Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Change search
Refine search result
1 - 41 of 41
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Adler-Henerud, David
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Svingrotationstyrka och svinghastighet hos golfspelare2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Arvidsson, Linn
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Stenström, Linda
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Vägen mot stjärnorna?: En utvärdering av ett internationellt talangutvecklingsprojekt i konståkning2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Vårt syfte var att studera ett internationellt talangutvecklingsprojekt i konståkning och dess betydelse för de svenska deltagarna. Vi har i vår studie utgått från följande frågeställningar:

  - Hur uppfattades ISU-projektet av de aktiva och deras tränare?

  - Vilka likheter respektive skillnader finns mellan de aktivas och tränarnas upplevelser av ISU-projektet?

  - Har ISU-projektet bidragit till resultatmässiga förändringar, i så fall på vilket sätt?

  - Har ISU-projektet bidragit till förändringar i de svenska deltagarnas nuvarande träningsupplägg, i så fall på vilket sätt?

  Metod

  Utifrån syftet och frågeställningarna har vi genomfört en enkätundersökning på elva svenska deltagare i ISU-projektet. För att fånga fler nyanser än vad enkäten bringat genomfördes även djupintervjuer med fyra av de elva respondenterna.

  Resultat

  Resultatet tyder på att ISU-projektet har givit svensk konståkning fått inspiration som fört idrotten framåt. Samtliga deltagare ställer sig mycket positiva till den här formen av talangutvecklingsprojekt. Deltagarna vill dock framhålla att det inte är innehållet i sig som varit mest bidragande till åkarnas framgångar. Samtliga deltagare är påfallande överens om att möjligheten att få träna med andra internationellt duktiga åkare och träna för respekterade och kompetenta tränare har varit avgörande för deras fortsatta karriärer. Projektet har bidragit med energi och inspiration.

  Slutsats

  Svensk konståkning trodde sig inte ha tillräcklig kompetens men vår studie tyder på att det finns stort kunnande hos de svenska tränarna och åkarna. De behöver få komma ut och träna och tävla mer, bli bekräftade och få känna att vägen mot stjärnorna inte alls är så lång…

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Atler, Linda
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Westman, Lisa
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Hur ser elitgolfspelare i Sverige på sin träning?: en nulägesanalys utifrån fyra utvalda hörnstenar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Utveckling sker inom golfen i Sverige och kunskapen om golfens olika delkapaciteter ökar, men hur ser ”helheten” ut? Detta är en är nulägesanalys på SAS Masters Tour utifrån fyra utvalda hörnstenar samt deras delkapaciteter som vi finner relevanta för elitgolfare i Sverige. Hörnstenarna är fysiskträning, psykiskträning, golfträning samt sociala aspekter.

  Syfte och frågeställningar

  Syftet är att ta fram en nulägesanalys utifrån hur elitgolfspelarna tränar idag samt deras egna uppfattningar om vilka behov en elitspelare bör kunna tillfredställa utifrån fyra utvalda hörnstenar.

  Frågeställningar:

  1. Vilka delkapaciteter prioriterar elitspelarna?

  2. Vad önskar elitgolfarna att de kunde lägga ner mer tid på?

  3. Hur tränar golfarna de olika delkapaciteterna, vilka tester ingår?

  Metod

  För att få djupare kunskap om de olika delkapaciteterna granskades först artiklar i databaserna PubMed, Sportdiscus, Eric samt sökning i GIH:s kataloger. Vi har valt att använda en kvantitativ metod där en enkätundersökning ligger som grund för studiens resultat. Enkäten bestod av 79 frågor uppdelade på sex olika delar. Respondenterna var rankade topp 30 på SAS Masters Tour 2008, 20 damer och 20 herrars svar bearbetades sedan i statistikprogrammet SPSS.

  Resultat

  Majoriteten av elitspelarna prioriterar golfträning under tävlingssäsongen under vintersäsongen varierar prioriteringarna. Den delkapaciteten som spelarna lägger ner minst tid på är den psykiska och det är även den som de flesta elitspelarna önskar de kunde prioritera mer. Mindre än hälften av elitspelarna gör kontinuerliga tester för att utvärdera och planera sin träning.

  Slutsats

  Elitspelarna lägger ner tid på de olika hörnstenarna men ser oftast inte sammankopplingen mellan dessa. En lösning på problemet kan vara mer samarbete med nätverk, kommunikation mellan mentaltränare, fystränare och tekniktränare och alltid med spelaren i fokus. Med bättre kommunikation kan vi lära av varandra!

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Banda, Carlos
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Johansson, Oskar
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  MAQ, Power & co: effekterna av 8 veckors MAQ-träning2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Vårt syfte var att undersöka vilka effekter en kortare period systematisk MAQ-träning får avseende rörlighet, spänst, balans, snabbhet och koordination för idrottande ungdomar. Vi avsåg därtill att söka biomekaniska förklaringar till de eventuellt påvisade effekterna av träningen. För att uppfylla syftet användes följande frågeställningar: Vilka mätbara effekter uppnår 16-18 åringar avseende rörlighet, spänst, balans, koordination och snabbhet efter 8 veckors systematisk MAQ träning? Vilka biomekaniska faktorer förklarar de eventuella effekterna av 8 veckors systematisk MAQ träning?

  Metod: Vi testade ett lag med handbollspelare och ett lag med fotbollspelare i åldern 16-18 år i deras förmågor i sprint, rörlighet, balans, koordination och spänst. Efter att ha låtit fotbollslaget, interventionsgruppen, träna med metoden Muscle Action Quality (MAQ) tre gånger i veckan under åtta veckor testade vi dem åter. Träningen bedrevs med hög grad av kontroll genom licensierade instruktörer och kvalitativa teknikanalyser.

  Vi har även intervjuat upphovsmännen till MAQ och andra specialister inom de olika delkapaciteterna i syfte att öka vår förståelse för MAQ och de bakomliggande biomekaniska faktorerna.

  Resultat: Interventionsgruppen visade inga förbättringar i spänst mätt genom CMJ och CMJa. Däremot fann vi signifikanta förbättringar i : sprint 5 meter (0,07 sekunder), sprint 10 meter (0,07 sekunder), koordination testat genom Harres test (0,91 sekunder), balans vänster ben testat genom Solectest (16,79 sek), rörlighet testat genom Sit & Reach (13,14 centimeter.)

  Slutsats: Efter åtta veckors träning med MAQ-metoden har unga fotbollspelare förbättrat sin prestation i koordination, acceleration, rörlighet och balans. Det är för dem, liksom för handbollspelare, viktiga delkapaciteter som kan påverka deras totala prestation i fråga om spelet och förmodligen också minska risken för skador.

  Till stor del anser vi att vi funnit biomekaniska förklaringar som till stor del har att göra med samspelet mellan muskel och nervsystem, samt förmågan att utvärdera utfallet av rörelsers resultat.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Bengtsson, Anders
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Varför ska man ha en tränare?: En observationsstudie om tränarens betydelse för seglarens utveckling2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose

  The main purpose with the study is to investigate if a dingy crew that has a coach that instructs them develop there skills faster then a dingy crew that doesn’t have an instructing coach.

  The secondarily purpose with the study is to draw bigger parallels to the importance of a coach for the sailors improvement.

  Method

  When the aim was to get a improved understanding to how the coach influence the development of the sailors I choose to use a qualitative method. The study was made on two different groups of sailors at the Royal yacht club in Stockholm were I am the head coach and have the main responsibility for the training. These groups consist only of dinghy’s that are sailed by two people. Two crews (four people) were randomly selected for the study. The study was done in form of a shielded observation on two training sessions a week during a six-week period whereas every session was two hours long. No one in the two training groups was aware of that the study was made.

  Result

  The result of the study show’s that the crews witch don’t get any instructions improve there skills positive anyway. They observe and tries to do the same movements as the better and more improved crews does. This does that all the crews develop there skills positive but in a different paces.

  Conclusion

  The study show that sailors that doesn’t have a coach improve there skills as long as they have a better example to look at and follow. But the coach has a significant role in getting the sailors to find the right technique directly. A wrongly learned technique is harder to corrugate afterwards. The crews that don’t get any instructions develop there skills positive by observing the crews that do right and afterwards try to do the same as they do. The sailors mainly use three ways to get information how to sail the boat optimal. This is by auditive, kinetisk and visual learning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Björk Andersson, Patric
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Ishockeytränares ledarskap och relation till spelare: samband med inre och yttre motivation2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim & Research Objectives

  The main objective of this survey was to investigate how coaches leadership and relation to athletes, influence the athletes motivation. It was suggested that the leadership and the coach-athlete relationship (as part of the leadership), are two factors that influence athletes’ performance. Four questions were to be answered. (1) How are coaches leadership perceived by the players in comparison to their own view of their leadership? (2) How is the coach-athlete relationship described by leaders and team members? (3) Is the coach-athlete relationship influencing athletes’ motivation? (4) Is there a relation between leadership styles and athletes motivation?

  Methodology

  The survey included two ice-hockey teams on A-junior elite level in Sweden (J20). The participants were two head coaches and forty players (n=23, n=17 respectively). The survey was carried out with questionnaires, aimed at both coaches and players. The questionnaires were Leadership Scale of Sports4, Coach Athlete Relationship Test – Questionnaire , and Sport Motivation Scale6. The survey was completed in the end of the season, and did only include the head coach and his players. Subjects in the investigation were required to have played at least six month under their head coach to ensure that coach and players had worked for some time together.

  Results

  The results showed that players preferred a coach to be fairly authoritarian in his leadership, and to often give positive feedback and instructions about game details to the players. The players did not perceive their coach-athlete relationship as perfect. The players’ average result for the coach-athlete relationship showed that they were more pessimistic to the relationship, than were their coach. The level of intrinsic motivation appeared to be higher than the level of external motivation and amotivation, among the players.

  Discussion

  The leadership tends to influence players’ motivation. No results indicated that the coach-athlete relationship had had similar effect on the players’ motivation. The subjects showed higher level of amotivation than previous studies on motivation among Swedish individual elite-athletes have shown. It is therefore proposed that a contributing cause that might have had an affect on the players’ amotivation is the authoritarian elements of the coach leadership and low self-determination among the players. Authoritarian and controlling behaviours tend to diminish the intrinsic motivation and increase the external motivation and amotivation, whereas behaviours that facilitate for players to use self-determination tend to increase the intrinsic motivation. How you initiate to increase the players intrinsic motivation should be a part of coaches’ education programs and similar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Björn, Tobias
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Arbetskravsprofil och kapacitetsanalys inom kvinnlig truppgymnastik2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study has been to examine the workdemands and physical capacity of elite female teamgymnasts. Another purpose has been to investigate if there are any differences in physical ability between two elite teams. Research questions: What is the physical demands on female teamgymnasts during training and competition? What is the general physical capacity of Swedish elite female in teamgymnastics?

  Method: Gymnasts from two different elite teams in teamgymnastics have participated in different testexercises to evaluate their physical qualities of aerobic capacity, explosive and endurance strength, speed and flexibility. Both teams has been in the top of Swedish gymnastics for several years, the first team has won the nationals and competed international, and the second team has been placed third to sixth on the nationals. Heart rate and bloodlactate analysis were made to examine the workload in training and a simulated competition of the sport.

  Results: Teamgymnastics training are performed at a quite low intensity 60-69 % of maximum heart rate. During competition, the floor program is the event with the highest intensity of 91 %, second is the mini-trampoline 87 % and third the tumbling program 84 % of maximum heart rate. In all the events during competition there were an accumulation of lactate in the blood (5,5 to 8,0 mmol/l). The gymnasts had a VO2max of 45,8 ml x min-1 x kg-1, CMJ 33,7 cm, 20m sprint 3,22s, dips 15,3 reps and flexibility in an active hipflexion of 102-107º. When the teams were compared there were significant differences in four events: passive hipflexion with the right and the left leg, v-sit and dips.

  Conclusion: The workload and intensity are high during a competition. Training are normaly performed at a relatively low intensity, and should therefore be adapted so parts of the training levels with the high intensity of the competition. The gymnasts have a relatively low maximal aerobic capacity, which indicates that the aerobic demands of the sport aren´t that high. An increased capacity could enable a higher intensity and effectiveness during training, and a better restitution between and during the training. It´s mostly the anaerobic processes that are used and challenged in tumbling and mini-trampoline. The teamgymnast had much greater general strength compared to university students of sports and exercise in dips, chin ups and vertical sit ups. Athletes of similar sports as tumbling and artistic gymnastics have shown a better power in vertical jumping and in hip and abdominal flexion, but is equal to teamgymnasts in 20m sprint. The differences between the two teams that were shown in the strength session, in advantage of the higher ranked team, could indicate that a higher strength gives positive effects in training and in competition, however it should be further investigated.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Borgström, Christian
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Ericsson, Johanna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  ”Golf är bara golf… jag håller på med det här för att jag själv tycker att det är kul och då blir det inte lika läskigt”: En kvalitativ intervjustudie om professionella golfspelares förmåga att hantera press2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med arbetet var att undersöka hur fyra professionella golfspelare hanterar pressade situationer under tävling samt få en fördjupad förståelse för när den pressade situationen uppstår.

  Frågeställningarna var:

  1. Hur agerar spelarna vid pressade situationer?

  2. När uppstår de pressade situationerna?

  3. Finns det någon skillnad och/eller samband mellan kvinnliga och manliga golfspelare?

  Metod

  Vi valde att göra en kvalitativ studie där vi intervjuade fyra personer. Undersökningsgruppen utgjordes av elitaktiva golfspelare mellan 20 och 30 år. Urvalet grundades på ett strategiskt urval där goda meriter både nationellt och internationellt och att spelarna hade spelat som professionell golfspelare i minst 2 år. Vi använde oss av en halvstrukturerad intervju där vi intervjuade två män och två kvinnor.

  Resultat

  Det framkom i intervjuerna att alla spelarna agerar på sitt individuella sätt när de kommer i en pressad situation. Det var bara en av intervjupersonerna som trivdes i en stressad situation. De pressade situationerna uppkommer vid olika tillfällen, allt från innan tävlingen, under pågående runda eller när tekniken sviker. Familjen och personer som står spelarna nära har en stor betydelse i hur spelarna agerar och trivs på golfbanan. Intervjupersonernas syn på hur kvinnor och män agerar och hanterar stressade situationer är att männen blir mer aggressiva än vad kvinnorna blir, annars så tror de inte skillnaderna är så stora mellan män och kvinnor.

  Slutsats

  Slutsatser som vi kan dra utifrån denna studie är att våra informanter påverkas av press och stress på något sätt, antingen positivt eller negativt. Enligt våra informanter så är de stressade situationerna ytterst individuella. Hanteringen av de stressade situationerna är också individuella. Av egen kunskap och stor erfarenhet från de här situationerna vet vi att mentalträning är en viktig del om man ska lyckas i golf. Det krävs en mentalstyrka för att hantera de pressade situationerna på ett bra sätt. Det är hur man hanterar den pressade situationen som är det viktiga och det har en stor inverkan på resultatet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Carlemalm, Anna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Kondition ombord- energiomsättning hos Sjöstridsförbandens personal under skyddstjänst.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med detta examensarbete var att göra en inledande studie som ger en första uppfattning av nivån på den aeroba energiomsättningen under skyddstjänst ombord på ett fartyg. Frågeställning: Vilken nivå på den aeroba energiomsättningen når försökspersonerna upp till under skyddstjänstövning?

  Metod

  Tjugotre kadetter som studerar till officerare genomförde förtester i form av submaximalt och maximalt cykeltest samt beep-test för beräkning av maximal syreupptagningsförmåga. Femton av dessa deltog som försökspersoner i en slutövning i skyddstjänst där hjärtfrekvens (Hf) mätningar gjordes och upplevd ansträngning skattades enligt Borgskalan.

  Resultat

  Sex av försökspersonerna uppnådde högst nivåer på den aeroba energiomsättningen under momentet "skrovskadeskydd", sju under momentet "brand 2" och två under "brand 1". Hf varierade mycket mellan momenten och individerna pga. att försökspersonerna hade olika arbetsuppgifter, men det moment som gav högst medel Hf och högst uppnådda Hf var skrovskadeskyddsmomentet. Den skattade ansträngningen enligt Borgskalan upplevdes som mest ansträngande i skrovskadeskyddsmomentet.

  Slutsats

  Under momenten var det flera som under mer än hälften av tiden låg i en pulszon som innebar medelintensivt eller högintensivt arbete, vilket tyder på att det krävs en hög aerob energiomsättning för många av uppgifterna. Trots att uppgifterna fördelades inom grupperna och några fick arbeta hårdare än andra bör den tyngsta uppgiften fungera som minimikrav som samtliga i besättningen måste uppnå. Nivån på ett konditionskrav för sjögående personal går ej att fastställa med denna studie, men värdena som presenteras visar dock att arbetet under längre tid kan ligga på nivåer som kräver en hög aerob energiomsättning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Carlson, Linnea
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Klingborg, Anna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Ett Handslag för flickbandyn: en granskning av Handslagets betydelse för flickor inom föreningsverksamheten i svensk bandy2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med vår C-uppsats var att belysa Handslagets betydelse för de föreningarna som har beviljats medel för att satsa på flickors bandyspelande.

  De frågeställningar vi följde var:

  • Vad har föreningarna använt Handslagsmedlet till?

  • Har det enligt föreningarna skett någon förändring inom flickbandyn efter Handslagssatsningen?

  • Hur ser flickors villkor ut i de undersökta föreningarna?

  Metod

  Vi valde ett kvantitativt arbetssätt för att få fram information genom enkäter. Urvalet bestod av samtliga 31 föreningar som hade blivit beviljade handslagsmedel år 2 av SBF för att satsa på flickors idrottande. Till dessa skickades det ut enkäter med bifogat missivbrev. Här använde vi oss av fasta och öppna svarsalternativ för att få fram kvalitativ data. Utifrån analysen av det material vi fick fram via enkäterna valde vi därefter fem föreningar för djupintervjuer, vilka ägde rum per telefon och spelades in för att säkerställa informationen. Vi har även tagit del av litteratur i form av böcker, avhandlingar, artiklar och dokument avseende bland annat genusperspektivet, kvinnoidrottens utveckling ur ett historiskt perspektiv samt om jämställdhet. Detta för att kunna ge belägg för och koppla samman de analyser vi gör kring våra egna undersökningar.

  Resultat och slutsats

  Kortfattat har föreningarna använt medlen till inköp av material, resekostnader, subventionerade medlemsavgifter, istider, ersättning till ledare, utbildning av ledare, marknadsföring i form av utskick, bandyns dag, bandyskolor och prova på dagar etc. Det inköpta materialet ger t ex de flickor som inte redan har utrustning en chans att prova på att spela bandy. Nya möjligheter har skapats tack vare en förbättrad ekonomisk situation. Föreningarna uppgav att det generellt sett har ägt rum en positiv förändring vad gäller antalet flickor. Synen på flickverksamheten runt om i landet har förbättrats och flickorna har stärkt sin position vad gäller jämställdhet och ur ett genusperspektiv. Majoriteten av föreningarna har satsat på en ren flickverksamhet istället för att ha blandat pojkar och flickor. Flertalet av de intervjuade föreningarna hade överhuvudtaget ingen flickverksamhet före Handslaget. Handslagssatsningen får betydelse då flickorna erbjuds bättre förutsättningar samt sätts i fokus. Detta har sammantaget gett flickorna en bättre situation ute i föreningarna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Damberg, Eva
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Utvärdering av Svenska Friidrottsförbundets Coachprojekt i samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté inför OS i Aten 20042005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim and Research Questions

  An evaluation made after the Olympic Games in Sydney showed that the coaches didn´t handle the pressure very well. For this reason the Swedish Olympic Committee(SOK)gave their support to educate the coaches. The Swedish Athletics Association (SFIF) and SOK joined in a financial venture project, The Coach Project(TCP), aiming at medals for athletes in Athens 2004. This study intends to evaluate the coaches´ experiences of TCP. The research questions are: Did TCP reach it´s goals? Did TCP affect the coach ability? Do coaches need education like TCP to develop into better coaches? What effects and/or consequenses did the project have?

  Method

  The study is qualitative the interview part and quantitative in the survey part. The information is collected through personal interviews with 6 coaches and one project coordinator in TCP and one coach outside the project. The surveys were sent to the rest of the participants in TCP(15 coaches) and one coach outside the project. A total number of 19 coaches and 4 other persons participated in TCP 2004. This study was planned through studies of internal material. The information was summarized and resulted in an interview guide and a survey, and then divided into thematic areas.

  Results

  The theoretical model used in analysing the interviews is hierarchical content analysis and the results from the survey is presented by descriptive analysis. The results of the information were divided in four categories: 1. The Aim and intentions from SOK, 2. TCP in general, 3. The four corner stones, which were the goals/content of TCP, (Championships skills, Coaching, Team-building, Mental strength), 4. The project coordinator. In category 1, the coaches found that the aim was team-building, to create championship skills and to educate coaches with the aim to get more medals. In category 2, they had a positive experience. In category 3 the coaches agreed that the skills in dealing with championships and coaching developed most. In category 4 the project coordinator received positive reactions.

  Conclusions

  The most successful coaches in Athens, were mentally prepared before and during the Games, focu-sed and committed. Those who underperformed could have had problems with focus, commitment and coaching problems. SFIF and SOK found the goals of TCP, the four corner stones, have been reached. My conclusions are that the coach ability was affected positively through TCP and that coaches need similar education to develop. Coaches need, like the athletes, support and consultation to be effective in championships. The greatest consequenses and effects with the coaches, were an increase of championship skills and coaching. Comparative studies emphasizes these conclusions.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Edin, Fredrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Ta en öl till: Balansen mellan elitprestation och kompisarna2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Elitaktiva idrottskvinnor och män står inför ständiga beslut. Att få ängna sig åt sitt intresse på heltid är få förunnat och att få livet att dagligen gå ihop är stundtals en svår balans. Hur hinner elitaktiva med att kombinera sin elitsatsning framgångsrikt samtidigt som de kan umgås med sina vänner?

   

  Syftet var att undersöka hur elitaktiva upplever och hanterar relationen mellan en idrottssatsning och socialt umgänge.

   

  Frågeställning:

  ·         Hur kan relationsfrågor mellan elitidrottssatsningen och kompiskretsen beskrivas?

  ·         Hur hanterar de elitaktiva dessa relationsfrågor?

   

  Metod

  Intervjuerna genomfördes på hösten 2008 med tre kvinnor och fyra män, samtliga landslags-aktiva. Deras ålder var 21 till 32 år, medel 24 år. Även två provintervjuer genomfördes. De aktiva kom från tre olika konditions och uthållighetsidrotter och har varit elitaktiva mellan tre till sju år. Samtliga aktiva valdes ut till intervju genom rekommendationer från andra aktiva. Författaren ställde 16 på förhand nedskrivna frågor, samt 10 till 30 följdfrågor beroende på den aktives svar. Intervjuerna var mellan 30 till 70 minuter långa och spelades in på en minidisk. Sammanlagt blev intervjuerna 48 sidor empiriskt nedskrivet material.

   

  Resultat

  Ingen av de aktiva upplevde något problem med sin elitsatsnig och kompisarna. De beskrev olika typer av stress som kom upp i samband med deras idrott men det var mer relaterat till deras prestation och kapacitet än deras vänner. Samtliga aktiva beskriver hur planering och prioritering är avgörande för deras prestation.

   

  Slutsats

  Slutsatsen blir att de sju intervjuade inte upplever något problem med sin elitidrottssatning kontra umgås med kompiskretsen. De aktiva framhåller planering som en nyckel till deras framgång. Detta får även stöd från forskning att prioritera och planera sin tid vilket kan göra att det inte behöver upplevas som ett problem. Intressen kan dock komma i konflikt, men genom planering hinner de aktiva även med att till exempel dricka en öl med sina vänner.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Falkland, Björn
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  En jämförelse mellan excentrisk och koncentrisk styrketräning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Mitt syfte var att finna eventuella skillnader i träningseffekt mellan ren koncentrisk och excentrisk styrketräning. Jag har därmed utgått ifrån följande frågeställningar:

  • Skiljer sig tung excentrisk och koncentrisk styrketräning åt i effekterna på styrkeprestationer i form av hopptest och styrketest?

  • Skiljer sig effekterna av träningen åt mellan män och kvinnor?

  Metod

  Utifrån syftet och frågeställningarna gjorde jag en studie med ett antal testpersoner där de fick genomgå ett antal tester innan en träningsperiod och samma tester efter träningsperioden, som pågick i tio veckor. Hälften var kvinnor och hälften var män. Den ena gruppen tränade bara koncentriskt (KON) och den andra gruppen bara excentriskt (ECC).

  Testerna som utfördes före och efter träningsperioden var: isometrisk styrketest, omkretsmätning av lårmuskulaturen, squat jump, counter movment jump, drop jump och benpress i släde.

  Resultat

  Det fanns en tendens att den excentriska träningsgruppen hade en ökning av sin omkrets efter träningen, medan den koncentriska inte visade en sådan tendens. I KON-gruppen har både män och kvinnor relativt stora förbättringar i drop jump, medan inga sådana förbättringar fanns i ECC. Benpresstestet uppvisade genomgående stora förbättring för alla testpersonerna i båda grupperna

  Sammanfattningsvis visade resultaten från studien att koncentrisk och excentrisk träning inte skilde sig åt på ett tydligt sätt i de olika testerna. Det fanns heller inga stora skillnader i prestationsförändringar mellan män och kvinnor.

  Slutsats

  Det verkar som att tung styrketräning inte alltid hänger samman med prestationen i olika hopptest.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Fredriksson, Erik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Meningsfull kamp: värdeskapande praktiker inom kampidrott2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna studie undersöker på vilket sätt kampidrott beskrivs som viktigt och värdefullt av de som inom kampidrotterna kan anses har formell makt eller tolkningsföreträde.

  Syfte och frågeställningar

  Syftet är att analysera meningsskapande praktiker inom kampidrott.

  • Vilka former av värdeskapande genom utövande av kampidrott framhävs avföreträdare för kampidrotterna?

  • Vilka skillnader och likheter finns mellan värdeskapande inom kampidrotter och Riksidrottsförbundets officiella styrdokument?

  Metod

  Metoden kan beskrivas som deduktiv tematisk analys och forskningsansatsen är främst deskriptiv och analytisk till sin karaktär. Hemsidor publicerade av kampidrotternas specialidrottsförbund samt tidningen Fighter magazine under åren 2007-2008 analyseras utifrån ett teoretiskt ramverk. Överensstämmelser mellan källmaterialets innehåll och teorin registreras som data och analyseras.

  Resultat

  Utövande av kampidrott som en form av fysisk träning med målet av förändra sin kropp och förbättra sin hälsa framhävs ofta i materialet. Även färdighetsträning är en ofta förekommande meningskapande praktik inom kampidrott. Tävling och rangordning framstår som mycket viktigt inom vissa kampidrotter men som totalt eller tämligen ointressant inom andra. Självförsvar är en central del i vissa arter men förekommer inte alls inom andra. Det tycks finnas en inneboende konflikt mellan praktikerna tävling och självförsvar. Fysisk träning och socialt värde är praktiker som ofta betonas av både Riksidrottsförbundet och i källorna.

  Slutsats

  Färdighetsträning, fysisk träning och personlig utveckling framhävs mycket. Kampidrotterna förefaller kunna ge speciella förutsättningar för sociala kontakter mellan utövare. Det tycks finnas en konflikt mellan tävling i kampidrott och självförsvarsträning. Kampidrotternas värdeskapande praktiker överensstämmer på vissa punkter med de som framhävs av idrottsrörelsen generellt.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Fredriksson, Mårten
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Ahlström, Fredrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  En validitetsstudie på beeptestet: avseende maximal aerob kapacitet för elitishockeyspelare2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: This study aimed to investigate the validity and reliability of the 20m multistage shuttle run test (MST) for elite ice hockey players as a predictor of the maximal aerobic capacity and the how the result is affected by the players age, aerobic and anaerobic capacity, body composition and test surface. The purpose of this was to find out the potential of the 20-m shuttle run test as a measuringtool for the maximal aerobic capacity in frequent testing periods during the season. It is very interesting to be able to administer this easily because the competative phase of the season is very long compared to the pre-seasonal phase and earlier studies have shown that the aerobic capacity is being lowered during this competative phase of the season for elite icehockey players.

  Methods: 34 elite ice hockey players participated in this study (20.0±3.6 yrs, BMI 24.2±1.6 and VO2-max 58.0±4.8 ml O2•kg-1•min-1). During 3-5 days they underwent 2 MST tests (wood and rubber surface), treadmill running with VO2-max assessed with open-circuit technique, Wingate10% and FFM-assessment with underwater-technique. Blood-lactate was sampled and analyzed with YSI-technique during all tests except the Shuttle-run-test on wood surface.

  Results: predicted aerobic capacity on the MST was (n=34) 57.6±2.7 ml O2•kg-1•min-1 with a correlation R=0.52 vs. treadmill. The aerobic capacity vs. missprediction was as strong as R=-0.83. The results showed that 13 of 15 subjects with an aerobic capacity lower than 58 ml O2•kg-1•min-1 were overpredicted on the shuttle-run test and 17 of 19 subjects over 58 ml O2•kg-1•min-1 were underpredicted. The correlation between age and missprediction was R=0.62. This can partly be related to other physiological factors such as, for example, peak-power (W) vs. missprediction was R=0.62 and BMI vs. missprediction was R=0.49. Significant differences (p<0.05) between the overestimated and underestimated group were found in: age, length, weight, BMI, FFM, aerobic capacity, concentration of lactate in all tests, peak-power (W) and RPE (Ratio of Perceived Exertion) in lower body extremities in the MST on rubber floor. Test-retest (n=5) for the MST showed the error of method to be 2.05%.

  Discussion: The MST has high reliability, but our conclusion is that the test can not be used for individual training guidance under any phase of the season due to its low correlation for the aerobic capacity. The study shows that the missprediction depends on so many variables that it is impossible to recalculate the MST formula on a general basis for elite ice hockey players. If one wants this, it must be done for every unique group or team due to its specific characteristics.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Frendelius, Mårten
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Granath, Johan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Vad kostar orienteringsmomentet?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Syfte

  Studiens huvudsyfte var att se hur mycket orienteringsmomentet kostar i relation till den fysiska ansträngningen. Vad finns det för samband mellan orienteringstekniken och det fysiologiska arbetet? Vad kräver de orienteringstekniska momenten i tid, laktat, uppskattad ansträngning och hjärtfrekvens jämfört om man bara skulle springa banan snitslad utan karta? Hur nära sitt max (löparen kan prestera om han bara behöver koncentrera sig på löpningen) kan elitorienterare ligga när han orienterar?

  Metod

  Vi använde i huvudsak litteraturstudier och äldre rapporter för att få en god bakgrundsbild av området. Under testerna använde vi oss av en testgrupp med både elitseniorer och juniorer för fält- och laboratorietester. Testgruppen innehöll 8 elitorienterare, alla män. Vi hade en testgrupp där åldern var mellan 15-32 år. Den seriösa träningsbakgrunden var mellan ca: 3-18 år. Fälttesterna genomfördes vid två testtillfällen. Först genomfördes orienteringsdelen med 3 olika banor av varierande karaktär (sprint, kuperat och svårt) med vila mellan varje. Tills nästa testtillfälle (dagen efter) snitslades alla försökspersoners individuella vägval. Vid fälttesterna genomfördes provtagning av hjärtfrekvens, laktat, skattad ansträngning RPE (ben och andning) samt tid.

  Resultat och slutsats

  Desto svårare orienteringsmomentet blir desto större blir tidsdifferensen mellan löparna. På sprintorienteringsdelen klarade samtliga försökspersoner av att ligga nära sin maximala kapacitet och samtidigt lösa de orienteringstekniska problemen. På denna del skiljde det i tid ca 26 sekunder mellan orienterings- och terrängloppet. På den kuperade delen ökade de orienteringstekniska misstagen (i tid) speciellt efter uppförsbackar när löparna började bli trötta (höga RPE-värden). I både sprint och den kuperade delen ligger laktatvärdena mycket högt (6,78–7,49 mmol/l sprint, 6,37–6,95 mmol/l kuperad). På den svårorienterade delen måste alla sänka farten för att lyckas lösa de orienteringstekniska problemen. På denna del finns mycket tid att tjäna. Terrängloppet gick ca: 1-1,5 min snabbare än orienteringsloppet på samma bana.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Frykholm, Per
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Vill du vinna eller vara sist?: En studie om starter inom segling2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna uppsats skrevs eftersom förbundsledningen hade uppfattningen att starterna var anledningen till att det inte blev mer medaljer på OS i Kina.

  Syfte och frågeställning

  Syfte:

  Kartlägga några utvalda svenska elitseglares syn på vad, som är en bra start inom segling. Vilka parametrar anses påverka starten? Vad definierar en bra start? Hur tänker man och hur gör man fem stycken olika starter? Hur viktig var starten för att vinna medaljracen under OS i Kina 2008?

  Metod

  I studien intervjuades tre stycken seglare om hur de gör och tänker när de startar på olika platser på linjen. Sportchefen för Svenska Seglarförbundet intervjuades om hur han ser på starten. Videoanalyser av sju medaljrace från OS genomfördes för att bedöma hur avgörande starten är för den slutliga placeringen i mål.

  Resultat

  Förberedelser som man bör ta hänsyn till innan start är: Förberedelserna på land, ström/tidvatten, att vara ute i god tid, ta landmärke, kontrollera fördel, kant och vind. Definitionen på vad som är en bra start lyder som följande: En bra start är att ha en bra strategisk position och fri vind. Hur viktig var starten för att vinna medaljracen under OS i Kina 2008? Det har framkommit att ingen som var först över linjen vann tävlingen.

  Slutsats

  Slutsatsen av detta arbete är att det inte är det viktigaste att vara först över startlinjen. Det viktigaste är att vara väl förberedd inför starten och ha en strategi inför racet. En strategiskt rätt start ökar möjligheterna till vinst av racet.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Gidewall, Oscar
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Johnsson, Matthias
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Blodlaktat, hjärtfrekvens och skattad ansträngning vid löpning på rullband jämfört med löpning på fast underlag2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Treadmill running has become an increasingly popular substitute for training purposes, especially in northern degrees of latitude (due to bad weather conditions during the winter). The treadmill is also an important ergometer for estimating performance and testing in a controlled environment. A blood lactate accumulation test is a test predominately executed on a treadmill. Such a test is performed to establish the speed (velocity) at the point where blood lactate production exceeds the ability of lactate clearance, or a maximum lactate steady state. In order to use such a test to predict race speed, or to find a correct pace for threshold training purposes, it is assumed that running on a treadmill and track is equivalent. Starting from a blood lactate accumulation test executed on a treadmill, the aims of this study were to compare treadmill and track running, with attention to heart rate (HF), blood lactate (Hla) and rated perceived exertion (RPE). Are there any differences in treadmill and track running?

  Methodology

  A total of nine runners (7 males and 2 females) participated voluntarily in the study. The subjects were all very experienced and well-trained runners (Age: 20-39 yrs., m=26.8, SD=6.6). Initially each subject accomplished a blood lactate accumulation test on a treadmill. The individual speed (12.5-19.5 km/h, m=17.05, SD=2.15), corresponding to the anaerobic threshold of each runner, respectively, was used as the starting point. Secondly, two identical training sessions (5x1000m, with 60-sec rest) were accomplished by each subject, both on the track (200m, indoor), and on a treadmill. Half the group of subjects carried out the first session on the track, and vice verse. Immediately after each 1000m-run, lactate in blood was sampled and the exertion in legs and breathing were rated, following the RPE/Borg-scale. The HF was recorded continuously every 5-seconds, throughout the sessions.

  Results and conclusion

  The results of the study indicate significant differences in Hla and HF. The metabolic stress was significantly higher on the track. However, no statistically significant differences were found regarding RPE. The study concludes that testing performed on a treadmill cannot perfectly be reproduced on the track. Any monitoring of training intensity on a track, based on results from blood lactate accumulation testing on a treadmill, should be carried out with caution. The athlete and coach should be aware that the metabolic stress is higher on track compared to treadmill running. This knowledge is particularly valuable for any athlete who aims to train, or compete, at levels close to the anaerobic threshold, but without running any risk of exceeding the lactate steady state.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Giotis, Anna-Maria
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Nilsson, Anna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Våga vägra vara rädd!: En studie av rädsla inom kvinnlig truppgymnastik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim and Questions

  The aim with this study was to examine the incidence and handling of fear in female teamgym and to suggest and test possible physical exercises and training possibilities.

  - How common is the feeling of fear among gymnasts?

  - How does the fear show according to the gymnasts themselves?

  - Do the selected physical exercises have a positive effect in handling and overcoming fear?

  Method

  Starting out, information in former studies was searched for. To be able to survey the participating gymnasts, a questionnaire was made. Through observation during training sessions and by means of the questionnaire we were able to see what exercises the gymnasts feel fearful about and how often they feel that fear is a part of training.

  On the basis of these questionnaires and observations a number of possible measures and ways of training this issue were designed and these were thereafter tested.

  Finally another evaluating questionnaire was made with all participating gymnasts to investigate if the tested exercises had given any positive results.

  Results

  Early in the study, the fact that fear is a common problem in Teamgym was established. Fear of loosing control, fear of injuries and fear of failure appeared to be common reasons among the gymnasts, and these could also be categorized in further types of fear. Tumbling and trampette turned out to be the apparatus that the gymnasts felt the most fearful about. The tested exercises all gave a positive result and the gymnasts considered themselves becoming not only less afraid but also better of handling their fear.

  Conclusions

  Through this study, a conclusion can be made that a psychological problem like fear can be treated physically. A combination of psychological and physical methods is probably the most effective way of treatment. Fear, however, is something very individual and should be treated thereafter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Gårdman, Richard
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Bergström, Håkan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Fysisk Kapacitet Hos Manlig Innebandyelit: En studie kring sambandet mellan fysisk kapacitet och tabellplacering2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: this study is performed to examine if there is any correlation between the physical ability and the performance capacity in male floorballplayers on elite level

  Is it so, that the team who has the best physical ability, also is the team who shows the best results after finishing the ground-league?

  Method: four teams in the Swedish first division, all with the ambition to reach play-offs, were chosen to participate in the study. After contacting the coaches of each team, where the aim was clearly explained about anonymity and purpose of the study etc. The teams were tested in several different physical tests, based on the specific physical demands for elite floor ballplayers. The test-battery used was: chins, dips, belly-back, sprint 10 and 20 meters, squat jump, countermovement jump, and countermovement jump with arm-swing, harres and a specific floorball technique-course.

  Results: the study shows that there are no significant correlation between a team’s physical capacity and their position in the table after finishing ground-league.

  Conclusion: the study shows that there is no significant difference between the team’s physical capacities. Therefore, according to this study there are no significant correlation between a team’s physical capacity and their final position after finishing ground-league. No ranking can there therefore be done due to a team’s physical capacity. So is the physical capacity of no importance? No, there is of course a certain ground level that each player must reach to be able to perform on elitlevel. This study can therefore be used as a pilot study for a future physical performance profile for male elite floor ballplayers. It can be used to establish the limits of physical capacity, which elite floorballplayers should achieve.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Keskikangas, Agnes
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Vad kan känneteckna en capoeirist i Sverige?: en kultursociologisk undersökning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Capoeira är en brasiliansk kampsport som kombinerar dans, kamp, musik och akrobatik. I Sverige har sporten funnits sedan slutet av 80-talet.

  Syfte och frågeställningar

  Syftet är att få ökad kunskap om capoeirister inom tre capoeiraföreningar i Sverige. Följande frågeställningar används för att svara på syftet:

  1. Vilka är de aktiva i de utvalda capoeira föreningarna?

  2. Varför har de valt att träna capoeira?

  3. Vad har de för synpunkter på verksamheten i sin förening?

  Metod

  Det empiriska materialet samlades in genom en enkätundersökning. För att stärka dess reliabilitet och validitet standardiserades enkäten, testades i pilotgrupp  och korrigerades där efter. Tre capoeiraföreningar valdes ut, varav en skickade sina enkätsvar medan utövarna i de andra två föreningarna fyllde i enkäterna på  plats efter en capoeiraträning. Sammanlagt finns 33 capoeiristers svar med i undersökning. All data behandlades i statistikprogrammet SPSS.

  Resultat

  Utövarna i föreningarna har en medelålder på ca 25, 12 kvinnor och 21 män. En tredjedel av de aktiva är födda i ett annat land. De flesta började träna för att de ansåg att det var vackert, coolt, annorlunda och snygg akrobatik, anledningen till att de vill fortsätta är att det är en allsidig, rolig och social idrott. Vad gäller  verksamheten i föreningen är inte medlemmarna alltför insatta, dock umgås de relativt ofta utanför träningen och har många sociala kontakter inom capoeiran.

  Slutsats

  Av resultatet går inte att generalisera hur en capoeirist ser ut i Sverige, men det visar vad som kännetecknar dem inom de tre utvalda capoeiraföreningarna. Syftet var att öka kunskapen kring capoeira i Sverige. Denna undersökning kan till viss del hjälpa till att forma en korrekt bild av vad capoeira är och visa på hur capoeirister kan se ut i en förening i Sverige.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Klingborg, Carl
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  "Tanken är ju att även de som inte spelar... i slutänden ändå ska ha blivit bättre i bandy": en kvalitativ studie beträffande bandytränares arbete med utveckling utav allsvenska spelare2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med undersökningen har varit att studera hur elitbandytränare arbetar med att utveckla individer genom målsättning, roller och konflikthantering i sina respektive lagprocesser.

  Frågeställningarna har varit: Hur arbetar elittränare inom bandy med individuell målformulering i lagprocessen? Hur arbetar elittränare inom bandy med individer gällande roller i lagprocessen? Hur hanterar elittränare inom bandy konflikter i lagprocessen?

  Metod

  Undersökningen gjordes på allsvenska tränare inom bandy. Urvalet till denna undersökning har skett i relation till syftet, föreställningar, kön och geografi. Urvalet grundade sig på föreställningen/uppfattningen att två av respondenterna var kunniga angående coachande samtal och två var mindre bekanta med sådana samtal. Insamlingen av empiriska data har skett genom intervjuer och sammanlagt intervjuades fem tränare (en under förundersökningen och fyra under huvudundersökningen). Datainsamlingen ägde rum efter tränarnas behov (gällande tidpunkt och plats) med bandupptagning och följande utskrift.

  Resultat

  Tre av tränarna arbetar med individuell målfomulering, dock med lite olika utgångspunkter. Tränarna använder sig av lite olika metoder gällande utvärdering av mål och för att förstärka målbilder. Två av tränarna utvärderar mål i stor grupp. Samtliga av tränarna som arbetar med målformulering ser tydliga effekter. Samtliga tränare tycker att varje individ har ett speciellt bidrag till lagprocessen. De tycker att det är viktigt att spelarna är delaktiga och vill kunna ställa krav eller förväntningar på dem. Samtliga av tränarna tycker att det finns individer som tar mer plats än andra. De kan verka både i positiv och negativ bemärkelse. Samtliga av tränarna tycker att det är viktigt med regler för att minimera vissa konfliktillfällen. De ger dock en tvetydig bild. Tränarna beskriver rollkonflikter och att slitningar upstår när normer bryts. Samtliga av tränarna tycker att det är viktigt med regler för att minimera vissa konfliktillfällen.

  Slutsatser

  Två av tränarna tycks arbeta som coacher genom att de sätter upp mål, som de följer upp, med sina respektive lagmedlemmar dessutom med vetenskaplig förankring i utgångspunkten för arbetet. Tränarna kan identifiera två typer av informella roller som författaren beskriver. Samtliga vill att alla spelare skall delta i lagprocessen. En bra teknik för att få individer som inte pratar så mycket att bli mer aktiva är att dela upp laget i smågrupper och diskutera. Tränarna ger en tvetydig bild av huruvida konflikter är skadliga. Samtliga respondenter tycker att det är viktigt med regler för att minimera vissa konfliktillfällen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Kotsalainen, Oskar
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Akyüz, Gökay
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Är Pick and Roll övervärderat?: En studie av den vanligaste spelmetodiken inom internationell basketboll2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim with this study was to analyse how strategic decisions through schemas of play, in this case the Pick and Roll, effect the end result of a basketball game. Following questions were answered:

  • How often is the Pick and Roll used? The total sum per team and game?

  • What field goal percentage generates the Pick and Roll?

  • How often generates the Pick and Roll turnovers?

  • How often does the attacking team receive foul during Pick and Roll, and what is the team awarded from the foul situation?

  • How often is the Pick and Roll interrupted without any effect?

  Method

  To be able to answer the questions in our study we videoanalysed 2251 Pick and Roll-situations from the European Championships for Men in 2003 through video analysis. We used nine different categories to sort the 2251 Pick and Roll situations.

  Results

  The Pick and Roll is executed 62,53 times per game, or viewed as 0,43 Pick and Roll / possession. Points / possession during the games was 1,04 while points / Pick and Roll was 0,60. Our result also shows that 31,41 percent of the times the Pick and Roll is used it doesn’t generate any effect at all. Playing Pick and Roll also means that you receive less fouls during than other attacks, teams gets fouled 0,33 times / possession during the game and 0,11 times / Pick and Roll.

  Conclusions

  Our conclusion is that the Pick and Roll is heavily overvalued as schema of play. This study shows that playing Pick and Roll generates shots with somewhat lower field goal percentage, fewer fouls received and as many as close to every third doesn’t generate any effect at all. Our results show that a coach chooses a self-defeating strategy when they use the Pick and Roll.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Linden, Richard
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Vem tränar fotbollsmålvakterna i Stockholm?: En nulägesanalys av målvaktsträningen inom Stockholmsfotbollen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att skapa en nulägesanalys över målvaktsträningen för pojkar mellan14-16 år inom Stockholms elitfotbollslag.

  Hur ser strukturen för träningarna ut, samt hur förhåller sig målvaktsträningarna i tid och antal till lagträningarna? Jobbar tränarna med planering inför säsong och enskilda träningar och hur är de konstruerade? Hur ser utbildningsnivån ut bland målvaktstränarna inom Stockholms elitfotbollslag i åldrarna 14år-16år? Finns det en utbildningsplan för målvakterna i åldrarna 14år-16år inom elitfotbollsklubbarna i Stockholm?

  Metod

  Studien bygger på en kvantitativ undersökning genom enkätförfarande, samt en enskild intervju. Enkäten skickades ut till 32st valda tränare på elitnivå inom Stockholm. Flera lag har samma målvaktstränare. Intervjun genomfördes på en av Stockholms mest meriterade målvaktstränare. All data sparades och sammanställdes elektroniskt. Samtliga tränares svar fördes in i programmet SPSS med vilket databehandlingen genomfördes.

  Resultat

  Resultatet visar att dryga hälften av tränarna som svarade arbetar som specialiserade målvaktstränare. Majoriteten av lagen tränar 2-3 gånger i veckan och då mellan 60-90 minuter. Sexton av arton lag som svarade tränar specifik målvakts träning 1-3 gånger i veckan. Huvudparten av lagen tränar specifik målvaktsträning mellan 30-60 minuter. De viktigaste att träna på för målvakter är, enligt tränarna, Spelträning. Efter kom Greppträning, Fysisk träning, Förflyttningar och Inlägg/Upphoppsteknik. Färre än hälften av tränarna arbetar med säsongsplaneringar. Resultatet visar att de som inte gör så också har lägre fotbollsrelaterad utbildning. Färre än hälften har en utbildningsplan för sina målvakter.

  Diskussion

  Stockholmsfotbollen behöver utbildade målvaktstränare med engagemang för målvaktsträning. Klubbar och lagen behöver se över eller skapa en utbildningsplan för sina målvakter. Ett samarbete mellan spelarnas skola och klubbarna kan optimera spelarnas tid för skola, träning och det sociala livet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Linderoth, Malin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Kan man bli skadad i pingis?: en studie om förekomsten av skador i svensk elitbordtennis2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna studie har varit att undersöka skador bland svenska elitspelare inom bordtennisen. Frågeställningarna var följande: Vilka skador förekommer i svensk bordtennis? Finns det någon skillnad på skador mellan män och kvinnor? Hur kan man förhindra skador?

  Metod

  Undersökning är gjord med hjälp av enkäter och intervjuer. Enkäten skickades ut till 98 spelare, varav 44 valde att delta i studien. Det genomfördes två intervjuer, en med en bordtennistränare med stor erfarenhet av bordtennis på hög nivå, samt en med en naprapat som arbetat med bordtennislandslaget i många år.

  Resultat

  I undersökningen framgick det att 35 av 44 spelare hade varit skadade minst en gång och att ca 75 % av alla skadorna var överbelastningsskador. 40 % av alla skadorna var på den övre extremiteten, 35 % på den nedre extremiteten, 22 % ryggskador och 3 % nackskador.

  Det var inte någon större skillnad i hur många kvinnor och män som blir skadade. Både hos kvinnor och män var de vanligaste skadorna axel- och ryggskador. Däremot visade det sig att kvinnorna i studien hade fler skador på den övre extremiteten jämfört med männen, som hade fler skador på den nedre. Mer än hälften av spelarna värmer upp i mindre än 10 minuter. På tävling stretchar 51 % av spelarna i mindre än 5 minuter eller inte alls, på träning är det 39 %.

  Slutsats

  Det är vanligt med idrottsskador i bordtennis på elitnivå. Axel- och ryggskador är de vanligaste, vilket tyder på att det är av stor vikt att bygga upp styrkan i överkroppen. Det är ingen större skillnad på skadefrekvensen mellan kvinnor och män. Det som skiljer är att kvinnor har fler skador i den övre extremiteten än männen, vilket kan bero på att kvinnor i regel är svagare i överkroppen och att fler kvinnor är hypermobila i lederna. Uppvärmning och stretching görs för dåligt. Det är inte många som vilar tillräckligt efter en skada. Det slarvas för mycket, vilket kan leda till fler skador.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Lundholm, Sara
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Dressyrryttarens styrka och bålstabilitet: en studie i två delar2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Lundén, Frida
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Ätstörningar inom idrotten: Tränarens inställning och betydelse2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose with this C-essay is to give a description of disordered eating in sports. Further, I also wanted to make a survey of the knowledge of the trainers and their attitudes to eating disorders within sports. I will bring a good view of the problem. I hope that it will give a wider knowledge, acceptance and understanding for the problem. Hopeful can that making the problem smaller and also making it easier for those who are afflicted, the trainer and other peoples.

  Method

  I have used two methods; a study of previous studies and other information and also a questionnaire. The questionnaire I sent out to 49 Swedish trainers in three different kinds of sports; football, cross-country skiing and gymnastics. All of them are active within youth sports at a high level, both girls and boys. 80% of the questionnaires don’t get back, in spite that a reminding was sent. This I combined with knowledge that I got from others who have been in this situation and also with my own experiences.

  Results

  The study shows there are some differences in the eating disorders which affect “ordinary” people and those which affect sportspeople. The study also shows that it is common with disordered eating in the sport. The biggest problem is that eating disorders isn’t an accepted problem and associated whit a big shame, both the suffered and trainers. There is also a lack of understanding. It was even evident that quite a number of trainers are aware of the problem but unsure what practical steps to take in order to help the afflicted. The trainers also seemed to take the attitude that it was not really their problem.

  Conclusion

  The result shows that this is a big problem which with relatively small means could be limited and reduced. It needs however an increased openness, acceptance and understanding. A wider knowledge is also desirable. I think that could take away the big shame of the problem. It is possible for the trainer to have a big influence. That is also important that the trainers understand that they are important for prevent the problem, observe the persons in an early step and also help.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Nilsson, Lars-Ove
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Delat ledarskap: en kvalitativ studie om dynamiken mellan ett tränarpar2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose and questions.

  The purpose with this c-essay was to give a description of the characteristics of shared leadership within team sports. My questions therefore were: In what way have the leaders distributed their roles and what internal and external prerequisites are necessary in order to be able to successfully lead a team through shared leadership? Finally, what do the players regard to be the characteristics of such a well working coachcouple?

  Method.

  The study is qualitative. A“Multiple-case design” was used in order to secure a reliable analysis. The methods used are in-depth interviews and observations. The study is based on interviews and observations of a coach couple, tree coaches and one player were only interviewed. All of them are or were active at the highest level within national Swedish team sports.

  Results.

  The official assignment of the observed coach couple was to lead the team by means of shared leadership. In order to succeed with the task they started their co-operation by discussing and penetrating of their knowledge, skills and interests. The result was to distributing the tasks and responsibilities so that each one of them had the main responsibility every second day at work. The result of the interviews/observations showed that values, a similar outlook on people as well as shared ideas of how to form a group are essential to the internal prerequisites. Important external prerequisites are support from the management, time, places to meet and skilful support. A clear distribution of roles is essential to make everybody feel secure within the structure of leadership.

  Conclusions.

  The results of this study show that it is essential for making shared leadership work to have experience of sports and a similar social background as well as a shared outlook on people, group processes and sports tactics. Communicative skills, such as being able to read people, to express oneself and to get people to come along are principle points in succeeding in leadership. The coaches should also be open to one another and thereby create an open communicative atmosphere full of credit, respect and confidence for one another. The roles should be distributed in such a way that the performances of the coach couple are maximized. The purpose of the distribution of roles is to facilitate the performance of the athlete

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Norman, Johan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Utbrändhet bland svenska alpina tränare, finns det?: Vad ska kunna göras för att förbättra tränares arbetssituation?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim:

  The purpose with this study was to examine if there is burnout or symptoms of burnout among Swedish alpine coaches. The study would also investigate if the place of work have any meaning of developing burnout symptom or to become burnout. How the coaches think that their working situation could be any better is also going to be lightened.

  Method:

  The participants in this study were all full time paid alpine coaches in Sweden. Total amount of participator was 28. 13 of them worked on ski gymnasium, 4 worked on ski collage and 11 worked in SSF (Swedish Ski Federation). To measure burnout MBI (Maslach Burnout Inventory) were chosen. To measure how the coaches were feeling KSQ (Karolinska Sleep Questionnaire) that measure the sleep, RPWB (Ryff´s Psychological Well-Being scales) that measure well-being, and EI (Emotional Intelligence) that measures emotions was sent, and it also was sent other measurements. The answers was analysed thru frequencies and contents analysis. Also personal interviews was made just to better investigate how coaches working situation is.

  Results:

  The result shows from the MBI that the average on the burnout dimension emotional exhaustion has raised from 2004 until 2005 (18,2-24,3). At closer analysis it shows that 42% had high burnout scores which mean that they will be at risk of burnout. Of these 42% there were 18% that also had high burnout scores 2004. The differences between the groups was that among these who had high burnout scores on the emotional exhaustion on MBI there was 55% that worked for the Ski Federation and 33% worked on ski gymnasiums or ski collage. Also nights away from home were different and the Ski Federation group was away at least 120 nights and the other group was away mostly 120 nights per year. Spent hour at work was different where the employees on Ski Federation during a week of hard work where at work at an average of 84,6 hours and the other group spent 67,7 hours per week at work.

  Discussion:

  This study shows that the main part of the coaches in Sweden is feeling well but there is about 40% that is prone to burnout. Reasons for that could be that these individuals are working to many hours and that’s why they don’t recover well. Employees on the federation seems to be more prone to burnout than there colleagues on ski gymnasiums and ski collages. The reasons seems to be that they are away from home more and this could be handled for example with a rotating schedule were they could be home more

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Ojala, Johanna
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Norell, Kent
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  ”Jamen, varför sluta Du då?”: en studie om varför unga seniorer fortsatt respektive slutat med längdskidåkning på elitnivå2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att ur ett motivationsperspektiv undersöka vilka faktorer som gör att unga elitskidåkare slutar respektive fortsätter tävla i längdskidåkning på elitnivå.

  Frågeställningarna är:

  Vad fick de elitaktiva att fortsätta?

  Vad fick de elitaktiva att sluta?

  Metod

  Vi valde att göra en kvalitativ studie med fenomenologisk ansats där vi gjorde intervjuer med åtta informanter. Vi ville komma ner på djupet och få reda på hur dessa personer uppfattat sina situationer inom berört ämne. Undersökningsgruppen utgjordes av personer som är elitaktiva samt har varit elitaktiva inom längdskidåkning i åldrarna 20-26. Urvalskriterier var goda meriter både nationellt och internationellt. Det var tre kvinnor och fem män. Vi ville ha ett koncentrerat åldersspann för att de skulle ha en någorlunda klar bild av sin elitaktiva karriär.

  Resultat

  Det framkom i intervjuerna att de som slutat tyckte att det inte fanns någon konsekvent plan för hur deras fortsatta satsning skulle bedrivas. De kände att det inte fanns någon som trodde på dem och motivationen sjönk. När de blev seniorer blev det för seriöst och därmed tråkigare att träna och tävla. De som fortsatt berättar om en glädje över skidåkningen och större fokus på själva utförandet av träningen vilket innebär att prestationen blev bättre.

  Slutsats

  Vi kan se att de som har slutat har varit drivna av en större yttre motivation. Ära, berömmelse och framgång var den stora drivkraften som fick dem att tävla och lägga ner tid på träning. Att uppnå dessa saker var deras stora mål. De som har fortsatt hade en annan inställning till skidåkningen där de fokuserade mer på själva processen att träna för att sedan om möjligt kunna skörda framskjutna placeringar. De valde att ha processorienterade mål istället för resultatorienterade mål. Detta blev sedan avgörande för fortsatt satsning eller ej.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Raffalt, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  The effects of fatigue in 1500m running : a biomechanical analysis2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
 • 32.
  Rajamäki, Niklas
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Styrketräning via ocklusion: en metod för effektivisering av styrketräning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med undersökningen har varit att jämföra två olika styrketräningsmetoder med olika grader av ocklusion för träning av musculus (m.) biceps brachii med avseende på styrka och hypertrofi.

  - Vilken av de två träningsmetoderna påverkar mest effektivt biceps brachiis styrkeutveckling?

  - Vilken av de två träningsmetoderna påverkar mest effektivt biceps brachiis storlek?

  Metod

  Sju manliga försökspersoner fördelade på två grupper (tre i relaxationsgruppen, fyra i kontraktionsgruppen) fick genomgå två tester för att mäta maximal styrka i m. biceps brachii samt ett test för att mäta överarmens omkrets. Därefter fick de träna specifik bicepsträning tre gånger i veckan under fem veckor för att åter testas. Skillnaden i träning för de båda grupperna bestod av en tydlig relaxation (avslappning) en gång under varje rörelsecykel för relaxationsgruppen (relaxationen varade i ca en sekund och utfördes då hanteln var längst ner i rörelsen) medan kontraktionsgruppen ombeddes att kontrahera (spänna) muskeln under hela rörelseförloppet. För- och eftertest jämfördes mot varandra i ett beroende T-test även ökningen i träningsbelastning jämfördes mellan det andra och fjortonde passet. Därefter jämfördes förändringen mellan grupperna.

  Resultat

  Den enda signifikanta förändringen i båda träningsgrupperna för sig noterades i det funktionella testet, med en ökning av den maximala styrkan (p=0,03 för kontraktionsgruppen; p=0,03 för relaxationsgruppen). En ökning av totalbelastningen i antal kg per träningspass noterades, men ökningarna var inte signifikanta. Vid en jämförelse av träningseffekterna av relaxations- och kontraktionsträning av biceps brachii tillsammans uppnåddes statistisk signifikans såväl avseende ökning av omkrets (p=0,0136), för maximal styrka (p=0,0002) som för den totala belastningen mellan det andra och fjortonde träningspasset (p= 0,0293).

  Slutsats

  Sammanfattningsvis kan det konstateras att inga tydliga skillnader mellan träningsgrupperna kunnat urskiljas. Om resultaten för de båda träningsgrupperna sammanvägs uppnås en signifikant ökning av såväl omkrets som maximal styrka.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Rosenquist, Jonas
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Asp, Mattias
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Vem gastar flest?: en observationsstudie av elitcoacher inomhandboll och innebandy2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  En observationsstudie av coacher och coaching inom handboll och innebandy.

  Syfte

  Syftet med undersökningen är att kartlägga coachers kommunikativa agerande inom handboll och innebandy på nationell elitnivå. Mer specifikt avser observationsstudien att analysera och jämföra coachernas kommunikativa agerande under matchsituation.

  Frågeställningar

  1. Hur är coachens aktivitetsgrad vad det gäller verbal kommunikation till spelarna på planen, spelarna på avbytarbänken, tränarstaben och matchfunktionärerna?

  • När laget är i resultatmässig ledning respektive när laget inte är i resultatmässig ledning.

  • Finns det någon period som coachen är mer aktiv i än de andra.

  2. Finns det några likheter eller skillnader på coachernas agerande inom innebandy? ¨

  3. Finns det några likheter eller skillnader på coachernas agerande mellan idrotterna?

  Metod

  Vi har med hjälp av ett observationsprotokoll observerat tre stycken coacher inom handboll och innebandy vad det gäller dessas aktivitetsgrad, dvs. den verbala kommunikationen, till parametrarna (Spelare PLAN ≥ 10 sekunder, Spelare PLAN < 10 sekunder, Spelare BÄNK ≥ 10 sekunder, Spelare BÄNK < 10 sek, Tränarstab samt Matchfunktionär).

  Resultat

  Handbollscoach 1 har generellt en högre aktivitetsgrad per minut när laget leder. Det finns inte någon matchperiod där handbollscoach 1 är mer aktiv än någon annan av perioderna. Innebandycoach 1s aktivitetsgrad per minut är blandad, dvs. han är inte mer aktiv på alla parametrarna när laget är i ledning. Innebandycoach 2 har högre aktivitetsgrad per minut när laget är i ledning på fem av sex parametrar men ingen generell matchperiod där han är mer aktiv. Det finns likheter och olikheter mellan innebandycoacherna. Den största likheten är att ingen av dem kommunicerar med sina Spelare PLAN ≥ 10 sekunder. Den största skillnaden mellan innebandycoacherna är att innebandycoach 2 tenderar att kommunicera mer när laget är i ledning jämfört med innebandycoach 1. För de coacher som coachar lag i toppen ändras inte värdena i större skala beroende på matchresultatet. Det finns en typ av stabilitet i aktivitetsgraden.

  Slutsats

  En framgångsrik coach har en tydlig strategi och ändrar inte sitt beteende beroende på matchresultatet i större utsträckning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Rusk, Sandra
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Kapacitetsprofil för svenska dambordtennislandslaget2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande examensarbete har en kapacitetsprofil tagits fram för det svenska dambordtennislandslaget. Ett testbatteri har tagits fram och resultaten från fystesterna redovisas i studien.

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att utveckla och testa en kapacitetsprofil för det svenska dambordtennislandslaget. Ytterliggare ett syfte var att jämföra ett urval av resultaten från testerna med de tester som gjordes 2007.

  Frågeställningarna som ingick i studien var:

  1. Hur ser damernas kapacitetsprofil ut och hur fördelar de sin träningstid i dag?
  2. Har damernas kapacitetsprofil förändrats sedan 2007?
  3. Om det har skett några förändringar i delkapaciteter i så fall inom vilka och i vilken omfattning har detta skett?

  Metod

  Studien baseras på fystester och enkäter. Urvalet som ingick i studien var strategiskt och bestod av fyra dambordtennisspelare i åldrarna 17-26 år som ingick i landslaget. Samtliga fystester utfördes på laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV) på GIH i Stockholm.

  Resultat

  Resultaten från studien visade att i stort sätt alla testresultat från 2008 hade förbättras i jämförelse med testresultat från 2007, vilket innebär att kapacitetsprofilen har förändrats. Den största förbättringen hade skett inom delkapaciteten styrka, där testövningen Chins ingick. Samtliga spelare som ingick i studien tränade bordtennis minst 16h/vecka under tävlingssäsongen. När det gäller fysträning genomförde i stort sett alla spelare 2-4h/v fysträning. Hälften av spelarna följde kontinuerligt ett fysprogram medan den andra hälften gjorde det ibland.

  Slutsats

  Utifrån studiens resultat och genomförande blev slutsatsen att kontinuerliga fystester tillsammans med kartläggningar över spelarnas träningsvanor är nödvändiga om man ska arbeta med elitidrott och målsättningar på hög nivå.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Skogholm, Maria
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Mot högre höjder: Spänstträning i Rytmisk Gymnastik2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att kartlägga svenska rytmiska elitgymnasters hoppförmåga samt se om ett spänstträningsprogram kan förbättra hoppförmågan hos dessa gymnaster.

  Bakgrund

  Rytmisk gymnastik är en idrottsgren endast för kvinnor där gymnasten arbetar med kroppen och ett handredskap tillsammans med musik. För att nå framgångar i rytmisk gymnastik behöver en gymnast ha förutsättningar och en stor förmåga i rörlighet, styrka, spänst, koordination, balans och kroppsbyggnad. Rep, tunnband, boll, käglor och band är de fem handredskap som används inom rytmisk gymnastik. Kravanalysen för rytmisk gymnastik är en dokumentation för hur en gymnast ska tränas från grunden och visar vilka fysiska och psykiska krav som ställs på en rytmisk gymnast. I kravanalysen finns det testvärden på olika tester inom flexibilitet, styrka, god balans, snabbhet och spänst som är baserade på resultat från internationella toppgymnaster. Utifrån dessa tester och testvärden kan tränare se hur gymnasterna ligger till inom de olika kraven.

  Metod

  Studiedeltagarna för denna undersökning var 12 svenska elitgymnaster i rytmisk gymnastik som tävlar på riksnivå i Sverige. Innan och efter träningsperioden genomförde gymnasterna spänsttester. Träningsperioden bestod av fyra hoppövningar som skulle göras tre gånger i veckan under sex veckor, utöver den vanliga träningen. Hoppförmågan i de sex testerna jämfördes först mellan de två förtesterna med hjälp av ett parat t-test. Genom ytterligare parat t-test jämfördes testresultaten före och efter träningen med hjälp av parat t-test. En skillnad godtogs som signifikant om p<0,025.

  Resultat

  Medelvärdet för Counter movement jump (CMJ) var efter kontrollperioden 38,08 cm. Efter träningsperioden hade medelvärdet förbättrats till 40,08 vilket motsvarar 5,5 procents ökning av hopphöjden. Medelvärdet för CMJ från höger ben var innan träningsperioden 27,83 och 28,33 efter träningsperioden. Ökningen av hopphöjden var ca 2 procent. Medelvärdet för CMJ från vänster ben var vid testtillfället före träningsperioden 29,50 cm och hade ökat med 1,25 cm till efter träningsperioden vilket motsvarar 4,2 procents ökning. Jämfota hopp framåt var det enda testet som visade en statistisk signifikans (p<0,025) efter träningsperioden då medelvärdet förbättrats från 187,67 cm till 197,33 cm vilket är en ökning på 5,10 procent. Hopp från vänster ben till höger ben visade ett medelvärde på 163,67 cm innan träningsperioden och 168,92 cm efter den sex veckor långa perioden med träning. Förändringen var 3,2 procents ökning av hopphöjden. Det sista testet, hopp från höger ben till vänster ben visade ett medelvärde vid testtillfället före träningsperioden 167,42 cm och efter 171,67 cm. Ökningen på 4,25 cm motsvarade drygt 2,5 procent.

  Slutsats

  Medelvärdet för det horisontella hoppet framåt ökade efter sex veckor med specifik spänstträning. Troligen skulle fler tester visa en statistisk signifikans om träningsperioden varat längre. Hopp- och spänstövningarna som användes i denna studie visar ändå att dessa är relevanta att addera till träningen för att öka hoppförmågan då medelvärdena för samtliga tester visade tendenser till att förbättras efter träningsperioden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36. Tinmark, Fredrik
  Höftpartiets och skuldergördelns kinematik i golf: vid slag med skilda krav avseende klubbhastighet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Träff, Malin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  ”Förlorad är varje dag då man inte dansat!”: En studie av balansen mellan träningsbelastning och återhämtning på Balettakademiens yrkesutbildning i Stockholm2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The purpose of this study was to examine the relationship between physical strain and recovery in dancers at The Ballet Academy in Stockholm, Sweden. Research questions used to guide the study were: How great is the dancers experience of physical strain? Do any of the dancers show mental or physical signs of overtraining syndrome?

  Method

  Physical strain was studied by letting the dancers fill out a booklet catloging their intensity during practice. Utilizing a questionnaire, data was gathered regarding preceding year. To give more nuance to the data gathered, The Profile of Mood States was used to detect possible mood disturbance. Following this, qualitative interviews were conducted with two of the dancers involved in the study. Out of a total of 71 dancers currently at The Balett Academy, 27 were included in the study through choice of convenience.

  Results

  The average dancer trained 17,5 sessions and a total of 27 hours of training a week. The physically most demanding part of the year was between November and December. Training during vacation is common. 78% of the dancers have experienced recurring problems due to injuries and 41% experienced instabilities in weight during the past year. Sleeping habits varied. 40% of the dancers showed signs of an inverted iceberg profile. Reasons for insufficient rest between sessions is thought to depend both on the notion common with dancers that you loose ”the touch” and pressure to improve in tie for shows and deadlines. They also expressed unwillingness to take personal charge over ones own training and problems with separating dance and persona.

  Conclusions

  Great differences in physical strain among the dancers were obvious. A significant part of the dancers studied show symptoms of overtraining due to excessive physical and mental strain. To counteract this problem, The Ballet Academy would do wisely to develop clear and well motivated guide lines for rest; educate staff and students in sport science, periodize and ameliorate the training conducted at the school and provide possibilities for individual conformation. Supervision in accordance with POMS is furthermore recommended.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Vejedal, Alexandra
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Tiden efter Orienteringsgymnasiet: en studie om varför före detta elever väljer att sluta satsa på orientering efter tiden på Eksjö Gymnasium.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur stor andel elever som slutar med orientering samt bakomliggande faktorer till varför före detta elever slutar satsa på orientering efter att de gått på Orienteringsgymnasiet i Eksjö. Frågeställningarna var följande: Hur stor andel av de före detta eleverna slutar satsa på orientering efter att de gått på Orienteringsgymnasiet i Eksjö? Vilka är de bakomliggande orsakerna till att före detta elever från Orienteringsgymnasiet i Eksjö slutar satsa på orientering efter studenten?

  Metod

  Studien består av dels en kvantitativ del, dels en kvalitativ del. De metoder som använts är en kartläggande enkätstudie som var till hjälp för att göra ett urval. Denna enkätstudie följdes sedan upp av fem intervjuer, fyra bland de elever som gått på orienteringsgymnasiet (OL-gymnasiet), och en av de tre tränarna som arbetar som tränare på gymnasiet.

  Resultat

  72 % har slutat satsa på orientering efter att de gått på Orienteringsgymnasiet i Eksjö och 28 % satsar fortfarande. Av dem som slutat satsa är 55 % tjejer och 45 % killar, och av dem som fortfarande satsar är fördelningen mellan könen lika. De främsta anledningarna till att de slutade var att skola/andra intressen tog mera tid och prioriterades före orienteringen och att det var för stor omställning från att gå på OL-gymnasium till livet efter. Andra anledningar var: ”jag blev aldrig så bra som jag ville”, skador/sjukdomar hade satt stopp, lathet, motivationsbrist och att orienteringen var för tidskrävande.

  Slutsats

  Det var ett väldigt högt antal av de före detta eleverna som slutat satsa efter gymnasiet, 72 %. Detta beror inte bara på en orsak utan det är många som samverkar. Det är av stor betydelse att man har en plan för vad man ska göra efter studenten redan innan man slutat gymnasiet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Wincrantz, Malin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Ryggsmärtor inom utförsåkning: Andelen ryggsmärtor hos elever på tre av Sveriges alpina skidgymnasier2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte

  Huvudsyftet med denna studie är att undersöka andelen som har eller har haft ryggsmärtor under tiden på ett skidgymnasium, samt om ryggsmärtan påverkade deras åkförmåga.

  Metod

  Undersökningen gjordes på de tre alpina riksidrottsgymnasierna i Sverige. Studien gjordes som en enkätundersökning. Totalt skickades 35 enkäter till elever som studerar det tredje och fjärde året på något av de alpina riksidrottsgymnasierna, med födelseåren 1983-1984. Urvalet utgjordes av de elever som hade längst erfarenhet från ett skidgymnasium, och som därmed eventuellt kunde ha mer erfarenhet av ryggsmärtor. Svarsfrekvensen var hög, 90 procent. Av de personer som deltog i studien var könsfördelningen 18 kvinnor och 14 män.

  Resultat

  Andelen som har eller haft ryggsmärtor under tiden på ett skidgymnasium var 65 procent. En klar majoritet av underökningsgruppen ansåg att ryggsmärtan påverkade deras åkförmåga, till vilken grad var individuellt. 80 procent uppgav att de får ryggsmärta vid styrketräning. Studien fann inga samband vad gällande ryggsmärtor mellan könen.

  Slutsats

  Det var en väldigt stor andel av eleverna i undersökningen som hade eller hade haft ryggsmärtor. Eleverna upplevde även att ryggsmärtorna påverkade deras åkförmåga. I studien fann man ett samband mellan styrketräning och ryggsmärtor, vilket kan tyda på flera orsaker, men det stora antalet elever med ryggsmärtor tyder på att detta är ett problem inom svensk utförsåkning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Åberg, Katja
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  En kvantitativ studie hos tennisspelare: en studie om tennisskador hos tävlingsspelare2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att kartlägga skador hos tävlingsaktiva tennisspelare.

  ·        Vilka är de vanligaste tennisskadorna?

  ·        Får kvinnor och män olika typer av skador?

  ·        Hur varierar skadelokalisation och skaderisk mellan olika spelunderlag?

  ·        Hur stor andel av skadorna är kroniska kontra akuta?

  Metod

  En kvantitativ undersökning genomfördes där enkäter skickades till 160 licensierade tävlingsaktiva tennisspelande män och kvinnor i division 1-3, i åldrarna 18-54 år. Enkätfrågorna berörde tennisspelarnas eventuella skador som uppkommit från tennisen. Enkätsvaren behandlades statistiskt med hjälp av SPSS och signifikansnivån sattes till p≤0,05.

  Resultat

  SPSS- bearbetningen av enkätsvaren från tennisspelarna visade att knäskador, armbågsskador samt axelskador var främst förekommande. De vanligaste skadorna bland männen var knä-, armbågs- och axelskador och hos kvinnorna hand-, armbågs- och fotskador. Det fanns ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan könen i incidensen av skador på någon av kroppsområdena. De flesta av skadorna inträffade på hardcourt. Merparten av knäskadorna uppstod akut. Bland armbågsskadorna så väl som axelskador var en signifikant större andel kroniska.

  Slutsats

  Den kvantitativa enkätstudien ger ungefär samma resultat som tidigare forskning: knä-, armbågs- och axelskador är vanligt förekommande skador. Enkätresultaten stämmer väl överens med de skador som enligt tidigare forskning uppstår hos motionärer. Att de flesta skador sker på hardcourt, kan bero att hardcourt är det vanligaste spelunderlaget bland spelarna i denna undersökning. Männen hade procentuellt något fler skador än kvinnorna men visar inte på några statistiska säkerhetsställda skillnader mellan könen. Den procentuella skillnaden mellan könen kan bero på att männen är genomsnittligt något äldre än kvinnorna i undersökningen samt att fler män svarade på enkäten.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Åström, Rickard
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Sopa, Sopa, SOPA!: En studie om curling på en kraftplatta2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Detta arbete skall illustrera vilka vertikala och horisontala krafter samt impulser som finns inom curling sopad med borste på en artificiell yta.

  Frågeställningen är följande:

  • Vilken kraft i Newton och Newtonsekund skapar en sopande curlingspelare?

  • Vilket förhållandet av samband mellan högt antal sopcykler och hög impuls vid sopning i curling råder?

  • Finns en signifikant skillnad mellan tre set av maximalsopning i form av sjunkande impuls?

  Metod

  Testgrupp bestod av nio curlingspelare, tre kvinnor och sex män deltog (m=30,7+5,7år, 76,667+8,43kg). En uppvärmning genomfördes med tio minuters cykling på en ergometercykel, Monark 318, och 15 armhävningar. Testet bestod av tre delar, del ett maximalt tryckförsök, del två sopning 10 sekunder, del tre sopning 25 sekunder i tre set. Avslutande test var tre upprepningar på 25 sekunder med maximal sopning. Vila på 60 sekunder mellan set. Sopningen utfördes på en polyetenplatta som var fastskruvad på en kraftplatta (Type 9281 BII, Kistler Instrumente AG, Winterthur, Schweiz). Polyeten har en friktionsegenskap för att kunna återskapa känslan av is. De impulser som skapades under försöket överfördes till en PC där data lagrades för analysering och beskådning i diagramform. Resultat prövades med Pearmans rangkorrelationkoefficient och Students t-test. Varje försöksgrupp gjorde ett besök när samtliga försök genomfördes. Sopcykler användes för beräkning av frekvenser från försöksunderlaget.

  Resultat

  Det maximala vertikalkraftens medelvärde för alla försökspersoner är på 682= +119N. Impulsvärdet låg på medelvärde 185+103Ns . Under tio sekunder kan en curlingspelare skapa en vertikal kraft 221=+52N, en horisontal kraft 54+16N samt en vertikal impuls 2 240+454Ns med ett antal sopcykler mellan 35 och 49 stycken (m= 39,444+4,61). Under 25sekunder sopning kan en curlingspelare skapa en vertikal kraft 195+39N, en horisontal kraft 46+15N samt en vertikal impuls 5 172+739Ns med sopcykler mellan 82 och 104 89,667+7,14Ns. Inget signifikant samband fanns mellan hög vertikal eller horisontal impuls och högt antal sopcykler. Uttröttning gav ingen signifikant skillnad i sjunkande impuls med ett parat t-test mellan de medelvärden som beräknats mellan de tre avslutande maximala sopningar under vardera 25sekunder med alfa-niva 0.05.

  Slutsats

  Studien har gett en referensram för framtida studier vad gäller kraft och impuls. Inget förhållandet kunde ges mellan högt antal sopcykler och hög impuls. Inga signifikanta skillnader mellan tre set av maximal sopning fanns.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 41 of 41
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf