Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 1700
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Bronse, Anna
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Waller, Catherine
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  En jämförelse mellan lågaktiva och högaktiva barn och ungdomar gällande idrott: Hur upplever de sitt hälsoläge?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Studiens syfte var dels att jämföra/undersöka vilken inställning normalviktiga fysiskt lågaktiva barn har till idrott och fysisk aktivitet med fysiskt aktiva normalviktiga barn, dels att undersöka barnens inställning till egen upplevd hälsa/eget hälsoläge.

  • Hur skiljer sig normalviktiga fysiskt lågaktiva barns inställning till idrott och fysisk aktivitet sig mot normalviktiga fysiskt högaktivas?

  • Hur skiljer sig normalviktiga fysiskt lågaktiva barns upplevelse av/vid idrott och fysisk aktivitet sig mot normalviktiga fysiskt högaktivas?

  • Hur bedömer normalviktiga fysiskt lågaktiva barn sitt hälsoläge jämfört med aktiva?

  • Vilka omgivningsfaktorer, till exempel föräldrars och kompisars inställning till fysisk aktivitet, har betydelse för barnet?

  Metod

  Barnen i studien valdes ut från det tidigare genomförda projektet STOPP (Stockholm Obesity Prevention Project). Studiens två grupper bestod av de 20 % minst aktiva respektive 20 % mest aktiva, baserat på accelerometri. Barn i åldersintervallet 11.5 år -15 år valdes ut. Ett antal frågor från frågeformuläret som användes i Skolprojektet 2001 användes, och tillsammans med ytterligare tillägg konstruerades en ny postenkät. Enkäten skickades ut och 78 st barn (60.5 %) svarade.

  Resultat

  Ingen skillnad förekom avseende inställningen till idrott och fysisk aktivitet mellan fysiskt lågaktiva och högaktiva barn. Upplevelsen av/vid idrott och fysisk aktivitet skiljde sig mellan grupperna. Av de fysiskt aktiva barnen kände sig fler ”duktiga” jämfört med de lågaktiva barnen som oftare kände sig ”utanför”. I fråga om hälsoläget, mådde lågaktiva barn fysiskt sämre än högaktiva. Inga skillnader erhölls gällande den psykiska hälsan. Gällande omgivningsfaktorer, sågs ingen skillnad vad gäller familjestöd och föräldrarnas inställning till idrott och hälsa. Skillnad mellan grupperna fanns gällande kompisarnas aktivitetsvanor. De högaktiva barnens kompisar idrottade regelbundet.

  Slutsats

  Det finns ett samband mellan aktivitetsnivå och upplevd fysisk hälsa. Fysiskt lågaktiva barn upplever sig må dåligt. Samband mellan barnets fysiska aktivitetsnivå och kompisarnas finns. Hur barnen känner sig när de har idrott och hälsa, skiljer sig markant mellan grupperna.

 • 202.
  Broström, Robert
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Dra åt skogen!: En kvantitativ studie på regionala skillnader i upplevelsen av skog och mark2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med den aktuella studien är att åskådliggöra skillnader mellan invånare i en storstadskommun och en landsortskommun gällande faktorer som rör skogsvistelse. Frågeställningarna för undersökningen var: Hur frekvent besöker invånare i en storstadskommun skogen i jämförelse med invånare i en landsortskommun? Hur skiljer sig synen på vad en skog representerar mellan invånare i en storstadskommun och invånare i en landsortskommun? I vilka syften nyttjar man skogen i en storstadskommun i jämförelse med en landsortskommun?

   

  Metod: En enkät har konstruerats och distribuerats till totalt 146 respondenter i två kommuner. Den ena kommunen var belägen i ett storstadsområde och den andra kommunen var belägen i en landsortsmiljö. Mätmetoden har använts för att få en tillfredsställande mängd data för att kunna uttala sig om de två populationerna. Enkäten är utarbetad utifrån tidigare forskning samt i samråd med handledare. Data har samlats in och analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS 19.

   

  Resultat: Man besökte skogen mer frekvent i landsortskommunen både under sommaren och under vintern. Generellt sett minskar antalet besök i båda kommunerna under vintertid. För invånare i storstadskommunen representerade en skog ett större inslag av mänsklig påverkan såsom fler stigar, vägar och motionsspår. För invånare i landsortskommunen representerade en skog ett mindre inslag av mänsklig påverkan såsom enstaka stigar och vägar. Det vanligaste syftet till skogsvistelse var naturupplevelsen i båda kommunerna. Naturupplevelsen var även det främsta syftet till att besöka skogen. Man utövade till större del fysisk aktivitet i skogen i landsorten. Andra syften som var mer populära på landsorten var: jakt och fiske, svamp- och bärplockning och hundpromenader.

   

  Slutsats: Det föreligger skillnader mellan de två undersökta populationerna från de två olika kommunerna i den här undersökningen. Aktiviteter som på ett eller annat sätt har en koppling till skogen var mer populära i landsortskommunen. Att det föreligger en skillnad i hur människor på landsorten och människor i storstaden skiljer sig angående faktorer som rör skogsvistelse kan dock ej påvisas med den här studien.

 • 203.
  Brozén, Linn
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lindström, Jenny
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Varför inte engagera sig – när man kan?: En intervjustudie om varför få före detta elitsatsande kvinnor finns på ledande positioner i svensk tennis2006Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka bristen på kvinnor på ledande positioner i svensk tennis och vi har använt oss av följande frågeställningar: Varför finns det så få före detta elitsatsande kvinnor på ledande positioner i svensk tennis? Finns det något intresse från de före detta elitsatsande kvinnorna att vara en del av svensk tennis? Vad kan de före detta elitsatsande kvinnorna bidra med till tennisen? Vad upplever de få före detta elitsatsande kvinnor som finns på ledande positioner idag? Vilka argument finns för jämställd tennis och finns det före detta elitsatsande män på ledande positioner i svensk tennis? Vad tycker en man på ledande position om att så få före detta elitsatsande kvinnor inte finns på ledande positioner?

  Metod

  Vi valde att först granska hur många före detta elitsatsande kvinnor och män som är aktiva i svensk tennis idag för att få en tydlig bakgrund till problemområdet. Detta har genomförts genom en kvantitativ studie, och en genomgång av skriftligt källmaterial. Vi har även utfört en kvalitativ intervjustudie med 8 före detta elitsatsande kvinnor och 1 man.

  Resultat

  Det finns före detta elitsatsande män på ledande positioner och orsaken till att det i princip bara finns män och inte före detta elitsatsande kvinnor, är den homosocialitet som råder i svensk tennis. Alla kvinnor kan bidra med kunskap och erfarenhet, men få vill göra det på grund av homosocialiseringsproblematiken. De få före detta elitsatsande kvinnor som finns på ledande positioner, beskriver samma erfarenheter som de kvinnor som inte finns på ledande positioner, vilket visar att förändringar inte har skett i svensk tenniskultur.

  Slutsats

  Det finns få före detta elitsatsande kvinnor i svensk tennis, men överhuvudtaget lyser kvinnorna med sin frånvaro. Svensk tennis måste börja arbeta aktivt med jämställdhet och ta tag i homosocialiseringsproblemet. Fler kvinnor på ledande positioner gynnar svensk tennis i form av ökade intäkter både från RF-bidrag och från övriga verksamhetsintäkter. Jämställd könsfördelning ger dessutom ett bättre arbetsklimat eftersom vi får in både kvinnligt och manligt synsätt i verksamheten.

 • 204.
  Brun Sundblad, Gunilla
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lundvall, Suzanne
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Engström, Lars-Magnus
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Studenter tar plats i SIH-projektet2013Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 22, nr 1, s. 20-24Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I drygt tio år har SIH-projektet kartlagt ungas upplevda hälsa, fysiska status och aktivitetsgrad, och dessutom skolämnet idrott och hälsa. Studenter vid GIH har medverkat i projektet och bidragit med forskningsdata. I artikeln presenteras aktuella resultat och hur projektet har integrerats i studenternas utbildning samt vetenskapliga skolning.

 • 205.
  Brun Sundblad, Gunilla
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Mechbach, Jane
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lundvall, Suzanne
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Nilsson, Johnny
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Orka hela vägen: Upplevd hälsa, idrotts- och träningsbakgrund bland studenter på en fysiskt inriktad yrkesutbildning.  Lärarstudenter GIH 2008 delrapport 1: 20092010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Ett sammanfattande porträtt av den nyantagna lärarstudenten vid GIH med utgångspunkt från enkätsvaren ger vid handen en bild av en person, som är ca 21 år gammal, född i Sverige och uppvuxen i en medelstor stad i Mellansverige. Studenten trivdes mycket bra i skolan och var som elev något över medel med MVG i idrott och hälsa.

  Valet av yrkesutbildning grundade sig på ett stort intresse för idrott, samt en önskan att få jobba med barn och ungdom. Studievalet hade för många påverkats av en tidigare idrotts-lärare, kompisar och familj. En bra lärare i idrott och hälsa är enligt studenten positiv, engagerad, rättvis, bestämd och kunnig.

  Lärarstudenten ser sig behärska bollspel väl. Störst kunskap och färdighet uppges i fot-boll och alpin skidåkning. Minst kunskap och färdighet skattades i softboll, baseboll, bergsklättring, långfärdsskridskoåkning och i konsten att kunna valla skidor. Många ser sig ha god kunskap om sambandet mellan hälsa, livsstil och miljö, men mindre god om hur en idrottsaktivitet har betydelse för kulturarvet, samband mellan miljö och männi-skans hälsa i ett historiskt och nutidsperspektiv samt i ergonomi.

  På sin fritid går lärarstudenten ofta på idrottsevenemang, café, tittar på TV och video eller umgås med vänner och familj. Lärarstudenten går sällan på bio och nästan aldrig på tea-ter, museum eller vernissager. "Vad är vernissage?" undrar en student.

  Hälsan, både fysiskt och psykiskt, skattas som tillfredsställande och man känner ofta hopp, glädje och meningsfullhet. Emellertid finner man sig även ofta stressad på grund av tidsbrist och alla krav. Många kvinnliga studenter (41%) rapporterade ryggont och många, både kvinnor och män, beskrev att de har besvär från en skadad fotled eller knä. De flesta lärarstudenterna är regelbundet fysiskt aktiva och de finner att mängden motion delvis är tillfredsställande.

  Förväntningarna är höga på utbildningen både att den är mångsidig och kommer att ge ökad kunskap inom olika områden. Under studietiden förväntar man sig att utvecklas och förbättra sin egen fysiska status och hälsa. En student uttrycker det med orden: "Mitt nya liv startar idag". Den sammanfattande bilden av lärarstudenten på GIH liknar den som tidigare har redovisats av Meckbach och Wedman i en liknande studie från maj 2005. Deras studie genomfördes på studenter efter ett års studier på GIH (Meckbach & Wed-man, 2007).

 • 206.
  Brundin, Sarah
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Sambandet mellan fysisk självkänsla och livskvalitet hos barn2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den fysiska självkänslan påverkar livskvaliteten hos barn och öka medvetenheten kring detta. Studien har utgått ifrån följande frågeställningar:

  - Finns det något samband mellan den fysiska självkänslan och livskvalitet hos barn och i så fall, hur ser det sambandet ut?

  - Vilken inverkan har faktorer som kön, träningsfrekvens och omgivningsfaktorer som boendeort och boendeform på den fysiska självkänslan hos barn?

  Metod

  Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie som har bestått av två enkäter för att mäta dels den upplevda fysiska självkänslan och dels livskvaliteten. Det tillkom också ett kompletterande formulär om bakgrundsinformation kring deltagarna. Totalt deltog 85 stycken barn i årskurs 6 i studien, 29 av dem var pojkar och 56 stycken var flickor.

  Resultat

  Resultaten visar att det finns ett bivariat samband mellan fysisk självkänsla och fysisk funktion, emotionell funktion och social funktion, undergrupper till livskvalitet. Vid vidare analys avvisades dock livskvalitet som en confounder. Resultaten visar vidare att det finns signifikanta skillnader i fysisk självkänsla mellan könen. Pojkar skattar sin fysiska självkänsla högre än flickor. Det finns även en signifikant skillnad i fysisk självkänsla beroende på hur aktiv man är. De barn som var regelbundet aktiva hade en högre skattad fysisk självkänsla än de barn som var oregelbundet aktiva.

   Slutsats

  Med bakgrund i resultaten om sambandet mellan den fysiska självkänslan och livskvalitet kan det ändå konstateras att den fysiska självkänslan har en stor betydelse för barn och ungdomars hälsa. Vidare är jag övertygad om att fysisk aktivitet är ett viktigt hjälpmedel för att uppnå en ökad fysisk självkänsla och därmed en bättre psykisk hälsa. De regelbundet aktiva barnen hade en signifikant högre fysisk självkänsla än de oregelbundet aktiva barnen. För att säkert kunna hävda att dessa slutsatser stämmer behövs mer forskning inom ämnet.

 • 207.
  Bruzelius, Ted
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  von Tell, Fredrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hälsa - men för vem?: en jämförande studie om elever och lärares uppfattningar om hälsodelen i Idrott och hälsa2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Vårt syfte med denna studie är att jämföra idrottslärares och elevers uppfattningar om hälsodelen i ämnet Idrott och hälsa. De frågeställningar vi använde för att uppfylla detta var: Hur stor del av undervisningstiden används till att behandla hälsodelen i ämnet idrott och hälsa? Vilken typ av undervisning anser elever och lärare används för att täcka in hälsodelen i ämnet Idrott och hälsa?

  Metod: Vi har i vår studie använt oss av en enkätmetod för att få en övergripande bild av jämförelsen. Vår enkät tar upp de hälsodelar ämnet Idrott och hälsa kan innehålla och är utarbetad utifrån forskningsläget samt vår pilotstudie. Enkäten delades, efter samtycke med både skolorna och föräldrarna, ut till 205 elever och nio lärare på fyra olika skolor.

  Resultat: Elever anser att skador, näringslära och stresshantering är de mest väsentliga momenten inom hälsodelen medan lärarna tycker att näringslära social kompetens och hygien är viktigast. Båda grupperna anser att friluftsliv och skador är två av fyra moment som tillämpas flitigast i undervisningen. Elevernas övriga två är fysiologi och näringslära medan lärarnas är hygien och social kompetens. Hälsodelen nyttjas i både teoretisk och praktisk form, dock med olika åsikter om hur mycket hälsa den praktiska delen inkluderar. Majoriteten av undervisningen bedrivs i gymnastiksalen men även temadagar och andra lärare bidrar med kunskap. I övrigt anser eleverna att hälsoundervisningen på lektionerna består av korta genomgångar och att den kommer påverka deras framtida hälsa positivt. Lärarna menar att kursplanen är luddig och att detta komplicerar undervisningen inom hälsa. Även tidsbristen försvårar arbetet då de vill maximera den fysiska aktiviteten på idrottslektionerna.

  Slutsats: Det finns både likheter och skillnader mellan elever och lärares syn på hälsodelen i Idrott och hälsa. Båda grupperna anser hälsodelen nödvändig men diffus. En annan gemensam nämnare är att tidsbristen är en bidragande orsak till att hälsodelen får mindre uppmärksamhet. För att lösa detta vill eleverna ha mer teori i samband med den praktiska undervisningen medan lärarna har tankar om att dela upp ämnet i två ämnen. Både lärarna och eleverna ansåg att hälsa på idrotten nyttjas i både teoretisk och praktisk form och mest i gymnastiksalen. Det rådde dock delade meningar på vad som undervisades och vad som var viktigast inom hälsodelen. En bättre kommunikation mellan elever och lärare samt en tydligare kursplan tror vi hade hjälpt elever att få ett bestående intresse för sin hälsa.

 • 208.
  Bråtenius, Tilda
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Strandenholm, Linda
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  En pilotstudie av kognitiv beteendeterapi som metod för beteendeförändring gällande fysisk aktivitet2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte

  Syftet med föreliggande studie var att genomföra ett pilottest av delar av forskningsprojektet "Fysisk aktivitet och hjärnhälsa" på Gymnastik- och idrottshögskolan. Pilottestet prövade en manualbaserad metod som grundar sig i kognitiv beteendeterapi, och utvärderade manualen som metod för beteendeförändring av fysisk aktivitet. Frågeställningarna var: Hur genomförbar ansåg samtalsledarna att den manualbaserade metoden med tillhörande verktyg var? Vilka styrkor och svagheter förekom? Hur upplevde deltagarna att deras beteende gällande fysisk aktivitet förändrades med hjälp av samtalsstödet?

  Metod

  Med en kvalitativ utgångspunkt genomfördes totalt 12 individuella samtal med fyra deltagare. Varje samtal utgick från en manualbaserad metod som grundar sig i kognitiv beteendeterapi, med fem tillhörande verktyg. Resultatet av frågeställning ett (1) besvarades genom samtalsledarnas reflektioner kring styrkor och svagheter avseende genomförbarheten av KBT-manualen. Samtalsledarna antecknade sina tankar kring manualens upplägg, såsom förbättringar av verktygen eller utformning av manualen. Frågeställning två besvarades genom innehållsanalys där meningsbärande enheter togs fram genom ett utvärderingsformulär och verktygen Vidmakthållande och Bakslagshantering samt VAS-skalorna.

  Resultat

  Resultatet av studien visade att manualen för kognitiv beteendeterapi med tillhörande verktyg var genomförbar med flertal styrkor men med utrymme för fåtal korrigeringar. Samtalsstödet hjälpte deltagarna att öka sin nivå av fysisk aktivitet.

  Slutsats

  Denna studie har visat att en beteendeförändring i fysisk aktivitet kan uppnås med hjälp av samtalsstöd i form av kognitiv beteendeterapi med tillhörande verktyg. Kognitiv beteendeterapi visade sig i föreliggande studie vara ett hjälpsamt verktyg i en beteendeförändring för fysisk aktivitet, och med hjälp av samtalsstödet skapades nya önskvärda beteendemönster.

 • 209.
  Buck, Daniel
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Seasonal changes in various performance measurements in ice-hockey players2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aim: Ice-hockey is an intermittent team sport that requires a composite physique of the players throughout the entire hockey season. The purpose of this study was to examine how a novel 20 minutes intermittent all-out cycling test (20MIAO), simulating a period of ice-hockey, correlates with an on-ice Skating Multistage Aerobic Test (SMAT) and other off-ice test results, and how the performance changes through the competitive season in an elite Norwegian ice-hockey league.

  Method: 15 elite male ice-hockey players (19±1 yrs. age; 81±8 kg; 181±7 cm; 13±3 yrs experience) from the local senior and junior (U20) elite teams were recruited and tested at pre-, mid- and post-season.  Subjects were initially tested pre-season by their respective teams on the 3000 m run, 40 m sprint and 1RM squat strength, before being tested pre-, mid- and post- season on the 20MIAO test, the SMAT (60 s work/30 s rest), a continuous incremental V̇O2max test on cycle ergometer and vertical jumps (squat jump (SQJ) and countermovement jump (CMJ)) as an indicator of lower body strength. The 20MIAO test consisted of 10x35 s all-out Wingate tests interspersed by 100 s of passive rest.  Information on matches and training during the entire competitive season was collected.

  Results: The 20MIAO test showed very high correlation with both V̇O2max test (r=0.88), 3000 m performance (min/kg, r=-0.86) and SQJ (r=0.75). When comparing to the estimated V̇O2max of the on-ice SMAT, the 20MIAO (r=0.88), V̇O2max (r=0.92) and 3000 m performance (r=-0.88) displayed a very good relationship at pre-test. 1RM squat (r=0.76) and CMJ mean power (r=0.77) correlated very well with skating speed. Performance of the SMAT was the only test showing significant seasonal changes when analysed by corrected repeated measures ANOVA. Post-hoc analysis found skating speed to improve only in the first half of the season (p=0.00, d=2.43) . The 20MIAO was the only test showing a decrease in the second half of the season, but only in the senior group (p=0.03, d=1.3). The decline in performance in the senior group was related to indications of less time spent on training and more on matches compared to the juniors.

  Conclusion: The 20MIAO was very strongly related with on-ice and off-ice tests of aerobic capacity as well as vertical jumps, showing the mixed properties of the test. The 20MIAO test found a decrease in performance in the last part of the competitive season that was not measured by other tests. The use of an intermittent all-out test could be valuable to include as part of the teams test batteries as it appears to display other factors than incremental or continuous on- or off-ice tests. Special attention should be given to maintaining high-intensity intermittent exercise as well as lower body strength throughout the season.

 • 210. Budts, Werner
  et al.
  Börjesson, Mats
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Chessa, Massimo
  van Buuren, Frank
  Trigo Trindade, Pedro
  Corrado, Domenico
  Heidbuchel, Hein
  Webb, Gary
  Holm, Johan
  Papadakis, Michael
  Physical activity in adolescents and adults with congenital heart defects: individualized exercise prescription.2013Ingår i: European Heart Journal, ISSN 0195-668X, E-ISSN 1522-9645, Vol. 34, nr 47, s. 3669-74Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 211.
  Burman, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Idrott och Hälsa: Bara idrott? Eller hälsa ur ett livslångt perspektiv2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för vad det är som gör att vissa elever inte deltar i undervisningen. Även att få en tydligare bild av hur elever själva uppfattar ämnet idrott och hälsa.

  1. Hur kan idrott och hälsa som ämne bidra till välbefinnande för elever i skolan?

  2. Blir barn och ungdomar stimulerade av spontanidrott och vardagsmotion i undervisningen?

  Metod

  Denna studie har genomförts kvalitativt med intervjuer på elever i årskurs 8 på en förortsskola i Stockholmsområdet, 4 stycken elever i årskurs 8 har intervjuats, som valdes ut i samråd med min VFU handledare som passade in på min beskrivning, två stycken flickor och två stycken pojkar valdes. En flicka och en pojke utövar någon form av fysisk aktivitet på fritiden och en flicka och en pojke utövar ingen form av fysisk aktivitet på fritiden.

  Resultat

  Alla som intervjuades hade olika bild på idrott och hälsa ämnet och vad det hade för syfte att lära ut, vid vidare utfrågning så svarade de att ämnet skulle lära ut idrott i form av olika sporter där ingen av de intervjuade valde att fokusera på ordet hälsa och dess betydelse. Ingen av de intervjuade visste vad spontanidrott och vardagsmotion var men kunde hålla med om att skolan skulle undervisa inom detta och få ökad förståelse för detta.

  Slutsats

  Elever på skolan väljer att inte delta i undervisningen på grund av bristande intresse för ämnet. De upplever att tävlingsmomenten förstör glädjen av att röra sig och vill ha mer lek och andra typer av tävlingar där det inte är så likt idrottsgrenen. Eleverna önskar mer teoretiska inslag där man då kan få mer utrymme och möjligheter att trycka på hälsoaspekter inom idrott för att lära sig ta hand om sig själv ur ett livslångt perspektiv.

 • 212.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Aesthetic learning processes – feelings and sensations of skate- and snowboarding2008Ingår i: Designs for learning: Defining the field, 2008, s. 1-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Skateboarding and snowboarding are practices loaded with symbolic expressions. They are also activities profoundly understood as physical. This paper will investigate the narrated impressions of these activities – in other words the expressions of impressions. Skateboarding and snowboarding are discussed as aesthetic learning processes, which to a large extent are both bodily and informal. The paper builds on ethnographic fieldwork and cultural analysis. Kirsten Drotner’s theory of aesthetic practices is used as a starting point. Aesthetic practices/production works on three levels: the individual, the social and the cultural. The individual level is characterised in terms of emotional intensity and corporality. The sensation is described as so encompassing that it becomes ones life, ones identity. The body is acutely present in these descriptions. It is the body that experiences, and it is there that the sensation of riding comes alive.

 • 213.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Balancing the senses: Experiences of learning in indoor skateboarding2010Ingår i: Designs for learning: A new conceptualization of learning, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Indoor skate parks are purpose built environments for physical activity and bodies in motion. These settings are designed places of learning in both social and material respects. Skate parks in Sweden are usually large halls in buildings previously used for industries, now filled with wooden and sometimes concrete constructions. The solid and rough material consolidates the environment as hard and durable. Ceilings are most often high which influence the acoustics. The sound level is elevated from the noise of board riding on the wooden constructions, besides music from loud speakers adds to the aural experience. In spite of, or thanks to, the strident soundscape it is common by skateboarders to use a personal music device such as an mp3-player or the equivalent when skateboarding. The purpose of this paper is to discuss sensory and affective learning processes in relation to indoor skateboarding. In focus is the crossroads between senses, affect, place and learning. Empirical results are drawn from an ongoing ethnographic study on predominantly female skateboarding, embodied knowledge and board sport culture. The empirical material consists of field notes (in written, auditory and visual form), interviews and examples from media such as videos, magazines and internet pages. The aural sense and its capacity to include and exclude other sensory experiences, mainly balance, is examined and associated with affective incitement. Sharing and non-sharing spaces and experiences are discussed. The paper draws theoretically in large from the anthropological research on the senses in culture, and the psychology of affect. In addition the paper pays particular interest to the idea of “the risk of experience that is learning” (Ellsworth 2005).

 • 214.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Brädsporten drar in i den vetenskapliga världens finrum: recension av boken Skateboarding: Subcultures, sites and shifts / Kara-Jane Lombard (red), 20162016Ingår i: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, artikel-id 26 oktoberArtikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 215.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Dialogues of Dominance and Division: Skaters and Skater Girls Juxtaposing Gender2010Ingår i: Centers and Peripheries in Sport: Part 2.The Development of Women Sport: Separate but not Equal / [ed] Aage Radmann, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Skateboarding is known as a predominately male activity; however, there are female skateboarders and they are growing in number internationally. The purpose of this paper is to analyse how female gender and feminist issues appear and are negotiated by female skateboarders in ethnographically documented dialogues in a local setting. The dialogues are historically, socially and culturally contextualised invoking mediated discourses on female skateboarding. My assumption is that mediated discourses interact with local practice in an intricate way. This paper will hopefully shed some light on this interaction as well as works on femininity (and masculinity) in skateboarding and other board sports. In addition how female attendance is promoted. Theoretically, the paper draws on post structurally influenced cultural studies and theories of gender. The paper discusses practices of gender division and images of girls and women in board sports and their media from a feminist perspective. In this context, inviting pain as a girl has been interpreted as a way of challenging unappreciated forms of femininity. Accidents and falls are portrayed in niche media, both in print and television programmes, as evidence of courage and authenticity. However, there are alternatives to the aggressive femininity in recent media forms, such as blogs and personal web pages. But replacing one alternative of femininity with another raises new questions. The ambiguities of discourses put girls and women in a position where they are empowered subjects using their own micro-media, and, at the same time, tend to preserve ‘the separate-and-different-cultures model’ when it comes to gender.

 • 216.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för individ, omvärld och lärande (IOL).
  Fostran och friheten.: Om skateboardkulturens informella skolning2007Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, nr 2, s. 45-49Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 217.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Från skateboard till e-sport2008Ingår i: Idrottsforum.org, ISSN 1652–7224, s. 4-Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I samband med att idrottsforskningen i ökande utsträckning fokuserar sportens stjärnor har ett intresse växt fram för vad som händer med elitidrottare efter det att sportkarriären är över. Det är uppenbart att övergången från kändis till föredetting är plågsamt och svårhanterbart för många. Men internationell sport erbjuder också många exempel på framgångsrika civila karriärer. Tony Hawk är ett bra exempel. Hawk var världsstjärna inom skateboard på 1980- och 90-talen, och trots dess subkulturella karaktär var hans stjärnstatus enastående där sådant räknades. Hawk drog sig tillbaka 1999 som sann legendar, och två år senare kom hans självbiografi, Hawk: Occupation Skateboarder (HarperCollins, skriven med Sean Mortimer). I Åsa Bäckströms kunniga och intresseväckande recension följer vi Tony Hawk från tiden som tanig och mobbad skolgrabb, över tiden som skateboardkung, till efterkarriären som dataspelsutvecklare – bland annat – och under tiden tvåbarnsfar med två olika fruar och gift en tredje gång. Underhållande och lärorikt, tycker vår recensent, som också följer upp historien efter det att boken publicerades. Och visst är det lite speciellt, det där amerikanska, den klassiska framgångssagan med lyckligt slut.

 • 218.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Good ethnography smells bad: On aesthetic experience in qualitative research2008Ingår i: Sveriges antropologförbunds årliga konferens (SANT): Visuell kultur, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aesthetic learning processes are being notified in current Swedish pedagogical research. The philosophical term aesthetics is used in multiple modes, some of them borrowing an agenda from the studies of fine art, some more with inspiration from cultural studies and popular culture. In this emerging field both ethnography and every-day-aesthetics are in focus. Despite new ways of doing ethnography the results still tend to look (!) like traditional ethnography. Field-notes saturated with sensuous and stinking data; e.g. moist socks, sweaty t-shirts and car fumes, still tend to depend upon written texts and photography as scientific proof. Moreover ethnography is still judged against a positivistic framework drawing from natural science. Is a change required? And in that case, can the future of visual anthropology challenge this hegemonic scientific paradigm?

 • 219.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Idrottsliga inkräktare: Recension av Bolin & Granskog (2003) Athletic intruders:  ethnographic research on women, culture, and exercise2011Ingår i: idrottsforum.org, ISSN 1652-7224Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En djupdykning i SUNY-förlagets backlist har ådagalagt tre angelägna titlar som inte tidigare kommit med i forumets recensionsverksamhet men som trots att de fått några år på nacken av tjänstgörande recensionsredaktör bedömts som angelägna att lyfta fram. I november 2010 recenserade Ingela Kolfjord Mike Messners Out of Play, (2007), och Pirkko Markulas antologi Feminist Sport Studies från 2005 recenseras av Helena Tolvhed på annan plats i denna uppdatering. Äldst av de tre var antologin Athletic Intruders: Ethnographic Research on Women, Culture, and Exercise från 2003, med Anne Bolin och Jane Granskog som redaktörer (State University of New York Press). Vi applåderar SUNY Press för en föredömlig lagerhållningsstrategi (möjlig tack vare print on demand-tekniken), och gläds åt att vi hittade totalt rätt i val av recensent, nämligen Åsa Bäckström, som just då var redo att läsa just denna bok. I en föredömligt välskriven, initierad och intresseväckande recension ser hon bortom de lite ålderstigna referenserna och diskuterar metod, empiri och, inte minst, feminismens historia.

 • 220.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för individ, omvärld och lärande (IOL).
  Lekar för nytta och nöje: Recension av Hanran, Stephanie J. & Teresa B. Carlson, 2006, Game Skills: A Fun Approach to Learning Sport Skills.2007Ingår i: Idrottsforum.org, ISSN 1652-7224Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Åsa Bäckström är noga med att påpeka att hon inte är den bäst lämpade recensenten för den bok tjänstgörande redaktör valde att skicka henne, nämligen Game Skills: A Fun Approach to Learning Sport Skills av Stephanie J. Hanrahan och Teresa B. Carlson (Human Kinetics). Hon är inte idrottslärare och inte idrottsledare. Och boken avser att vara en inspirationskälla för just lärare och ledare inom idrott och fysisk aktivitet, en idébank för att hålla elever och studenter sysselsatta med lekar och spel och samtidigt ha roligt. Vår recensents specialkompetens, skriver hon, lämpar sig bättre för att göra en kulturanalys av boken. Och just en tilltalande kulturanalytisk ton är det som präglar hennes fylliga, problematiserande och intresseväckande recension. Game Skills presenterar dryga hundratalet ”lekar” för deltagare i varierande åldrar, med detaljerade instruktioner, lättfattligt, och med glimten i ögat. Boken lämpar sig väl, menar Bäckström, för blivande idrottslärare eftersom den också erbjuder en nyttig lektion i engelska. Men hon skulle nog först se vad den svenska litteraturen på området kan erbjuda innan hon själv tog in den i undervisningen.

 • 221.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Med kultur som förstoringsglas: Anglosfäriska texter om kvinnor och ”action”-sport: recension av boken 'Women in Action Sport Cultures: Identity, Politics and Experience', red. Holly Thorpe & Rebecca Olive (2016)2017Ingår i: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, artikel-id 23 novemberArtikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 222.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Sinnlig, skamlös och stolt - om kvinnlig svensk skateboardåkning.2009Ingår i: Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige 2009, Linköping: ACSIS, Linköpings universitet , 2009, s. 91-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Det har skett ett antal vändningar inom samhällsvetenskaplig forskning på senare tid. En sådan vändning har beskrivits som kroppslig, och som en konsekvens därav kan vi enligt somliga idag också tala om en sinnlig revolution. Skateboardåkning är en synnerligen fysisk aktivitet där kroppens sinnen används i hög grad. Ljudet av hjulen mot underlaget indikerar till exempel materialets beskaffenhet och brädans fart för utövaren. I den här presentationen diskuteras (kvinno-)kroppens upplevelse av skateboardåkning. I kroppen omsätts omgivningens arkitektur till sinnlig upplevelse och affekt. Där möts den fysiologiska känslan och den sociokulturella. Kroppar uttrycker och gör. De lyckas och misslyckas. De strålar av lycka och böjer sig i skam. Teoretisk inspiration hämtas från Tomkins bland andra.

 • 223.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Sinnligt kunnande och lärande: Balans och proprioception ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv2011Ingår i: Kulturstudier, kropp och idrott: Perspektiv på fenomen i gränslandet mellan natur och kultur / [ed] Helena Tolvhed & david Cardell, Malmö: Idrottsforum , 2011, s. 193-210Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 224.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Skateboard girls: On power, senses and affective embodiment.2009Ingår i: ESA 2009.: European Society or European Societies?, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As one of the many claimed turns in social sciences lately, we experience (sic!) a corporeal one and as consequence we now know of a sensual revolution. Within that framework this paper discusses female skateboarding and its sensuous appearance. Female skateboarders in Sweden are using their bodies to negotiate power. In so doing their performing bodies are sensing subjects but also sensational objects. Bodies are where senses and affect meet with cultural and social assumptions. Bodies express and perform, bodies fail and succeed, bodies beam in pride and are put in place. Theoretical inspiration comes from various areas such as girlhood studies, the anthropological research on the senses in culture, and the psychology of affect.

 • 225.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Style in physical activity2008Ingår i: Bonds and Communities. Young people and their social ties.: The 10th Nordic Youth Research Information Symposium, 2008, s. 58-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aesthetic expressions in youth culture have been studied extensively. For the British CCCS and its followers the concept of style is regularly used to explain dress codes, hair fashion and other physical appearances. Sub culture is an often-used term, which enclose these types of expressions, in addition frequently connected to certain kinds music. Lately a growing number of studies on sub culture and sport have been presented. This implies an interest in a slightly different aspect of style – the one focusing more on style in physical activity. The leaderless boarding culture revolves primarily around style and physical bodily activity, in contrast to punk for example, which is held together by style and music. Thus it can be argued that identity through board sports is more clearly incorporated through physical performance. This presentation attempts to fill some of the gap in research around style in physical activity. It focuses bodily aesthetic expressions in skateboarding and the concept of style in relation to the moving body. Style in both senses mentioned above, communicates and creates both bonds and communities. Building on empirical studies on skateboarding in Sweden between 1978-2002, it is argued that also style in physical activity is significant for the construction of cultural and social values. Moreover style in this sense has a highly performative aspect.

 • 226.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Tangible transitions in skateboarding2019Ingår i: Pushing Boarders: Academic Forum, Malmö, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Drawing from two long-term ethnographic studies on skateboarding, this presentation will discuss skateboarding as a spatial and multi-sensorial practice where learning and knowing is formed along pathways of movement. I will particularly focus on bowl riding, the particular type of skateboarding practice taking place in so called pools or bowls. The ability to practice bowl riding successfully, requires technical skills which include engaging with material transitions and smooth surfaces, balancing on a moving skateboard, and constantly shifting bodily position. It requires both emplaced knowing and moving. I will address how this skillful mobility and perceptive competence is expressed in two ways: 1) through verbal explanations and 2) as informally demonstrated by bowl riding skateboarders. The research informing this chapter is located in the emerging field of movement culture studies. Theoretically, it is positioned in the intersecting space of anthropology, human geography and pedagogy inspired by recent arguments of a shift from embodiment to emplacement. Consequentially, the conceptualization of a moving body in a moving world, i.e. emplaced via its senses in a sociocultural and spatiotemporal environment, requires re-thinking regarding how bodies in context knows, teaches and, learns.

 • 227.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Tjejskate: Om frihet, jämlikhet och systerskap2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 228.
  Bäckström, Åsa
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Book, KarinMalmö universitet.Carlsson, BoLinnéuniversitetet.Fahlström, PGLinnéuniversitetet.
  Sport management. Del 2: Styrning och samhällsengagemang inom svensk idrott.2019Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Idrottens landskap förändras. Två tendenser är särskilt tydliga – professionalisering och kommersialisering. I den här boken beskrivs bland annat hur dessa tendenser tar sig uttryck i relation till hur idrotten styrs. Styrning handlar om makt. Det är både viktigt och intressant att synliggöra och granska vilka som har den makten, hur den utövas och vilka konsekvenserna blir. Med makt följer också ansvar. Inom svensk idrott yttrar sig ansvarstagandet genom ett väl förankrat samhällsengagemang.

  Sport management handlar om att planera, organisera, leda och utvärdera idrott. Sedan femton år tillbaka finns universitetsutbildningar som tar det här kunskaps- och forskningsområdet på största allvar. De flesta författarna i den här boken har varit med och byggt upp dessa utbildningar. De har också forskat och undervisat inom området och på så vis bidragit till fältets expansion och vetenskaplighet såväl i Sverige som internationellt.

  Boken är den andra i en serie om tre böcker om sport management i Sverige. Det är den andra aktuella boken om sport management på svenska. Det är också den andra boken som tar utgångspunkt i svenska förhållanden.

  För professionella inom idrottens administrativa värld och för förtroendevalda inom idrottens organisationer är det här en oumbärlig bok. Den ger bland annat svar på frågorna: Varför ger kommuner ekonomiskt stöd till byggandet av lokala arenor, och har de juridisk rätt att göra det? Hur kommer det sig att idrottsorganisationer så intresserade av sociala projekt, och varför riskerar många av dessa att hamna på projektkyrkogården?

 • 229.
  Bäckström, Åsa
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Book, KarinMalmö universitet.Carlsson, BoLinnéuniversitetet.Fahlström, PG
  Sport management: Idrottens organisationer i en svensk kontext. Del 12018Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Idrottens landskap förändras. Två tendenser är särskilt tydliga: professionalisering och kommersialisering. I den här boken beskrivs hur dessa tendenser tar sig uttryck i relation till hur idrotten organiseras. Det handlar om nya sätt att organisera idrott, som skapar såväl nya förutsättningar som utmaningar. Inte minst utmanar dessa nya organisationsformer rådande sätt att betrakta idrott.

  Sport management handlar om att planera, organisera, leda och utvärdera idrott. Sedan drygt femton år tillbaka finns universitetsutbildningar som tar det här kunskaps- och forskningsområdet på största allvar. Författarna i den här boken har varit med och byggt upp dessa utbildningar. De har också forskat och undervisat inom området och på så vis bidragit till fältets expansion och vetenskaplighet såväl i Sverige som internationellt.

  Boken är den första i en serie om tre böcker om sport management i Sverige. Det är den enda aktuella boken om sport management på svenska. Det är också den enda boken som tar utgångspunkt i svenska förhållanden.

  För professionella inom idrottens administrativa värld är det här en oumbärlig bok. Den ger bland annat svar på frågorna: Varför ser idrottens svenska organisationer ut som de gör? Hur kommer det sig att den ideella idrottsrörelsen blivit så stark i Sverige? Varför sitter fler män än kvinnor på styrande positioner inom idrotten? Och har det någon betydelse att barngympan organiseras av ett kommersiellt företag?

 • 230.
  Bågenholm, Moa
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Jönsson, Maja
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ett steg i rätt riktning: En studie om uppmaning till trappanvändning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka hur StepJockey påverkar trappanvändning.

  • Hur ser antal trappanvändare ut utan StepJockey respektive med StepJockey veckovis?
  • Hur ser antal trappanvändare ut utan StepJockey respektive med StepJockey dag vis?
  • Hur ser antal trappanvändare ut utan StepJockey i jämförelse med StepJockey timvis?
  • Hur ser trappanvändare ut i form av aktiva respektive inaktiva och vad är anledningen till att gå i trappan, utan StepJockey respektive med StepJockey?

  Metod

  Studien var en kvantitativ interventionsstudie med ett tillägg i form av ett frågeformulär. Genom ett samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) kunde antal personer som gick upp och ned i en trappa i en byggnad mätas med hjälp av infrarödstrålning. Förmätning skedde innan interventionen och eftermätning efter interventionen. Interventionen innefattade StepJockey: en applikation och skyltar som uppmanar till att gå i trappan samt en ”inspirationstimme”, där personlig uppmuntran till att välja trappan gavs. Det korta frågeformuläret besvarades muntligt av totalt 144 personer och innehöll frågor om anledningar till att välja trappan samt fysisk aktivitetsnivå.

  Resultat

  Resultaten från helveckasmätningarna och heldagsmätningarna visade att majoriteten av alla mätningar (11 av 12) visade procentuellt fler personer som gick i trappan vid eftermätningarna. Ingen skillnad kunde ses mellan förmätning och eftermätning gällande timmesmätningar för uppgång (p= 0,071) respektive nedgång (p= 0,052). Inspirationstimmen visade procentuellt fler personer som gick i trappan jämfört med motsvarande mätpunkter vid förmätningar och eftermätningar. Resultaten från frågeformuläret visade att de flesta som gick i trappan var inaktiva och att motion samt tid var de vanligaste anledningarna till att gå i trappan. 

 • 231.
  Börjesson, Mats
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Evaluation of the obese patient ahead of exercise intervention2013Ingår i: Exercise Therapy in Adult Individuals with Obesity / [ed] Dominique Hansen, Nova Science Publishers, Inc., 2013, s. 31-41Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 232.
  Börjesson, Mats
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fysisk aktivitet, motion på recept2012Ingår i: Diabetes och metabola syndromet / [ed] Fredrik H Nyström, Peter M Nilsson, Lund: Studentlitteratur, 2012, 1, s. 149-158Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 233.
  Börjesson, Mats
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Kontraindikationer för fysisk aktivitet2016Ingår i: FYSS 2017: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, Läkartidningen förlag , 2016, s. 227-228Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 234.
  Börjesson, Mats
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Promotion of Physical Activity in the Hospital Setting: Förderung körperlicher Aktivität im Krankenhaus2013Ingår i: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, ISSN 0344-5925, Vol. 64, nr 6, s. 162-165Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Future costs to lifestyle related diseases are expected to multiply worldwide. The scientific evidence for the positive health effects of regular physical activity (PA) is well established. Also the evidence for the efficacy of different methods to increase the level of PA in patients, is increasing. Physical activity on prescription (PAP) has been shown to increase the level of PA in patients, as well as positively influence classical risk factors of disease and improve quality-of-life. However, PA is still underutilized as a treatment tool in health care, while the preventive use of PA is more recognized. The hospital setting could be the key to implementation of PA as a treatment option in health care system. Several barriers, including educational as well as logistical and administrational, have to be addressed. The motivation not only of the patient, but also of the health care professional, to give suitable advice on lifestyle change, is important. Guidelines and reimbursement models for the use of PA in the hospital setting, are also be needed. National and international collaboration in networks, which should include relevant organizations devoted in different ways to increase the use of PA in the health care setting, may play a decisive future role.

 • 235.
  Börjesson, Mats
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms och Mats Börjessons forskningsgrupp.
  Forssblad, Magnus
  Karlsson, Jon
  Univ Gothenburg, Gothenburg, Sweden..
  Can you feel the real paper?2015Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 49, nr 22, s. 1419-1420Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 236.
  Börjesson, Mats
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms och Mats Börjessons forskningsgrupp.
  Forssblad, Magnus
  Karlsson, Jón
  Looking back over 20 years of sports medicine prevention and treatment: progress, but still a lot to achieve.2015Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 49, nr 22, artikel-id 1421Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 237.
  Börjesson, Mats
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms och Mats Börjessons forskningsgrupp.
  Karlsson, Jon
  Ethical dilemmas faced by the team physician: overlooked in sports medicine education?2014Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 48, nr 19, s. 1398-1399Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The authors reflect on the ethical issues facing team physicians in soccer. They argue that sports ethics may have been overlooked in sports medicine education. The ethical issues highlighted by the authors include the substitution of star players, the return of soccer players following concussion and the importance of collaboration between team physicians and team managers.

 • 238.
  Börjesson, Mats
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms och Mats Börjessons forskningsgrupp.
  Karlsson, Jon
  Swedish sports medicine is alive and well!2014Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 48, nr 19, s. 1397-1397Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  An introduction is presented in which the authors discuss various reports within the issue on topics including exercise, concussion and sports ethics.

 • 239.
  Börjesson, Mats
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms och Mats Börjessons forskningsgrupp.
  Karlsson, Jón
  Lagläkarens många dilemman2014Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 23, nr 2, s. 38-42Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hur hanterar egentligen en lagläkare sin dubbla lojalitet, mellan omsorgen om spelarnas hälsa och en förståelse för klubbens sportsliga ambitioner? En lagläkare möter många och skilda etiska dilemman både på och utanför planen. Du gör en läkarundersökning i samband med att en ny spelare ska skriva på för klubben. Du vet att styrelsen och tränaren har stora förväntningar på spelaren. Det lukrativa kontraktet är redan påskrivet. Endast läkarundersökningen återstår. Vid undersökningen hittar du en korsbandsskada i ena knät. Det visar sig att spelaren skadade sig vid den sista seriematchen tre månader tidigare. Spelaren förbjuder dig att prata om detta med klubben och hänvisar till sekretess. Hur gör du nu? Den här artikeln tar upp ett antal etiska problem inom idrottsmedicinen. Det finns i dag ingen specifik utbildning i hur läkare ska hantera den här typen av frågor, men de diskuteras ofta när fotbollens lagläkare träffas. Artikeln är ett utdrag ur antologin I gråzonen utgiven av Centrum för idrottsforskning. Författarna har båda lång erfarenhet av rollen som lagläkare i fotboll, både på nationell och på internationell nivå. Jón Karlsson har varit läkare för IFK Göteborgs juniorer och A-lag sedan år 1984, och för de svenska U21- och OS-landslagen för herrar under en tioårsperiod. Mats Börjesson har varit lagläkare för herrlaget GAIS sedan 1995, för svenska damlandslaget sedan 2009, för damlaget Tyresö FF 2012-2013 samt för Elfenbenskustens lag i VM för herrar 2010.

 • 240.
  Börjesson, Mats
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Sundberg, Carl Johan
  FYSS (physical activity book for prevention and treatment): behavioural change also for the physician?2013Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 47, nr 15, s. 937-8Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 241.
  Börjesson, Mats
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Vanhees, Luc
  Cardiovascular Evaluation of Master Athletes and Middle-aged/Senior Individuals Engaged in Leisure-time Sport Activities2013Ingår i: Cardiac Electrophysiology Clinics, ISSN 1877-9182, Vol. 5, nr 1, s. 33-42Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Regular physical activity induces significant health benefits and most middle-aged/senior individuals should therefore be encouraged to increase their level of physical activity. Sporting activity may be especially beneficial because it is intense enough to increase cardiovascular, muscular, and metabolic fitness, compared with everyday physical activity. The rationale for evaluation of middle-aged/senior individuals is to ensure their safe participation in leisure-time sports, with the aim of maximizing the benefits while minimizing the risks of exercise. This article reviews the existing recommendations on evaluation of master athletes and middle-aged/senior individuals before they take part in physical activity and sports.

 • 242.
  Börjesson, Patrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kvantitativ studie av fysiologiska parametrar under fyra innebandymatcher: Undersökning av blodlaktatkoncentration och hjärtfrekvens under matchspel hos 14-åriga manliga innebandyspelare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka och kvantifiera ungdomars pulsvariation och undersöka blodlaktatkoncentration under matchspel innebandy. Fråge-ställningen berör i vilken pulszon spenderar manliga innebandyspelande tonåringar mest tid under matchspel och finns det skillnader i tid spenderad i olika pulszoner beroende på position? Hur varierar blodlaktatkoncentration under matchspel och finns det skillnader mellan positioner (backar, centrar och forwards)?

  Metod: Försökspersonerna i denna studie bestod av 15st manliga (medelvärde ± SD: Ålder 14,5 ± 0,5 år, Längd 174,3 ± 12cm, Vikt 66,8 ± 24 kg, VO2max 45,9 ± 2,0 (ml*kg-1*min-1), Maximal hjärtfrekvens 199,3 ± 2,5 slag per minut) innebandyspelare under 4st matcher i Stock-holms Innebandyförbund, serietillhörighet medelnivå mörkröd. Under varje match registrerades 11-13 spelares hjärtfrekvens (medelvärdet i % utav HFmax) samt att det togs blodprover på två spelare innan, under, vid paus och efter matchspel för mätning av blodlaktatskoncentration.

  Resultat: Gemensamma medelvärdet av hjärtfrekvens hos spelarna var 74 ± 4,68% utav HRmax under matcherna. Spelarna spenderade signifikant mer tid i pulszoner 2 (60-70% av HFmax) och 3 (70-80% av HFmax) än resterande pulzoner. Backar spenderade signifikant mer tid i pulszon 4 (80-90% av HFmax) än forwards. Målvakter spenderade signifikant lägre tid i pulszon 3 jämfört med övriga spelarpositioner. Målvakter spenderade även signifikant lägre tid i pulszon 5 (>90%) jämfört med forwards och centrar. Blodlaktatskoncetrat visade ett medelvärdet för samtliga positioner över 7 provtagningar var 7,45 ± 2,49 mmol/L. Vid sammanlagt medelvärdet av laktatkoncentration vid 4 matcher visades signifikant skillnad mellan prover tagna innan match (2,693 ± 0,72 mmol/L) och efter match (5,49 ± 2,16).

  Slutsats: I denna studie befann sig majoriteten av tiden i 70-100% av maximal hjärtfrekvens. Det framkommer även i denna studie att laktatkoncentrationen hos utespelarna stiger fort och är konsekvent relativt hög under matchspel. Där av bör såväl toleransträning som produktions-träning ingå för att förbereda ungdomar för matchspel i innebandy.

 • 243.
  Bø, Kari
  et al.
  Norwegian Sch Sport Sci, N-0806 Oslo, Norway..
  Artal, Raul
  St Louis Univ, Dept Obstet Gynecol & Womens Hlth, St Louis, MO 63103 USA..
  Barakat, Ruben
  Univ Politecn Madrid, Fac Ciencias Actividad Fis & Deporte INEF, Madrid, Spain..
  Brown, Wendy
  Univ Queensland, Sch Human Movement & Nutr Sci, Ctr Res Exercise, St Lucia, Qld, Australia..
  Davies, Gregory A. L.
  Queens Univ, Dept Maternal Fetal Med, Kingston, ON, Canada..
  Dooley, Michael
  King Edward VII Hosp London, Poundbury Clin Dorchester Poundbury Suite, London, England..
  Evenson, Kelly R.
  Univ N Carolina, Chapel Hill, NC USA.;Gillings Sch Global Publ Hlth, Dept Epidemiol, Chapel Hill, NC USA..
  Haakstad, Lene A. H.
  Norwegian Sch Sport Sci, Dept Sport Sci, N-0806 Oslo, Norway..
  Henriksson-Larsen, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kayser, Bengt
  Univ Lausanne, Inst Sports Sci, Fac Biol & Med, Lausanne, Switzerland..
  Kinnunen, Tarja I.
  Univ Tampere, Sch Hlth Sci, FIN-33101 Tampere, Finland.;Natl Inst Hlth & Welf, Dept Children Young People & Families, Helsinki, Finland..
  Mottola, Michelle F.
  Univ Western Ontario, R Samuel McLaughlin Fdn, Exercise & Pregnancy Lab, London, ON, Canada..
  Nygaard, Ingrid
  Univ Utah, Dept Obstet & Gynecol, Salt Lake City, UT USA..
  van Poppel, Mireille
  Graz Univ, Inst Sport Sci, Graz, Austria..
  Stuge, Britt
  Oslo Univ Hosp, N-0450 Oslo, Norway..
  Khan, Karim M.
  Univ British Columbia, Dept Family Practice, Vancouver, BC V5Z 1M9, Canada.;Univ British Columbia, Ctr Hip Hlth & Mobil, Vancouver, BC V5Z 1M9, Canada..
  Exercise and pregnancy in recreational and elite athletes: 2016 evidence summary from the IOC expert group meeting, Lausanne. Part 1-exercise in women planning pregnancy and those who are pregnant2016Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 50, nr 10, s. 571-589Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 244. Bø, Kari
  et al.
  Artal, Raul
  Barakat, Ruben
  Brown, Wendy
  Dooley, Michael
  Evenson, Kelly R
  Haakstad, Lene A H
  Larsen, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Kayser, Bengt
  Kinnunen, Tarja I
  Mottola, Michelle F
  Nygaard, Ingrid
  van Poppel, Mireille
  Stuge, Britt
  Davies, Gregory A L
  Exercise and pregnancy in recreational and elite athletes: 2016 evidence summary from the IOC expert group meeting, Lausanne. Part 2-the effect of exercise on the fetus, labour and birth.2016Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 50, nr 21, s. 1297-1305Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This is Part 2 of 5 in the series of evidence statements from the IOC expert committee on exercise and pregnancy in recreational and elite athletes. Part 1 focused on the effects of training during pregnancy and on the management of common pregnancy-related symptoms experienced by athletes. In Part 2, we focus on maternal and fetal perinatal outcomes.

 • 245.
  Bø, Kari
  et al.
  Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
  Artal, Raul
  St Louis University, St Louis, Missouri, USA..
  Barakat, Ruben
  Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, Spain..
  Brown, Wendy J
  University of Queensland, St Lucia, Queensland, Australia..
  Davies, Gregory A L
  Queens University, Kingston, Ontario, Canada..
  Dooley, Michael
  King Edward VII Hospital, London, UK..
  Evenson, Kelly R
  University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina, USA..
  Haakstad, Lene A H
  Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway..
  Kayser, Bengt
  University of Lausanne, Lausanne, Switzerland..
  Kinnunen, Tarja I
  University of Tampere, Tampere, Finland..
  Larsen, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. Umeå University, Umeå, Sweden..
  Mottola, Michelle F
  University of Western Ontario, London, Ontario, Canada..
  Nygaard, Ingrid
  University of Utah, Utah, Salt Lake City, USA..
  van Poppel, Mireille
  University of Graz, Graz, Austria..
  Stuge, Britt
  Oslo University Hospital, Oslo, Norway..
  Khan, Karim M
  University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada..
  Exercise and pregnancy in recreational and elite athletes: 2016/2017 evidence summary from the IOC expert group meeting, Lausanne. Part 5. Recommendations for health professionals and active women.2018Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 52, nr 17, s. 1080-1085, artikel-id bjsports-2018-099351Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 246.
  Bø, Kari
  et al.
  Norwegian School of Sport Sciences.
  Artal, Raul
  Barakat, Ruben
  Brown, Wendy J
  Davies, Gregory A L
  Dooley, Michael
  Evenson, Kelly R
  Haakstad, Lene A H
  Kayser, Bengt
  Kinnunen, Tarja I
  Larsén, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Mottola, Michelle F
  Nygaard, Ingrid
  van Poppel, Mireille
  Stuge, Britt
  Khan, Karim M
  Exercise and pregnancy in recreational and elite athletes: 2016/17 evidence summary from the IOC Expert Group Meeting, Lausanne. Part 3-exercise in the postpartum period.2017Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 51, nr 21, s. 1516-1525, artikel-id bjsports-2017-097964Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 247.
  Bø, Kari
  et al.
  Norwegian School of Sport Science, Oslo, Norway.
  Artal, Raul
  Saint Louis University, St Louis, Missouri, USA.
  Barakat, Ruben
  Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, Spain.
  Brown, Wendy J
  University of Queensland, Brisbane, Queensland, Australia.
  Davies, Gregory A L
  Queen's University, Kingston, Ontario, Canada.
  Dooley, Mike
  King Edward VII Hospital, London, UK.
  Evenson, Kelly R
  Gillings School of Global Public Health, Chapel Hill, North Carolina, USA..
  Haakstad, Lene A H
  Norwegian School of Sport Science, Oslo, Norway.
  Kayser, Bengt
  University of Lausanne, Lausanne, Switzerland.
  Kinnunen, Tarja I
  University of Tampere, Tampere, Finland.
  Larsén, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Mottola, Michelle F
  University of Western Ontario, London, Ontario, Canada.
  Nygaard, Ingrid
  University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA.
  van Poppel, Mireille
  University of Graz, Graz, Austria.
  Stuge, Britt
  Oslo University Hospital, Ullevål, Oslo, Norway.
  Khan, Karim M
  University of British Columbia, Vancouver, Canada.
  Exercise and pregnancy in recreational and elite athletes: 2016/17 evidence summary from the IOC expert group meeting, Lausanne. Part 4-Recommendations for future research.2017Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 51, s. 1724-1726, artikel-id bjsports-2017-098387Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 248.
  Cabrera Basurto, Danys Francisco
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Nordin, Jens Carl Mikael
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Sambandstudie mellan maximal styrka, effektutveckling och snabbhet2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka hos vältränade om det fanns något samband mellan maximal styrka, effektutveckling och snabbhet, dvs tester som till stor del speglar anaerob kapacitet. Syftet var också att undersöka om det här fanns någon skillnad och/eller likhet mellan kvinnor och män.

  (1) Hur ser det eventuella sambandet ut mellan effektutveckling och maximal styrka? (2) Hur ser det eventuella sambandet ut mellan effektutveckling och snabbhet? (3) Hur ser det eventuella sambandet ut mellan maximal styrka och snabbhet? (4) Hur ser det eventuella sambandet ut, på ovanstående frågeställningar, hos kvinnor och män?

  Metod: Metoden var kvantitativ och laborativ, utformad för att undersöka det eventuella sambandet mellan snabbhet, maximal styrka och effektutveckling – Detta testades genom tre olika fysiologiska tester. Testerna genomfördes på en grupp bestående av 10 män (ålder 24,4±2,8 år, kroppsvikt 78,9±9,7 kg och längd 175,6±7,5 cm) och 10 kvinnor (ålder 24,1±1,7 år, kroppsvikt 65±8,0 kg och längd 167±5,7 cm) som var vältränade men hade olika idrottsbakgrund. Målet var att, utifrån den undersökta gruppen, kunna göra uttalanden om en större population. Testerna som genomfördes var 1 RM knäböj (maximal styrka), sprint 5 m, 10 m och 30 m (snabbhet) samt ett Wingate-test (effektutveckling). Med hjälp av statistikprogrammet Statistica 12.0 och beräkningsmetoden Pearson korrelationskoefficient, har rådata från testerna beräknats för att redovisa det eventuella sambandet.

  Resultat: Resultatet visade att det fanns, antingen ett medelstarkt samband eller ett starkt samband mellan alla tre testerna, för hela gruppen. Majoriteten av testerna visade ett starkt samband, endast mellan effektutveckling och snabbhet 5 m och 30 m var det ett medelstarkt samband, inga svaga samband hittades. De starkaste sambanden som hittades, för hela gruppen, var mellan effektutveckling och maximal styrka (r 0,90 i absoluta tal och r 0,78 i relativa tal). Män hade, totalt sett, många fler starka samband mellan de olika testerna än kvinnor, kvinnor hade endast ett enda starkt samband, vilket var mellan effektutveckling och maximal styrka. Män å andra sidan hade, med majoritet (8 av 14), ett starkt samband mellan de olika testerna, de starkaste sambanden hittades mellan effektutveckling och övriga tester.

  Slutsats: Det fanns ett tydligt samband mellan de olika anaeroba kapaciteterna, för hela gruppen. När resultatet redovisas för kvinnor och män enskilt, så var slutsatsen inte densamma – Kvinnor visade både svagare och färre förekommande samband mellan alla kapaciteter än män. 

 • 249. Calbet, J A L
  et al.
  Mortensen, S P
  Munch, G D W
  Curtelin, D
  Boushel, Robert
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Constant infusion transpulmonary thermodilution for the assessment of cardiac output in exercising humans.2016Ingår i: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 26, nr 5, s. 518-527Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To determine the accuracy and precision of constant infusion transpulmonary thermodilution cardiac output (CITT-Q) assessment during exercise in humans, using indocyanine green (ICG) dilution and bolus transpulmonary thermodilution (BTD) as reference methods, cardiac output (Q) was determined at rest and during incremental one- and two-legged pedaling on a cycle ergometer, and combined arm cranking with leg pedaling to exhaustion in 15 healthy men. Continuous infusions of iced saline in the femoral vein (n = 41) or simultaneously in the femoral and axillary (n = 66) veins with determination of temperature in the femoral artery were used for CITT-Q assessment. CITT-Q was linearly related to ICG-Q (r = 0.82, CITT-Q = 0.876 × ICG-Q + 3.638, P < 0.001; limits of agreement ranging from -1.43 to 3.07 L/min) and BTD-Q (r = 0.91, CITT-Q = 0.822 × BTD + 4.481 L/min, P < 0.001; limits of agreement ranging from -1.01 to 2.63 L/min). Compared with ICG-Q and BTD-Q, CITT-Q overestimated cardiac output by 1.6 L/min (≈ 10% of the mean ICG and BTD-Q values, P < 0.05). For Q between 20 and 28 L/min, we estimated an overestimation < 5%. The coefficient of variation of 23 repeated CITT-Q measurements was 6.0% (CI: 6.1-11.1%). In conclusion, cardiac output can be precisely and accurately determined with constant infusion transpulmonary thermodilution in exercising humans.

 • 250. Calbet, José A L
  et al.
  Losa-Reyna, José
  Peralta, Rafael Torres
  Rasmussen, Peter
  Ponce-González, Jesús Gustavo
  Sheel, A William
  de la Calle-Herrero, Jaime
  Grau, Amelia Guadalupe
  Morales-Alamo, David
  Fuentes, Teresa
  Rodríguez-García, Lorena
  Siebenmann, Christoph
  Boushel, Robert
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Lundby, Carsten
  Limitations to oxygen transport and utilisation during sprint exercise in humans: evidence for a functional reserve in muscle O2 diffusing capacity.2015Ingår i: Journal of Physiology, ISSN 0022-3751, E-ISSN 1469-7793, Vol. 593, nr 20, s. 4649-4664Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  KEY POINTS SUMMARY: Severe acute hypoxia reduces sprint performance. Muscle VO2 during sprint exercise in normoxia is not limited by O2 delivery, O2 off-loading from haemoglobin or structure-dependent diffusion constraints in the skeletal muscle of young healthy men. A large functional reserve in muscle O2 diffusing capacity exists and remains available at exhaustion during exercise in normoxia, which is recruited during exercise in hypoxia. During whole-body incremental exercise to exhaustion in severe hypoxia leg VO2 is primarily dependent on convective O2 delivery and less limited by diffusion constraints than previously thought. The kinetics of O2 off-loading from haemoglobin does not limit VO2 peak in hypoxia. Our results indicate that the limitation to VO2 during short sprints resides in mechanisms regulating mitochondrial respiration.

  ABSTRACT: To determine the contribution of convective and diffusive limitations to VO2 peak during exercise in humans oxygen transport and haemodynamics were measured in eleven men (22 ± 2 years) during incremental (IE) and 30-s all-out sprints (Wingate test, WgT), in normoxia (Nx, PI O2 :143 mmHg) and hypoxia (Hyp, PI O2 :73 mmHg). Carboxyhaemoglobin (COHb) was increased to 6-7% before both WgTs to left-shift the oxyhaemoglobin dissociation curve. Leg VO2 was measured by the Fick method, and leg blood flow (BF) with thermodilution and muscle O2 diffusing capacity (DMO2 ) was calculated. In the WgT mean power output, leg BF, leg O2 delivery and leg VO2 were 7, 5, 28 and 23% lower in Hyp than Nx (P < 0.05), however, peak WgT DMO2 was higher in hypoxia (51.5 ± 9.7) than Nx (20.5 ± 3.0 ml min(-1) mmHg(-1) , P < 0.05). Despite a similar PaO2 (33.3 ± 2.4 and 34.1 ± 3.3 mmHg), mean capillary PO2 (16.7 ± 1.2 and 17.1 ± 1.6 mmHg), and peak perfusion during IE and WgT in Hyp, DMO2 and leg VO2 were 12 and 14% higher during WgT than IE in Hyp (both, P < 0.05). DMO2 was apparently insensitive to COHb (COHb: 0.7 vs 7%, in IE Hyp and WgT Hyp). At exhaustion, the Y equilibration index was well above 1.0 in both conditions, reflecting greater convective than diffusive limitation to the O2 transfer both in Nx and Hyp. In conclusion, muscle VO2 during sprint exercise is not limited by O2 delivery, the O2 off-loading from haemoglobin or structure-dependent diffusion constraints in the skeletal muscle. These findings reveal a remarkable functional reserve in muscle O2 diffusing capacity. This article is protected by copyright. All rights reserved.

2345678 201 - 250 av 1700
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf