Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 1201
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Falch, Jorun
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Rodmar, Stephanie
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Coach-atlet relationen i lagidrotter: Kvinnliga atleters upplevelse av relationen med coachen och dess betydelse för prestationen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning

  Syftet med studien var att undersöka hur kvinnliga atleter i lagidrotter upplever relationen med coachen samt ta reda på atleternas upplevelse av relationens betydelse för prestationen. Följande frågeställning undersöktes “Hur upplever den kvinnliga atleten relationen med sin coach utifrån de fyra dimensionerna närhet, komplettering, samspel och engagemang (Jowett, 2007)?” och “Vilken betydelse har relationen med coachen för att den kvinnliga atleten ska kunna uppnå sin maximala prestation?”

  Metod

  En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med tio kvinnliga atleter från lagidrotter (fotboll, handboll, basket, innebandy, truppgymnastik och ishockey) i åldern 18-26 år, som spelar i högsta- eller näst högsta divisionen. Studien har utgått från 3+1C modellen (Jowett, 2007) som innefattar de fyra dimensionerna. Intervjuguiden är baserad på frågeformuläret CART-Q (Jowett & Ntoumani, 2004).

  Resultat

  Alla atleter beskrev relationen med sin coach som professionell och fyra av dem berättade att relationen samtidigt kunde ses som nära. Samtliga atleter ansåg att det var viktigt att ha förtroende till sin coach och sju såg relationen som positiv. Hälften av atleterna upplevde att deras coach till största delen var medveten om hur de bäst behöver stöd. Åtta av tio upplevde att deras coach visade engagemang i deras idrottande. Feedback skedde muntligt och hälften ansåg att den var regelbunden. Relationens betydelse för prestationen ansåg atleterna var stor och hälften av atleterna graderade relationen högst på skalan (1-10).

  Slutsats

  Kommunikation, förtroende och engagemang är viktiga faktorer för att främja en god coach-atlet relation. Relationens betydelse för prestationen ansågs viktig för atleterna och bör beaktas för att skapa möjlighet till prestation och utveckling.  

 • 302.
  Falgin Hultgren, Jonas
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  The Acute Metabolic Response of Intermittent Hypoxic Resistance Exercise: A Cross-Over RCT2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka kroppens akuta metabola svar från intermittent styrketräning under hypoxi, med följande frågeställningar: (1) Skiljer sig nivåerna av laktat och glukos i blodet mellan hypoxi och normoxi? (2) Skapar hypoxi större laktatansamling och pH reduktion i människoskelettmuskeln? (3) Finns det en relation mellan plasma-, blod- och muskellaktat? Metod Åtta friska män (30 ± 2 år) deltog där deltagarna utförde 6 set unilateral benextension för varje ben (75% 1RM). Intermittent styrketräning randomiserades med hypoxi som utfördes med 12% syrgas och normoxi som bibehöll normal syrgasnivå (20,9% syrgas). Under två testdagar togs 5 muskelbiopsier från m. Vastus Lateralis (före-, efter träning, 90-, 180min och 24h efter träning) på vartannat ben per testdag. Hjärtfrekvensen och 𝑆𝑝𝑂2 mättes via pulsoximeter under träningen. Resultat Ingen signifikant huvudeffekt påvisades mellan hypoxi och normoxi för blodlaktat samt glukos, såväl som laktatackumulationen och pH värdet i muskeln. Muskel pH visade en trend där hypoxi efter styrketräning nådde lägre totalnivå än normoxi (P=0,08). Vidare observerades hypoxi att ha starka relationer mellan blod- och plasmalaktat jämfört med normoxi (r=0,98 vs. r=0,87). Större skillnad framgick för korrelationen mellan muskel- och plasmalaktat där hypoxi-försöket utgav starkare koefficient jämfört med normoxi (r=0,86 vs. r=0,59). Konklusion Sammanfattad data visar att hypoxi inte skapar större metabolisk respons vid intermittent styrketräning. Trots detta framkom tendenser som illustrerar att hypoxi kan påverka den metabola stressen under styrketräning. Däremot krävs vidare forskning för att kunna säkerställa effekten av hypoxi på kroppens metabola svar.

 • 303.
  Falkland, Björn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  En jämförelse mellan excentrisk och koncentrisk styrketräning2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Mitt syfte var att finna eventuella skillnader i träningseffekt mellan ren koncentrisk och excentrisk styrketräning. Jag har därmed utgått ifrån följande frågeställningar:

  • Skiljer sig tung excentrisk och koncentrisk styrketräning åt i effekterna på styrkeprestationer i form av hopptest och styrketest?

  • Skiljer sig effekterna av träningen åt mellan män och kvinnor?

  Metod

  Utifrån syftet och frågeställningarna gjorde jag en studie med ett antal testpersoner där de fick genomgå ett antal tester innan en träningsperiod och samma tester efter träningsperioden, som pågick i tio veckor. Hälften var kvinnor och hälften var män. Den ena gruppen tränade bara koncentriskt (KON) och den andra gruppen bara excentriskt (ECC).

  Testerna som utfördes före och efter träningsperioden var: isometrisk styrketest, omkretsmätning av lårmuskulaturen, squat jump, counter movment jump, drop jump och benpress i släde.

  Resultat

  Det fanns en tendens att den excentriska träningsgruppen hade en ökning av sin omkrets efter träningen, medan den koncentriska inte visade en sådan tendens. I KON-gruppen har både män och kvinnor relativt stora förbättringar i drop jump, medan inga sådana förbättringar fanns i ECC. Benpresstestet uppvisade genomgående stora förbättring för alla testpersonerna i båda grupperna

  Sammanfattningsvis visade resultaten från studien att koncentrisk och excentrisk träning inte skilde sig åt på ett tydligt sätt i de olika testerna. Det fanns heller inga stora skillnader i prestationsförändringar mellan män och kvinnor.

  Slutsats

  Det verkar som att tung styrketräning inte alltid hänger samman med prestationen i olika hopptest.

 • 304.
  Fehrlund, Andreas
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Zanteré, Andreaz
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Distans eller Genmobrott: En kvantitativ statistisk analys av avslut på 80 matcher i damernas elitserie i handboll säsongen 2017-20182019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Studiens syfte är att analysera hur niometers-spelare i damernas elitserie (SHE) i handboll kommer till avslut från zonerna två och tre, från distans eller via genombrott. Den kommer även undersöka ifall det finns ett samband mellan valet av avslut och utgången av matchen.

  • Hur stor andel av antalet avslut per lag ifrån zon två och zon tre är distans-/ och genombrottsavslut?
  • Hur ser utdelning ut gällande distansavslut och genombrottsavslut i zon två/tre, säsongen 2017/18 i damernas SHE i handboll?
  • Hur ser sambandet (betydelse) ut mellan valet av avslut (genombrott eller distansavslut) och utfallet av matchen?
  • Finns det något samband mellan valet av avslut och om det är lyckat eller inte?

  Metod

  Studien baserar sig på en kvantitativ ansats med inriktning på deskriptiv statistik. Metoden observation användes då den kan vara diskret och vi kan se mönster hos lagen utan att de är medvetna om det vilket gör att de inte kan agera annorlunda än de vanligtvis gör. 80 förinspelade matcher användes. Logistisk regression användes i SPSS som statistiskt test för att besvara frågeställningarna. Microsoft Excel användes som analysverktyg.

  Resultat

  Resultatet visar på att det finns skillnader mellan vilket typ av avslut som ger mest utdelning för de olika lagen men att det effektivaste avslutet var genombrott för samtliga lag. Valet av avslut är av vikt för påverkan av utfallet på en match och det finns ett samband mellan valet av avslut samt om det är lyckat eller inte.

  Slutsats

  Det finns många fler faktorer än om ett avslut är från distans eller genombrott samt om det är lyckat eller inte för att vinna matchen och tillslut hela säsongen. Utdelningen och utfallet av matcherna kan bero på att det är skillnad på den individuella skickligheten i varje enskilt lag och på de olika positionerna.

 • 305.
  Fernberg, Ulrika
  et al.
  Örebro University.
  Fernström, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet. Örebro University.
  Hurtig-Wennlöf, Anita
  Örebro University.
  Arterial stiffness is associated to cardiorespiratory fitness and body mass index in young Swedish adults: The Lifestyle, Biomarkers, and Atherosclerosis study.2017Ingår i: European Journal of Preventive Cardiology, ISSN 2047-4873, E-ISSN 2047-4881, Vol. 24, nr 17, s. 1809-1818, artikel-id 2047487317720796Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background Early changes in the large muscular arteries are already associated with risk factors as hypertension and obesity in adolescence and young adulthood. The present study examines the association between arterial stiffness measurements, pulse wave velocity and augmentation index and lifestyle-related factors, body composition and cardiorespiratory fitness, in young, healthy, Swedish adults. Design This study used a population-based cross-sectional sample. Methods The 834 participants in the study were self-reported healthy, non-smoking, age 18-25 years. Augmentation index and pulse wave velocity were measured with applanation tonometry. Cardiorespiratory fitness was measured by ergometer bike test to estimate maximal oxygen uptake. Body mass index (kg/m(2)) was calculated and categorised according to classification by the World Health Organisation. Results Young Swedish adults with obesity and low cardiorespiratory fitness have significantly higher pulse wave velocity and augmentation index than non-obese young adults with medium or high cardiorespiratory fitness. The observed U-shaped association between pulse wave velocity and body mass index categories in women indicates that it might be more beneficial to be normal weight than underweight when assessing the arterial stiffness with pulse wave velocity. The highest mean pulse wave velocity was found in overweight/obese individuals with low cardiorespiratory fitness. The lowest mean pulse wave velocity was found in normal weight individuals with high cardiorespiratory fitness. Cardiorespiratory fitness had a stronger effect than body mass index on arterial stiffness in multiple regression analyses. Conclusions The inverse association between cardiorespiratory fitness and arterial stiffness is observed already in young adults. The study result highlights the importance of high cardiorespiratory fitness, but also that underweight individuals may be a possible risk group that needs to be further studied.

 • 306.
  Ferner, Janne
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Mental press på fotbollstränare?: - en undersökning av elitfotbollstränares användande av idrottspsykologiska färdigheter i samband med match2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Att undersöka elitfotbollstränares användande av de idrottspsykologiska färdigheterna målsättning, visualisering, inre samtal, avslappning och refokusering för sin egen förberedelse och för att bli mer effektiv i sin tränarroll i samband med match.

  Frågeställningar:

  Arbetar tränaren medvetet med idrottspsykologiska färdigheter för sin egen förberedelse och för att bli mer effektiv i sin tränarroll i samband med match? Hur och när arbetar tränaren med idrottspsykologiska färdigheter för sin egen förberedelse och för att bli mer effektiv i sin tränarroll i samband med match?

  Metod:

  Sex manliga tränare i åldern 36-57 år med erfarenhet som ansvarig tränare på elitnivå deltog i undersökningen. Semistrukturerad intervju har använts som metod för datainsamling. Frågor och följdfrågor i intervjun var inriktade mot de fem idrottspsykologiska färdigheterna i syftet, mot tre scenarion (före, under och efter match) och mot mental press.

  Resultat:

  Alla tränare är överens om att det finns en mental press på elittränare i fotboll i samband med match. Alla sex tränare arbetar med de fem idrottspsykologiska färdigheterna, men det är bara i 13 fall av 30 som tränaren svarar att han arbetar medvetet med idrottspsykologiska färdigheter. Dock visar det sig i följdfrågorna att tränaren arbetar med den idrottspsykologiska färdigheten, men inte medvetet och strukturerat. De idrottspsykologiska färdigheterna används såväl före som under och efter match. I scenariofrågorna är tränarna överens om att insikt och kunskap om idrottspsykologiska färdigheter är av stor betydelse för deras prestation.

  Slutsats:

  Idrottspsykologiska färdigheter används i mindre än hälften av fallen medvetet av tränare för sin egen prestation såväl före som under och efter match. I resten av fallen använder tränaren idrottspsykologiska färdigheter, men de gör det omedvetet och ostrukturerat. Ett medvetet och strukturerat användande av idrottspsykologiska färdigheter skulle ge tränaren ett verktyg till att jobba med den mentala pressen, må bättre (både fysiskt och psykiskt) och utveckla sitt tränarskap. Det skulle ge Sverige bättre tränare och därmed utveckla svensk fotboll.

 • 307.
  Finné, Hans
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Sjöberg, Christer
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Stig-Helmer vs Gunde Svan: en studie om energiförbrukningen vid turåkning på skidor2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka energiförbrukningen under en veckas turåkning i de svenska fjällen. För att få svar på syftet används frågeställningarna:

  - Skiljer sig den aeroba energiförbrukningen vid turåkning mellan vana respektive ovana skidåkare?

  - Skiljer sig den aeroba energiförbrukningen vid turåkning mellan kvinnor och män?

  Metod

  För att ta reda på hur mycket energi som förbrukas vid arbete användes mätning med pulsklockor då detta är möjligt att genomföra i fjällmiljö. Den metod som i allmänhet används för beräkning av energiförbrukning vid arbete är mätning av syreupptagningen. Under en fjälltur är det emellertid inte praktiskt möjligt att mäta syreupptagningen. För att lösa detta problem utrustade vi samtliga försökspersoner med pulsklockor utifrån vetskapen att hjärtfrekvensen under arbete med stora muskelgrupper är approximativt linjärt proportionell mot syreupptagningen.

  Förhållandet mellan hjärtfrekvens och syreupptagning är individuellt och bestämdes på laboratorium. Försökspersonerna genomförde därför ett kombinerat submaximalt och maximalt cykeltest på Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap på GIH före fjällturen.

  I studien deltog 21 studenter från GIH, 10 kvinnor och 11 män. Medelåldern var 29,0 år, medelvikten 75,1 kg och medellängden 176,7 cm. Försökspersonerna delades in efter vana (11 st) och ovana (10 st).

  Resultat

  Som mått på energiförbrukningen används i studien den relativa syreupptagningen, d v s hur stor del av maximala syreupptagningsförmågan som utnyttjas.

  Medelvärdet för energiförbrukningen för de vana skidåkarna var 34,3 % ± 6,4 % och för de ovana 41,7 % ± 8,8 %. För kvinnor var medelvärdet 42,6 % ± 6,5 % och för män 34,3 % ±8,2 %.

  Slutsats

  Studien visar att det finns tendenser till skillnader i energiförbrukning beroende på skidvana och kön.

 • 308.
  Fischer, Katina Mira
  et al.
  German Sport University Cologne.
  Willwacher, Steffen
  German Sport University Cologne.
  Arndt, Anton
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Wolf, Peter
  ETH Zurich.
  Brueggemann, Gert-Peter
  German Sport University Cologne.
  Calcaneal adduction in slow running: three case studies using intracortical pins.2017Ingår i: Footwear Science, ISSN 1942-4280, E-ISSN 1942-4299, Vol. 9, nr 2, s. 87-93Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to use bone-anchored markers to determine the bone movement of calcaneal adduction, eversion and tibial rotation in a global coordinate system and to describe the relationship of calcaneal adduction to tibial rotation. Furthermore, the amount of overall intra-foot motion in the transverse plane (metatarsal I relative to calcaneus) and its relationship to calcaneal adduction were quantified. Three male participants were assessed during slow running. A 10-camera motion analysis system was used for kinematic data capture of global bone orientations in 3D space for all bones of the foot and ankle complex. For the description of intrinsic articulations within the foot, the skeletal motion relative to the adjacent proximal segment in the transverse plane was calculated. Furthermore, the time of occurrence of maximum values was determined. The findings showed that calcaneal adduction of all participants amounted to 7.8 ± 4.8°, which exceeded the magnitude of calcaneal eversion (4.7 ± 3.1°). Although the inter-participant variability was high, considerable overall intra-foot motion in the transverse plane of the metatarsal I relative to the calcaneus was found to be 4.7 ± 4.6° and could be qualitatively related to calcaneal adduction. The present data provide evidence that next to calcaneal eversion, calcaneal adduction seems related to tibial rotation. Furthermore, overall intra-foot motion in the transverse plane seems related to calcaneal adduction. Controlling calcaneal adduction and overall intra-foot motion in the transverse plane may be a mechanism to control excessive tibial rotation in runners who suffer from overuse knee injuries. These findings could be used to provide an additional approach for future motion-control footwear design to control rearfoot adduction or overall within-foot motion.

 • 309.
  Fischer, Madelene
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Dricker fysiskt aktiva personer mer alkohol än fysiskt inaktiva personer?: En kvantitativ studie om yrkesverksamma vuxna och deras alkohol- och fysiska aktivets vanor2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns några skillnader mellan fysiskt aktiva personer och fysiskt inaktiva personer och deras alkoholkonsumtion samt att undersöka om det finns en skillnad mellan könen i deras alkoholkonsumtion och graden av fysisk aktivitet.

  Frågeställningar: Finns det en skillnad i fysiska aktivitets- och alkoholvanor mellan män och kvinnor? Finns det en skillnad i alkoholkonsumtion mellan de som är fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva? Finns det ett samband mellan ålder och alkoholkonsumtion och ålder och graden av fysisk aktivitet?

  Metod: En enkätundersökning där redan beprövade och validerade enkäter användes i denna studie: IPAQ för att mäta graden av fysisk aktivitet och AUDIT för att mäta alkoholkonsumtion. Enkäterna delades ut på olika företag i Stockholm av författarna själva. De respondenter som fick en totalpoäng lika med eller över 600 MET (metabolic equivalent)kategoriserades att tillhöra den fysiskt aktiva gruppen. Män med en AUDIT-poäng lika med eller över 8 och kvinnor med en AUDIT-poäng lika med eller över 6 kategoriserades att tillhöra gruppen riskbrukskonsumenter av alkohol. Det var 150 personer som deltog i studien.

  Resultat: Resultaten visade att 88 % av samtliga respondenter tillhörde den aktiva gruppen (MET > 600 min/ vecka). Ingen signifikant skillnad sågs mellan män och kvinnor i aktivitetsnivå (p= 0,728). Det fanns en signifikant skillnad (p=0,014) mellan män och kvinnor och deras alkoholkonsumtion, män drack mer alkohol än kvinnor. Dock var det signifikant fler kvinnor än män som tillhörde riskgruppen för alkohol. Resultaten visade också att aktiva personer drack mer alkohol än inaktiva personer (p=0,026). Sambandet mellan ålder och alkoholkonsumtion visade att med stigande ålder dricker man mindre alkohol (r =-0,171,p=0,038). Sambandet mellan ålder och fysisk aktivitet visade att med stigande ålder tränar man mindre på hög intensitet (r=-0,342, p= 0,000). Ett positivt samband mellan ålder och antalet MET- minuter i promenader kunde hittas (r=0,23, p= 0,008).

  Slutsats: En slutsats som kan dras från denna studie är att personerna som uppnår rekommendationerna av fysisk aktivitet dricker mer alkohol än personerna som inte uppnår rekommendationerna av fysisk aktivitet. Resultaten visade också att män dricker mer alkohol än kvinnor men att det är signifikant fler kvinnor än män som kategoriserades som riskkonsumenter av alkohol. Resultaten kan inte ses som allmängiltiga eftersom att urvalet i denna studie inte var slumpmässigt eller tillräckligt stort.

 • 310.
  Flachsbinder, Sandra
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Är tränarutbildningen grönare på andra sidan jorden?: En jämförelsestudie mellan olika länders tränarutbildningar för triathlon2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med detta arbete är att kartlägga den svenska tränarutbildningen för triathlon och jämföra den med andra länders tränarutbildningar.

  • Hur ser den svenska tränarutbildningen ut?
  • Hur ser andra länders tränarutbildningar ut?
  • Vad finns det för skillnader och likheter mellan tränarutbildningarna?

  Metod

  Sex länder valdes ut till detta arbete men på grund av bortfall kunde bara fem länder kartläggas. Dessa länder är Sverige, USA, Australien, Storbritannien och Kanada. De länder som inte kunde kartläggas var Nea Zeeland och Sydafrikas tränarutbildningar. Avgränsningen i denna studie är att enbart engelskspråkiga länder har representerats. Samtliga länders tränarutbildningar för triathlon lästes igenom och översattes.

  Resultat

  I resultatdelen kan vi se att det finns både likheter och skillnader mellan utbildningarna. Bland annat kan vi se att det skiljer en del på de åldersgränser som utbildningarna kräver och under hur många dagar utbildningen löper. Bland likheterna kan vi bland annat se att samtliga länder, förutom Australien, har tre steg i sitt utbildningsupplägg och att antalet timmar lärarledd undervisning är jämbördig mellan länderna.

  Slutsats

  Det är svårt att dra en slutsats utifrån denna studie om huruvida tränarutbildningarna är grönare, det vill säga bättre, på andra sidan jorden. Däremot tycker jag att det finns väldigt mycket vi i Sverige kan lära oss och ta del av som exempelvis hjärt- och lungräddning som är ett oerhört viktigt livsredskap på samma sätt som andra länder kan ta del av våra kunskaper så som utvärdering och diskussion efter avslutad kurs.

 • 311.
  Flockhart, Mikael
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Mattsson, C. Mikael
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Validation of modified D-max method for calculating individual anaerobic threshold in well trained male cyclists2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction

  To predict endurance performance and evaluate adaption to training in endurance athletes a laboratory test for retrieving the anaerobic lactate threshold is often used. The maximal rate of oxidative metabolism that can be sustained during prolonged exercise indicates preserved homeostasis and thereby sets the upper limit for long term endurance. Exercise intensities above the anaerobic threshold require an additional input from anaerobic energy sources resulting in blood lactate accumulation and reduced time to fatigue. The threshold is therefore a reliable and powerful predictor of performance in aerobic exercise lasting approximately 40-60 min. The work rate that elicits a blood lactate of 4 mmol/l (e.g. LT4) is widely used to determine the threshold, but by using a fixed lactate concentration, flexibility to account for inter- and intra-individual differences in aerobic and anaerobic metabolism is lost. Our hypothesis was that our modified D-max method (D-maxmod) would provide a more accurate performance related value by calculating the individual anaerobic threshold (IAT).

  Methods

  20 males cyclists age 36 ± 5 years, weight 79.7 ± 5.8 kg, VO2max 4.4 ± 0.4 l/min performed an incremental test on a cycle ergometer for calculation of LT (D-maxmod, and LT4) at two occasions separated by 8 weeks. The test consisted of 5 minutes long stages separated by 1 min of rest were lactate was sampled. The increase in work rate was 30 W/stage starting at 100 W and ended above LT4. Short after, an incremental test to fatigue (start at LT4 power, increase 20 W/min) was performed for assessment of VO2max, calculation of maximal aerobic power (MAP) and maximal power achieved in the test (Wmax). On a separate day a 40 minutes time-trial (TT40) was performed for assessment of aerobic endurance performance. IAT D-maxmod was defined as the derivate to the exponential curve created from exponentially lactate increase, including maximal lactate concentration plotted at MAP. The increase in lactate relative to power was defined as the increase in blood lactate from the point where the exponential curve crossed the lactate baseline (See also Cheng et al. 1992 and Zhou & Weston 1997).

  Results

  IAT D-maxmod was calculated to 5.0 ± 0.8 mmol/l. Both D-maxmod and LT4 were highly significantly correlated with both TT40 and Wmax. Coefficients of determination were higher for D-maxmod compared to LT4 for both TT40 (r2 = 0.78 vs 0.69) and Wmax (r2 = 0.89 vs 0.64).

  Conclusion

  The calculated D-maxmod correlated better with performance than LT4 for parameters highly linked to performance in road- and mountain bike competitions.

  References

  Cheng B, Kuipers H, Snyder AC, et al. (1992). Int. J Sports Med. 13:518-22

  Zhou S, Weston SB (1997). Physiol. Meas. 18: 145

 • 312.
  Flockhart, Mikael
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp. Militärmedicinska forskningsgruppen, Åstrand laboratoriet.
  Mattsson, C. Mikael
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. Militärmedicinska forskningsgruppen, Åstrand laboratoriet.
  Ekblom Bak, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet. Militärmedicinska forskningsgruppen, Åstrand laboratoriet.
  Ekblom, Björn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp. Militärmedicinska forskningsgruppen, Åstrand laboratoriet.
  Slutövning GMU: ”Aldrig ge upp”, Amf1, Berga örlogsbas.: Rapport 4.2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Energistatus och förändring i fysiskt stridsvärde studerades i samband med en nästan 8 dygn långa grundmilitär slutövning (GMU) vid AMF-1 Berga Örlogsskolor i månadsskiftet oktober november 2013.

  Totalt deltog 105 soldater i övningen, fördelat på 3 plutoner om vardera 35 soldater. En subgrupp på 24 soldater (8 kvinnor) bestående av 8 soldater från vardera pluton studerades mer ingående.

  Medelhjärtfrekvensen för de 6 soldater (2 kvinnor) som hade i stort sett kompletta mätningar från den 187 timmar långa övningen, inklusive viloperioder, var 88 ± 7 slag/minut. Utifrån hjärtfrekvensdata beräknades den totala energiomsättningen till i genomsnitt 44 000 ± 6 600 kcal, vilket motsvarar 5 600 ± 840 kcal per dygn och 235 ± 35 kcal/tim. Total energiförbrukning var i genomsnitt 39 000 kcal för kvinnorna och 46 500 kcal för männen. I övrigt noterades inte några betydande skillnader mellan kvinnor och män. Däremot var det stora individuella variationer i energiutgift, vilka till ca hälften berodde på skillnader i kroppsvikt. Med hänsyn till kroppsvikt och buren vikt var energiförbrukningen ca 3,1 ± 0,23 kcal per timme per kg totalvikt. Den individuella variationen beror på skillnad i buren vikt, på olika uppgifter och på individuella fysiologiska skillnader.

  Utifrån beräknat energiintag blev det totala energiunderskottet under övningen 12 000-15 000 kcal, vilket är ca 1 500-2 000 kcal per dygn. Viktminskningen under övningen var 2,9 kg för kvinnor och 3,7 kg för män. Denna viktminskning på >4 % leder troligen till försämrad uthållighetsförmåga.

  Den maximala muskelstyrkan i armar och ben var i stort sett oförändrade efter övningen, liksom den beräknade maximala syreupptagningsförmågan. Däremot upplevdes ett lågintensivt cykelarbete som betydligt tyngre efter övningen. Muskeluthållighet mättes inte i denna studie.

  Ett skjutprov om 5 skott i liggande på 100 m mot en tredjedelsfigur visade 64 deltagande soldater på en försämrad träffprocent från 90,5% före till 79,4 % efter övningen. Alla soldater hade minst en träff före medan 6 soldater hade alla bom efter övningen.

  Slutsatsen från studien är att GMU-övningen resulterade i ett stort energiunderskott. Stridsvärdet, bedömt från skjutprovet var klart försämrat. Maximala fysiologiska parametrar var i stort sett oförändrade, medan skattad ansträngning och därmed uthållighetsförmåga, försämrades.

 • 313.
  Flood, Cornelia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  När magen växer: Att motivera sig till träning under graviditet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka, beskriva och förklara hur motivationen ser ut hos gravida kvinnor rörande träning under graviditeten. För att besvara syftet användes följande frågeställningar:

  - Vilka hinder upplever kvinnor gällande träning under graviditet?

  - Kan kvinnor ta sig förbi de hinder som finns gällande träning under graviditet, och i så fall hur?

  - Vilka variabler påverkar kvinnornas motivation till träning under graviditet?

  Metod

  Studien bestod av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Sju kvinnor intervjuades, varav fyra hade ett annat modersmål än svenska. Respondenter rekryterades via motionsföreningar, barnavårdscentraler och Stockholms kommuns Öppna Förskola i februari 2015. Urvalskriterier var att respondenterna hade genomgått minst en graviditet och förlossning. Ingen åtskillnad gjordes om respondenten hade varit fysiskt aktiv eller inte under graviditeten.

  Resultat

  I analysen framkom fyra olika huvudteman; information och kunskap, hindrande faktorer, stödjande faktorer och motivation. I samtliga intervjuer framkom att kvinnorna saknade information, framför allt från sjukvården, gällande träning under graviditet. Avsaknaden av information gjorde många av dem oroliga och tveksamma, därför valde de hellre att avstå från fysisk aktivitet än att göra någonting som kunde vara potentiellt farligt för barnet. Även stödjande faktorer nämndes i samtliga intervjuer, där framför allt kvinnornas dåvarande partner hade varit det största stödet.

  Slutsats

  Alla respondenter upplevde sina graviditeter olika, men det genomgående temat för alla var avsaknaden av information och kunskap. Detta är någonting som är mycket viktigt att lyfta fram och prata om, men även någonting som är ett viktigt tema för framtida forskning. 

 • 314.
  Folkeson, Gustav
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Gustafson, Johanna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Positiva och negativa känslotillstånd: Hur upplever idrottsutövare att dessa påverkar prestationen?2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Studiens syfte var att utifrån aspekterna stress, nervositet och ängslan/oro undersöka om idrottsutövaren upplever dessa känslotillstånd som positivt eller negativt för prestationen.

  Studiens frågeställningar var: Hur kan positiv och negativ stress/nervositet upplevas påverka prestationen hos manliga ishockeyjuniorer? På vilket sätt upplever de manliga ishockeyjuniorerna att människor i omgivningen påverkar deras stress-/nervositetsnivå? Vad upplevs påverka prestationen mest positivt och negativt; somatisk oro, kognitiv oro eller tankar rörande självförtroende? Hur är de relaterade till varandra? Vad upplevs påverka prestationen mest; positiv eller negativ feedback? Vad händer med prestationen vid positiv/negativ oro?

  Metod:

  Metod som valdes till denna studie var dels ett påståendeformulär, CSAI-2R, (som undersöker hur olika känslotillstånd upplevs påverka prestationen) samt intervjuer. Formuläret låg till grund för intervjuerna, som studiens största tyngd lades på.

  Undersökningspersonerna var män i åldrarna 17-21 och spelade ishockey i ett juniorlag på elitserienivå. Påståendeformuläret fylldes i av 18 personer och av dessa valdes fyra stycken ut för intervju beroende på svar som av oss ansågs intressanta för studien. Kontakt med denna klubb togs via e-post och tillgång till J20-laget gavs.

  Sökningar efter relevant litteratur till bakgrundsdelen genomfördes i Idrottshögskolans bibliotekskatalog.

  Resultat och slutsats:

  Hela undersökningsgruppens resultat av påståendeformuläret kommer ej att redovisas. Istället lades tyngden på de fyra intervjuade, hela gruppens medelvärde är dock presenterat. Påståendeformuläret CSAI-2R visade hur mycket undersökningspersonerna upplevde att de påverkades av kognitiv, somatisk ängslan/oro och självförtroende samt hur detta upplevdes påverka deras kommande prestation (positivt eller negativt). En av de fyra undersökningspersonerna hade en genomgående upplevelse av negativ påverkan på prestationen.

  Intervjusvaren stämde överens med siffrorna från påståendeformuläret bl.a. genom att ett högt självförtroende i de flesta fall upplevdes påverka prestationen positivt. Intervjun berörde, förutom påståendeformuläret, på vilket sätt människor i omgivningen påverkade prestationen, positiv och negativ feedback samt hur positiv och negativ stress/nervositet kan påverka prestationen.

  Tre av fyra undersökningspersoner uppgav att de påverkades mest negativt av den kognitiva ängslan/oron, den fjärde påverkades mest negativt av den somatiska. Samtliga fyra undersökningspersoner uppgav ett högt självförtroende och det var också detta som påverkade de flesta mest positivt för prestationen.

  Positiv stress/nervositet kan upplevas påverka prestationen positivt och negativ stress/nervositet kan upplevas påverka prestationen negativt. Negativ feedback påverkade undersökningspersonerna mer än positiv feedback vilket två stycken upplevde som bra för prestationen och två som dåligt för prestationen.

 • 315.
  Fors, Eva
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  The Developmental Coordination Disorder Questionnaire 2007 som screeningsinstrument för barns motorik: en svensk valideringsstudie2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Developmental Coordination Disorder Questionnaire 2007 (DCDQ’07) är ett internationellt enkätverktyg som utgår från föräldrars skattning av sitt barns motorik. Syftet med studien var att undersöka validiteten i en svensk version av DCDQ’07 genom att ta reda på hur klassificeringen av Developmental Coordination Disorder (DCD) via DCDQ’07 stämmer med klassificering av DCD via motoriktestet Movement ABC.

  Metod

  I samband med en större studie skickades en svensk översatt version av föräldrarenkäten DCDQ’07 ut till 4000 slumpvis utvalda familjer med barn i åldrarna 8 ─ 10 år i Stockholms län. Klassificeringarna ”DCD” eller ”NOT DCD” med cutoff värdena 56 (9 år) och 57 (10 år) tillämpades. Bland 410 registrerade svar valdes 40 familjer ut. Föräldrar och barn bjöds in till Gymnastik- och idrottshögskolan för ytterligare motoriktest. Trettiofyra barn (8.5 ± 0,6 år) genomförde den kvantitativa delen av Movement ABC som valts som standard för motorisk förmåga med 15:e percentilen som kriterium för DCD. Databearbetning utfördes i IBM SPSS Statistics 19. Receiver- operator characteristic curve (ROC graf) användes för att fastställa positivt kriterium för DCDQ’07. För korrelationsanalys användes Spearmans Rho.  Signifikansnivån sattes till p<0,05.

  Resultat

  Vid cutoff värdena <56 (9 år) och < 57 (10 år) i DCDQ’07 nåddes en sensitivitet på 80 %, en specificitet på 67 % och positive predicted value (ppv) på 50 %.  Den accepterade samstämmigheten med Kappa var strax under 0.4 . Signifikant korrelation påvisades mellan Movement ABC och totalpoäng på DCDQ’07 (r = - 0,61) och mellan de tre delkomponenterna i DCDQ’07 och samtliga deluppgifter i Movement ABC, förutom en uppgift.  

  Slutsats

  Den svenska versionen av DCDQ’07 uppvisar en acceptabel validitet och är ett lämpligt screeningsinstrument för att fånga upp barn med motoriska problem. Testet möter kravet (80 %) för att identifiera barn med trolig DCD (sensitivitet) och uppfyller nästan kravet (70 %) för specificitet, dvs. förmåga att korrekt identifiera barn utan problem. Cutoff värden mellan 48 och 57 rekommenderas beroende vilka grupper som skall undersökas. Lägre värden rekommenderas för kliniska grupper och högre för populationsstudier.

 • 316.
  Forsberg, Artur
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Styrkans betydelse vid längdåkning1979Ingår i: Svensk skidsport : organ för Svenska skidförbundet, ISSN 0049-2671, nr 9, s. 21-24Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 317.
  Forsberg, Henrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Tränings- och tävlingsbelastning inom elitsimning - med betoning på akut överträning: En fallstudie2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med föreliggande studie är att beskriva hur tränings- och tävlingsbelastning inom elitsimning varierar under en säsong samt få en uppfattning om intensivt tävlande leder till akut överträning.

  Följande frågor skall besvaras:

  1) Hur varierar belastning, fysiologiska egenskaper, emotionellt tillstånd och sinnesstämning under en 10-veckors träningscykel?

  2) Hur förändras prestation, fysiologiska egenskaper, emotionellt tillstånd och sinnesstämning under en 9-dagars mikrocykel med 6 tävlingsdagar?

  3) Finns det någon tendens till akut överträning under en 9-dagars mikrocykel med 6 tävlingsdagar?

  Metod

  En manlig sprintsimmare (MS) och en kvinnlig medeldistanssimmare (KM) fick skatta upplevd tränings- och tävlingbelastning, dagsform, hälsostatus, genomföra POMS-test och Emotionell återhämtning (EmRecQ), mjölksyratest samt registrering av hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) och ortostatisk hjärtfrekvens (OHF) under en 10-veckorsperiod.

  Resultat

  För KM varierar belastningen under säsongen. Psykosocial belastning är låg till tävlingsperioden börjar då ökar den samtidigt som formen upplevs bättre. Flera känslor på EmRecQ ökar under säsongen. POMS visar som högst i slutet av den hårda träningsperioden där energiindex (EI) är som lägst. En klar aerob utveckling sker under perioden. KM utvecklas genom hela tävlingsperioden. EI sjunker direkt efter sista tävlingen tillsammans med harmoni och emotionell uppladdning. Hastigheten (V) sjunker och mjölksyranivåerna (HLa) ökar vid test 4 dagar efter tävlingsperiodens test. MS upplever hög belastning men också en klar fysisk förbättring under säsongen. Den psykosociala belastningen följer den upplevda tränings- och tävlingsbelastningen. 4 av 5 känslor på EmRecQ varierar kraftigt. Upplevelsen av bra form minskar precis efter tävlingscykeln är avslutad samtidigt som den psykosociala belastningen ökar. Prestationen ökar från tävling 1 till 2 för att sjunka något vid den 3:e. MS utvecklar anaeroba egenskaper. MS visar inga fysiska tecken på någon akut överträning. Däremot visar han upp respons på mental stress direkt efter sista tävlingsdag.

   

  Slutsats

   

  Tränings- och tävlingsbelastning varierar tydligt för en KM och MS under en 10-veckorsperiod. Det finns för den kvinnliga medeldistansaren såväl fysiska som mentala tecken som skulle kunna tyda på akut överträning efter den intensiva tävlingsperioden. Men den eventuella överträningen verkar leda till en positiv träningsadaption. För den manliga sprintern finns det tecken på mental stress efter tävlingscykeln.

 • 318.
  Forsberg, Markus
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Klubbmiljöns betydelse för att fostra elitspelare i golf2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie är att nå fördjupad kunskap om vilka faktorer i klubbmiljön som elitgolfspelare framhåller som viktiga för idrottslig framgång. Frågeställningarna har varit: (1) Vad karaktäriserar miljön, men också samspelet individ och miljö, i de olika klubbarna som intervjupersonerna fostrats i? (2) Finns det någon faktor som kan anses viktigast?

  Metod

  Datainsamlingsmetod har varit kvalitativa intervjuer. Fem professionella manliga golfspelare i åldrarna 26-40 år har intervjuats. Ett antal faktorer har i tidigare forskning, visat sig extra viktiga i en klubbmiljö. Dessa har bidragit till intervjuguidens utformning. Urvalet har varit handplockat utifrån några specifika kriterier. Detta för att för att, utifrån studiens syfte, nå så nyansrika resultat som möjligt. Huvudsakliga kriterier har varit att ha spelat i junior- och seniorlandslag, inneha lag-SM guld och att ha spelat minst en tävling på europatouren. Transkribering och analys av intervjumaterialet har skett av undertecknad. Intervjupersonerna har informerats om studiens syfte samt de forskningsetiska riktlinjerna för denna studie.

  Resultat

  Intervjupersonerna är på många sätt lika varandra. De tidiga åren i karriären har karaktäriserats av mycket egen träning och långa dagar på golfklubben. Det som framhölls som viktigast i klubbmiljön var engagemanget från ledare, tränare, medlemmar och klubb. Men också ett bra elitlag och en klubb som satsar på junior- och elitverksamhet. Att hela klubben drar åt samma håll och att det finns en acceptans för elitverksamhet framkom som viktigt. Förebilder på klubben återkom ständigt som viktigt i intervjupersonernas utsagor. Relationerna till ledare har för alla spelarna varit bra. Till tränare har däremot relationerna varierat. Träningsmöjligheter och möjlighet till spontanspel har varierat något men sammantaget kan sägas att spelarna här har mer att önska. Trots detta anser spelarna att de fostrats i en bra miljö och att de troligen inte skulle blivit bättre på någon annan klubb.

  Slutsats

  Kunniga tränare- och ledare med ett gediget intresse i individerna samt en kunskap om spelet golf är troligen av stor vikt om ambitionen är att vara en framgångsrik elitklubb. Detta i kombination med en klubb som har en acceptans för elitverksamhet och där en noggrann rekrytering av tränare görs. Samtidigt finns en utmaning i att behålla äldre seniorspelare i klubben som förebilder för yngre spelare, framförallt eftersom det idag finns en trend att man som seniorspelare söker sig till mer exklusiva klubbar med bättre träningsmöjligheter.

 • 319.
  Forsberg, Markus
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Tränarlänken.
  Krav och kapacitetsanalys: golfens fysiska delkapaciteter2006Studentuppsats
 • 320.
  Frank, Per
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll.
  Andersson, Eva
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll.
  Pontén, Marjan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Ekblom, Björn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms och Mats Börjessons forskningsgrupp.
  Ekblom, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Sahlin, Kent
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll.
  Strength training improves muscle aerobic capacity and glucose tolerance in elderly2016Ingår i: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 26, nr 7, s. 764-773Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The primary aim of this study was to investigate the effect of short-term resistance training (RET) on mitochondrial protein content and glucose tolerance in elderly. Elderly women and men (age 71 ± 1, mean ± SEM) were assigned to a group performing 8 weeks of resistance training (RET, n = 12) or no training (CON, n = 9). The RET group increased in (i) knee extensor strength (concentric +11 ± 3%, eccentric +8 ± 3% and static +12 ± 3%), (ii) initial (0-30 ms) rate of force development (+52 ± 26%) and (iii) contents of proteins related to signaling of muscle protein synthesis (Akt +69 ± 20 and mammalian target of rapamycin +69 ± 32%). Muscle fiber type composition changed to a more oxidative profile in RET with increased amount of type IIa fibers (+26.9 ± 6.8%) and a trend for decreased amount of type IIx fibers (-16.4 ± 18.2%, P = 0.068). Mitochondrial proteins (OXPHOS complex II, IV, and citrate synthase) increased in RET by +30 ± 11%, +99 ± 31% and +29 ± 8%, respectively. RET resulted in improved oral glucose tolerance measured as reduced area under curve for glucose (-21 ± 26%) and reduced plasma glucose 2 h post-glucose intake (-14 ± 5%). In CON parameters were unchanged or impaired. In conclusion, short-term resistance training in elderly not only improves muscular strength, but results in robust increases in several parameters related to muscle aerobic capacity.

 • 321.
  Fransson, Alitze
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kan coping och passion påverka risken att drabbas av en idrottsskada?: Ett psykologiskt perspektiv på idrottsskador inom artistisk gymnastik2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Studiens syfte var att undersöka hur passion och copingresurser påverkar uppkomsten av såväl överbelastningsskador som traumatiska skador inom artistisk gymnastik. De specifika frågeställningarna var: - Finns det ett samband mellan självskattad passion, copingresurser och uppkomsten av överbelastningsskador och traumatiska skador inom artistisk gymnastik?   - Finns det skillnader i detta samband mellan män och kvinnor?

  Metod: I studien användes  en kvantitativ metod i form av en webbenkät. Krav för att delta var att gymnasten skulle ha fyllt 15 år samt träna artistisk gymnastik minst tre gånger under en vanlig vecka. Enkäten utgjordes av frågor kring skadehistorik, passion (Passion scale) och copingresurser (ACSI-28). Frågeställningen besvarades genom ett korrelationstest i SPSS där signifikansnivån p<.05 användes.   

  Resultat: Resultatet visade ett statistiskt signifikant samband mellan passion och överbelastningsskador hos män, samt för självförtroende och tävlingsmotivation till traumatiska skador hos män. Utöver detta syntes flertalet korrelationer som dock inte var statistiskt säkerställda. Bl.a. syntes  en korrelation mellan stärkta copingresurser och uppkomsten av såväl en överbelastningsskada  som traumatisk skada hos män. För kvinnor syntes bl.a. en korrelation mellan låga  copingresurser och uppkomsten av en traumatisk skada, samt stärkta copingresurser och uppkomsten av en överbelastningsskada.

  Slutsats: Studien visar på att hög tvångsmässig passion kan öka risken för överbelastningsskador hos män medan ett starkt självförtroende kan öka risken för att drabbas av en traumatisk skada hos män. De korrelationer som syntes visar indikationer på att både för höga och för låga copingresurser innebär en ökad risk att drabbas av en idrottsskada för både kvinnor och män.

 • 322.
  Fredriksson, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Meningsfull kamp: värdeskapande praktiker inom kampidrott2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna studie undersöker på vilket sätt kampidrott beskrivs som viktigt och värdefullt av de som inom kampidrotterna kan anses har formell makt eller tolkningsföreträde.

  Syfte och frågeställningar

  Syftet är att analysera meningsskapande praktiker inom kampidrott.

  • Vilka former av värdeskapande genom utövande av kampidrott framhävs avföreträdare för kampidrotterna?

  • Vilka skillnader och likheter finns mellan värdeskapande inom kampidrotter och Riksidrottsförbundets officiella styrdokument?

  Metod

  Metoden kan beskrivas som deduktiv tematisk analys och forskningsansatsen är främst deskriptiv och analytisk till sin karaktär. Hemsidor publicerade av kampidrotternas specialidrottsförbund samt tidningen Fighter magazine under åren 2007-2008 analyseras utifrån ett teoretiskt ramverk. Överensstämmelser mellan källmaterialets innehåll och teorin registreras som data och analyseras.

  Resultat

  Utövande av kampidrott som en form av fysisk träning med målet av förändra sin kropp och förbättra sin hälsa framhävs ofta i materialet. Även färdighetsträning är en ofta förekommande meningskapande praktik inom kampidrott. Tävling och rangordning framstår som mycket viktigt inom vissa kampidrotter men som totalt eller tämligen ointressant inom andra. Självförsvar är en central del i vissa arter men förekommer inte alls inom andra. Det tycks finnas en inneboende konflikt mellan praktikerna tävling och självförsvar. Fysisk träning och socialt värde är praktiker som ofta betonas av både Riksidrottsförbundet och i källorna.

  Slutsats

  Färdighetsträning, fysisk träning och personlig utveckling framhävs mycket. Kampidrotterna förefaller kunna ge speciella förutsättningar för sociala kontakter mellan utövare. Det tycks finnas en konflikt mellan tävling i kampidrott och självförsvarsträning. Kampidrotternas värdeskapande praktiker överensstämmer på vissa punkter med de som framhävs av idrottsrörelsen generellt.

   

 • 323.
  Fredriksson, Jacob
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lukic, Nikola
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Det femte simsättet: En kvantitativ studie om undervattenkicksträning bland ungdomar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att jämföra UVK-träning med ett generellt simträningsupplägg baserat på Simlinjen (Svenska  Simförbundet 2014) för svenska ungdomar. Studiens syfte var även att undersöka om en specifik UVK-träningsmetod leder till att simmarna implementerar UVK mer vid start och vändning samt om det påverkar farten respektive sluttiden under ett max lopp. Studiens frågeställning var: (1) Leder UVK-träningen till att simmarna kickar längre under vattnet i start och vändning under ett tävlingslopp? (2) Ökar UVK-farten efter start och vändning, bland ungdomar, efter en sexveckorsperiod av UVK-träning?

  Metod

  Totalt deltog 16 stycken försökspersoner, 8 pojkar och 8 flickor, i denna studie. En kvantitativ ansats har vidtagits för att studera skillnader på UVK-prestationen för svenska simungdomar efter ett sex veckor långt träningsprogram. Kontrollgruppen (KG) följde ett träningsupplägg baserat på Simlinjen (Svenska Simförbundet, 2014) medan UVK-gruppen följde ett mer UVK-baserat upplägg baserat på Leroy (2014). UVK-träningen bestod av vertikalkick, fotledsstyrka, ankelrörlighet och specifik UVK-träning. Innan och efter träningsperioden genomfördes två tester. Ett 15 meter maximal UVK-test och ett 50 meters ryggsimstest, för att mäta tid och fart av UVK samt bestämma sträcka av UVK vid ett maxlopp.

  Resultat

  Resultaten efter genomförd träningsperiod visar att UVK-gruppen kickar signifikant längre efter starten, samt visar en tendens till att kicka längre efter vändningen vid 50 meter ryggsim. KG visar en tendens till att vara snabbare till 10 meter vid 15 meter UVK. UVK-gruppen kickar signifikant längre än vad KG gör efter starten vid 50 meter ryggsim.

  Slutsats

  En period av specifik UVK-träning samt vertikalkicksträning leder till att ungdomar kickar längre efter starten, samt har en tendens till att kicka längre efter vändningen vid 50 meter ryggsim. Träningsmetoden kan implementeras som en del i ungdomars teknikutveckling för att kicka längre under vattenytan. Progression kan ske genom att först lära simmaren att kicka längre under vattnet, för att sedan lägga tid på att utveckla farten för att kicka denna sträcka snabbare.

 • 324.
  Fredriksson, Mårten
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).
  Damkronornas Fysprofilstester 1995-2006 + 2007-2010: Sammanställning, Reflektion & Rekommendation2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 325.
  Fredriksson, Mårten
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).
  Damkronornas Tester, Träning & Monitorering åren 2006-2010: Sammanställning, Reflektion & Rekommendation2010Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 326.
  Fredriksson, Mårten
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).
  Sammanställning & utvärdering av fystester på juniorlandslagen år 1991-20012002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 327.
  Fredriksson, Mårten
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ahlström, Fredrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  En validitetsstudie på beeptestet: avseende maximal aerob kapacitet för elitishockeyspelare2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Inledning: Inom ishockeyverksamhet används Beeptestet för beräkning av spelares maximala aeroba kapacitet vilken är en fysisk delkapacitet av stor betydelse för utövande av träning och tävling på elitnivå. Då Beeptestet används på både senior- och juniorelitnivå där inte mätningar av maximal syreupptagning görs så krävs det att testet äger både hög validitet och reliabilitet för att kunna användas i den dagliga verksamheten. Författarna har i sin tränarverksamhet vid genomförande av Beeptest upplevt att spelare i framför allt de yngre junioråldrarna som genomgått den huvudsakliga pubertala längdtillväxten men ej besitter så mycket muskelmassa i jämförelse med seniorelitspelare har fått låga testvärden [ml O2•kg-1•min-1] i förhållande vad de upplevs ha för arbetskapacitet och återhämtningsförmåga vid träning och match. Mot bakgrund av ovanstående har författarna studerat Beeptestets validitet på individnivå avseende maximal aerob kapacitet samt testets reliabilitet. Författarna har också undersökt om trä- eller gummigolvsunderlag har betydelse för prestationen vid genomförandet av ett Beeptest.

  Metod: I studien deltog 34 elitishockeyspelare i ålder 20.0±3.6år, med BMI 24.2±1.6 kg•m-2 och en uppmätt maximal aerob kapacitet på 58.0±4.8 ml O2•kg-1•min-1. Dessa genomförde ett Beeptest på trä- respektive gummigolv, ett maximalt syreupptagningstest vid löpning på löpband, ett Wingate-test samt en undervattensvägning för mätning av kroppsammansättning. Laktatprover togs 1 och 3 minuter efter samtliga prestationstester.

  Resultat: Sambandet mellan maximal aerob kapacitet beräknad på Beeptest och uppmätt vid löpning på löpband, uttryckt i ml O2•kg-1•min-1, blev så låg som R=0.52. Sambandet mellan ålder och felskattning var R=0.62. Grupp av spelare i ålder 16-17år underskattades på Beeptestet med i medeltal -7.8%, grupp av spelare i ålder 18-19år underskattades med -1.1% samtidigt som seniorer i ålder 20 år och äldre överskattades med i medeltal +5.7%. Felskattningen på Beeptestet kunde relateras till fysiologiska faktorer såsom individernas massa (R=0.70) och anaeroba kapacitet uttryckt som effektutveckling i watt (Peak Power, 0-5sek) vid ett Wingate-test (R=0.62). Signifikanta skillnader (p<0.05) mellan grupp av överskattade respektive underskattade individer sågs avseende ålder, längd, vikt, BMI, fettfri-massa, aerob kapacitet, blodlaktatkoncentration, effektutveckling på Wingate-test och RPE-skattning (ben) vid Beeptest på gummigolv. Beeptestets mätmetodfel blev via test-restet på gummigolv 2.05% och ingen signifikant skillnad förelåg i prestation testerna på de olika underlagen.

  Diskussion: Beeptestet äger väldigt låg validitet avseende beräkning av enskilda spelares maximala aeroba kapacitet. Testet besitter dock en hög reliabilitet och kan därför användas för att studera förändringar över tid av en prestation beroende av flera olika prestationsfaktorer.

 • 328.
  Fredriksson, Mårten
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).
  Nilsson, Johnny
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).
  Testmanual funktionella tester: allmänna testförberedelser, chins, dips, vertikala situps, hängande raka benlyft, vertikalhopp, Harres test, Beep-testet2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ur förordet: I din hand håller du ”Testmanual - funktionella tester”. Den är ett resultat av arbetsinsatser gjorda under ett kursmoment i den fristående kursen ”Specialidrott med inriktning mot träning och prestation” (41-60p) vid Idrottshögskolan i Stockholm (år 2000-2001). Ett av delmålen i kursmomentet var att i detalj analysera mätförfarandet i ett antal etablerade funktionella tester och med utgångspunkt från denna analys sammanställa en testmanual. Testerna mäter flera  delkapaciteter i prestationsförmågan som t ex styrka, uthållighet och motorik. Författarteamet nedan tackar representanter för Sveriges Olympiska Kommitté, Riksidrottsförbundet och EIC Bosön för väsentliga bidrag i framtagandet av detta material.

  Innehåll:

  • ALLMÄNNA TESTFÖRBEREDELSER
  • Åtgärder före test Personuppgifter, Hälsodeklaration, Testinformation
  • Allmän checklista
  • STYRKETESTER - STYRKA & UTHÅLLIGHET I BÅL OCH ÖVERKROPP
  • Introduktion - Golden Four
  • Chins
  • Dips
  • Vertikala sit-ups
  • Hängande raka benlyft
  • STYRKETESTER - EXPLOSIV BENMUSKELSTYRKA
  • Introduktion – Vertikalhopp
  • Squat Jump (SJ)
  • Counter Movement Jump (CMJ)
  • KOORDINATION
  • Harres
  • UTHÅLLIGHET
  • Beep-test / shuttle-run test
 • 329.
  Frendelius, Mårten
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Granath, Johan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Vad kostar orienteringsmomentet?2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Syfte

  Studiens huvudsyfte var att se hur mycket orienteringsmomentet kostar i relation till den fysiska ansträngningen. Vad finns det för samband mellan orienteringstekniken och det fysiologiska arbetet? Vad kräver de orienteringstekniska momenten i tid, laktat, uppskattad ansträngning och hjärtfrekvens jämfört om man bara skulle springa banan snitslad utan karta? Hur nära sitt max (löparen kan prestera om han bara behöver koncentrera sig på löpningen) kan elitorienterare ligga när han orienterar?

  Metod

  Vi använde i huvudsak litteraturstudier och äldre rapporter för att få en god bakgrundsbild av området. Under testerna använde vi oss av en testgrupp med både elitseniorer och juniorer för fält- och laboratorietester. Testgruppen innehöll 8 elitorienterare, alla män. Vi hade en testgrupp där åldern var mellan 15-32 år. Den seriösa träningsbakgrunden var mellan ca: 3-18 år. Fälttesterna genomfördes vid två testtillfällen. Först genomfördes orienteringsdelen med 3 olika banor av varierande karaktär (sprint, kuperat och svårt) med vila mellan varje. Tills nästa testtillfälle (dagen efter) snitslades alla försökspersoners individuella vägval. Vid fälttesterna genomfördes provtagning av hjärtfrekvens, laktat, skattad ansträngning RPE (ben och andning) samt tid.

  Resultat och slutsats

  Desto svårare orienteringsmomentet blir desto större blir tidsdifferensen mellan löparna. På sprintorienteringsdelen klarade samtliga försökspersoner av att ligga nära sin maximala kapacitet och samtidigt lösa de orienteringstekniska problemen. På denna del skiljde det i tid ca 26 sekunder mellan orienterings- och terrängloppet. På den kuperade delen ökade de orienteringstekniska misstagen (i tid) speciellt efter uppförsbackar när löparna började bli trötta (höga RPE-värden). I både sprint och den kuperade delen ligger laktatvärdena mycket högt (6,78–7,49 mmol/l sprint, 6,37–6,95 mmol/l kuperad). På den svårorienterade delen måste alla sänka farten för att lyckas lösa de orienteringstekniska problemen. På denna del finns mycket tid att tjäna. Terrängloppet gick ca: 1-1,5 min snabbare än orienteringsloppet på samma bana.

 • 330.
  Fridolfsson, Jonatan
  et al.
  University of Gothenburg.
  Börjesson, Mats
  University of Gothenburg.
  Buck, Christoph
  Leibniz Institute for Prevention Research and epidemiology (BIPS), Bremen, Germany.
  Ekblom, Örjan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Ekblom Bak, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Hunsberger, Monica
  University of Gothenburg.
  Lissner, Lauren
  University of Gothenburg.
  Arvidsson, Daniel
  University of Gothenburg.
  Effects of Frequency Filtering on Intensity and Noise in Accelerometer-Based Physical Activity Measurements.2019Ingår i: Sensors, ISSN 1424-8220, E-ISSN 1424-8220, Vol. 19, nr 9, artikel-id E2186Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In objective physical activity (PA) measurements, applying wider frequency filters than the most commonly used ActiGraph (AG) filter may be beneficial when processing accelerometry data. However, the vulnerability of wider filters to noise has not been investigated previously. This study explored the effect of wider frequency filters on measurements of PA, sedentary behavior (SED), and capturing of noise. Apart from the standard AG band-pass filter (0.29-1.63 Hz), modified filters with low-pass component cutoffs at 4 Hz, 10 Hz, or removed were analyzed. Calibrations against energy expenditure were performed with lab data from children and adults to generate filter-specific intensity cut-points. Free-living accelerometer data from children and adults were processed using the different filters and intensity cut-points. There was a contribution of acceleration related to PA at frequencies up to 10 Hz. The contribution was more pronounced at moderate and vigorous PA levels, although additional acceleration also occurred at SED. The classification discrepancy between AG and the wider filters was small at SED (1-2%) but very large at the highest intensities (>90%). The present study suggests an optimal low-pass frequency filter with a cutoff at 10 Hz to include all acceleration relevant to PA with minimal effect of noise.

 • 331.
  Fridén, Linnéa
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Andersson, Caroline
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Du slutar inte att ha roligt för att du åldras, du åldras för att du slutar att ha roligt: En kvalitativ studie hur seniorers välbefinnande påverkas av att besöka Träffpunkten Allén2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att få kunskap om äldres fysiska, psykiska och sociala välbefinnande har påverkats av att besöka Träffpunkten Allén i Sundbyberg. Träffpunkten är en öppen verksamhet som vänder sig mot personer över 65 år. Träffpunkten bidrar till att upprätthålla funktionsförmåga, skapa sociala kontakter samt bryta isolering genom olika aktiviteter. Studien har utgått från följande frågeställningar: (1) På vilket sätt har seniorernas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande eventuellt förändrats av att besöka Träffpunkten? (2) Vad finner seniorerna värdefullt med att besöka Träffpunkten? (3) Vad upplever seniorerna att Träffpunkten medför till deras vardag?

  Metod

  För att uppnå studiens syfte genomfördes intervjuer med sju ålderspensionärer i åldersspannet 67–84 år. Respondenterna som deltog i studien är alla besökare hos Träffpunkten Allén. Det genomfördes semistrukturerade intervjuer utifrån en genomarbetad intervjuguide. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades på ett tolkande tillvägagångssätt genom en innehållsanalys. Kategorier skapades genom att studera de gemensamma nämnarna som författarna tagit fram från kondensering och meningsbärande enheter.

  Resultat

  Resultatet gav följande kategorier: upplevd hälsa, fysisk hälsa, sociala interaktioner samt meningsfullhet. Genom att studera och analysera kategorierna skapades tre teman: välbefinnande, gemenskap och betydelsefullt. Resultaten visade att seniorerna besöker Träffpunkten Allén för att upprätthålla sociala relationer samt att vara fysiskt aktiva. Detta medför att seniorerna upplever en bättre fysisk, psykisk och social hälsa samt en meningsfullhet genom att besöka Träffpunkten Allén.

  Slutsats

  Denna studie har visat att de aktiviteter som Träffpunkten erbjuder stärker den upplevda hälsan och den sociala gemenskapen. Genom detta skapas en självständighet samt ett starkare välbefinnande för verksamhetens besökare. Förhoppningsvis kan resultatet användas som underlag vid skapande av fler träffpunkter och mötesplatser för äldre.

 • 332.
  Frimore, Lollo
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Livskvalitet hos individer med multipla extremitetsskador: en tvärsnittsstudie2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka hur individer med multipla extremitetsskador som hade genomgått utredning eller rehabilitering inom EX-Centers verksamhet upplevde sin livskvalitet. Frågeställningarna handlade om att jämföra gruppen med svenska populationsbaserade referensvärden och att undersöka om det fanns skillnader i livskvalitet mellan individer med medfödda eller förvärvade extremitetsskador och mellan kvinnor och män. Att undersöka om det fanns samband mellan SF-36 delområde Fysisk funktion och smärta i relation till övriga delområden och övergripande domäner samt samband mellan SF-36 självskattning i relation till kön, ålder, typ av skada, ortstorlek, sysselsättningsgrad eller civilstånd. Metod: 105 individer bjöds in till denna kvantitativa tvärsnittsstudie var av 62 (59 %) individer deltog i studien (33 kvinnor och 29 män, förvärvade (n=19) respektive medfödda (n=43) extremitetsskador). Livskvalitetformuläret Short Form 36 (SF-36) och frågeformulär om demografisk data användes. Vid den statistiska analysen användes icke-parametriskt test: One-sample Wilcoxon Signed Ranked Test, Mann Whitney U-test, Spearman’s rang korrelationskoefficient (rs) och Logistisk regression (Oddskvot=OR). Resultat: Gruppen skattade högst livskvalitet i delområde Roll-emotionell funktion (RE) (funktionsförmåga p.g.a. känslomässiga orsaker) (median 100.0, kvartil 1 och 3=q1-q3 33.3-100.0) och lägst livskvalitet i delområde Kroppslig smärta (46.5, 31.0–62.0). De hade också signifikant sämre livskvalitet inom alla delområden (p<0.05) jämfört med normalpopulationen förutom RE (p>0.05). Individer med medfödda extremitetsskador skattade signifikant mer upplevd smärta (p<0.05) jämfört med förvärvade. Kvinnor skattade signifikant sämre Fysisk funktion (p<0.05) och Fysisk hälsa (p<0.05). Fysisk funktion hade hög korrelation till Fysisk hälsa (rs=0.86) och låg korrelation till övriga delområden (rs=0.02-0.50). Smärta hade moderat korrelation till Generell hälsa (rs=0.55), Vitalitet (rs=0.63), Social funktion (rs=0.51) och Mental hälsa (rs=0.50). Kvinnligt kön predicerade att skatta sämre Generell hälsa (OR=0.34). Individer med förvärvade skador (OR=4.09) eller i sysselsättning (OR=9.74) predicerade att skatta bättre Fysisk hälsa. Slutsats: Individer med multipla extremitetsskador hade sämre livskvalitet i jämförelse med normalpopulationen. Resultatet indikerade att kvinnor hade sämre livskvalitet än män. Individer med medfödda extremitetsskador upplevde mer smärta än de med förvärvade extremitetsskador. Fysisk funktion hade hög korrelation till Fysisk hälsa och kvinnligt kön predicerade att skatta sämre Generell hälsa och individer med förvärvade extremitetsskador eller i sysselsättning predicerade att skatta bättre Fysisk hälsa.

 • 333.
  Frobell, Richard
  et al.
  Lunds Universitet.
  Börjesson, Mats
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Welcome to the Swedish theme issue: putting exercise into sports medicine2013Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 47, nr 15, s. 935-936Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This theme issue celebrates the collaboration between BJSM and the Swedish Society of Exercise and Sports Medicine (SFAIM). From this issue onwards, SFAIM members will gain full access to BJSM through a link on our website (http://www.svenskidrottsmedicin.se); SFAIM will also reach out to a wide audience using the BJSM blog and podcasts. As the chairman of SFAIM, I am proud to be guest editing this issue, together with Richard Frobell, where we present some of the ongoing work of Swedish Exercise and Sports Medicine.

 • 334.
  Frykholm, Per
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Vill du vinna eller vara sist?: En studie om starter inom segling2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna uppsats skrevs eftersom förbundsledningen hade uppfattningen att starterna var anledningen till att det inte blev mer medaljer på OS i Kina.

  Syfte och frågeställning

  Syfte:

  Kartlägga några utvalda svenska elitseglares syn på vad, som är en bra start inom segling. Vilka parametrar anses påverka starten? Vad definierar en bra start? Hur tänker man och hur gör man fem stycken olika starter? Hur viktig var starten för att vinna medaljracen under OS i Kina 2008?

  Metod

  I studien intervjuades tre stycken seglare om hur de gör och tänker när de startar på olika platser på linjen. Sportchefen för Svenska Seglarförbundet intervjuades om hur han ser på starten. Videoanalyser av sju medaljrace från OS genomfördes för att bedöma hur avgörande starten är för den slutliga placeringen i mål.

  Resultat

  Förberedelser som man bör ta hänsyn till innan start är: Förberedelserna på land, ström/tidvatten, att vara ute i god tid, ta landmärke, kontrollera fördel, kant och vind. Definitionen på vad som är en bra start lyder som följande: En bra start är att ha en bra strategisk position och fri vind. Hur viktig var starten för att vinna medaljracen under OS i Kina 2008? Det har framkommit att ingen som var först över linjen vann tävlingen.

  Slutsats

  Slutsatsen av detta arbete är att det inte är det viktigaste att vara först över startlinjen. Det viktigaste är att vara väl förberedd inför starten och ha en strategi inför racet. En strategiskt rätt start ökar möjligheterna till vinst av racet.

   

 • 335.
  Frykman Järlefelt, Margareta
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Vart tog "specialgymnastiken" vägen?: En kvalitativ intervjustudie om hur lärare uppfattar den specialpedagogiska undervisningen i idrott och hälsa.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med uppsatsen är att undersöka varför och hur specialpedagogisk undervisning bedrivs inom ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Följande frågeställningar står i fokus: Hur ser lärarna i idrott och hälsa på specialpedagogisk undervisning i sitt ämne? Vad innehåller den specialpedagogiska undervisningen i idrott och hälsa? Vilken nytta gör specialpedagogisk undervisning i idrott och hälsa?

  Metod

  Studien är en kvalitativ intervjustudie för att ge en beskrivande bild av området samt att ge en fördjupad bild av ämnesområdet. Detta har skett genom intervjuer av nio lärare på sex utvalda skolor. Intervjuerna följde en guide och tog mellan 40 – 60 minuter att genomföra samt spelades in. Urvalet av intervjupersonerna skedde genom personliga kontakter. De tillfrågade lärarna har en lång yrkeserfarenhet (mellan fem år och trettio år), vilket också innebär mångårig undervisning i specialpedagogik i ämnet idrott och hälsa.

  Resultat

  Alla tillfrågade anser att deras möjlighet att möta elever i behov av särkilt stöd är en viktig komponent för att deras elever skall kunna utvecklas och få hjälp i sin utveckling. Förutom den fysiska delen ger även denna undervisning eleverna ökat psykiskt välbefinnande enligt de utfrågade lärarna, vilket innebär ökad självkänsla och känslan av att ingå i en gemenskap med andra elever.

  Slutsats

  Specialpedagogisk undervisning behövs även i idrott och hälsa. Utifrån elevens individuella utvecklingsplan och åtgärdsprogram kan lärarna planera sin undervisning så att varje enskild elev får den undervisning de behöver. Utgångspunkt kan vara från elevers olika mognadsgrad i sin motorik, deras kognitiva förmåga eller deras sociala förmåga. Samtliga intervjuade vittnar om att deras elever genom denna undervisning får ett stärkt självförtroende samt en bättre kroppskännedom och att de kan tillgodogöra sig övrig undervisning i idrott och hälsa bättre.

 • 336.
  Fröberg, Åsa
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Cisse, Ann-Sophie
  Karolinska Institutet.
  Larsson, Matilda
  KTH Royal Inst Technol.
  Mårtensson, Mattias
  KTH Royal Inst Technol.
  Peolsson, Michael
  Swedish ICT Res Inst, SICS.
  Movin, Tomas
  Karolinska Institutet.
  Arndt, Anton
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC). Karolinska Institutet.
  Altered patterns of displacement within the Achilles tendon following surgical repair2017Ingår i: Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, ISSN 0942-2056, E-ISSN 1433-7347, Vol. 25, nr 6, s. 1857-1865Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ultrasound speckle tracking was used to compare tendon deformation patterns between uninjured and surgically repaired Achilles tendons at 14-27-month follow-up. The hypothesis was that the non-homogenous displacement pattern previously described in uninjured tendons, where displacement within deep layers of the tendons exceeds that of superficial layers, is altered following tendon rupture and subsequent surgical repair. In the first part of this study, an in-house-developed block-matching speckle tracking algorithm was evaluated for assessment of displacement on porcine flexor digitorum tendons. Displacement data from speckle tracking were compared to displacement data from manual tracking. In the second part of the study, eleven patients with previous unilateral surgically treated Achilles tendon rupture were investigated using ultrasound speckle tracking. The difference in superficial and deep tendon displacement was assessed. Displacement patterns in the surgically repaired and uninjured tendons were compared during passive motion (Thompson's squeeze test) and during active ankle dorsiflexion. The difference in peak displacement between superficial and deep layers was significantly (p < 0.01) larger in the uninjured tendons as compared to the surgically repaired tendons both during Thompson's test (-0.7 +/- 0.2 mm compared to -0.1 +/- 0.1 mm) and active dorsiflexion (3.3 +/- 1.1 mm compared to 0.3 +/- 0.2 mm). The evaluation of the speckle tracking algorithm showed correlations of r ae<yen> 0.89 between displacement data acquired from speckle tracking and the reference displacement acquired from manual tracking. Speckle tracking systematically underestimated the magnitude of displacement with coefficients of variation of less than 11.7%. Uninjured Achilles tendons display a non-uniform displacement pattern thought to reflect gliding between fascicles. This pattern was altered after a mean duration of 19 +/- 4 months following surgical repair of the tendon indicating that fascicle sliding is impaired. This may affect modulation of the action between different components of the triceps surae, which in turn may affect force transmission and tendon elasticity resulting in impaired function and risk of re-rupture.

 • 337. Fröberg, Åsa
  et al.
  Mårtensson, Mattias
  Larsson, Matilda
  Janerot-Sjöberg, Birgitta
  D'Hooge, Jan
  Arndt, Anton
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  High variability in strain estimation errors when using a commercial ultrasound speckle tracking algorithm on tendon tissue.2016Ingår i: Acta Radiologica, ISSN 0284-1851, E-ISSN 1600-0455, Vol. 57, nr 10, s. 1223-1229Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Ultrasound speckle tracking offers a non-invasive way of studying strain in the free Achilles tendon where no anatomical landmarks are available for tracking. This provides new possibilities for studying injury mechanisms during sport activity and the effects of shoes, orthotic devices, and rehabilitation protocols on tendon biomechanics.

  PURPOSE: To investigate the feasibility of using a commercial ultrasound speckle tracking algorithm for assessing strain in tendon tissue.

  MATERIAL AND METHODS: A polyvinyl alcohol (PVA) phantom, three porcine tendons, and a human Achilles tendon were mounted in a materials testing machine and loaded to 4% peak strain. Ultrasound long-axis cine-loops of the samples were recorded. Speckle tracking analysis of axial strain was performed using a commercial speckle tracking software. Estimated strain was then compared to reference strain known from the materials testing machine. Two frame rates and two region of interest (ROI) sizes were evaluated.

  RESULTS: Best agreement between estimated strain and reference strain was found in the PVA phantom (absolute error in peak strain: 0.21 ± 0.08%). The absolute error in peak strain varied between 0.72 ± 0.65% and 10.64 ± 3.40% in the different tendon samples. Strain determined with a frame rate of 39.4 Hz had lower errors than 78.6 Hz as was the case with a 22 mm compared to an 11 mm ROI.

  CONCLUSION: Errors in peak strain estimation showed high variability between tendon samples and were large in relation to strain levels previously described in the Achilles tendon.

 • 338.
  Gabrielsson, Adam
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Johansson, Marie
  Högskolan i Jönköping.
  Elevers upplevda och fysiska hälsa: En jämförande studie2006Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats är att undersöka elevers fysiska hälsa genom tre olika fysiktester. Undersökningen genomförs på två olika gymnasieprogram, HI- och IT-programmen på en skola för att jämföra resultaten. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur eleverna själva uppfattar sin hälsa.

   

  Frågeställningar:

  • Hur skiljer sig elevers fysiska hälsa när det gäller kondition, uthållighet och spänst?
  • Hur upplever eleverna sin fysiska hälsa?
  • Hur ser elevernas kost- och motionsvanor ut?

   

  Metod

  Vi har gjort en kvantitativ undersökning. Vi genomförde en enkätundersökning bland elever från de olika programmen, HI-programmet och IT-programmet. Enkäten innehöll frågor gällande elevens hälsa och motionsvanor. Eleverna har fått svara på en enkät. Frågorna i enkäten innefattar frågor gällande om eleven känner sig frisk, hur ofta hon/han upplever glädje/lycka i sitt skolliv? Hur ofta hon/han har kontroll över skolan, hur ofta hon/han vaknar utvilad? Vidare ingår frågor i enkäten som avhandlar elevens kost och motionsvanor. Som stöd till vår enkät genomförde vi även fysiska tester.

  Resultat

  Resultatet visar att ingen skillnad finns mellan HI- och IT-programmen gällande upplevelsen av att känna sig frisk, uppleva glädje eller lycka i skollivet, upplevd kontroll över skolan och hur utvilad eleverna känner sig när de vaknar på morgnarna. Ingen skillnad framkommer heller när det gäller elevernas kostvanor. Skillnad mellan programmen syns i frågorna gällande antalet trettio- respektive sextiominuterspass som utförs per vecka. Fler antal elever i HI-klassen utför fler antal, både trettio- och sextiominuterspass per vecka. Resultatet visar vidare att eleverna i HI-programmet presterar bättre resultat på fysiktesterna än eleverna från IT-programmet.

  Slutsats

  Denna studies resultat visar på samband mellan god fysisk hälsa och mycket idrott och hälsa inom programmet. Detta talar för folkhälsoinstitutets rekommendation att varje elev ska få erbjudande om fysisk aktivitet dagligen i skolan.

 • 339.
  Gago, Paulo
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Post activation potentiation: Modulating factors and mechanisms for muscle performance2016Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction: Acute enhancements of muscle contractile properties and performance subsequent to a maximal or near maximal conditioning contraction are often termed post activation potentiation (PAP). Although still controversial, PAP is commonly linked to enhancements in the myosin regulatory light chain phosphorylation, leading to improvements in the excitation–contraction coupling. The PAP seen after a conditioning task often coexists with fatigue and is known to depend on strength level, muscle fiber type and age. Less is known about how factors such as static and dynamic changes in muscle length affect PAP, and on the relative contribution of contractile and tensile components to PAP.

  Aim: To enhance our understanding of how, and under what conditions, a single maximal isometric contraction affects plantar flexor muscle contractile performance, and other muscle tendon properties, in power athletes.

  Methods: Supramaximal twitches were evoked via electrical stimulation of the tibial nerve of athletes before and on several occasions after a 6-second maximal voluntary isometric contraction (6-s MVIC) in both static muscle, and during passive muscle lengthening and shorting at different angular velocities. Several contractile variables were measured from the twitches. The effects of a 6-s MVIC on Achilles tendon stiffness was calculated from torque and ultrasonography based measurements of tendon length at two submaximal contraction intensities. Overall stiffness index was calculated by analyzing the passive lengthening torque/angle curve.Results: A single MVIC enhanced muscle contractile properties and electromechanical delay for up to 5 minutes. Plantar flexor twitch variables such as peak twitch, rate of torque development and rate of torque relaxation were enhanced during shortening compared to lengthening muscle actions, and in an extended as compared to a flexed knee position. Achilles tendon stiffness and overall stiffness index were not significantly modulated by a single 6-s MVIC.

  Conclusion: The results of this thesis imply that functional enhancements from a 6-s conditioning MVIC would mainly come from improvements in contractile rather than tensile components. Stiffness changes should be monitored in future PAP-related studies since they may still occur after more extensive conditioning protocols than the current one. Improvements in contractile components subserving muscle strength after a conditioning MVIC suggests that enhancements in muscle power after a conditioning task should be greatest in fast concentric muscle actions, though still present in muscle lengthening. Conditioning should be performed in a position where full activation is easy to achieve and tailored to mach an athlete or group of athlete’s current status and characteristics, maximizing performance in a specific sport event.

 • 340.
  Gago, Paulo
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Arndt, Anton
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Ekblom, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Influence of knee angle on plantarflexor post activation potentiationManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 341.
  Gago, Paulo
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Arndt, Anton
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Marques, Mário
  Universidade da beira Interior (UBI), Covilhã, Portugal.
  Marinho, Daniel
  Universidade da beira Interior (UBI), Covilhã, Portugal.
  Ekblom, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Effects of post activation potentiation on electromechanical delayManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 342.
  Gago, Paulo
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. Research Center for Sport, Health and Human Development, (CIDESD), Portugal.
  Arndt, Toni
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC). Department of CLINTEC, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Ekblom, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Post Activation Potentiation of the Plantarflexors: Implications of Knee Angle Variations2017Ingår i: Journal of Human Kinetics, ISSN 1640-5544, E-ISSN 1899-7562, Vol. 57, s. 29-38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Flexing the knee to isolate the single joint soleus from the biarticular gastrocnemius is a strategy forinvestigating individual plantarflexor's post activation potentiation (PAP). We investigated the implications of testingplantarflexor PAP at different knee angles and provided indirect quantification of the contribution of gastrocnemiuspotentiation to the overall plantarflexor enhancements post conditioning. Plantarflexor supramaximal twitches weremeasured in ten male power athletes before and after a maximal isometric plantarflexion (MVIC) at both flexed andextended knee angles. Mean torque and soleus (SOLRMS) and medial gastrocnemius (MGRMS) activity were measuredduring the MVIC. The mean torque and MGRMS of the MVIC were lower (by 33.9 and 42.4%, respectively) in the flexedcompared to the extended position, with no significant difference in SOLRMS. After the MVIC, twitch peak torque (PT)and the rate of torque development (RTR) potentiated significantly more (by 17.4 and 14.7% respectively) in theextended as compared to the flexed knee position, but only immediately (5 s) after the MVIC. No significant differenceswere found in the twitch rate of torque development (RTD) potentiation between positions. It was concluded that kneejoint configuration should be taken into consideration when comparing studies of plantarflexor PAP. Furthermore,results reflect a rather brief contribution of the gastrocnemius potentiation to the overall plantarflexor twitchenhancements.

 • 343.
  Gago, Paulo
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Marques, Mario
  Research Center for Sport, Health and Human Development, University of Beira Interior (UBI/CIDESD), Covilhã,.
  Marinho, Daniel
  Research Center for Sport, Health and Human Development, University of Beira Interior (UBI/CIDESD), Covilhã,.
  Ekblom, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Passive muscle length changes affects twitch potentiation in power athletes2012Ingår i: 8th International Conference on Strength Training: Book of abstracts / [ed] Håvard Wiig et al, 2012, s. 212-213Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 344.
  Gago, Paulo
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Marques, Mário C
  Marinho, Daniel A
  Ekblom, Maria M
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Passive Muscle Length Changes Affect Twitch Potentiation in Power Athletes.2014Ingår i: Medicine & Science in Sports & Exercise, ISSN 0195-9131, E-ISSN 1530-0315, Vol. 46, nr 7, s. 1334-1342Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: A conditioning maximal voluntary muscle action (MVC) has been shown to induce post-activation potentiation, i.e. improved contractile muscle properties, when muscles are contracted isometrically. It is still uncertain how the contractile properties are affected during ongoing muscle length changes. The purpose of this study was to investigate the effects of a 6 s conditioning MVC on twitch properties of the plantar flexors during ongoing muscle length changes.

  METHODS: Peak twitch, rate of torque development (RTD) and relaxation (RTR), rising time and half relaxation time (HRT) were measured from supramaximal twitches evoked in the plantar flexors of 11 highly trained athletes. Twitches were evoked prior to a 6 s MVC and subsequently on 8 different occasions during a 10-minute recovery, for five different modes: fast lengthening, slow lengthening, isometric, fast shortening and slow shortening of the plantar flexors.

  RESULTS: The magnitude and duration of effects from the conditioning MVC were significantly different between modes. Peak twitch, RTD and RTR significantly increased for all modes but more so for twitches evoked during fast and slow shortening as compared to lengthening. Rising time was reduced in the lengthening modes, but slightly prolonged in the shortening modes. HRT was significantly reduced for all modes except fast lengthening.

  CONCLUSION: The findings show that the effects of a conditioning MVC on twitch contractile properties are dependent on direction and velocity of ongoing muscle length changes. This may imply that functional enhancements from a conditioning MVC might be expected to be greatest for concentric muscle actions, but are still present in isometric and eccentric parts of a movement.

 • 345.
  Gago, Paulo
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Zoellner, Anja
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Cezar, Julio
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Ekblom, Maria M
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Post Activation Potentiation and Concentric Contraction Performance: Effects on Rate of Torque Development, Neuromuscular Efficiency and Tensile Properties.2018Ingår i: Journal of Strength and Conditioning Research, ISSN 1064-8011, E-ISSN 1533-4287Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigated how a 6s maximal voluntary isometric conditioning contration (MVIC) affected plantar flexor twitch rate of torque development (RTDTW), as well as peak torque (PTCC) and rate of torque development (RTDCC) of maximal voluntary concentric contractions (MVCC) performed at 60°/s. RTDCC and normalized triceps surae electromyography signals (EMGTS) were measured during different phases of contraction. Additionally, muscle tendon unit passive stiffness index (SI) calculated from the torque-angle relation was measured following each MVCC.Enhancements were found in the RTDTW immediately (by 59.7%) and up to 480s (by 6.0%) post MVIC (p<0.05). RTDCC during the 100-200ms, 50-200ms, and 0-200ms phases and PTCC were enhanced (by 5.7-9.5%) from 90-300s post conditioning (p<0.05). Neuromuscular efficiency increased (decreased EMGTS/RTDCC) in the 50-200ms and 0-200ms phases by 8.8-12.4%, from 90-480s post MVIC (p<0.05). No significant changes were found in the SI or in RTDCC during the 50-100ms phase, suggesting that the enhancements reported, reflect mainly contractile rather than neural or tensile mechanisms.PAP effects on PTCC and RTDCC were significant, and more durable at a lower velocity than previously reported. Enhancement in RTDCC and neuromuscular efficiency were found to be more prominent in later phases (>100ms) of the MVCC. This suggests that enhanced contractile properties, attained via MVIC, benefit concentric contraction performance.

 • 346.
  Gardholm, Sofia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Futsal- ett organisatoriskt dilemma?: En kvalitativ studie av organisationsalternativ för en ny idrottsgren inom och utanför Riksidrottsförbundet2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka olika alternativ till organisation av futsal i Sverige inom och utanför Riksidrottsförbundet (RF). Jag har använt mig av följande frågeställningar: Hur organiseras futsal internationellt? Vilka alternativ finns till organisation av futsal inom RF och vilka för- och nackdelar har dessa? Vilka alternativ finns till organisation av futsal utanför RF och vilka för- och nackdelar har dessa? Hur ser organisationen av futsal ut i Norden? Hur har andra nyligen etablerade idrotter organiserats i Sverige och varför?

  Metod

  Studien bygger på åtta kvalitativa intervjuer med personer som representerar skilda idrottsorganisationer med betydelse för organiserandet av futsal. Intervjuerna är genomförda med en hög grad av strukturering och en låg grad av standardisering.

  Resultat

  Den internationella situationen med två skilda organisationer för futsal påverkar de nationella organisationsalternativen. Det alternativ som är aktuellt i dagens läge inom RF är inträde i Svenska fotbollförbundet (SvFF). En fördel med detta är att futsal blir en del av en etablerad organisation, en nackdel är den begränsade beslutsrätten. Utanför RF finns det renodlade kommersiella organisationer som saknar den auktorisation som finns inom RF; de har till sin fördel att de endast arbetar med futsal och inte fotboll. Innebandy och ringette har valt olika vägar till organisation inom RF beroende på olika förutsättningar. I Finland organiseras futsal under Finska fotbollförbundet. Norges fotbollförbund har ännu inte tagit beslut om organisering av futsal och idag driver den kommersiella organisationen Indoor Football Scandinavia (IFS) futsal i landet.

  Slutsats

  Det finns konkurrens om futsal både på internationell och på nationell nivå. En ny och enad internationell organisation skulle kunna förena fokusering på futsal med administrativa kunskaper. Det positiva i dagens situation är att futsal fortsätter att spridas över världen. Men organisatoriskt är futsal ett dilemma eftersom ingen av de två nuvarande internationella organisationerna är optimala.

 • 347.
  Gebrail, Christine
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Får flickor spela fotboll?: En studie om lärarens bemötande av flickor och pojkar i idrottsundervisningen2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  I denna studie undersöks hur genus konstrueras i det pedagogiska mötet mellan lärare och elev i idrottsundervisningen. Denna empiriska studie ger svar på de två frågeställningar som använts som verktyg för att uppfylla syftet. Dessa två frågeställningar var:

  • Hur fördelar läraren sin uppmärksamhet mellan flickor och pojkar?

  • Vilka olikheter kan uppmärksammas i lärarens bemötande av flickor respektive pojkar?

  Metod

  Datainsamlingen är gjord med hjälp av videoinspelningar – observationer under tolv idrottslektioner. I undersökningen har dels en kvantitativ, dels en kvalitativ metod använts.

  Resultat

  Resultatet visar att pojkar får mycket mer uppmärksamhet av lärarna, både i form av beröm, tillsägelser och möjlighet att komma till tals, samt att flickor och pojkar blir bemötta på olika sätt av lärarna. Det är pojkarna som i hög grad företräder gruppen och det är också pojkarna som mest svarar på frågor och ofta rakt ut utan att räcka upp handen. Lärarna samtalar på olika sätt med flickor respektive pojkar och även förväntningarna på eleven skiftar beroende på vilket kön eleven tillhör.

  Slutsats

  Slutsatsen är att lärarna i undersökningen reproducerar pojkarnas dominans. Det krävs ett medvetet genusperspektiv i undervisningen för att elevernas lärande inte ska påverkas negativt av stereotypa förväntningar på könen.

 • 348.
  Gebrail, Christine
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Idrott för elever med ADHD: En kvalitativ studie om lärares arbete med att anpassa undervisningen2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med elever med diagnosen ADHD samt vilken kunskap de har om diagnosen.

  Mina frågeställningar var:

  1. Har idrottslärare kunskap om ADHD?

  2. Hur anpassar idrottslärare sin undervisning i ämnet idrott och hälsa för att elever med ADHD också ska kunna delta?

  3. Hur arbetar idrottslärare utifrån inkluderad eller exkluderad undervisning för elever med ADHD?

  Metod

  Metoden som användes i studien var kvalitativa intervjuer. Det var fyra idrottslärare som deltog och samtliga arbetade på samma skola. Skolan var min VFU-skola under utbildningen och den är belägen i en förort söder om Stockholm.

  Resultat

  Samtliga lärare hade kunskap om symptomen för ADHD. Barn med ADHD ska vara inkluderade i undervisningen men en lärare påpekade att det kanske inte ser ut så i verkligheten. Det är viktigt att undervisningen har tydlig struktur och noggrann genomgång. Samtliga lärare använde något slags vektyg som till exempel whiteboard. Något som också visades var att det är viktigt att vara konsekvent och ha tydliga regler. Samtliga lärare sa också att de inte bara anpassar sig efter barn med diagnoser utan försöker tillgodose hela klassens behov.

  Slutsats

  Lärarna var eniga om hur man ska förhålla sig till inkludering och exkludering. Däremot var vissa uttalanden från lärarna svåra att tolka då de var motsägelsefulla. Detta kan bero på att lärarna själva inte vet hur de ska tolka begreppen. En slutsats var också att flickor inte uppmärksammas på samma sätt som pojkar då pojkar är mer utagerande än flickor. Lärarna kunde därför ha svårt att "se" flickorna och tillgodose deras behov.

 • 349.
  Gejl, Kasper Degn
  et al.
  University of Southern Denmark.
  Thams, Line
  University of Southern Denmark.
  Hansen, Mette
  Aarhus University, Aarhus, Denmark.
  Rokkedal-Lausch, Torben
  Aalborg University, Aalborg, Denmark.
  Plomgaard, Peter
  Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark.
  Nybo, Lars
  University of Copenhagen, Copenhagen Denmark.
  Larsen, Filip J
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll. Karolinska Institute.
  Cardinale, Daniele A
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll.
  Jensen, Kurt
  University of Southern Denmark.
  Holmberg, Hans-Christer
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Vissing, Kristian
  Aarhus University, Aarhus, Denmark.
  Ørtenblad, Niels
  University of Southern Denmark.
  No Superior Adaptations to Carbohydrate Periodization in Elite Endurance Athletes.2017Ingår i: Medicine & Science in Sports & Exercise, ISSN 0195-9131, E-ISSN 1530-0315, Vol. 49, nr 12, s. 2486-2497Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The present study investigated the effects of periodic CHO restriction on endurance performance and metabolic markers in elite endurance athletes.

  METHODS: Twenty-six male elite endurance athletes (VO2max: 65.0 ml O2[BULLET OPERATOR]kg[BULLET OPERATOR]min) completed 4 weeks of regular endurance training, while matched and randomized into two groups training with (Low) or without (High) carbohydrate (CHO) manipulation three days a week. The CHO manipulation days consisted of a 1-hr high intensity bike session in the morning, recovery for 7 hrs while consuming isocaloric diets containing either high CHO (414±2.4 g) or low CHO (79.5±1.0 g), and a 2-hr moderate bike session in the afternoon with or without CHO. VO2max, maximal fat oxidation and power output during a 30-min time trial (TT) were determined before and after the training period. The TT was undertaken after 90 mins of intermittent exercise with CHO provision before the training period and both CHO and placebo after the training period. Muscle biopsies were analyzed for glycogen, citrate synthase (CS) and β-hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase (HAD) activity, carnitine palmitoyltransferase (CPT1b) and phosphorylated acetyl-CoA carboxylase (pACC).

  RESULTS: The training effects were similar in both groups for all parameters. On average, VO2max and power output during the 30-min TT increased by 5 ± 1% (P<0.05) and TT performance was similar after CHO and placebo during the preload phase. Training promoted overall increases in glycogen content (18 ± 5%), CS activity (11 ± 5%) and pACC (38 ± 19%) (P<0.05) with no differences between groups. HAD activity and CPT1b protein content remained unchanged.

  CONCLUSION: Superimposing periodic CHO restriction to 4 weeks of regular endurance training had no superior effects on performance and muscle adaptations in elite endurance athletes.

 • 350.
  Georgelis, Alexander
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Betyg, dialog och samspel.: En studie om elevers syn på betygskriterierna i idrott och hälsa.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka hur bra kunskap elever anser att de har om betygskriterierna i ämnet idrott och hälsa.

  • Hur bra anser eleverna att de känner till kunskapskraven för de olika betygsstegen?
  • Hur fungerar dialogen mellan elev och lärare angående betygskriterierna i kunskapskraven enligt eleverna?
  • Finns det skillnader mellan elever som anser att de har bra kunskap om betygskriterierna jämfört med de som anser att de har dålig kunskap med avseende på delaktighet, dialogen med läraren och motivation för idrottslektionerna?

  Metod

  Studien är baserad på en kvantitativ enkätundersökning där respondenterna har svarat på frågor med fasta svarsallternativ. Urvalet består av sex klasser i årskurs nio från tre olika skolor, bestående av sammanlagt 146 elever.

  Resultat

  Resultaten från denna studie visar att de flesta eleverna ansåg sig ha någorlunda bra kunskap om betygskriterierna i idrott och hälsa dock visade det sig att ungefär en fjärdedel av elevena ansåg att de hade relativt låg kunskap om betygskriterierna. Resultaten visar också att det fanns tydliga och statistiskt signifikanta skillnader mellan elever som ansåg att de hade bra respektive dålig kunskap om betygskriterierna.

  Slutsats

  Eleverna som rapporterade att de hade bra kunskaper om betygskriterierna upplevde att de hade en bättre dialog med idrottsläraren, var mer delaktiga och hade en mer positiv syn på idrottslektionerna jämfört med elever som rapporterade att de hade dålig kunskap om betygskriterierna. 

45678910 301 - 350 av 1201
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf