Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 1700
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Degerlund, Jesper
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kalliolevo, Arttu
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Idrottsledarnas betydelse i föreningsidrotten: En kvalitativ studie om hur idrottsledare arbetar för att skapa en positiv idrottsmiljö2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur idrottsledare bedriver sin verksamhet för att få barn och ungdomar att stanna kvar i föreningsidrotten. För att kunna besvara på detta har vi fokuserat på att undersöka hur idrottsledare skapar en positiv idrottsmiljö. Det specifika syftet med studien var att undersöka fotbolls- och brottningsledares verksamhet för barn och ungdomar i Stockholmsregionen samt jämföra dessa idrottsledares verksamhet. Våra frågeställningar var: - Vilka likheter och skillnader finns det mellan fotbollen och brottningen i hur tränare bedriver en positiv idrottsverksamhet? - Vilka likheter och skillnader finns det mellan fotbollstränarna och brottningstränarna i hur de framhåller hinder och möjligheter i skapandet av en positiv idrottsmiljö? - Vilka likheter och skillnader finns det mellan fotbollstränarna och brottningstränarna i hur de ser på idrottens roll och funktion i samhället?

  Metod

  En kvalitativ intervjustudie gjordes för att besvara studiens syfte. Urvalet av respondenter bestod av fem barn- och ungdomstränare där tre av dem var verksamma inom fotbollen och två inom brottningen. Åldersspannet i respondenternas träningsgrupper var från sju till 18 år.

  Resultat

  Resultatet visar att enligt idrottsledarna bidrar idrotten till positiv utveckling både på individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. Enligt tränarna lär barn sig förmågor som hjälper dem att klara sig i sociala situationer. Barnen lär sig samarbeta och jobba hårt för att uppnå sina mål. Både fotbollstränarna och brottningstränarna är eniga om att det är viktigt att vara lyhörd och att ha en ständig kommunikation med sina adepter i skapandet av en positiv idrottsmiljö. Avslutningsvis är en gemensam uppfattning hos båda brottnings- och fotbollstränarna att föräldrarna är ett hinder men att i vissa fall kan de bidra till positiv idrottsverksamhet och att idrottsföreningar behöver engagerade föräldrar.

  Slutsats

  Slutsatsen vi kan dra av detta är att tränare ska vara lyhörda och genuint intresserade av sina adepters idrottande både på träningsplanen men även utanför. Det leder då till skapandet av en positiv idrottsmiljö som kommer få fler att stanna kvar i föreningsidrotten.

 • 302.
  Derakhti, Mikael
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Very Heavy Resisted Sprint Training for Adolescent Football Players: A training intervention on acceleration, sprint and jump performance in late pubertal adolescent athletes2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syfte

  Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka och jämföra effekterna av väldigt tungt belastad sprintträning och obelastad sprintträning på sprint-, acceleration och hopprestation hos unga fotbollsspelare i sena tonåren som ligger på en mognadsgrad av ”mid- post-PHV” samt >95% PAH.

  Metod

  Totalt 27 fotbollsspelare rekryterades som frivilliga deltagare. Deltagarna hade ingen tidigare erfarenhet av belastad sprintträning. Deltagarna blev slumpmässigt indelade till antingen den belastade (RST) eller den obelastade (UST) träningsgruppen. Dock skedde grupperingen med deltagarnas kraft- hastighetsprofilering som bas, då grupperna blev matchade efter denna. Kontrollgruppen (TAU n=8) matchades med experimentgrupperna efter ålder och antropometri. Träningen bestod av väldigt tungt belastad eller obelastad sprintträning och utfördes två gånger i veckan under fyra veckor. 24 av de initialt 27 deltagarna kunde inkluderas för vidare analys. Under interventionen genomförde TAU den vanliga lagträningen utan ytterligare träningsstimuli från forskarna. Antropometri, sprint, acceleration och hopprestation testades före respektive efter interventionen.

  Resultat

  Den fyra veckor långa träningsinterventionen resulterade i signifikanta förbättringar i sprint och acceleration för RST-gruppen. Förbättringarna var 3,8% (±0.05) i T30, 4,2% (±0.06) i T20, 5,7% (±0.06) i T10, och 7,9% (±0.06) i T5. RST och UST grupperna hade också signifikanta förbättringar i både vertikal och horisontell hopprestation. Vidare fanns det flera signifikanta mellangruppsskillnader i både sprint- och hopprestation till fördel för RST gruppen över både UST och TAU grupperna.

  Konklusion

  Konklusionen är att ett väldigt tungt RST-träningsprogram framkallar signifikanta förbättringar i både sprint, acceleration och hopprestation medan ett UST-träningsprogram inte gör det. Vidare kan konkluderas att både ett RST- och ett UST-träningsprogram signifikant förbättrar både vertikal och horisontell hopprestationen. Förbättringarna följer mönstret från tidigare studier på området och indikerar en större horisontell kraftproduktion. Dock är förbättringarna större än vad som tidigare observerats vilket indikerar att denna typ av träning kan vara extra förtjänstfull för denna population. Resultaten motsäger även den typiska rekommendationen kring lätta vikter (dvs. 10% regeln) vid belastad sprintträning. Tyngre belastning, som i detta fall i genomsnitt 103,5% av kroppsvikten, kan användas för att producera sprint- och accelerationsförbättringar i denna population. Förbättringen av denna typ av korta sprinter (5-30m) gentemot den eventuella prestationsförsämringen i längre sprinter (40-70m) torde vara ett byte som är värt att göra för lagidrottare.

 • 303.
  Derakhti, Mikael
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Åkerlund, John
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Cross Education;: The effect of 10 weeks of unilateral resistance training on strength and hypertrophy2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt   

  Syfte    

  Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka Cross Education (CE) och hur kön, viloperiod och ben-dominans påverkar CE hos otränade individer när man undergår ett unilateralt styrketräningsprogram. Vi undersökte även om ett unilateral styrketräning kunde ge ett hypertrofisvar.   

  Metod   

  Tjugo friska otränade och för närvarande inaktiva individer, tio kvinnor och tio män rekryterades som frivilliga deltagare. Deltagarna randomiserades för att träna antingen vänster eller höger ben. Träningsperioden var tio veckor (trettiofyra pass) av unilateral styrketräning i benpress och benspark, sexton deltagare uppfyllde kriterierna för inkludering. Två initiala familjäriseringspass hölls varefter träningen delades in i två typer av träning, dels konventionell styrketräning tre gånger i veckan (vecka 1-3, 5-7 och 9-10) och dels Blood Flow Restriction Training (BFRT) fem gånger i veckan (vecka 4 och 8). Före, efter och efter tjugo veckor testades one repetition maximum för båda benen i benpress och benspark samt att ultraljudsmätningar för muskeltjocklek utfördes.    

  Resultat   

  Den tio veckor långa träningsperioden resulterade i en signifikant ökning av den maximala styrkan för det otränade benet 18,9 % (16,6) (p < 0,010) i benpressen och 6,7 % (3,7) (p < 0,050) i bensparken. När jämförelser gjordes mellan könen så hade enbart män en signifikant ökning, 26,5 % (16,7) (p < 0,010) i benpressen och 9,9 % (4,7) (p < 0,050) i bensparken. Vi fann även att det var en signifikant skillnad mellan kvinnor och män på gruppnivå.  

  Jämförelser mellan dominant och icke-dominant ben visade att träning av det dominanta benet resulterade i en signifikant styrkeökning i både benpress 22 % (17,9) (p < 0,010) och benspark 10,1 % (4,3) (p < 0,050). Den maximala styrkan i det otränade benet påverkades inte signifikant av en viloperiod och en signifikant ökning i muskeltjocklek kunde ses i det otränade benet i MP50 4,7 % (1,3) (p < 0,010)   

  Konklusion   

  Slutsatserna är att en tio veckors unilateral styrketräningsintervention resulterar i en CE effekt hos män men inte hos kvinnor, och att denna typ av träning kan resultera i en ökad muskeltjocklek i det otränade benet. Våra fynd styrker att träning av den dominanta lemmen har större effekt på CE. Slutligen drar vi slutsatsen att en tjugo veckors viloperiod inte påverkar CE-styrkan.   

 • 304. Devin, James L
  et al.
  Sax, Andrew T
  Hughes, Gareth I
  Jenkins, David G
  Aitken, Joanne F
  Chambers, Suzanne K
  Dunn, Jeffrey C
  Bolam, Kate A
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Skinner, Tina L
  The influence of high-intensity compared with moderate-intensity exercise training on cardiorespiratory fitness and body composition in colorectal cancer survivors: a randomised controlled trial.2016Ingår i: Journal of cancer survivorship, ISSN 1932-2259, E-ISSN 1932-2267, Vol. 10, nr 3, s. 467-479Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: Following colorectal cancer diagnosis and anti-cancer therapy, declines in cardiorespiratory fitness and body composition lead to significant increases in morbidity and mortality. There is increasing interest within the field of exercise oncology surrounding potential strategies to remediate these adverse outcomes. This study compared 4 weeks of moderate-intensity exercise (MIE) and high-intensity exercise (HIE) training on peak oxygen consumption (V̇O2peak) and body composition in colorectal cancer survivors.

  METHODS: Forty seven post-treatment colorectal cancer survivors (HIE = 27 months post-treatment; MIE = 38 months post-treatment) were randomised to either HIE [85-95 % peak heart rate (HRpeak)] or MIE (70 % HRpeak) in equivalence with current physical activity guidelines and completed 12 training sessions over 4 weeks.

  RESULTS: HIE was superior to MIE in improving absolute (p = 0.016) and relative (p = 0.021) V̇O2peak. Absolute (+0.28 L.min(-1), p < 0.001) and relative (+3.5 ml.kg(-1).min(-1), p < 0.001) V̇O2 peak were increased in the HIE group but not the MIE group following training. HIE led to significant increases in lean mass (+0.72 kg, p = 0.002) and decreases in fat mass (-0.74 kg, p < 0.001) and fat percentage (-1.0 %, p < 0.001), whereas no changes were observed for the MIE group. There were no severe adverse events.

  CONCLUSIONS: In response to short-term training, HIE is a safe, feasible and efficacious intervention that offers clinically meaningful improvements in cardiorespiratory fitness and body composition for colorectal cancer survivors.

  IMPLICATIONS FOR CANCER SURVIVORS: HIE appears to offer superior improvements in cardiorespiratory fitness and body composition in comparison to current physical activity recommendations for colorectal cancer survivors and therefore may be an effective clinical utility following treatment.

 • 305. Devin, James
  et al.
  Sax, Andrew
  Hughes, Gareth
  Jenkins, David
  Aitken, Joanne F.
  Chambers, Suzanne K.
  Dunn, Jeffrey C.
  Bolam, Kate A.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Skinner, Tina
  The temporal response of cardiorespiratory fitness to high-intensity or moderate-intensity exercise training and detraining in colorectal cancer survivors2016Ingår i: Research to Practice 2016: Conference Proceedings, Exercise & Sports Science Australia, , 2016, s. 74-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 306.
  Dias, Caroline Pieta
  et al.
  Federal University of Rio Grande do Sul , Porto Alegre , Brazil.
  Freire, Bruno
  University of State of Santa Catarina , Florianópolis , Brazil..
  Goulart, Natália Batista Albuquerque
  Federal University of Rio Grande do Sul , Porto Alegre , Brazil..
  Dias De Castro, Camila
  Federal University of Rio Grande do Sul , Porto Alegre , Brazil..
  Lemos, Fernando De Aguiar
  Federal University of Rio Grande do Sul , Porto Alegre , Brazil..
  Becker, Jefferson
  Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul , Porto Alegre , Brazil..
  Arndt, Anton
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC). Karolinska institutet, Stockholm, Sweden.
  Vaz, Marco Aurélio
  Federal University of Rio Grande do Sul , Porto Alegre , Brazil..
  Impaired mechanical properties of Achilles tendon in spastic stroke survivors: an observational study.2019Ingår i: Topics in Stroke Rehabilitation, ISSN 1074-9357, E-ISSN 1945-5119, Vol. 26, nr 4, s. 261-266Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The spasticity could lead to decreased functional capacity and changes in musculoskeletal tissue.

  OBJECTIVE: To compare the Achilles tendon properties between the affected and contralateral limbs of participants with spasticity due to stroke and the healthy subjects.

  METHODS: Fifteen individuals with ankle spasticity due to stroke and 15 healthy subjects were recruited. Maximal isometric ankle joint torque was obtained with an isokinetic dynamometer, and an ultrasound was used to determine tendon length, tendon cross-sectional area, and the medial gastrocnemius myotendinous junction displacement. The Achilles tendon strength, displacement, stress, strain, stiffness, and Young's modulus were obtained during a maximum voluntary isometric plantarflexion contraction.

  RESULTS: There were no differences between Achilles tendon length among participants. Both limbs of participants with stroke showed reduced tendon cross-sectional area (~18%) compared to healthy limb. The affected limb showed decreased tendon strength (686 ± 293.3 N), displacement (10.6 ± 1.7 mm), Young's modulus values (849 ± 235.6 MPa), and lower stiffness (196.6 ± 67.6 N/mm) compared to the contralateral limb (strength, 1357.1 ± 294.8 N; displacement, 15.2 ± 5.5 mm; Young's modulus, 1431.8 ± 301.9 MPa; stiffness, 337.5 ± 98.1 N/mm) and to the healthy limb. The contralateral limb also showed decreased tendon strength (~26.2%) and stiffness (~21.5%) compared to the healthy group.

  CONCLUSION: There is a decrement in Achilles tendon morphological and mechanical properties of the affected limb in individuals with spasticity due to stroke. The contralateral limb had a thinner tendon more compliant likely to physical activity reduction.

 • 307.
  Dickson, Jonas
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Persson, Alexander
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lindholm, Misha
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Tävling vs. Lek?: En kandidatuppsats som behandlar elevers aktivitet vid lek och tävling2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet var att se om lågaktiva elever, eller de som inte var aktiva i någon föreningsidrott, rörde sig mer vid lek och mindre vid tävling än de högaktiva eller de som var aktiva i föreningsidrott. Hur ser aktivitetsgraden ut hos elever på en idrottslektion när läraren använder sig av lekar och tävling? Förändras aktivitetsgraden om elever är föreningsmedlemmar, pojke eller flicka, lågaktiva respektive högaktiva under alla moment?

  Metod

  Vi har genomfört en experimentell studie, där vi undersökt aktivitetsgraden hos elever i årskurs fem och sex på en grundskola i en söderförort i stockholmsområdet. Med stegräknare mättes antalet steg (aktivitetsgraden) i två klasser i momenten lek och tävling under tre idrottslektioner. Alla lekar och tävlingar pågick i åtta minuter. I moment ”lek” minimerade vi tävlings- och prestationsmomenten och moment ”tävling” syftade till att likna väletablerade föreningsidrotter. Populationen jämfördes sedan utifrån deras aktivitetsgrad från stegräknarna i statistikprogrammet SPSS. Vi delade in gruppen i inaktiva och aktiva på två olika sätt, dels utifrån deras enkätsvar och dels baserat på deras resultat från stegräknarna.

  Resultat

  Alla grupper sammantaget hade en högre aktivitetsgrad i medelvärde vid lek än vid tävling. De aktiva barnen ökade sin aktivitetsgrad med 7,5 % vid lek jämfört med tävling och de inaktiva barnen hade en ökning med 8,5 % vid samma jämförelse. De aktiva flickorna ökade sin aktivitetsgrad med 9,5 % vid lek jämfört med tävling och de inaktiva flickorna ökade sin aktivitetsgrad med 14,3 % vid samma jämförelse. 38 elever tog fler steg, i medelvärde, vid moment lek jämfört med tävling. 18 elever tog fler steg vid moment tävling jämfört med lek. Pojkarna hade en 10 % högre aktivitetsgrad i medelvärde vid lek jämfört med flickorna och en 17 % högre aktivitetsgrad i medelvärde vid tävling jämfört med flickorna. Ovanstående data är signifikant säkerhetsställda, p<0,05.

  Slutsats

  Aktivitetsgraden ökade då vi använde oss av lek istället för tävling. Lek kan vara ett bra verktyg inom ämnet idrott och hälsa för att aktivera inaktiva barn, i synnerhet inaktiva flickor. 

 • 308. Dieffenbach, Kristen
  et al.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Sheehy, Tammy
  Olusoga, Peter
  Self-awareness: What elite coaches say about the value and development with a high performance environment.2015Ingår i: Proceedings of the 10th ICCE Global Coach Conference – Coach and Athlete Empowerment: A Winning Combination, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 309.
  Diehn, Jessica
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Sjukgymnastisk behandlingsstrategi vid kronisk tendinos i akillessenans mellanportion: En enkätstudie2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syfte:

  Syftet med studien var att undersöka vilken behandlingsstrategi sjukgymnaster inom Stockholms läns landsting väljer vid diagnosen kronisk tendinos i akillessenans mellanportion.

  Metod:

  En webenkät utformades och skickades ut till totalt 2267 legitimerade sjukgymnaster inom Stockholms läns landsting, som sökts upp via Elektroniska katalogen, till. Enkäten är inte validitets- eller reliabilitetstestad. Frågorna i enkäten var egenkonstruerade och baserade på studiens syfte. För att stärka studiens interna validitet gjordes en pilotstudie. Enkätundersökningen genomfördes från 14-02-05 till 14-02-19. Samtliga variabler från den insamlade data sammanställdes i tabeller som antal observationer och procent. Sambandsanalyser har gjorts i standardiserade korstabeller där den statistiska analysen genomförts med Fishers exakta test.

  Resultat:

  Totalt 49 procent av sjukgymnasterna besvarade enkäten och av dessa angav 36 procent att de behandlar kronisk tendinos i akillessenans mellanportion. Excentrisk träning (64%), excentrisk/koncentrisk träning (20%) samt stötvåg (5%) var de tre behandlingsmetoder som de flesta av respondenterna angav som förstahandsval. Det var en signifikant skillnad i förstahandsval av behandlingsmetod beroende på hur länge sjukgymnasterna varit yrkesverksamma. Det förekom ingen skillnad mellan sjukgymnaster med specialistkompetens och de utan vid förstahandsval av behandlingsmetod. Majoriteten av respondenterna angav att de behandlar från sex till 10 veckor innan de byter behandlingsstrategi. Stretching, akupunktur och tejpning var de tre behandlingsmetoder som de flesta av respondenterna valde som parallella behandlingar. Den vanligaste kombination av förstahandsval och parallellbehandling var excentrisk träning med parallellbehandlingarna; stretching, akupunktur och tejpning. 56 procent av respondenterna angav att de alltid utvärderar smärta under pågående behandling och majoriteten av dessa tillåter alltid fortsatt fysiskt aktivitet, motion och idrott under behandlingsperioden.

  Konklusion:

  Studien påvisar att sjukgymnaster inom Stockholms läns landsting följer EBM avseende förstahandsval vid kronisk tendinos i akillessenans mellanportion. Studiens resultat påvisar även att det finns en skillnad i förstahandsval av behandlingsmetod beroende på hur länge sjukgymnasten varit yrkesverksam. Ingen skillnad påvisades dock gällande sjukgymnaster med specialistkompetens och de utan vid förstahandsval av behandlingsmetod. Majoriteten av sjukgymnasterna behandlar från sex till 10 veckor innan de byter behandlingsstrategi, oavsett förstahandsval av behandlingsmetod. De mest tillämpade parallella behandlingsmetoderna är stretching, akupunktur och tejpning. Dessa parallella behandlingsmetoder är mest förekommande i kombination med förstahandsvalen excentrisk träning och excentrisk/koncentrisk träning. Lite mer än hälften av sjukgymnasterna utvärderar alltid smärta och tillåter fysisk aktivitet, motion och idrott under behandlingsperioden.

 • 310.
  Dittmer, Staffan
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Forsberg, Artur
  Betydelsen av grennära styrketräning för längdskidåkare1980Ingår i: Svensk skidsport : organ för Svenska skidförbundet, ISSN 0049-2671, nr 9, s. 21-23Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 311.
  Divljak, Gordan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Acute effect of continuous running or cycling exercise on subsequent strength performance: A Concurrent training study2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Uthållighetsträning kan leda till försämrad styrkeprestation. Syftet med denna forskning var att undersöka de akuta effekterna från cykling eller löpning på efterföljande benstyrka. Hypotesen var att löpning, som omfattar excentriska muskelaktioner, skulle leda till en större försämring av efterföljande styrkeprestation jämfört med cyking, som främst omfattar koncentriska muskelaktioner.

  Metod

  För att undersöka om kontinuerlig cykling och löpning påverkade efterföljande benprestation, undersöktes 6 deltagare (5 män, 1 kvinna) i en randomiserad cross-over design. Försökspersonernas karakteristika var ålder (år) 25,5 ± 2,1, längd (cm) 180,5 ± 6,4, vikt (kg) 83 ± 3,4. Försökspersonerna utförde tre experimentella protokoll: styrka (S), vilket bestod av 3 repetitioner av maximal kraftutveckling efterföljt av 3 set till muskulär utmattning på 80% av 1RM i benböj; och löpning (RS) samt cykling (CS) protokoll (40-minuter på 80% av maximal hjärtfrekvens), efterföljt av S protokollet. Data för maximal kraftutveckling och total arbetsvolym samlades in. 

  Resultat

  Den genomsnittliga maximala effekten som uppnåddes mellan de tre protokollen var: CS = 1639 ± 444 Watt (W), RS = 1633 ± 422W och S = 1565 ± 349W. Inga signifikanta skillnader observerades mellan de tre förhållandena (P=0,817). Högst uppnådda effekten för varje deltagare mellan de tre förhållandena visade ingen skillnad (P=0,619). Totala arbetsvolymen (tidseffekt: P=0,027) visade signifikanta skillnader mellan CS = 2559 kg och S = 3715 kg (P=0,037), och CS och RS = 3345 kg (P=0,037) på grund av lägre vikt lyft vid CS.

  Slutsats

  Ingen skillnad observerades mellan de tre förhållandena angående maximal styrkeprestation. Den totala vikt volymen som kunde lyftas var dock lägre när cykling utfördes innan styrketestet. Slutsatsen är därför att cykling, men inte löpning, hindrar maximal träningsprestation vid ett efterföljande styrkepass.

 • 312.
  Dollevoet, Kim
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  "Allt vi gör är lite fejk känns det som…": En kvalitativ intervjustudie med nio högstadieelever kring friluftslivsundervisning och bedömning2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur friluftslivsundervisningen och bedömningen av kunskaper inom friluftsliv ser ut på en högstadieskola.

  - Vad är elevernas uppfattningar av friluftsundervisningen under högstadiet?

  - Vad är elevernas uppfattningar av bedömningen av friluftslivsundervisningen på högstadiet?

  Metod

  Studien består av tre kvalitativa gruppintervjuer med totalt nio högstadieelever, tre elever från åk 8 och sex stycken elever från årskurs 9. Intervjuerna är semistrukturerade och omfattar tre områden som innehåller frågor om elevernas definition av friluftsliv, elevernas  uppfattningar av undervisningen samt elevernas uppfattningar av bedömningen inom friluftsliv. Intervjuerna spelas in och transkriberas vartefter en analys kunde göras. 

  Resultat

  Eleverna definierar friluftsliv i liknelse med Friluftsgruppens definition, då vistelse utomhus och i naturen spelar en viktig roll. Eleverna har svårt att minnas vad de har gjort inom friluftsliv, men de uppger att de mestadels har haft undervisning i orientering samt skridskoåkning. Vidare har de ibland mött HLR, livräddning och simning, men inte i lika stor utsträckning. De flesta elever uppger att bedömningen inom orientering sker efter hur eleverna presterar på olika banor. Bedömningen inom skridskoåkningen är dock något oklar och finns i mindre utsträckning. Eleverna ger förslag på utveckling av bedömningen och de kräver en mer tydlig struktur samt fler genomgångar av matriser och kunskapskrav. Eleverna uppger att de på så sätt ska få en bättre känsla för vad som krävs av dem och att de får bättre koll på vad de behöver göra för att uppnå ett visst betyg.

  Slutsats

  Hur lärare jobbar med läroplanen har, utifrån elevernas uppfattningar, analyserats med hjälp av läroplanteorins arenor transformering och realisering. I denna analys har undervisnings innehåll kring kunskapskraven diskuterats att och konstaterats att aktiviteter kring att planera, genomföra och organisera friluftsliv saknas i undervisningen. Att bedömningen behöver utvecklas är något som denna studie indikerar, men hur och i vilken utsträckning detta ska ske är svårt att säga. Kunskapsfältet friluftsliv i relation till bedömning är outforskat och fler studier krävs, inte minst från lärarnas perspektiv för att klarare kunna dra slutsatser från denna studie och se utvecklingsmöjligheter med bedömning inom friluftsliv.

 • 313.
  Domonji, Yasmin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ehrner, Emil
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Högintensiv styrketräning med svänghjul för ben, säte, ländrygg och axlar hos seniorer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning. En effekt av åldrandet är förluster av muskelstyrka och framförallt explosiv styrka som påverkar individens självständighet i vardagen och detta faktum har ett starkt samband med fallolyckor och frakturer hos äldre. Bland olyckor bidrar fall till flest dödsfall, inläggningar och antal besök på akutmottagningar. Året 2012 uppgick samhällskostnaderna för fallolyckor i landet till hela 24,6 miljarder kronor.

  Syfte. Denna studie utvärderar inverkan av svänghjulsträning under åtta veckor två gånger per vecka på power (effekt), styrka och balans hos seniorer, i jämförelse med en grupp som tränade kombinationsträning innehållande både aerob fysisk aktivitet och styrketräning med fria vikter eller den egna kroppen som belastning.

  Metod. Deltagarna blev slumpvis tillsatta i grupper som utförde träning antingen med svänghjul (interventionsgrupp) eller i en jämförande grupp (kontrollgrupp) som utförde kombinationsträning, med åtta seniorer per grupp. Interventionsgruppen fick uppmaning att inte träna någon annan benträning utöver svänghjulsträningen i studien. Olika svänghjulstester utfördes vid två förtester (F1 och F2) samt efter tre veckors (M3) och åtta veckors träning (EF). Vanliga fälttester för styrka och balans utfördes vid F1, F2 och EF.

  Reslutat. För svänghjulsgruppen sågs vanligtvis signifikanta förbättringar för styrka och explosiv styrka på de olika svänghjulstesterna vid M3 samt vid EF gentemot båda förtesterna (F1 och F2). Däremot för kontrollgruppen noterades inga signifikanta skillnader på de olika svänghjulstesterna vid M3 samt vid EF gentemot båda förtesterna (F1 och F2). I fälttesterna sågs inga signifikanta skillnader för någon av mätparametrarna mellan de totalt endast tre testtillfällena, F1-F2-EF, hos båda studerade grupper. Mellan grupperna sågs inga signifikanta skillnader för någon av mätparametrarna bland alla fälttester. Inga signifikanta skillnader sågs generellt vid båda förtesterna (F1 och F2) för alla svänghjuls-parametrar då man jämförde interventions- mot kontrollgruppen, ej heller mellan F1 och F2 för någon grupp. Vid mellantestet (M3) sågs signifikanta skillnader eller starka tendenser vid jämförelse mellan de två grupperna vid följande parametrar: Ecc Max Power i knäböj/squats, Ecc Max Power och Force i lateral squat för höger ben, med högre värden för interventionsgruppen. Vid eftertest (EF) sågs signifikanta skillnader eller starka tendenser mellan de två grupperna vid följande parametrar Con Max Power, Ecc Max Power och Range of Motion i knäböj/squats, Con Max Power och Ecc Max Power i lateral squat höger ben, med högre värden för interventionsgruppen.

  Konklusion.I studien framkom att svänghjulsträning för seniorer kan vara av värde för att öka styrka och explosiv styrka speciellt i benen som bl.a. har positiva samband med förbättrad allmän daglig funktionsförmåga samt minskad förekomst av flera folksjukdomar.

 • 314.
  Downing, Charlotte
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Nordin-Bates, Sanna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Redelius, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Early specialization in aesthetic activities: Perceptions of parental involvement2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 315.
  Downing, Charlotte
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Nordin-Bates, Sanna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Redelius, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Perfectionism in aesthetic performers: is it related to early specialization?2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 316.
  Drake, Emma
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ekblom, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Ekblom, Örjan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Kallings, Lena
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Blom, Victoria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Cardiorespiratory Fitness and Device-Measured Sedentary Behaviour are Associated with Sickness Absence in Office Workers.2020Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 17, nr 2, artikel-id E628Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Physical activity reduces the risk of several noncommunicable diseases, and a number of studies have found self-reported physical activity to be associated with sickness absence. The aim of this study was to examine if cardiorespiratory fitness, device-measured physical activity, and sedentary behaviour were associated with sickness absence among office workers. Participants were recruited from two Swedish companies. Data on sickness absence (frequency and duration) and covariates were collected via questionnaires. Physical activity pattern was assessed using ActiGraph and activPAL, and fitness was estimated from submaximal cycle ergometry. The sample consisted of 159 office workers (67% women, aged 43 ± 8 years). Higher cardiorespiratory fitness was significantly associated with a lower odds ratio (OR) for both sickness absence duration (OR = 0.92, 95% confidence interval (CI) 0.87-0.96) and frequency (OR = 0.93, 95% CI 0.90-0.97). Sedentary time was positively associated with higher odds of sickness absence frequency (OR = 1.03, 95% CI 0.99-1.08). No associations were found for physical activity at any intensity level and sickness absence. Higher sickness absence was found among office workers with low cardiorespiratory fitness and more daily time spent sedentary. In contrast to reports using self-reported physical activity, device-measured physical activity was not associated with sickness absence.

 • 317. Dreber, H
  et al.
  Reynisdottir, S
  Angelin, B
  Tynelius, P
  Rasmussen, F
  Hemmingsson, Erik
  Karolinska institutet.
  Mental distress in treatment seeking young adults (18-25 years) with severe obesity compared with population controls of different body mass index levels: cohort study.2017Ingår i: Clinical Obesity, ISSN 1758-8103, E-ISSN 1758-8111, Vol. 7, nr 1, s. 1-10Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Young adults (18-25) with severe obesity constitute a challenging patient group, and there is limited evidence about their mental health status compared to population controls. Mental distress in treatment seeking young adults with severe obesity (n = 121, mean body mass index [BMI] = 39.8 kg m(-2) ) was compared with matched (1:3 for age, gender and socioeconomic status) population controls of normal weight (n = 363, mean BMI = 22.4 kg m(-2) ), as well as unmatched population controls with class I obesity (n = 105, mean BMI = 32.1 kg m(-2) ) or severe obesity (n = 41, mean BMI = 39.7 kg m(-2) ). Mental distress was measured by the General Health Questionnaire-12 (GHQ-12), and we quantified physician-diagnosed depression, present anxiety and suicide attempts. Poisson regression and linear regression analysis were used for analysing differences in mental distress between groups. Treatment seekers experienced more mental distress than normal weight controls as measured by continuous (adjusted mean: 3.9 vs. 2.2 points, P <0.001) and categorical (cut-off for mental distress ≥3 points, RR: 1.76, P <0.001) GHQ-12 scores, depression (RR: 2.18, P < 0.001), anxiety (RR: 1.97, P < 0.001) and suicide attempts (RR: 2.04; P = 0.034). Treatment seekers also experienced more mental distress as measured by continuous GHQ-12 than controls with class I obesity (adjusted mean: 2.3 points) or severe obesity (adjusted mean: 2.1; both, P < 0.001). Young adult treatment seekers with severe obesity constitute a risk group for mental distress compared to population controls of different BMI levels.

 • 318. Dreber, Helena
  et al.
  Reynisdottir, Signy
  Angelin, Bo
  Hemmingsson, Erik
  Karolinska institutet.
  Who is the Treatment-Seeking Young Adult with Severe Obesity: A Comprehensive Characterization with Emphasis on Mental Health.2015Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 10, nr 12, artikel-id e0145273Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To characterize treatment-seeking young adults (16-25 years) with severe obesity, particularly mental health problems.

  STUDY DESIGN AND PARTICIPANTS: Cross-sectional study of 165 participants (132 women, 33 men) with BMI ≥35 kg/m2 or ≥30 kg/m2 with comorbidities, enrolling in a multidisciplinary obesity treatment program.

  METHOD: Data collection at admission of present and life-time health issues including symptomatology of anxiety, depression (Hospital Anxiety and Depression Scale) and attention-deficit/hyperactivity disorder (Adult ADHD Self-Report scale); self-esteem (Rosenberg Self-Esteem Scale), suicide attempts, health-related quality of life (Short Form-36 Health Survey), psychosocial functioning related to obesity (Obesity-related Problems Scale), cardiorespiratory fitness (Astrand's bicycle ergometer test), somatic and psychiatric co-morbidities, cardiometabolic risk factors, and micronutritional status. We used multiple regression analysis to identify variables independently associated with present anxiety and depressive symptomatology.

  RESULTS: Mean body mass index was 39.2 kg/m2 (SD = 5.2). We found evidence of poor mental health, including present psychiatric diagnoses (29%), symptomatology of anxiety (47%), depression (27%) and attention-deficit/hyperactivity disorder (37%); low self-esteem (42%), attempted suicide (12%), and low quality of life (physical component score = 46, SD = 11.2; mental component score = 36, SD = 13.9, P<0.001 for difference). Variables independently associated with present anxiety symptomatology (R2 = 0.33, P<0.001) included low self-esteem (P<0.001) and pain (P = 0.003), whereas present depressive symptomatology (R2 = 0.38, P<0.001) was independently associated with low self-esteem (P<0.001), low cardiorespiratory fitness (P = 0.009) and obesity-related problems (P = 0.018). The prevalence of type 2 diabetes was 3%, and hypertension 2%. Insulin resistance was present in 82%, lipid abnormality in 62%, and poor cardiorespiratory fitness in 92%. Forty-eight percent had at least one micronutritional deficiency, vitamin D being the most common (35%).

  CONCLUSION: A wide range of health issues, including quite severe mental health problems, was prevalent in treatment-seeking young adults with severe obesity. These are likely to constitute a major treatment challenge, including options relating to bariatric surgery.

 • 319. Drezner, Jonathan A
  et al.
  Ackerman, Michael J
  Cannon, Bryan C
  Corrado, Domenico
  Heidbuchel, Hein
  Prutkin, Jordan M
  Salerno, Jack C
  Anderson, Jeffrey
  Ashley, Euan
  Asplund, Chad A
  Baggish, Aaron L
  Börjesson, Mats
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  DiFiori, John P
  Fischbach, Peter
  Froelicher, Victor
  Harmon, Kimberly G
  Marek, Joseph
  Owens, David S
  Paul, Stephen
  Pelliccia, Antonio
  Schmied, Christian M
  Sharma, Sanjay
  Stein, Ricardo
  Vetter, Victoria L
  Wilson, Mathew G
  Abnormal electrocardiographic findings in athletes: recognising changes suggestive of primary electrical disease.2013Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 47, nr 3, s. 153-67Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cardiac channelopathies are potentially lethal inherited arrhythmia syndromes and an important cause of sudden cardiac death (SCD) in young athletes. Other cardiac rhythm and conduction disturbances also may indicate the presence of an underlying cardiac disorder. The 12-lead ECG is utilised as both a screening and a diagnostic tool for detecting conditions associated with SCD. Fundamental to the appropriate evaluation of athletes undergoing ECG is an understanding of the ECG findings that may indicate the presence of a pathological cardiac disease. This article describes ECG findings present in primary electrical diseases afflicting young athletes and outlines appropriate steps for further evaluation of these ECG abnormalities. The ECG findings defined as abnormal in athletes were established by an international consensus panel of experts in sports cardiology and sports medicine.

 • 320. Drezner, Jonathan A
  et al.
  Ackerman, Michael John
  Anderson, Jeffrey
  Ashley, Euan
  Asplund, Chad A
  Baggish, Aaron L
  Börjesson, Mats
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Cannon, Bryan C
  Corrado, Domenico
  DiFiori, John P
  Fischbach, Peter
  Froelicher, Victor
  Harmon, Kimberly G
  Heidbuchel, Hein
  Marek, Joseph
  Owens, David S
  Paul, Stephen
  Pelliccia, Antonio
  Prutkin, Jordan M
  Salerno, Jack C
  Schmied, Christian M
  Sharma, Sanjay
  Stein, Ricardo
  Vetter, Victoria L
  Wilson, Mathew G
  Electrocardiographic interpretation in athletes: the 'Seattle criteria'.2013Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 47, nr 3, s. 122-4Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sudden cardiac death (SCD) is the leading cause of death in athletes during sport. Whether obtained for screening or diagnostic purposes, an ECG increases the ability to detect underlying cardiovascular conditions that may increase the risk for SCD. In most countries, there is a shortage of physician expertise in the interpretation of an athlete's ECG. A critical need exists for physician education in modern ECG interpretation that distinguishes normal physiological adaptations in athletes from abnormal findings suggestive of pathology. On 13-14 February 2012, an international group of experts in sports cardiology and sports medicine convened in Seattle, Washington, to define contemporary standards for ECG interpretation in athletes. The objective of the meeting was to develop a comprehensive training resource to help physicians distinguish normal ECG alterations in athletes from abnormal ECG findings that require additional evaluation for conditions associated with SCD.

 • 321. Drezner, Jonathan A
  et al.
  Ashley, Euan
  Baggish, Aaron L
  Börjesson, Mats
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Corrado, Domenico
  Owens, David S
  Patel, Akash
  Pelliccia, Antonio
  Vetter, Victoria L
  Ackerman, Michael J
  Anderson, Jeff
  Asplund, Chad A
  Cannon, Bryan C
  DiFiori, John
  Fischbach, Peter
  Froelicher, Victor
  Harmon, Kimberly G
  Heidbuchel, Hein
  Marek, Joseph
  Paul, Stephen
  Prutkin, Jordan M
  Salerno, Jack C
  Schmied, Christian M
  Sharma, Sanjay
  Stein, Ricardo
  Wilson, Mathew
  Abnormal electrocardiographic findings in athletes: recognising changes suggestive of cardiomyopathy.2013Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 47, nr 3, s. 137-52Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cardiomyopathies are a heterogeneous group of heart muscle diseases and collectively are the leading cause of sudden cardiac death (SCD) in young athletes. The 12-lead ECG is utilised as both a screening and diagnostic tool for detecting conditions associated with SCD. Fundamental to the appropriate evaluation of athletes undergoing ECG is an understanding of the ECG findings that may indicate the presence of an underlying pathological cardiac disorder. This article describes ECG findings present in cardiomyopathies afflicting young athletes and outlines appropriate steps for further evaluation of these ECG abnormalities. The ECG findings defined as abnormal in athletes were established by an international consensus panel of experts in sports cardiology and sports medicine.

 • 322. Drezner, Jonathan A
  et al.
  Fischbach, Peter
  Froelicher, Victor
  Marek, Joseph
  Pelliccia, Antonio
  Prutkin, Jordan M
  Schmied, Christian M
  Sharma, Sanjay
  Wilson, Mathew G
  Ackerman, Michael John
  Anderson, Jeffrey
  Ashley, Euan
  Asplund, Chad A
  Baggish, Aaron L
  Börjesson, Mats
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Cannon, Bryan C
  Corrado, Domenico
  DiFiori, John P
  Harmon, Kimberly G
  Heidbuchel, Hein
  Owens, David S
  Paul, Stephen
  Salerno, Jack C
  Stein, Ricardo
  Vetter, Victoria L
  Normal electrocardiographic findings: recognising physiological adaptations in athletes.2013Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 47, nr 3, s. 125-36Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Electrocardiographic changes in athletes are common and usually reflect benign structural and electrical remodelling of the heart as a physiological adaptation to regular and sustained physical training (athlete's heart). The ability to identify an abnormality on the 12-lead ECG, suggestive of underlying cardiac disease associated with sudden cardiac death (SCD), is based on a sound working knowledge of the normal ECG characteristics within the athletic population. This document will assist physicians in identifying normal ECG patterns commonly found in athletes. The ECG findings presented as normal in athletes were established by an international consensus panel of experts in sports cardiology and sports medicine.

 • 323.
  Dronsfield, Daniel
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Andrén Bahnson, Thomas
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Belastningsskador bland unga fotbollsspelare2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka om ungdomar riskerar att ådra sig överbelastningsskador på grund utav sitt idrottande. Studiens frågeställningar är:

  1. Tenderar ungdomar som multi-idrottar att ådra sig överbelastningsskador i större utsträckning än ungdomar som har valt att tidigt specialisera sig på en idrott?

  2. Finns det ett samband mellan mängd idrottstimmar i veckan som ungdomar utövar och deras självrapporterade skadefrekvens?

  Metod

  Studien har en kvantitativ ansats med enkät som metod. Vårt urval är begränsat till pojkar i åldrarna 12–14. Fotbollsklubbar inom Stockholmsområdet har valts ut för deltagande. Målsättningen var att samla in 200 enkätsvar genom att besöka fotbollslag på deras träningar, efter bortfall fick vi in totalt 126 svar. Vetenskapsrådets fyra krav för samhällsvetenskaplig forskning har legat till grund för de etiska övervägandena för utformningen av denna studie.

  Resultat

  Studien ger inga signifikanta svar men resultaten visar att fler multi-idrottare skadar sig i större utsträckning än de som specialiserar sig. De ådrar sig fler belastningsskador och har fler skadedagar. Å andra sidan råkar de som specialiserar sig ut för fler traumatiska skador.

  Slutsats

  Det finns tendenser att multi-idrottare ådrar sig belastningsskador i något högre grad än de som specialiserar sig. Det finns också en tendens att träningsvolym korrelerar med skadefrekvens.

 • 324.
  Drotz, Ida
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fransson, Viktor
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Upplevelser av förskrivning och uppföljning av fysisk aktivitet på recept: En kvalitativ intervjustudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka hur deltagarna i studien upplevde att få fysisk aktivitet på recept förskrivet och hur de upplevde att få samtal med fokus på motivation och vägledning av hälsopedagogstudenter under utbildning. Frågeställningarna var:

  • Upplevde deltagarna i studien att deras fysiska aktivitetsnivå förändrades när de fick receptet förskrivet, efter det första samtalet med fokus på motivation och vägledning samt efter det första uppföljningssamtalet med fokus på motivation och vägledning? I så fall hur och varför?
  • Hur upplevde deltagarna i studien tilltron till sin egen förmåga att utöva fysisk aktivitet när de fick receptet förskrivet, efter det första samtalet med fokus på motivation och vägledning samt efter det första uppföljningssamtalet med fokus på motivation och vägledning?
  • Hur upplevde deltagarna i studien det första samtalet med fokus på motivation och vägledning samt det första uppföljningssamtalet med fokus på motivation och vägledning samt kontakten med lotsen?

  Metod

  För att besvara syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod och intervjuer med en riktad öppen design använts. Fem personer som har fått fysisk aktivitet på recept rekryterades från GIH:s lotsmottagning. Deltagarna bestod av personer mellan 52 och 75 år, varav 4 var kvinnor och 1 var man. Analyserna av datamaterialet genomfördes med en induktiv innehållsanalys där delar av transkriberingen valdes ut och kondenserades till kortare meningar med betydelse för studiens syfte och frågeställningar (meningsbärande enheter).

  Resultat

  Innehållsanalysen resulterade i 8 kategorier och 20 underkategorier. Resultatet visade att några av deltagarna hade en liten ökning i fysisk aktivitetsnivå, medan andras nivå förblev oförändrad. Tilltron till sin egen förmåga var hög från början och förändrades inte under uppföljningen. Lotsmottagningen beskrevs av flera deltagare som vägledande och motiverande.

  Slutsats

  Deltagarna har uttryckt att kontakten med lotsen har varit positiv, men upplevde trots detta ingen förändring i sin fysiska aktivitetsnivå. Tilltron till den egna förmågan var hög från början och förändrades inte av samtalen.

 • 325.
  Duncan, Richard
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Tränarlänken.
  Kravanalys Basketboll2005Studentuppsats
 • 326.
  Dupree, Linda
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Motivation i varje zon?: En studie av motivationens och tränarbeteendens påverkan hos elever på elitishockeygymnasier2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka tränarbeteenden som föredras av elever på svenska elitishockeygymnasier samt att få en inblick hur motivationen är hos dessa elever. 

  Frågeställningar:

  1. Hur uppfattar eleverna olika tränarbeteenden?

  2. Hur ser motivationen ut hos eleverna?

  3. Finns det några skillnader mellan könen i dessa två variabler?

  4. Finns det några skillnader mellan de olika spelpositionerna inom ishockey?

  5. Finns det ett samband mellan specifika tränarbeteenden och viss motivationstyp?

  Metod: Deltagare i denna kvantitativa studie var elever på landets elitishockeygymnasier som fyllt 18 år. Undersökningen genomfördes i form av en webb-enkät i Google Forms. Enkäten har bestått av två redan färdiga enkäter, Leadership Scale for Sports och Sport Motivation Scale-II. Enkäten har skickats till de ansvariga för respektive elitishockeygymnasium i landet som sedan förmedlat enkäten vidare till eleverna. Resultatet från enkäten har bearbetats i statistikprogrammet SPSS version 24 där T-test, korrelationer, one-way ANOVA samt Cronbach’s alfa har genomförts. 

  Resultat: Autokratiskt beteende var det minst uppskattade beteenden och positiv feedback det mest uppskattade.  Den motivationstyp som förekom i högst grad hos undersökningsgruppen var inre motivation och i lägst grad förekom amotivation. En statistisk signifikant skillnad mellan könen i föredragna tränarbeteenden visades, då kvinnorna i högre grad föredrog demokratiskt beteende jämfört med männen. Mellan de olika positionerna fanns det statistisk signifikant skillnad inom amotivation, där målvakterna visade mer amotivation än backarna. Samband av medel-styrka kunde ses mellan inre motivation och träning/instruktion samt positiv feedback, men även mellan extern reglering och träning/instruktion. Fler samband med låg styrka kunde påvisas.

  Slutsats: De mest föredragna tränarbeteendena samt motivationstyperna har påvisats. Även skillnader och samband har framkommit. En viktig slutsats är att de undersökta variablerna hänger ihop och har en stor påverkan på varandra, då idrottarnas motivation påverkar tränarens beteende, samtidigt som tränarens beteende påverkar idrottarnas motivation.

 • 327.
  Dupree, Linda
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Performance and knowledge related to the menstrual cycle within Swedish elite sports: From the athletes’ point of view2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Det övergripande syftet var att undersöka svenska elitidrottares uppfattningar om effekterna av menstruationscykeln på deras prestationsförmåga. Frågeställningarna var:

  1. Hur uppfattar elitidrottare effekterna av menstruationscykeln på deras prestation och anpassar de träning eller tävling i enlighet med detta?

  2. Hur uppfattar elitidrottare kunskapen och åsikterna inom det specifika området, bland sina tränare?

  Metod

  En tvärsnittsstudie genomfördes med hjälp av webb-enkät för datainsamling. Studiegruppen av intresse var kvinnliga svenska elitidrottare, från både lag och individuella idrotter. Lag och idrottare som kunde definieras som "elitidrottare" kontaktades och erbjöds deltagande. All insamlade data från enkä̈ten behandlades i IBM SPSS där både beskrivande och analytisk statistik genomfördes. Shapiro-Wilk’s test användes för att testa antaganden om normalfördelning för data, Chi2-test och Fisher’s exakta test användes för att undersöka samband mellan variabler i urvalet och den statistiska signifikansnivån för analys var ≤ 0.05.

  Resultat

  Både menstruella- och premenstruella symptom (PMS) påverkade idrottarna i studiegruppen. De psykologiska PMS påverkade nära 70% av deltagarna i åtminstone ett avseende och symptom vid menstruationsblödning drabbade majoriteten av gruppen (82%). De faser i menstruationscykeln där idrottarna upplevde sin bästa- respektive sämsta prestation var olika, med en majoritet av gruppen som upplevde sin sämsta prestation i samband med blödning. Detta kan vara en effekt av de negativa symtom som är förknippade med blödningsfasen. Både tränares och idrottarnas upplevda kunskap var förhållandevis låg, liksom idrottarnas möjligheter till att diskutera menstruationsproblem med sin tränare.

  Slutsatser

  Elitidrottare upplever negativa effekter av menstruationscykeln och upplever vissa variationer i prestation under cykeln. Kunskapen inom området, speciellt för de involverade i kvinnlig idrott, behöver förbättras.

 • 328.
  Eade, Amanda
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Idrott eller Hälsa?: en studie om hur läraren i idrott och hälsa arbetar med ämnet hälsa i sin undervisning.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med ämnet hälsa samt hur hälsomålen uppfylls.

  • Frågeställningar
  • Hur lyder idrott och hälsolärarens egna definition av hälsa?
  • Hur arbetar lärare i ämnet idrott och hälsa med att uppfylla hälsomålen som finns uppsatta?
  • Hur bedömer lärare i ämnet idrott och hälsa inom området hälsa i ämnet idrott och hälsa?
  • Vad anser lärare i ämnet idrott och hälsa vara optimal didaktik i ämnet idrott och hälsa?

  Metod

  Fyra verksamma lärare intervjuades. Två undervisar i Stockholms innerstad och två undervisar i två närförorter till Stockholm.

  Resultat

  Samtliga lärare definierar hälsa som en känsla av välbefinnande inom det biologiska samt i det holistiska området. De fyra intervjuade lärarna arbetar med ämnet på ett sätt som sträcker sig utanför den traditionella undervisningen och bedömer elever i idrott och hälsa genom diskussioner, teoretiska och praktiska prov, men även utefter magkänsla.

  Slutsats

  De intervjuade lärarna anser att de behöver en tydlig hälsodefinition för att kunna undervisa i ämnet hälsa men även för att kunna bedöma eleven i ämnet. Ämnet hälsa i idrott och hälsa behöver få mer utrymme i form av tid för att kunna matcha samhällets krav på skolan samt att lärare i idrott och hälsa får en tydlig didaktik samt bedömningsstöd inom ämnet så att eleverna kan nå de mål som krävs.  

   

   

 • 329.
  Edin, Fredrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ta en öl till: Balansen mellan elitprestation och kompisarna2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Elitaktiva idrottskvinnor och män står inför ständiga beslut. Att få ängna sig åt sitt intresse på heltid är få förunnat och att få livet att dagligen gå ihop är stundtals en svår balans. Hur hinner elitaktiva med att kombinera sin elitsatsning framgångsrikt samtidigt som de kan umgås med sina vänner?

   

  Syftet var att undersöka hur elitaktiva upplever och hanterar relationen mellan en idrottssatsning och socialt umgänge.

   

  Frågeställning:

  ·         Hur kan relationsfrågor mellan elitidrottssatsningen och kompiskretsen beskrivas?

  ·         Hur hanterar de elitaktiva dessa relationsfrågor?

   

  Metod

  Intervjuerna genomfördes på hösten 2008 med tre kvinnor och fyra män, samtliga landslags-aktiva. Deras ålder var 21 till 32 år, medel 24 år. Även två provintervjuer genomfördes. De aktiva kom från tre olika konditions och uthållighetsidrotter och har varit elitaktiva mellan tre till sju år. Samtliga aktiva valdes ut till intervju genom rekommendationer från andra aktiva. Författaren ställde 16 på förhand nedskrivna frågor, samt 10 till 30 följdfrågor beroende på den aktives svar. Intervjuerna var mellan 30 till 70 minuter långa och spelades in på en minidisk. Sammanlagt blev intervjuerna 48 sidor empiriskt nedskrivet material.

   

  Resultat

  Ingen av de aktiva upplevde något problem med sin elitsatsnig och kompisarna. De beskrev olika typer av stress som kom upp i samband med deras idrott men det var mer relaterat till deras prestation och kapacitet än deras vänner. Samtliga aktiva beskriver hur planering och prioritering är avgörande för deras prestation.

   

  Slutsats

  Slutsatsen blir att de sju intervjuade inte upplever något problem med sin elitidrottssatning kontra umgås med kompiskretsen. De aktiva framhåller planering som en nyckel till deras framgång. Detta får även stöd från forskning att prioritera och planera sin tid vilket kan göra att det inte behöver upplevas som ett problem. Intressen kan dock komma i konflikt, men genom planering hinner de aktiva även med att till exempel dricka en öl med sina vänner.

 • 330.
  Edlund, Elin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Wiik, Robert
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur korrelerar GIH:s Pyramidtest med VO2max på rullband för elitorienterare?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka för elitorienterare resultaten vid och korrelationen mellan ett så kallat 5 minuters pyramidtest (5MPT) och ett maximalt test för bestämning av maximalt syreupptag (VO2max) på rullband. Frågorna vi ställde oss var: Vilken korrelation föreligger mellan 5MPT och ett bestämt VO2max på rullband hos elitorienterare? Hur ser en jämförelse ut mellan uppmätt samt beräknat VO2max? Vilken är reliabiliteten för 5MPT? Hur ser ekvationen ut för att beskriva sambandet mellan dessa två olika maxtester?

  Metod

  I valideringsstudien deltog 16 elitorienterare (6 kvinnor och 10 män) i åldrarna 17 till 37 år. De två testerna som genomfördes var 5MPT och bestämning av VO2max på rullband. 5MPT är ett skytteltest som är fem minuter långt, där testpersonen (tp) tar sig fram och tillbaka mellan två stolpar (sträcka 5.5 m) där en vertikal trappa (formad likt en pyramid) passeras under varje vända. Antalet vändor, skattad ansträngning samt hjärtfrekvens (HF) registrerades. Utvecklad power (effekt) erhölls genom produkten av vikt, gravitation, antal vändor, höjd på högsta plinten (0,62 m) dividerat med total duration i 5MPT. Testet för att bestämma VO2max utfördes med löpning på ett motordrivet rullband. Under den första minuten av testet sprang tp på en hastighet av 8km/h (kvinnor) respektive10km/h (män) utan lutning. För varje minut ökades hastigheten med 1km/h. Lutningen höjdes med en grad efter minut ett och därefter med 0,5 grader/minut. Testet pågick till dess tp nått sin VO2max. Var 15:e sekund registrerades tp:s HF, VO2 (l/min), VCO2 (l/min), VO2 (ml/kg/min) och respiratorisk kvot (RER) med hjälp av ett datoriserat syreupptagningssystem.

  Resultat

  Korrelationen var signifikant och hög (r = 0,89, p<0,0001) mellan utvecklad power på 5MPT och VO2max (l/min) och även mellan antalet vändor på 5MPT och VO2max (l/min) (r = 0,89, p<0,0001) på detta material av elitorienterare. Följande formler, baserade på resultaten från elitorienterarna, kan användas för att predicera VO2max efter genomfört 5MPT:

  VO2max  (l/min) = (5MPTPOWER – 50,914) / 25,795

  VO2max (l/min) = (5MPTVÄNDOR – 74,447) / 9,7668

  Slutsats

  5MPT uppvisar en stark korrelation med bestämd VO2max sett till power och/eller antalet genomförda vändor. Beräkningsformler för prediktion av VO2max har varit möjligt att beskriva. Se resultatdelen för andra resultat och samband mellan 5MPT och VO2max.

 • 331.
  Edlund, Emelie
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Norlin, Martina
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Är träning starkare än åldrandet?: en longitudinell studie om hälsoprojektens påverkan på fysisk kapacitet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att kartlägga och analysera förändringen av fysisk kapacitet hos äldre som medverkat i GIH:s hälsoprojekt under två respektive fyra påföljande år med en ettårs- respektive treårs-jämförelse. Frågeställningarna var: På vilket sätt förändras resultaten i vissa utvalda styrketester, aeroba tester och kroppsmått jämfört med tidigare års deltagande inom respektive uppföljning? Hur skiljer sig resultaten i ettårs- gentemot treårs-jämförelsen?

  Metod: Detta är en longitudinell studie på befintlig data från GIH:s hälsoprojekt under åren 2009-2014. Urvalet bestod av alla personer som har fullföljt hälsoprojektet under två respektive fyra påföljande år.  I ettårs-jämförelsen inkluderades data från 593 deltagare (70-72 år i snitt). I treårs-jämförelsen var antalet deltagare endast 44 (67-69 år i snitt). Medelvärdet för BMI varierade mellan 24,5-27,8. Analyser av styrke- och konditionstester samt kroppsmått utfördes för att se eventuella skillnader mellan föregående års deltagande. Sammanställning av data har gjorts årsvis för resultat under två respektive fyra påföljande år. Repeated measured ANOVA av data har utförts (p<0,05).  

  Resultat: Bland uthållighetstesterna för styrka i rygg-, buk-/höftböjar-, ben- och arm-/skuldermuskulatur sågs vanligtvis signifikanta förbättringar vid eftertestet gentemot vid förtestet inom respektive år vid båda jämförelserna. Generellt sågs inga sänkta värden gentemot tidigare år. Därutöver visade framför allt buk/höftböjartestet en viss förbättring under senare år i treårs-jämförelsen. Pyramidtestet visade på signifikant ökad power i ettårs-jämförelsen mellan respektive för- och eftertest, vid plinthöjden (0,62 meter). För gångtestet sågs en signifikant förbättring av gångsträckan mellan eftertestet gentemot förtestet inom respektive år vid ettårs-uppföljningen, men endast första året vid tre-årsuppföljningen. Midjemåttet var signifikant lägre vid fjärde årets eftertest jämfört med första årets förtest.

  Slutsats: Mestadels har testresultaten visat på en förbättring mellan eftertest och förtest, därmed har deltagarna fått en ökad aerob och muskulär kapacitet genom deltagande i GIH:s hälsoprojekt med den ledarledda träningen. Därutöver har vanligtvis inget mönster med påtaglig sänkning av fysisk kapacitet setts vid jämförelse mellan respektive för- och eftertester. Ofta överensstämmer resultaten i ettårs- och treårs analyserna. Exempel på tester som visat på ökad fysisk kapacitet genom flera år är uthållighetstesteter för buk-/höftböjar- och ryggmuskulatur, samt i fem minuters pyramidtest som speglar konditionen. Studien är unik i det avseende att presentera en långtidsuppföljning för GIH:s hälsoprojekt, vilket tidigare inte har gjorts.

 • 332.
  Edman, Sebastian
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Söderlund, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Blomstrand, Eva
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Eva Blomstrands forskningsgrupp.
  Anabolic signalling in individual muscle fibres following resistance exercise in combination with amino acid intake: PO-2602018Ingår i: Exercise Biochemistry Review: Vol 1 No 5 (2018): Proceedings of IBEC 2018, Beijing, China (PO-201 -> PO-308), 2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Objective Human muscle consists of a mixture of fibres with different contractile and metabolic properties, type I (slow-twitch) and type II (fast-twitch) fibres. Little is known about the effect of anabolic stimuli, in particular nutrition, on the molecular response in the different fibre types. Here, we examine the effect of resistance exercise and essential amino acid (EAA) supplementation on mTOR signalling in individual type I and type II human muscle fibres.

  Methods Five strength-trained male subjects performed two sessions of leg press exercise (10 x 10 repetition at 62-85 % of 1RM). During exercise and recovery, the subjects ingested an aqueous solution with EAA (290 mg/kg) or flavoured water (placebo). Muscle biopsies were taken from the vastus lateralis before and 90 min after exercise. The biopsies were freeze-dried and single fibres dissected out and weighed (range 0.9 – 8 ug). The fibres were individually homogenized and analysed for proteins in the mTOR pathway using Western blot. Membranes were repeatedly stripped and fibres were identified as type I or type II following incubation with antibodies against the different myosin isoforms.

  Results Exercise led to a significant increase in mTOR and p70S6k1 phosphorylation and a fall in eEF2 phosphorylation, similar in both fibre types. There was a large variation between individual fibres; some fibres were highly activated whereas others were not activated at all despite the heavy exercise performed. Intake of EAA caused a 2- to 6-fold higher increase in mTOR and p70S6k1 phosphorylation in both type I and type II fibres as compared to intake of placebo, with no difference between the fibre types. The phosphorylation of eEF2 was not affected by intake of EAA. The total expression of p70S6k1 and eEF2 was 145% and 155% higher in type II than in type I fibres (P<0.05), respectively, whereas no difference between the fibre types was observed for mTOR protein.

  Conclusions The response to heavy resistance exercise regarding mTOR signalling was similar in type I and type II fibres in trained subjects, but with a large variation between single fibres of both types. Furthermore, ingestion of EAA enhanced the effect of resistance exercise on phosphorylation of mTOR and p70S6k1 in both fibre types.

 • 333.
  Edvardsson, Mia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Slingträning av nedre bålen: en väg tillbaka till löparslingan vid problem med löparknä?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar:

  Syftet med studien var att undersöka om slingträning av nedre bålen för individer med löparknä kan ge en reducering av skadeproblematiken.

  Syftet var även att studera om upplevelsen av smärta och begränsning i aktivitet förändrats hos dessa individer i en subjektiv bedömning. Löparknä innebär smärta på den yttre sidan av knät, mest vanligt hos löpare men även andra idrottare drabbas.

  Frågeställningar:

  • I vilken omfattning kan slingträning av nedre bålen för individer med löparknä ge en mer funktionell styrka och även större uthållighet?
  • Hur upplever individer med löparknä vid en subjektiv skattning att denna träning leder till en förändring av smärta och begränsning i aktivitet?

  Metod:

  Studien genomfördes som en kvantitativ experimentell studie, där en interventionsgrupp på sex löpare med löparknäproblem genomförde slingträning av nedre bålen. Detta skedde två gånger i veckan under sex veckor. Tester av funktionell styrka och uthållighet genomfördes den första veckan, efter tre veckor och efter sex veckor. Testerna innebar ett isometriskt test av höftabduktorer, ett balanstest på ett ben och att samtidigt sträcka sig framåt på samma sida, ett balanstest på ett ben med sträckning över huvudet i frontalplan, och ett test av svag länk vid sidliggande höftabduktion. En kontrollgrupp på fyra löpare utan skador genomförde enbart testerna vid samma tidpunkter. Därtill följde en subjektiv bedömning, i form av skattning på en skala 0-10, av hur individen upplevde smärta av löparknät, samt hur det begränsade hans/hennes aktivitet.

  Resultat:

  En signifikant förbättring över tid erhölls i både det skadade och friska benet hos interventionsgruppen i tre av testerna, närmare bestämt isometriskt test av höftabduktorer (51 %), balanstest på ett ben med sträckning över huvudet i frontalplan (8 %), och test av svag länk vid sidliggande höftabduktion (27 %). Ingen förändring erhölls hos kontrollgruppen.

  Slutsats:

  Denna studie tyder på att slingträning av nedre bålen för individer med löparknäproblem kan ge en mer funktionell styrka och även större uthållighet. Denna träning kan också vara orsaken till att deras upplevelse av smärta och begränsning i aktivitet tenderade att minska.

 • 334.
  Edwards, John
  et al.
  ICF Paracanoe Committee, Canada.
  Bjerkefors, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Rosén, Johanna S
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Tarassova, Olga
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Paracanoe2019Ingår i: Canoeing / [ed] Don McKenzie, Bo Berglund, Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2019, s. 106-115Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 335.
  Efverström, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Två aktuella böcker problematiserar den moraliska kampen mot dopning inom idrotten: Recension av böckerna The War on Drugs in Sport av Vanessa McDermott och Testing for Athlete Citizenship av Kathryn E. Henne2016Ingår i: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, nr 16 marsArtikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 336.
  Efverström, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle.
  Ahmadi, Nader
  Högskolan i Gävle.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Hoff, David
  Lunds universitet.
  Anti-doping and legitimacy: An international survey of elite athletes’ perceptions2014Ingår i: Performance Enhancement & Health, ISSN 2211-2669, 2014, Vol. 3, s. 115-Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 337.
  Efverström, Anna
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Ahmadi, Nader
  Hoff, David
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Anti-doping and legitimacy: an international survey of elite athletes’ perceptions2016Ingår i: International Journal of Sport Policy and Politics, ISSN 1940-6940, E-ISSN 1940-6959, Vol. 8, nr 3, s. 491-514Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Anti-doping work is a comprehensive enterprise that entails control and governance of elite athletes? everyday lives. However, in policy-making regarding doping and anti-doping in elite sports, the athletes? perspective has not been considered adequately. Focusing on elite athletes? perceptions of anti-doping as both principle and praxis, the study aimed to analyse how these perceptions can be understood from a legitimacy perspective. A survey study involving 261 elite athletes from 51 different countries and four international sports federations was conducted. The results showed that the athletes did not question the legitimacy of the rules, but had concerns about the legitimacy of the way the rules and principles are enforced in practice, specifically with regard to matters of privacy, lack of efficiency and equal conditions as well as athletes? involvement in the anti-doping work. The article describes how athletes? perceptions of the legitimacy of anti-doping work constitute the basis for their willingness to follow regulations as well as a precondition for the work?s functionality and stability. In light of this finding, the article calls for the empowerment of athletes in anti-doping work.

 • 338.
  Efverström, Anna
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Ahmadi, Nader
  Högskolan i Gävle.
  Hoff, David
  Lunds universitet.
  Contexts and conditions for a level playing field: Elite athletes’ perspectives on anti-doping in practice2016Ingår i: Performance Enhancement & Health, E-ISSN 2211-2669, Vol. 5, nr 2, s. 77-85Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The implementation of global anti-doping regulations was intended to provide a level playing field for all athletes entering sports competitions. However, studies have shown that the worldwide harmonization of rules has not been entirely efficacious. For instance, great variation has been found in how anti-doping organizations implement anti-doping regulations, and it has also been shown that athletes distrust the equivalence of the worldwide rules as regards their effects. The purpose of the present article is to examine how elite athletes from different contexts experience anti-doping procedures and to analyse the legitimacy of anti-doping practice. In order to capture a variety of voices and perspectives, 13 elite athletes from five different continents and three international sports federations were interviewed. The analysis shows that when global anti-doping policy is implemented in different contexts and under different conditions, inequities and structural injustices emerge concerning infrastructure, knowledge and support at the individual athlete level. These consequences may have implications for the legitimacy of anti-doping work, because the existence of procedural justice may be called into questioned. We therefore suggest that anti-doping policy-making should be based on taking into account these different conditions and being aware of the perspectives that underpin regulations intended to be applied global.

 • 339.
  Eggers, Andrea
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Validity and reliability of the Ekblom-Bak test in children 10 to 14 years of age2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Publikationen är tillgänglig i fulltext från 2021-06-09 00:59
 • 340.
  Ehn, Amanda
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Höglund, Andrea
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Vad är en rörelse av komplex karaktär?: Ett projektarbete med gruppintervjuer om en intervention2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med projektet är att undersöka rörelser av komplex karaktär. I särskilt fokus står hur elever upplever och beskriver i projektet specifikt valda rörelser av komplex karaktär. Men även hur olika rörelsekvalitéer kan skilja sig åt. Frågeställningarna lyder:

  · Hur upplever elever rörelser av komplex karaktär?

  · På vilket sätt skiljer sig olika rörelsekvalitéer i undervisningen enligt eleverna?

  Metod: Projektet har en kvalitativ forskningsansats med intervjuer. För att synliggöra elevers syn på komplexa rörelser samt hur olika rörelsekvalitéer skiljer sig i undervisningen enligt eleverna har en gymnasieklass valts ut för att genomföra tre lektioner med tre efterföljande gruppintervjuer med fyra elever.

  Resultat: Intervjuerna visar genomgående att komplexa rörelser handlar om att göra flera saker samtidigt. När eleverna pratar om komplexa rörelser beskriver de att rörelser blir mer komplexa när de måste tänka samtidigt som de rör sig. Att göra en rörelse kontrollerat och snabbt är ytterligare kriterier för att göra en rörelse mer komplex, enligt eleverna. Eleverna är även medvetna om att en komplexitet inom rörelse innebär att de måste tänka skadeförebyggande samt att de måste tänka utanför sig själva. Vad för bakgrund och erfarenheter eleverna har utgör en betydelse för hur de olika rörelserna upplevs. I rörelselärande påverkas eleverna enligt dem själva av lektionsinnehållet, hur de får lära sig rörelser samt hur läraren undervisar. Eleverna anser att det finns tydliga skillnader mellan de olika betygsnivåerna.

  Slutsats: Eleverna anser att rörelsers komplexitet grundas i en motoriskt skicklig kontroll av kroppen i olika idrotter och fysiska aktiviteter. Det ställer krav på att flera olika kroppsrörelser involveras samtidigt. I utvecklandet av en komplexitet i rörelseutförandet påverkas elevernas av deras egna idrottsliga bakgrund. Olika rörelsekvalitéer kan urskiljas genom uppmärksamhet på hur pass tajmat eller snabbt rörelsen utförs.

 • 341.
  Einebrant, Jacob
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Idrottspedagogik - relationen mellan lärare och elev.: utifrån ett genusperspektiv2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med min studie är att förklara hur relationen mellan lärare och elev ter sig sett ur ett genusperspektiv. Jag avser, ur ett genusperspektiv, granska hur idrottsundervisningen på skolan praktiseras och därigenom förstå och förklara hur relationen mellan lärare och elev formas, och vad detta kan få för konsekvenser. Med stöd av det sociala perspektivet på lärande kommer min studie grunda sig i den rådande genusordning som verkar under idrottsundervisningen. Med detta som grund har jag valt att fokusera på följande frågeställningar:

  Finns det tydliga pojk- respektive flickaktiviteter, hur visar det sig i undervisningen?

  Vart riktas uppmärksamheten, varför, och vad får det för konsekvenser?

  Vad har tävling som moment för inverkan på idrottsundervisningen, sett ur ett genusperspektiv?

  Metod

  Jag valde att göra en kvalitativ studie där jag använde mig av intervjuer och observationer. Jag intervjuade två lärare och åtta elever. Lärarna intervjuade jag var för sig och eleverna intervjuade jag i två gruppintervjuer med fyra i varje grupp. Observationerna genomförde jag i de två klasser där jag hämtat elever till intervjuerna. Datainsamlingen är genomförd på en högstadieskola i en norrförort till Stockholm. Intervjuerna spelades in, transkriberades och därefter analyserades.

  Resultat

  Resultatet av min studie visar att både lärare och elever menar att relationen mellan dem är god. Däremot visar det sig att den uppfattningen brister i analyseringen av elevernas individuella svar. Pojkarna får mycket mer uppmärksamhet än flickorna i idrottsundervisningen. Uppmärksamheten riktas till pojkarna eftersom det är de som tar mest plats. Det visar sig även att det är pojkarna som helst vill tävla, och att tävling som moment är mer fördelaktigt för pojkarna eftersom de är mer tävlingsinriktade. Detta i sin tur resulterar i att flickorna ofta hamnar i bakgrunden. 

  Slutsats

  Flickorna hamnar i bakgrunden och vågar inte visa vad de egentligen kan. Detta och det faktum att pojkar hörs och syns mest resulterar i att pojkarna får en närmare relation till läraren eftersom det är till dem uppmärksamheten riktas. Jag har i denna studie försökt redogöra för varför det efter 100 år av idrottsundervisning fortfarande verkar betraktas som en pojksport, och varför relationen mellan flickor och lärare blir lidande.

 • 342.
  Eirefelt, Martin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hellquist, Andreas
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Att vara eller inte vara med på idrottsundervisningen, det är frågan!: En jämförande studie av elever som läser ämnet idrott och hälsa i ordinarie undervisning mot de som läser ämnet i mindre grupp.2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Studiens huvudsyfte har varit att öka kunskapen kring de elever som väljer att inte delta på idrottsundervisningen. Vidare har syftet varit att försöka utläsa skillnader och likheter mellan de elever på en gymnasieskola som läser idrott och hälsa i ordinarie grupp och elever på samma skola som valt att läsa ämnet i mindre grupp.

  Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:

  • Hur beskriver gymnasieeleverna i de olika grupperna sina erfarenheter och upplevelser av idrottsundervisningen, motion på fritiden, utbildning och upplevd hälsa?

  • Vilka skäl kan enligt läraren till den mindre gruppen finnas till att elever inte deltar i den ordinarie idrottsundervisningen i den undersökta skolan och vad kan göras annorlunda?

  Metod

  De metoder som valdes utifrån studiens syfte var såväl av kvantitativt som kvalitativt slag.

  Med en kombination av metoderna såg vi det som en möjlighet att belysa fler aspekter av problemområdet. En enkätstudie har genomförts med 90 gymnasieelever i södra Stockholm.

  Urvalet bestod av två grupper. 60 elever som deltar i den ordinarie idrottsundervisningen, och 30 som går i gruppen som benämns med namnet idrott och hälsa i mindre grupp. Enkätstudien hade ett totalt bortfall på 38 %. Den kvalitativa intervjun genomfördes med idrottsläraren till dem som läser idrott och hälsa i mindre grupp. I analysen av data användes genomgående en signifikansnivå på 5 %. Spearmans korrelationstest, Chi2-test och Mann Whitney U-test användes för att mäta samband och finna likheter och skillnader mellan de två urvalsgrupperna.

  Resultat

  Den mindre gruppen upplevde idrottsundervisningen, både på gymnasiet och på grundskolan, som mer negativ än den ordinarie gruppen. Den största skillnaden mellan grupperna angående upplevelser i idrottsundervisningen kunde ses från tiden i grundskolan, skillnaden är statistiskt säkerställd. Omklädning och duschning är de två största faktorerna till varför eleverna har negativa upplevelser av idrottsämnet. Eleverna i båda grupperna har en positiv inställning till idrott, motion och träning på fritiden. Den mindre gruppens elever är mycket mer missnöjda med sitt allmänna hälsotillstånd och sin kropp än den ordinarie gruppen. De flesta som väljer bort den vanliga idrotten gör det, enligt respondenten, på grund av psykiska besvär då de på något sätt känner ångest, oro eller ovilja att delta. Idrottsläraren i sig kan vara ett direkt skäl till varför många elever får psykiska besvär med idrottslektionerna.

  Slutsats

  Vår studie visar att många elever som har möjlighet att delta i idrottsundervisningen ändå väljer av olika anledningar att inte vara med. En förändring av idrottsundervisningen måste göras då den tappar mark mot övriga ämnen och på så sätt förlorar status. Vidare visade denna undersökning att det är främst psykiska orsaker som gör att eleverna inte deltar i undervisningen. Anledningen till att vissa elever känner på detta sätt kunde bero på flera olika faktorer men vi tycker oss se två stora variabler som sticker ut från de övriga. Dessa två är lärarens påverkan och undervisningsformen på den individanpassade idrottsundervisningen.

 • 343.
  Ek, Amanda
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Physical activity among patients with cardiovascular disease: a predictor of hospital care utilisation and mortality in clinical work2020Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Guidelines highlight the importance of physical activity (PA) in secondary prevention of cardiovascular disease (CVD) within the healthcare sector. Previous studies have mainly focused on the effects of PA at moderate-vigorous intensity performed within exercise-based cardiac rehabilitation (CR). However, only a minority of patients with CVD participate in exercise-based CR, and it is not known to what extent the guidelines for PA are implemented in clinical work. This leads to a knowledge gap in PA levels among patients with CVD, and the potential association of PA with hospital care utilisation and all-cause mortality. The overall aim of this thesis was to investigate PA and its importance for patients with CVD, and to what extent it is promoted during clinical work. The associations between self-rated PA level, changes in self-rated PA level, and sedentary time (SED) with hospital care utilisation and all-cause mortality were explored in three cohort studies (Studies I-III). Data were collected via questionnaires, medical records and national registers. Study I explored everyday PA, physical exercise and SED among patients with CVD (n=1148) prior to admittance to a cardiac ward at two of the hospitals in Stockholm. Studies II and III explored PA (of at least moderate intensity) post hospitalisation, and included 30 644 and 22 227 patients with myocardial infarction (MI), respectively, from the national SWEDHEART registry. Finally, in Study IV, healthcare professionals’ (n=251) stated importance and clinical work to promote healthy lifestyle habits (alcohol consumption, eating habits, physical activity, and smoking) were explored in a cross-sectional study. All healthcare professionals working on cardiac departments in two hospitals in Stockholm were included.

  The main findings were:

  • PA level (everyday PA, physical exercise, total PA level) and SED pre and post hospitalisation for cardiac events were found to be significant predictors of hospital care duration, readmission and mortality. The effects of high PA level and low SED did not differ between CVD diagnosis, sex, age, or comorbid states such as individuals with and without diabetes mellitus type II, kidney dysfunction, hypertension or dyslipidaemia.

  • There were no differences between individuals reporting a moderate or high level of PA or a medium or low level of SED, illustrating that “a little activity is better than nothing” and that the greatest health benefits would be achieved by increasing PA among the most inactive patients with CVD.

  • Changes in PA level during the first year post MI are important. Increased PA lowered the risk of mortality, and decreased PA increased the risk of mortality in patients post MI.

  • Healthcare professionals considered it important to promote lifestyle habits among patients within the healthcare sector in general, as well as in their own clinical work. However, there was a difference between stated importance and clinical practice as only a minority of healthcare professionals asked or provided counselling on healthy lifestyle habits. Our results indicated a relationship between promoting patients’ lifestyle habits in clinical work, and if they perceived clear organisational routines and objectives.

  In conclusion, the results of this thesis have a clinical impact. Firstly, asking patients on a cardiac department about their PA level and SED may identify individuals in need of behavioural changes. By identifying and supporting individuals who need to increase their PA level, clinicians may potentially decrease the utilisation of inpatient care and also lower the risk of all-cause mortality among individuals with a CVD diagnosis. Secondly, this information is of great predictive value, and PA can be seen as an additional marker of disease severity.

 • 344.
  Ek, Lisa
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Broberg, Per
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur kan föreningen Kopparberg/Göteborg FC utveckla sin marknadskommunikation mot målgruppen tjejer 8-16 år? : Undersökning av en elitförenings arbete med marknadskommunikation2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att göra en målgruppundersökning samt att utifrån den utveckla föreningens arbete med marknadskommunikation mot den aktuella målgruppen. En förbättrad kommunikation med målgruppen skall förhoppningsvis leda till ökat intresse och större publik på hemmamatcherna.

   

  Följande frågeställningar har behandlats: Hur uppfattar målgruppen Kopparbergs/Göteborg FC (i fortsättningen förkortat KGFC) budskap? Vilken attityd och vilket beteende kännetecknar målgruppen? Hur skapar KGFC ett ökat intresse hos målgruppen? Vilka kanaler skall KGFC främst satsa på? Hur kan KGFC utveckla sin marknadskommunikation mot målgruppen?

   

  Metod

  Vi har använt oss av en kvalitativ metod med stora kvantitativa inslag. Exempel på kvantitativa inslag är en enkätundersökning på föreningens primära målgrupp (tjejer 8-16 år). Till grund för arbetet ligger enkätundersökningen och en intervju med sportchefen Lars Svensson samt befintlig litteratur inom marknadsföring och kommunikation.

   

  Resultat

  Som resultat har vi fått fram att KGFCs budskap är otydligt för målgruppen, att KGFCs främsta kanal för att kommunicera är hemsidan samt att målgruppen har begränsad kunskap om föreningen. Resultatet visar även att föreningen måste öka intresset för laget för att locka mer publik till matcherna. 

   

  Slutsats

  Vår slutsats utifrån resultat och litteratur är att KGFC måste arbeta med målgrupp, budskap och framförallt kanal om man vill effektivisera sin kommunikation med målgruppen. Man bör lägga upp en tydlig strategi angående kanalval, budskap och målgrupp istället för att satsa på mindre punktinsatser.

   

 • 345.
  Ekblom Bak, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  All aktivitet är bra aktivitet2014Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 23, nr 1, s. 16-19Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Alla vet att motion är bra för hälsan. Men en aktiv vardag är lika viktig, inte minst för äldre vuxna som inte kan röra sig lika lätt. Mindre stillasittande skulle ha stor betydelse för hjärt-kärlhälsan hos enskilda individer och för samhället i stort. Det visar en ny avhandling.

 • 346.
  Ekblom Bak, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Att mäta stillasittande2013Ingår i: Långvarigt stillasittande: en hälsofara i tiden / [ed] Elin Ekblom Bak, Studentlitteratur, 2013, s. 79-102Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 347.
  Ekblom Bak, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Det farliga midjemåttet: ny avhandling: Physical activity, cardiorespiratory fitness, and abdominal obesity in relation to cardiovascular disease risk: epidemiological studies2014Ingår i: Svensk idrottsmedicin, ISSN 1103-7652, Vol. 33, nr 2, s. 20-23Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Olika aspekter av fysisk aktivitet, alltifrån lågintensiv vardaglig aktivitet, till motion och en god kondition, är var och en viktiga för vår hjärt-kärlhälsa, till och med för hur länge vi lever. Detta visar en nyligen framlagd doktorsavhandling vid Karolinska institutet/Gymnastik- och idrottshögskolan. Dessutom presenteras i avhandlingen ett nytt submaximalt konditionstest på cykel.

 • 348.
  Ekblom Bak, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Det riskfyllda stillasittandet2017Ingår i: Blå boken: årsbok, ISSN 2000-7272, Vol. 110, s. 224-235Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 349.
  Ekblom Bak, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Långvarigt stillasittande: En hälsofara i tiden2013Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vetenskaplig evidens visar att långvarigt dagligt stillasittande, oberoende av övrig fysisk aktivitet och motion, innebär en ökad risk för flertalet av de stora folksjukdomarna samt förtida död. Stillasittande är således inte samma sak som brist på motion, utan de bör ses som två separata beteenden med delvis oberoende betydelse för utfallet hälsa och sjukdom.

  Stillasittande innebär frånvaro av muskelkontraktioner, muskulär inaktivitet, i de större muskelgrupperna i kroppen och karaktäriseras av en mycket låg energiomsättning. Långvarigt stillasittande ersätter framför allt den lågintensiva vardagliga aktiviteten, och genom att öka denna kan ett stillasittande beteende motverkas. I dag finns stora möjligheter, men också krav, på att vara stilla­sittande stora delar av den vakna tiden. Att arbeta med det stillasittande beteendet är således relevant för många olika professioner och yrkeskategorier; alltifrån den som möter individen i det enskilda samtalet, till samhällsplaneraren och beslutsfattaren.

  I denna bok beskrivs för första gången det stillasittande beteendet och bl.a. berörs den epidemiologiska forskningsgrunden hos såväl vuxna som barn, föreslagna mekanismer samt metoder för att mäta och motverka stillasittande. Dessutom ger fyra olika professioner sin syn på saken och hur dom har arbetat med det i sin yrkesroll.

  Innehåll

  • Epidemiologi och mekanismer
  • Stillasittande och psykisk ohälsa
  • Stillasittande hos barn och ungdomar
  • Att mäta stillasittande
  • Sambands- och bestämningsfaktorer för stillasittande
  • Metoder för att reducera ett stillasittande beteende
  • Allmänläkarens perspektiv på stillasittande
  • Sjuksköterskans perspektiv på stillasittande
  • Sjukgymnastens perspektiv på stillasittande
  • Hälsopedagogens perspektiv på stillasittande
 • 350.
  Ekblom Bak, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms och Mats Börjessons forskningsgrupp.
  Physical activity, cardiorespiratory fitness, and abdominal obesity in relation to cardiovascular disease risk: epidemiological studies2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Although Sweden saw a decline in death rates related to cardiovascular disease (CVD) between 1987 and 2011, it is still the most common cause of death for both women and men. Lifestyle-related factors such as inadequate physical activity (PA), poor cardiorespiratory fitness (CF), and excess body fat are all recognised as important predictors of CVD morbidity and mortality. More recently, studies have highlighted the possible detrimental effects of prolonged sitting, which mainly substitutes for daily non-exercise PA (NEPA). Conversely, more preferable levels of these lifestyle factors are associated with lower CVD risk and increased life expectancy. Despite the extensive research performed within this field, there is still no consensus.

  The main objective of this thesis was therefore to examine the interrelationship between different levels of PA, CF, and abdominal adiposity and their association with CVD risk factors, CVD morbidity, and longevity in population-based samples of Swedish men and women of different ages. A second objective was to develop a new and more precise method for estimation of CF in a mixed, healthy, population.

  The main findings were

  - In a cross-sectional population based random sample of Swedish men (n=781) and women (n=890) aged 20 to 65 years were CF and abdominal obesity each independently and strongly beneficially associated with individual CVD risk factors, as well as to a clustered CVD risk factor profile. For the clustered risk, each unit of fitness (ml·kg-1·min-1) was associated with a 5% decrease in risk and each unit of waist circumference (cm) with a 5% increase in risk. This was seen in women as well as men, younger as well as older people, and daily smokers as well as non-smokers; however, there were some differences within the subgroups.

  - In the same population, higher levels of self-reported PA and CF, but mainly the latter, were independently associated in a beneficial way with both individual and clustered CVD risk factors. Furthermore, a notable interaction of excess clustered CVD risk was shown for being insufficiently physical active according to general guidelines in combination with not being fit.

  - In a representative cohort of 60-year-old men (n=2039) and women (n=2193) in Stockholm County, a generally active daily life was associated with beneficial metabolic health at baseline and an approximately 30% lower risk for a first-time cardiovascular event and all-cause mortality, respectively, after 12.5 years. These relationships were independent of regular exercise.

  - A new submaximal cycle ergometer test for estimation of maximal oxygen uptake was developed. The test is simple, low-risk, and easily administered, and does not require laboratory equipment or expertise. In a mixed population (in terms of age, activity status, and gender), the test showed a significantly increased precision compared with one of the most commonly used submaximal exercise tests today.

  In conclusion, these results indicate that in clinical practice it is important to evaluate both PA and CF as well as abdominal obesity status. Regarding PA, it is important to highlight the separate beneficial associations of a daily active life including NEPA on the one hand, and intentional regular exercise on the other.

45678910 301 - 350 av 1700
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf