Change search
Refine search result
717273747576 3651 - 3700 of 3799
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 3651.
  Wikås, Johan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Imagery - the power of the mind: En intervention om visualiseringens påverkan på truppgymnasters upplevda nervositet inför tävling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Studien avsåg undersöka om visualisering kan påverka eventuell nervositet och självförtroendet hos gymnaster inför tävling i truppgymnastik, samt huruvida PETTLEPmodellen kontra traditionell visualisering1 ger olika resultat. Följande frågeställningar avses besvaras genom studien:

  1. Har visualisering enligt PETTLEP-modellen någon påverkan på nervositet och självförtroende inför en tävling?

  2. Skiljer sig eventuell nervositet och självförtroende inför en tävling hos gymnaster beroende på om PETTLEP-modellen eller traditionell visualisering används?

  Metod

  19 deltagare (ålder 17,09, ± 0,92) fullföljde studien. De placerades i en interventions- (IG) och en kontrollgrupp (KG) utan randomisering. IG genomgick ett PETTLEP-program (nio sessioner under tre veckor). Visualiseringen utfördes cirka 15 minuter före träning i ett rum intill hallen. IG guidades av studiens författare. KG utförde två sessioner med traditionell visualisering. I studien användes Immediate Anxiety Measurement Scale (IAMS), the Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ) och en manipulationscheck som mätinstrument.

  Resultat

  En mixed ANOVA visade att den enda signifikanta skillnaden var självförtroendets påverkan, p = > .05. Självförtroendets påverkan ökade från M = -0,13 till M = 2,00 för IG. Intensiteten av mental och fysisk nervositet ökade hos KG från M = 3,90 respektive M = 3,70 vid första tillfället till M = 5,20 respektive M = 4,90 vid sista tillfället. Intensiteten av fysisk nervositet och självförtroendet ökade från M = 3,87 respektive M = 3,88 till M = 4,38 respektive M = 4,50 för IG. Den mentala nervositetens påverkan ökade från första till sista tillfället för IG (M = -0,5 resp. M = 0,75). Frekvensen av mental och fysisk nervositet för KG ökade från M = 3,70 resp. M = 3,60 till M = 4,90 resp. M = 4,40.

  Slutsats

  Självförtroendets påverkan på prestationen ökade hos IG medan KG minskade. Det kan inte fastställas att studiens innehåll var den enda bidragande faktorn till resultatet. Ett flertal skillnader kunde utläsas (ej signifikanta), men trend och effektstorlek talar för en viss förändring på ett fåtal av resultaten. Således behövs mer forskning inom området.

  1Traditionell visualisering, till skillnad från PETTLEP-modellen, tar inte hänsyn till neurovetenskapligt framtagna rekommendationer så som PETTLEP-modellen gör

 • 3652.
  Wilander, Cecilia
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Nordberg, Sara
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Hjärntvättad ungdom?: En studie av ungdomars tilltro till massmedia och reklam som kunskapskällor i kostfrågor2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet har varit att undersöka ungdomars tilltro till massmedia och reklam som kunskapskällor i kostfrågor. Frågeställningarna är följande:

  Vilka är ungdomars huvudsakliga kunskapskälla när det gäller kostfrågor? Har ungdomar ett kritiskt förhållningssätt till massmedias och reklamens kostbudskap?

  Finns det några skillnader mellan könen hur de anser sig påverkas av massmedias och reklamens kostbudskap?

  Metod

  I denna studie har vi gjort undersökningar genom kvalitativ och kvantitativ metod. Enkäter delades ut till 187 studerande ungdomar, 87 män och 100 kvinnor, som går tredje året på gymnasiet och intervjuer utfördes på sex av dessa elever. Undersökningen skedde i tre olika stora städer i Sverige, Stockholm, Karlskrona och Vellinge. En statistisk bearbetning av enkäterna utfördes med hjälp av SPSS där signifikantnivån var 95%.

  Resultat

  Majoriteten av ungdomarna, 68%, som deltog i enkätundersökningen och intervjuerna svarade att de fick sin kunskap om kost från massmedia, reklam i kombination med andra faktorer (t.ex. föräldrar, skola). TV och Internet framstod som stora sändare av informationen. Ungdomarna litade delvis på massmedias- och reklamens kostråd. Det fanns skillnader mellan könen varifrån de fick sin kunskap om kost. Fler kvinnor, 81%, än män, 50%, uppgav att de fick sin kunskap om kost från massmedia och reklam. Detta resultat visade sig även vara statistisk säkerställd. Det framkom ingen signifikant säkerställd skillnad mellan könen angående om de litade på de råd som gavs genom massmedia och reklam. Det fanns dock en skillnad dem emellan, vilken visade på att kvinnorna i större utsträckning litade på kostråden än vad männen gjorde.

  Slutsatser

  Vår slutsats är att ungdomarna fick en viss del av sina kostkunskaper från massmedia och reklam och att de till viss del litade på dem. Det fanns en signifikant säkerställd skillnad mellan männen och kvinnorna var ifrån de fick sina kostkunskaper. Kvinnorna fick i högre grad sina kostkunskaper från massmedia och reklam till skillnad från männen som fick sina främsta kunskaper från föräldrar och skola. Det fanns även en skillnad mellan könen vad gäller deras tilltro till massmedia och reklam. Detta visade sig dock inte vara signifikant säkerställt.

 • 3653.
  Williams, Markus
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Modern expectations of the qualified strength and conditioning coach: A quantitative cross-sectional study on the factors of collegiate strength and conditioning coaches.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study was to examine current factors regarding strength and conditioning coaches at the collegiate level, furthermore to examine factors dependent on the level of sports.

  1. What was the educational background of strength and conditioning coaches at the collegiate level?

  2. What was the salary of strength and conditioning coaches at the collegiate level?

  3. How much relevant work experience did strength and conditioning coaches have at the collegiate level?

  4. What were the differences and similarities of strength and conditioning coaches’ factors dependent on collegiate division?

  Method

  The method was a cross-sectional study applying a survey to examine the study’s four previously mentioned issues. Coaches encompassing the inclusion criteria (e.g. seniority and professionalism) of the study were contacted for possible participation. The survey was sent to collegiate strength and conditioning coaches (n=225) whom were randomly chosen with equal amounts of potential samples from each division. The results were then analyzed using mode, mean, range and frequency.

  Results

  82 surveys were completed and returned (36 %). Three surveys were ineligible, therefore 79 surveys were used to produce the results. A Master’s degree (67.09 %) and CSCS certification (81.01 %) were recognized as common attributes among collegiate strength and conditioning coaches. Salary and relevant experience answers were fairly spread throughout all divisions. Differences in certifications were found as the SCCC was cited in higher frequency among Division I coaches (52.63 %) than the two lower divisions (≤26.67 %).

  Conclusions

  Both a master’s degree within a relevant field and a CSCS certification can be regarded as fundamental attributes of collegiate strength and conditioning coaches. Work experience and CSCCa certifications may be efficient predictors for salary and involvement in elite versus non-elite environments. The study’s results will aid aspiring collegiate strength and conditioning coaches in career development as well as employers in hiring processes.

 • 3654.
  Williams, Sarah
  et al.
  University of Birmingham.
  Cumming, Jennifer
  University of Birmingham.
  Ntoumanis, Nikos
  University of Birmingham.
  Nordin-Bates, Sanna M
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport Psychology research group.
  Ramsey, Richard
  Université Catholique de Louvain.
  Hall, Craig
  University of Western Ontario.
  Further Validation and Development of the Movement Imagery Questionnaire2012In: Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP), ISSN 0895-2779, E-ISSN 1543-2904, Vol. 34, no 5, p. 621-646Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This research validated and extended the Movement Imagery Questionnaire-Revised (MIQ-R; Hall & Martin, 1997). Study 1 (N = 400) examined the MIQ-R’s factor structure via multitrait-multimethod confirmatory factor analysis. The questionnaire was then modified in Study 2 (N = 370) to separately assess the ease of imaging external visual imagery and internal visual imagery, as well as kinesthetic imagery (termed the Movement Imagery Questionnaire-3; MIQ-3). Both Studies 1 and 2 found that a correlated-traits correlated-uniqueness model provided the best fit to the data, while displaying gender invariance and no significant differences in latent mean scores across gender. Study 3 ( N = 97) demonstrated the MIQ-3’s predictive validity revealing the relationships between imagery ability and observational learning use. Findings highlight the method effects that occur by assessing each type of imagery ability using the same four movements  and demonstrate that better imagers report greater use of observational learning.

 • 3655. Williams, Sarah
  et al.
  Cumming, Jennifer
  Ntoumanis, Nikos
  Nordin-Bates, Sanna M
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport Psychology research group.
  Ramsey, Richard
  Hall, Craig
  Validation of the Movement Imagery Questionnaire – 3.2011Conference paper (Refereed)
 • 3656.
  Wiman, Nathalie-Nicole
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Zachrisson, Helena
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  "På smällen": en enkätstudie om fysisk aktivitet, vikt och upplevd hälsa hos gravida kvinnor2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar:

  Syftet var att undersöka fysisk aktivitet, vikt och upplevd hälsa hos gravida kvinnor.

  1. Hur ser gravida kvinnors fysiska aktivitetsnivå samt aktivitetsvanor ut?

  2. Hur ser sambandet ut mellan Body Mass Index (BMI) innan graviditeten och fysisk aktivitetsnivå under graviditeten?

  3. Vilka besvär har fysiskt aktiva gravida kvinnor jämfört med dem som är inaktiva?

  4. Hur upplever fysiskt aktiva gravida kvinnor sin hälsa jämfört med dem som är inaktiva?

  Metod:

  Studien genomfördes med en kvantitativ metod och 109 enkäter delades ut på en Mödravårdscentral. Barnmorskorna delade ut enkäterna till sina gravida patienter som besökte mottagningen. Innehållet i enkäten utgjordes av frågor gällande aktivitetsnivå, upplevd hälsa samt besvär kopplade till graviditeten. Kvinnorna delades in i en fysiskt aktiv grupp och en fysiskt inaktiv grupp. Därefter gjordes jämförande analyser mellan grupperna med hjälp av statistiska tester. Sambandsanalyser gjordes mellan BMI och fysisk aktivitetsnivå.    

  Resultat: Deltagarna i studien rapporterade en hög grad av vardagsmotion, där 54 % uppgav att de ägnade sig åt denna typ av aktivitet minst 5 dagar per vecka. Gällande fysisk aktivitet av typen måttlig intensitet (raska promenader) svarade 25 % att de aldrig uppnådde denna aktivitetsnivå. Av samtliga kvinnor som deltog i studien klassificerades 57 % som fysiskt aktiva och 43 % som fysiskt inaktiva. Jämförelseanalys mellan grupperna visade ingen signifikant skillnad gällande graviditetsrelaterade besvär eller mentala hälsoparametrar. En skillnad kunde dock ses mellan grupperna i uppskattad kroppslig och själslig hälsa. Den fysiskt aktiva gruppen hade en signifikant högre uppskattad kroppslig och själslig hälsa. Sambandsanalys mellan BMI och fysisk aktivitetsnivå indikerade att ett högt BMI är associerat med en låg grad av vardagsmotion.

  Slutsats:

  Utifrån denna studie kan slutsatsen dras att en fysiskt aktiv livsstil under graviditeten är positivt bidragande för kvinnans upplevda hälsotillstånd sett utifrån den generella psykiska och fysiska hälsan. Studien visar inget starkt samband mellan graviditetsrelaterade besvär och fysisk aktivitetsnivå.

 • 3657.
  Wincrantz, Malin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Ryggsmärtor inom utförsåkning: Andelen ryggsmärtor hos elever på tre av Sveriges alpina skidgymnasier2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte

  Huvudsyftet med denna studie är att undersöka andelen som har eller har haft ryggsmärtor under tiden på ett skidgymnasium, samt om ryggsmärtan påverkade deras åkförmåga.

  Metod

  Undersökningen gjordes på de tre alpina riksidrottsgymnasierna i Sverige. Studien gjordes som en enkätundersökning. Totalt skickades 35 enkäter till elever som studerar det tredje och fjärde året på något av de alpina riksidrottsgymnasierna, med födelseåren 1983-1984. Urvalet utgjordes av de elever som hade längst erfarenhet från ett skidgymnasium, och som därmed eventuellt kunde ha mer erfarenhet av ryggsmärtor. Svarsfrekvensen var hög, 90 procent. Av de personer som deltog i studien var könsfördelningen 18 kvinnor och 14 män.

  Resultat

  Andelen som har eller haft ryggsmärtor under tiden på ett skidgymnasium var 65 procent. En klar majoritet av underökningsgruppen ansåg att ryggsmärtan påverkade deras åkförmåga, till vilken grad var individuellt. 80 procent uppgav att de får ryggsmärta vid styrketräning. Studien fann inga samband vad gällande ryggsmärtor mellan könen.

  Slutsats

  Det var en väldigt stor andel av eleverna i undersökningen som hade eller hade haft ryggsmärtor. Eleverna upplevde även att ryggsmärtorna påverkade deras åkförmåga. I studien fann man ett samband mellan styrketräning och ryggsmärtor, vilket kan tyda på flera orsaker, men det stora antalet elever med ryggsmärtor tyder på att detta är ett problem inom svensk utförsåkning.

 • 3658.
  Winther, Elin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Bedömning förr och nu: En studie i bedömning genom grundskolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The aim is that by using the curriculumcodes, analyze and compare four curriculums in physical education. The study begins in the elementary school introduction in 1962, and then makes three more strikes in 1980, 1994 and 2011.

  The questions that are addressed in this paper are,

  • Which expression of competence code can be found in the different curricular?
  • What are the expressions for performance code can be found in the different curricula?
  • Is there any change regarding which code teachers use when they assess the students?

  Method  

  As a basis, the four curricula Lgr 62 Lgr 80, Lpo 94 and Lgr 11 in physical education are used. These four curriculums are studied and compared for similarities and changes in the assessment uses comparative content analysis. A number of publications in the curriculum codes are used in the analysis of the curriculum. The publications are based on relevance to the study.

  Results 

  The study shows examples of the similarities between the syllabuses way to look at how teachers must assess students. You can also see that all four different curricula in physical education is based on the assessment that correspond well with Bernstein's curriculum codes, especially when it comes to performance code. The study also shows that training programs over time have not changed appreciably applicable assessment.

  Conclusions 

  The syllabuses studied the expression of the same type of performance-based assessment "performance code". In all four curricula studied is the "performance code" that dominates, however, it is possible in Lpo 94 to find a rating criterion that signals "competence code". Moreover study indicates that "competence code" more found in the syllabuses "Goals to strive for" and "Purpose".

  Keywords

  Gymnastic, physical education, curriculum, curriculum codes, assessment

 • 3659.
  Wiorek, Dan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Idrottslärares erfarenhet av undervisning i bollspel: en jämförelse av tre olika undervisningsmodeller i bollspel2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet har varit att beskriva lärares erfarenhet och upplevelse av tre olika modeller för bollspelsundervisning med fokus på elevers lärande och delaktighet. Frågeställningarna var följande: Hur upplever lärarna att arbeta med de tre modellerna? Vilka för- och nackdelar känner lärarna att de tre olika modellerna får för undervisningen i bollspel? Hur och när passar de tre olika modellerna i undervisningen? Vilken syn har lärarna på delaktighet i bollspel och upplever de att någon undervisningsmodell fungerar bättre när det gäller att skapa delaktighet? Vilka värden finns i bollspel i skolan och hur utvecklas dessa med hjälp av de tre modellerna?

  Metod

  Idrottslärare från tre olika skolor har under tio veckor fått prova att undervisa tre skolklasser per skola utifrån tre olika undervisningsmodeller i bollspel. De tre skolklasserna har vid tio tillfällen per klass fått undervisning enligt olika undervisningsmodeller. En grupp har undervisats genom förövningar och pedagogiska regler, en grupp har undervisats genom pedagogiska regler och den tredje gruppen har undervisats genom spel utan vare sig förövningar eller pedagogiska regler. De inblandade idrottslärarna har intervjuats vid två tillfällen om sina upplevelser av undervisningen med de tre modellerna. En intervju har skett i mitten av projektet och en intervju efter projektperiodens slut. Ett strategiskt urval av lärare och skolor gjordes för projektet där jag utgick från att lärarna i undersökningen skulle ha undervisningsgrupper i skolans år 4 till 6 som var nya för lärarna.

  Resultat

  Idrottslärarna uppger i intervjuerna att de föredrar att undervisa utifrån modellen med förövningar och pedagogiska regler. Förövningar har känts som en möjlighet att utveckla förmågan att hantera bollen. De pedagogiska reglerna ger en möjlighet att som lärare styra utvecklingen av spelet. Om gruppens förkunskaper är goda, gruppen har nått en viss mognad eller om igenkänningsgraden av ett bollspel är stor, kan det dock fungera bra att bedriva undervisningen genom att enbart spela och utan några speciella pedagogiska regler av läraren. Delaktigheten i bollspel beskrivs av idrottslärarna som en förmåga att kunna följa med i spelet, göra relevanta rörelser upp i anfall när laget har bollen eller ned i försvar om det andra laget har bollen. Men lärarna beskriver också att det är viktigt att få röra bollen i spelet för att känna sig delaktig i spelet. För att utveckla de mindre bollvana eleverna och stimulera deras delaktighet i bollspel upplevde idrottslärarna att förövningar och pedagogiska regler var viktiga i bollspelsundervisningen. Det stora värdet med en bra bollspelsundervisning är att känna rörelseglädje. Hur duktig man blir i bollspel är av underordnad betydelse. När värdet av bollspelsundervisningen diskuteras är det kvaliteter som att utveckla samarbete i gruppen som lyfts fram.

  Slutsats

  Den erfarenhet som idrottslärarna betonar efter att ha provat tre undervisningsmodeller i bollspel är att förövningar och pedagogiska regler är viktiga i undervisningen i bollspel. Förövningar behövs för att utveckla en bollteknisk repertoar för de mindre vana bollspelarna och för att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för dessa elever. Pedagogiska regler behövs för att vid tillfällen gå in och påverka spelet som lärare. Utan de pedagogiska reglerna riskerar man att låta de ovana bollspelarna komma helt utanför spelet och utan att erövra känslan av att deltaga i spelet.

 • 3660.
  Wiorek, Dan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Passa bollen!: En interventionsstudie rörande elevers delaktighet i tre olika undervisningsmodeller i bollspel2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The purpose of the study was to illuminate the participation in a lesson with ballgames for children in a school class in their fourth to sixth year in school. Participation was described as to be in contact with the ball and the way the children acted with the ball. A second purpose was to find out how the participation changed depending on teaching model. The research questions were as follows: is there a difference between boys and girls in ball contacts during a ballgame in a school class? How do boys and girls act when they have the ball in a ballgame? Is there a change in behavior with the ball from the first until the last moment? Is there a change in pupil participation during the study depending on the teaching model used?

  Method      

  Three different teaching models were implemented ten times during a period of ten weeks. The first and the last lesson were used to make observations of all 147 pupils participating in the study. In between there were eight lessons where three classes comprised ballgames without any educational effort, three classes involved a teacher who let the children play ballgames the whole lesson using educational rules to develop the pupils’ ability to take part in the games, and three classes included drills to both develop technique and ability to participate in a team before the games and with the teacher also using educational rules. Altogether nine school classes participated in the study.

  Results

  There is a big difference in the participation among pupils in ballgames in school. There is a big difference between, but also within, genders: boys touch the ball much more often and take much more initiative compared to girls. But there are also girls who are often in contact with the ball and are taking a lot of initiative in the games, thus having more in common with boys compared to other girls, and some boys do not participate much in the games. The teaching model which included drills before playing did develop group participation better than the other teaching models.  There was no significant difference in developing initiative in the ballgame between the three teaching models.

  Conclusions

  To teach ballgames with drills before playing seems to be better if you want the pupils to develop their ability to participate in the ballgames compared to there being only play during the lesson. But the difference remained in ball contacts and behavior in a ballgame both between and within groups of boys and girls. There are still many questions to answer about education in ballgames after this study.

 • 3661.
  Wisaeus, Johanna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Traumatiska skador hos ishockeyspelare i Sverige: en registerstudie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study was to map the injury panorama of traumatic injuries related to ice hockey in Sweden 2006-2011. In addition to that the aim was to compare whether there were any gender differences regarding traumatic ice hockey injuries.

   

  Method

  The present study was based on data from the Folksam insurance company between 2006 and 2011. The population consisted of ice hockey players in a club affiliated to the Swedish Ice Hockey Federation and that had sustained a traumatic injury related to ice hockey that resulted in medical care and then was reported to Folksam. The results are presented with descriptive statistics such as mean and standard deviation, median range and frequencies.

   

  Results

  The head was the most common injury localization followed by the upper extremity where the shoulder accounted for a high number of injuries. Fracture was the most common type of injury for both male and female players. Dental injuries were the second most common injury type. Injuries were most frequent in young players aged 10-24 years with a peak between 15-19 years of age. Female players suffered more contusion injuries, concussions and sprains than male players. Fractures to the upper extremity were the type of injury that to the highest extent led to permanent medical impairment.

   

  Conclusion

  Dental injuries constituted a great part of the injuries and have not decreased despite rules concerning dental protection. Fracture was the most frequent type of injury for both genders and was also the type of injury that led to the highest number of sports disability. Young players were more prone to injuries than older players. Concussion, contusions and distortions were more common in female than in male but there were no significant difference.

 • 3662.
  Wolf, Peter
  et al.
  ETH Zürich, Switzerland.
  Arndt, Anton
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Nester, Christopher
  Liu, Anmin
  Jones, Richard
  Lundgren, Paul
  Lundberg, Arne
  In vivo Bewegungen der Fussknochen im Gehen und langsamen Joggen2012In: Orthopädieschuhtechnik, ISSN 0344-6026, no 2, p. 24-27Article in journal (Other academic)
 • 3663.
  Wulff, Monica
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Lateral epikondylalgia: evidens för stötvågsbehandling för smärtreducering och förbättrad handgreppsstyrka2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of the present study was to try to find out whether shock wave therapy has any effect on pain and grip strength in patients with lateral epicondylitis.

  Objectives

  1. Does shock wave therapy reduce pain in patients with lateral epicondylitis?

  2. Does shock wave therapy improve grip strength in patients with lateral epicondylitis?

  Method

  A literature review was performed in the databases PubMed, Cochrane, Cinahl and PEDro. Fourteen articles were found and critically reviewed. These articles were scored according to the PEDro scale and the scores were translated into a scale of evidence by the Statens Beredning för medicinsk Utredning (SBU) and the level of evidence was determined based on the four different grades presented by the SBU.

  Results

  According to the GRADE-system there was a strong scientific evidence for a reduction of pain using shock wave therapy in patients with lateral epicondylitis. Contradictory results whether shock wave therapy was better than placebo, corticosteoroid injection or tenotomy have been reported in studies of similar scientific quality. This means that more research is needed in this field. According to the GRADE-system there was a strong scientific evidence for an improvement of grip strength using shock wave therapy. Furthermore, there was a strong scientific evidence for that shock wave is not better than any other therapy in terms of improving grip strength in patients with lateral epicondylitis.

  Conclusion

  Shock wave therapy reduces pain in patients with lateral epicondylitis. There is, however, no evidence for shock wave therapy to be superior to any other treatment such as placebo, corticosteoroid injection or tenotomy. Shock wave therapy improves grip strenght but is not better than placebo, corticoidsteroid injection or tenotomy in increasing grip strength in patients with lateral epicondylitis.

 • 3664.
  Wängberg, Caroline
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Grahn, Frida
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Skillnader i motivation & fysisk aktivitet hos ungdomar i Stockholm: En kvantitativ studie jämförande grupper utifrån socioekonomisk status2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Studiens syfte var att undersöka om det i Stockholm fanns skillnader i fysisk aktivitet och motivation till fysisk aktivitet mellan ungdomar boende i områden med olika socioekonomisk status. Det var även av intresse att undersöka eventuella samband mellan fysisk aktivitet och motivation till fysisk aktivitet. Detta besvarades genom att utgå från följande frågeställningar: (1) Finns det skillnader i fysisk aktivitet mellan ungdomar boende i områden med olika socioekonomisk status? (2) Skiljer sig motivationen till fysisk aktivitet mellan ungdomar boende i områden med olika socioekonomisk status? (3) Finns det samband mellan fysisk aktivitet och motivation till fysisk aktivitet?

  Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes med ungdomar i nionde klass. För att jämföra ungdomar med olika socioekonomisk status valdes två stadsdelsområden ut, de med högst respektive lägst medelinkomst i Stockholm. Ett selektivt urval resulterade i att en skola från respektive område tackade ja till att delta. Sammanlagt var det 91 elever som genomförde enkäten (Östermalm n=57 och Rinkeby-Kista n=34). Enkäten innefattade ett urval av befintliga frågor kring fysisk aktivitet samt en självskattningsskala om motivation till fysisk aktivitet. Från den insamlade datan togs deskriptiv statistik samt skillnads- och korrelationsanalyser fram.

  Resultat: Resultatet visade att ungdomarna från området med högre medelinkomst rapporterade att de ägnade signifikant mer tid åt träning än ungdomarna från området med lägre medelinkomst. Dock fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande träningsfrekvens eller vardagsmotion. Motivation till fysisk aktivitet skiljde sig signifikant mellan grupperna, deltagarna från Östermalm upplevde mer självbestämd motivation än deltagarna från RinkebyKista. Det fanns även starka samband mellan självbestämd motivation och fysisk aktivitet bland ungdomarna gällande den tid de ägnar åt träning och träningsfrekvens, för vardagsmotion var sambanden svaga.  

  Slutsats: Skillnader i fysisk aktivitet och motivation fanns mellan ungdomarna i de två områden med högst respektive lägst medelinkomst i Stockholm. Möjligen var motivationen en bidragande orsak till skillnaden i fysisk aktivitet då resultaten även visade på samband mellan självbestämd motivation och fysisk aktivitet.

 • 3665.
  Yan, S
  et al.
  Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Schlippe, M
  Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Tarassova, Olga
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Pennati, G V
  Karolinska institutet, Stockholm, Sweden.
  Arndt, Anton
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Yang, L
  Sichuan University, Chengdu, China.
  Shi, B
  Sichuan University, Chengdu, China.
  Wang, R
  Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  P 158 - A method to estimate passive mechanical properties of the soleus and gastrocnemius aspects of Achilles tendon.2018In: ESMAC 2018 abstracts: special issue of Gait & Posture, 2018, Vol. 65 Suppl 1, p. 501-502, article id S0966-6362(18)31146-9Conference paper (Refereed)
 • 3666.
  Yang, Liu
  et al.
  Shandong University, Jinan, China.
  Kelishadi, Roya
  Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  Hong, Young Mi
  Ewha Womans University School of Medicine, Seoul, Korea .
  Khadilkar, Anuradha
  Hirabai Cowasji Jehangir Medical Research Institute, Jehangir Hospital, Pune, India.
  Nawarycz, Tadeusz
  Medical University of Lodz, Poland.
  Krzywińska-Wiewiorowska, Małgorzata
  Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland.
  Aounallah-Skhiri, Hajer
  Nutrition Surveillance and Epidemiology in Tunisia Research Laboratory, Tunis, Tunisia.
  Motlagh, Mohammad Esmaeil
  Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran .
  Kim, Hae Soon
  Ewha Womans University School of Medicine, Seoul, Korea .
  Khadilkar, Vaman
  Hirabai Cowasji Jehangir Medical Research Institute, Jehangir Hospital, Pune, India.
  Krzyżaniak, Alicja
  Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland.
  Ben Romdhane, Habiba
  University Tunis El Manar, Tunis, Tunisia.
  Heshmat, Ramin
  Tehran University of Medical Sciences, Iran.
  Chiplonkar, Shashi
  Hirabai Cowasji Jehangir Medical Research Institute, Jehangir Hospital, Pune, India.
  Stawińska-Witoszyńska, Barbara
  Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland.
  El Ati, Jalila
  National Institute of Nutrition and Food Technology, Tunis, Tunisia.
  Qorbani, Mostafa
  Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.
  Kajale, Neha
  Hirabai Cowasji Jehangir Medical Research Institute, Jehangir Hospital, Pune, India.
  Traissac, Pierre
  Institut de Recherche pour le Développement, UMR NUTRIPASS IRD-UM-SupAgro, Montpellier, France.
  Ostrowska-Nawarycz, Lidia
  Medical University of Lodz, Poland.
  Ardalan, Gelayol
  Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  Ekbote, Veena
  Hirabai Cowasji Jehangir Medical Research Institute, Jehangir Hospital, Pune, India.
  Zhao, Min
  Shandong University, Jinan, China.
  Heiland, Emerald G
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Liang, Yajun
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Xi, Bo
  Shandong University, Jinan, China.
  Impact of the 2017 American Academy of Pediatrics Guideline on Hypertension Prevalence Compared With the Fourth Report in an International Cohort.2019In: Hypertension, ISSN 0194-911X, E-ISSN 1524-4563, Vol. 74, no 6, p. 1343-1348Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2017, the American Academy of Pediatrics (AAP) updated the clinical practice guideline for high blood pressure (BP) in the pediatric population. In this study, we compared the difference in prevalence of elevated and hypertensive BP values defined by the 2017 AAP guideline and the 2004 Fourth Report and estimated the cardiovascular risk associated with the reclassification of BP status defined by the AAP guideline. A total of 47 200 children and adolescents aged 6 to 17 years from 6 countries (China, India, Iran, Korea, Poland, and Tunisia) were included in this study. Elevated BP and hypertension were defined according to 2 guidelines. In addition, 1606 children from China, Iran, and Korea who were reclassified upward by the AAP guideline compared with the Fourth Report and for whom laboratory data were available were 1:1 matched with children from the same countries who were normotensive by both guidelines. Compared with the Fourth Report, the prevalence of elevated BP defined by the AAP guideline was lower (14.9% versus 8.6%), whereas the prevalence of stages 1 and 2 hypertension was higher (stage 1, 6.6% versus 14.5%; stage 2, 0.4% versus 1.7%). Additionally, comparison of laboratory data in the case-control study showed that children who were reclassified upward were more likely to have adverse lipid profiles and high fasting blood glucose compared with normotensive children. In conclusion, the prevalence of elevated BP and hypertension varied significantly between both guidelines. Applying the new AAP guideline could identify more children with hypertension who are at increased cardiovascular risk.

 • 3667.
  Yang, Liyun
  et al.
  KTH Royal Institute of Technology.
  Lu, Ke
  KTH Royal Institute of Technology.
  Forsman, Mikael
  KTH Royal Institute of Technology.
  Lindecrantz, Kaj
  Karolinska Institutet.
  Seoane, Fernando
  University of Borås.
  Ekblom, Örjan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, Björn Ekblom's research group.
  Eklund, Jörgen
  KTH Royal Institute of Technology.
  Evaluation of physiological workload assessment methods using heart rate and accelerometry for a smart wearable system.2019In: Ergonomics, ISSN 0014-0139, E-ISSN 1366-5847, Vol. 62, no 5, p. 694-705Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Work metabolism (WM) can be accurately estimated by oxygen consumption (VO2), which is commonly assessed by heart rate (HR) in field studies. However, the VO2-HR relationship is influenced by individual capacity and activity characteristics. The purpose of this study was to evaluate three models for estimating WM compared with indirect calorimetry, during simulated work activities. The techniques were: the HR-Flex model; HR branched model, combining HR with hip-worn accelerometers (ACC); and HR + arm-leg ACC model, combining HR with wrist- and thigh-worn ACC. Twelve participants performed five simulated work activities and three submaximal tests. The HR + arm-leg ACC model had the overall best performance with limits of agreement (LoA) of -3.94 and 2.00 mL/min/kg, while the HR-Flex model had -5.01 and 5.36 mL/min/kg and the branched model, -6.71 and 1.52 mL/min/kg. In conclusion, the HR + arm-leg ACC model should, when feasible, be preferred in wearable systems for WM estimation. Practitioner Summary: Work with high energy demand can impair employees' health and life quality. Three models were evaluated for estimating work metabolism during simulated tasks. The model combining heart rate, wrist- and thigh-worn accelerometers showed the best accuracy. This is, when feasible, suggested for wearable systems to assess work metabolism.

 • 3668. Ydfors, Mia
  et al.
  Fischer, Helene
  Mascher, Henrik
  Blomstrand, Eva
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, Eva Blomstrand's research group.
  Norrbom, Jessica
  Gustafsson, Thomas
  The truncated splice variants, NT-PGC-1alpha and PGC-1alpha4, increase with both endurance and resistance exercise in human skeletal muscle2013In: Physiological Reports, ISSN 2051-817X, Vol. 1, no 6, p. e00140 Page 1-e00140 Page 9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recently, a truncated peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-1 alpha (PGC-1α) splice variant, PGC-1α4, that originates from the alternative promoter was shown to be induced by resistance exercise and to elicit muscle hypertrophy without coactivation of “classical” PGC-1α targets involved in mitochondrial biogenesis and angiogenesis. In order to test if distinct physiological adaptations are characterized by divergent induction of PGC-1α splice variants, we investigated the expression of truncated and nontruncated PGC-1α splice variants and PGC-1α transcripts originating from the alternative and the proximal promoter, in human skeletal muscle in response to endurance and resistance exercise. Both total PGC-1α and truncated PGC-1α mRNA expression were increased 2 h after endurance (P < 0.01) and resistance exercise (P < 0.01), with greater increases after endurance exercise (P < 0.05). Expression of nontruncated PGC-1α increased significantly in both exercise groups (P < 0.01 for both groups) without any significant differences between the groups. Both endurance and resistance exercise induced truncated as well as nontruncated PGC-1α transcripts from both the alternative and the proximal promoter. Further challenging the hypothesis that induction of distinct PGC-1α splice variants controls exercise adaptation, both nontruncated and truncated PGC-1α transcripts were induced in AICAR-treated human myotubes (P < 0.05). Thus, contrary to our hypothesis, resistance exercise did not specifically induce the truncated forms of PGC-1α. Induction of truncated PGC-1α splice variants does not appear to underlie distinct adaptations to resistance versus endurance exercise. Further studies on the existence of numerous splice variants originating from different promoters are needed.

 • 3669.
  Yebio, Semir
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Hur lärare uppfattar bedömning i ämnet idrott och hälsa2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare uppfattar bedömningen i ämnet idrott och hälsa.

  Frågeställningar:

  - Vilka bedömningsredskap tillämpar lärarna i sin undervisning?

  - Hur tror lärarna att eleverna uppfattar bedömningen i ämnet idrott och hälsa?

  - Hur kan man som pedagog motivera eleverna att förstå vad de ska lära sig?

  Metod:

  Den metod som tillämpades för att nå syftet och för att få svar på mina frågor var kvalitativa intervjuer. Studien består av intervjuer med tre olika idrottslärare i Stockholmsområdet. Lärarna benämns i studien som L1, L2 och L3.

  Resultat:

  Lärarna i idrott och hälsa ser kunskapskraven som ett viktigt redskap när det väl är dags att bedöma sina elever. Samtliga lärare var överens om att kunskapskraven är svåra att tyda. Detta har resulterat i att lärare inte bedömer sina elever på ett likartat sätt. Lärarna använder både summativ och formativ bedömning i sin undervisning, men de var eniga om att det oftast var den formativa bedömningen i form av feedback som visade sig vara allra tydligast. Själva bedömningen och kamratbedömning var inte något som lärarnara arbetade särskilt mycket med men en av lärarna vill pröva det i framtiden. Dokumentation av elevers prestationer i de olika momenten var något som samtliga lärare använde sig av. Att dokumentera elevers prestationer ansåg de vara nyttigt, då kan man nämligen gå tillbaka när bedömningen ska ges för att se vad eleverna kan och vad de möjligtvis inte kan och behöver lära sig.

  Slutsats:

  Lärarna anser att kunskapskraven är till nytta när bedömningen ska ges men att de är svåra att tolka. Det var oftast den formativa bedömningen i form av feedback som syntes i undervisningen. Dokumentation ansåg samtliga lärare vara viktig för att se vad eleverna kan och vad de eventuellt behöver utveckla.

 • 3670.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Amatörismen, moralen och "idrottsfamiljen": Några reflektioner kring Dan Waerns avstängning 19612014In: Idrott, historia & samhälle, ISSN 0280-2775, p. 89-109Article in journal (Refereed)
 • 3671.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Avhandling om ishockey i Sverige och Finland – teorifattig men resultatrik tegelsten: recension av avhandlingen Ishockeyns amerikanisering: En studie av svensk och finsk elitishockey av Jyri Backman2018In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, article id 5 decemberArticle, book review (Other academic)
 • 3672.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Baseball, glima and Gotlandic sport: An analysis of the demonstration sports in the 1912 Stockholm Olympics2018In: Diagoras: International Academic Journal on Olympic Studies, Vol. 2, p. 103-122Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to analyse the demonstration sports (baseball, glima and Gotlandic sport) into the 1912 Stockholm Olympics. Who took the initiative for the demonstration sports? The IOC or the Swedish Organising Committee? How were the demonstration sports received by the public and the press, and what was their legacy? The study is based mainly on primary sources from the 1912 Stockholm Olympics’ archive. The 1912 Stockholm Olympics has been well explored, mainly by Swedes and internationals, and this gives a good picture of the 1912 Stockholm Olympics from different perspectives. On the other hand, research into the demonstration sports in the Olympic Games is clearly limited and there is thus a great need for further studies. This current study covers just a small part of this need. The results show that in 1912 there was no considered strategy on the part of either the IOC or the Swedish Organising Committee concerning the demonstration sports. The initiative for the demonstration sports came from individual representatives of each type of sport, and the Swedish organisers were positive towards three of those proposed: baseball, glima and Gotlandic sport. The Swedish organisers had control over which demonstration sports would be included in the programme. This meant that the choice of demonstration sports lay beyond the control of the 1912 IOC, but this would change in the 1900s. During the games they were given limited attention at most, both publicly and in the press. The demonstration sports were removed from the Olympic programme before the 1992 Olympic Games.

 • 3673.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Demonstrationssporterna och olympiska spelen: En analys av basebolls, glimas och gutnisk idrottsdeltagande i Stockholmsolympiaden 19122018In: Idrott, historia & samhälle, ISSN 0280-2775, p. 120-137Article in journal (Refereed)
 • 3674.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Den svenska idrottens starke man: IOK-presidenten och företagsledaren J. Sigfrid Edström2012In: Hyllade kroppar: Idrotten i arkiven, Stockholm: Riksarkivet, 2012, p. 63-77Chapter in book (Other academic)
 • 3675.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Den svenska "korpen": korporationsidrottens utveckling 1945-19531984In: Idrott, historia och samhälle, ISSN 0280-2775, p. 95-121Article in journal (Other academic)
 • 3676.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Engelsk träningshistorik som manar till efterföljd: recension av boken Professionals, Amateurs and Performance: Sports Coaching in England, 1789–1914 av Dave Day2015In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, no 16 aprilArticle, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Från Idrottsforum:

  Vi publicerade nyligen en recension av David Epsteins The Sports Gene, som väl lämpligast beskrivs som en kraftfull gensaga mot den så kallade 10 000-timmarsregeln, framforskad av K. Anders Ericsson och populariserad av Malcolm Gladwell. Nurture står mot nature – är 10 000 timmars målmedveten träning viktigare än medfödd talang för att frambringa den yppersta idrottseliten? Ingen tror väl längre annat än att talang är en viktig förutsättning; för att återge Paul McCartneys syn på saken, ”I don’t think it’s a rule that if you do that amount of work, you’re going to be as successful as the Beatles”. Men träning är naturligtvis väl så centralt, och alltsedan människan började tävla, och det därmed blev möjligt och önskvärt att vinna, har träning varit en oundgänglig beståndsdel i allt mänskligt liv. Idrotten intar givetvis härvidlag en särställning; inget annat område är så genomsyrat av tävlande och vinnarinstinkt. Och idrottare tränar mycket, och har tränat mycket historiskt. En som ägnat idrottsträningens historia stor uppmärksamhet är Leif Yttergren, idrottshistoriker vid GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. För ett par år sedan bar hans forskningsmödor frukt i form av boken Träna är livet: Träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott, 1880–1995 (idrottsfourm.org 2012). Det kändes mot den bakgrunden naturligt att engagera Leif när en recensionsbok med titeln Professionals, Amateurs and Performance: Sports Coaching in England, 1789–1914 dunsade ner på forumredaktionens disk. Författare till boken är Dave Day, känd idrottshistoriker och träningsforskare vid Manchester Metropolitan University. Vår recensent uppskattar som regel sina brittiska kollegers historieskrivande, om än med reservation för den ofta förekommande bristen på vetenskaplig fernissa, vilket dock inte vidhäftar Days bok i störande grad. Ett bra och intressant och viktigt bidrag till träningsforskningen, med andra ord – men vart tog kvinnorna vägen?

 • 3677.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Faktarik men teorifattig OS-historik – Oslo 1952, Lillehammer 1994: recension av boken Vinter-Ol i skisportens vugge: De VI Olympiske vinterlekarne i Oslo 1952 og De XVII Olympiske vinterlekerne i Lillehammer, 1994 av Gaute Slåen Heyerdahl2015In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, no 22 oktArticle, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 18 december 2014 disputerade Gaute Slåen Heyerdahl vid Norges idrettshøgskole på avhandlingen Vinter-Ol i skisportens vugge: De VI Olympiske vinterlekarne i Oslo 1952 og De XVII Olympiske vinterlekerne i Lillehammer, 1994. Leif Yttergren var försteopponent, och hans ganska kritiska opposition ligger till grund för denna recension.

 • 3678.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Fallet Dan Waern: pengarna, idealen och idrottsfamiljen2014In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 23, no 4, p. 18-22Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Löparen Dan Waern är en i raden av idrottstjärnor som stängts av på livstid för brott mot amatörreglerna. Fallet blottar en sektliknade kultur inom delar av idrottsrörelsen.

 • 3679.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Friluftsfrämjandet 1892-1992: från skidsport till skogsmulle1992Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3680.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Gutnisk idrott i skolan och på fritiden: en lärarhandledning i gutniska idrotter och lekar2011 (ed. 2)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Idrottsundervisningen i skolan har under de senaste hundra åren förändrats dramatiskt. En omvandling har ägt rum, från den strikta linggymnastiken till en tydligt idrottsprofilerad undervisning, ofta med tävlingsinslag. Många idrottslärare känner i dag att de hamnat i en påtvingad roll som förmedlare av värden som starkt förknippas med den moderna tävlingsidrottens. Hur dessa värden påverkar dagens barn och ungdom diskuteras allt oftare av människor både i och utanför skolvärlden. Vissa idrottslärare har därför börjat söka alternativa undervisningsformer.

  Ambitionen med denna bok är att ge ett alternativ till den tävlingsinriktade idrottsundervisningen. Författarna redogör för hur gutniska lekar och idrotter kan införas i dagens idrottsundervisning. Förhoppningsvis levandegörs och synliggörs ett nästan glömt kulturarv för dagens elever och lärare.

  Boken riktar sig främst till studerande vid lärarutbildningen, främst inom ämnet idrott, och verksamma lärare, men den kan givetvis också användas på fritiden av såväl gammal som ung.

  Leif Yttergren är docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm. Han har publicerat böcker och artiklar rörande olika idrottshistoriska teman i svenska och internationella tidsskrifter samt är en flitigt anlitad föredragshållare.

  Anders Ibohm är sportjournalist i Kalmar.

 • 3681.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Hemmafru eller gymnastikdirektör eller både och?: Kvinnliga gymnastikdirektörer, GCI och folkhemmet 1932–19522019In: Nordic Journal of Educational History, ISSN 2001-7766, E-ISSN 2001-9076, Vol. 6, no 1, p. 3-23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Housewife or Physical Education Teacher? Or Both? Female Physical Education Teachers and the Welfare State, 1932–1952 • The purpose of the article is to analyse the occupational careers and lifestyles of 32 female physical education teachers during the period 1932–1973. The results show that women could work both as physiotherapists and as physical education teachers. Many chose the former, which in Central Institute of Gymnastics' (Gymnastiska centralinstitutet, GCI) own historical writing has been reduced in favor of the physical education teachers. The women came from the middle or upper middle class of society. They were around 20 years old when they started the two-year education at GCI, which attracted students from all over the country. They could combine marriage and children with work, even though it meant duplication and difficulty in bringing together the so-called "life puzzle." Unlike many other women at this time, the physical education teachers chose the occupational career instead of becoming full time housewives. Their attitude can be explained by the occupational and caring character of the profession, but also with the strong loyalty that existed in the group and the GCI-spirit.

 • 3682.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  I och ur spår!: en studie om konflikter och hjältar i svensk skidsport under 1900-talet2006Book (Other academic)
 • 3683.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  I ständig strävan efter framgång?: Föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro Sportklubb 1908-892014In: Idrott, historia och samhälle 2014, ISSN 0280-2775, p. 153-160Article, book review (Other academic)
 • 3684.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Idrottens forskning och högre utbildning (SOU 1987:70): en studie av en utrednings väg genom verkligheten1988In: Idrott, historia och samhälle, ISSN 0280-2775, p. 149-158Article in journal (Other academic)
 • 3685.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Idrottshistorisk avhandling bryter ny mark: recension av doktorsavhandlingen I ständig strävan efter framgång av Daniel Alsarve2014In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, no 30 oktArticle, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fredagen den 23 maj 2014 lade Daniel Alsarve fram sin avhandling i historia vid Örebro universitet, I ständig strävan efter framgång? Föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro Sportklubb 1908-89 (Örebro universitet). Avhandlingsarbetet har bedrivits med stöd av handledarna Björn Horgby, Bill Sund och Christer Ericsson, Örebro universitet. Uppgiften att inför denna professorstrio och därtill betygsnämndens ledamöter Jonny Wijk, Marie Öhman och Gunnela Björk, en fulltalig publik i Hörsal F i Forumhuset, samt naturligtvis Daniel Alsarve, opponera på avhandlingen hade fallit på docenten och forummedarbetaren Leif Yttergren, Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Med sin avhandling vill Daniel Alsarve bidra till förståelsen av hur demokrati fungerar och kan utvecklas i en idrottsförening för vilken sportsliga framgångar i mångt och mycket är dess raison d’être. I studien gestaltas, genom exemplet Örebro Sportklubb, innehållet i den svenska idrottsrörelsens gräsrotsdemokrati och dess förändring under 1900-talet. I studien framkommer att den ökade marknadsanpassningen och en intensifierad sportslig framgångssträvan inte enbart innebar hot mot föreningsdemokratin. Vi har fått möjlighet att publicera Leif Yttergrens opposition, något omarbetad till en recension av avhandlingen. Yttergren är ganska kritisk till Alsarves ansats och genomförande, samtidigt som han lyfter fram de delar av studien som gör den unik i svensk idrottshistorisk forskning och stakar ut nya färdriktningar för svensk idrottsforskning.

 • 3686.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  J. Sigfrid Edström, antisemitismen och Berlin-OS 19362008In: Idrott, historia och samhälle, ISSN 0280-2775, p. 103-117Article in journal (Other academic)
 • 3687.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  J. Sigfrid Edström, antisemitismen och Berlin-OS 19362007In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 16, no 2, p. 60-63Article in journal (Other academic)
 • 3688.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Juvelen i OS-kronan: Träningsförberedelserna och tävlingarna i friidrott2012In: Stockholmsolympiaden 1912: Tävlingarna - Människorna - Staden / [ed] Hans Bolling & Leif Yttergren, Stockholmia förlag, 2012, p. 133-167Chapter in book (Other academic)
 • 3689.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Kappryttarstrejken 1899: en studie av cykelsporten och gentlemen i sekelskiftets Stockholm1990In: Historielärarnas förenings årsskrift, Vol. 1989/1990, p. 67-72Article in journal (Other academic)
 • 3690.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Kraftkarlar och knockouts: Kraftsporter, kropp och klass i Sverige 1920–19602018In: Idrott, historia & samhälle, ISSN 0280-2775, p. 149-152Article, book review (Other academic)
 • 3691.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Kraftkarlar och knockouts: Kraftsporter, kropp och klass i Sverige 1920-1960. Recension2018In: Skandia. Tidskrift för historisk forskning, ISSN 0036-5483, Vol. 84, no 1, p. 120-122Article, book review (Other academic)
 • 3692.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Norway, Skiing and Swede Hate: Some reflections on the World Ski Championship in Cortinas 'd Amprezzo and its Concequences.2017In: The Many Faces of Snow Sports. Finlands idrottshistoriska förenings årsbok 2017., ISSN 1237-3133, p. 226-240Article in journal (Refereed)
 • 3693.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Nya idrottsredskap: en kamp mellan tradition och förändring2008In: Idrott & kunskap : forskning och utveckling inom idrotten, ISSN 1652-6961, no 2, p. 54-55Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3694.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Paerk and Varpa: Traditional sport and regional identity on Gotland2017In: De Vrije Fries: Jaarboek, ISSN 0923-6279, Vol. 97, p. 28-37Article in journal (Refereed)
 • 3695.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Rapport från NASSH:s konferens 1998.1998In: Idrott, historia och samhälle, ISSN 0280-2775, p. 176-178Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3696.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Skidsporten och traditionalismen: en studie av det nordiska motståndet mot Vinter-OS2005In: Tankar från baslinjen: humanister om idrott, kropp och hälsa : festskrift till Mats Hellspong / [ed] Jesper Fundberg, Klas Ramberg & Dan Waldetoft, Eslöv: Östlings bokförlag Symposion , 2005, Vol. S. 222-235, p. 222-235Chapter in book (Other academic)
 • 3697.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Spännande resultat och intressanta metodologiska överväganden i svårgenomtränglig text: recension av boken Paragrafer, pokaler och politiska inkast: Idrottsdistriktet Värmland 1900–1940, omvärld och formering av Bode Janzon2016In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, article id 14 decArticle, book review (Other academic)
 • 3698.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Succéuppvisningen i Berlin-OS 1936 - en pyrrhusseger!: Linggymnastik, turngymnastik och tävlingsidrott i en sista maktkamp?2019In: Idrott, historia och samhälle, ISSN 0280-2775, p. 57-79Article in journal (Refereed)
 • 3699.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Svensk idrottshistorisk bibliografi till och med 19921992Book (Other academic)
 • 3700.
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  The Jewel in the Olympic Crown: The Training preparation and the Competitions in athletics2012In: The 1912 Stockholm Olympics / [ed] Yttergren, Leif & Bolling, Hans, Mcfarland & Company Ltd. , 2012, p. 75-94Chapter in book (Other academic)
717273747576 3651 - 3700 of 3799
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf