Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   • -
   • Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
   • Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap
   • Forskningsgruppen för idrottspsykologi
   • Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur (Upphörd 2016-02-15)
   • Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning
   • Idrottshistoriska forskningsgruppen
   • Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC)
   • Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV)
   • Tränarlänken
   • Åstrandlaboratoriet
   • Björn Ekbloms forskningsgrupp
   • Eva Blomstrands forskningsgrupp
   • Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll
   • FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Avhandlingsserie för Gymnastik- och idrottshögskolan
   • D-uppsats (Upphörd 2014-05-01)
   • Examensarbete
   • Licentiatuppsats vid Gymnastik- och idrottshögskolan
   • Skola-idrott-hälsa
   • Upphört. C-uppsats Fristående kurser (Upphörd 2009-11-11)
   • Upphört. C-uppsats Hälsopedagogprogrammet (Upphörd 2009-11-11)
   • Upphört. C-uppsats Lärarprogrammet (Upphörd 2009-11-11)
   • Upphört. C-uppsats Sport Managementprogrammet (Upphörd 2009-11-11)
   • Upphört. C-uppsats Tränarprogrammet (Upphörd 2009-11-11)
  • Och
   Ämne / kurs
   • -
   • Hälsopedagog (Upphörd 2009-11-11)
   • Idrott (Upphörd 2009-11-11)
   • Lärare (Upphörd 2009-11-11)
   • Nordiskt friluftsliv (Upphörd 2009-11-11)
   • Sport Management (Upphörd 2009-11-11)
   • Tränare
  • Och
   Utbildningsprogram
   • -
   • Fristående kurs
   • Hälsopedagogprogrammet
   • Idrott och hälsa, 120 hp
   • Lärarprogrammet
   • Magisterprogrammet i idrott
   • Magisterprogrammet i idrottsvetenskap med inriktning mot idrottsmedicin
   • Masterprogrammet
   • Nordiskt friluftsliv (Upphörd 2016-06-14)
   • Tränarprogrammet
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Uppsatsnivå
   • -
   • Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
   • Studentarbete första termin
   • Studentarbete andra termin
   • Studentarbete övrigt
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen)
  • Och
   Forskning på konstnärlig grund
   • -
   • Visa endast forskning på konstnärlig grund
   • Visa inte forskning på konstnärlig grund
  • Och
   Externt samarbete
   • -
   • Visa endast externa samarbeten
   • Visa inte externa samarbeten
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram