Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 1201
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Carlson, Rolf
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Från talang till stjärna: vilka blir bäst2007Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, nr 1, s. 10-15Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  De som verkligen lyckas inom tävlingsidrotten får en uppmärksamhet som är få förunnade och belönas också därefter. Vad driver ungdomar till att försöka nå landslaget eller komma ännu längre? Får alla en rättmätig chans att kvalificera sig? Vilka är dessa ungdomar och hur kan de beskrivas?

 • 202.
  Carlson, Rolf
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Konkurrenceidræt i børnenes verden2008Ingår i: Focus, ISSN 1603-0974, nr 4, s. 42-47Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 203.
  Carlson, Rolf
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  The Development to Success in Swedish Biathlon 2010Ingår i: Baltic Sport Society Journal, Vol. 1, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to contribute to an explanation why Swedes of both sexes achieved great international success simultaniously in a small national sport such as biathlon. The elite group consisted of the male and female national team. A control group matched in pairs was identified in variables age, sex and athletic performance. All investigated athletes were products of the swedish Sport Academy System (RIG, upper secondary education). Data were collected via interviews with athletes, coaches and managers. Compared to the controls, elite athletes were more often born during the first quadrupal of the year, less injured and less sick during RIG years and experienced coaches more favourable in terms of acting and individualisation.

 • 204.
  Carlson, Rolf
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. Högskolan för lärarutbildning i Stockholm.
  Vägen till landslaget: en retrospektiv studie av framgångsrika ungdomar i sju idrotter1991Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 205.
  Carlsson, Andreas
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur mäts idrottstränares beteenden?: En svensk översättning och validering av skattningsskalan Coaching Behavior Scale for Sport2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien var att översätta och validera skattningsskalan för tränarbeteenden Coaching Behavior Scale for Sport (CBS-S) från engelska till svenska.

  Metod

  Sammanlagt ingick 545 deltagare fördelade på två urval. Deltagarna var lagidrottare i de två högsta nationella serierna. Deltagarna besvarade en enkät innehållandes CBS-S och skalor för andra tränarbeteenden, motivation, självförtroende och relationen med tränaren. På datamaterialet utfördes explorativ faktoranalys med varimax rotering och korrelationer mellan de olika dimensionerna i skalorna beräknades. 39 av deltagarna besvarade även CBS-S två gånger och på dessa data beräknades test-retestkorrelationer mellan dimensionerna i CBS-S.

  Resultat

  Faktoranalysen fann åtta dimensioner med egenvärde > 1. Sambanden mellan tränarbeteendena i CBS-S och andra tränarbeteenden, motivation, relationen med tränaren och självförtroende var överlag i linje med förväntningarna utifrån tidigare forskning på dessa områden. Cronbach’s alpha var >.70 för samtliga dimensioner. Test-retest korrelationer för båda könen tillsammans var signifikanta.

  Slutsatser

  Vissa skillnader jämfört med den engelska originalversionen påträffades, däribland en ytterligare dimension som inte fanns med i den ursprungliga versionen (Côté et al., 1999). Den inre konsistensen bedömdes som god eftersom Cronbach’s alpha var .79 eller högre för samtliga dimensioner. Den tidsmässiga stabiliteten bedömdes som god då korrelationerna mellan två mättillfällena var signifikanta. Emellertid fanns vissa oklarheter kring eventuella könskillnader, men dessa fynd kunde mycket väl vara en produkt av låg power och ett lågt deltagarantal för en könsuppdelad analys. Användbarheten för CBS-S bedömdes sammantaget som god, både för att kunna användas till vidare forskning om idrottstränare och även för att tränare ska kunna använda den på egen hand som ett steg i deras utveckling.

 • 206.
  Carlsson, Andreas
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Trötthet och självförtroende: en jämförelse av uppfattningar hos kvinnliga elitidrottare i lagidrotter och deras tränare2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med föreliggande studie var att studera idrottsutövares och tränares uppfattningar om trötthet och självförtroende samt hur väl dessa stämmer överens med varandra. Frågeställningarna som användes var följande: Vad anser utövare och tränare påverkar utövarnas trötthet och självförtroende? Hur märks trötthet och självförtroende? Vad anses utövarna behöva hjälp med i arbetet med deras självförtroende och återhämtning? Vad anses utmärka en tränare som är skicklig på att läsa av utövarnas självförtroende?

  Metod

  Semistrukturerade intervjuer utfördes med damseniorer (n = 9) från elitlag i tre olika lagidrotter och deras tränare (n = 3). Genomsnittslängden för intervjuerna var för tränarna 113 minuter och för utövarna 48 minuter. Intervjuerna transkriberades ordagrant. Sammanlagt utgjorde datamaterielet 768 minuter och 124 utskrivna sidor med enkelt radavstånd. Textmassan analyserades genom att meningsbärande enheter (meaning units, MU) noterades och sedan sorterades in i olika sub-teman. Dessa sub-teman sorterades sedan in i olika övergripande teman.

  Resultat

  Överlag stämde tränarnas uppfattning väl överens med vad deras utövare ansåg påverkar själv-förtroende. Däremot hade utövarna många fler orsaker till trötthet och metoder för återhämtning än tränarna. De vanligaste faktorerna som berördes som orsaker till trötthet var fysiska faktorer och motgångar. Den återhämtningsstrategin som var mest framträdande var att få energi från relationer med nära vänner och familj. Den främsta källan till självförtroende var prestationer. Trötthet sades framförallt kunna märkas genom prestationsförsämringar och självförtroende kan särskilt märkas genom utövarnas beteenden. För att minska trötthetskänslor ville helst utövarna ha så bra träningsupplägg som möjligt av tränarna. Positiv feedback var den viktigaste hjälpen tränaren kan hjälpa till med för att påverka självförtroendet. För att kunna läsa av utövarna så bra som möjligt behöver tränaren vara engagerad i individen.

  Slutsats

  Studien tyder på att tränare kanske fokuserar lite mer på mer fysiska aspekter medan utövarna även upplever också sociala och psykologiska aspekter av träning och tävling. Öppen kommunikation och skattningsskalor lyfts fram som tänkbara sätt för tränare att hantera denna problematik. 

 • 207.
  Carlsson, Bo
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Fahlström, PG
  Book, Karin
  Malmö universitet.
  Introduktion2018Ingår i: Sport management: Idrottens organisationer i en svensk kontext. Del 1 / [ed] Bäckström, Å., Book, K., Carlsson, B., & Fahlström, P., Stockholm: SISU idrottsböcker , 2018, s. 5-13Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 208.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Dalarna University.
  Nilsson, Johnny
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC). Dalarna University.
  Hellström, John
  Halmstad University.
  Tinmark, Fredrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Carlsson, Tomas
  Dalarna University.
  The effect of ball temperature on ball speed and carry distance in golf drives2019Ingår i: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology, ISSN 1754-3371, Vol. 233, nr 2, s. 186-192Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the effect of ball temperature on impact ball speed and carry distance during golf drives in a blind randomized test design. The balls were exposed to a temperature-controlled environment (4?°C, 18?°C, 32?°C, and 46?°C) for 24?h prior to the test and each temperature group consisted of 30 balls. The 120 drives were performed by an elite male golfer (handicap: 0.0) in an indoor driving range. All drives were measured by a Doppler-radar system to determine the club-head speed, launch angle, spin rate, ball speed, and carry distance. Differences between the groups were investigated using a one-way analysis of variance. The results indicated that ball-speed and carry-distance differences occurred within the four groups (p?<?0.001 and p?<?0.01, respectively). The post hoc analyses showed that the ball temperatures of 18?°C and 32?°C had greater ball speeds and carry distances than balls at 4?°C and 46?°C (all p?<?0.05). The intervals for the between-group differences were 0.6?0.7?m?s?1 and 2.9?3.9?m for ball speed and carry distance, respectively. Hence, the results showed that ball temperature influences both the ball speed and the carry distance. Based on the findings in this study, standardization of ball temperature should be factored into governing body regulation tests for golf equipment.

 • 209.
  Carlsson, Tomas
  et al.
  Högskolan Dalarna.
  Nilsson, Johnny
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC). Högskolan Dalarna.
  Hellström, John
  Svenska golfförbundet.
  Tinmark, Fredrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Carlsson, Magnus
  Högskolan Dalarna.
  The effect of ball temperature on ball speed and carry distance in golf drives2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  THE EFFECT OF BALL TEMPERATURE ON BALL SPEED AND CARRY DISTANCE IN GOLF DRIVES Carlsson, T.1, Nilsson, J.1,2, Hellström, J.3, Tinmark, F.2, Carlsson, M.1. 1: Dalarna University (Falun, Sweden), 2: The Swedish School of Sport and Health Sciences (Stockholm, Sweden), 3: The Swedish Golf Federation (Stockholm, Sweden). 

  Introduction

  Previously it was reported that golf-ball temperature has influence on the golf balls’ coefficient of restitution, impact duration, and maximal deformation (Allen et al., 2012). They concluded that their research was the first step in a process for determining the effect of temperature on a golf drive. However, how large influence the golf-ball temperature has on golf drives remains to be investigated. The purpose was to investigate the effect of ball temperature on impact ball speed and carry distance during golf drives in a blind randomized test design. 

  Methods

  The balls were exposed to a temperature-controlled environment (4°C, 18°C, 32°C, and 46°C) for twenty-four hours prior to the test, and each of the four different ball-temperature groups consisted of 30 balls. The 120 drives were performed by an elite male golfer (handicap: 0.0) in an indoor driving range. All drives were measured by a Doppler-radar system to determine club-head speed, launch angle, spin rate, ball speed, and carry distance. Differences between the four ball-temperature groups were investigate using a one-way analysis of variance. 

  Results

  The results indicate that there are ball-speed and carry-distance differences within the four ball-temperature groups (P &lt; 0.001 and P &lt; 0.01, respectively). The post-hoc analyses showed that the ball temperatures 18°C and 32°C had both greater ball speeds and carry distances compared to the balls in the ball-temperature groups 4°C and 46°C (all P &lt; 0.05); the intervals for the between-group differences were 2.0 to 2.4 km/h and 2.9 to 3.9 m for ball speed and carry distance, respectively.

  Conclusion

  The novel results of the current study show that the ball’s temperature has a significant effect on the ball speed after club-head impact and carry distance for drives performed by an elite golfer. The ball temperatures 18°C and 32°C gave significantly increased ball speeds and carry distances compared to the ball-temperature groups 4°C and 46°C. This knowledge could be used to maximise the carry distance and/or to minimise the carry-distance variability related to ball temperature.

  REFERENCES: Allen T, Bowley A, Wood P, Henrikson E, Morales E, James D. (2012) Procedia Eng, 34, 634-639.

 • 210.
  Cassandra, Spoonberg
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Petersson, Sara
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Andra sidan av hälsoprojektet: Påverkas seniorers upplevda psykiska hälsa och sociala nätverk av åtta veckors ledarledd fysisk aktivitet i grupp?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka upplevd psykisk och social hälsa vid ledarledd fysisk aktivitet. Variablerna kön, utbildningsnivå, ansedd månadsinkomst samt upplevd fysisk hälsa vid start undersöktes för att se eventuell påverkan på resultatet. 

  Metod: På Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm genomförs ”hälsoprojektet” varje vårtermin sedan 2005. Projektet är ett samarbete mellan GIH och kommuner i Stockholms län där hälsopedagogstudenter leder fysisk aktivitet under åtta veckor för seniorer som frivilligt anmält intresse. Till denna studie tillhandahölls data från 189 seniorer som deltagit i 2016 års hälsoprojekt, efter bortfall inkluderades data från 178 seniorer. Kvantitativ metod användes då data bearbetades utifrån insamlade enkäter som sedan analyserades med statistisk.

  Resultat: Studiens resultat visade att ledarledd fysisk aktivitet i grupp, två gånger per vecka under åtta veckor påverkade den upplevda psykiska hälsan positivt med en signifikant skillnad (p = 0,001). Gällande det upplevda sociala nätverket sågs ingen signifikant förändring efter interventionen.

  Slutsats: Denna studie stödjer tidigare forskning som visat att seniorer mår psykiskt och fysiskt bättre av fysisk aktivitet. Efter endast åtta veckors intervention sågs här signifikant förbättring i upplevd psykisk hälsa oberoende av kön, ålder, utbildning samt ansedd månadsinkomst. Fysisk aktivitet i grupp är en kostnadseffektiv lösning i det hälsopromotiva och preventiva arbetet som bör användas och prioriteras i hela samhället.

 • 211.
  Cederblad Staglianó, Louise
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Unilateral axelsmärta hos crossfit-atleter: Samband mellan rörlighet, isokinetisk styrka och smärta2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Studier visar att den vanligaste skadelokalisationen hos crossfit-atleter är axelleden. Crossfit utövas av över 1 miljon registrerade idrottare, men då det är en relativt ny idrott finns väldigt få studier på ämnet, och ännu ingen undersökande studie gällande crossfit och axelsmärta.   

  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva aspekter av rörlighet och styrka hos crossfitatleter med unilateral axelsmärta, samt att studera samband mellan rörlighet, styrka och smärta hos dessa atleter.   

  Frågeställningar: Sågs några skillnader gällande aktiv rörlighet, styrka, styrke-ratio ER/IR samt greppstyrka i smärtfri och smärtande axel, samt uppmättes några skillnader i rörlighet och styrka mellan dominant och icke-dominant axel?  Metod: Studien utfördes med en deskriptiv tvärsnittsdesign och statistiska analyser av kvantitativa data på 14 crossfit-atleter med unilateral axelsmärta. Deltagarna testades vid ett tillfälle gällande axelrörlighet mätt med goniometer, isokinetisk styrka mätt med 1080 Quantum, greppstyrka, samt besvarade en enkät med smärt- och träningsrelaterade frågor och Handedness Questionnaire.   

  Resultat: Signifikant nedsatt aktiv rörlighet uppmättes i abducerad utåtrotation i smärtande axel (p=0,023), och i ryggliggande utåtrotation sågs signifikant nedsatt styrka (p=0,018) i smärtande jämfört med icke-smärtande axel. Styrke-ration ER/IR i abducerat läge skilde sig inte signifikant mellan axlarna, varken i stående eller ryggliggande position, men var högre än normalvärdet på båda sidor. Ingen signifikant skillnad i greppstyrka uppmättes mellan händerna, vare sig mellan smärtande och icke-smärtande eller mellan dominant och ickedominant hand. Dominant hand/axel var signifikant starkare i enarms striktpress jämfört med icke-dominant (p=0,006). Ingen signifikant skillnad i rörlighet uppmättes mellan dominant och icke-dominant axel, men rörligheten i abducerad utåtrotation var större i dominant axel, nära statistisk signifikans (p=0,054).   

  Slutsats: Studien visar att unilateral axelsmärta hos crossfit-atleter korrelerar med nedsatt aktiv rörlighet och styrka i ryggliggande utåtrotation. Styrke-ration ER/IR i både smärtande och icke-smärtande axel var högre än normalvärdet, vilket tyder på att atleterna är starkare än normalindividen i sina utåtrotatorer. Då crossfit är en idrott som ställer höga krav på stabilitet och styrka i axelleden är det av största vikt att rotatorkuffs-muskulaturen är stark nog att klara av dessa påfrestningar. Denna studie tyder på att det framförallt är rörlighet och styrka i utåtrotation som är relaterat till axelsmärta. Vidare forskning krävs inom detta område för att bekräfta dessa resultat, ta reda på om nedsatt styrka ger smärta eller vice versa, samt att utvärdera möjliga rehabiliteringsåtgärder hos denna patientgrupp.

 • 212.
  Chivaran, Bogdan Anastasiu
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Tränarlänken.
  Demands/Capacity analysis for water polo: A short overview on international water polo and2006Studentuppsats
 • 213.
  Clement, Damien
  et al.
  College of Physical Activity and Sport Sciences, West Virginia University.
  Ivarsson, Andreas
  Center of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Halmstad University..
  Tranaeus, Ulrika
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. Musculoskeletal and Sports Injury Epidemiology Center, Institute of Environmental Medicine Karolinska Institutet.
  Johnson, Urban
  Center of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Halmstad University..
  Stenling, Andreas
  Department of Psychology, Umeå University.
  Investigating the influence of intra-individual changes in perceived stress symptoms on injury risk in soccer.2018Ingår i: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 28, nr 4, s. 1461-1466Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research has shown that high levels of stress and stress responsivity can increase the risk of injuries. However, most of the research that has supported this notion has focused on between-person relationships, ignoring the relationships at the within-person level. As a result, the objective of this study was to investigate if within-person changes in perceived stress symptoms over a one-month time period could predict injury rates during the subsequent three months. A prospective design with two measurement points (Time 1 - at the beginning of the season and Time 2 - one month into the season) was utilized. A total of 121 competitive soccer players (85 males and 36 females; Mage = 18.39, SD = 3.08) from Sweden and the United States completed the Kessler Psychological Distress Scale (KPDS) and a demographic sheet at Time 1. The KPDS was also completed at Time 2 and all acute injuries that occurred during the subsequent three-month period were recorded. A Bayesian latent change scores model was used to determine if within-person changes in stress symptoms could predict the risk of injury. Results revealed that there was a credible positive effect of changes in stress symptoms on injury rates, indicating that an increase in reported stress symptoms was related to an increased risk for injury. This finding highlights the importance of creating caring and supportive sporting environments and relationships and teaching stress management techniques, especially during the earlier portion of competitive seasons, to possibly reduce the occurrence of injuries. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 • 214.
  Cortobius, Daniel
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Westblad, Niklas
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Optimizing strength training for hypertrophy: A periodization of classic resistance training and blood-flow restriction training2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aim

  The main aim of this study was to investigate if a combination of classic resistance training and blood flow restricted resistance exercise (BFRE) training would result in greater increases in quadriceps muscle growth compared with other strength training studies. The second aim was to investigate if there would be any difference in muscle hypertrophy between men and women after the training intervention.

   

  Method

  Twenty untrained subjects (10 males and 10 female) were recruited to participate in a 10-week unilateral resistance training intervention. Sixteen subjects completed the training intervention. After two familiarization sessions subjects performed three sessions per week in leg press and leg extension, except for week 4 and 8 were subjects performed five BFRE training sessions Monday to Friday. All subjects performed a one repetition maximum test in leg press and leg extension pre and post the training intervention. Ultrasound screening was performed pre and post training intervention to measure muscle thickness in m. vastus lateralis (VL).

   

  Results

  The 10-week intervention resulted in a significant increase of VL muscle thickness by 15,1 % ± 7,6 (p ≤ 0,01). Both men and women increased in VL muscle thickness, men (n=7) by 15,4 % ± 9,3 (p ≤ 0,01) and women (n=9) by 14,8 % ± 6,0 (p ≤ 0,01), with no difference between genders. Maximal strength increased for the entire group in the leg press by 59,1 % ± 27,4 (p ≤ 0,01) and in the leg extension by 19,8 % ± 13,1 (p ≤ 0,01). Men had an increase of 58,1 % ± 18,0 (p ≤ 0,01) and women with 60,3 % ± 32,8 (p ≤ 0,01) in the leg press. In the leg extension women and men increased their maximal strength by 23,3 % ± 7,4 (p ≤ 0,01) respectively 17,0 % ± 14,4 (p = 0,051).

   

  Conclusions

  Our unique training protocol resulted in a superior increase in muscle growth in comparison with most other strength training studies. Our result can be converted to an increase of 17,3 % (0,25 % per day) in VL muscle CSA, which is much greater than the mean increase of 0,11 % per day reported in a large meta-analysis (Wernbom, Augustsson & Thomeé 2007).

 • 215.
  Crommert, M Eriksson
  et al.
  Örebro Universitet.
  Nordlund Ekblom, Maria M
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Thorstensson, Alf
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Activation of transversus abdominis varies with postural demand in standing.2011Ingår i: Gait & Posture, ISSN 0966-6362, E-ISSN 1879-2219, Vol. 33, nr 3, s. 473-7Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Transversus abdominis (TrA) is a multifunctional muscle, being involved in pressure regulation within the abdominal cavity and thereby in direction independent stabilization of the spine and resistance to imposed trunk flexion moments. Indirect evidence suggests a role of TrA also in postural control of the erect human trunk. The main purpose here was to investigate if the magnitude of TrA activation is related to postural demand. Eleven healthy males performed seven different symmetrical static bilateral arm positions holding 3 kg in each hand. The arm positions were selected to systematically vary the height of the centre of mass (COM) keeping imposed moments constant and vice versa. EMG was recorded bilaterally with fine-wire intramuscular electrodes from TrA and obliquus internus (OI) and with surface electrodes from rectus abdominis (RA) and erector spinae (ES). Intra-abdominal pressure (IAP) was measured via a pressure transducer in the gastric ventricle. TrA was the only muscle that displayed activation co-varying with the vertical position of the COM. Further, TrA activation increased, together with IAP and ES activation, with imposed flexion moment, i.e. with arms extended horizontally forward. In contrast to OI, RA and ES, TrA activation was independent of the direction of the imposed moment (arms held inclined forward or backward). In conclusion, TrA activation level is uniquely associated with increased postural demand caused by elevated COM. Also, TrA appears to assist in counteracting trunk flexion via increased IAP, and contribute to general spine stabilization when the trunk is exposed to moderate flexion and extension moments.

 • 216.
  Crommert, Martin Eriksson
  et al.
  Örebro University.
  Bjerkefors, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Tarassova, Olga
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Ekblom, Maria M
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Abdominal Muscle Activation During Common Modifications of the Trunk Curl-Up Exercise.2018Ingår i: Journal of Strength and Conditioning Research, ISSN 1064-8011, E-ISSN 1533-4287Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate effects of common modifications of trunk curl-up exercise on the involvement of the abdominal muscles, particularly the deepest muscle layer, transversus abdominis (TrA). Ten healthy females performed five different variations of the trunk curl-up at a standardized speed, varying the exercise by assuming three different arm positions and applying left and right twist. Indwelling fine-wire electromyography (EMG) electrodes were used to record from TrA, obliquus internus (OI), obliquus externus (OE) and rectus abdominis (RA) unilaterally on the right side. Increasing the load by changing the arm position during a straight trunk curl-up increased the EMG of all abdominal muscles. OI and TrA showed higher activation during right twist compared to left twist whereas OE displayed the opposite pattern. RA did not show any change in activation level between twisting directions. The apparent load dependency on the activation level of all muscles and the twisting direction dependency of all muscles except RA are in keeping with the fiber orientation of the muscles. Notably, also TrA, with a less obvious mechanical role with regards to fiber orientation, increased activation with load during the straight trunk curl-up. However, the highest activation level of TrA during the trunk curl-up was only 40 % of a maximum contraction, thus it might not be the most suitable strength training exercise for this muscle.

 • 217.
  Cunelius, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Är dunderhonung dopning?: En undersökning av de budskap som förmedlas i samband med idrott i serietidningen Bamse2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med uppsatsen var att studera och analysera de budskap som förmedlas i samband med idrott i serietidningen Bamse. Frågeställningarna i arbetet var på vilket sätt förmedlingen sker respektive vilka budskap det är som förmedlas.

   

  Metod

  Datainsamlingen skedde genom textundersökning och bildanalys. Antalet årgångar av tidningen som studerades var sju (mellan år 2001 och 2007). Utöver detta studerades två nummer av Bamse-extra. Samtliga episoder i de angivna utgåvorna lästes igenom, men endast de delar analyserades där något idrottsinslag på ett eller annat sätt var bärande av budskap. En analysmodell användes för att lättare kunna uttolka seriernas fulla innebörder. Modellen har reviderats något men är ursprungligen utformad av Lars Peterson.

   

  Resultat

  Förmedlingen av budskap sker ibland genom att de tydligt uttalas i episodernas slutskeden. Den kan också ske genom att det görs en klar tudelning mellan goda karaktärer som handlar gott och onda dito som handlar skurkaktigt. På så vis förmedlas vad som är ett handlingsmönster att eftersträva och vad som inte är det. Ett ytterligare sätt som förmedlingen sker på är genom att låta läsaren förstå huruvida olika sätt att handla får önskvärda eller icke önskvärda konsekvenser.

   

  De budskap som förmedlas är att det goda övervinner det onda, att alla ska få vara med, att det (i normalfall) är fel att fuska, att en handling måste alltid ses i ljuset av omständigheterna och de bakomliggande motiven, att tankeförmåga och teknik bringar idrottslig framgång, att personer av kvinnligt kön mycket väl kan vara dugliga idrottare (liksom män kan), att man skall ställa upp för varandra, vara hjälpsam och generös, att den som försöker utsätta någon annan för något elakt eller obehagligt ofta faller offer för gärningen själv, att man skall våga stå för vad man har gjort, att allt inte bör handla om att vinna, att man skall våga delta och inte ge upp, att det oväntade kan vinna samt att man inte skall döma någon på förhand.

   

  Slutsats

  Budskapen följer en tydlig linje om att man skall handla gott. För att kunna göra det bör man vara öppensinnad, rättrogen, ödmjuk, fördomsfri, eftertänksam, solidarisk, hjälpsam, vänlig, generös, ärlig, trägen och framåt samt ha en känsla för alla individers lika värde. Ett gott handlande leder enligt Bamse till en mer trivsam tillvaro för samtliga. Idrottslig framgång bringas av tankeförmåga och teknik.

 • 218.
  da Silva, Julio Cézar Lima
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Ekblom, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC). Karolinska institutet.
  Tarassova, Olga
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Andersson, Eva
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC). Karolinska institutet.
  Rönquist, Gustaf
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Grundström, Helene
  Danderyds Hospital.
  Arndt, Anton
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC). Karolinska institutet.
  Effect of increasing workload on knee extensor and flexor muscular activity during cycling as measured with intramuscular electromyography.2018Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, nr 8, artikel-id e0201014Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe the effect of increasing workload on individual thigh muscle activation during a 20 minute incremental cycling test. Intramuscular electromyographic signals were recorded from the knee extensors rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis and vastus intermedius and the knee flexors semimembranosus, semitendinosus, and the short and long heads of the biceps femoris during increasing workloads. Mean activation levels were compared over the whole pedaling cycle and the crank angles at which onset and offset of activation and peak activity occurred were identified for each muscle. These data were compared between three workloads. EMG activation level significantly increased (p<0.05) with increasing workload in the rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, vastus intermedius, biceps femoris long head, semitendinosus and semimembranosus but not in the biceps femoris short head. A significant change in activation timing was found for the rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis and semitendinosus. Of the knee flexors only the short head of the biceps femoris had its peak activity during the upstroke phase at the two highest workloads indicating a unique contribution to knee flexion.

 • 219.
  da Silva, Julio Cézar Lima
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Tarassova, Olga
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Ekblom, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Andersson, Eva
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Rönquist, Gustaf
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Arndt, Anton
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Quadriceps and hamstring muscle activity during cycling as measured with intramuscular electromyography.2016Ingår i: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 116, nr 9, s. 1807-1817Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The aim of this study was to describe thigh muscle activation during cycling using intramuscular electromyographic recordings of eight thigh muscles, including the biceps femoris short head (BFS) and the vastus intermedius (Vint).

  METHODS: Nine experienced cyclists performed an incremental test (start at 170 W and increased by 20 W every 2 min) on a bicycle ergometer either for a maximum of 20 min or to fatigue. Intramuscular electromyography (EMG) of eight muscles and kinematic data of the right lower limb were recorded during the last 20 s in the second workload (190 W). EMG data were normalized to the peak activity occurring during this workload. Statistical significance was assumed at p ≤ 0.05.

  RESULTS: The vastii showed a greater activation during the 1st quadrant compared to other quadrants. The rectus femoris (RF) showed a similar activation, but with two bursts in the 1st and 4th quadrants in three subjects. This behavior may be explained by the bi-articular function during the cycling movement. Both the BFS and Vint were activated longer than, but in synergy with their respective agonistic superficial muscles.

  CONCLUSION: Intramuscular EMG was used to verify muscle activation during cycling. The activation pattern of deep muscles (Vint and BFS) could, therefore, be described and compared to that of the more superficial muscles. The complex coordination of quadriceps and hamstring muscles during cycling was described in detail.

 • 220.
  Dahlin, Michell
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lomas, Alex
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Styrketräning eller plyometrisk träning?: Effekterna av två olika typer av träningsprogram på unga fotbollsspelare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie är att undersöka effektiviteten av två olika träningsinterventioner, plyometrisk träning och styrketräning, på unga elitfotbollsspelares sprinttid, hopphöjd, drop jump index (DJI), riktningsförändringsförmåga (COD) samt effektutveckling i knäböjshopp (SJ). Studiens frågeställning var: Ger interventionsperioderna några effekter på ungdomsfotbollsspelares sprintförmåga (0-5 m, 0-10 m och 0-15 m), COD, hopphöjd och index i DJI samt effektutveckling i SJ?

  Metod

  24 stycken unga manliga fotbollsspelare deltog i en träningsintervention under 4 veckor. Deltagarna lottades in och tränade i tre olika grupper: Plyometrigrupp (PG), Styrkegrupp (SG) och Kontrollgrupp (KG). Träningarna bedrevs två gånger i veckan innan ordinarie fotbollsträning. PG och SG följde ett träningsupplägg som var vetenskapligt förankrat. För- och eftertester genomfördes för att undersöka träningsprogrammens effekt. Testerna som utfördes var sprint, drop jump (DJ), knäböjshopp (SJ) och riktningsförändringsförmåga (COD).

  Resultat

  PG och SG fick signifikanta förbättringar i DJI (p = 0,033 respektive p = 0,003). PG fick även signifikant (p = 0,006) ökning i effektutveckling medan SG endast visade på tendens (p = 0,073). PG visade även på en tendens till förbättring i 0-5 m (p = 0,097) och 0-15 m (p = 0,059). KG påvisade en tendens till förbättrat resultat i DJI (p = 0,072).

  Slutsats

  Studien visar att både ett fyra veckors plyometriskt träningsprogram och ett styrketräningsprogram kan utveckla fysiska egenskaper hos unga fotbollsspelare. Det plyometriska träningsprogrammet visade sig vara mest effektivt. Ytterligare forskning krävs där fler träningsmetoder undersöks under en längre träningsintervention för att skapa en större medvetenhet kring träningsmetoders påverkan på unga fotbollsspelare.

 • 221.
  Damberg, Eva
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Tränarlänken.
  Kravanalys för Friidrott med inriktning på höjhopp2004Studentuppsats
 • 222.
  Damberg, Eva
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Utvärdering av Svenska Friidrottsförbundets Coachprojekt i samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté inför OS i Aten 20042005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  En utvärdering efter OS i Sydney 2000 visade att coacherna inte klarade pressen. Därför ville SOK genom sitt stöd utveckla coacherna för att de aktiva i slutänden skulle kunna prestera bättre. Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), finansierade ett projekt, Coachprojektet, med syfte att svenska friidrottare skulle ta medaljer vid OS i Aten 2004. Denna studie avser att utvärdera upplevelsen hos de coacher som ingick i Coachprojektet. Frågeställningar som kommer att söka besvaras är: Uppfylldes Coachprojektets mål? Har Coachprojektet påverkat coachförmågan? Behöver coacher utbildning liknande den i Coachprojektet för att bli bättre coacher? Vad gav projektet för effekter/konsekvenser?

  Metod

  Studien är kvalitativ till sin karaktär i intervjudelen och kvantitativ i enkätdelen. Informationen har samlats genom personliga intervjuer av 6 coacher och en projektledare inom Coachprojektet och en coach precis utanför projektet. Enkäterna har skickats ut till övriga deltagare i Coachprojektet(15 st) samt en coach strax utanför projektet. Totalt deltog 19 coacher och 4 övriga personer i Coach-projektet 2004. Studien planerades genom att internmaterial studerades. Informationen sammanställdes och därefter gjordes intervjuguider och enkäter, som delades upp i temaområden.

  Resultat

  Den teoretiska modell som använts för analys av intervjuerna är hierarkisk innehållsanalys och enkäternas resultat redovisas med deskriptiv analys. Redovisningen av informationen delades in i fyra kategorier: 1.SOK:s syfte och mål, 2. Coachprojektet i stora drag, 3. De fyra pelarna (Mästerskapskunskap, Coaching, Laganda, Mental styrka, som var Coachprojektets mål/innehåll),

  4. Projektledaren. I kategori 1 ansåg coacherna att det var team-building, skapa mästerskapsskick-lighet samt utbilda coacherna med målet att få fler medaljer. I kategori 2 var upplevelsen till största delen positiv. I kategori 3 var coacherna överens om att Mästerskapskunskap och Coaching utvecklades mest. I den fjärde kategorin fick projektledaren positiv respons.

  Diskussion/Slutsats

  De coacher som fick störst framgång i OS i Aten, var mentalt förberedda inför och under OS, fokuserade och engagerade. De som inte lyckades uppfylla förväntningarna kan ha haft problem med fokus, engagemang och coachingproblem. När det gäller Coachprojektets mål, de fyra pelarna, är de uppfyllda enligt SFIF och SOK. Mina slutsatser är att coachförmågan har påverkats positivt genom Coachprojektet och coacherna behöver utbildning liknande den i Coachprojektet för att bli bättre coacher. De största konsekvenserna och effekterna hos coacherna blev en ökning av mästerskapskunskap och coaching. Jämförelse med tidigare studier stärker dessa slutsatser.

 • 223.
  Danielsson, David
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Missnöjet med föreningsidrotten: En studie om avhoppade ungdomars förhållande till föreningsidrotten2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien har varit att undersöka vilket förhållande ungdomar i Stockholmsområdet som valt att lämna föreningsidrotten har till den samma och till fysisk aktivitet överhuvudtaget. För att försöka ta reda på detta så har jag utgått från följande frågeställningar: Varför slutade de föreningsidrotta? Är de fortfarande fysiskt aktiva? Hur ser de på en eventuell återkomst?

  Metod

  Jag har gjort en kvantitativ undersökning där 610 ungdomar i åldern 14-19 ingår. Dessa är spridda över tre gymnasieskolor och tre grundskolor i Stockholmsområdet, där elever som hoppat av föreningsidrotten har fått svara på en enkät angående deras förhållande till föreningsidrotten och fysisk aktivitet överhuvudtaget.

  Resultat

  Resultatet från min enkätundersökning visade att intresseförskjutningar tillsammans med bristen på tid är de vanligast förekommande orsakerna till att man väljer att hoppa av föreningsidrotten medan den ekonomiska aspekten är väldigt liten. Andelen som slutat på grund av missnöje med sina idrottsledare tycks vara större i Stockholmsområdet än den är nationellt.

  Det visade sig att fyra av fem ungdomar som slutat med föreningsidrotten fortfarande bedriver fysisk aktivitet på sin fritid minst en gång i veckan och att hälften gör det två eller fler gånger i veckan. Att man lämnat föreningsidrotten behöver med andra ord inte betyda att man har slutat röra på sig.

  Drygt hälften av ungdomarna ställer sig positiva till att eventuellt återkomma till föreningsidrotten. Störst chans att de kommer tillbaka skulle vara om det skulle erbjudas en aktivitet som passade deras egen ambitionsnivå eller att en kompis lockade med dem. En av fem skulle kunna tänka sig att komma tillbaka till föreningsidrotten om det inte var så dyrt.

  Slutsats

  Att ungdomar slutar med föreningsidrotten för att de får andra intressen är något som är väldigt svårt att motverka. Att tiden inte riktigt räcker till kan bero på en alltför tidig elitsatsning, detta stämmer även väl överens med att det är många som skulle kunna tänka sig att återvända till föreningsidrotten bara det skulle erbjudas en aktivitet som stämde överens med deras egen ambitionsnivå. Att mer än hälften av ungdomarna skulle kunna tänka sig att komma tillbaka till föreningsidrotten om den såg annorlunda ut, betyder att det finns en hel del att arbeta med från föreningarnas sida.

 • 224.
  Danielsson, Sebastian
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Physiological characteristics of sodium lactate infusion during resistance exercise2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare studier som använt natriumlaktat infusion använde inte styrketräningsprotokoll, eller analyserade muskelbiopsier eller utförde könsspecifika analyser. Syfte och frågeställningar: Vi initierade ett projekt där styrketräning utfördes med låga eller höga nivåer av laktat som erhölls genom venös natriumlaktat infusion med det specifika syftet att undersöka och kartlägga fysiologisk karakteristiska av naturiumlaktat infusion under styrketräningsövning på helgrupps- och könsseparerad nivå. Följande frågeställningar inrättades; hur påverkar natriumlaktat infusion under styrketräning helblod- och plasma laktat, glukos, natrium, kalium, plasma volym genom hemoglobin och hematokrit, blod pH, muskellaktat- och muskel pH samt om skillnader i respons finns efter att könsspecifika analyser utförts på dessa variabler. Metod: En randomiserad, placebokontrollerad cross-over design implementerades där styrketräningsvana män (n = 8) och kvinnor (n = 8) besökte laboratoriet tre gånger för preliminäraför tester och träningsfamiliarisering. I efterföljande två experimentella försök anlände försökspersonerna i ett över nattligt fastande tillstånd. En baslinje biopsi extraherades från m. vastus lateralis och repeterade blodprover initierades med efterföljande 20 minuter av baslinje infusion av endera infusat i vilotillstånd med 0.05 mmol/kg/min infusionshastighet med ytterligare bolusdoser under efterföljande träning. Efter en kort uppvärmning utfördes unilaterala knäextensioner (6 x 8-10 reps vid 75% av 1-RM) med eller utan venös infusion av natrium laktat, med volymmatchande saltlösning som kontroll. Träningsbelastning och volym matchades mellan försök. Ytterligare fyra biopsier extraherades vid efter-träning, återhämtningsperiod, och efter 24 timmar. Resultat: Natriumlaktat respektive saltlösnings infusion under styrketräning gav signifikant högre blodlaktat med natriumlaktat infusion (6.78 ± 0.33 mmol/l mot 2.99 ± 0.17 mmol/l), plasmalaktat (8.86 ± 0.39 mmol/l mot 4.39 ± 0.22 mmol/l), blodnatrium (143 ± 0.4 mmol/l mot 142 ± 0.3 mmol/l), blod pH (7.42 ± 0.01 mot 7.34 ± 0.01), men lägre blod kalium (3.9 ± 0.1 mmol/l mot 4.2 ± 0.1 mmol/l), alla direkt efter träning. Natriumlaktat infusion framkallade huvudeffekt av försök och muskellaktat ökade från baslinje (8.5 ± 0.9 mmol·kg-1 dw mot 7.0 ± 0.6 mmol·kg-1 dw) till efter-träning (31.5 ± 2.8 mmol·kg-1 dw mot 26.9 ± 3.2 mmol·kg-1 dw) med natriumlaktat respektive saltlösnings infusion. Blodglukos, hemoglobin och muskel pH påverkades inte av natriumlaktat infusion. Slutsats: Användande av natriumlaktat infusion som metod under styrketräning kan effektivt användas som verktyg för att höja blod/plasma laktat, och i mindre utsträckning, muskellaktat. Emellertid är samtidig alkalisering av blod en sannolik följd.

 • 225.
  Danska, Pia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  På djupt vatten!: En studie om simlärares uppfattningar om ansvar och säkerhet i strandsimskolor2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med undersökningen var att belysa vad finlandssvenska simlärare tänker om simlärarens ansvar och säkerhet i simundervisningen och hur de uppfattar simlärarutbildningen i förhållande till det.

  För att kunna besvara syftet användes följande fyra frågeställningar:

  1. Hur beskriver simlärare sitt agerande med tanke på ansvaret i strandsimskolor?

  2. Hur beskriver simläraren sitt agerande med tanke på säkerheten i strandsimskolor?

  3. Hur reflekterar simlärarna över sitt agerande?

  4. Vad tycker simlärarna om den nya simlärarutbildningen och vilka uppfattningar har de om simlärarutbildningen när det gäller ansvar och säkerhet?

  Metod

  Undersökningen var kvalitativ och data samlades in genom intervjuer eftersom de ger möjlighet till en djupgående analys. För att hålla undersökningen till specifika teman men också för att kunna göra tillägg till dessa teman och ge utrymme för nya tolkningar valdes en semistrukturerad intervju. Till undersökningsgruppen hörde åtta finlandssvenska simlärare. Alla intervjuade var kvinnor som arbetat med strandsimskolor.

  Resultat

  Resultaten visade att simlärarna beskrev sitt agerande när det gäller ansvar och säkerhet utifrån tydliga rutiner och regler samt i planeringen och organiseringen av undervisningen. Simlärarna reflekterade över rädslor i yrket och riskerna i arbetet. De reflekterade mycket kring olyckor som skett och de flesta visade en medvetenhet om simläraryrkets ansvars- och säkerhetsaspekter. Simlärarna ansåg att den nya utbildningen består av för lite undervisning i livräddning och återupplivning. Med tanke på ansvar och säkerhet upplevde simlärarna att utbildningen kunde ha haft hårdare krav inom livräddningen och förstahjälpen.

  Slutsats

  Simlärarna upplevde ansvar och säkerhet som viktiga aspekter av strandsimskolorna och önskade med tanke på det en förbättring av den nya simlärarutbildningen.

 • 226. De Vries, Sjerp
  et al.
  Claßen, Thomas
  Eigenheer-Hug, Stella-Maria
  Korpela, Kalevi
  Maas, Jolanda
  Mitchell, Richard
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Contributions of Natural Environments to Physical Activity: Theory and Evidence Base2011Ingår i: Forests, Trees and Human Health / [ed] Nilsson, K., Sangster, M., Gallis, C., Hartig, T., de Vries, S., Seeland, K.. & Schipperijn, J., Heidelberg: Springer Verlag , 2011, 1, s. 205-243Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The link between modern lifestyles and increasing levels of chronic heart disease, obesity, stress and poor mental health is a concern across the world. The cost of dealing with these conditions places a large burden on national public health budgets so that policymakers are increasingly looking at prevention as a cost-effective alternative to medical treatment. Attention is turning towards interactions between the environment and lifestyles. Exploring the relationships between health, natural environments in general, and forests in particular, this groundbreaking book is the outcome of the European Union’s COST Action E39 ‘Forests, Trees and Human Health and Wellbeing’, and draws together work carried out over four years by scientists from 25 countries working in the fields of forestry, health, environment and social sciences. While the focus is primarily on health priorities defined within Europe, this volume explicitly draws also on research from North America and elsewhere and will have relevance worldwide. A state-of-the-art analysis of the global research on the topic of forests and human health, a key contribution of the book is its synthesis of material across both disciplines and nations, providing a vital reference for researchers in forestry, health, natural resource management and environmental policy. Currently the only unified body of work on this topic, the book will also be an important tool for those working in both health and environment policy and practice.

 • 227.
  Derakhti, Mikael
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Very Heavy Resisted Sprint Training for Adolescent Football Players: A training intervention on acceleration, sprint and jump performance in late pubertal adolescent athletes2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syfte

  Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka och jämföra effekterna av väldigt tungt belastad sprintträning och obelastad sprintträning på sprint-, acceleration och hopprestation hos unga fotbollsspelare i sena tonåren som ligger på en mognadsgrad av ”mid- post-PHV” samt >95% PAH.

  Metod

  Totalt 27 fotbollsspelare rekryterades som frivilliga deltagare. Deltagarna hade ingen tidigare erfarenhet av belastad sprintträning. Deltagarna blev slumpmässigt indelade till antingen den belastade (RST) eller den obelastade (UST) träningsgruppen. Dock skedde grupperingen med deltagarnas kraft- hastighetsprofilering som bas, då grupperna blev matchade efter denna. Kontrollgruppen (TAU n=8) matchades med experimentgrupperna efter ålder och antropometri. Träningen bestod av väldigt tungt belastad eller obelastad sprintträning och utfördes två gånger i veckan under fyra veckor. 24 av de initialt 27 deltagarna kunde inkluderas för vidare analys. Under interventionen genomförde TAU den vanliga lagträningen utan ytterligare träningsstimuli från forskarna. Antropometri, sprint, acceleration och hopprestation testades före respektive efter interventionen.

  Resultat

  Den fyra veckor långa träningsinterventionen resulterade i signifikanta förbättringar i sprint och acceleration för RST-gruppen. Förbättringarna var 3,8% (±0.05) i T30, 4,2% (±0.06) i T20, 5,7% (±0.06) i T10, och 7,9% (±0.06) i T5. RST och UST grupperna hade också signifikanta förbättringar i både vertikal och horisontell hopprestation. Vidare fanns det flera signifikanta mellangruppsskillnader i både sprint- och hopprestation till fördel för RST gruppen över både UST och TAU grupperna.

  Konklusion

  Konklusionen är att ett väldigt tungt RST-träningsprogram framkallar signifikanta förbättringar i både sprint, acceleration och hopprestation medan ett UST-träningsprogram inte gör det. Vidare kan konkluderas att både ett RST- och ett UST-träningsprogram signifikant förbättrar både vertikal och horisontell hopprestationen. Förbättringarna följer mönstret från tidigare studier på området och indikerar en större horisontell kraftproduktion. Dock är förbättringarna större än vad som tidigare observerats vilket indikerar att denna typ av träning kan vara extra förtjänstfull för denna population. Resultaten motsäger även den typiska rekommendationen kring lätta vikter (dvs. 10% regeln) vid belastad sprintträning. Tyngre belastning, som i detta fall i genomsnitt 103,5% av kroppsvikten, kan användas för att producera sprint- och accelerationsförbättringar i denna population. Förbättringen av denna typ av korta sprinter (5-30m) gentemot den eventuella prestationsförsämringen i längre sprinter (40-70m) torde vara ett byte som är värt att göra för lagidrottare.

 • 228.
  Derakhti, Mikael
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Åkerlund, John
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Cross Education;: The effect of 10 weeks of unilateral resistance training on strength and hypertrophy2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt   

  Syfte    

  Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka Cross Education (CE) och hur kön, viloperiod och ben-dominans påverkar CE hos otränade individer när man undergår ett unilateralt styrketräningsprogram. Vi undersökte även om ett unilateral styrketräning kunde ge ett hypertrofisvar.   

  Metod   

  Tjugo friska otränade och för närvarande inaktiva individer, tio kvinnor och tio män rekryterades som frivilliga deltagare. Deltagarna randomiserades för att träna antingen vänster eller höger ben. Träningsperioden var tio veckor (trettiofyra pass) av unilateral styrketräning i benpress och benspark, sexton deltagare uppfyllde kriterierna för inkludering. Två initiala familjäriseringspass hölls varefter träningen delades in i två typer av träning, dels konventionell styrketräning tre gånger i veckan (vecka 1-3, 5-7 och 9-10) och dels Blood Flow Restriction Training (BFRT) fem gånger i veckan (vecka 4 och 8). Före, efter och efter tjugo veckor testades one repetition maximum för båda benen i benpress och benspark samt att ultraljudsmätningar för muskeltjocklek utfördes.    

  Resultat   

  Den tio veckor långa träningsperioden resulterade i en signifikant ökning av den maximala styrkan för det otränade benet 18,9 % (16,6) (p < 0,010) i benpressen och 6,7 % (3,7) (p < 0,050) i bensparken. När jämförelser gjordes mellan könen så hade enbart män en signifikant ökning, 26,5 % (16,7) (p < 0,010) i benpressen och 9,9 % (4,7) (p < 0,050) i bensparken. Vi fann även att det var en signifikant skillnad mellan kvinnor och män på gruppnivå.  

  Jämförelser mellan dominant och icke-dominant ben visade att träning av det dominanta benet resulterade i en signifikant styrkeökning i både benpress 22 % (17,9) (p < 0,010) och benspark 10,1 % (4,3) (p < 0,050). Den maximala styrkan i det otränade benet påverkades inte signifikant av en viloperiod och en signifikant ökning i muskeltjocklek kunde ses i det otränade benet i MP50 4,7 % (1,3) (p < 0,010)   

  Konklusion   

  Slutsatserna är att en tio veckors unilateral styrketräningsintervention resulterar i en CE effekt hos män men inte hos kvinnor, och att denna typ av träning kan resultera i en ökad muskeltjocklek i det otränade benet. Våra fynd styrker att träning av den dominanta lemmen har större effekt på CE. Slutligen drar vi slutsatsen att en tjugo veckors viloperiod inte påverkar CE-styrkan.   

 • 229. Devin, James L
  et al.
  Sax, Andrew T
  Hughes, Gareth I
  Jenkins, David G
  Aitken, Joanne F
  Chambers, Suzanne K
  Dunn, Jeffrey C
  Bolam, Kate A
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Skinner, Tina L
  The influence of high-intensity compared with moderate-intensity exercise training on cardiorespiratory fitness and body composition in colorectal cancer survivors: a randomised controlled trial.2016Ingår i: Journal of cancer survivorship, ISSN 1932-2259, E-ISSN 1932-2267, Vol. 10, nr 3, s. 467-479Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: Following colorectal cancer diagnosis and anti-cancer therapy, declines in cardiorespiratory fitness and body composition lead to significant increases in morbidity and mortality. There is increasing interest within the field of exercise oncology surrounding potential strategies to remediate these adverse outcomes. This study compared 4 weeks of moderate-intensity exercise (MIE) and high-intensity exercise (HIE) training on peak oxygen consumption (V̇O2peak) and body composition in colorectal cancer survivors.

  METHODS: Forty seven post-treatment colorectal cancer survivors (HIE = 27 months post-treatment; MIE = 38 months post-treatment) were randomised to either HIE [85-95 % peak heart rate (HRpeak)] or MIE (70 % HRpeak) in equivalence with current physical activity guidelines and completed 12 training sessions over 4 weeks.

  RESULTS: HIE was superior to MIE in improving absolute (p = 0.016) and relative (p = 0.021) V̇O2peak. Absolute (+0.28 L.min(-1), p < 0.001) and relative (+3.5 ml.kg(-1).min(-1), p < 0.001) V̇O2 peak were increased in the HIE group but not the MIE group following training. HIE led to significant increases in lean mass (+0.72 kg, p = 0.002) and decreases in fat mass (-0.74 kg, p < 0.001) and fat percentage (-1.0 %, p < 0.001), whereas no changes were observed for the MIE group. There were no severe adverse events.

  CONCLUSIONS: In response to short-term training, HIE is a safe, feasible and efficacious intervention that offers clinically meaningful improvements in cardiorespiratory fitness and body composition for colorectal cancer survivors.

  IMPLICATIONS FOR CANCER SURVIVORS: HIE appears to offer superior improvements in cardiorespiratory fitness and body composition in comparison to current physical activity recommendations for colorectal cancer survivors and therefore may be an effective clinical utility following treatment.

 • 230. Devin, James
  et al.
  Sax, Andrew
  Hughes, Gareth
  Jenkins, David
  Aitken, Joanne F.
  Chambers, Suzanne K.
  Dunn, Jeffrey C.
  Bolam, Kate A.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Skinner, Tina
  The temporal response of cardiorespiratory fitness to high-intensity or moderate-intensity exercise training and detraining in colorectal cancer survivors2016Ingår i: Research to Practice 2016: Conference Proceedings, Exercise & Sports Science Australia, , 2016, s. 74-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 231.
  Dickson, Jonas
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Persson, Alexander
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lindholm, Misha
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Tävling vs. Lek?: En kandidatuppsats som behandlar elevers aktivitet vid lek och tävling2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet var att se om lågaktiva elever, eller de som inte var aktiva i någon föreningsidrott, rörde sig mer vid lek och mindre vid tävling än de högaktiva eller de som var aktiva i föreningsidrott. Hur ser aktivitetsgraden ut hos elever på en idrottslektion när läraren använder sig av lekar och tävling? Förändras aktivitetsgraden om elever är föreningsmedlemmar, pojke eller flicka, lågaktiva respektive högaktiva under alla moment?

  Metod

  Vi har genomfört en experimentell studie, där vi undersökt aktivitetsgraden hos elever i årskurs fem och sex på en grundskola i en söderförort i stockholmsområdet. Med stegräknare mättes antalet steg (aktivitetsgraden) i två klasser i momenten lek och tävling under tre idrottslektioner. Alla lekar och tävlingar pågick i åtta minuter. I moment ”lek” minimerade vi tävlings- och prestationsmomenten och moment ”tävling” syftade till att likna väletablerade föreningsidrotter. Populationen jämfördes sedan utifrån deras aktivitetsgrad från stegräknarna i statistikprogrammet SPSS. Vi delade in gruppen i inaktiva och aktiva på två olika sätt, dels utifrån deras enkätsvar och dels baserat på deras resultat från stegräknarna.

  Resultat

  Alla grupper sammantaget hade en högre aktivitetsgrad i medelvärde vid lek än vid tävling. De aktiva barnen ökade sin aktivitetsgrad med 7,5 % vid lek jämfört med tävling och de inaktiva barnen hade en ökning med 8,5 % vid samma jämförelse. De aktiva flickorna ökade sin aktivitetsgrad med 9,5 % vid lek jämfört med tävling och de inaktiva flickorna ökade sin aktivitetsgrad med 14,3 % vid samma jämförelse. 38 elever tog fler steg, i medelvärde, vid moment lek jämfört med tävling. 18 elever tog fler steg vid moment tävling jämfört med lek. Pojkarna hade en 10 % högre aktivitetsgrad i medelvärde vid lek jämfört med flickorna och en 17 % högre aktivitetsgrad i medelvärde vid tävling jämfört med flickorna. Ovanstående data är signifikant säkerhetsställda, p<0,05.

  Slutsats

  Aktivitetsgraden ökade då vi använde oss av lek istället för tävling. Lek kan vara ett bra verktyg inom ämnet idrott och hälsa för att aktivera inaktiva barn, i synnerhet inaktiva flickor. 

 • 232. Dieffenbach, Kristen
  et al.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Sheehy, Tammy
  Olusoga, Peter
  Self-awareness: What elite coaches say about the value and development with a high performance environment.2015Ingår i: Proceedings of the 10th ICCE Global Coach Conference – Coach and Athlete Empowerment: A Winning Combination, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 233.
  Dittmer, Staffan
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Schantz, Peter
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Forsberg, Artur
  Betydelsen av grennära styrketräning för längdskidåkare1980Ingår i: Svensk skidsport : organ för Svenska skidförbundet, ISSN 0049-2671, nr 9, s. 21-23Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 234.
  Divljak, Gordan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Acute effect of continuous running or cycling exercise on subsequent strength performance: A Concurrent training study2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Uthållighetsträning kan leda till försämrad styrkeprestation. Syftet med denna forskning var att undersöka de akuta effekterna från cykling eller löpning på efterföljande benstyrka. Hypotesen var att löpning, som omfattar excentriska muskelaktioner, skulle leda till en större försämring av efterföljande styrkeprestation jämfört med cyking, som främst omfattar koncentriska muskelaktioner.

  Metod

  För att undersöka om kontinuerlig cykling och löpning påverkade efterföljande benprestation, undersöktes 6 deltagare (5 män, 1 kvinna) i en randomiserad cross-over design. Försökspersonernas karakteristika var ålder (år) 25,5 ± 2,1, längd (cm) 180,5 ± 6,4, vikt (kg) 83 ± 3,4. Försökspersonerna utförde tre experimentella protokoll: styrka (S), vilket bestod av 3 repetitioner av maximal kraftutveckling efterföljt av 3 set till muskulär utmattning på 80% av 1RM i benböj; och löpning (RS) samt cykling (CS) protokoll (40-minuter på 80% av maximal hjärtfrekvens), efterföljt av S protokollet. Data för maximal kraftutveckling och total arbetsvolym samlades in. 

  Resultat

  Den genomsnittliga maximala effekten som uppnåddes mellan de tre protokollen var: CS = 1639 ± 444 Watt (W), RS = 1633 ± 422W och S = 1565 ± 349W. Inga signifikanta skillnader observerades mellan de tre förhållandena (P=0,817). Högst uppnådda effekten för varje deltagare mellan de tre förhållandena visade ingen skillnad (P=0,619). Totala arbetsvolymen (tidseffekt: P=0,027) visade signifikanta skillnader mellan CS = 2559 kg och S = 3715 kg (P=0,037), och CS och RS = 3345 kg (P=0,037) på grund av lägre vikt lyft vid CS.

  Slutsats

  Ingen skillnad observerades mellan de tre förhållandena angående maximal styrkeprestation. Den totala vikt volymen som kunde lyftas var dock lägre när cykling utfördes innan styrketestet. Slutsatsen är därför att cykling, men inte löpning, hindrar maximal träningsprestation vid ett efterföljande styrkepass.

 • 235.
  Dollevoet, Kim
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  "Allt vi gör är lite fejk känns det som…": En kvalitativ intervjustudie med nio högstadieelever kring friluftslivsundervisning och bedömning2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur friluftslivsundervisningen och bedömningen av kunskaper inom friluftsliv ser ut på en högstadieskola.

  - Vad är elevernas uppfattningar av friluftsundervisningen under högstadiet?

  - Vad är elevernas uppfattningar av bedömningen av friluftslivsundervisningen på högstadiet?

  Metod

  Studien består av tre kvalitativa gruppintervjuer med totalt nio högstadieelever, tre elever från åk 8 och sex stycken elever från årskurs 9. Intervjuerna är semistrukturerade och omfattar tre områden som innehåller frågor om elevernas definition av friluftsliv, elevernas  uppfattningar av undervisningen samt elevernas uppfattningar av bedömningen inom friluftsliv. Intervjuerna spelas in och transkriberas vartefter en analys kunde göras. 

  Resultat

  Eleverna definierar friluftsliv i liknelse med Friluftsgruppens definition, då vistelse utomhus och i naturen spelar en viktig roll. Eleverna har svårt att minnas vad de har gjort inom friluftsliv, men de uppger att de mestadels har haft undervisning i orientering samt skridskoåkning. Vidare har de ibland mött HLR, livräddning och simning, men inte i lika stor utsträckning. De flesta elever uppger att bedömningen inom orientering sker efter hur eleverna presterar på olika banor. Bedömningen inom skridskoåkningen är dock något oklar och finns i mindre utsträckning. Eleverna ger förslag på utveckling av bedömningen och de kräver en mer tydlig struktur samt fler genomgångar av matriser och kunskapskrav. Eleverna uppger att de på så sätt ska få en bättre känsla för vad som krävs av dem och att de får bättre koll på vad de behöver göra för att uppnå ett visst betyg.

  Slutsats

  Hur lärare jobbar med läroplanen har, utifrån elevernas uppfattningar, analyserats med hjälp av läroplanteorins arenor transformering och realisering. I denna analys har undervisnings innehåll kring kunskapskraven diskuterats att och konstaterats att aktiviteter kring att planera, genomföra och organisera friluftsliv saknas i undervisningen. Att bedömningen behöver utvecklas är något som denna studie indikerar, men hur och i vilken utsträckning detta ska ske är svårt att säga. Kunskapsfältet friluftsliv i relation till bedömning är outforskat och fler studier krävs, inte minst från lärarnas perspektiv för att klarare kunna dra slutsatser från denna studie och se utvecklingsmöjligheter med bedömning inom friluftsliv.

 • 236.
  Domonji, Yasmin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ehrner, Emil
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Högintensiv styrketräning med svänghjul för ben, säte, ländrygg och axlar hos seniorer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning. En effekt av åldrandet är förluster av muskelstyrka och framförallt explosiv styrka som påverkar individens självständighet i vardagen och detta faktum har ett starkt samband med fallolyckor och frakturer hos äldre. Bland olyckor bidrar fall till flest dödsfall, inläggningar och antal besök på akutmottagningar. Året 2012 uppgick samhällskostnaderna för fallolyckor i landet till hela 24,6 miljarder kronor.

  Syfte. Denna studie utvärderar inverkan av svänghjulsträning under åtta veckor två gånger per vecka på power (effekt), styrka och balans hos seniorer, i jämförelse med en grupp som tränade kombinationsträning innehållande både aerob fysisk aktivitet och styrketräning med fria vikter eller den egna kroppen som belastning.

  Metod. Deltagarna blev slumpvis tillsatta i grupper som utförde träning antingen med svänghjul (interventionsgrupp) eller i en jämförande grupp (kontrollgrupp) som utförde kombinationsträning, med åtta seniorer per grupp. Interventionsgruppen fick uppmaning att inte träna någon annan benträning utöver svänghjulsträningen i studien. Olika svänghjulstester utfördes vid två förtester (F1 och F2) samt efter tre veckors (M3) och åtta veckors träning (EF). Vanliga fälttester för styrka och balans utfördes vid F1, F2 och EF.

  Reslutat. För svänghjulsgruppen sågs vanligtvis signifikanta förbättringar för styrka och explosiv styrka på de olika svänghjulstesterna vid M3 samt vid EF gentemot båda förtesterna (F1 och F2). Däremot för kontrollgruppen noterades inga signifikanta skillnader på de olika svänghjulstesterna vid M3 samt vid EF gentemot båda förtesterna (F1 och F2). I fälttesterna sågs inga signifikanta skillnader för någon av mätparametrarna mellan de totalt endast tre testtillfällena, F1-F2-EF, hos båda studerade grupper. Mellan grupperna sågs inga signifikanta skillnader för någon av mätparametrarna bland alla fälttester. Inga signifikanta skillnader sågs generellt vid båda förtesterna (F1 och F2) för alla svänghjuls-parametrar då man jämförde interventions- mot kontrollgruppen, ej heller mellan F1 och F2 för någon grupp. Vid mellantestet (M3) sågs signifikanta skillnader eller starka tendenser vid jämförelse mellan de två grupperna vid följande parametrar: Ecc Max Power i knäböj/squats, Ecc Max Power och Force i lateral squat för höger ben, med högre värden för interventionsgruppen. Vid eftertest (EF) sågs signifikanta skillnader eller starka tendenser mellan de två grupperna vid följande parametrar Con Max Power, Ecc Max Power och Range of Motion i knäböj/squats, Con Max Power och Ecc Max Power i lateral squat höger ben, med högre värden för interventionsgruppen.

  Konklusion.I studien framkom att svänghjulsträning för seniorer kan vara av värde för att öka styrka och explosiv styrka speciellt i benen som bl.a. har positiva samband med förbättrad allmän daglig funktionsförmåga samt minskad förekomst av flera folksjukdomar.

 • 237. Drezner, Jonathan A
  et al.
  Ackerman, Michael J
  Cannon, Bryan C
  Corrado, Domenico
  Heidbuchel, Hein
  Prutkin, Jordan M
  Salerno, Jack C
  Anderson, Jeffrey
  Ashley, Euan
  Asplund, Chad A
  Baggish, Aaron L
  Börjesson, Mats
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  DiFiori, John P
  Fischbach, Peter
  Froelicher, Victor
  Harmon, Kimberly G
  Marek, Joseph
  Owens, David S
  Paul, Stephen
  Pelliccia, Antonio
  Schmied, Christian M
  Sharma, Sanjay
  Stein, Ricardo
  Vetter, Victoria L
  Wilson, Mathew G
  Abnormal electrocardiographic findings in athletes: recognising changes suggestive of primary electrical disease.2013Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 47, nr 3, s. 153-67Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cardiac channelopathies are potentially lethal inherited arrhythmia syndromes and an important cause of sudden cardiac death (SCD) in young athletes. Other cardiac rhythm and conduction disturbances also may indicate the presence of an underlying cardiac disorder. The 12-lead ECG is utilised as both a screening and a diagnostic tool for detecting conditions associated with SCD. Fundamental to the appropriate evaluation of athletes undergoing ECG is an understanding of the ECG findings that may indicate the presence of a pathological cardiac disease. This article describes ECG findings present in primary electrical diseases afflicting young athletes and outlines appropriate steps for further evaluation of these ECG abnormalities. The ECG findings defined as abnormal in athletes were established by an international consensus panel of experts in sports cardiology and sports medicine.

 • 238. Drezner, Jonathan A
  et al.
  Ackerman, Michael John
  Anderson, Jeffrey
  Ashley, Euan
  Asplund, Chad A
  Baggish, Aaron L
  Börjesson, Mats
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Cannon, Bryan C
  Corrado, Domenico
  DiFiori, John P
  Fischbach, Peter
  Froelicher, Victor
  Harmon, Kimberly G
  Heidbuchel, Hein
  Marek, Joseph
  Owens, David S
  Paul, Stephen
  Pelliccia, Antonio
  Prutkin, Jordan M
  Salerno, Jack C
  Schmied, Christian M
  Sharma, Sanjay
  Stein, Ricardo
  Vetter, Victoria L
  Wilson, Mathew G
  Electrocardiographic interpretation in athletes: the 'Seattle criteria'.2013Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 47, nr 3, s. 122-4Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sudden cardiac death (SCD) is the leading cause of death in athletes during sport. Whether obtained for screening or diagnostic purposes, an ECG increases the ability to detect underlying cardiovascular conditions that may increase the risk for SCD. In most countries, there is a shortage of physician expertise in the interpretation of an athlete's ECG. A critical need exists for physician education in modern ECG interpretation that distinguishes normal physiological adaptations in athletes from abnormal findings suggestive of pathology. On 13-14 February 2012, an international group of experts in sports cardiology and sports medicine convened in Seattle, Washington, to define contemporary standards for ECG interpretation in athletes. The objective of the meeting was to develop a comprehensive training resource to help physicians distinguish normal ECG alterations in athletes from abnormal ECG findings that require additional evaluation for conditions associated with SCD.

 • 239. Drezner, Jonathan A
  et al.
  Ashley, Euan
  Baggish, Aaron L
  Börjesson, Mats
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Corrado, Domenico
  Owens, David S
  Patel, Akash
  Pelliccia, Antonio
  Vetter, Victoria L
  Ackerman, Michael J
  Anderson, Jeff
  Asplund, Chad A
  Cannon, Bryan C
  DiFiori, John
  Fischbach, Peter
  Froelicher, Victor
  Harmon, Kimberly G
  Heidbuchel, Hein
  Marek, Joseph
  Paul, Stephen
  Prutkin, Jordan M
  Salerno, Jack C
  Schmied, Christian M
  Sharma, Sanjay
  Stein, Ricardo
  Wilson, Mathew
  Abnormal electrocardiographic findings in athletes: recognising changes suggestive of cardiomyopathy.2013Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 47, nr 3, s. 137-52Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cardiomyopathies are a heterogeneous group of heart muscle diseases and collectively are the leading cause of sudden cardiac death (SCD) in young athletes. The 12-lead ECG is utilised as both a screening and diagnostic tool for detecting conditions associated with SCD. Fundamental to the appropriate evaluation of athletes undergoing ECG is an understanding of the ECG findings that may indicate the presence of an underlying pathological cardiac disorder. This article describes ECG findings present in cardiomyopathies afflicting young athletes and outlines appropriate steps for further evaluation of these ECG abnormalities. The ECG findings defined as abnormal in athletes were established by an international consensus panel of experts in sports cardiology and sports medicine.

 • 240. Drezner, Jonathan A
  et al.
  Fischbach, Peter
  Froelicher, Victor
  Marek, Joseph
  Pelliccia, Antonio
  Prutkin, Jordan M
  Schmied, Christian M
  Sharma, Sanjay
  Wilson, Mathew G
  Ackerman, Michael John
  Anderson, Jeffrey
  Ashley, Euan
  Asplund, Chad A
  Baggish, Aaron L
  Börjesson, Mats
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Cannon, Bryan C
  Corrado, Domenico
  DiFiori, John P
  Harmon, Kimberly G
  Heidbuchel, Hein
  Owens, David S
  Paul, Stephen
  Salerno, Jack C
  Stein, Ricardo
  Vetter, Victoria L
  Normal electrocardiographic findings: recognising physiological adaptations in athletes.2013Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 47, nr 3, s. 125-36Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Electrocardiographic changes in athletes are common and usually reflect benign structural and electrical remodelling of the heart as a physiological adaptation to regular and sustained physical training (athlete's heart). The ability to identify an abnormality on the 12-lead ECG, suggestive of underlying cardiac disease associated with sudden cardiac death (SCD), is based on a sound working knowledge of the normal ECG characteristics within the athletic population. This document will assist physicians in identifying normal ECG patterns commonly found in athletes. The ECG findings presented as normal in athletes were established by an international consensus panel of experts in sports cardiology and sports medicine.

 • 241.
  Duncan, Richard
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Tränarlänken.
  Kravanalys Basketboll2005Studentuppsats
 • 242.
  Dupree, Linda
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Motivation i varje zon?: En studie av motivationens och tränarbeteendens påverkan hos elever på elitishockeygymnasier2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka tränarbeteenden som föredras av elever på svenska elitishockeygymnasier samt att få en inblick hur motivationen är hos dessa elever. 

  Frågeställningar:

  1. Hur uppfattar eleverna olika tränarbeteenden?

  2. Hur ser motivationen ut hos eleverna?

  3. Finns det några skillnader mellan könen i dessa två variabler?

  4. Finns det några skillnader mellan de olika spelpositionerna inom ishockey?

  5. Finns det ett samband mellan specifika tränarbeteenden och viss motivationstyp?

  Metod: Deltagare i denna kvantitativa studie var elever på landets elitishockeygymnasier som fyllt 18 år. Undersökningen genomfördes i form av en webb-enkät i Google Forms. Enkäten har bestått av två redan färdiga enkäter, Leadership Scale for Sports och Sport Motivation Scale-II. Enkäten har skickats till de ansvariga för respektive elitishockeygymnasium i landet som sedan förmedlat enkäten vidare till eleverna. Resultatet från enkäten har bearbetats i statistikprogrammet SPSS version 24 där T-test, korrelationer, one-way ANOVA samt Cronbach’s alfa har genomförts. 

  Resultat: Autokratiskt beteende var det minst uppskattade beteenden och positiv feedback det mest uppskattade.  Den motivationstyp som förekom i högst grad hos undersökningsgruppen var inre motivation och i lägst grad förekom amotivation. En statistisk signifikant skillnad mellan könen i föredragna tränarbeteenden visades, då kvinnorna i högre grad föredrog demokratiskt beteende jämfört med männen. Mellan de olika positionerna fanns det statistisk signifikant skillnad inom amotivation, där målvakterna visade mer amotivation än backarna. Samband av medel-styrka kunde ses mellan inre motivation och träning/instruktion samt positiv feedback, men även mellan extern reglering och träning/instruktion. Fler samband med låg styrka kunde påvisas.

  Slutsats: De mest föredragna tränarbeteendena samt motivationstyperna har påvisats. Även skillnader och samband har framkommit. En viktig slutsats är att de undersökta variablerna hänger ihop och har en stor påverkan på varandra, då idrottarnas motivation påverkar tränarens beteende, samtidigt som tränarens beteende påverkar idrottarnas motivation.

 • 243.
  Dupree, Linda
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Performance and knowledge related to the menstrual cycle within Swedish elite sports: From the athletes’ point of view2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Det övergripande syftet var att undersöka svenska elitidrottares uppfattningar om effekterna av menstruationscykeln på deras prestationsförmåga. Frågeställningarna var:

  1. Hur uppfattar elitidrottare effekterna av menstruationscykeln på deras prestation och anpassar de träning eller tävling i enlighet med detta?

  2. Hur uppfattar elitidrottare kunskapen och åsikterna inom det specifika området, bland sina tränare?

  Metod

  En tvärsnittsstudie genomfördes med hjälp av webb-enkät för datainsamling. Studiegruppen av intresse var kvinnliga svenska elitidrottare, från både lag och individuella idrotter. Lag och idrottare som kunde definieras som "elitidrottare" kontaktades och erbjöds deltagande. All insamlade data från enkä̈ten behandlades i IBM SPSS där både beskrivande och analytisk statistik genomfördes. Shapiro-Wilk’s test användes för att testa antaganden om normalfördelning för data, Chi2-test och Fisher’s exakta test användes för att undersöka samband mellan variabler i urvalet och den statistiska signifikansnivån för analys var ≤ 0.05.

  Resultat

  Både menstruella- och premenstruella symptom (PMS) påverkade idrottarna i studiegruppen. De psykologiska PMS påverkade nära 70% av deltagarna i åtminstone ett avseende och symptom vid menstruationsblödning drabbade majoriteten av gruppen (82%). De faser i menstruationscykeln där idrottarna upplevde sin bästa- respektive sämsta prestation var olika, med en majoritet av gruppen som upplevde sin sämsta prestation i samband med blödning. Detta kan vara en effekt av de negativa symtom som är förknippade med blödningsfasen. Både tränares och idrottarnas upplevda kunskap var förhållandevis låg, liksom idrottarnas möjligheter till att diskutera menstruationsproblem med sin tränare.

  Slutsatser

  Elitidrottare upplever negativa effekter av menstruationscykeln och upplever vissa variationer i prestation under cykeln. Kunskapen inom området, speciellt för de involverade i kvinnlig idrott, behöver förbättras.

 • 244.
  Eade, Amanda
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Idrott eller Hälsa?: en studie om hur läraren i idrott och hälsa arbetar med ämnet hälsa i sin undervisning.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med ämnet hälsa samt hur hälsomålen uppfylls.

  • Frågeställningar
  • Hur lyder idrott och hälsolärarens egna definition av hälsa?
  • Hur arbetar lärare i ämnet idrott och hälsa med att uppfylla hälsomålen som finns uppsatta?
  • Hur bedömer lärare i ämnet idrott och hälsa inom området hälsa i ämnet idrott och hälsa?
  • Vad anser lärare i ämnet idrott och hälsa vara optimal didaktik i ämnet idrott och hälsa?

  Metod

  Fyra verksamma lärare intervjuades. Två undervisar i Stockholms innerstad och två undervisar i två närförorter till Stockholm.

  Resultat

  Samtliga lärare definierar hälsa som en känsla av välbefinnande inom det biologiska samt i det holistiska området. De fyra intervjuade lärarna arbetar med ämnet på ett sätt som sträcker sig utanför den traditionella undervisningen och bedömer elever i idrott och hälsa genom diskussioner, teoretiska och praktiska prov, men även utefter magkänsla.

  Slutsats

  De intervjuade lärarna anser att de behöver en tydlig hälsodefinition för att kunna undervisa i ämnet hälsa men även för att kunna bedöma eleven i ämnet. Ämnet hälsa i idrott och hälsa behöver få mer utrymme i form av tid för att kunna matcha samhällets krav på skolan samt att lärare i idrott och hälsa får en tydlig didaktik samt bedömningsstöd inom ämnet så att eleverna kan nå de mål som krävs.  

   

   

 • 245.
  Edin, Fredrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ta en öl till: Balansen mellan elitprestation och kompisarna2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Elitaktiva idrottskvinnor och män står inför ständiga beslut. Att få ängna sig åt sitt intresse på heltid är få förunnat och att få livet att dagligen gå ihop är stundtals en svår balans. Hur hinner elitaktiva med att kombinera sin elitsatsning framgångsrikt samtidigt som de kan umgås med sina vänner?

   

  Syftet var att undersöka hur elitaktiva upplever och hanterar relationen mellan en idrottssatsning och socialt umgänge.

   

  Frågeställning:

  ·         Hur kan relationsfrågor mellan elitidrottssatsningen och kompiskretsen beskrivas?

  ·         Hur hanterar de elitaktiva dessa relationsfrågor?

   

  Metod

  Intervjuerna genomfördes på hösten 2008 med tre kvinnor och fyra män, samtliga landslags-aktiva. Deras ålder var 21 till 32 år, medel 24 år. Även två provintervjuer genomfördes. De aktiva kom från tre olika konditions och uthållighetsidrotter och har varit elitaktiva mellan tre till sju år. Samtliga aktiva valdes ut till intervju genom rekommendationer från andra aktiva. Författaren ställde 16 på förhand nedskrivna frågor, samt 10 till 30 följdfrågor beroende på den aktives svar. Intervjuerna var mellan 30 till 70 minuter långa och spelades in på en minidisk. Sammanlagt blev intervjuerna 48 sidor empiriskt nedskrivet material.

   

  Resultat

  Ingen av de aktiva upplevde något problem med sin elitsatsnig och kompisarna. De beskrev olika typer av stress som kom upp i samband med deras idrott men det var mer relaterat till deras prestation och kapacitet än deras vänner. Samtliga aktiva beskriver hur planering och prioritering är avgörande för deras prestation.

   

  Slutsats

  Slutsatsen blir att de sju intervjuade inte upplever något problem med sin elitidrottssatning kontra umgås med kompiskretsen. De aktiva framhåller planering som en nyckel till deras framgång. Detta får även stöd från forskning att prioritera och planera sin tid vilket kan göra att det inte behöver upplevas som ett problem. Intressen kan dock komma i konflikt, men genom planering hinner de aktiva även med att till exempel dricka en öl med sina vänner.

 • 246.
  Edlund, Elin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Wiik, Robert
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur korrelerar GIH:s Pyramidtest med VO2max på rullband för elitorienterare?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka för elitorienterare resultaten vid och korrelationen mellan ett så kallat 5 minuters pyramidtest (5MPT) och ett maximalt test för bestämning av maximalt syreupptag (VO2max) på rullband. Frågorna vi ställde oss var: Vilken korrelation föreligger mellan 5MPT och ett bestämt VO2max på rullband hos elitorienterare? Hur ser en jämförelse ut mellan uppmätt samt beräknat VO2max? Vilken är reliabiliteten för 5MPT? Hur ser ekvationen ut för att beskriva sambandet mellan dessa två olika maxtester?

  Metod

  I valideringsstudien deltog 16 elitorienterare (6 kvinnor och 10 män) i åldrarna 17 till 37 år. De två testerna som genomfördes var 5MPT och bestämning av VO2max på rullband. 5MPT är ett skytteltest som är fem minuter långt, där testpersonen (tp) tar sig fram och tillbaka mellan två stolpar (sträcka 5.5 m) där en vertikal trappa (formad likt en pyramid) passeras under varje vända. Antalet vändor, skattad ansträngning samt hjärtfrekvens (HF) registrerades. Utvecklad power (effekt) erhölls genom produkten av vikt, gravitation, antal vändor, höjd på högsta plinten (0,62 m) dividerat med total duration i 5MPT. Testet för att bestämma VO2max utfördes med löpning på ett motordrivet rullband. Under den första minuten av testet sprang tp på en hastighet av 8km/h (kvinnor) respektive10km/h (män) utan lutning. För varje minut ökades hastigheten med 1km/h. Lutningen höjdes med en grad efter minut ett och därefter med 0,5 grader/minut. Testet pågick till dess tp nått sin VO2max. Var 15:e sekund registrerades tp:s HF, VO2 (l/min), VCO2 (l/min), VO2 (ml/kg/min) och respiratorisk kvot (RER) med hjälp av ett datoriserat syreupptagningssystem.

  Resultat

  Korrelationen var signifikant och hög (r = 0,89, p<0,0001) mellan utvecklad power på 5MPT och VO2max (l/min) och även mellan antalet vändor på 5MPT och VO2max (l/min) (r = 0,89, p<0,0001) på detta material av elitorienterare. Följande formler, baserade på resultaten från elitorienterarna, kan användas för att predicera VO2max efter genomfört 5MPT:

  VO2max  (l/min) = (5MPTPOWER – 50,914) / 25,795

  VO2max (l/min) = (5MPTVÄNDOR – 74,447) / 9,7668

  Slutsats

  5MPT uppvisar en stark korrelation med bestämd VO2max sett till power och/eller antalet genomförda vändor. Beräkningsformler för prediktion av VO2max har varit möjligt att beskriva. Se resultatdelen för andra resultat och samband mellan 5MPT och VO2max.

 • 247.
  Edlund, Emelie
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Norlin, Martina
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Är träning starkare än åldrandet?: en longitudinell studie om hälsoprojektens påverkan på fysisk kapacitet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att kartlägga och analysera förändringen av fysisk kapacitet hos äldre som medverkat i GIH:s hälsoprojekt under två respektive fyra påföljande år med en ettårs- respektive treårs-jämförelse. Frågeställningarna var: På vilket sätt förändras resultaten i vissa utvalda styrketester, aeroba tester och kroppsmått jämfört med tidigare års deltagande inom respektive uppföljning? Hur skiljer sig resultaten i ettårs- gentemot treårs-jämförelsen?

  Metod: Detta är en longitudinell studie på befintlig data från GIH:s hälsoprojekt under åren 2009-2014. Urvalet bestod av alla personer som har fullföljt hälsoprojektet under två respektive fyra påföljande år.  I ettårs-jämförelsen inkluderades data från 593 deltagare (70-72 år i snitt). I treårs-jämförelsen var antalet deltagare endast 44 (67-69 år i snitt). Medelvärdet för BMI varierade mellan 24,5-27,8. Analyser av styrke- och konditionstester samt kroppsmått utfördes för att se eventuella skillnader mellan föregående års deltagande. Sammanställning av data har gjorts årsvis för resultat under två respektive fyra påföljande år. Repeated measured ANOVA av data har utförts (p<0,05).  

  Resultat: Bland uthållighetstesterna för styrka i rygg-, buk-/höftböjar-, ben- och arm-/skuldermuskulatur sågs vanligtvis signifikanta förbättringar vid eftertestet gentemot vid förtestet inom respektive år vid båda jämförelserna. Generellt sågs inga sänkta värden gentemot tidigare år. Därutöver visade framför allt buk/höftböjartestet en viss förbättring under senare år i treårs-jämförelsen. Pyramidtestet visade på signifikant ökad power i ettårs-jämförelsen mellan respektive för- och eftertest, vid plinthöjden (0,62 meter). För gångtestet sågs en signifikant förbättring av gångsträckan mellan eftertestet gentemot förtestet inom respektive år vid ettårs-uppföljningen, men endast första året vid tre-årsuppföljningen. Midjemåttet var signifikant lägre vid fjärde årets eftertest jämfört med första årets förtest.

  Slutsats: Mestadels har testresultaten visat på en förbättring mellan eftertest och förtest, därmed har deltagarna fått en ökad aerob och muskulär kapacitet genom deltagande i GIH:s hälsoprojekt med den ledarledda träningen. Därutöver har vanligtvis inget mönster med påtaglig sänkning av fysisk kapacitet setts vid jämförelse mellan respektive för- och eftertester. Ofta överensstämmer resultaten i ettårs- och treårs analyserna. Exempel på tester som visat på ökad fysisk kapacitet genom flera år är uthållighetstesteter för buk-/höftböjar- och ryggmuskulatur, samt i fem minuters pyramidtest som speglar konditionen. Studien är unik i det avseende att presentera en långtidsuppföljning för GIH:s hälsoprojekt, vilket tidigare inte har gjorts.

 • 248.
  Edman, Sebastian
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Söderlund, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Blomstrand, Eva
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Eva Blomstrands forskningsgrupp.
  Anabolic signalling in individual muscle fibres following resistance exercise in combination with amino acid intake: PO-2602018Ingår i: Exercise Biochemistry Review: Vol 1 No 5 (2018): Proceedings of IBEC 2018, Beijing, China (PO-201 -> PO-308), 2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Objective Human muscle consists of a mixture of fibres with different contractile and metabolic properties, type I (slow-twitch) and type II (fast-twitch) fibres. Little is known about the effect of anabolic stimuli, in particular nutrition, on the molecular response in the different fibre types. Here, we examine the effect of resistance exercise and essential amino acid (EAA) supplementation on mTOR signalling in individual type I and type II human muscle fibres.

  Methods Five strength-trained male subjects performed two sessions of leg press exercise (10 x 10 repetition at 62-85 % of 1RM). During exercise and recovery, the subjects ingested an aqueous solution with EAA (290 mg/kg) or flavoured water (placebo). Muscle biopsies were taken from the vastus lateralis before and 90 min after exercise. The biopsies were freeze-dried and single fibres dissected out and weighed (range 0.9 – 8 ug). The fibres were individually homogenized and analysed for proteins in the mTOR pathway using Western blot. Membranes were repeatedly stripped and fibres were identified as type I or type II following incubation with antibodies against the different myosin isoforms.

  Results Exercise led to a significant increase in mTOR and p70S6k1 phosphorylation and a fall in eEF2 phosphorylation, similar in both fibre types. There was a large variation between individual fibres; some fibres were highly activated whereas others were not activated at all despite the heavy exercise performed. Intake of EAA caused a 2- to 6-fold higher increase in mTOR and p70S6k1 phosphorylation in both type I and type II fibres as compared to intake of placebo, with no difference between the fibre types. The phosphorylation of eEF2 was not affected by intake of EAA. The total expression of p70S6k1 and eEF2 was 145% and 155% higher in type II than in type I fibres (P<0.05), respectively, whereas no difference between the fibre types was observed for mTOR protein.

  Conclusions The response to heavy resistance exercise regarding mTOR signalling was similar in type I and type II fibres in trained subjects, but with a large variation between single fibres of both types. Furthermore, ingestion of EAA enhanced the effect of resistance exercise on phosphorylation of mTOR and p70S6k1 in both fibre types.

 • 249.
  Edvardsson, Mia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Slingträning av nedre bålen: en väg tillbaka till löparslingan vid problem med löparknä?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar:

  Syftet med studien var att undersöka om slingträning av nedre bålen för individer med löparknä kan ge en reducering av skadeproblematiken.

  Syftet var även att studera om upplevelsen av smärta och begränsning i aktivitet förändrats hos dessa individer i en subjektiv bedömning. Löparknä innebär smärta på den yttre sidan av knät, mest vanligt hos löpare men även andra idrottare drabbas.

  Frågeställningar:

  • I vilken omfattning kan slingträning av nedre bålen för individer med löparknä ge en mer funktionell styrka och även större uthållighet?
  • Hur upplever individer med löparknä vid en subjektiv skattning att denna träning leder till en förändring av smärta och begränsning i aktivitet?

  Metod:

  Studien genomfördes som en kvantitativ experimentell studie, där en interventionsgrupp på sex löpare med löparknäproblem genomförde slingträning av nedre bålen. Detta skedde två gånger i veckan under sex veckor. Tester av funktionell styrka och uthållighet genomfördes den första veckan, efter tre veckor och efter sex veckor. Testerna innebar ett isometriskt test av höftabduktorer, ett balanstest på ett ben och att samtidigt sträcka sig framåt på samma sida, ett balanstest på ett ben med sträckning över huvudet i frontalplan, och ett test av svag länk vid sidliggande höftabduktion. En kontrollgrupp på fyra löpare utan skador genomförde enbart testerna vid samma tidpunkter. Därtill följde en subjektiv bedömning, i form av skattning på en skala 0-10, av hur individen upplevde smärta av löparknät, samt hur det begränsade hans/hennes aktivitet.

  Resultat:

  En signifikant förbättring över tid erhölls i både det skadade och friska benet hos interventionsgruppen i tre av testerna, närmare bestämt isometriskt test av höftabduktorer (51 %), balanstest på ett ben med sträckning över huvudet i frontalplan (8 %), och test av svag länk vid sidliggande höftabduktion (27 %). Ingen förändring erhölls hos kontrollgruppen.

  Slutsats:

  Denna studie tyder på att slingträning av nedre bålen för individer med löparknäproblem kan ge en mer funktionell styrka och även större uthållighet. Denna träning kan också vara orsaken till att deras upplevelse av smärta och begränsning i aktivitet tenderade att minska.

 • 250.
  Edwards, John
  et al.
  ICF Paracanoe Committee, Canada.
  Bjerkefors, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Rosén, Johanna S
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Tarassova, Olga
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Paracanoe2019Ingår i: Canoeing / [ed] Don McKenzie, Bo Berglund, Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2019, s. 106-115Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
2345678 201 - 250 av 1201
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf