Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 1700
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Björk Andersson, Patric
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Tränarlänken.
  Kravanalys för Specialidrotten2004Studentuppsats
 • 152.
  Björk, Per
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fysisk utveckling och träning hos barn och ungdomar inom innebandy: En systematisk litteraturöversikt av träningsbarhet i förhållande till fysisk mognad2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte: Finna forskningsbaserade underlag för hur fysisk barn- och ungdomsträning bör bedrivas, från nybörjarnivå som barn (ca sex år) till avancerad nivå som ung senior (ca 18 år) och koppla detta till innebandy.

  Frågeställningar: Finns det perioder under uppväxten då unga idrottare är extra mottagliga för en viss typ av träning? Hur bör träningen utformas under uppväxten uppdelat i delkapaciteterna: aerobt, anaerobt, styrka, rörlighet och koordination/teknik?

  Metod: Systematisk litteraturöversikt av befintlig forskning inom det valda problemområdet. Sökningar i databasen EBSCOhost har utförts. Från sammanlagt i 713 st. artiklar har tolv artiklar sållats fram som gick vidare till dataextraktion. Inklusionskriterierna för artiklarna var: peer reviewed artiklar, publicerade på engelska januari 2003 – oktober 2012, population: 6-18 års ålder av båda könen. Exklusionskriterierna var: någon form utav diagnos, skada eller sjukdom hos populationen. Under tiden tillkom fyra relevanta artiklar från referenslistor hos de redan inkluderade artiklarna.

  Resultat: Utav de 16 st artiklar som ingick i dataextraktionen säger tolv att det finns perioder under uppväxten då idrottare är extra mottagliga för en viss typ av träning och två säger att det generellt inte finns sådana perioder. Två utav artiklarna säger både ja och nej på frågan.

  Inom den aeroba delkapaciteten, styrka/snabbhet och koordination sker utvecklingen kontinuerligt under hela uppväxten samtidigt verkar det också finnas perioder där utvecklingstakten i dessa delkapaciteter accelereras. Inom den anaeroba delkapaciteten finns det en acceleration av förmågan i samband med den ökning i muskelmassa som sker efter tillväxtspurten. Det finns motsägningar och oklarheter i forskningen gällande utvecklingstakten inom de olika delkapaciteterna.

  Slutsats: Den aeroba delkapaciteten, styrka/snabbhet och koordination/teknik är viktiga inom innebandy och i dem sker utvecklingen kontinuerligt under hela uppväxten. Därför bör de också tränas och ibland prioriteras under hela uppväxten. Det verkar även finnas perioder där utvecklingstakten i dessa delkapaciteter accelereras och därför kan en viss fokusering av träningen motiveras under dessa perioder även om övriga delkapaciteter inte skall försummas. En fokusering av träningen mot den anaeroba delkapaciteten innan muskelmassan börjar utvecklas skulle förmodligen ge begränsade resultat. Problemområdet behöver utforskas ytterligare för att kunna ge mer specifika rekommendationer om vilka träningssätt som är mest effektiva för barn och ungdomar. Forskning speciellt riktad mot flickor eftersökes.

  Nyckelord: Träning, utveckling, barn, ungdomar, pubertet, innebandy.

 • 153.
  Björkenstig, Veronica
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  ”Jag är inte kurator, psykolog eller pappa till alla barn, jag är inte bilmekaniker heller”: En studie om idrottslärares yrkesetiska dilemman2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning

  I Sverige har vi skolplikt. Detta innebär att alla barn inte bara får möjlighet att utveckla kunskap, utan att alla barn rentav är skyldiga att gå i skolan. Detta ställer krav på dem som har skolan som sin arbetsplats och i första hand lärarna. Skolan är en komplex verksamhet där lärarna dagligen möter etiska dilemman, av olika slag. Syftet med denna studie är därför att belysa hur olika idrottslärare skulle agera om de ställdes inför samma hypotetiska dilemma i ämnet idrott & hälsa, samt varför denna kunskap är viktig för vår yrkesprofession.

  Metod

  Genom en kvalitativ studie med intervjuer som datainsamlingsmetod var tanken att djupgående följa fyra idrott och hälsa lärares resonemang i etiska dilemman. Genom tre föruppställda dilemman skulle lärarna diskutera sig fram till hur de hypotetiskt tänkte, att de skulle agera om de ställdes inför dem.

  Resultat

  Resultatet av studien visar att det inte finns en enighet mellan lärarna i deras resonemang om agerande. Agerandet av handlingsalternativ för dilemmana påverkas av både skolan som organisation och av lärarna som personer. Alltså, valet av handlingsalternativ beror på allt ifrån hur skolan har valt att organisera undervisningen och vilka resurser och regler som finns på skolan, till var lärare själva anser att deras gräns i yrkesprofessionen går och var de sätter gränser för ansvar. Studien visar även att det inte finns några givna svar på hur lärare bör agera när de ställs inför etiska dilemman. Lärare efterlyser även mer konkreta riktlinjer i styrdokument samt önskar mer fortbildning och mer kunskap i konflikthantering, för att kunna tackla de etiska dilemman som tillhör idrott- och hälsalärarnas vardag.

  Slutsats

  Studien har spritt ljus över den problematik som finns i skolan, rörande etiska dilemman i idrott och hälsa undervisningen. Dessutom har studien öppnat för vidare forskning på en rad områden såsom simundervisningens vara och icke vara, samt hur lärarens profession kan ställas i förhållande till lärarens utbildning.

 • 154.
  Björklund, Ida
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Norlin, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lagvärdar - ett spel för gallerierna?: En studie om senior- och ungdomslagens syn på lagvärdsarbetet2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur berörda fotbollslag i senior- och ungdomsserierna har uppfattat lagvärdsarbetet, genom att problematisera och belysa behovet av lagvärdar och vilka effekter som lagen ser av detta arbete. De frågeställningar som vi använde var: Anser berörda lag att det finns ett fortsatt behov av lagvärdar och hur uppfattar lagen själv idén med lagvärdar? Uppnår lagvärdarna sitt syfte, utifrån Stockholms Fotbollförbunds riktlinjer? Är lagvärdsutbildningen tillräcklig, sett utifrån dagens utformning? Har säkerheten runt matcherna förbättrats, i och med införandet av lagvärdar?

  Metod

  Vi har gjort en totalundersökning omfattande samtliga lag som spelar i Stockholms Fotbollförbunds seriesystem och omfattas av kravet på lagvärd. Datainsamling har skett i form av enkät, utformad i samråd med Stockholms Fotbollförbund.

  Resultat

  Majoriteten av de responderande lagen anser att ett fortsatt behov av lagvärd finns. På frågan om lagvärdarna uppfyller sitt syfte, skiftade svaren. Många anser att de uppfyller sitt syfte, dock visade svaren på att många av respondenterna som svarat ja, trots detta inte vet hela innebörden av lagvärdsarbetet. De som är negativa till lagvärdsarbetet tycker i många fall att det är en extra börda som läggs på laget. Resultatet visade vidare att respondenterna i stor utsträckning anser att utbildningen är tillräcklig, samt att effekten av lagvärdsarbetet har inneburit att det blivit lugnare kring de flesta matcher, samtidigt som det inneburit en större förståelse för domarens utsatta roll under match.

  Slutsats

  Vår uppfattning efter genomförd studie var att syftet med lagvärdsarbetet är bra, men att det i praktiken inte uppnår syftet. Åtgärder och förbättringar måste vidtas för att detta arbete skall kunna fungera i framtiden. Förslag på åtgärder är ett tydligt utformat regelverk för lagvärdar och fadderskap där äldre spelare syftar att fungera som goda förebilder för yngre spelare.

 • 155.
  Björklund, Linnéa
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Flodin, Tuva
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Rekommendera mera!: En studie på hur barnmorskor upplever, uppfattar och använder rekommendationerna för fysisk aktivitet under graviditet.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur existerande riktlinjer för fysisk aktivitet för kvinnor under graviditet ser ut och hur de tillämpas på mödravårdscentraler. Undersökningen gjordes på de barnmorskor som arbetar på mödravårdscentraler kopplade till Stockholms läns landsting. 

  Frågeställningar:

  1. Hur ser rekommendationerna för fysisk aktivitet ut för kvinnor under graviditet? 
  2. Hur tillämpas dessa på mödravårdscentraler i Stockholms län?

  Metod:

  Studien undersökte och granskade existerande styrdokument för rekommendationer av fysisk aktivitet vid graviditet, dessa användes därefter till ett underlag för ett utformande av en enkät. På hemsidan för Stockholms läns landsting finns 33 mödravårdscentraler angivna, samtliga centraler kontaktades via mail. Därefter skickads en enkät ut, utformad på en tjänst på internet, som skickades per mail via en länk. Samtliga centraler hade möjlighet att delta, dock var deltagandet frivilligt. Enkäten avsåg bland annat att undersöka barnmorskornas erfarenheter av fysisk aktivitet under graviditet, om de ansåg detta som positivt eller negativt, deras egen inställning till fysisk aktivitet samt hur deras råd till patienter var utformade. De redan granskade styrdokumenten med riktlinjer för fysisk aktivitet, författade av de största aktörerna och Stockholms läns landsting analyserades återigen. En sammanfattning togs därefter fram för att sammanställa vilka rekommendationer som var relevanta och användbara för att besvara studiens frågeställningar.

  Resultat:

  17 barnmorskor deltog i studien. Mer än hälften av respondenterna anser att fysisk aktivitet vid graviditet är positivt, men att anpassningar krävs, samt att det är viktigt att lyssna på kroppen och dess signaler. En mer kontrollerad viktuppgång, minskad smärta i rygg/bäcken, mindre komplikationer generellt och även bättre psykiskt välmående var några positiva effekter av fysisk aktivitet som var återkommande i svaren. De nackdelar som nämndes var foglossning, samt smärta i bäckenbotten/rygg kan förvärras vid promenader och gång i trappor. Fler nackdelar som angavs var att fysisk aktivitet kan även medföra högt tryck på anklar/vrister, vilket kan medföra komplikationer då dessa blir sköra under graviditet. Dock använde majoriteten sig av mer generella råd till sina patienter. Dessa kom övervägande från vårdguiden, vilket lyder ca 30 minuters rörelse om dagen.

  Slutsats:

  Det behövs mer utbildning för dessa barnmorskor vad gäller fysisk aktivitet vid graviditet. Utbildningen bör leda till mer kunskap kring personligt anpassad information och individuella råd om fysisk aktivitet till gravida.

 • 156.
  Björkman, Frida
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Bohman, Tony
  Ekblom-Bak, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Ekblom, Örjan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  The ability of a submaximal cycle ergometer test to detect changes in VO2maxManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 157.
  Björkman, Frida
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Edin, Fredrik
  University of Gothenburg.
  Mattsson, C Mikael
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Larsen, Filip
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll.
  Ekblom, Björn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Regular moist snuff dipping does not affect endurance exercise performance.2017Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 12, nr 7, artikel-id e0181228Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Physiological and medical effects of snuff have previously been obtained either in cross-sectional studies or after snuff administration to non-tobacco users. The effects of snuff cessation after several years of daily use are unknown. 24 participants with >2 years of daily snuff-use were tested before and after >6 weeks snuff cessation (SCG). A control group (CO) of 11 snuff users kept their normal habits. Resting heart rate (HR) and blood pressure (BP) were significantly lower in SCG after snuff cessation, and body mass was increased by 1.4 ± 1.7 kg. Total cholesterol increased from 4.12 ± 0.54 (95% CI 3.89-4.35) to 4.46 ± 0.70 (95% CI 4.16-4.75) mM L-1 in SCG, due to increased LDL, and this change was significantly different from CO. Resting values of HDL, C-reactive protein, and free fatty acids (FFA) remained unchanged in both groups. In SCG group, both HR and BP were reduced during a four-stage incremental cycling test (from 50 to 80% of VO2max) and a prolonged cycling test (60 min at 50% of VO2max). Oxygen uptake (VO2), respiratory exchange ratio, blood lactate (bLa) and blood glucose (bGlu) concentration, and rate of perceived exertion (RPE) were unchanged. In CO group, all measurements were unchanged. During the prolonged cycling test, FFA was reduced, but with no significant difference between groups. During the maximal treadmill running test peak values of VO2, pulmonary ventilation (VE), time to exhaustion and bLa were unchanged in both groups. In conclusion, endurance exercise performance (VO2max and maximal endurance time) does not seem to be affected by prolonged snuff use, while effects on cardiovascular risk factors are contradictory. HR and BP during rest and submaximal exercise are reduced after cessation of regular use of snuff. Evidently, the long-time adrenergic stress on circulation is reversible.

 • 158.
  Björkman, Frida
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms och Mats Börjessons forskningsgrupp.
  Edin, Fredrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms och Mats Börjessons forskningsgrupp.
  Mattsson, C. Mikael
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms och Mats Börjessons forskningsgrupp.
  Larsen, Filip
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms och Mats Börjessons forskningsgrupp.
  Ekblom, Björn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms och Mats Börjessons forskningsgrupp.
  Regular oral moist snuff dipping does not impair physical performanceArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 159.
  Björkman, Frida
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Eggers, Andrea
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Stenman, Adam
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Bohman, Tony
  Karolinska institutet.
  Ekblom, Björn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Ekblom, Örjan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Sex and maturity status affected the validity of a submaximal cycle test in adolescents.2018Ingår i: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 107, nr 1, s. 126-133Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AIM: This study assessed the validity and reliability of the Ekblom-Bak (EB) submaximal cycle test in adolescents and identified any sex- or maturity-related factors for prediction errors.

  METHODS: We recruited 50 healthy subjects through a public announcement in Stockholm, Sweden, in 2016. The 27 boys and 23 girls were aged 10-15 years and in Tanner stages I-IV. They performed an EB test and incremental treadmill running test for direct measurement of maximal oxygen uptake (VO2 max).

  RESULTS: The estimation error of VO2 max was 0.09 L/min. The correlation (r) was 0.86, and the standard error of the estimate (SEE) was 0.29 L/min. The largest overestimation was seen in prepubertal boys (0.49 L/min). The best precision of the EB test was achieved when boys in Tanner stages I and II were re-calculated using the prediction equation developed for adult women. This yielded a mean difference of -0.05 L/min, r = 0.92 and SEE 0.23 L/min, in the entire sample. The prediction error was lowered in boys, but not girls, with increasing pubertal maturity.

  CONCLUSION: The EB test was reasonably valid in adolescents, seemed to be related to sex and maturity status, and our findings support its use.

 • 160.
  Björkman, Frida
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Ekblom-Bak, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Ekblom, Örjan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Ekblom, Björn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Validity of the revised Ekblom Bak cycle ergometer test in adults.2016Ingår i: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 116, nr 9, s. 1627-1638Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To further develop the Ekblom Bak-test prediction equation for estimation of VO2max from submaximal cycle ergometry.

  METHODS: The model group (117 men and 100 women, aged 48.3 ± 15.7 and 46.1 ± 16.8 years, VO2max 46.6 ± 11.1 and 40.4 ± 9.6 mL kg(-1) min(-1), respectively) and the cross-validation group (60 men and 55 women, aged 40.6 ± 17.1 and 41.6 ± 16.7 years, VO2max 49.0 ± 12.1 and 43.2 ± 8.9 mL min(-1) kg(-1), respectively) performed 4 min of cycling on a standard work rate (30 W) directly followed by 4 min on a higher work rate. Heart rate (HR) at each work rate was recorded. Thereafter, participants completed a graded maximal treadmill test for direct measurement of oxygen uptake. The new prediction equation was cross-validated and accuracy compared with the original Ekblom Bak equation as well as by the Åstrand test method.

  RESULTS: The final sex-specific regression models included age, change in HR per-unit change in power (ΔHR/ΔPO), the difference in work rates (ΔPO), and HR at standard work rate as independent variables. The adjusted R (2) for the final models were 0.86 in men and 0.83 in women. The coefficient of variation (CV) was 8.7 % and SEE 0.28 L min(-1). The corresponding CV and SEE values for the EB-test2012 and the Åstrand tests were 10.9 and 18.1 % and 0.35 and 0.48 L min(-1), respectively.

  CONCLUSION: The new EB-test prediction equation provides an easy administered and valid estimation of VO2max for a wide variety of ages (20-86 years) and fitness levels (19-76 mL kg(-1) min(-1)).

 • 161.
  Björkman, Frida Maria Eleonora
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Validity and reliability of a submaximal cycle ergometer test for estimation of maximal oxygen uptake2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Maximal oxygen uptake (VO2max) is the highest obtained rate of oxygen consumption during a physically intense dynamic whole-body activity. VO2max is an important factor for many types of physical performance, as well as a strong independent predictor of health and longevity. Thus, it is important to have accurate and precise methods for assessment of VO2max.

  A direct measurement of VO2max is often conducted via indirect calorimetry during maximal exercise. The demand for maximal effort from an individual, along with the need for laboratory equipment, makes direct measurements unsuitable in the general, non-athlete population. There are also a number of contraindications that limit the possibility to conduct direct measurements of VO2max in many settings. Instead, several other exercise tests have been developed in order to facilitate the procedure of determination and evaluation of cardiorespiratory fitness in different populations. These tests can be either of submaximal or maximal character. Commonly used work modes are stepping, walking, and cycling. The overall aim of this thesis was to describe the background to, and the development of, submaximal cycle ergometer tests for estimation of VO2max.

  The present thesis focuses on the validity and reliability of a new submaximal cycle ergometer test – the Ekblom-Bak test (EB test). The first study described the test procedure for the new cycle ergometer test and the creation of an accompanying mathematical model (prediction equation) for estimation of VO2max. The development of the test and its associated prediction equation was continued in study II, while it was further validated in adults and adolescents in study II and IV. Study III examined the ability to use a submaximal cycle ergometer test in order to detect changes in VO2max over time.

  The EB test comprises of 8 minutes of continuous cycling – 4 minutes at 0.5 kp, followed by 4 minutes at a higher, individually chosen work rate – with a pedalling rate of 60 revolutions per minute. The test measures the change in HR (ΔHR) between the two different work rates (ΔPO), and the variable ΔHR/ΔPO was obtained and linked to measured VO2max. In study I, the validity and reliability of the EB test and the associated prediction equation was tested in a mixed population with regard to sex, age, and physical activity status. The subjects performed repeated submaximal cycle ergometer tests and maximal running tests for direct determination of VO2max (reference value). There was a strong correlation between estimated and measured VO2max, with an adjusted R2 of 0.82 and a corresponding coefficient of variation (CV) of 9.3%. Although there was a relatively high precision in the estimation of VO2max by the prediction equation, it was evident that individuals with high VO2max were underestimated and individuals with low VO2max were overestimated. This issue was further addressed in study II.

  In study II, the size of the study population was increased, in order to broaden the valid range and evaluate the use of sex-specific prediction equations. The estimation error was slightly decreased, and the sex-specific prediction equations resulted in an adjusted R2 of 0.91 and a CV of 8.7% in the whole group. The new models were also evaluated in a cross-validation group, where the adjusted R2 was 0.90 and CV 9.4%.

  The relation between the estimation error and changes in VO2max over time was investigated in study III. Follow-up tests were conducted in 35 subjects, in order to examine the conformity between changes in measured and estimated VO2max over a timespan of 5 to 8 years. Results showed a moderate correlation between change in measured VO2max and change in estimated VO2max (r = 0.75). Changes in body mass or changes in work efficiency did not relate to the change in assessment error. 

  In study IV, the aim was to determine the applicability and validity of the EB test in pre-pubertal and pubertal adolescents. Medical examinations and assessment of sexual maturity (according to the stages of Tanner) were performed in addition to the physical tests. The included subjects (n = 50) were 10 to 15 years old and in Tanner stages I–IV. The measurement error (the difference between measured and estimated VO2max) was related to maturity in boys, but not in girls. The measurement error decreased for the whole group when the equation developed for women was used for the boys in Tanner I and II. This modification in the calculations of VO2max resulted in an adjusted R2 of 0.83 and SEE 0.23 L/min. Hence, the most accurate prediction of VO2max from the EB test is generated if the test result is accompanied by ratings of sexual maturity in adolescents. Analysis of the test-retest values showed no significant change in estimated VO2max from repeated tests within two weeks of each other. 

  In summary, the EB test proved to be a reliable and valid test throughout a wide range of ages (20 to 85 years) and fitness levels (1.33 to 3.94 L/min in women, and 1.67 to 5.97 L/min in men). The test was also found to be useful and reasonably valid for determination of VO2max in pre-pubertal and pubertal adolescents, preferably after adjustment for sexual maturity status in boys. Furthermore, it was shown that the EB test captured fairly well an actual change in VO2max during a period of 5 to 8 years. However, it is still unknown whether the test has an acceptable sensitivity for detection of a training-induced increase in VO2max. Further studies are needed to evaluate if the test can be used in diseased individuals with or without different medications. The EB test can be used in health-related clinical settings, sports and fitness clubs.

 • 162.
  Björkman, Frida
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Mattsson, C. Mikael
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Antiinflammatoriska medel troliga storsäljare i OS2012Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, nr 2, s. 40-43Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det är mycket vanligt att idrottare använder antiinflammatoriska läkemedel både för att behandla skador och döva smärta. Hur lämpligt är det att använda preparaten under hård träning och tävling, och vad kan medicineringen ha för konsekvenser?

 • 163.
  Björkman, Frida
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Mattsson, C. Mikael
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Hur farlig är multisport?2011Ingår i: Svensk IdrottsMedicin, ISSN 1103-7652, Vol. 30, nr 4, s. 8-11Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den övervägande delen av deltagarna i större multisporttävlingar drabbas av någon typ av skada som i de flesta fall är lindrig. Men det är ändå ingen tvekan om att multisport kan vara farligt. Det ställs höga krav på medicinsk personal att kunna hantera en mångfald av skador och sjukdomar.

 • 164.
  Björn, Tobias
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Arbetskravsprofil och kapacitetsanalys inom kvinnlig truppgymnastik2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet var att undersöka arbetskraven och den fysiska kapaciteten hos kvinnliga truppgymnaster. Ett ytterligare syfte var att se om det förelåg någon skillnad mellan två elitlag med avseende på fysisk kapacitet. Frågeställningar: Vilka fysiska krav ställs på kvinnliga truppgymnaster under träning och tävling? Vilken generell fysisk kapacitet har kvinnliga truppgymnaster i den svenska eliten?

  Metod: Gymnaster från två olika elitlag i truppgymnastik har genomfört ett testbatteri avsett att utvärdera maximal aerob kapacitet, explosiv- och uthållighetsstyrka, snabbhet och rörlighet. Båda lagen har tillhört toppen inom svensk gymnastik i flera år, det ena laget har vunnit flera SM-tävlingar och tävlat internationellt, medan det andra laget har placerat sig på tredje till sjätte plats på SM. För att undersöka kraven inom sporten genomfördes puls- och blodlaktatmätningar under träning såväl som under en tävlingssimulering.

  Resultat: Träning i truppgymnastik sker med en ganska låg intensitet med 60-69 % av maxpulsen. Under tävling är fristående den gren med högst intensitet med 91 %, därefter kommer trampett med 87 % och sist tumbling med 84 % av maxpulsen. Samtliga grenar under tävling belastar kroppen så att laktat ansamlas i blodet med uppmätta värden från 5,5 till 8,0 mmol/l. Gymnasterna hade ett VO2max på 45,8 ml x min-1 x kg-1, CMJ 33,7cm, 20m sprint 3,22s, dips 15,3st och en rörlighet i aktiv höftflexion på 102-107º. Vid jämförelse mellan lagen uppkom signifikanta skillnader i fyra moment: passiv höftflexion med både höger och vänster ben samt v-sit och dips.

  Slutsats: Arbetskraven och intensiteten är höga under en tävling. Träning håller normalt en relativt låg intensitet, och bör anpassas så att delar av den motsvarar den höga intensiteten som råder under tävling. Gymnasterna hade ett relativt lågt maximalt syreupptag, vilket tyder på att det inte ställs speciellt höga aeroba krav. En ökad aerob kapacitet skulle kunna möjliggöra en ökad intensitet och effektivitet under träningen samt en bättre återhämtning under och mellan träningarna. Det är främst kroppens anaeroba processer som belastas och ställs krav på i tumbling och trampett.

  Truppgymnasternas generella styrka var betydligt högre i dips, chin ups och vertikala sit ups jämfört med högskolestuderande idrottsstudenter. Utövare av liknande sporter som artistisk gymnastik och tumbling har visat sig ha en högre explosiv hoppförmåga samt större explosiv styrka i höftleds- och bålflexion, men är likvärdig på 20m sprint med truppgymnasterna. Att det uppkom skillnader mellan lagen på styrkemomenten, till det högre rankade lagets fördel, kan innebära att styrkan har vissa positiva effekter för träning och tävlingsresultatet, men det bör undersökas ytterligare.

 • 165.
  Blom, Victoria
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi. Karolinska institutet.
  Kallings, Lena
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Ekblom, Björn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Wallin, Peter
  HPI Health Profile Institute AB, Stockholm, Sweden.
  Andersson, Gunnar
  HPI Health Profile Institute AB, Stockholm, Sweden.
  Hemmingsson, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ekblom, Örjan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Söderling, Jonas
  Karolinska institutet.
  Ekblom Bak, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Self-Reported General Health, Overall and Work-Related Stress, Loneliness, and Sleeping Problems in 335,625 Swedish Adults from 2000 to 2016.2020Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 17, nr 2, artikel-id E511Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The prevalence of poor health, in particular stress-related mental ill-health, is increasing over time and birth cohorts. As rapid societal changes have occurred in the last decade and still are occurring, there is an interest in investigating the trends in health-related factors. The aim of the present study was to investigate trends in self-reported general health, overall stress, work-related stress, feelings of loneliness, and sleeping problems in 335,625 Swedish adults across categories of gender, geographic regions, length of education, and age from 2000 to 2016. On population level, sleeping problems and poor general health have increased markedly and significantly, while experiences of work stress decreased between 2000 and 2016 (p < 0.05). Overall stress and level of loneliness were unchanged (p > 0.05). The risk of having ≥3 symptoms (any of poor or very poor general health, often or very often perceived overall stress, loneliness, or sleeping problems) has increased significantly from 2000 to 2016 (ß = 1034 (1027-1040)). This increase was significantly higher in young (ß = 1052 (1038-1065)) and individuals with lower education (ß = 1056 (1037-1076)) compared to older and high length of education.

 • 166.
  Blomberg, Emmy
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Norling, Therése
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hälsoombud och hälsoinspiratörer: ett företags hälsofrämjande arbete2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med vår studie var att undersöka arbetsmetoden hälsoombud/hälsoinspiratörer för att se hur den tillämpades på två olika avdelningar inom samma företag, samt att ta reda på om medarbetarna var medvetna om att det fanns ett hälsofrämjande arbete på deras arbetsplats och vad detta innebar.

  Våra frågeställningar var:

  -         Hur är arbetsmetoden hälsoombud och hälsoinspiratörer i det hälsofrämjande arbetet utformad på detta företag?

  -         Når det hälsofrämjande arbetet ut till medarbetarna och i sådant fall hur?

   

  Metod

  Vi undersökte två hälso- och arbetsmiljökommittéer, vilka vi kom i kontakt med genom företagshälsovården som samarbetar med företaget. Personliga intervjuer gjordes med två hälsoombud från dessa kommittéer och därtill fem hälsoinspiratörer. Vi skickade även enkäter till medarbetarna för att få svar på om det hälsofrämjande arbetet når ut.

   

  Resultat

  Trots att företaget hade strukturer för hälsoarbetet som gällde för hela företaget visade våra resultat att avdelningarna skiljde sig åt. Faktorer som visade sig viktiga för ett framgångsrikt hälsoarbete var bl.a. utbildning, stöd från företagshälsovård och närmaste chef, tydliga riktlinjer i organisationen för hur arbetet skulle bedrivas, samt kommunikation i alla riktningar. Av resultaten från enkäterna kunde vi konstatera att en stor del av medarbetarna hade dålig eller ingen kännedom om företagets hälsoarbete och därmed hälsoinspiratörernas arbete på den egna avdelningen. Resultaten skiljde sig dock åt mellan avdelningarna, då medarbetarna på den ena avdelningen hade större insyn i hälsoarbetet.

   

  Slutsats

  Arbetsmetoden med hälsoombud och hälsoinspiratörer är ett bra sätt att arbeta hälsofrämjande på en arbetsplats, då man effektivt når alla medarbetare. En förutsättning för detta är dock att arbetet är bra strukturerat och att det finns ansvariga personer på arbetsplatsen som är insatta och engagerade. En annan viktig faktor är att det finns en väl fungerande kommunikation inom organisationen.  

 • 167.
  Blomberg, Oscar
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Becker, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Att vila sig stark i musculus quadriceps femoris: en systematisk litteraturstudie2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med litteraturstudien var att göra en granskning av vetenskapliga studier med avsikt att undersöka vilotidens effekt för styrkeutveckling i musculus quadriceps femoris. Med vilotid avses vilan mellan seten vid aktuellt träningstillfälle samt antal träningstillfällen per vecka.

   

  Frågeställningar:

  1. Hur ser sambandet ut med avseende på vilan mellan seten och styrkeutvecklingen?

  2. Hur påverkar antal träningstillfällen per vecka styrkeutvecklingen?

   

  Metod

  En systematisk litteraturstudie genomfördes i de utvalda databaserna PubMed, SportDiscus, Cochrane och PEDro. Specifika sökord och kombinationer av dessa utgjorde en grund för sökningarna. Inklusions- och exklusionskriterier formulerades för att hitta relevanta artiklar. Fem artiklar inkluderades och kvalitetsgranskades med hjälp av PEDro scale, för att sedan rangordnas efter kvalitet.

   

  Resultat

  De inkluderade artiklarna hade en medelgod kvalitet enligt PEDro scale. En längre vila mellan seten gav mer ökning i styrka i m. quadriceps femoris än en kortare vila. Tre träningstillfällen per vecka gav en större styrkeutveckling än färre gånger hos vuxna män och kvinnor. För äldre gav en till två träningstillfällen per vecka samma styrkeutveckling som tre träningstillfällen per vecka.

   

  Slutsats

  Det behövs mer forskning med högre kvalitet än den som hittats i denna studie. Detta för att kunna klargöra vilan mellan setens effekt på styrkeutveckling. En vila längre än 160 sekunder behöver också utforskas. Antal träningstillfällen per vecka verkar dock ha större betydelse för vuxna män och kvinnor än för äldre män och kvinnor. 

 • 168.
  Blomhage, Jonas
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kombinationsträningseffekter på fysiologiska egenskaper relevanta för handbollsprestation på elitnivå.: En experimentell interventionsstudie på manliga elithandbollsspelare under tävlingssäsong.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka de fysiologiska effekterna av kombinationsträning, innefattande styrketräning, contrast complex training (CCT) kombinerat med intervallträning i form av upprepade kortare sprintar (ca 6 s) (RSE) eller längre (30 s) högintensiva intervaller (HIIT) hos handbollsspelare i herrelit, under tävlingssäsong.

  Metod: Under 12 veckor, i tävlingssäsong, genomförde 15 elithandbollsherrar, utöver sin vanliga handbollsträning antingen RSE (n=8) bestående av 10 repetitioner av shuttle sprintar (2 x 15 m) med start varje minut och med passiv vila eller HIIT (n=7) bestående av 5 reps av 30-s all-out sprintar med riktningsförändringar. Båda grupperna genomförde ocksåCCT bestående av 3 set med 3 övningar (3 x knäböj 90 % av 1RM, 6 x jump squat med 50 % av kroppsvikten, 6 x dropp jump från 30 cm Pre- och posttesterna inkluderade jump squat (JS) (RFD (Ns/kg)), 5 jump for distance test (5JT) (m), 30m sprint (5m (s), 20-30m (m/s), repeated shuttle sprint ability test (RSSA) (RSA Bäst, Sämst, Tot (s) samt beräknat trötthetindexFI (%), Sdec (%)), 1 RM knäböj (koncentrisk) (kg/kg kroppsvikt), Yo-Yo intermittent recovery test (YYIRT 1)(m) and maximal syreupptagningstest (VO2max) (l O2/min, ml·kg-0.75·min-1). Resultat: Båda grupperna ökade signifikant maxstyrkan i knäböj, RSE gruppen (8,8 %) mer än HITT (7,4 %) (p<0.01). I motsats visade HIIT gruppen större förbättringar i rate of force development (RFD) (63,3 %) än RSE (56,3 %) (p<0,05). VO2max ökade signifikant och likartat i båda grupperna (~2%). I testet för specifik uthållighet (YYIRD 1), var förbättringen i RSE gruppen 9,4 % jämfört med HIIT-gruppens 5,8 %. Både RSE (-5,7 %) och HIIT (-2 %) visade försämringar i acceleration (5 m sprint). Resultaten vid RSSA visade försämringar i alla komponenter i RSE gruppen. HITT gruppen förbättrade signifikantförmågan att motstå trötthet, Sdecvid RSA (39,1%) (p <0,09).

  Slutsats: CCT verkar vara en effektiv träningsmetod för att öka maximal styrka och RFD under tävlingssäsong men att den kanske inte positivt påverkar acceleration. HIIT kan vara en mer effektiv intervallträningsmetod (än RSE) för att bibehålla eller förbättra komponenter kopplade till RSA för elithandbollsherrar, under tävlingssäsong. Kombinationsträning med handboll, CCT och HIIT verkar inte innebära något motsatsförhållande för samtidig utveckling av maxstyrka, RFD, maximal löphastighet, hopp, VO2max eller specifik uthållighet.

  Sökord: intermittent idrott, Repeated sprint ability, Rate of force development.

 • 169.
  Blomqvist, Hanna
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Sköld, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  "Jag tycker det ser jättebra ut": En kvalitativ intervjustudie om hur lärare tolkar ett kunskapskrav och bedömer elevers rörelseutförande2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i årskurs 7-9 tolkar ett kunskapskrav och utifrån det bedömer elevers rörelseförmåga.

  • Hur tolkar lärare i idrott och hälsa kunskapskravet "Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del/relativt väl/väl till aktiviteten och sammanhanget"?
  • Hur bedömer lärare i idrott och hälsa elevers rörelseförmåga avseende ovanstående kunskapskrav utifrån tre filmsekvenser?

  Metod

  Detta är en kvalitativ intervjustudie, där det deltog sex lärare som undervisar i idrott och hälsa i årskurs 7-9. Intervjun var uppdelad i olika delar för att besvara syftet. En del fokuserade på den första frågeställningen, hur lärarna tolkade kunskapskravet. Nästa del fokuserade på den andra frågeställningen, hur lärarna bedömde elevernas rörelse, utifrån tre filmsekvenser. För att få en djupare förståelse för lärarnas tolkning och bedömning har frågeställning 1 tillämpats i relation till transformeringsarenan och frågeställning 2 till realiseringsarenan.

  Resultat

  Lärarna tolkar komplexa rörelser och värdeorden, till viss del, relativt väl och väl, med stor variation. Vissa tolkningar går i linje med Skolverkets bedömningsmatris men många gör inte det. Lärarna beskrev och bedömde filmsekvenserna olika. Lärarna har beskrivit samma rörelseutförande liknande och sedan bedömt olika, de har även beskrivit samma rörelseutförande på olika sätt och samtidigt bedömt det lika, och slutligen har de beskrivit och bedömt samma rörelseutförande olika.

  Slutsats

  Lärarna tolkar både lika och olika på transformerings- och realiseringsarenan. Lärarna har svårare att beskriva värdeorden på transformeringsarenan än på realiseringsarenan, när de får se olika rörelser. Det är dock stor variation på beskrivningarna och bedömningarna mellan lärarna. Det behövs därför en utveckling av ett gemensamt fackspråk, mer hjälpmedel och utbildning kring bedömning.

 • 170.
  Blomstrand, Eva
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Eva Blomstrands forskningsgrupp.
  Maximera träningen med fokus på kosten2018Ingår i: Idrottsmedicin, ISSN 2001-3302, Vol. 37, nr 3, s. 6-7Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Med fokus på kosten kan idrottare maximera träningens effekter. Genom att träna med låga glykogendepåer kan den aeroba prestationsförmågan öka och intag av essentiella aminosyror i samband med styrketräning kan stimulera tillväxt av muskelmassa.

 • 171.
  Blomstrand, Eva
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Eva Blomstrands forskningsgrupp.
  Utilisation of different energy sources during exercise and nutritional strategies for effective recovery2014Ingår i: Women and sport, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2014Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this text, we will examine how the body uses the nutrients in food to produce energy during exercise, and whether these processes differ between the sexes. If they do, does this mean that the nutritional requirements should be different for men and women? We will also present current knowledge on the effects of nutrition on recovery after physical activity, a topic that has attracted much interest in the sports world. finally, we will briefl y discuss the nutritional requirements of physically active women and the common nutritional problems they encounter.

 • 172.
  Blomstrand, Eva
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Eva Blomstrands forskningsgrupp.
  Apro, William
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Eva Blomstrands forskningsgrupp.
  Det viktigaste du behöver veta om protein och träning2018Ingår i: Idrottsforskning.se, ISSN 2002-3944, artikel-id 30 majArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 173.
  Blomstrand, Eva
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Eva Blomstrands forskningsgrupp.
  Eliasson, Jörgen
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Eva Blomstrands forskningsgrupp.
  Karlsson, Håkan K R
  Köhnke, Rickard
  Branched-chain amino acids activate key enzymes in protein synthesis after physical exercise2006Ingår i: Journal of Nutrition, ISSN 0022-3166, E-ISSN 1541-6100, Vol. 136, nr 1 Suppl, s. 269S-273SArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 174.
  Blyckert, Hanna
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Crowén, Hanna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Att leva livet med Reumatoid Artrit: En kvalitativ intervjustudie om upplevelser kring att bära och hantera en kronisk diagnos2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva och få djupare förståelse för hur olika psykosociala faktorer kan påverka livssituationen för personer med Reumatoid Artrit (RA) samt hur de hanterar sin diagnos. Syftet var även att undersöka vilken roll fysisk aktivitet spelar i deras liv.

  Frågeställningar:

  • Hur upplever personer med RA att de påverkas av den psykosociala miljön?
  • Hur beskriver personer med RA att de hanterar sin sjukdom?
  • Hur upplever personer med RA att de påverkas av fysisk aktivitet i sin vardag?

   Metod: Denna kvalitativa studie bygger på fem stycken semistrukturerade djupgående intervjuer. Intervjupersonerna söktes för frivilligt deltagande genom Reumatikerförbundets medlemmar samt en sluten Facebookgrupp för reumatiker. Intresseanmälan gjordes via mejl, samtliga som kontaktade oss var kvinnor. Slutligen bestod urvalet av fem kvinnor bosatta i Stockholm i åldrarna 30-40 som fått diagnosen RA mellan 2006 och 2013. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide som grund och under samtalets gång ställdes följdfrågor. Intervjuerna transkriberades ordagrant till en skriven text som sedan analyserades med syfte att finna kategorier och teman.

  Resultat: Personer med RA upplever att de påverkas både positivt och negativt av den psykosociala miljön. Stöd från nära relationer visade sig vara en viktig faktor i påverkan av deras livssituation. Upplevelsen över hur människor omkring dem uppfattar deras kroniska diagnos ingav en negativ påverkan. Hanteringen av sjukdomen framställs som olika svår för individerna. Problem- och emotionellt inriktad coping användes utifrån olika livssituationer och utvecklade förmågor. Även passiv coping skildras i berättelserna. Den fysiska aktiviteten upplevs svår att upprätthålla i vardagen men samtliga upplever att det är något de känner positiva effekter av.

  Slutsats: Psykosociala faktorer ses ha en ytterst betydande inverkan på livssituationen för individerna i studien. De hanterar RA diagnosen utefter sina egna förmågor och utvecklingen av copingstrategier är individuell. Den fysiska aktiviteten ses som något positivt men har en begränsad roll i deras liv både pga. det generella livspusslet samt den kroniska trötthet som sjukdomen medför.

 • 175.
  Bodén, Amanda
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lundin, Emelie
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Cykelintervaller som kompletterande träning för handbollsspelare på U16-nivå.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka effekten av cykelintervaller som komplement till handbollsträning för att förbättra prestationsförmågan hos manliga ungdomsspelare på elitnivå. Den frågeställning studien svarat på är om cykelintervaller som komplement till handbollsträning har några effekter på den specifika prestationsförmågan.

  Metod En kvantitativ experimentell studie genomfördes med 13 manliga ungdomsspelare (fp) i handboll. Under 3 veckor fick fp genomföra cykelintervaller som komplement till ordinarie träning 2 gånger i veckan. Effekten av träningen kontrollerades genom förtest och eftertest där fp:s aeroba förmåga (Yo-Yo IR L1), anaeroba kapacitet (150 m shuttle run) samt anaeroba effekt (CMJ) testades. Utifrån resultaten vid förtesterna delades fp in i antingen cykelgrupp (CG) eller kontrollgrupp (KG). Indelning gjordes genom matchning av fp:s profil följt av lottning. CG genomförde 2 olika intervalltyper, 4 min intervaller och 30 sekunders intervaller med ökat antal set över tid. Efter 3 veckor, totalt 6 träningspass, fick samtliga fp återigen genomföra tester med identiskt testförfarande. Genom detta kunde skillnader i utveckling av delkapaciteter relevanta för handboll mellan grupperna utvärderas.

  Resultat CG förbättrade signifikant både sitt Yo-Yo IR L1 resultat (p≤0,05) samt resultatet i de tre 150 m shuttle run mätningarna (löpning 1, p=0,03; löpning 2, p<0,001; differens löpning 1 och 2, p<0,001). KG hade ingen förbättring i Yo-Yo IR L1 och bara en signifikant trend till förbättring i löpning 2 i 150 m shuttle run (p=0,08). Mellan grupperna förelåg dock inte några signifikanta skillnader. Det sågs ingen förändring i någon av grupperna vid eftertesterna av CMJ. 

  Slutsats Trots att CG förbättrade sig signifikant i såväl aeroba som anaeroba tester förelåg ingen signifikant skillnad mellan grupperna vilket bland annat tros bero på för få fp samt för kort interventionstid. Resultatet indikerar dock att cykelträning kan vara av värde för handbollsspelare men vidare forskning på en större försöksgrupp och längre interventionstid behövs för att med säkerhet kunna dra några generella slutsatser gällande cykelträningens effektivitet för handbollsspelare.

 • 176.
  Bojsen-Møller, Emil
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Boraxbekk, Carl-Johan
  Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Denmark.
  Ekblom, Örjan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Blom, Victoria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Ekblom, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC). Karolinska institutet.
  Relationships between Physical Activity, Sedentary Behaviour and Cognitive Functions in Office Workers.2019Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 16, nr 23, artikel-id E4721Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Increasing evidence from animal experiments suggests that physical activity (PA) promotes neuroplasticity and learning. For humans, most research on the relationship between PA, sedentary behaviour (SB), and cognitive function has relied on self-reported measures of behaviour. Office work is characterised by high durations of SB combined with high work demands. While previous studies have shown that fitter office workers outperform their less fit colleagues in cognitive tests, the importance of PA and SB remains unknown. This study investigated associations between objectively measured PA and SB, using hip-worn accelerometers, and cognitive functions in 334 office workers. Time spent in moderate-to-vigorous PA (MVPA) was not associated with any cognitive outcome. However, time spent in SB tended to be positively associated with words recalled in free recall (β = 0.125). For the least fit participants, the average length of MVPA bouts was favourably related to Stroop performance (β = -0.211), while for the fitter individuals, a longer average length of MVPA bouts was related to worse recognition (β = -0.216). While our findings indicate that the length of MVPA bouts was associated with better Stroop performance in the least fit participants, our findings do not support the notion that more time spent in MVPA or less time in SB is associated with better cognitive function.

 • 177.
  Bolam, Kate A.
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Skinner, T L
  Sax, A T
  Adlard, K N
  Taaffe, D R
  A Comparison of Bone Mineral Density in Amateur Male Boxers and Active Non-boxers.2016Ingår i: International Journal of Sports Medicine, ISSN 0172-4622, E-ISSN 1439-3964, Vol. 37, nr 9, s. 694-699Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To examine the site-specific osteogenic effect of upper limb impact-loading activity we compared the forearm and arm bone mineral density (BMD) of male boxers to that of active controls. A cross-sectional study was performed with 30 amateur male boxers (aged 18-44 years) and 32 age-matched, non-boxing, active controls. Participants had their regional and whole body BMD and bone mineral content (BMC) assessed by dual-energy X-ray absorptiometry. Hand grip strength, testosterone, oestradiol, sex hormone-binding globulin, vitamin D, lean and fat mass, and past and current physical activity were also assessed. Forearm and arm BMD were 1.5-2.2% higher in boxers than the control group although this was not statistically significant (p>0.05), with no significant difference for BMC (p>0.05). There were no differences between groups for spine, hip, or whole body BMD or BMC, or for body composition or hormone status. Within the arms, lean mass was associated with BMD and BMC in both boxers and the control group (BMD, r=0.60-0.76, p<0.001; BMC, r=0.67-0.82, p<0.001). There were no significant differences between amateur boxers and the control group for upper limb BMD and BMC. However, muscle mass appears to be particularly important to bone health of the upper limbs.

 • 178.
  Bolam, Kate A
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Skinner, Tina L
  Jenkins, David G
  Galvão, Daniel A
  Taaffe, Dennis R
  The Osteogenic Effect of Impact-Loading and Resistance Exercise on Bone Mineral Density in Middle-Aged and Older Men: A Pilot Study.2016Ingår i: Gerontology, ISSN 0304-324X, E-ISSN 1423-0003, Vol. 62, nr 1, s. 22-32Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Regular exercise has been recommended as a potential strategy to counteract the age-related bone loss experienced by men; however, the optimal exercise prescription is not known.

  OBJECTIVE: To perform a pilot study to examine the osteogenic effect, safety and feasibility of a combined program of upper body resistance exercise and two doses of impact-loading exercise on bone mineral density (BMD) of middle-aged and older men.

  METHODS: Forty-two community-dwelling men aged 50-74 years were randomly assigned to either an exercise program of combined upper body resistance exercise and either high-dose impact-loading (HI; 80 jumps per session) or moderate-dose impact-loading (MOD; 40 jumps per session) or a control (CON) group. The 9-month intervention involved 4 sessions each week: 2 supervised clinic-based and 2 home-based. BMD of the lumbar spine, femoral neck, total hip, trochanter and whole body as well as lean and fat mass were assessed at baseline and 9 months by dual-energy X-ray absorptiometry. Bone turnover markers, hormone levels, physical function and muscle strength were also assessed.

  RESULTS: Following 9 months of training, significant differences in BMD among groups were found at the total hip (p = 0.010) and trochanter (p = 0.047) with BMD in the MOD group decreasing relative to the HI group. Although not significant, the HI group consistently preserved BMD, whereas BMD of the MOD and CON groups declined at the hip sites. Mean change for all groups at all skeletal sites was approximately within ±1%. There was no change in bone turnover markers. There were no adverse events as a result of the intervention; however, overall attendance for the HI and MOD groups was 53% (clinic: 68%, home: 38%) and 65% (clinic: 74%, home: 55%), respectively.

  CONCLUSIONS: This study indicates that while impact-loading exercise can be safely undertaken in middle-aged and older men, the current combined program did not elicit significant improvements in BMD. © 2015 S. Karger AG, Basel.

 • 179.
  Bolam, Kate
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Hagströmer, Maria
  Karolinska institutet.
  Hur finner vi de fysiskt inaktiva?2016Ingår i: Idrottsmedicin, ISSN 2001-3302, Vol. 35, nr 3, s. 8-11Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 180.
  Bolldén, Johanna
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ekdahl, Frida
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  NOA Relaxation: stressreduktion på flaska?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att undersöka om den stressreducerande drycken NOA relaxation, innehållande L-theanin och Citronmeliss, har någon fysiologisk samt psykologisk effekt på kvinnliga ishockeyspelare vid konsumtion. Studien undersökte även hur ishockeyspelarnas prestationsförmåga vid kognitiva datortester påverkades vid intag av NOA relaxation. Hypotesen för denna studie är att drycken NOA relaxation har en lugnande, fokusgivande samt stressreducerande effekt både psykologiskt och fysiologiskt på deltagarna.

  Metod

  I studien har 7 kvinliga ishockeyspelare deltagit. Deltagarna antingen studerade eller var arbetslösa, åldersspann mellan 17 till 22 år (medelålder 20). Tre stycken testtillfällen utfördes, det första tillfället då deltagarna enbart fick pröva på de kognitiva datortesterna. Dessa datortester kommer från testbatteriet Psychology Experiment Building Language (PEBL) och syftar till att undersöka deltagarens koncentration, minne samt mental flexibilitet. Vid andra och tredje tillfället fick deltagarna konsumera antingen placebo-drycken (FUN light) eller NOA relaxation och sedan utföra datortesterna. Under dessa tillfällen mättes den psykologiska effekten genom enkäten State Trait Anxiety Inventory (STAI) som mäter upplevd ångest, oro och stress. De fysiologiska effekterna mättes med hjälp av blodtryck och puls innan, under och efter utförande av de kognitiva datortesterna. Innan testtillfällena fick deltagarna fylla i en hälsoenkät om deras upplevda hälsa, efter testtillfällena fick de fylla i enkäten STAI.

  Resultat

  Resultaten från de kognitiva datortesterna visade inga signifikanta effekter vid konsumtion av NOA relaxation jämfört med placebodrycken. Samma resultat gäller för sammanställningen av poängen från STAI. Ingen signifikans kunde visas gällande lägre puls vid konsumtion av NOA relaxation jämfört med placebodrycken. Samma resultat gäller för det systoliska blodtrycket, dock fann man ett signifikant lägre diastoliskt blodtryck vid konsumtionen av NOA relaxation jämfört med placebodrycken.

  Slutsats

  Resultaten från de kognitiva datortesterna samt STAI kunde inte påvisa hypotesen om att NOA relaxation skulle ge en mentalt lugnande samt stressreducerande effekt. Det samma gäller hypotesen om fysiologiskt lugnande samt stressreducerande effekt gällande puls, dock bekräftades hypotesen om ett lägre blodtryck (diastoliskt), detta tyder eventuellt på ett ökat lugn.

 • 181.
  Bonér, Jenny
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ätas eller kräkas: En komparativ undersökning av två elitidrottskvinnor med ätstörningar2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet har varit att ur ett komparativt perspektiv undersöka två elitidrottskvinnor med ätstörningar.

  • Vilka likheter och skillnader finns det i hur de beskriver sin identitet?

  • Vilka likheter och skillnader finns det i hur de framställer upplevda krav?

  • Vilka likheter och skillnader finns det i hur de uttrycker sin självkänsla?

  Metod

  Som metod valde jag textundersökning av de två böckerna Genom helvetet: om fotboll, kärlek och anorexi av Tina Nordlund och Simon Bank och Simmar-Emma: Min kamp mot bulimin av Emma Igelström och Carina Olofsson.

  Resultat

  Tina är fotbollspelare, utan fotbollen är hon ingen, det är hela hennes identitet. Även Emma är sin idrott, hon är känd som ”Simmar-Emma”. Emma och Tina har höga krav på sig själva och från andra. I början är det de själva som har kontrollen men ju högre kraven utifrån blir desto mindre blir deras egen kontroll. De beskriver hur kontrollen övergår till en kontroll av ätandet. Idrotten är en trygghet för både Tina och Emma. Dock tycker båda att det är viktigt vad andra tycker och de är rädda att uppfattas som diviga. De vill även förtjäna uppmärksamhet genom att prestera och vara duktiga.

  Slutsats

  Slutsatsen är att det finns mer likheter än skillnader mellan Emma och Tina. En likhet som påverkat deras framgångar som idrottskvinnor och som personer med ätstörningar är deras enorma vilja, viljan att vara bäst och viljan att vinna. Andra likheter är den endimensionella identiteten som framträder. De är sin idrott och utan den är de ingenting. Det finns även andra likheter så som den låga bassjälvkänslan i kombination med den höga prestationsbaserade självkänslan. De har även höga krav, dels på sig själva och dels utifrån. Kontrollbehovet tar sig uttryck i hur och vad de äter. Skillnader mellan dem är de olika typer av ätstörningarna som de har, Emma bulimi och Tina anorexi samt att Emma utövar en individuell idrott medan Tina utövar en lagidrott.

 • 182.
  Book, Karin
  et al.
  Malmö universitet.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Att göra det organiserade spontant eller organisera det spontana: om lösa relationer i en flytande tid2018Ingår i: Sport management: Idrottens organisationer i en svensk kontext. Del 1 / [ed] Bäckström, Å., Book, K., Carlsson, B., & Fahlström, P., Stockholm: SISU idrottsböcker , 2018, 1, s. 190-217Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 183.
  Borg, Linda
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Wedberg, Helen
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  16-17 åringars lunchvanor i relation till de svenska energi- och näringsrekommendationerna: En prospektiv konstanalysstudie i Stockhomsområdet2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers lunchvanor i relation till de svenska energi- och näringsrekommendationerna. Följande frågeställningar kommer att besvaras:

  • Hur väl uppfyller gymnasieelevers lunch[1] de svenska näringsrekommendationerna med avseende på energi och näring?
  • Finns det några könsskillnader beträffande i hur väl energi- och näringsrekommendationerna uppfylls?

  Metod

  Metoden som användes var en prospektiv kostregistreringsmetod med hjälp av fotografering. De undersökta eleverna går i årskurs 1 och 2 på gymnasiet i en skola söder om Stockholm. Vi fotograferade elevernas tallrikar, glas och eventuella tillbehör som knäckebröd samt en nummerlapp som identifierade eleverna under lunchtiderna i en skolveckas tid. Analyser gjordes i ett kostregistreringsprogram med stöd av portionsguidböcker för att bedöma vikten på olika råvaror utifrån fotografierna. Resultatet har jämförts mot Livsmedelsverkets rekommenderade lunchintag.

  Resultat

  Resultatet i vår studie visar på låga intag av samtliga energi- och näringsämnen som vi har undersökt. Ett undantag finns där pojkarna i undersökningen uppnår rekommenderad mängd av protein i varje lunch (100- 196 %) medan flickorna uppnår mellan 8-136 procent. Kolhydratsintaget per lunch varierade mellan kön och dag där pojkarna uppnådde mellan hälften till dubbelt så stora mängder medan tjejerna näst intill aldrig uppnår rekommenderat intag (49-230 % för pojkarna samt 4-102 % för flickorna). Intaget av fett varierade mellan hälften och fyra gånger rekommenderat intag för pojkarna medan flickorna aldrig uppnådde rekommenderat intag. Energiintaget varierar från 4,8 procent till 166 procent per lunch för båda könen. Pojkarna får i sig mer än rekommenderad mängd energi(protein, kolhydrater och fett tillsammans) tre av fem undersökta luncher medan flickorna inte uppnår rekommenderad mängd energi vid någon av luncherna. Intag av vitaminer och mineraler är generellt lägre än rekommenderade intag. Resultatet av intaget av vitamin D utmärkte sig dagen då fet fisk serverades (15 samt 7 gånger så stora intag jämt emot de rekommenderade mängderna).

  SlutsatsGymnasieelevernas lunchvanor i vår undersökning resulterade i låga energi- och näringsintag i relation till de svenska energi- och näringsrekommendationerna. Förutom pojkarnas samtliga intag av protein. Generellt ligger pojkarna närmare de rekommenderade intagen än vad flickorna gör varje dag i samtliga ämnen, dock är de sällan uppnådda.

  [1] Mat som intas mellan klockan 11.00 -13.00

   

 • 184.
  Borg, Robin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Bohlin, Patrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Alla ska vara med!: även muslimska kvinnor i simning2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet:

  Är att undersöka muslimska kvinnors deltagande i simundervisning i gymnasieskolans ämne idrott och hälsa.

  Frågeställningar:

  • Vilka erfarenheter har kvinnor med muslimsk bakgrund av simundervisningen?
  • Vilka hinder eller möjligheter har kvinnor med muslimsk bakgrund att delta i simundervisningen?

  Metod

  Studien har genomförts med semi-strukturerade kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat bekantas bekanta, där samtliga var kvinnor med muslimsk bakgrund. Intervjuerna har transkriberats och analyserats utifrån en teoretisk modell bestående av kategorier som relaterar till studiens frågeställningar samt tidigare forskning som även belyser undersökningsområdet.

  Resultat

  Resultatet visade att studiens deltagare hade en övervägande positiv erfarenhet av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Den största bidragande faktorn till detta var skolans förmåga att anordna separat undervisning för de elever som inte kunde delta i en gemensam undervisning. De deltagare vars skolor inte anordnade separat undervisning ställdes inför valet att inte delta och bli utan betyg, eller att gå emot sina principer, vilket kunde leda till obekväma situationer.

  Slutsats

  Särundervisning var nyckeln till deltagande hos denna studies deltagare. Det fanns både möjligheter och hinder som påverkade i vilken grad separat undervisning va

 • 185.
  Borg, Robin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Bohlin, Patrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fysisk aktivitet: Hur påverkar det den mentala hälsan?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka mentala effekter av fysisk aktivitet bland en grupp gymnasieelever.

  Hur upplever gymnasieeleverna att den fysiska aktivitet de ägnar sig åt påverkar deras:

  1. Sociala gemenskap?

  2. Mentala hälsa?

  3. Förmåga att vara självstyrande?

  Metod

  Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade fyra fysiskt aktiva elever på en gymnasieskola där eleverna spelade fotboll, innebandy och gymnastik på fritiden. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades utifrån en teoretisk modell bestående av tre kategorier som relaterar till studiens tre frågeställningar; social gemenskap, mental hälsa och förmåga att vara självstyrande.

  Resultat och slutsatser

  Det resultat vi kom fram till var att fysisk aktivitet ansågs ge en förbättrad mental hälsa, en bidragande faktor till att ha förmågan till att vara självstyrande- och en tydlig aspekt till social gemenskap. Gymnasieeleverna påpekade även att det var viktigt att ha en balans mellan den fysiska aktiviteten och resterande delar i vardagslivet för att den fysiska aktiviteten skulle leda till något positivt inom de ovan givna områdena. Vid en obalans, oavsett om det förekom för lite eller för mycket fokus på den fysiska aktiviteten så kunde detta resultera i en försämring av de givna aspekterna snarare än en förbättring.

 • 186.
  Borgenvik, Marcus
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Nordin, Marie
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Mattsson, C. Mikael
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Enqvist, Jonas K.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Blomstrand, Eva
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Eva Blomstrands forskningsgrupp.
  Ekblom, Björn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Alterations in amino acid concentrations in the plasma and muscle in human subjects during 24 h of simulated adventure racing2012Ingår i: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 112, s. 3679-3688Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This investigation was designed to evaluate changes in plasma and muscle levels of free amino acids during an ultra-endurance exercise and following recovery. Nine male ultra-endurance trained athletes participated in a 24-h standardized endurance trial with controlled energy intake. The participants performed 12 sessions of running, kayaking and cycling (4 x each discipline). Blood samples were collected before, during and after exercise, as well as after 28 h of recovery. Muscle biopsies were taken 1 week before the test and after exercise, as well as after 28 h of recovery. During the 24-h exercise, plasma levels of branched-chain (BCAA), essential amino acids (EAA) and glutamine fell 13%, 14% and 19% (P<0.05) respectively, whereas their concentrations in muscle were unaltered. Simultaneously, tyrosine and phenylalanine levels rose 38% and 50% (P<0.05) in the plasma and 66% and 46% (P<0.05) in muscle, respectively. After the 24-h exercise, plasma levels of BCAA were positively correlated with muscle levels of glycogen (r2=0.73, P<0.05), as was the combined concentrations of muscle tyrosine and phenylalanine with plasma creatine kinase (r2=0.55, P<0.05). Following 28-h of recovery, plasma and muscle levels of amino acids had either returned to their initial levels or were elevated. In conclusion, ultra-endurance exercise caused significant changes elevations in plasma and muscle levels of tyrosine and phenylalanine, which suggest an increase in net muscle protein breakdown during exercise. There was a reduction in plasma concentrations of EAA and glutamine during exercise, whereas no changes were detected in their muscle concentration after exercise.

 • 187.
  Borgström, Christian
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Tränarlänken.
  Kapacitet & kravanalys för golf2006Studentuppsats
 • 188.
  Bott, Eleonor
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Vertikalhoppet uppvisar högre sensitivitet i jämförelse med horisontalhoppet och trippelhoppet - 7 månader efter ACL-rekonstruktion2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Huvudsyftet med denna studie var att se om ett vertikalhopp eller ett trippelhopp uppvisade större känslighet att identifiera skillnader mellan opererat och icke-opererat ben i jämförelse med ett horisontalhopp hos individer som genomgått främre korsbands(ACL)-rekonstruktion.

  Studien syftade även till att undersöka om individens kön påverkade resultatet och om prestationen på de olika hoppen hade ett samband med isokinetisk benstyrka respektive det knäspecifika instrumentet KOOS, The Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score.

  Metod

  17 försökspersoner, 9 män och 8 kvinnor (medelålder 28 år) deltog i studien. De hade alla genomgått primär unilateral ACL-rekonstruktion i genomsnitt 7 månader tidigare. Vid ett och samma mättillfälle utfördes ett isokinetiskt styrketest samt tre funktionella hopp: vertikalhopp (”Jump and Reach”), trippelhopp samt horisontalhopp. KOOS fylldes i av försökspersonerna runt samma tidpunkt (nätbaserat frågeformulär för utvärdering av patientens upplevelse av sitt knä och knärelaterade besvär).

  Resultat

  Vertikalhoppet uppvisade en högre sensitivitet i jämförelse med horisontalhoppet vid test 7 månader efter ACL-rekonstruktion.

  Gällande de absoluta värdena (opererat ben) uppvisade både vertikalhoppet som trippelhoppet ett statistiskt samband med explosiv quadricepsstyrka (240grader/sekund), r=0,75 respektive r=0,73.

  Inget samband kunde ses mellan hopp och resultatet på KOOS.

  Inga könsskillnader hittades.

  Slutsats

  Resultaten visar att vertikalhoppet är ett mer sensitivt test för att identifiera funktionella nedsättningar i ACL-rekonstruerat knä i jämförelse med horisontalhoppet som ofta används som ”gold standard” i forskning och i den kliniska vardagen.

  En enkel och billig testmetod för vertikalhoppet, ”Jump and Reach” som användes i denna studie visar liknande resultat på sensitiviteten i jämförelse med datoriserade mätmetoder som är dyra och ofta inte tillgängliga i sjukgymnastens kliniska vardag.

 • 189. Bouchard, Claude
  et al.
  Antunes-Correa, Ligia M.
  Ashley, Euan A.
  Franklin, Nina
  Hwang, Paul M.
  Mattsson, C. Mikael
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Negrao, Carlos E.
  Phillips, Shane A.
  Sarzynski, Mark A.
  Wang, Ping-yuan
  Wheeler, Matthew T.
  Personalized Preventive Medicine: Genetics and the Response to Regular Exercise in Preventive Interventions2015Ingår i: Progress in cardiovascular diseases, ISSN 0033-0620, E-ISSN 1873-1740, Vol. 57, nr 4, s. 337-346Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Regular exercise and a physically active lifestyle have favorable effects on health. Several issues related to this theme are addressed in this report. A comment on the requirements of personalized exercise medicine and in-depth biological profiling along with the opportunities that they offer is presented. This is followed by a brief overview of the evidence for the contributions of genetic differences to the ability to benefit from regular exercise. Subsequently, studies showing that mutations in TP53 influence exercise capacity in mice and humans are succinctly described. The evidence for effects of exercise on endothelial function in health and disease also is covered. Finally, changes in cardiac and skeletal muscle in response to exercise and their implications for patients with cardiac disease are summarized. Innovative research strategies are needed to define the molecular mechanisms involved in adaptation to exercise and to translate them into useful clinical and public health applications.

 • 190.
  Boushel, Robert
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Capacity and hypoxic response of subcutaneous adipose tissue blood flow in humans2014Ingår i: Circulation Journal, ISSN 1346-9843, E-ISSN 1347-4820, Vol. 78, nr 6, s. 1501-1506Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  The blood flow capacity in subcutaneous adipose tissue in humans remains largely unknown, and therefore the aim of this study was to determine the physiological range of blood flow in this tissue.

  METHODS AND RESULTS:

  The subcutaneous adipose tissue blood flow (ATBF) was measured in 9 healthy young men by positron emission tomography using radiowater tracer. Subcutaneous ATBF was determined in regions adjacent to knee extensors at rest and during dynamic knee extensor exercise, and with 2 physiological perturbations: while breathing moderate systemic hypoxic air (14% O2) at rest and during exercise, and during intra-femoral artery infusion of high-dose adenosine infusion. ATBF was 1.3±0.6ml·100g(-1)·min(-1) at rest and increased with exercise (8.0±3.0ml·100g(-1)·min(-1), P<0.001) and adenosine infusion (10.5±4.9ml·100g(-1)·min(-1), P=0.001), but not when breathing moderate systemic hypoxic air (1.5±0.4ml·100g(-1)·min(-1)). ATBF was similar during exercise and adenosine infusion, but vascular conductance was lower during adenosine infusion. Finally, ATBF during exercise in moderate systemic hypoxia was reduced (6.3±2.2ml·100g(-1)·min(-1)) compared to normoxic exercise (P=0.004).

  CONCLUSIONS:

  The vasodilatation capacity of human subcutaneous adipose blood flow appears to be comparable to, or even higher, than that induced by moderate intensity exercise. Furthermore, the reduced blood flow response in subcutaneous adipose tissue during systemic hypoxia is likely to contribute, in part, to the redistribution of blood flow to exercising muscle in a condition of reduced oxygen availability.

 • 191. Boushel, Robert
  et al.
  Gnaiger, E
  Larsen, Filip J
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Helge, J W
  González-Alonso, J
  Ara, I
  Munch-Andersen, T
  van Hall, G
  Søndergaard, H
  Saltin, Bengt
  Calbet, J A L
  Maintained peak leg and pulmonary VO2 despite substantial reduction in muscle mitochondrial capacity.2015Ingår i: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 25, nr Suppl 4, s. 135-143Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We recently reported the circulatory and muscle oxidative capacities of the arm after prolonged low-intensity skiing in the arctic (Boushel et al., 2014). In the present study, leg VO2 was measured by the Fick method during leg cycling while muscle mitochondrial capacity was examined on a biopsy of the vastus lateralis in healthy volunteers (7 male, 2 female) before and after 42 days of skiing at 60% HR max. Peak pulmonary VO2 (3.52 ± 0.18 L.min(-1) pre vs 3.52 ± 0.19 post) and VO2 across the leg (2.8 ± 0.4L.min(-1) pre vs 3.0 ± 0.2 post) were unchanged after the ski journey. Peak leg O2 delivery (3.6 ± 0.2 L.min(-1) pre vs 3.8 ± 0.4 post), O2 extraction (82 ± 1% pre vs 83 ± 1 post), and muscle capillaries per mm(2) (576 ± 17 pre vs 612 ± 28 post) were also unchanged; however, leg muscle mitochondrial OXPHOS capacity was reduced (90 ± 3 pmol.sec(-1) .mg(-1) pre vs 70 ± 2 post, P < 0.05) as was citrate synthase activity (40 ± 3 μmol.min(-1) .g(-1) pre vs 34 ± 3 vs P < 0.05). These findings indicate that peak muscle VO2 can be sustained with a substantial reduction in mitochondrial OXPHOS capacity. This is achieved at a similar O2 delivery and a higher relative ADP-stimulated mitochondrial respiration at a higher mitochondrial p50. These findings support the concept that muscle mitochondrial respiration is submaximal at VO2max , and that mitochondrial volume can be downregulated by chronic energy demand.

 • 192.
  Boushel, Robert
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Lundby, Carsten
  Qvortrup, Klaus
  Sahlin, Kent
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll.
  Mitochondrial plasticity with exercise training and extreme environments.2014Ingår i: Exercise and sport sciences reviews, ISSN 0091-6331, E-ISSN 1538-3008, Vol. 42, nr 4, s. 169-74Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Mitochondria form a reticulum in skeletal muscle. Exercise training stimulates mitochondrial biogenesis, yet an emerging hypothesis is that training also induces qualitative regulatory changes. Substrate oxidation, oxygen affinity, and biochemical coupling efficiency may be regulated differentially with training and exposure to extreme environments. Threshold training doses inducing mitochondrial upregulation remain to be elucidated considering fitness level.

 • 193.
  Brandwold, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Deltagande och skadepanorama inom svensk triathlon: En deskriptiv studie om svensk triathlons deltagarfördelning beträffande kön, ålder och huvudsaklig tävlingsdistans, samt relaterade skador2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Triathlon är en uthållighetsidrott där momenten simning, cykel och löpning utförs i en följd. Svensk triathlon har vuxit beträffande antal utövare och tävlingar sedan år 2005.

  Syfte och frågeställningar

  Studiens syfte var att undersöka hur de tidigare outforskade svenska triathleter är fördelade beträffande kön, ålder och huvudsaklig tävlingsdistans, samt vilka skador som förekommer

  • Hur ser fördelningen ut mellan män och kvinnor som tränar/tävlar mot viss distans?
  • Hur ser fördelningen ut mellan olika kategorier av erfarenhet (år av idrottsutövande) mellan dem som tränar/tävlar mot viss distans?
  • Hur är prevalensen för olika skador och hur ser skadepanoramat ut?
  • Hur är prevalensen för skadeproblematik i förhållande till huvudsaklig tävlingsdistans?

  Metod

  En enkätundersökning baserad på tidigare internationell forskning bestående av tolv flervalsfrågor skapades beträffande den svenske triathletens bakgrund, erfarenheter, tränings- och/eller tävlingsdistans och skadeproblematik. Totalt inkom 614 varav 564 (92 %) kompletta svar. Studiens resultat visar på att triathleter som tränar och/eller tävlar i sprintdistans är de som är mest skadefria (30 %). Ökad distans ger ökad risk för skador och/eller överbelastningsproblematik, nästan 18 % av de som tränar/tävlar i längre distans än sprint har drabbats av akut muskelbristning. Flest andel (49,3 %) triathleter påträffas i olympisk och/eller halv Ironman-distans. Något fler kvinnor (24 %) än män (15 %) är aktiva inom sprint och färre kvinnor (27 %) än män (36 %) i ultradistans.

  Slutsats

  Svensk triathlon och triathleter är i denna studie snarlik fördelade likt tidigare internationell forskning. Manliga triathleter tränar och/eller tävlar i längre distans än sprint i större utsträckning (85 %) än kvinnliga (76 %). Det är marginellt fler triathleter som är 40 år eller äldre och flertalet av triathleterna (85 %) tränar och/eller tävlar i olympisk distans eller längre. Överbelastningsproblematik är det som svenska triathleter drabbas av i störst utsträckning (60 %), oavsett tävlingsdistans, och vanligen (64 %) drabbas de nedre extremiteterna.

 • 194.
  Bratland-Sanda, Solfrid
  et al.
  University College of Southeast Norway.
  Andersson, Eva
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC). Karolinska institutet.
  Best, James
  Jaeren Psychiatric Center, Norway.
  Høegmark, Simon
  Naturama Museum, Denmark.
  Roessler, Kirsten Kaya
  University of Southern Denmark.
  The use of physical activity, sport and outdoor life as tools of psychosocial intervention: the Nordic perspective2019Ingår i: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 22, nr 4, SI, s. 654-670Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The core values in the Nordic welfare model are health equality and social inclusion. Individuals with mental disorders and/or a history of substance use disorder are often excluded from the core value of equality. Psychosocial interventions such as physical activity and outdoor life can have several benefits for those suffering from mental disorders. Firstly, such interventions can have therapeutic effects. Secondly, they show benefits for somatic health and the risk of lifestyle-related diseases. Finally, they can provide an environment for experiencing self-efficacy, lead to improved quality of life, and promote the development and building of social relationships. This paper provides a critical review of current evidence for physical activity and outdoor life as psychosocial interventions in psychiatric and substance misuse treatment, with specific examples from Norway, Sweden and Denmark.

 • 195.
  Brattsell, Ann-Christin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Excentrisk träning av quadriceps i kombination med träning av höft- och bålmuskulatur vid patellar tendinopati: en pilotstudie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att utvärdera förändringar över tid vid excentrisk träning av quadriceps i en ny dosering i kombination med träning av höft- och bålmuskulatur under 12 veckor vid patellar tendinopti med avseende på a) smärta, b) skattning av symtom, funktion och förmåga att delta i idrott, c) funktionellt hopptest samt c) vävnadsförändringar i patellarsenan.

  Metod: Studien var en pilotstudie utan kontrollgrupp. Tolv personer som kliniskt diagnostiserats med patellar tendinopati samt hade ultraljudsverifierad tendinos i patellarsenan deltog frivilligt i studien (2 kvinnor och 10 män; medelålder 29,2 år, besvärsduration > tre månader). För att utvärdera träningsinterventionen användes visuell analog skala (VAS) för smärta i vila och under aktivitet, frågeformuläret Victorian Institute of Sport Assessment score (VISA-P) för skattning av symtom, funktion och förmåga att delta i idrott, funktionellt hopptest, one-leg hop for distance (OLH). Undersökning av patellarsenan gjordes med ultraljud och färgdoppler. Utvärdering genomfördes före och efter tolv veckors träningsintervention. Träningsprogrammet innehöll excentrisk träning av quadriceps (bromsande knäböjning på ett ben) stående på en kil inklusive stretch av quadriceps i kombination med träning av höft- och bålmuskulaturen som utfördes tre gånger i veckan under 12 veckor. Signifikansnivå p < 0.05 användes i studien och en tendens inkluderades mellan 0.05 < p < 0.1

  Resultat: Efter träningsperioden sågs en signifikant minskning av smärta i vila (VAS från 64 till 11,5) och under aktivitet (från 80 till 21 på VAS skalan) samt en ökad funktion och förmåga att delta i idrott sågs på VISA-P (från 44 till 71,5). En signifikant förbättrings sågs också på funktionellt hopptest på ett ben med en ökad hopplängd (från 103 till 132 cm) efter träningsinterventionen. Ingen signifikant skillnad kunde ses gällande vävnadsförändringar i patellarsenan. Det fanns däremot en tendens (p=.083) till förbättring av senstrukturen i patellarsenan efter träningsinterventionen.

  Slutsats: Efter tolv veckors intervention sågs en signifikant förbättring med avseende på smärta och funktion vid patellar tendinopati. Dessa resultat bör följas upp för att utvärdera långsiktiga förändringar av träningsinterventionen. Resultaten från denna pilotstudie kan ligga till grund för en kommande randomiserad kontrollerad interventionsstudie.

 • 196.
  Bredberg, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Talangutveckling inom fälttävlan: En deskriptiv jämförande studie mellan Sveriges och Storbritanniens talangutvecklingssystem2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka och jämföra hur Storbritanniens och Sveriges system för talangutveckling inom fälttävlan såg ut. Ett delsyfte var även att undersöka hur ryttare upplevde systemet och vad de ansåg hade gjort dem till framgångsrika talanger. Följande frågeställningar användes:

  Hur arbetar det Brittiska fälttävlansförbundet och det Svenska ridsportförbundet med talangutveckling i fälttävlan?

  Hur skiljer sig talangutvecklingssystemet mellan dessa länder?

  Hur upplever ryttarna sitt lands talangutvecklingssystem?

  Vilka framgångsfaktorer upplever ryttarna hade gjort dem framgångsrika talanger?

   

  Metod

  Triangulering baserad på följande metoder användes; (1) textanalyser utifrån Svenska ridsportförbundets och British Eventings respektive hemsidor; (2) omfattande kvalitativa intervjuer med två förbundsledare, en från respektive land. Intervjuguiden till förbundsledarna innehöll följande fyra förutbestämda teman: Definition, Utvecklingsmodell, Finansiering och Övrigt; och (3) intervjuer med två svenska ryttare och e-post konversation med brittisk ryttare kring erfarenheter och karriärer, baserade på en standardiserad intervjuguide.

   

  Resultat

  Definitionen av talang skilde sig åt mellan länderna. Sverige hade tydligt definierat talang, vilket inte var fallet för Storbritannien. Båda länderna hade modeller och system för att få fram och utveckla talanger. Ryttarna verkade tycka att dessa modeller var bra. Ryttarna tyckte, oavsett vilket land de kom ifrån, att steget till elit, eller till det Storbritannien benämner som world class programme, var det svåraste steget att ta. Enligt ryttarna var faktorerna till att de kommit så pass långt som det har ambitioner, bra grund, bra hästar, att de tagit stegen i modellen samt hur de arbetar med sitt team.

   

  Slutsats

  Mycket fokus och resurser läggs på att utveckla talangfulla ryttare i de studerade länderna trots att det endast är några få som blir riktigt bra. Systemen verkar innebära att de yngre ryttarna får en större chans än i tidigare system att komma med i seniorlandslag. Hästarna får ett mycket större fokus i det brittiska systemet än i det svenska.

 • 197.
  Bremec, Domen
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. SuperTrening.
  Very Heavy Resisted Sprinting: A Better Way to Improve Acceleration?: Effects of a 4-Week Very Heavy Resisted Sprinting Intervention on Acceleration, Sprint and Jump Performance in Youth Soccer Players2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim was to investigate the effects of heavy resisted and unresisted sprint training protocols and see its effects on sprint time, vertical and horizontal jumping and sprint mechanics.

  Youth male soccer players [n=27] participated in this study, they were all individually assessed for the horizontal force-velocity profile using two unresisted sprints and load-velocity profile using four progressively resisted sprints (25%, 50%, 75% and 100% body mass). For all sprints an isotonic braking device was used. They also performed vertical and horizontal jumps, counter-movement jump (CMJ) was used for the former and standing long jump (SLJ) for the latter. They were put in three groups (RST: resisted sprint training; UST: unresisted sprint training and TAU: control group – “training as usual”). Athletes performed a 4-week training intervention (5x20m resisted sprint group; 8x20m unresisted sprint group) and were tested 7 days after completing their final training session.

  Only RST improved all sprint times (T30, T20, T10, T5) substantially (-4.2% to -7.9% in split times) and provided trivial or small changes in sprint mechanics. The small changes were seen in sprint mechanical parameters of RFmax, Pmax and F0. UST only showed trivial effects in those parameters, while TAU showed a small decrease in both Pmax and Vmax. Regarding the jumps, RST and UST both showed a small increase in standing long jump and a trivial effect in counter-movement jump, while TAU decreased in both.

  Main conclusion is that resisted sprinting has proven to be a worthwhile method to improve acceleration and sprint performance and can be used by practitioners across a wide array of sports. It also improved jumping performance and sprint mechanical outputs, which point toward an improvement in better application of force in a horizontal direction.

 • 198.
  Broby, Sara
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Återgår barn och ungdomar till idrott efter främre korsbandsrekonstruktion?: En systematisk litteraturstudie om aktivitetsnivå och återgång till idrott2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna studie är att beskriva och granska de studier som har undersökt aktivitetsnivå och återgång till idrott hos barn och ungdomar med främre korsbandsrekonstruktion.

  Metod

  Denna föreliggande studie är en deskriptiv systematisk litteratur studie med kvantitativt perspektiv. Litteratursökningar utförde under perioden januari - april 2015 i de fyra databaserna PubMed, CINAHL, SweMed+ och reSEARCH för perioden 1995-01-01 tom 2015-04-17. Totalt inkluderades 18 vetenskapliga artiklar.

  Först utfördes en granskning av den metodiska kvaliteten för varje enskild artikel.

  Till hjälp för att bedöma den metodiska kvaliteten användes mallen för kvalitetsgranskning av observationsstudier del A bilaga 3 från SBU. Slutligen bedömdes graden av evidensstyrka enligt SBU vilket avser det samlade vetenskapliga underlaget för alla 18 inkluderade artiklar.

  Resultat

  En artikel påvisade ett lågt skattat medelvärde graderat med Tegner aktivitetsskala. Medelvärdet var fyra före operation och efter operation 3.9. Totalt 14 artiklar påvisade ett högt skattat medelvärde med Tegner aktivitetsskala mellan 5-9 vid uppföljning. Två av de granskade artiklarna påvisade att alla inkluderade barn återgick till sin idrott och till sin tidigare aktivitetsnivå. Samtliga artiklar hade en medelhög kvalitet och evidensstyrkan var begränsad.

  Slutsats

  Forskning angående barn med främre korsbandsrekonstruktioner, aktivitetsnivå och återgång till idrott är otillräcklig och få till antalet. Resultatet av inkluderade artiklar påvisar att aktivitetsnivån är hög så väl som återgången till idrott. Men kvaliteten på alla inkluderade, studier var låg så evidensstyrkan är begränsad. Ytterligare forskning behövs med god kvalitet.

 • 199.
  Brobäck, Monika
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Samband mellan anterior knälaxitet och funktion vad sport- och fritidsaktiviteter samt knärelaterad livskvalitet efter främre korsbandsrekonstruktion: en jämförelse mellan män och kvinnor2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna studie var att klarlägga om det finns något samband mellan anterior knälaxitet, mätt med KT-1000, och "funktion i sport och fritid" respektive "knärelaterad livskvalitet", enligt Knee injury and Osteoarthrits Outcome Score (KOOS), 6-8 månader efter en främre korsbandsrekonstruktion. Ett annat syfte var att studera om det föreligger någon könsskillnad avseende dessa parametrar.

  Metod

  Denna undersökning är baserad på ett prospektivt insamlat registermaterial från Svenska korsbandsregistret samt från Capio Artro Clinic´s IT-register avseende patienter som genomgått främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft.

  Urvalet av patienterna (18-35 år) gjordes konsekutivt under åren 2010-2011 bland de ortopedkirurger som gjort flest antal operationer under denna period, vilket kom att omfatta 427 patienter. Baserat på inklusions- och exklusionskriterier kvarstod 100 patienter. En powerberäkning visade på behov av 58 patienter, 29 män och 29 kvinnor. En jämn fördelning, mellan män och kvinnor gjordes genom lottning. Anterior knälaxitet utvärderades med KT-1000 och "funktion i sport och fritid" samt "knärelaterad livskvalitet" med KOOS, 6-8 månader efter operation.

  Resultat

  Resultaten visade att anterior knälaxitet minskade i det opererade knäet samt att KOOS delskalor, "funktion i sport- och fritid" samt "knärelaterad livskvalitet" förbättrades. Inget samband kunde påvisas mellan anterior knälaxitet "funktion i sport- och fritid" och "knärelaterad livskvalitet", oavsett kön.

  Slutsats

  Vid utvärdering 6-8 månader efter främre korsbandsrekonstruktion påvisades inga signifikanta könsskillnader, varken gällande minskad knälaxitet eller förbättrad "funktion i idrott och fritid" respektive "knärelaterad livskvalitet".

  Inget samband förelåg mellan anterior knälaxitet och "funktion i sport- och fritid" samt "knärelaterad livskvalitet" enligt KOOS.

 • 200.
  Broman, Gi
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Börjeson, Carl-Olof
  Lundin, Claes-Allan
  Med friska slag: om golf och hälsa2005Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Denna bok beskriver och förklarar golfens positiva medicinska och hälsobefrämjande effekter och hur golf inverkar på livskvalitet och välmående. Golfens effekt på olika ohälsotillstånd såsom högt blodtryck, högt kolesterolvärde och vuxendiabetes behandlas. Boken beskriver också en hälsosam golfsving, tipsar om sätt att bemästra ledbesvär och ger goda råd om mat och dryck under en 18-hålsrunda. Med friska slag är en bok för aktiva och blivande golfare som vill få bekräftat den medicinska nyttan av regelbundet golfspel. Den är skriven på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt vilket tillsammans med en medicinsk ordförklaringslista gör den tillgänglig för alla. Den ger också ett gott stöd för läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och idrottslärare som behöver ett inspirerande uppslagsverk i ämnet golf och hälsa.

1234567 151 - 200 av 1700
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf