variationer under menstruationscykeln är en central del av kvinnors vardag och därför behöver vi bli bättre på att ta hänsyn till detta när vi optimerar träning för idrottande kvinnor.

 • 3716.
  Wikström-Frisén, Lisbeth
  et al.
  Umeå universitet.
  Nordström, Anna
  Umeå universitet.
  Mincheva-Nilsson, Lucia
  Umeå universitet.
  Larsén, Karin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Impact of Season and Oral Contraceptive use on Cortisol Levelsin Physically Active Women2016In: Journal of Exercise, Sports & Orthopedics, ISSN 2374-6904, Vol. 3, no 2, article id 50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  When athletes optimize their physical performance, an imbalance could occur between the strain of training, time for recovery and the athlete’s individual tolerance of stress that could lead to overreaching and overtraining syndrome. Cortisol has been suggested to be a biological, diagnostic marker to detect overreaching and overtraining syndrome, since it is thought to indicate stress. This study aimed to provide normative data on cortisol levels, hence investigate seasonality and impact of oral contraceptive use to elucidate if cortisol could be used as a diagnostic marker to detect overreaching and overtraining syndrome in female athletes. The women, divided in two groups, oral contraceptive users (n = 15) and non-users (n = 18), were followed over a nine-month period with monthly blood sampling for cortisol testing and a Profile of Mood State questionnaire (POMS) as a subjective measure of overreaching and overtraining syndrome.Findings indicated seasonal variations in cortisol levels, with different pattern in oral contraceptive users to non-users and moreover, higher cortisol levels in users to nonusers irrespective of season. No differences in seasonal variation in Global POMS score within the groups and no differences in Global POMS score between the groups were detected. Due to seasonality, impact of oral contraceptive use on cortisol levels, methodological considerations and standardization, as well as due to no convincing relationship to Global POMS score, cortisol is not suggested to be an optimal biological, diagnostic marker to detect overreaching and overtraining syndrome in physically active women.

 • 3717.
  Wikås, Johan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Imagery - the power of the mind: En intervention om visualiseringens påverkan på truppgymnasters upplevda nervositet inför tävling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Studien avsåg undersöka om visualisering kan påverka eventuell nervositet och självförtroendet hos gymnaster inför tävling i truppgymnastik, samt huruvida PETTLEPmodellen kontra traditionell visualisering1 ger olika resultat. Följande frågeställningar avses besvaras genom studien:

  1. Har visualisering enligt PETTLEP-modellen någon påverkan på nervositet och självförtroende inför en tävling?

  2. Skiljer sig eventuell nervositet och självförtroende inför en tävling hos gymnaster beroende på om PETTLEP-modellen eller traditionell visualisering används?

  Metod

  19 deltagare (ålder 17,09, ± 0,92) fullföljde studien. De placerades i en interventions- (IG) och en kontrollgrupp (KG) utan randomisering. IG genomgick ett PETTLEP-program (nio sessioner under tre veckor). Visualiseringen utfördes cirka 15 minuter före träning i ett rum intill hallen. IG guidades av studiens författare. KG utförde två sessioner med traditionell visualisering. I studien användes Immediate Anxiety Measurement Scale (IAMS), the Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ) och en manipulationscheck som mätinstrument.

  Resultat

  En mixed ANOVA visade att den enda signifikanta skillnaden var självförtroendets påverkan, p = > .05. Självförtroendets påverkan ökade från M = -0,13 till M = 2,00 för IG. Intensiteten av mental och fysisk nervositet ökade hos KG från M = 3,90 respektive M = 3,70 vid första tillfället till M = 5,20 respektive M = 4,90 vid sista tillfället. Intensiteten av fysisk nervositet och självförtroendet ökade från M = 3,87 respektive M = 3,88 till M = 4,38 respektive M = 4,50 för IG. Den mentala nervositetens påverkan ökade från första till sista tillfället för IG (M = -0,5 resp. M = 0,75). Frekvensen av mental och fysisk nervositet för KG ökade från M = 3,70 resp. M = 3,60 till M = 4,90 resp. M = 4,40.

  Slutsats

  Självförtroendets påverkan på prestationen ökade hos IG medan KG minskade. Det kan inte fastställas att studiens innehåll var den enda bidragande faktorn till resultatet. Ett flertal skillnader kunde utläsas (ej signifikanta), men trend och effektstorlek talar för en viss förändring på ett fåtal av resultaten. Således behövs mer forskning inom området.

  1Traditionell visualisering, till skillnad från PETTLEP-modellen, tar inte hänsyn till neurovetenskapligt framtagna rekommendationer så som PETTLEP-modellen gör

 • 3718.
  Wilander, Cecilia
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Nordberg, Sara
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Hjärntvättad ungdom?: En studie av ungdomars tilltro till massmedia och reklam som kunskapskällor i kostfrågor2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet har varit att undersöka ungdomars tilltro till massmedia och reklam som kunskapskällor i kostfrågor. Frågeställningarna är följande:

  Vilka är ungdomars huvudsakliga kunskapskälla när det gäller kostfrågor? Har ungdomar ett kritiskt förhållningssätt till massmedias och reklamens kostbudskap?

  Finns det några skillnader mellan könen hur de anser sig påverkas av massmedias och reklamens kostbudskap?

  Metod

  I denna studie har vi gjort undersökningar genom kvalitativ och kvantitativ metod. Enkäter delades ut till 187 studerande ungdomar, 87 män och 100 kvinnor, som går tredje året på gymnasiet och intervjuer utfördes på sex av dessa elever. Undersökningen skedde i tre olika stora städer i Sverige, Stockholm, Karlskrona och Vellinge. En statistisk bearbetning av enkäterna utfördes med hjälp av SPSS där signifikantnivån var 95%.

  Resultat

  Majoriteten av ungdomarna, 68%, som deltog i enkätundersökningen och intervjuerna svarade att de fick sin kunskap om kost från massmedia, reklam i kombination med andra faktorer (t.ex. föräldrar, skola). TV och Internet framstod som stora sändare av informationen. Ungdomarna litade delvis på massmedias- och reklamens kostråd. Det fanns skillnader mellan könen varifrån de fick sin kunskap om kost. Fler kvinnor, 81%, än män, 50%, uppgav att de fick sin kunskap om kost från massmedia och reklam. Detta resultat visade sig även vara statistisk säkerställd. Det framkom ingen signifikant säkerställd skillnad mellan könen angående om de litade på de råd som gavs genom massmedia och reklam. Det fanns dock en skillnad dem emellan, vilken visade på att kvinnorna i större utsträckning litade på kostråden än vad männen gjorde.

  Slutsatser

  Vår slutsats är att ungdomarna fick en viss del av sina kostkunskaper från massmedia och reklam och att de till viss del litade på dem. Det fanns en signifikant säkerställd skillnad mellan männen och kvinnorna var ifrån de fick sina kostkunskaper. Kvinnorna fick i högre grad sina kostkunskaper från massmedia och reklam till skillnad från männen som fick sina främsta kunskaper från föräldrar och skola. Det fanns även en skillnad mellan könen vad gäller deras tilltro till massmedia och reklam. Detta visade sig dock inte vara signifikant säkerställt.

 • 3719.
  Williams, Markus
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Modern expectations of the qualified strength and conditioning coach: A quantitative cross-sectional study on the factors of collegiate strength and conditioning coaches.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study was to examine current factors regarding strength and conditioning coaches at the collegiate level, furthermore to examine factors dependent on the level of sports.

  1. What was the educational background of strength and conditioning coaches at the collegiate level?

  2. What was the salary of strength and conditioning coaches at the collegiate level?

  3. How much relevant work experience did strength and conditioning coaches have at the collegiate level?

  4. What were the differences and similarities of strength and conditioning coaches’ factors dependent on collegiate division?

  Method

  The method was a cross-sectional study applying a survey to examine the study’s four previously mentioned issues. Coaches encompassing the inclusion criteria (e.g. seniority and professionalism) of the study were contacted for possible participation. The survey was sent to collegiate strength and conditioning coaches (n=225) whom were randomly chosen with equal amounts of potential samples from each division. The results were then analyzed using mode, mean, range and frequency.

  Results

  82 surveys were completed and returned (36 %). Three surveys were ineligible, therefore 79 surveys were used to produce the results. A Master’s degree (67.09 %) and CSCS certification (81.01 %) were recognized as common attributes among collegiate strength and conditioning coaches. Salary and relevant experience answers were fairly spread throughout all divisions. Differences in certifications were found as the SCCC was cited in higher frequency among Division I coaches (52.63 %) than the two lower divisions (≤26.67 %).

  Conclusions

  Both a master’s degree within a relevant field and a CSCS certification can be regarded as fundamental attributes of collegiate strength and conditioning coaches. Work experience and CSCCa certifications may be efficient predictors for salary and involvement in elite versus non-elite environments. The study’s results will aid aspiring collegiate strength and conditioning coaches in career development as well as employers in hiring processes.

 • 3720.
  Williams, Sarah
  et al.
  University of Birmingham.
  Cumming, Jennifer
  University of Birmingham.
  Ntoumanis, Nikos
  University of Birmingham.
  Nordin-Bates, Sanna M
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport Psychology research group.
  Ramsey, Richard
  Université Catholique de Louvain.
  Hall, Craig
  University of Western Ontario.
  Further Validation and Development of the Movement Imagery Questionnaire2012In: Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP), ISSN 0895-2779, E-ISSN 1543-2904, Vol. 34, no 5, p. 621-646Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This research validated and extended the Movement Imagery Questionnaire-Revised (MIQ-R; Hall & Martin, 1997). Study 1 (N = 400) examined the MIQ-R’s factor structure via multitrait-multimethod confirmatory factor analysis. The questionnaire was then modified in Study 2 (N = 370) to separately assess the ease of imaging external visual imagery and internal visual imagery, as well as kinesthetic imagery (termed the Movement Imagery Questionnaire-3; MIQ-3). Both Studies 1 and 2 found that a correlated-traits correlated-uniqueness model provided the best fit to the data, while displaying gender invariance and no significant differences in latent mean scores across gender. Study 3 ( N = 97) demonstrated the MIQ-3’s predictive validity revealing the relationships between imagery ability and observational learning use. Findings highlight the method effects that occur by assessing each type of imagery ability using the same four movements  and demonstrate that better imagers report greater use of observational learning.

 • 3721. Williams, Sarah
  et al.
  Cumming, Jennifer
  Ntoumanis, Nikos
  Nordin-Bates, Sanna M
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport Psychology research group.
  Ramsey, Richard
  Hall, Craig
  Validation of the Movement Imagery Questionnaire – 3.2011Conference paper (Refereed)
 • 3722.
  Wiman, Nathalie-Nicole
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Zachrisson, Helena
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  "På smällen": en enkätstudie om fysisk aktivitet, vikt och upplevd hälsa hos gravida kvinnor2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar:

  Syftet var att undersöka fysisk aktivitet, vikt och upplevd hälsa hos gravida kvinnor.

  1. Hur ser gravida kvinnors fysiska aktivitetsnivå samt aktivitetsvanor ut?

  2. Hur ser sambandet ut mellan Body Mass Index (BMI) innan graviditeten och fysisk aktivitetsnivå under graviditeten?

  3. Vilka besvär har fysiskt aktiva gravida kvinnor jämfört med dem som är inaktiva?

  4. Hur upplever fysiskt aktiva gravida kvinnor sin hälsa jämfört med dem som är inaktiva?

  Metod:

  Studien genomfördes med en kvantitativ metod och 109 enkäter delades ut på en Mödravårdscentral. Barnmorskorna delade ut enkäterna till sina gravida patienter som besökte mottagningen. Innehållet i enkäten utgjordes av frågor gällande aktivitetsnivå, upplevd hälsa samt besvär kopplade till graviditeten. Kvinnorna delades in i en fysiskt aktiv grupp och en fysiskt inaktiv grupp. Därefter gjordes jämförande analyser mellan grupperna med hjälp av statistiska tester. Sambandsanalyser gjordes mellan BMI och fysisk aktivitetsnivå.    

  Resultat: Deltagarna i studien rapporterade en hög grad av vardagsmotion, där 54 % uppgav att de ägnade sig åt denna typ av aktivitet minst 5 dagar per vecka. Gällande fysisk aktivitet av typen måttlig intensitet (raska promenader) svarade 25 % att de aldrig uppnådde denna aktivitetsnivå. Av samtliga kvinnor som deltog i studien klassificerades 57 % som fysiskt aktiva och 43 % som fysiskt inaktiva. Jämförelseanalys mellan grupperna visade ingen signifikant skillnad gällande graviditetsrelaterade besvär eller mentala hälsoparametrar. En skillnad kunde dock ses mellan grupperna i uppskattad kroppslig och själslig hälsa. Den fysiskt aktiva gruppen hade en signifikant högre uppskattad kroppslig och själslig hälsa. Sambandsanalys mellan BMI och fysisk aktivitetsnivå indikerade att ett högt BMI är associerat med en låg grad av vardagsmotion.

  Slutsats:

  Utifrån denna studie kan slutsatsen dras att en fysiskt aktiv livsstil under graviditeten är positivt bidragande för kvinnans upplevda hälsotillstånd sett utifrån den generella psykiska och fysiska hälsan. Studien visar inget starkt samband mellan graviditetsrelaterade besvär och fysisk aktivitetsnivå.

 • 3723.
  Wincrantz, Malin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Ryggsmärtor inom utförsåkning: Andelen ryggsmärtor hos elever på tre av Sveriges alpina skidgymnasier2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte

  Huvudsyftet med denna studie är att undersöka andelen som har eller har haft ryggsmärtor under tiden på ett skidgymnasium, samt om ryggsmärtan påverkade deras åkförmåga.

  Metod

  Undersökningen gjordes på de tre alpina riksidrottsgymnasierna i Sverige. Studien gjordes som en enkätundersökning. Totalt skickades 35 enkäter till elever som studerar det tredje och fjärde året på något av de alpina riksidrottsgymnasierna, med födelseåren 1983-1984. Urvalet utgjordes av de elever som hade längst erfarenhet från ett skidgymnasium, och som därmed eventuellt kunde ha mer erfarenhet av ryggsmärtor. Svarsfrekvensen var hög, 90 procent. Av de personer som deltog i studien var könsfördelningen 18 kvinnor och 14 män.

  Resultat

  Andelen som har eller haft ryggsmärtor under tiden på ett skidgymnasium var 65 procent. En klar majoritet av underökningsgruppen ansåg att ryggsmärtan påverkade deras åkförmåga, till vilken grad var individuellt. 80 procent uppgav att de får ryggsmärta vid styrketräning. Studien fann inga samband vad gällande ryggsmärtor mellan könen.

  Slutsats

  Det var en väldigt stor andel av eleverna i undersökningen som hade eller hade haft ryggsmärtor. Eleverna upplevde även att ryggsmärtorna påverkade deras åkförmåga. I studien fann man ett samband mellan styrketräning och ryggsmärtor, vilket kan tyda på flera orsaker, men det stora antalet elever med ryggsmärtor tyder på att detta är ett problem inom svensk utförsåkning.

 • 3724.
  Winther, Elin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Bedömning förr och nu: En studie i bedömning genom grundskolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The aim is that by using the curriculumcodes, analyze and compare four curriculums in physical education. The study begins in the elementary school introduction in 1962, and then makes three more strikes in 1980, 1994 and 2011.

  The questions that are addressed in this paper are,

  • Which expression of competence code can be found in the different curricular?
  • What are the expressions for performance code can be found in the different curricula?
  • Is there any change regarding which code teachers use when they assess the students?

  Method  

  As a basis, the four curricula Lgr 62 Lgr 80, Lpo 94 and Lgr 11 in physical education are used. These four curriculums are studied and compared for similarities and changes in the assessment uses comparative content analysis. A number of publications in the curriculum codes are used in the analysis of the curriculum. The publications are based on relevance to the study.

  Results 

  The study shows examples of the similarities between the syllabuses way to look at how teachers must assess students. You can also see that all four different curricula in physical education is based on the assessment that correspond well with Bernstein's curriculum codes, especially when it comes to performance code. The study also shows that training programs over time have not changed appreciably applicable assessment.

  Conclusions 

  The syllabuses studied the expression of the same type of performance-based assessment "performance code". In all four curricula studied is the "performance code" that dominates, however, it is possible in Lpo 94 to find a rating criterion that signals "competence code". Moreover study indicates that "competence code" more found in the syllabuses "Goals to strive for" and "Purpose".

  Keywords

  Gymnastic, physical education, curriculum, curriculum codes, assessment

 • 3725.
  Wiorek, Dan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Idrottslärares erfarenhet av undervisning i bollspel: en jämförelse av tre olika undervisningsmodeller i bollspel2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet har varit att beskriva lärares erfarenhet och upplevelse av tre olika modeller för bollspelsundervisning med fokus på elevers lärande och delaktighet. Frågeställningarna var följande: Hur upplever lärarna att arbeta med de tre modellerna? Vilka för- och nackdelar känner lärarna att de tre olika modellerna får för undervisningen i bollspel? Hur och när passar de tre olika modellerna i undervisningen? Vilken syn har lärarna på delaktighet i bollspel och upplever de att någon undervisningsmodell fungerar bättre när det gäller att skapa delaktighet? Vilka värden finns i bollspel i skolan och hur utvecklas dessa med hjälp av de tre modellerna?

  Metod

  Idrottslärare från tre olika skolor har under tio veckor fått prova att undervisa tre skolklasser per skola utifrån tre olika undervisningsmodeller i bollspel. De tre skolklasserna har vid tio tillfällen per klass fått undervisning enligt olika undervisningsmodeller. En grupp har undervisats genom förövningar och pedagogiska regler, en grupp har undervisats genom pedagogiska regler och den tredje gruppen har undervisats genom spel utan vare sig förövningar eller pedagogiska regler. De inblandade idrottslärarna har intervjuats vid två tillfällen om sina upplevelser av undervisningen med de tre modellerna. En intervju har skett i mitten av projektet och en intervju efter projektperiodens slut. Ett strategiskt urval av lärare och skolor gjordes för projektet där jag utgick från att lärarna i undersökningen skulle ha undervisningsgrupper i skolans år 4 till 6 som var nya för lärarna.

  Resultat

  Idrottslärarna uppger i intervjuerna att de föredrar att undervisa utifrån modellen med förövningar och pedagogiska regler. Förövningar har känts som en möjlighet att utveckla förmågan att hantera bollen. De pedagogiska reglerna ger en möjlighet att som lärare styra utvecklingen av spelet. Om gruppens förkunskaper är goda, gruppen har nått en viss mognad eller om igenkänningsgraden av ett bollspel är stor, kan det dock fungera bra att bedriva undervisningen genom att enbart spela och utan några speciella pedagogiska regler av läraren. Delaktigheten i bollspel beskrivs av idrottslärarna som en förmåga att kunna följa med i spelet, göra relevanta rörelser upp i anfall när laget har bollen eller ned i försvar om det andra laget har bollen. Men lärarna beskriver också att det är viktigt att få röra bollen i spelet för att känna sig delaktig i spelet. För att utveckla de mindre bollvana eleverna och stimulera deras delaktighet i bollspel upplevde idrottslärarna att förövningar och pedagogiska regler var viktiga i bollspelsundervisningen. Det stora värdet med en bra bollspelsundervisning är att känna rörelseglädje. Hur duktig man blir i bollspel är av underordnad betydelse. När värdet av bollspelsundervisningen diskuteras är det kvaliteter som att utveckla samarbete i gruppen som lyfts fram.

  Slutsats

  Den erfarenhet som idrottslärarna betonar efter att ha provat tre undervisningsmodeller i bollspel är att förövningar och pedagogiska regler är viktiga i undervisningen i bollspel. Förövningar behövs för att utveckla en bollteknisk repertoar för de mindre vana bollspelarna och för att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för dessa elever. Pedagogiska regler behövs för att vid tillfällen gå in och påverka spelet som lärare. Utan de pedagogiska reglerna riskerar man att låta de ovana bollspelarna komma helt utanför spelet och utan att erövra känslan av att deltaga i spelet.

 • 3726.
  Wiorek, Dan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Passa bollen!: En interventionsstudie rörande elevers delaktighet i tre olika undervisningsmodeller i bollspel2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The purpose of the study was to illuminate the participation in a lesson with ballgames for children in a school class in their fourth to sixth year in school. Participation was described as to be in contact with the ball and the way the children acted with the ball. A second purpose was to find out how the participation changed depending on teaching model. The research questions were as follows: is there a difference between boys and girls in ball contacts during a ballgame in a school class? How do boys and girls act when they have the ball in a ballgame? Is there a change in behavior with the ball from the first until the last moment? Is there a change in pupil participation during the study depending on the teaching model used?

  Method      

  Three different teaching models were implemented ten times during a period of ten weeks. The first and the last lesson were used to make observations of all 147 pupils participating in the study. In between there were eight lessons where three classes comprised ballgames without any educational effort, three classes involved a teacher who let the children play ballgames the whole lesson using educational rules to develop the pupils’ ability to take part in the games, and three classes included drills to both develop technique and ability to participate in a team before the games and with the teacher also using educational rules. Altogether nine school classes participated in the study.

  Results

  There is a big difference in the participation among pupils in ballgames in school. There is a big difference between, but also within, genders: boys touch the ball much more often and take much more initiative compared to girls. But there are also girls who are often in contact with the ball and are taking a lot of initiative in the games, thus having more in common with boys compared to other girls, and some boys do not participate much in the games. The teaching model which included drills before playing did develop group participation better than the other teaching models.  There was no significant difference in developing initiative in the ballgame between the three teaching models.

  Conclusions

  To teach ballgames with drills before playing seems to be better if you want the pupils to develop their ability to participate in the ballgames compared to there being only play during the lesson. But the difference remained in ball contacts and behavior in a ballgame both between and within groups of boys and girls. There are still many questions to answer about education in ballgames after this study.

 • 3727.
  Wisaeus, Johanna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Traumatiska skador hos ishockeyspelare i Sverige: en registerstudie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study was to map the injury panorama of traumatic injuries related to ice hockey in Sweden 2006-2011. In addition to that the aim was to compare whether there were any gender differences regarding traumatic ice hockey injuries.

   

  Method

  The present study was based on data from the Folksam insurance company between 2006 and 2011. The population consisted of ice hockey players in a club affiliated to the Swedish Ice Hockey Federation and that had sustained a traumatic injury related to ice hockey that resulted in medical care and then was reported to Folksam. The results are presented with descriptive statistics such as mean and standard deviation, median range and frequencies.

   

  Results

  The head was the most common injury localization followed by the upper extremity where the shoulder accounted for a high number of injuries. Fracture was the most common type of injury for both male and female players. Dental injuries were the second most common injury type. Injuries were most frequent in young players aged 10-24 years with a peak between 15-19 years of age. Female players suffered more contusion injuries, concussions and sprains than male players. Fractures to the upper extremity were the type of injury that to the highest extent led to permanent medical impairment.

   

  Conclusion

  Dental injuries constituted a great part of the injuries and have not decreased despite rules concerning dental protection. Fracture was the most frequent type of injury for both genders and was also the type of injury that led to the highest number of sports disability. Young players were more prone to injuries than older players. Concussion, contusions and distortions were more common in female than in male but there were no significant difference.

 • 3728.
  Wolf, Peter
  et al.
  ETH Zürich, Switzerland.
  Arndt, Anton
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Nester, Christopher
  Liu, Anmin
  Jones, Richard
  Lundgren, Paul
  Lundberg, Arne
  In vivo Bewegungen der Fussknochen im Gehen und langsamen Joggen2012In: Orthopädieschuhtechnik, ISSN 0344-6026, no 2, p. 24-27Article in journal (Other academic)
 • 3729.
  Wulff, Monica
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Lateral epikondylalgia: evidens för stötvågsbehandling för smärtreducering och förbättrad handgreppsstyrka2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of the present study was to try to find out whether shock wave therapy has any effect on pain and grip strength in patients with lateral epicondylitis.

  Objectives

  1. Does shock wave therapy reduce pain in patients with lateral epicondylitis?

  2. Does shock wave therapy improve grip strength in patients with lateral epicondylitis?

  Method

  A literature review was performed in the databases PubMed, Cochrane, Cinahl and PEDro. Fourteen articles were found and critically reviewed. These articles were scored according to the PEDro scale and the scores were translated into a scale of evidence by the Statens Beredning för medicinsk Utredning (SBU) and the level of evidence was determined based on the four different grades presented by the SBU.

  Results

  According to the GRADE-system there was a strong scientific evidence for a reduction of pain using shock wave therapy in patients with lateral epicondylitis. Contradictory results whether shock wave therapy was better than placebo, corticosteoroid injection or tenotomy have been reported in studies of similar scientific quality. This means that more research is needed in this field. According to the GRADE-system there was a strong scientific evidence for an improvement of grip strength using shock wave therapy. Furthermore, there was a strong scientific evidence for that shock wave is not better than any other therapy in terms of improving grip strength in patients with lateral epicondylitis.

  Conclusion

  Shock wave therapy reduces pain in patients with lateral epicondylitis. There is, however, no evidence for shock wave therapy to be superior to any other treatment such as placebo, corticosteoroid injection or tenotomy. Shock wave therapy improves grip strenght but is not better than placebo, corticoidsteroid injection or tenotomy in increasing grip strength in patients with lateral epicondylitis.

 • 3730.
  Wängberg, Caroline
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Grahn, Frida
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Skillnader i motivation & fysisk aktivitet hos ungdomar i Stockholm: En kvantitativ studie jämförande grupper utifrån socioekonomisk status2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Studiens syfte var att undersöka om det i Stockholm fanns skillnader i fysisk aktivitet och motivation till fysisk aktivitet mellan ungdomar boende i områden med olika socioekonomisk status. Det var även av intresse att undersöka eventuella samband mellan fysisk aktivitet och motivation till fysisk aktivitet. Detta besvarades genom att utgå från följande frågeställningar: (1) Finns det skillnader i fysisk aktivitet mellan ungdomar boende i områden med olika socioekonomisk status? (2) Skiljer sig motivationen till fysisk aktivitet mellan ungdomar boende i områden med olika socioekonomisk status? (3) Finns det samband mellan fysisk aktivitet och motivation till fysisk aktivitet?

  Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes med ungdomar i nionde klass. För att jämföra ungdomar med olika socioekonomisk status valdes två stadsdelsområden ut, de med högst respektive lägst medelinkomst i Stockholm. Ett selektivt urval resulterade i att en skola från respektive område tackade ja till att delta. Sammanlagt var det 91 elever som genomförde enkäten (Östermalm n=57 och Rinkeby-Kista n=34). Enkäten innefattade ett urval av befintliga frågor kring fysisk aktivitet samt en självskattningsskala om motivation till fysisk aktivitet. Från den insamlade datan togs deskriptiv statistik samt skillnads- och korrelationsanalyser fram.

  Resultat: Resultatet visade att ungdomarna från området med högre medelinkomst rapporterade att de ägnade signifikant mer tid åt träning än ungdomarna från området med lägre medelinkomst. Dock fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande träningsfrekvens eller vardagsmotion. Motivation till fysisk aktivitet skiljde sig signifikant mellan grupperna, deltagarna från Östermalm upplevde mer självbestämd motivation än deltagarna från RinkebyKista. Det fanns även starka samband mellan självbestämd motivation och fysisk aktivitet bland ungdomarna gällande den tid de ägnar åt träning och träningsfrekvens, för vardagsmotion var sambanden svaga.  

  Slutsats: Skillnader i fysisk aktivitet och motivation fanns mellan ungdomarna i de två områden med högst respektive lägst medelinkomst i Stockholm. Möjligen var motivationen en bidragande orsak till skillnaden i fysisk aktivitet då resultaten även visade på samband mellan självbestämd motivation och fysisk aktivitet.

 • 3731.
  Yan, S
  et al.
  Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Schlippe, M
  Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Tarassova, Olga
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Pennati, G V
  Karolinska institutet, Stockholm, Sweden.
  Arndt, Anton
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Yang, L
  Sichuan University, Chengdu, China.
  Shi, B
  Sichuan University, Chengdu, China.
  Wang, R
  Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  P 158 - A method to estimate passive mechanical properties of the soleus and gastrocnemius aspects of Achilles tendon.2018In: ESMAC 2018 abstracts: special issue of Gait & Posture, 2018, Vol. 65 Suppl 1, p. 501-502, article id S0966-6362(18)31146-9Conference paper (Refereed)
 • 3732.
  Yang, Liu
  et al.
  Shandong University, Jinan, China.
  Kelishadi, Roya
  Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  Hong, Young Mi
  Ewha Womans University School of Medicine, Seoul, Korea .
  Khadilkar, Anuradha
  Hirabai Cowasji Jehangir Medical Research Institute, Jehangir Hospital, Pune, India.
  Nawarycz, Tadeusz
  Medical University of Lodz, Poland.
  Krzywińska-Wiewiorowska, Małgorzata
  Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland.
  Aounallah-Skhiri, Hajer
  Nutrition Surveillance and Epidemiology in Tunisia Research Laboratory, Tunis, Tunisia.
  Motlagh, Mohammad Esmaeil
  Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran .
  Kim, Hae Soon
  Ewha Womans University School of Medicine, Seoul, Korea .
  Khadilkar, Vaman
  Hirabai Cowasji Jehangir Medical Research Institute, Jehangir Hospital, Pune, India.
  Krzyżaniak, Alicja
  Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland.
  Ben Romdhane, Habiba
  University Tunis El Manar, Tunis, Tunisia.
  Heshmat, Ramin
  Tehran University of Medical Sciences, Iran.
  Chiplonkar, Shashi
  Hirabai Cowasji Jehangir Medical Research Institute, Jehangir Hospital, Pune, India.
  Stawińska-Witoszyńska, Barbara
  Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland.
  El Ati, Jalila
  National Institute of Nutrition and Food Technology, Tunis, Tunisia.
  Qorbani, Mostafa
  Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.
  Kajale, Neha
  Hirabai Cowasji Jehangir Medical Research Institute, Jehangir Hospital, Pune, India.
  Traissac, Pierre
  Institut de Recherche pour le Développement, UMR NUTRIPASS IRD-UM-SupAgro, Montpellier, France.
  Ostrowska-Nawarycz, Lidia
  Medical University of Lodz, Poland.
  Ardalan, Gelayol
  Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  Ekbote, Veena
  Hirabai Cowasji Jehangir Medical Research Institute, Jehangir Hospital, Pune, India.
  Zhao, Min
  Shandong University, Jinan, China.
  Heiland, Emerald G
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Liang, Yajun
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Xi, Bo
  Shandong University, Jinan, China.
  Impact of the 2017 American Academy of Pediatrics Guideline on Hypertension Prevalence Compared With the Fourth Report in an International Cohort.2019In: Hypertension, ISSN 0194-911X, E-ISSN 1524-4563, Vol. 74, no 6, p. 1343-1348Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2017, the American Academy of Pediatrics (AAP) updated the clinical practice guideline for high blood pressure (BP) in the pediatric population. In this study, we compared the difference in prevalence of elevated and hypertensive BP values defined by the 2017 AAP guideline and the 2004 Fourth Report and estimated the cardiovascular risk associated with the reclassification of BP status defined by the AAP guideline. A total of 47 200 children and adolescents aged 6 to 17 years from 6 countries (China, India, Iran, Korea, Poland, and Tunisia) were included in this study. Elevated BP and hypertension were defined according to 2 guidelines. In addition, 1606 children from China, Iran, and Korea who were reclassified upward by the AAP guideline compared with the Fourth Report and for whom laboratory data were available were 1:1 matched with children from the same countries who were normotensive by both guidelines. Compared with the Fourth Report, the prevalence of elevated BP defined by the AAP guideline was lower (14.9% versus 8.6%), whereas the prevalence of stages 1 and 2 hypertension was higher (stage 1, 6.6% versus 14.5%; stage 2, 0.4% versus 1.7%). Additionally, comparison of laboratory data in the case-control study showed that children who were reclassified upward were more likely to have adverse lipid profiles and high fasting blood glucose compared with normotensive children. In conclusion, the prevalence of elevated BP and hypertension varied significantly between both guidelines. Applying the new AAP guideline could identify more children with hypertension who are at increased cardiovascular risk.

 • 3733.
  Yang, Liyun
  et al.
  KTH Royal Institute of Technology.
  Lu, Ke
  KTH Royal Institute of Technology.
  Forsman, Mikael
  KTH Royal Institute of Technology.
  Lindecrantz, Kaj
  Karolinska Institutet.
  Seoane, Fernando
  University of Borås.
  Ekblom, Örjan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, Björn Ekblom's research group.
  Eklund, Jörgen
  KTH Royal Institute of Technology.
  Evaluation of physiological workload assessment methods using heart rate and accelerometry for a smart wearable system.2019In: Ergonomics, ISSN 0014-0139, E-ISSN 1366-5847, Vol. 62, no 5, p. 694-705Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Work metabolism (WM) can be accurately estimated by oxygen consumption (VO2), which is commonly assessed by heart rate (HR) in field studies. However, the VO2-HR relationship is influenced by individual capacity and activity characteristics. The purpose of this study was to evaluate three models for estimating WM compared with indirect calorimetry, during simulated work activities. The techniques were: the HR-Flex model; HR branched model, combining HR with hip-worn accelerometers (ACC); and HR + arm-leg ACC model, combining HR with wrist- and thigh-worn ACC. Twelve participants performed five simulated work activities and three submaximal tests. The HR + arm-leg ACC model had the overall best performance with limits of agreement (LoA) of -3.94 and 2.00 mL/min/kg, while the HR-Flex model had -5.01 and 5.36 mL/min/kg and the branched model, -6.71 and 1.52 mL/min/kg. In conclusion, the HR + arm-leg ACC model should, when feasible, be preferred in wearable systems for WM estimation. Practitioner Summary: Work with high energy demand can impair employees' health and life quality. Three models were evaluated for estimating work metabolism during simulated tasks. The model combining heart rate, wrist- and thigh-worn accelerometers showed the best accuracy. This is, when feasible, suggested for wearable systems to assess work metabolism.

 • 3734. Ydfors, Mia
  et al.
  Fischer, Helene
  Mascher, Henrik
  Blomstrand, Eva
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, Eva Blomstrand's research group.
  Norrbom, Jessica
  Gustafsson, Thomas
  The truncated splice variants, NT-PGC-1alpha and PGC-1alpha4, increase with both endurance and resistance exercise in human skeletal muscle2013In: Physiological Reports, ISSN 2051-817X, Vol. 1, no 6, p. e00140 Page 1-e00140 Page 9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recently, a truncated peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-1 alpha (PGC-1α) splice variant, PGC-1α4, that originates from the alternative promoter was shown to be induced by resistance exercise and to elicit muscle hypertrophy without coactivation of “classical” PGC-1α targets involved in mitochondrial biogenesis and angiogenesis. In order to test if distinct physiological adaptations are characterized by divergent induction of PGC-1α splice variants, we investigated the expression of truncated and nontruncated PGC-1α splice variants and PGC-1α transcripts originating from the alternative and the proximal promoter, in human skeletal muscle in response to endurance and resistance exercise. Both total PGC-1α and truncated PGC-1α mRNA expression were increased 2 h after endurance (P < 0.01) and resistance exercise (P < 0.01), with greater increases after endurance exercise (P < 0.05). Expression of nontruncated PGC-1α increased significantly in both exercise groups (P < 0.01 for both groups) without any significant differences between the groups. Both endurance and resistance exercise induced truncated as well as nontruncated PGC-1α transcripts from both the alternative and the proximal promoter. Further challenging the hypothesis that induction of distinct PGC-1α splice variants controls exercise adaptation, both nontruncated and truncated PGC-1α transcripts were induced in AICAR-treated human myotubes (P < 0.05). Thus, contrary to our hypothesis, resistance exercise did not specifically induce the truncated forms of PGC-1α. Induction of truncated PGC-1α splice variants does not appear to underlie distinct adaptations to resistance versus endurance exercise. Further studies on the existence of numerous splice variants originating from different promoters are needed.

 • 3735.
  Yebio, Semir
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Hur lärare uppfattar bedömning i ämnet idrott och hälsa2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare uppfattar bedömningen i ämnet idrott och hälsa.

  Frågeställningar:

  - Vilka bedömningsredskap tillämpar lärarna i sin undervisning?

  - Hur tror lärarna att eleverna uppfattar bedömningen i ämnet idrott och hälsa?

  - Hur kan man som pedagog motivera eleverna att förstå vad de ska lära sig?

  Metod:

  Den metod som tillämpades för att nå syftet och för att få svar på mina frågor var kvalitativa intervjuer. Studien består av intervjuer med tre olika idrottslärare i Stockholmsområdet. Lärarna benämns i studien som L1, L2 och L3.

  Resultat:

  Lärarna i idrott och hälsa ser kunskapskraven som ett viktigt redskap när det väl är dags att bedöma sina elever. Samtliga lärare var överens om att kunskapskraven är svåra att tyda. Detta har resulterat i att lärare inte bedömer sina elever på ett likartat sätt. Lärarna använder både summativ och formativ bedömning i sin undervisning, men de var eniga om att det oftast var den formativa bedömningen i form av feedback som visade sig vara allra tydligast. Själva bedömningen och kamratbedömning var inte något som lärarnara arbetade särskilt mycket med men en av lärarna vill pröva det i framtiden. Dokumentation av elevers prestationer i de olika momenten var något som samtliga lärare använde sig av. Att dokumentera elevers prestationer ansåg de vara nyttigt, då kan man nämligen gå tillbaka när bedömningen ska ges för att se vad eleverna kan och vad de möjligtvis inte kan och behöver lära sig.

  Slutsats:

  Lärarna anser att kunskapskraven är till nytta när bedömningen ska ges men att de är svåra att tolka. Det var oftast den formativa bedömningen i form av feedback som syntes i undervisningen. Dokumentation ansåg samtliga lärare vara viktig för att se vad eleverna kan och vad de eventuellt behöver utveckla.

 • 3736.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Amatörismen, moralen och "idrottsfamiljen": Några reflektioner kring Dan Waerns avstängning 19612014In: Idrott, historia & samhälle, ISSN 0280-2775, p. 89-109Article in journal (Refereed)
 • 3737.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Avhandling om ishockey i Sverige och Finland – teorifattig men resultatrik tegelsten: recension av avhandlingen Ishockeyns amerikanisering: En studie av svensk och finsk elitishockey av Jyri Backman2018In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, article id 5 decemberArticle, book review (Other academic)
 • 3738.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Baseball, glima and Gotlandic sport: An analysis of the demonstration sports in the 1912 Stockholm Olympics2018In: Diagoras: International Academic Journal on Olympic Studies, Vol. 2, p. 103-122Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to analyse the demonstration sports (baseball, glima and Gotlandic sport) into the 1912 Stockholm Olympics. Who took the initiative for the demonstration sports? The IOC or the Swedish Organising Committee? How were the demonstration sports received by the public and the press, and what was their legacy? The study is based mainly on primary sources from the 1912 Stockholm Olympics’ archive. The 1912 Stockholm Olympics has been well explored, mainly by Swedes and internationals, and this gives a good picture of the 1912 Stockholm Olympics from different perspectives. On the other hand, research into the demonstration sports in the Olympic Games is clearly limited and there is thus a great need for further studies. This current study covers just a small part of this need. The results show that in 1912 there was no considered strategy on the part of either the IOC or the Swedish Organising Committee concerning the demonstration sports. The initiative for the demonstration sports came from individual representatives of each type of sport, and the Swedish organisers were positive towards three of those proposed: baseball, glima and Gotlandic sport. The Swedish organisers had control over which demonstration sports would be included in the programme. This meant that the choice of demonstration sports lay beyond the control of the 1912 IOC, but this would change in the 1900s. During the games they were given limited attention at most, both publicly and in the press. The demonstration sports were removed from the Olympic programme before the 1992 Olympic Games.

 • 3739.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Demonstrationssporterna och olympiska spelen: En analys av basebolls, glimas och gutnisk idrottsdeltagande i Stockholmsolympiaden 19122018In: Idrott, historia & samhälle, ISSN 0280-2775, p. 120-137Article in journal (Refereed)
 • 3740.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Den svenska idrottens starke man: IOK-presidenten och företagsledaren J. Sigfrid Edström2012In: Hyllade kroppar: Idrotten i arkiven, Stockholm: Riksarkivet, 2012, p. 63-77Chapter in book (Other academic)
 • 3741.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Den svenska "korpen": korporationsidrottens utveckling 1945-19531984In: Idrott, historia och samhälle, ISSN 0280-2775, p. 95-121Article in journal (Other academic)
 • 3742.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Engelsk träningshistorik som manar till efterföljd: recension av boken Professionals, Amateurs and Performance: Sports Coaching in England, 1789–1914 av Dave Day2015In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, no 16 aprilArticle, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Från Idrottsforum:

  Vi publicerade nyligen en recension av David Epsteins The Sports Gene, som väl lämpligast beskrivs som en kraftfull gensaga mot den så kallade 10 000-timmarsregeln, framforskad av K. Anders Ericsson och populariserad av Malcolm Gladwell. Nurture står mot nature – är 10 000 timmars målmedveten träning viktigare än medfödd talang för att frambringa den yppersta idrottseliten? Ingen tror väl längre annat än att talang är en viktig förutsättning; för att återge Paul McCartneys syn på saken, ”I don’t think it’s a rule that if you do that amount of work, you’re going to be as successful as the Beatles”. Men träning är naturligtvis väl så centralt, och alltsedan människan började tävla, och det därmed blev möjligt och önskvärt att vinna, har träning varit en oundgänglig beståndsdel i allt mänskligt liv. Idrotten intar givetvis härvidlag en särställning; inget annat område är så genomsyrat av tävlande och vinnarinstinkt. Och idrottare tränar mycket, och har tränat mycket historiskt. En som ägnat idrottsträningens historia stor uppmärksamhet är Leif Yttergren, idrottshistoriker vid GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. För ett par år sedan bar hans forskningsmödor frukt i form av boken Träna är livet: Träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott, 1880–1995 (idrottsfourm.org 2012). Det kändes mot den bakgrunden naturligt att engagera Leif när en recensionsbok med titeln Professionals, Amateurs and Performance: Sports Coaching in England, 1789–1914 dunsade ner på forumredaktionens disk. Författare till boken är Dave Day, känd idrottshistoriker och träningsforskare vid Manchester Metropolitan University. Vår recensent uppskattar som regel sina brittiska kollegers historieskrivande, om än med reservation för den ofta förekommande bristen på vetenskaplig fernissa, vilket dock inte vidhäftar Days bok i störande grad. Ett bra och intressant och viktigt bidrag till träningsforskningen, med andra ord – men vart tog kvinnorna vägen?

 • 3743.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Faktarik men teorifattig OS-historik – Oslo 1952, Lillehammer 1994: recension av boken Vinter-Ol i skisportens vugge: De VI Olympiske vinterlekarne i Oslo 1952 og De XVII Olympiske vinterlekerne i Lillehammer, 1994 av Gaute Slåen Heyerdahl2015In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, no 22 oktArticle, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 18 december 2014 disputerade Gaute Slåen Heyerdahl vid Norges idrettshøgskole på avhandlingen Vinter-Ol i skisportens vugge: De VI Olympiske vinterlekarne i Oslo 1952 og De XVII Olympiske vinterlekerne i Lillehammer, 1994. Leif Yttergren var försteopponent, och hans ganska kritiska opposition ligger till grund för denna recension.

 • 3744.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Fallet Dan Waern: pengarna, idealen och idrottsfamiljen2014In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 23, no 4, p. 18-22Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Löparen Dan Waern är en i raden av idrottstjärnor som stängts av på livstid för brott mot amatörreglerna. Fallet blottar en sektliknade kultur inom delar av idrottsrörelsen.

 • 3745.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Friluftsfrämjandet 1892-1992: från skidsport till skogsmulle1992Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3746.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Gutnisk idrott i skolan och på fritiden: en lärarhandledning i gutniska idrotter och lekar2011 (ed. 2)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Idrottsundervisningen i skolan har under de senaste hundra åren förändrats dramatiskt. En omvandling har ägt rum, från den strikta linggymnastiken till en tydligt idrottsprofilerad undervisning, ofta med tävlingsinslag. Många idrottslärare känner i dag att de hamnat i en påtvingad roll som förmedlare av värden som starkt förknippas med den moderna tävlingsidrottens. Hur dessa värden påverkar dagens barn och ungdom diskuteras allt oftare av människor både i och utanför skolvärlden. Vissa idrottslärare har därför börjat söka alternativa undervisningsformer.

  Ambitionen med denna bok är att ge ett alternativ till den tävlingsinriktade idrottsundervisningen. Författarna redogör för hur gutniska lekar och idrotter kan införas i dagens idrottsundervisning. Förhoppningsvis levandegörs och synliggörs ett nästan glömt kulturarv för dagens elever och lärare.

  Boken riktar sig främst till studerande vid lärarutbildningen, främst inom ämnet idrott, och verksamma lärare, men den kan givetvis också användas på fritiden av såväl gammal som ung.

  Leif Yttergren är docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm. Han har publicerat böcker och artiklar rörande olika idrottshistoriska teman i svenska och internationella tidsskrifter samt är en flitigt anlitad föredragshållare.

  Anders Ibohm är sportjournalist i Kalmar.

 • 3747.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Hemmafru eller gymnastikdirektör eller både och?: Kvinnliga gymnastikdirektörer, GCI och folkhemmet 1932–19522019In: Nordic Journal of Educational History, ISSN 2001-7766, E-ISSN 2001-9076, Vol. 6, no 1, p. 3-23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Housewife or Physical Education Teacher? Or Both? Female Physical Education Teachers and the Welfare State, 1932–1952 • The purpose of the article is to analyse the occupational careers and lifestyles of 32 female physical education teachers during the period 1932–1973. The results show that women could work both as physiotherapists and as physical education teachers. Many chose the former, which in Central Institute of Gymnastics' (Gymnastiska centralinstitutet, GCI) own historical writing has been reduced in favor of the physical education teachers. The women came from the middle or upper middle class of society. They were around 20 years old when they started the two-year education at GCI, which attracted students from all over the country. They could combine marriage and children with work, even though it meant duplication and difficulty in bringing together the so-called "life puzzle." Unlike many other women at this time, the physical education teachers chose the occupational career instead of becoming full time housewives. Their attitude can be explained by the occupational and caring character of the profession, but also with the strong loyalty that existed in the group and the GCI-spirit.

 • 3748.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  I och ur spår!: en studie om konflikter och hjältar i svensk skidsport under 1900-talet2006Book (Other academic)
 • 3749.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  I ständig strävan efter framgång?: Föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro Sportklubb 1908-892014In: Idrott, historia och samhälle 2014, ISSN 0280-2775, p. 153-160Article, book review (Other academic)
 • 3750.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Idrottens forskning och högre utbildning (SOU 1987:70): en studie av en utrednings väg genom verkligheten1988In: Idrott, historia och samhälle, ISSN 0280-2775, p. 149-158Article in journal (Other academic)
72737475767778 3701 - 3750 of 3867
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf