Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 1700
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Becker, Jonas
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Träning med svänghjulsteknik vid behandling av patellar tendinopati: en kontrollerad fallstudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Publikationen är tillgänglig i fulltext från 2021-10-21 13:25
 • 102.
  Bede, Meseret
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Edström, Linn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hälsa... vad är det?: Hur ungdomar påverkas av medias bild av hälsa2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien var att ta reda på var ifrån gymnasieelever i Stockholm hämtar sin kunskap om vad hälsa innebär. Frågeställningarna var; vad betyder hälsa för eleverna, var får eleverna i gymnasieskolan sin uppfattning om hälsa ifrån och på vilket sätt upplever eleverna att medias bild påverkar deras syn på hälsa?

   

  Metod

  I studiens användes enkätfrågor vilka delvis tar utgångspunkt ifrån KASAM.

   

  Resultat

  Hälsa för eleverna innebär att må bra (79 %), vara nöjd med sitt liv (59 %), äta sund och nyttig mat (52 %) och vara vältränad (46 %). 81 % av eleverna undervisas i ämnet idrott och hälsa. Skolan tillsammans med tränare, vänner och familj är elevernas primära kunskapskälla i vad hälsa innebär. Resultatet visade att eleverna anser att medias hälsobudskap fokuserar på att vi ska vara smala och vältränade och 33 % av eleverna anger att de tränar för sitt utseendes skull. Samtidigt visade svaren att eleverna anser att de blir påverkade av medias syn på hälsa.

   

  Slutsats

  Slutsatsen av studien visade att ungefär en tredjedel av eleverna påverkas av de mediala kroppsnormerna medan majoriteten av svaren pekar mot att elevernas tankar om hälsa kan vara på väg ifrån den bilden av hälsa media visar idag.

 • 103.
  Beijer, Emelie
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Cerljen, Renate
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  LCHF - Low Carb High Fat: en experimentell studie av 3 veckors LCHF-kost på hälsomarkörer hos normalviktiga kvinnor2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hurvida en LCHF (Low Carb High Fat) kost skulle kunna vara en hälsosam livsstil utifrån hur den påverkar olika hälsomarkörer hos normalviktiga personer där en viktminskning ej har eftersträvats. Frågeställningen var följande: Hur påverkar en LCHF-kost med maximalt 30 gram kolhydrater per dag under 3 veckor normalviktiga kvinnors BMR (Basal Metabolic Rate), blodlipider, blodglukos, blodtryck, kroppssammansättning, midje- och höftmått samt deras kroppsvikt?

  Metod

  En experimentell studie har genomförts på 8 normalviktiga kvinnor mellan 20 och 35 år. Samtliga försökspersoners BMR, blodlipider, blodglukos, blodtryck, kroppssammansättning, midje- och höftmått samt kroppsvikt mättes vid normala levnadsförhållanden innan studiens start samt efter 3 veckor av en strikt LCHF-kost med endast 30 gram kolhydrater per dag.

  Resultat

  BMR sänktes i genomsnitt med 4,4% vilket var signifikant (P<0,05). HDL (High-density lipoproteins), LDL (Low-density lipoproteins) samt totalkolesterol höjdes signifikant (P<0,01) med 21%, 25% respektive 22%. Ingen signifikant skillnad i LDL/HDL-kvot, triglycerider eller blodtryck erhölls. Blodglukos sänktes med 12%, skillnaden var dock ej signifikant. Andel kroppsfett sänktes signifikant med 8,7% (P<0,01) och fettmassan med 11% (P<0,01). Den fettfria massan visade ingen signifikant skillnad. Midjemåttet minskade signifikant med 2,3% (P<0,05) och kroppsvikten i genomsnittt med 1,24 kg (P<0,05). Höftmåttet visade ingen signifikant skillnad mellan mätningen före och efter 3 veckors LCHF-kost.

  Slutsats

  Studiens resultat tyder på övervägande negativa effekter av 3 veckors LCHF-kost på olika hälsomarkörer, vilket skulle kunna få allvarliga följder så som kardiovaskulära sjukdomar och depression förutsatt att verkan successivt ökar.

 • 104.
  Beijer, Ylva
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Edborg Lund, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fysisk aktivitet under graviditeten: En deskriptiv studie av gravida kvinnor i en storstadskommun2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Studiens syfte var att undersöka gravida kvinnors aktivitetsvanor under respektive trimester samt barnens födelsevikt. Därför undersöktes moderns fysiska aktivitetsnivå och om den påverkade barnets födelsevikt samt huruvida moderns ålder hade betydelse för vilken form av fysisk aktivitet som utfördes. I studien granskades även om det förelåg någon skillnad beträffande barnets medelfödelsevikt mellan mödrarnas åldersgrupper.

  Frågeställningarna var:

  1. Gravida kvinnors fysiska aktivitetsvanor

  - Antal dagar i veckan

  - Aktiviteter som utfördes

  - Anledning till inaktivitet

  2. Fanns det någon skillnad mellan fysisk aktiva och inaktiva mödrar gällande barnets medelfödelsevikt?

  - Den fysiska aktivitetsnivåns påverkan på barnets födelsevikt.

  3. Skiljde sig valet av fysisk aktivitet och barnets medelfödelsevikt åt mellan mödrarna i respektive åldersgrupp?

  - Förelåg det någon skillnad mellan kvinnornas åldersgrupper gällande om de var fysiskt aktiva eller inaktiva?

  Metod

  Fyra BCV (Barnavårdscentraler) i en storstadskommun kontaktades och totalt delades 116 stycken enkäter ut. Vi fick tillbaka 58 enkäter och analyserade dem i SPSS. Efter insamlandet av enkäten hölls kortare gruppsamtal med sköterskorna på respektive BVC där de fick dela med sig av sina erfarenheter inom området och kring vårt valda ämne. Litteratursökningen som gjordes innebar att vi tittade på tidigare studier för att få en större kunskap inom det valda området. Denna litteratursökning gjordes främst på Internet med hjälp av olika databaser men även utländsk litteratur studerades.

  Resultat

  Resultatet visade att den fysiska aktivitetsnivån hos de gravida kvinnorna sjönk desto senare in i graviditeten de kom. Den form av fysisk aktivitet som kvinnorna valde främst var promenader, men även gruppträning, styrketräning samt annan aktivitet fanns med som dominerande aktiviteter. Främsta anledningen till inaktiviteten som kvinnorna själva angav var medicinska skäl/komplikationer kopplade till graviditeten. För de tre trimestrarna kunde ingen nämnvärd skillnad ses på barnens medelfödelsevikt mellan de kvinnor som varit fysiskt aktiva under graviditeten och de som varit inaktiva enligt vår egen klassificering. Det var främst de yngre mödrarna som stod för denna inaktivitet. Det studien även fann var att de mödrar som födde barnen med en låg födelsevikt, var de kvinnor som under sin graviditet varit mest fysiskt aktiva. Resultaten visade också på att valet av fysisk aktivitet skiljde sig en aning åt mellan de båda åldergrupperna av mödrar och att barnen till de yngre mödrarna hade en obetydligt högre medelfödelsevikt.

  Slutsats

  Vi kan inte från studien dra några generella slutsatser inom ämnet men materialet kan användas för vidare forskning inom området och för att testa olika hypoteser.

 • 105.
  Bejarano, Elina
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lindeberg, Tove
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Slappa leder?: En studie om tävlingsgymnasters ”generella ledlaxitet” och upplevda ländryggsbesvär2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet var att undersöka samband mellan hög ”generell ledlaxitet” och ländryggsbesvär hos flickor i olika åldrar inom tävlingsgymnastiken.

  1. Har 9- och 12- åringar inom tävlingsgymnastiken en högre ”generell ledlaxitet” än övriga i samma ålder?

  2. Har en hög ”generell ledlaxitet” något samband med ländryggsbesvär hos 9- och 12 åriga tävlingsgymnaster?

  3. Finns det någon skillnad på ländryggsbesvär bland tävlingsgymnaster i åldrarna 9 och 12?

  Metod

  Genom Beightons fysiologiska rörlighetstester (poängsystem 1-9) har 53 kvinnliga tävlingsgymnasters ”generella ledlaxitet” fastställts. Enkätfrågor har konstruerats för att ta reda på gymnasternas eventuella upplevda ländryggsbesvär.

  Resultat

  Försökspersonerna som har ingått i studien har en klart högre ”generell ledlaxitet” än övriga i samma ålder. I båda de undersökta åldrarna så är ett laxitetsvärde på 7 vanligast förekommande. Denna grupp består av 47,8 % av 9 åriga gymnaster och 30 % av 12- åringarna. Samma värden hos jämnåriga flickor 9 år är 1,6 % och flickor 12 år är 2,4 %.

  Enkätstudien visar att det främst är 12- åriga flickor som har problem i ländryggen, nämligen 36,7 %. Det resultat som är statistiskt säkerställt är sambandet mellan ledlaxitet och graden av upplevd ryggsmärta. P-värdet för detta samband är 0,042. Sambandet för denna analys är r= 0,62.

  Slutsats

  Studien visar ett svagt samband mellan hög ”generell ledlaxitet” och upplevda ländryggsbesvär. Detta samband kan enbart ses i den äldre åldersgruppen i studien. Åldern påverkar de upplevda ländryggsbesvären i negativ riktning. Den ”generella ledlaxiteten”, som är kraftigt högre än hos jämnåriga skolbarn, förändras ej med åldern på försökspersonerna. Det vill säga, de som är överrörliga vid 9- års ålder torde även vara det i 12-års ålder.

 • 106. Belz, Johanna
  et al.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Muestege, Jelena
  Professional development in sport psychology practitioners: merging PST and CBT2015Ingår i: Proceedings of The 14th European Congress of Sport Psychology (FEPSAC) 2015, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 107.
  Bengs, Dagny
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Elitaktiva sprintkanotisternas rörelseutslag i axelleden under paddling på ergometer i relation till aktiv rörlighet mätt i axelleden2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att a) beskriva elitkanotisternas aktiva rörelseutslag (ARoM), b) undersöka hur stor del av ARoM i axelledens inåt- och utåtrotation som kanotisten använder under paddling för höger och vänster arm samt c) undersöka hur förhållandet eventuellt ändras under tre tävlingsfarter (200, 500 och 1000 m). Syftet var också att d) beskriva elitkanotisterna rörelseutslag i axelledens rotation under de tre tävlingsfarterna. 

  Metod

  Åtta elitkanotister (fyra kvinnor och fyra män 22,5 ±3,8 år, 1.80 ±0,11m, 81 kg±14 kg) deltog i studien. Axelledens rörlighet i inåt- och utåtrotation undersöktes med två olika metoder; ARoM mätt med goniometer i ryggliggande position och tredimensionell (3D) rörelseanalys mätt under paddling på kajakergometer. Data till 3D rörelseanalysen samlades in med ett optoelektroniskt kamerasystem med 12 kameror som mätte rörelser från markörer fästa på försökspersonerna under paddling på 200, 500 och 1000 m tävlingsfart. Medelvärdet analyserades från tio paddlingscykler under respektive fart och data bearbetades och analyserades i Visual3D och MATLAB.  

  Resultat

  Elitkanotisterna medelvärde och standardavvikelse (±) av ARoM i axelledens inåtrotation var 46° (±16°) och 39° (±10°) och i axelledens utåtrotation 75° (±13°) och 86° (±5°) för vänster respektive höger sida. Samtliga elitkanotister hade inskränkt rörlighet i axelledens inåtrotation. Ingen signifikant skillnad sågs mellan sidorna i varken axelledens inåt- eller utåtrotation (F=0.87, p=0.38). Under paddling på de tre olika tävlingsfarterna sågs heller ingen signifikant skillnad mellan sidorna i axelledens inåtrotation (F= 0.63, p=0.45), dock sågs en signifikant skillnad i rörelseutslaget i axelledens inåtrotation beroende på tävlingsfart (F=6.46. p=0.01); ju högre fart/kortare distans desto större rörelseutslag. Axelledens rörelseutslag i utåtrotation påverkades inte av varken tävlingsfart (F=3.59, p=0.94) eller sida (vänster/ höger) (F=1.76, p=0.23). Tävlingsfarten hade en signifikant betydelse för hur stor procentandel kanotisterna använde av sin maximala ARoM i axelledens inåtrotation under paddling (F=6,48, p=0,01); ju högre fart/kortare distans desto större procentuell andel nyttjades. Elitkanotisterna nyttjade en väldig liten procentandel av deras ARoM i axelledens utåtrotation under paddling; 0-1%. 

  Slutsats

  Det sågs ingen sidoskillnad mellan vänster och höger sida i axelledens rotationer hos elitkanotisterna och resultatet var oberoende av tävlingsfart. Alla elitkanotister hade en tydlig inskränkt rörlighet i axelledens inåtrotation. Den inskränkta inåtrotationen kompenseras troligen av andra strukturer i axel/skuldra under paddling, då elitkanotisterna använder över 100 % av deras AROM under paddling. Tidigare forskning har visat att inskränkt rörlighet i axelledens inåtrotation är en riskfaktor för skada hos kanotister. Resultaten från denna forskning ger värdefull information för elitkanotister och deras team om vad som sker i axelleden under paddling. De kan använda information till att uppmärksamma vikten av att öka rörlighet i inåtrotationen för att minska eventuella kompensatoriska rörelser i axelleden och på så sätt minska risken för smärta och skada under paddling. 

 • 108.
  Bengtsson, Anders
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Tränarlänken.
  Kravanalys Segling2004Studentuppsats
 • 109.
  Bengtsson, Anders
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Varför ska man ha en tränare?: En observationsstudie om tränarens betydelse för seglarens utveckling2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte

  Huvudsyftet med studien var att utreda huruvida en besättning som har en instruerande tränare utvecklas fortare än en besättning som ej har någon instruerande tränare. Ytterligare ett syfte med studien var att kunna dra större paralleller till tränarens betydelse för seglarnas utveckling.

  Metod

  Då målsättningen var att få en ökad förståelse för hur tränaren påverkar utvecklingen av seglarna valde jag att utgå från en kvalitativ metod. Undersökningen har gjorts i två träningsgrupper hos Kungliga segelsällskapet i Stockholm där jag är huvudtränare och har det övergripande ansvaret för träningen. Dessa grupper består enbart av jollar som seglas utav två personer. Två besättningar (fyra personer) i var träningsgrupp valdes slumpmässigt ut till studien. Studien genomfördes i form av en dold observation två gånger i veckan under en sexveckorsperiod där varje tillfälle var 2 timmar långt. Ingen i träningsgrupperna fick någon information om studiens genomförande

  Resultat

  Resultatet på studien visar att besättningarna som inte fått några instruktioner ändå utvecklas positivt. De observerar och tar efter de besättningar som gör rätt och därefter efterliknar deras rörelser. Detta medför att seglarna utvecklas olika fort men alla utvecklas positivt framåt.

  Slutsats

  Studien visar att seglare som inte har någon tränare utvecklas så länge de har någon form av förebild de kan lära av. Dock har tränaren betydelse för att få seglarna att hitta rätt teknik direkt och på så sätt undvika att lära in fel teknik som i efterhand blir svår att rätta till. De besättningar som ej får några instruktioner utvecklas positivt genom att observera de besättningarna som gör rätt och därefter försöker efterlikna deras rörelsemönster. Seglarna tar även till sig information om hur de skall segla båten genom auditiv, kinetisk och visuell inlärning.

 • 110.
  Bengtsson, Malin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  För stressad för fysisk aktivitet?: En studie om upplevelsen av arbetsrelaterad stress och fysisk aktivitet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar: Studiens syfte var att undersöka hur individen hanterar sin stress i termer av livsstilsbeteenden, där särskilt fysisk aktivitet stod i fokus. ”Hur upplever individen att fysisk aktivitet påverkar upplevelsen av stress?” och ”Vilken roll spelar arbetsmiljön för upplevelsen av stress samt fysisk aktivitet?” användes som frågeställningar. Metod: En kvalitativ studie som grundar sig i intervjuer utifrån en intervjuguide som kan beskrivas som ”riktat öppen”. Intervjuguiden grundar sig i relevant forskning inom områdena fysisk aktivitet, stress och arbetsmiljö. När intervjuguiden upplevdes färdig skickades ett informationsbrev ut till 7 stycken respondenter valda utifrån bekvämlighetsurval, varav 6 stycken svarade att de ville vara med och delta som intervjurespondenter. Individuella intervjuer anordnades och samtalen spelades in. Därefter transkriberades samtalen och analys påbörjades för skrivande av resultatdel. Resultat: Studiens resultat visar att samtliga respondenter uttrycker att vid upplevelse av stress påverkas samtliga livsstilsbeteenden. Resultaten gällande fysisk aktivitet vid upplevd stress skiljer sig åt, då några av respondenterna minskar sin fysiska aktivitet medan övriga prioriterar fysisk aktivitet än mer vid upplevelse av stress. Arbetsmiljön upplevs vara en källa till stress och uttrycks, framförallt då stressiga förhållanden råder, påverka samtliga livsstilsbeteenden: stillasittande, sömn och återhämtning, kost och fysisk aktivitet i varierad utsträckning. Slutsats: Vid upplevelse av stress på arbetsplatsen tycks samtliga livstilbeteenden påverkas. Störst skillnad i upplevelse bland faktorerna uttrycks fysisk aktivitet, då några av respondenterna priorterar sin fysiska aktivitet och kan använda sig av den som ett sätt att hantera stressen, medan övriga minskar sin fysiska aktivitet under stressade perioder. Dock är samtliga respondenter överens om att de mår bättre av att vara fysiskt aktiva under stressade perioder och fysisk aktivitet kan därför anses vara en form av stresshantering. Arbetsplatser kan därför tänkas gynnas av att främja fysisk aktivitet.

 • 111.
  Bentzen, Marte
  et al.
  Norwegian School of Sport Sciences, Norway .
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Exhaustion and cynicism needs to be targeted differently: a study among Paralympic coaches2016Ingår i: Proceedings from the 31th Annual Conference of the Association for the Applied Sport Psychology, 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 112. Bentzen, Marte
  et al.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Hållbart ledarskap ur ett tränar- och coachperspektiv2016Ingår i: Utveckla ledarskapet: fakta, inspiration och reflektioner, Stockholm: SISU Idrottsböcker , 2016, s. 196-263Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Syftet med kapitlet är att presentera och diskutera teoretiska och praktiska frågor på ett sätt som främjar ett långlivat och hälsosamt ledarskap med fokus på tävlingsidrotten. Författarna utgår från det förenklade antagandet att «en coach som mår bra» sannolikt är mer framgångsrik och långlivad i jämförelse med en coach som mår dåligt. 

 • 113.
  Bentzen, Marte
  et al.
  Norwegian School of Sport Sciences.
  Lemyre, Nicolas
  Norwegian School of Sport Sciences.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  A Comparison of High-Performance Football Coaches Experiencing High- Versus Low-Burnout Symptoms Across a Season of Play: Quality of Motivation and Recovery Matters2017Ingår i: International Sport Coaching Journal, ISSN 2328-918X, E-ISSN 2328-9198, Vol. 4, nr 2, s. 133-146Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the current study was to provide insights in how and why four head coaches in elite football experienced being either high or low in burnout symptoms (BS) during a competitive season. A longitudinal sequential quantitative-qualitative mixed method approach was used to enhance the understanding of coaches' experiences. First, data were collected using online questionnaires at the start and at the end of the competitive season with all coaches working at the Norwegian Elite Football League level. Second, in-depth interviews were conducted with four head coaches who were purposefully selected based on having the two highest and the two lowest burnout scores across the season compared with the overall sample. A quantitative approach was used to explore whether these four coaches differed when compared with the overall population on the associated variables: performance, budget, quality of motivation, perceived workload, work-home-interference (WHI), and recovery. A qualitative approach helped gain more insight in the experiences these four coaches had with possible onset variables. Analyses comparing the two sets of coaches, indicated no difference related to performance, budget and workload. However, the motivational profile, WHI, and ability to meet recovery demands were variables that contributed to explain differences in coaches' BS.

 • 114. Bentzen, Marte
  et al.
  Lemyre, Pierre
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Basic Psychological Needs Thwarting and Shift in Quality of Motivation: Markers of Exhaustion in Professional Sport Coaches.2015Ingår i: Proceedings of the 10th ICCE Global Coach Conference – Coach and Athlete Empowerment: A Winning Combination, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 115. Bentzen, Marte
  et al.
  Lemyre, Pierre
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Basic Psychological Needs Thwarting and Shift in Quality of Motivation: Markers of Exhaustion in Professional Sport Coaches.2014Ingår i: Sports Coaching Review, ISSN 2164-0629, Vol. 3, nr 2, s. 101-116Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Using a qualitative retrospective approach, this paper investigates how some work-related demands led to burnout among four professional coaches. Self-determination theory (SDT) offered a sound theoretical framework to better understand the motivational process leading to serious negative outcomes (Ryan & Deci, 2002). Findings indicated that all coaches experienced working in a maladaptive environment, exemplified by experiencing very heavy workloads, a lack of leader support, and work-related conflicts. These experiences had a detrimental effect on the coaches' motivation. Psychological need thwarting and a shift towards a more controlled form of motivation explained why coaches became increasingly at risk for burning out, a process that evolved over time. All four coaches experienced a wide range of burnout symptoms. Findings from this study highlight the importance for sports organizations to better cater for the psychological needs of professional coaches to prevent burnout.

 • 116. Bentzen, Marte
  et al.
  Lemyre, Pierre
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Change in Exhaustion in High-Performance Coaches in Association with Workload and Motivation: A Person-Centered Approach.2015Ingår i: Proceedings from the 30th Annual Conference of the Association for the Applied Sport Psychology, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 117. Bentzen, Marte
  et al.
  Lemyre, Pierre
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Changes in Motivation and Burnout Indices in High-Performance Coaches Over The Course of a Competitive Season2016Ingår i: Journal of Applied Sport Psychology, ISSN 1041-3200, E-ISSN 1533-1571, Vol. 28, nr 1, s. 28-48Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Being subject to a great range of demands is believed to increase burnout propensity in high-performance coaches. This study is the first to explore whether the 4-step self-determination theory process model is a valuable framework to better understand the process influencing burnout and well-being in high-performance coaches (N = 343, M = 40.33 years) throughout a competitive season. Findings indicated that coaches on average increased in burnout and decreased in well-being. Hypotheses were to a large extent supported: change in perceived environment → change in psychological need satisfaction → change in autonomous motivation → change in burnout and well-being.

 • 118. Bentzen, Marte
  et al.
  Lemyre, Pierre
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Determinants of Burnout in high-level sport coaches2013Ingår i: Proceedings from the annual North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity (NASPSPA) 2013, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 119. Bentzen, Marte
  et al.
  Lemyre, Pierre
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Development of Exhaustion for High-level Coaches in Association with Workload and Motivation – a Personal Centered Approach2016Ingår i: Psychology of Sport And Exercise, ISSN 1469-0292, E-ISSN 1878-5476, Vol. 22, s. 10-19Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives

  The aim of the current study was twofold. First, to explore whether there were different trajectories of exhaustion among high-performance coaches over the course of a competitive season. Then, to investigate whether workload-related variables and motivational regulations were associated with exhaustion class membership.

  Methods and design

  299 high-performance coaches responded to an online survey at the start, middle, and end of a competitive season, assessing exhaustion, workload, work home interference (WHI), recovery, and motivational regulations. Latent class growth analyses were used to identify different trajectories of perceived exhaustion. Further, multinomial logistic regression examined class associations for workload-related variables and motivational regulations at the start and at the end of competitive season.

  Results

  Four different trajectories of perceived exhaustion among coaches were identified, termed respectively “High” (10%), “Increase” (15%), “Decrease” (4%) and “Low” (71%). Higher levels of workload and WHI were associated to classes with higher levels of exhaustion. Higher levels of recovery, and intrinsic and identified regulations were associated to classes with lower levels of exhaustion. Adaptive and maladaptive profiles were identified.

  Conclusions

  Different trajectories of exhaustion among high-performance coaches over the course of a competitive season were found. A maladaptive profile was associated with higher perceived workload and WHI, as well as lower levels of recovery, intrinsic and identified regulations, when compared to the adaptive profile.

 • 120. Bentzen, Marte
  et al.
  Lemyre, Pierre
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Variation in the ability to meet recovery demands explains susceptibility to burnout in elite soccer coaches.2015Ingår i: Proceedings from The 20th annual congress of the European College of Sport Science (ECSS 2015), 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 121. Berg, Ulrika
  et al.
  Ekblom, Örjan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Fysisk aktivitet för barn och ungdomar - allmänna rekommendationer2018Ingår i: Fysisk aktivitet som medicin: en praktisk handbok utifrån FYSS / [ed] Ing-Marie Dohrn, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2018, s. 31-41Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 122.
  Berg, Ulrika
  et al.
  Astrid Lindgrens barnsjukhus.
  Ekblom, Örjan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar2016Ingår i: FYSS 2017: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, Läkartidningen förlag , 2016, s. 98-113Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Fysisk aktivitet ger fysiska och mentala hälsovinster hos barn och ungdomar.

  Mognads- och tillväxtprocesserna hos barn och ungdomar påverkar en rad fysiska, mentala och sociala kapaciteter och förmågor. Vid rekommendation av fysisk aktivitet bör hänsyn tas till detta och individuella intressen.

  Alla barn och ungdomar mellan 6 och 17 år rekommenderas minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet av främst aerob karaktär. Muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter bör ingå tre gånger i veckan. Hos barn från 0–5 år ska daglig fysisk aktivitet uppmuntras och underlättas.

  Barn och ungdomar som inte kan nå upp till rekommendationerna på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning bör vara så aktiva som tillståndet medger.

  Individuella råd för anpassad regelbunden fysisk aktivitet bör ges.

  Barn och ungdomar med övervikt och fetma kan uppnå positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet avseende till exempel blodfetter och insulinkänslighet även om vikten är oförändrad. Konditionshöjande fysisk aktivitet har tydligast effekt, och i kombination med kostförändringar är effekterna större.

  Hos barn och ungdomar med astma bör en noggrann analys av ansträngningsutlösta besvär göras. Astman ska vara välreglerad och anpassad information och kunskap ska ges för att trygga den unge och främja fysisk aktivitet.

  Fysisk aktivitet utgör en del av behandlingen vid depression hos barn och ungdomar.

  Barn och ungdomars hälsa tycks kunna påverkas negativt av långvarigt stillasittande. För närvarande finns dock inte tillräckligt med vetenskapligt stöd för att ge en evidensbaserad rekommendation angående begränsning av stillasittande i den här åldersgruppen.

 • 123.
  Berge-Holmbom, Tove
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Bokenstrand, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Vad får dig att må bra?: en studie om faktorer som påverkar flickors hälsa i år 92007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien har varit att undersöka flickors syn på hälsa i år 9. Våra frågeställningar var följande: Vad lyfter flickor i år 9 själva fram som viktiga faktorer för att må bra? Vad tror flickor i år 9 är viktiga faktorer för andra flickor i motsvarande ålder ska må bra? Vilka faktorer uppger elevvårdspersonal som bidragande till unga flickors hälsa?

  Metod

  Datainsamlingen har skett på två olika sätt, dels genom en kvalitativ enkät, dels genom halvstrukturerade intervjuer. Enkäten genomfördes på 80 flickor i år 9 från två skolor norr om Stockholm. Enkäten syftar till att ge en bild av flickors syn på hälsa i år 9. Totalt skedde fyra intervjuer, två på vardera skola. Respondenterna var en skolpsykolog, skolsyster, en kurator och skolsyster. Intervjufrågorna var inriktade mot faktorer som bidrar till ohälsa i år 9. Som analysredskap har vi använt oss av Thomas Scheffs teori samt Robert Karasek och Töres Thorells krav-stöd-kontrollmodell, vilket redovisas i diskussionsdelen. Det externa bortfallet i vår undersökning uppgick till 13.9 %, inget internt bortfall förekom.

  Resultat

  Studiens resultat visar att sociala faktorer, ett nätverk av vänner och en bra relation till familjen är viktiga faktorer för flickors välmående. Även träning/motion, att ha fritidsintressen, att sova och äta rätt/bra ansågs av dessa flickor som viktigt för deras hälsa. Resultatet visade även att det sociala var den faktor som dessa flickor trodde var viktigast för andra flickors välmående i deras ålder. I intervjuerna med elevvårdspersonal framträder flera faktorer till ohälsa hos unga flickor såsom höga krav, otrygg hemmiljö, skönhetsideal och mobbning, press från vänner eller brister i det sociala umgänget. I intervjuerna kunde även urskiljas att en trygg relation till familjen, ett bra socialt nätverk, en meningsfull fritid, trivsel och rimliga krav i skolan som en bra grund till flickors hälsa.

  Slutsats

  Att ha en god relation till familjen och ett tryggt hem samt goda vänskapsrelationer är de faktorer flickor i år 9 anser sig må bra av. Det är även missförhållanden inom dessa områden som skapar ohälsa bland flickorna. Slutsatsen är att de sociala relationerna är den mest avgörande faktorn till hälsa för flickorna i vår studie.

 • 124.
  Bergendahl, Adam
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Landin, Joakim
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Berätta var du kommer ifrån: Vilka faktorer kan påverka hanteringen av en allvarlig skada?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att undersöka hur idrottare utifrån sin socioekonomiska bakgrund hanterar en allvarlig skada (skador som håller idrottaren borta i mer än trettio dagar). Frågeställningarna var: Vilka copingstrategier framträder? Vad motiverar deltagarna att ta sig tillbaka till tidigare kapacitet? Och slutligen, upplever personer ur olika socioekonomiska grupper olika motivationsfaktorer och copingstrategier?

  Metod

  Studien har en kvalitativ ansats och har genomförts genom intervjuer utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Deltagarna i studien byggde på ett bekvämlighetsurval och ett målinriktat urval där vi valt att rikta in oss på elitidrottare som ligger på gränsen till att bli professionella. Vi valde att ta kontakt med idrottsföreningar utifrån vårt kontaktnät och för att urskilja socioekonomisk status på de intervjupersoner som vi fick så samtalade vi med spelarnas tränare som har god insyn i spelarnas tillvaro. Fem idrottare deltog i studien som spelar på en hög nivå inom sin idrott där alla har varit skadade och borta från sin idrott i minst 30 dagar från skadetillfället.

  Resultat

  Resultatet visade att det förekommer två olika sorters copingstrategier hos deltagarna när det kom till hanteringen av skada. Tre av fem deltagare använder sig av problemfokuserad coping när de fått veta sin rehabiliteringstid, och sätter då upp nya mål för att kunna hantera påfrestningarna. De andra två idrottarna använder sig av en undvikande coping då de förnekar sin skada genom att spela trots smärta och risken att förvärra sin skada. Socialt stöd har ansetts viktigt för idrottarna vare sig det kommer ifrån familj, tränare, lagkamrater eller naprapat/sjukgymnaster. Majoriteten av idrottarna upplever en inre drivkraft som motivation för att komma tillbaka från skadan där endast en av idrottarna talar om en yttre drivkraft. De olikheter som uppkommer mellan de socioekonomiska grupperna är att två idrottare upplever att de har svårt att fokusera på annat, där bland annat skolan blivit lidande.

  Slutsats

  Utifrån studiens syfte kan slutsatsen dras att hanteringen av en skada är individuell och att socioekonomisk status spelar roll i hur hanteringen går till. Dock skulle studien behöva fler deltagare med olika socioekonomisk status för att kunna få en djupare förståelse för hur detta påverkar. Studien har visat att det sociala stödet från tränare, spelare, familj, naprapat/sjukgymnast spelar roll för hantering av skada hos idrottarna.

 • 125.
  Bergkvist, Linnea
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Nilsson, Mikael
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  "Salus populi suprema lex esto": En kvantitativ undersökning, med en kvalitativ fördjupning, av ett företags hälsoarbete2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att undersöka hur företagets hälsoplan efterföljs och i vilken utsträckning den lever upp till de anställdas behov och önskemål. Samt undersöka hur de anställdas aktuella hälsostatus ser ut. Vi arbetade utefter tre frågeställningar;

  Hur ser det aktuella hälsoarbetet ut på företaget? Hur ser de anställdas aktuella hälsostatus ut? Samvarierar hälsostatus (upplevd psykisk, fysik hälsa och upplevelser i arbetslivet) med grad av fysisk aktivitet eller tid i stillasittande? Hur upplever det anställda företagets hälsoarbete?

   

  Metod

  Vi har gjort en kvantitativ enkätstudie med en kvalitativ fördjupning i form av en intervju. Enkäten är gjord i googledoc och skickad via internet, resultaten bearbetades i IBM SPSS Statistics 19. Företaget vi har valt att undersöka har kontor i Sverige och Finland och urvalsgruppen är dem med anställning på företagets kontor i Stockholm och Mariehamn. Antalet utskickade enkäter är 191 varav 73 har blivit besvarade.

   

  Resultat

  Resultaten visar att de anställda har förhållandevis god hälsa men uppvisar tendens till stressrelaterad sjukdom. Företaget bedriver hälsoarbetet på så sätt att man försöker uppmuntra till fysiskaktivitet på arbetstid samt bjuder in till olika typer av föreläsningar och ”prova på pass” för att på så vis försöka individanpassa de anställdas träning. Företagets anställda upplever hälsoarbetet som relativt genomtänkt och relevant, förhållandevis tillräckligt för att tillgodose behoven hos de anställda och de flesta tycker att ledningen lyckats ganska bra med att upprätthålla den nedskrivna hälsopolicyn.

   

  Slutsats

  Företagets arbete har på ett bra sätt nått fram till de anställda, dock finns vissa områden där deras uppfattningar om vad som sätts i kraft går isär. Vi anser att företaget arbetar bra men att det finns områden där mer skulle kunna göras, så som att minska stressen på arbetsplatsen och på ett tydligare sätt promota de förmåner som finns.

 • 126.
  Berglin, Pär
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Friedman, Cecilia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  ”Mjukisar, sjal och kofta”: En kvalitativ studie av hur genus konstrueras och påverkar undervisningen inom ämnet idrott och hälsa på en muslimsk friskola2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur genus konstrueras och påverkar undervisningen inom ämnet idrott och hälsa på en muslimsk friskola. För att uppfylla syftet har följande frågeställningar använts: Hur påverkas, ur ett genusperspektiv, undervisningen i idrott och hälsa av att skolan är konfessionell? Finns det några skillnader mellan flickors och pojkars möjligheter och begränsningar inom ämnet idrott och hälsa, i sådana fall vilka? Kan skolan uppfylla läroplanens jämställdhetsmål och samtidigt värna islamska värderingar? Vilka roller i samhället förbereds flickor och pojkar för?

  Metod

  Studien är en kvalitativ undersökning där halvstrukturerade intervjuer av både lärare och elever valts som datainsamlingsmetod. Med utgångspunkt från skolverkets lista över religiösa friskolor i Sverige kontaktades den ena av de två idrottslärarna som intervjuats. Genom snöbollsmetoden har sedan den andra idrottsläraren samt de sex eleverna som intervjuats valts ut. Intervjuerna spelades in på band och har därefter transkriberats. Intervjuerna har sedan analyserats utifrån ett schema som bygger på Yvonne Hirdmans genussystemsteori.

  Resultat

  Resultaten visar att flickor och pojkar behandlas olika inom ämnet idrott och hälsa till stor del beroende på deras könstillhörighet samt att flickorna är förhindrade att delta i undervisningen på samma villkor som pojkarna. Detta gör att läroplanens krav om jämställdhet inte uppfylls. För pojkarna innebär ämnet idrott och hälsa ofta möjligheter medan det för flickorna innebär begränsningar. Dessa möjligheter och begränsningar orsakas av de traditionella könsmönster som finns inom den islamska kulturen och bygger på föreställningar om att könen är olika. Föreställningar bidrar till skapandet av olika könsroller som eleverna fostras in i genom både familj och skola. Könsrollerna innebär att könen ansvarar för olika områden i livet och blir därför kompletterande.

  Slutsats

  Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att genus konstrueras genom de föreställningar som finns kring hur könen är och bör vara. Dessa föreställningar påverkar undervisningen både till innehåll och upplägg och bidrar till att eleverna snarare behandlas som kön och inte som individer.

 • 127.
  Berglund, Alexandra
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Olin, Hedvig
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  FYSS och FaR i Stockholms innerstad: Erfarenheter, inställning och önskemål inför arbete med FaR2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Syftet med studien var att studera erfarenheter, inställning och önskemål inför arbete med förskrivning av fysik aktivitet på recept, FaR, på vårdcentraler i Stockholms innerstad. Ytterligare ett syfte var att ge förslag på modeller för hur vårdcentralerna kan arbeta med FaR, bland annat gällande samordningsfunktionen mellan olika aktörer.

  Metod:

  En enkätstudie genomfördes på totalt 13 vårdcentraler på Kungsholmen, Norrmalm, Vasastaden, City, Östermalm, Hjorthagen och Gärdet. Totalt 119 enkäter besvarades av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. En intervju genomfördes med en person anställd på Beställarkontor Vård, Stockholms läns landsting för att ta reda på hur de ser på hinder, möjligheter och genomförbarhet av FaR och FYSS inom SLL.

  Resultat:

  Från enkätundersökningen framkom bland annat att en klar majoritet svarande ställde sig positiva till att arbeta med fysisk aktivitet på recept både i preventivt och behandlande syfte. Mer information och utbildning efterfrågades av många. Ungefär hälften av personalen på vårdcentralerna angav att de kände till FYSS respektive FaR. 104 av de svarande uppgav att de idag rekommenderar fysisk aktivitet muntligt. Endast 14 gav en skriftlig rekommendation. En övervägande andel av de tillfrågade var positiva till arbetsformer såsom skriftlig rekommendation, motiverande samtal, arbeta med en koordinatorfunktion samt tillämpning av hälsotest. Från enkätundersökningen framkom vidare att det finns en oklarhet kring metoderna för att hjälpa patienten till lämplig aktivitet samt för motivation och uppföljning av patienten. Hela 82 tillfrågade upplevde inte att det fanns några hinder för att arbeta med FaR. De vanligaste hindren i arbetet med FaR uppgavs vara osäkerhet om vart man kan skicka patienten med receptet, osäkerhet kring förskrivningen av FaR samt tidsbrist.

  Slutsats:

  I enkätundersökningen framkom således att det fanns ett stort intresse för att arbeta med FaR i Stockholms innerstad. I dag saknas dock utarbetade metoder för arbetsprocessen med FaR samt friskvårdsaktörer att skicka patienterna till. Från tidigare studier har framkommit att för ett lyckat arbete med FaR krävs utbildning i FaR och FYSS hos vårdpersonalen, motiverande samtal med patienten, en koordinator med kontakt till friskvårdsaktörer samt uppföljning av patienten med receptet.

 • 128.
  Bergnest, Helena
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Löfberg, Sandra
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur gynnas äldre av fysisk aktivitet?: en studie om förekomst, styrning och tillämpning av fysisk aktivitet för äldre på äldreboenden2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie är att undersöka förekomst, styrning och tillämpning av fysisk aktivitet för äldre på äldreboenden i Stockholms län. Syftet utmynnar i följande frågeställningar:

  ·        Hur ofta och i vilken form utövas fysisk aktivitet på äldreboenden?

  ·        Hur motiveras vikten av fysisk aktivitet på äldreboenden?

  ·        Vilka argument finns för att fysisk aktivitet inte används i större utsträckning på äldreboenden?

  ·        Hur iscensätts fysisk aktivitet på följande tre nivåer: lagar, kommunala styrdokument samt tillämpning på äldreboenden?

   

  Metod: Studien har utförts på äldreboenden i fyra kommuner i Stockholms län. Materialet har samlats in med hjälp av enkäter som skickats ut till enhetschef eller motsvarande på 45 äldreboenden. Av dessa svarade 71 procent på enkäten. I relevanta lagar och styrdokument har även riktlinjer för fysisk aktivitet för äldre på äldreboenden undersökts för att sedan med hjälp av enkätsvaren iscensättas på formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan.

   

  Resultat: Den aktivitet som används främst på äldreboenden är promenad/stavgång och de flesta erbjuder det en eller fler gånger i veckan. Rörelse- och balansträning samt motionsgymnastik erbjuds även de i en större utsträckning. Hos många äldreboenden pågår aktiviteter i cirka 30 minuter. De största faktorerna till varför äldre ska utöva fysisk aktivitet på äldreboenden är för att bibehålla moment i vardagen, minska skaderisken samt öka fysisk- och mental hälsa. Två stora faktorer till att äldreboenden inte använder sig mer av fysisk aktivitet beror på tidsbrist hos personalen samt att de äldre är oengagerade till att utöva fysisk aktivitet. Resultatet visar även att det går att tillämpa Göran Lindes läroplansteori angående formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan vad det gäller lagar, kommunala styrdokument och tillämpning på äldreboenden.

   

  Avslutande reflektion: Fysisk aktivitet är en mycket viktig del för att bidra till en bättre livskvalitet hos de äldre. Fysisk aktivitet erbjuds mer eller mindre på alla äldreboenden i studien men förekommer dock inte på den nivå som är behövlig. Om detta beror på att det är otydliga direktiv i lagar och styrdokument eller brist på kunskap etc., är något att beakta.

 • 129.
  Bergström, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Tränar män och kvinnor av olika anledningar?: En kvantitativ enkätstudie om motivation till träning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det fanns en skillnad i motivationsfaktorer mellan vuxna män och kvinnor som hade ett aktivt medlemskap på en träningsanläggning. Studien undersökte även om det fanns ett samband mellan respondenternas träningsmotivation, träningsvanor och ålder.

  Frågeställningar:

  1. Skiljer sig män och kvinnor åt med avseende på deras motivation till träning?
  2. Finns det ett samband mellan den målfokuserade motivationen och den motivationsreglerande motivationen hos respondenterna, och hur ser detta samband ut i sådana fall ut?
  3. Finns det samband mellan deltagarnas träningsmotivation, träningsvanor och ålder? Och hur förhåller sig dessa samband i sådana fall?

  Metod: I denna studie valdes validerade och beprövade enkäter ut som mätinstrument (BREQ-3 och EMI-2) för att studera deltagarnas träningsmotivation. Enkäterna delades ut på två träningsanläggningar i Stockholmsområdet under fem separata tillfällen. På plats förklarades studiens syfte muntligt, att det tog cirka tio minuter att fylla i enkäten samt att enkäten var helt anonym.

  Resultat: Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor och de kombinerade beroende variablerna i både den motivationsreglerande enkäten och den målfokuserade enkäten. Det finns även ett samband mellan dessa enkäter och den starkaste korrelationen var den mellan självbestämd yttre motivation och självutveckling/stressreducering. Resultatet visar även att de individer som tränar fler gånger i veckan drivs av en mer självbestämd yttre- och inre motivation och de personer som tränat under en kortare tid uppvisar en högre grad av amotivation.

  Slutsats: Det finns en skillnad i motivationsfaktorer mellan män och kvinnor som har ett aktivt medlemskap på en träningsanläggning när man ser till de kombinerade beroende variablerna. För motivationsregleringsenkäten fanns det ett samband mellan självbestämd yttre- och inre motivation och antal träningstillfällen per vecka. För den målfokuserade enkäten fanns det ett positivt samband mellan självutveckling/stressreducering, socialt/tävling och antal träningstillfällen per vecka. Ålder korrelerar positivt med hälsorelaterade träningsmål. Inget samband återfanns mellan övriga träningsmål och varken ålder eller träningserfarenhet. 

 • 130.
  Bergström, Helena
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Sundblom, Elinor
  Region Stockholm.
  Elinder, Liselotte Schäfer
  Karolinska institutet.
  Norman, Åsa
  Karolinska institutet.
  Nyberg, Gisela
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. Karolinska institutet.
  Managing Implementation of a Parental Support Programme for Obesity Prevention in the School Context: The Importance of Creating Commitment in an Overburdened Work Situation, a Qualitative Study.2020Ingår i: Journal of Primary Prevention, ISSN 0278-095X, E-ISSN 1573-6547Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Health-related behaviours in children can be influenced by parental support programmes. The aim of this study was to explore barriers to and facilitators for the implementation of a parental support programme to promote physical activity and healthy dietary habits in a school context. We explored the views and experiences of 17 coordinating school nurses, non-coordinating school nurses, and school principals. We based the interview guide on the Consolidated Framework for Implementation Research. We held four focus group discussions with coordinating and non-coordinating school nurses, and conducted three individual interviews with school principals. We analysed data inductively using qualitative content analysis. We identified "Creating commitment in an overburdened work situation" as an overarching theme, emphasising the high workload in schools and the importance of creating commitment, by giving support to and including staff in the implementation process. We also identified barriers to and facilitators of implementation within four categories: (1) community and organisational factors, (2) a matter of priority, (3) implementation support, and (4) implementation process. When implementing a parental support programme to promote physical activity and healthy dietary habits for 5- to 7-year-old children in the school context, it is important to create commitment among school staff and school nurses. The implementation can be facilitated by political support and additional funding, external guidance, use of pre-existing resources, integration of the programme into school routines, a clearly structured manual, and appointment of a multidisciplinary team. The results of this study should provide useful guidance for the implementation of similar health promotion interventions in the school context.

 • 131.
  Bergström Jonsson, Björn
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Dickman, Anders
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  "Fy vad långsam du är..": En studie om hur högstadieelever upplever långsamma rörelser i idrott- och hälsaundervisning.2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats var att utifrån aktionsforskning som metod undersöka hur elever i årskurs 8 upplever träningsformen långsamma rörelser på idrott- och hälsaundervisningen under en kortare period. Därtill undersöktes elevers uppfattning om alternativa träningsformer i undervisningen. Studiens frågeställningar var: Hur vanligt är det att elever i år 8 har testat alternativa träningsformer tidigare? och Hur upplever elever i år 8 långsamma rörelser som en del av idrott- och hälsaundervisningen under studieperioden?

   

  Metod & Urval

  Studien genomfördes på en skola i Stockholm, med tre åttondeklasser, vid fem tillfällen, under en sexveckorsperiod. Skolan valdes av bekvämlighetsskäl. Författarna hade tidigare varit i kontakt med skolan genom sin pågående lärarutbildning. Författarna valde att arbeta med år 8 då de ansåg att det är en turbulent tidsperiod med mycket fokus på prestation och betyg och att det därför skulle vara relevant att pröva avslappningsövningar i denna årskurs. Eleverna fick utföra långsamma rörelser i 2 x 7 min i början av idrottslektionerna under studieperioden. Därefter fick eleverna vid varje tillfälle fylla i en enkät baserat på ett POMS-test (Profile of Moods Test) för att skatta sin upplevelse av övningarna. Eleverna fyllde även i en skattning av sitt allmäntillstånd före och efter övningarna. Efter sista tillfället genomfördes kvalitativa intervjuer med två slumpmässigt utvalda respondenter.  

   

  Resultat och Slutsats

  38 % av respondenterna hade tidigare prövat yoga, qigong eller andra typer av alternativa träningsformer/avslapnningsövningar. De övriga enkätsvaren samt intervjuerna visade att de långsamma rörelserna uppfattades som enkla och avslappnande. Under utförandet av rörelserna upplevde även eleverna att de var avspända och vid tre av studiens fem tillfällen uppskattade eleverna att de hade ett mer positivt allmäntillstånd efter genomförandet av övningarna. Tidigare studier samt intervjuerna i denna studie tyder på att elever i årskurs 8 upplever stressymptom i sin vardag, vilket har en negativ effekt på hälsan. Majoriteten av testgruppen uppger att de ej tidigare testat liknande träningsformer trots att läroplanen tydligt framhäver vikten av variation i idrottsundervisningen. Då testgruppen skattade övningarna som enkla och avslappnande, samt att intervjurespondenterna uppgav att de kunde tänka sig att fortsätta med långsamma rörelser i framtiden, borde det vara motiverat att använda sig mer av långsamma rörelser och liknande övningar i idrott och hälsa undervisningen, för att ge eleverna ett verktyg att hantera dessa symptom och därmed i undervisning får möta hälsa utifrån en praktiskt inriktad stresshantering.

 • 132.
  Bergström, Malin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Skulderstabiliserande träningsövningar registrerade med EMG: en jämförelse mellan slyngbaserade övningar och övningar på stabilt underlag2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Studiens syfte var att undersöka muskelaktiveringen i tre muskler (övre trapezius (ÖT), serratur anterior (SA) och nedre trapezius (NT)) under sex olika skulderstabiliserande övningar samt undersöka eventuella sidoskillnader. Syftet var även att undersöka om specifika skulderstabiliserande övningar i slyngor kunde öka aktiveringen i främst SA samtidigt som aktiveringen i ÖT minskar, hos friska individer, jämfört med nuvarande rekommenderade övningar på stabilit underlag. Aktiveras SA och NT mer vid slyngbaserade övningar än vid övningar på stabilt underlag? Visar studiens slyngövningar mindre aktivering i ÖT än övningar på fast underlag? Ses någon sidoskillnad mellan höger och vänster kroppshalva under utförandet av samtliga skulderstabiliserande övningar?

  Metod

  Tio friska kvinnor (medelålder 36år) deltog i studien. Aktiviteten i tre muskler (ÖT, SA, NT) registerades billateralt under sex olika skulderstabiliserande övningar med elektromyografi (EMG). Tre av övningarna genomfördes i redcord slyngor och tre övningar på fast underlag, dvs på golv eller mot en vägg. Två övningar gjordes i stående, två övningar i fyrfotaposition och en i ryggliggande. För att jämföra aktiveringsgraden i muskulaturen under de olika övningarna normaliserades EMG-data till % av maximal viljemässig kontraktion (MVC) för respektive muskel.

  Resultat

  Slyngövningarna UF och UA visade signifikant lägre aktiveringsgrad i SA jämfört med de övningarna PuP (p<0.001 och p<0.001) och WS (p<0.001 och p<0.001) som utfördes på fast underlag. Slyngövningen PuPR visade ingen signifikant skillnad i SA aktiveringsgrad jämfört med PuP (p=0.30). ÖT aktiviteten var signifikant lägre under slyngövningen utfall med abduktion (UA) jämfört med ryggliggande protraktion (PRO) (p<0.001) och push up plus (PuP) (p<0.001). Av de utvärderade övningarna var ÖT som minst aktiverad vid UF (0.3 % av MVC) och mest aktiverad vid PuPR (4.0 % av MVC). SA var som minst aktiverad vid UF (3.7%) och mest vid PuP (43.9%). NT var minst aktiverad vid Pup (-1.5%) och mest vid UF (9.7%). Ingen sidoskillnad sågs.

  Slutsats

  Utifrån resultaten från denna studie rekommenderas att friska personer som specifikt vill träna SA, utför skulderstabiliserande övningarna PuP, WS eller PuPR. Om personen dessutom vill genomföra en övning med låg aktivitet i ÖT samtidigt som aktiveringsgraden i SA är hög kan övningen PuP rekommenderas.

 • 133.
  Bergström, Staffan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hälsoundervisning i skolan.: En studie kring idrottslärares förhållningssätt till hälsoundervisning.2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna studie innefattar hur lärare i idrott och hälsa väljer att arbeta kring arbetsområdet hälsa och livsstil, i vilken omfattning det sker samt ifall de känner någon svårighet i det. Uppsatsen belyser även vad lärosätena ger för verktyg till idrott- och hälsalärarna att undervisa i hälsa . Metoden jag använt bestod i att jag genomfört 4 semistrukturerade intervjuer med idrott- och hälsalärare i Stockholmstrakterna. Informanterna har varit utbildade och examinerats under olika årgångar. Idrottslärare mot yngre åldrar beskriver att det sker enstaka hälsoinslag under deras undervisning, exempelvis motivera duschning eller hur kroppen reagerar på rörelse. När eleverna kommer upp mot årskurs 5 sker en ökad frekvens i hälsoundervisningen, där de mer går in på träningslära, pulsmätning och hälsobegrepp. Idrott- och hälsalärarna upplever inte att de fått särskilt mycket redskap från deras lärarutbildning i att undervisa i hälsa, inte heller från diverse fortbildningar de genomfört. Idrottslärare som examinerades innan LPO 94 fick inte någon konkret undervisning i hälsa. 3 av 4 lärare upplever inga större problem i att tolka och förstå styrdokumentens direktiv kring hälsoundervisning. En av lärarna upplever ett visst omställningsproblem i samband med byte av läroplanen. Det finns flera orsaker till varför hälsa kan vara så sällan förekommande under idrottstimmarna. Något som idrottslärarna tar upp kan vara en faktor kan vara bilden av idrott och hälsa som eleverna har eller också den bristande utbildning som lärosätena ger ut.

 • 134.
  Berlin, Gustav
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Har astmamedicinen Salbutamol en prestationshöjande effekt på idrottare?: Testning av vältränade cyklister2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att studera om astmamedicinen Salbutamol har en prestationshöjande effekt på cyklister och vilka bakomliggande fysiologiska faktorer som kan tänkas ha en inverkan på prestationsförmågan. Frågeställningarna i studien var som följer:

  Hur påverkar astmamedicinen Salbutamol vältränade cyklister och om den gör det, kommer prestationsformagan att öka? Samt, om Salbutamol har en prestationshöjande effekt, vilka kan de bakomliggande fysiologiska faktorerna vara

  Metod

  Data från fyra försöksperonser samlades in till denna studie. De fick cykla under varierande belastningar i cirka 2:30h där olika fysiologiska parametrar mättes, innan testets början och vid 90 minuter in testet fick de även andas in 800 mikrogram Salbutamol eller placebo for att sedan avsluta med ett intervalltest s.k Björntestet där de fick arbeta till utmattning. Studien genomfördes som en randomiserad dubbelblind cross- over studie där en experimentell metod användes för att svara på frågeställningarna.

  Resultat

  Då tidsramen för denna studie var kort och vissa bortfall skedde erhölls endast data från fyra försöksperonser, vilket medförde en för låg statistisk power överlag. Den största skillnaden som kunde noteras var att det numeriskt skilde sig med 3–8% under testet när det kommer till hjärtfrekvens mellan placebo och aktiv substans, de högre värdena var noterade med aktiv substans (Salbutamol). Dock är dessa små skillnader inte statistiskt säkerställda på detta urval av försökspersoner. På resterande fysiologiska parametrar (lungfunktion, borg och VAS) kunde man inte hitta större skillnader mellan aktiv substans och placebo.

  Slutsats

  På grund av det låga deltagarantalet och tidsramen när studien behövde vara klar så är det svårt att säkerställa resultaten. Men om man tittar på de resultat som finns så verkar det inte finnas en prestationshöjande effekt på den aeroba sidan, vilket också är det som idrottsvärlden vill ha reda på då man associerar astma med andning och aerob förmåga.

 • 135.
  Bermon, Stephane
  et al.
  Monaco Inst Sports Med & Surg, Monaco.
  Castell, Lindy M
  Univ Oxford, Green Templeton Coll, Oxford, England.
  Calder, Philip C
  Bishop, Nicolette C
  Univ Southampton, Fac Med, Human Dev & Hlth Acad Unit, Southampton, Hants, England.
  Blomstrand, Eva
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Eva Blomstrands forskningsgrupp.
  Mooren, Frank C
  Justus Liebig Univ, Dept Sports Med, Giessen, Germany.
  Krüger, Karsten
  Justus Liebig Univ, Dept Sports Med, Giessen, Germany.
  Kavazis, Andreas N
  Auburn Univ, Sch Kinesiol, Auburn, AL 36849 USA.
  Quindry, John C
  Univ Montana, Hlth & Human Performance, Missoula, MT 59812 USA.
  Senchina, David S
  Drake Univ, Dept Biol, Kinesiol Program, Des Moines, IA 50311 USA.
  Nieman, David C
  Appalachian State Univ, Human Performance Lab, North Carolina Res Campus, Kannapolis, NC USA.
  Gleeson, Michael
  Univ Loughborough, Sch Sport Exercise & Hlth Sci, Loughborough, Leics, England.
  Pyne, David B
  Australian Inst Sport, Bruce, Australia.
  Kitic, Cecilia M
  Univ Tasmania, Sch Hlth Sci, Sport Performance Optimisat Res Team, Launceston, Tas, Australia.
  Close, Graeme L
  Liverpool John Moores Univ, Res Inst Sport & Exercise Sci, Liverpool, Merseyside, England.
  Larson-Meyer, D Enette
  Univ Wyoming, Dept Family & Consumer Sci, Nutr & Exercise Lab, Laramie, WY 82071 USA.
  Marcos, Ascension
  CSIC, Spanish Natl Res Council, Inst Food Sci Technol & Nutr ICTAN, Madrid, Spain.
  Meydani, Simin N
  Tufts Univ, Jean Mayer USDA Human Nutr Res Ctr Aging, Boston, MA 02111 USA.
  Wu, Dayong
  Tufts Univ, Jean Mayer USDA Human Nutr Res Ctr Aging, Boston, MA 02111 USA.
  Walsh, Neil P
  Bangor Univ, Sch Sport Hlth & Exercise Sci, Bangor, Gwynedd, Wales.
  Nagatomi, Ryochi
  Tohoku Univ, Grad Sch Biomed Engn, Lab Hlth & Sports Sci, Sendai, Miyagi, Japan.
  Consensus Statement Immunonutrition and Exercise.2017Ingår i: Exercise immunology review, ISSN 1077-5552, Vol. 23, s. 8-50Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this consensus statement on immunonutrition and exercise, a panel of knowledgeable contributors from across the globe provides a consensus of updated science, including the background, the aspects for which a consensus actually exists, the controversies and, when possible, suggested directions for future research.

 • 136.
  Bernström, Malin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Durchman, Cecilia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Akta dig för skador!: En kvalitativ studie om idrottslärares skadeförebyggande arbete med elever i årskurs 7-92016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med vår uppsats är att studera idrottslärares syn på skador och skadeförebyggnad i ämnet idrott och hälsa och hur de uppger att de undervisar det inom detta område. Studien skall besvara följande frågeställningar: Hur planerar och genomför idrottsläraren en skadeförebyggande undervisning av funktionella idrottsskador? Hur förmedlar idrottsläraren sin kunskap och medvetenhet om förebyggandet av skador till sina elever? Vilka är de allvarligaste och vanligaste förekommande skadorna under en idrottslektion? Vilken kunskap och fortbildning anser idrottslärare att de behöver avseende skador och skadeförebyggnad?

  Metod

  Som forskningsmetod har intervjuer med fem idrottslärare som arbetar eller har arbetat med årskurs 7-9 genomförts. Studien utgick från semistrukturerade intervjufrågor. Det urval av lärare som vi använde oss av till intervjuerna utgick från ett strategiskt bekvämlighetsurval. Kategorisering av empiri skedde utifrån Haddons (1980) strategier.

  Resultat

  Enligt resultatet arbetar alla informanter skadeförebyggande. Informanterna upplever det som betydelsefullt att göra en noggrann planering för att undvika skador i idrottsundervisningen. Dessutom ska det skadeförebyggande arbetet förmedlas till eleverna under idrottsundervisningen. Det skadeförebyggande arbetet förmedlas genom att framhäva uppvärmningen, ergonomin och styrketräningen i undervisningen. Tydliga instruktioner och genomgång av regler samt reflektioner som skall resultera till att eleverna uppfattar syftet med den skadeförebyggande undervisningen, har även en avgörande roll i det skadeförebyggande arbetet.

  Slutsats

  Idrottslärarna var relativt insatta i det skadeförebyggande ämnet och resonerade i stora drag lika. Vissa lärare prioriterade det skadeförebyggande arbetet i en högre grad än andra och tillämpade det mer i undervisningen. Alla informanter anser att det skadeförebyggande arbetet bör inkluderas i idrottsundervisningen. Detta bidrar till livslång kunskap hos eleverna i vardagliga situationer och i andra fysiska fritidsaktiviteter.

 • 137.
  Bertilsson, Charlotte
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Golf som friskfaktor för äldre kvinnor: bidrar golf till bättre hälsa?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet var att undersöka om golf är en fysisk aktivitet som kan bidra till bättre hälsa hos äldre och kunna ordineras av läkare som fysisk aktivitet på recept vid åldersrelaterade välfärdssjukdomar. De frågeställningar som besvarades var om det förelåg någon skillnad i upplevd hälsa, levnadsvanor och faktisk hälsa mellan äldre kvinnor som spelar golf och äldre icke golfande kvinnor.

  Metod

  I studien deltog 36 kvinnliga golfare och 17 icke golfande kvinnor som var 65 år och äldre.

  Golfarna togs fram genom slumpmässigt urval bland medlemmar i golfklubbar i Stockholms län. Försökspersonerna rekryterade en anhörig vilken ingick i en kontrollgrupp. Ett frågeformulär med frågor om subjektiv hälsa och levnadsvanor besvarades av deltagarna. Därefter genomfördes ett styrketest, blodtrycksmätning, registrering av vikt och längd på undersökningsdeltagarna.

  Resultat

  Det framkom ingen skillnad mellan de båda grupperna i deras upplevda totala hälsa. Vid undersök-ning av specifika fysiska kapaciteter och mentala förmågor upplevde golfarna sig starkare i fysiska kapaciteter som ben- och arnstyrka samt kondition. De upplevde också oftare hopp/optimism och känsla av kontroll. Golfarna åt grönsaker, frukt och bär oftare än icke golfare och ägnade sig oftare åt fysisk aktivitet på låg intensitet. Genomsnittliga BMI-värdet var lika för båda grupperna och mätning av blodtryck och handstyrka visade inte heller på någon skillnad.

  Slutsats

  Det går inte med denna studie påvisa att golf leder till bättre hälsa hos äldre även om vissa paramet-rar antyder detta. Lågintensiv träning, intag av frukt, bär och grönsaker är bra för att förebygga och behandla välfärdssjukdomar. Dessa parametrar var signifikant vanligare bland golfare och därför förefaller det som om golf är en aktivitet som leder till bättre hälsa. För att fastställa att det var just golfen som gjorde att golfarna ägnade sig mer åt lågintensiv träning och åt mer frukt, bär och grön-saker krävs dock noggrannare forskning inom området.

 • 138.
  Bestic, Milos
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Gustavsson, Tobias
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Betydelsen av plyometrisk- och change of direction träning: Ett försök att utveckla unga fotbollsspelares förmåga för sprint och riktningsförändringar2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att genomföra två olika träningsinterventioner, en innehållande plyometrisk och en change of direction – träning (COD) för att se dess effekter på unga fotbollsspelares change of direction och 10-, 20-, 30 meters sprintförmåga. Studiens frågeställning var: Vilken inverkan kan två olika typer av träningsprogram ha på unga fotbollsspelares COD- samt sprintförmåga på 10-, 20-, 30 meter?

  Metod

  28 stycken fotbollsspelare både pojkar och flickor i åldrarna 13-15 år deltog i en träningsintervention under fem veckor där träningen bedrevs två gånger i veckan. Deltagarna delades in i tre olika grupper, kontrollgrupp (KON-G), plyometrisk grupp (PT-G) och change of direction grupp (COD-G). För- och eftertester genomfördes för att kunna se interventionens effekt. Testerna som utfördes var Illinois COD-test och sprint 10-, 20-, 30-meter.

  Resultat

  KON-G visade inga skillnader mellan före och efter- testerna. PT-G visade inte på några signifikanta förbättringar, det var endast en numerisk skillnad i 10-, 20- och 30-meterssprint med 2 % samt 1 % i Illinois COD-test. COD-G visade inte heller på några signifikanta förbättringar. Endast en numerisk ökning med 2 % i Illinois COD-test samt 1 % förbättring i 10-, 20- och 30-meterssprint. I en korrelation mellan Illinois COD-test och 10-, 20- och 30-meterssprint framgick en stark korrelation mellan dessa. r-värde = 0,92- 0,93 och p-värde = <0.01.

  Slutsats

  Då studiens resultat inte visade några signifikanta förbättringar på varken Illinois COD-test eller sprint kan inga slutsatser dras för vilken träningsmetod som har störst inverkan på dessa förmågor. Däremot kan man se små tendenser att de två träningsprogrammens utveckling av egenskaper skiljer sig. Vilket eventuellt tyder på att tränarens uppgift blir att prioritera vilken förmåga som är viktigast att utveckla eftersom båda är viktiga egenskaper för en fotbollsspelare.

 • 139.
  Bida, Eva
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Korpinen, Petra
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Musikens roll i idrottsundervisningen: En studie av idrottslärarnas musikanvändning och syftestillämpning2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med uppsatsen var att undersöka musikens roll i idrottsundervisningen ur ett lärarperspektiv. Frågeställningarna vi använde oss av var: I vilken utsträckning och vid vilka tillfällen använder idrottslärarna musik i idrottsundervisningen? Har idrottslärarna något syfte med musikanvändandet i idrottsundervisningen och i så fall vilket? Vad påverkar idrottslärarna att använda musik i idrottsundervisningen?

  Metod

  Vi valde att göra en tvåstegsanalys där vi först genomförde en enkätundersökning och sedan en uppföljande intervjuundersökning. Enkäten skickades per post till 65 stycken vfu- handledare på Gymnastik- och idrottshögskolan som är verksamma idrottslärare inom Stor Stockholmsområdet. Enkätundersökningen hade ett externt bortfall på 40 %. På basis av enkätmaterialet gjorde vi ett extremgruppsurval inför intervjuundersökningen. I extremgrupp 1 ingick lärare som använde sig av musik i stor utsträckning samt hade ett genomtänkt syfte med musikanvändandet. I extremgrupp 2 återfanns de idrottslärare som hade ett litet användande samt färre genomtänkta syften med sitt musikanvändande. Vi valde att genomföra fyra intervjuer vilka innefattade två respondenter från respektive extremgrupp.

  Resultat

  Vi kunde se att 77 % av de undersökta idrottslärarna använde sig av musik i stor utsträckning i sin undervisning. Samtliga idrottslärare valde att använda musik inom disciplinerna dans och styrka/kondition, en stor andel använde sig även av musiken inom gymnastik (90 %) samt inom lekar (74 %). Vad gällde syftestillämpningen kunde vi konstatera att 69 % av lärarna hade ett genomtänkt syfte med sitt musikanvändande. Med avseende på de generella syftena fann vi en relativt jämn fördelning mellan de pedagogiska, organisatoriska samt de motivatoriska syftena. Då vi såg till det specifika syfte lärarna hade med sin användning av musik kunde vi urskilja en relativt jämn fördelning med en svag övervikt för syftena start- och stoppsignal, förbättra takt/rytm samt med syfte att motivera eleverna. De största påverkansfaktorerna till idrottslärarens musikanvändning och syftesbruk var ramfaktorer, elevpåverkan samt idrottslärarens försocialisation.

  Slutsats

  Musiken förekommer i idrottsundervisningen främst som start- stoppsignal, för att förbättra takt/rytm samt med syfte att motivera eleverna i idrottsundervisningen. Undersökningen visar på att musiken används i stor utsträckning av idrottslärarna och framför allt inom disciplinerna dans, styrka/kondition och gymnastik. Det finns inget generellt syfte som dominerar gällande idrottslärarens musikanvändande.

 • 140.
  Birch, Cai Owain
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  How does mental and physical fatigue affect a rugby player’s force production during scrummaging?2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aims: This study investigates the effects of physical fatigue, mental fatigue and their combinations on the ability of rugby players to produce force during rugby scrummaging.

  Method: 10 male subjects (Mean age = 27.4 ± 3.92, Weight =102.9kg ± 10.96) were recruited from local rugby union football clubs in the Stockholm area. Scrummaging force measurements were collected following and before treatments (control), after a 30-min mental task and after a physical fatigue protocol. The mean peak force was calculated by averaging the force data 1 second around the highest peak of force during a 5 second sustained push.

  Results: Mean force decreased significantly after the physical fatigue (PF) protocol compared to the control (CON) (PF = 1740 ± 342 N vs. CON = 2007.5 ± 359 N. P= 0.0009) and combinations of physical and mental fatigue (PMF) or mental and physical fatigue (MPF) were also found to significantly decrease compared to the control (PMF = 1750 ± 348N vs. CON = 2007.5 ± 359N. P=0.0014 and MPF = 1818 ± 335N vs. CON = 2007.5 ± 359N. P=0.026). Mental fatigue did not significantly decrease mean peak force during the sustained push of a rugby scrum (MF = 1912 ± 321N vs. CON = 2007.5 ± 359N. P=0.52).

  Conclusion: Physical fatigue reduces the ability of rugby players to produce force during rugby scrummaging, however mental fatigue does not. Furthermore, mental fatigue does not exacerbate the effects of physical fatigue on scrummaging performance.

 • 141.
  Birging, Simon
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Löfberg, Sandra
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ända in i kaklet: en studie om hur nationella riktlinjer i hälsa implementerats i gymnasieskolan2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolan är en viktig arena för hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar. Syftet med vår studie är att undersöka hur hälsodirektiv framskrivs i skolhälsovårdens nationella riktlinjer och Lpf94 samt hur dessa implementerats i gymnasieskolan. Syftet utmynnar i följande frågeställningar:

  • Vilka direktiv för hälsa finns för skolhälsovården och i Lpf94 och hur formuleras dessa?

  • Hur implementeras dessa hälsodirektiv i de lokala styrdokumenten och vidare till den praktiskaundervisningen i gymnasieskolan?

  • Hur påverkas arbetsformerna för personalen i gymnasieskolan av det tolkningsutrymme som tillåts inomde nationella hälsodirektiven?

  Metod: Studien utfördes på två svenska gymnasieskolor och materialet togs fram med hjälp av en textanalys samt kvalitativa intervjuer. Materialet bestod av nationella riktlinjer i hälsa samt lokala styrdokument för skolhälsovården och lärare. Intervjuerna genomfördes på två idrottslärare och två skolsköterskor. Materialet analyserades utifrån Göran Lindes läroplansteori och med hjälp av denna kunde vi se hur de nationella riktlinjerna i hälsa konkretiserats i de lokala styrdokumenten och tillämpats i verksamheten.

  Resultat: Vi kunde se en skillnad i hur riktlinjerna har konkretiserats i de lokala styrdokumenten för skolsköterskorna och idrottslärarna. Skolsköterskornas riktlinjer var tydligt formulerade och återkom på samtliga arenor med liknande formuleringar. Idrottslärarnas riktlinjer däremot hade ett större tolkningsutrymme och var mer otydliga. Detta syntes klart då konkretiseringen av kursmålen på transformerings‐ och realiseringsarenan ibland kunde vara svåra att greppa. Vissa av kursmålen saknades dessutom på transformeringsarenan vilket gjorde det svårare att se hur hälsa tillämpats iidrottsundervisningen. Arbetsformerna påverkades pga. idrottslärarnas stora tolkningsutrymme.

  Skolsköterskorna kunde, till skillnad från idrottslärarna, lättare peka på vilka arbetsformer och innehåll de har i verksamheten.

  Avslutande reflektion: För att kunna uppnå en god implementering krävs det bl.a. att skolpersonalen vid ett tidigt skede är väl informerade om hur förändringsarbetet ska gå till samt varför det ska göras. När Lpo94 skulle implementeras skedde detta med en bristfällig förhandsinformation till lärarna vilket ledde till att de inte visste hur den nya läroplanen skulle tillämpas. Detta syns än idag om man tittar på idrottslärarnas lokala kursplaner och undervisning.

  Utifrån de nationella riktlinjerna för idrottslärarna och skolsköterskorna finns goda förutsättningar för eleverna att få kunskap och upplysning i hälsa. Vi efterfrågar dock att fler ämnen ska anknyta till hälsa i kursmålen, då detta skulle kunna öka elevernas medvetenhet om hälsa och dess främjande effekter.

 • 142.
  Bischoff, Lisa
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Edlund, Johanna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Den bortglömda löpskolningen: En kvantitativ interventionsstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka om regelbunden löpskolning har någon effekt på löpekonomin hos löpvana män och kvinnor. Studiens tre frågeställningar var: (1) Finns det skillnader i förändringen av syreupptagning mellan försöksgrupperna på en given löphastighet efter interventionen? (2) Finns det skillnader i förändringen av blodets laktatnivå mellan försöksgrupperna på en given löphastighet efter interventionen? (3) Finns det några skillnader i förändringen av självskattad ansträngning mellan försöksgrupperna på en given löphastighet efter interventionen?

   

  Metod

  En kvantitativ interventionsstudie genomfördes med 13 försökspersoner bestående av åtta män och fem kvinnor. De blev slumpmässigt uppdelade i två grupper där försöksgruppen fick utföra regelbunden löpskolning under sex veckor. Såväl före som efter interventionen fick samtliga försökspersoner genomföra ett ramptest på löpband. Det relativa syreupptaget, laktatnivåerna i blodet samt skattad ansträngning på Borg RPE-20 mättes under dessa två test som skedde under samma förhållanden. Därmed kunde skillnader av förändringar av dessa parametrar mellan de två grupperna undersökas.

   

  Resultat

  Resultatet visade vid sammanvägningen av samtliga ramper ingen signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och försöksgruppen. I vidare analys av de enskilda ramperna upptäcktes däremot att försöksgruppen sänkt sin syreförbrukning mer än kontrollgruppen vid ramp 2, 4 och 5. Gällande laktatvärden och skattad ansträngning på Borg RPE-20 sågs inga signifikanta skillnader mellan grupperna över tid.

   

  Slutsats

  Regelbunden löpskolning medförde förbättrad löpekonomi vid ett flertal submaximala belastningar hos löpvana män och kvinnor. Löpskolning bör således ingå i ett långsiktigt träningsprogram för löpare. 

 • 143.
  Bjerkefors, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Positive Effects of Kayak and Kayak Ergometer Training by people with Paraplegia2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background Spinal cord injury (SCI) results in a complete or partial loss of motor and/or sensory function below the injury level. An SCI causes extensive functional impairment compelling many persons to wheelchair usage. Maintaining an adequate strength and control of trunk and shoulder muscles becomes essential, as the majority of every day tasks will be performed in a sitting position. Moreover, physical exercise is crucial to avoid risks connected with a sedentary life-style. Therefore, it becomes important to find suitable, effective, and attractive physical activities to retain and even improve motor functions achieved during rehabilitation. Ideally, such a training activity should be versatile and have the potential to improve several capacities beneficial to everyday life and thereby increase the independence of persons with SCI. Kayak paddling appears to fulfil several of the criteria for such an activity.

  Objectives The overall aims were to see if, and to what extent, a period of training on a modified kayak ergometer could influence functional performance as well as specific qualities, such as, shoulder muscle strength and sitting balance control in a group of post-rehabilitated persons with thoracic SCI.

  Methods Ten adult post-rehabilitated persons with thoracic SCI performed 30 sessions of kayak ergometer training for a 10-week period, with progressively increased intensity and balance demand in the medio-lateral direction. Pre- and post-training measurements included performance in functional wheelchair tests, maximal voluntary shoulder muscle strength, and trunk stability in response to support-surface translations.

  Results There were significant improvements with training in functional performance, shoulder muscle strength, and the ability to maintain an upright sitting posture in response to balance perturbations in the group of persons with SCI.

  Conclusions The improvements in test-performance observed with the kayak ergometer training in the persons with SCI should enhance their capacity to master similar challenges in everyday life, which, in turn, might lead to a greater independence.

 • 144.
  Bjerkefors, Anna
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Lindberg, Thomas
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Norrbrink, Cecilia
  Department of Clinical Sciences, Karolinska Institutet Danderyd Hospital .
  Wahman, Kerstin
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Division of Neurorehabilitation, Karolinska Institutet.
  Arndt, Anton
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Effects of seated double-poling ergometer training on aerobic and mechanical power in paraplegics2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction In wheelchair-dependent individuals with paraplegia, over 80 % would benefit from health-intervention programmes due to increased risks for cardiovascular diseases. One way to reduce the likelihood of secondary complications and/or to enhance physical capacity is to add structured exercise activities to the regular schedule throughout life. A seated double-poling ergometer (SDPE) has been developed and recently evaluated on a group of people with SCI. The results indicated that the SDPE appeared to be a suitable training tool; the shoulder movement was within a range of motion not conducive to musculoskeletal injury and it provided a large range of controllable intensities enabling both endurance and strength training.

  Purpose To study if regular interval training on a SDPE can increase physical capacity and hence improve performance towards maximal level with safety in individuals with spinal cord injury.

  Methods Thirteen healthy wheelchair users (8 M, 5 F; 47 ± 12 years, 1.75 ± 0.08 m, 67.9 ± 10.2 kg) with SCI levels ranging from T5 to L1, volunteered for the study. Years post injury varied from 3 to 35. All subjects performed 30 sessions of SDPE training during 10 weeks. Each session lasted approximately 55 min, and included a warm-up, interval training (15 s – 3 min work and 15 s – 2 min rest) and a cool-down. The intensity of the intervals was determined to lead up to 70 – 100 % of peak heart rate. Sub-maximal and maximal double-poling ergometer tests were performed before and after this training period. Oxygen uptake was measured using the Douglas Bag system. Three-dimensional kinematics were recorded using an optoelectronic system. 

  Results Significant improvements after training were observed in oxygen uptake (23 %), ventilation (21 %) and blood lactate (22 %) during maximal exertion exercises (Table 1). Mean power per stroke and peak pole force increased with 15 % and 24 %, respectively. At sub-maximal level, significantly lower values were observed in ventilation (-13 %) and blood lactate (-25 %).

  Conclusion Regular interval training on the seated double-poling ergometer (SDPE) increased oxygen uptake and power out-put and can be recommended for people with paraplegia below T5 level due to SCI. Despite the high intensity training in this study, no overload symptoms were reported. On the contrary, certain types of musculoskeletal and neuropathic pain seem to benefit from training on the SDPE.

 • 145.
  Bjerkefors, Anna
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Lindberg, Thomas
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Norrbrink, Cecilia
  Department of Clinical Sciences, Karolinska Institutet Danderyd Hospital .
  Wahman, Kerstin
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Division of Neurorehabilitation, Karolinska Institutet.
  Arndt, Anton
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Effects of seated double-poling ergometer training on oxygen uptake, upper-body muscle strength and motor performance in paraplegics2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background:  In wheelchair-dependent individuals with paraplegia, over 80 % would benefit from health-intervention programmes due to increased risks for cardiovascular diseases. One way to reduce the likelihood of secondary complications and/or to enhance physical capacity is to add structured exercise activities throughout life.

  Objective:  To study the effects of seated double-poling ergometer (SDPE) training on aerobic capacity, upper-body muscle strength, and cross-over effects on functional performance.   

  Methods: Thirteen individuals with paraplegia performed 30 sessions of SDPE training during 10 weeks. Before and after the training period a) oxygen uptake was measured using the Douglas Bag system during sub-maximal and maximal double-poling ergometer tests, b) trunk, shoulder and elbow muscle strength measurements were performed during maximal voluntary contractions using an isokinetic dynamometer and c) functional tests in wheelchair were performed included; sit-and-reach test, propelling 15 m on a level surface, propelling 50 m up a 3º incline, and propelling 6 min on a 200 m indoor track. Test-retests were performed for all tests before the training began.

  Results: The average intra-class correlation coefficient for test-retest values was 0.91 (SD 0.07). Significant improvements after training were observed in oxygen uptake (22.7 %), ventilation (20.7 %) and blood lactate (22.0 %) during maximal exertion exercises. At sub-maximal level, significantly lower values were observed in ventilation (-12.8 %) and blood lactate (-25.0 %). Maximal isometric trunk muscle strength (17.0 %) and maximal isokinetic shoulder muscle strength (4.4 %) in flexion and extension improved after training. There were significant improvements in sit-and-reach test in forward directions (7.8 %) and in 15 m sprint test (5.2 %).     

  Conclusion: Regular interval training on the SPDE was effective for individuals with paraplegia to improve aerobic capacity and upper-body muscle strength. Some cross-over effects on functional performance were also shown. Furthermore, the training did not cause any overload symptoms.

   

 • 146.
  Bjerkefors, Anna
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Rosén, Johanna S
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Tarassova, Olga
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Arndt, Anton
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Three-Dimensional Kinematics and Power Output in Elite Para-Kayakers and Elite Able-Bodied Flat-Water Kayakers.2019Ingår i: Journal of Applied Biomechanics, ISSN 1065-8483, E-ISSN 1543-2688, s. 93-100Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Trunk, pelvis and leg movement are important for performance in sprint kayaking. Para-kayaking is a new Paralympic sport in which athletes with trunk and/or leg impairment compete in three classification groups. The purpose of this study was to identify how physical impairments impact on performance by examining: differences in three-dimensional joint range of motion (RoM) between 10 (4 females, 6 males) elite able-bodied kayakers and 41 (13 females, 28 males) elite para-kayakersfrom the three classification groups, and which joint angles were correlated with power output during high intensity kayak ergometer paddling. There were significant differences in RoM between the able-bodied kayakers and the three para-kayak groups for the shoulders (flexion, rotation: able-bodied kayakers<para-kayakers), trunk and pelvis (rotation: able-bodied kayakers>para-kayakers) and legs (hip, knee, ankle flexion: able-bodied kayakers>para-kayakers) during paddling. Furthermore, athletes with greater impairment exhibited lower trunk and leg RoM compared to those with less impairment. Significant positive correlations were observed for both males and females between power output and peak shoulder and trunk flexion, trunk and pelvis rotation RoM and hip, knee and ankle flexion RoM. This information is important for understanding how key kinematic and kinetic variables for para-kayaking performance vary between athletes from different classification groups.

 • 147.
  Bjerkefors, Anna
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Squair, Jordan
  Chen, Zhen
  Lam, Tania
  Carpenter, Mark
  Postural control in individuals with spinal cord injury: Training, functional performance, and mechanisms2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND AND AIM: Postural control in sitting is essential for people with spinal cord injury (SCI). Studies indicate that impaired postural control is related to decreased propulsion efficiency, respiratory dysfunction and development of pressure sores. Despite this, there is limited knowledge on the best methods to rehabilitate postural control in people with SCI and if and by what mechanism persons with high-thoracic SCI may improve their postural control. Thus, our aims were to 1) determine the efficacy of targeted rehabilitation towards postural control in people with SCI, and 2) investigate the neural mechanisms behind any observed improvements.

   

  METHODS: Persons with SCI completed 30 sessions over 10 weeks of a) seated double poling ergometer (SDP) training (n=13) or b) kayak ergometer (KE) training (n=10). Before and after functional tests were performed and included: sit-and-reach tests, propelling 15m on a level surface and propelling 50m up a 3º incline. Additionally, subjects sat in their wheelchair while support-surface translations were presented (KE) or performed isometric maximal voluntary contractions in a dynamometer during trunk flexion and extension (SDP). To investigate neural mechanisms of postural control improvement, electromyographic (EMG) responses in the ventral postural muscles to maximal voluntary contractions and transcranial magnetic stimulation (TMS) were assessed in 5 individuals with motor complete SCI above T6.

   

  RESULTS: Postural stability was improved after KE and SDP training demonstrated by smaller rotational and linear displacements of the trunk during support surface translations (KE) and improved postural muscle strength (SDP). There were also significant improvements in propelling tasks and in the sit-and-reach tasks, both in the sagittal plane (SDP) as well as in lateral directions (KE). All persons with motor complete SCI above T6 (n=5) were able to elicit task specific EMG activity in the ventral postural muscles during maximal voluntary contractions despite their clinical classification. Motor evoked potentials were also recorded in each individual´s ventral postural muscles in response to TMS, confirming corticospinal pathway preservation.

   

  CONCLUSIONS: Postural control, upright sitting, and functional performance in daily life activities can be improved in people with high-thoracic SCI during regular exercising, such as kayaking and seated double poling ergometer training. The neural mechanism behind the improvement is in part due to partial preservation of the corticospinal pathways to the postural muscles as confirmed by the use EMG and TMS.

   

 • 148.
  Bjerkefors, Anna
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC). Karolinska institutet.
  Tarassova, Olga
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Rosén, Johanna S
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Zakaria, Pascal
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Arndt, Anton
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC). Karolinska institutet.
  Three-dimensional kinematic analysis and power output of elite flat-water kayakers.2018Ingår i: Sports Biomechanics, ISSN 1476-3141, E-ISSN 1752-6116, Vol. 17, nr 3, s. 414-427Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose was to examine power output and three-dimensional (3D) kinematic variables in the upper limbs, lower limbs and trunk in elite flat-water kayakers during kayak ergometer paddling. An additional purpose was to analyse possible changes in kinematics with increased intensity and differences between body sides. Six male and four female international level flat-water kayakers participated. Kinematic and kinetic data were collected during three tasks; low (IntL), high (IntH) and maximal (IntM) intensities. No differences were observed in any joint angles between body sides, except for shoulder abduction. Significantly greater range of motion (RoM) values were observed for IntH compared to IntL and for IntM compared to IntL in trunk and pelvis rotation, and in hip, knee and ankle flexion. The mean maximal power output was 610 ± 65 and 359 ± 33 W for the male and female athletes, respectively. The stroke frequencies were significantly different between all intensities (IntL 59.3 ± 6.3; IntH 108.0 ± 6.8; IntM 141.7 ± 18.4 strokes/min). The results showed that after a certain intensity level, the power output must be increased by other factors than increasing the joint angular RoM. This information may assist coaches and athletes to understand the relationship between the movement of the kayaker and the paddling power output.

 • 149.
  Bjerkefors, Anna
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Tinmark, Fredrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Nilsson, Johnny
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).
  Arndt, Anton
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Seated Double-Poling Ergometer Performance of Individuals with Spinal Cord Injury - A New Ergometer Concept for Standardized Upper Body Exercise2013Ingår i: International Journal of Sports Medicine, ISSN 0172-4622, E-ISSN 1439-3964, Vol. 34, nr 2, s. 176-182Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study aimed to evaluate biomechanics during seated double-poling exercises in individuals with spinal cord injury (SCI) and to compare these with those of able-bodied persons (AB). 26 participants volunteered for the study; 13 with SCI (injury levels C7-T12), and 13 AB. A seated double-poling ergometer (SDPE) was developed. 3-dimensional kinematics was measured and piezoelectric force sensors were used to register force in both poles for calculation of power during incremental intensities. Significantly lower power outputs, (143.2 ± 51.1 vs. 198.3 ± 74.9 W) and pole forces (137.1 ± 43.1 vs. 238.2 ± 81.2 N) were observed during maximal effort in SCI compared to AB. Sagittal upper trunk range of motion increased with intensity and ranged from 6.1–34.8 ° for SCI, and 6.9–31.3 ° for AB, with larger peak amplitudes in flexion for AB (31.4 ± 12.9 °) compared to SCI (10.0 ± 8.0 °). All subjects with SCI were able to exercise on the SDPE. Upper body kinematics, power and force outputs increased with intensity in both groups, but were in general, lower in SCI. In conclusion, the SDPE could be successfully used at low to high work intensities enabling both endurance and strength training for individuals with SCI

 • 150.
  Björk Andersson, Patric
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ishockeytränares ledarskap och relation till spelare: samband med inre och yttre motivation2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte & frågeställning

  Syftet med undersökningen var att undersöka hur tränares ledarskap och relation till spelare, påverkar spelares motivation. Det föreslogs att ledarskapet och relationen som en del av det, är två faktorer som påverkar hur en idrottare presterar, genom att bland annat påverka idrottarens motivation. Fyra frågeställningar skulle besvaras. (1) Om tränare upplevs som de önskar och tror att de upplevs. (2) Hur beskriver tränare och spelare sin tränare-spelare relation. (3) I vilken utsträckning påverkar relationen i ledarskapet spelares motivation. (4) Finns det ett samband mellan ledarskapsstilar och spelares motivation.

  Metod

  Undersökningen inkluderade två ishockeylag på A-juniorelitnivå i Sverige (J20). Totalt var det två huvudtränare och 40 spelare (n=23, n=17) som deltog. Undersökningen genomfördes med formulär ställda till tränarna och spelarna, uppbyggda av tre olika idrottspsykologiska instrument. Dessa var Leadership Scale for Sports1, Coach-Athlete Relationship Test-Questionnaire2, och Sports Motivation Scale3. Undersökningen ägde rum i slutet av pågående säsong och inkluderade endast respektive lags huvudtränare och spelare. Kravet som ställdes på spelarna för att kunna delta i undersökningen, var att de varit aktiva under tränaren i minst sex månader. Detta för att försäkra att tränaren och spelarna hade arbetat en längre tid tillsammans.

  Resultat

  Resultaten visade på att spelarna föredrog en tränare med medelauktoritära inslag, som ofta gav positiv feedback och instruktioner angående spelets detaljer. Spelarna och tränarna uppfattade inte relationen dem emellan som fulländad. Spelarna var i genomsnitt mer pessimistiskt inställda till tränare-spelare relationen än vad tränarna var. Nivåerna av inre motivation visade sig högre än nivåerna för yttre motivation och amotivation.

  Diskussion

  Ledarskapet tenderade att påverka spelares motivation. Däremot så hittades inga resultat som tydligt pekade på att tränare-spelare relationen haft någon påverkan på spelares motivation. Spelarna i studien uppvisade högre nivåer för amotivation, än vad tidigare studier på svenska individuella elitidrottare visat. Det föreslås att en bidragande faktor som kan ha påverkat amotivationen, är tränarens auktoritära inslag i ledarskapet och avsaknaden av självbestämmande (autonomi) hos de aktiva. Auktoritära och kontrollerande beteenden tenderar att minska den inre motivationen och öka yttre motivation och amotivation, medan beteenden som främjar självbestämmande tenderar att öka den inre motivationen hos idrottare. Hur man initierar till att höja nivåerna av inre motivation hos idrottare, bör ingå i tränarutbildningsprogram och liknande.

1234567 101 - 150 av 1700
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf