Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 1280
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Bremec, Domen
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. SuperTrening.
  Very Heavy Resisted Sprinting: A Better Way to Improve Acceleration?: Effects of a 4-Week Very Heavy Resisted Sprinting Intervention on Acceleration, Sprint and Jump Performance in Youth Soccer Players2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim was to investigate the effects of heavy resisted and unresisted sprint training protocols and see its effects on sprint time, vertical and horizontal jumping and sprint mechanics.

  Youth male soccer players [n=27] participated in this study, they were all individually assessed for the horizontal force-velocity profile using two unresisted sprints and load-velocity profile using four progressively resisted sprints (25%, 50%, 75% and 100% body mass). For all sprints an isotonic braking device was used. They also performed vertical and horizontal jumps, counter-movement jump (CMJ) was used for the former and standing long jump (SLJ) for the latter. They were put in three groups (RST: resisted sprint training; UST: unresisted sprint training and TAU: control group – “training as usual”). Athletes performed a 4-week training intervention (5x20m resisted sprint group; 8x20m unresisted sprint group) and were tested 7 days after completing their final training session.

  Only RST improved all sprint times (T30, T20, T10, T5) substantially (-4.2% to -7.9% in split times) and provided trivial or small changes in sprint mechanics. The small changes were seen in sprint mechanical parameters of RFmax, Pmax and F0. UST only showed trivial effects in those parameters, while TAU showed a small decrease in both Pmax and Vmax. Regarding the jumps, RST and UST both showed a small increase in standing long jump and a trivial effect in counter-movement jump, while TAU decreased in both.

  Main conclusion is that resisted sprinting has proven to be a worthwhile method to improve acceleration and sprint performance and can be used by practitioners across a wide array of sports. It also improved jumping performance and sprint mechanical outputs, which point toward an improvement in better application of force in a horizontal direction.

 • 152.
  Broby, Sara
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Återgår barn och ungdomar till idrott efter främre korsbandsrekonstruktion?: En systematisk litteraturstudie om aktivitetsnivå och återgång till idrott2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna studie är att beskriva och granska de studier som har undersökt aktivitetsnivå och återgång till idrott hos barn och ungdomar med främre korsbandsrekonstruktion.

  Metod

  Denna föreliggande studie är en deskriptiv systematisk litteratur studie med kvantitativt perspektiv. Litteratursökningar utförde under perioden januari - april 2015 i de fyra databaserna PubMed, CINAHL, SweMed+ och reSEARCH för perioden 1995-01-01 tom 2015-04-17. Totalt inkluderades 18 vetenskapliga artiklar.

  Först utfördes en granskning av den metodiska kvaliteten för varje enskild artikel.

  Till hjälp för att bedöma den metodiska kvaliteten användes mallen för kvalitetsgranskning av observationsstudier del A bilaga 3 från SBU. Slutligen bedömdes graden av evidensstyrka enligt SBU vilket avser det samlade vetenskapliga underlaget för alla 18 inkluderade artiklar.

  Resultat

  En artikel påvisade ett lågt skattat medelvärde graderat med Tegner aktivitetsskala. Medelvärdet var fyra före operation och efter operation 3.9. Totalt 14 artiklar påvisade ett högt skattat medelvärde med Tegner aktivitetsskala mellan 5-9 vid uppföljning. Två av de granskade artiklarna påvisade att alla inkluderade barn återgick till sin idrott och till sin tidigare aktivitetsnivå. Samtliga artiklar hade en medelhög kvalitet och evidensstyrkan var begränsad.

  Slutsats

  Forskning angående barn med främre korsbandsrekonstruktioner, aktivitetsnivå och återgång till idrott är otillräcklig och få till antalet. Resultatet av inkluderade artiklar påvisar att aktivitetsnivån är hög så väl som återgången till idrott. Men kvaliteten på alla inkluderade, studier var låg så evidensstyrkan är begränsad. Ytterligare forskning behövs med god kvalitet.

 • 153.
  Brobäck, Monika
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Samband mellan anterior knälaxitet och funktion vad sport- och fritidsaktiviteter samt knärelaterad livskvalitet efter främre korsbandsrekonstruktion: en jämförelse mellan män och kvinnor2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna studie var att klarlägga om det finns något samband mellan anterior knälaxitet, mätt med KT-1000, och "funktion i sport och fritid" respektive "knärelaterad livskvalitet", enligt Knee injury and Osteoarthrits Outcome Score (KOOS), 6-8 månader efter en främre korsbandsrekonstruktion. Ett annat syfte var att studera om det föreligger någon könsskillnad avseende dessa parametrar.

  Metod

  Denna undersökning är baserad på ett prospektivt insamlat registermaterial från Svenska korsbandsregistret samt från Capio Artro Clinic´s IT-register avseende patienter som genomgått främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft.

  Urvalet av patienterna (18-35 år) gjordes konsekutivt under åren 2010-2011 bland de ortopedkirurger som gjort flest antal operationer under denna period, vilket kom att omfatta 427 patienter. Baserat på inklusions- och exklusionskriterier kvarstod 100 patienter. En powerberäkning visade på behov av 58 patienter, 29 män och 29 kvinnor. En jämn fördelning, mellan män och kvinnor gjordes genom lottning. Anterior knälaxitet utvärderades med KT-1000 och "funktion i sport och fritid" samt "knärelaterad livskvalitet" med KOOS, 6-8 månader efter operation.

  Resultat

  Resultaten visade att anterior knälaxitet minskade i det opererade knäet samt att KOOS delskalor, "funktion i sport- och fritid" samt "knärelaterad livskvalitet" förbättrades. Inget samband kunde påvisas mellan anterior knälaxitet "funktion i sport- och fritid" och "knärelaterad livskvalitet", oavsett kön.

  Slutsats

  Vid utvärdering 6-8 månader efter främre korsbandsrekonstruktion påvisades inga signifikanta könsskillnader, varken gällande minskad knälaxitet eller förbättrad "funktion i idrott och fritid" respektive "knärelaterad livskvalitet".

  Inget samband förelåg mellan anterior knälaxitet och "funktion i sport- och fritid" samt "knärelaterad livskvalitet" enligt KOOS.

 • 154.
  Broman, Gi
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Börjeson, Carl-Olof
  Lundin, Claes-Allan
  Med friska slag: om golf och hälsa2005Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Denna bok beskriver och förklarar golfens positiva medicinska och hälsobefrämjande effekter och hur golf inverkar på livskvalitet och välmående. Golfens effekt på olika ohälsotillstånd såsom högt blodtryck, högt kolesterolvärde och vuxendiabetes behandlas. Boken beskriver också en hälsosam golfsving, tipsar om sätt att bemästra ledbesvär och ger goda råd om mat och dryck under en 18-hålsrunda. Med friska slag är en bok för aktiva och blivande golfare som vill få bekräftat den medicinska nyttan av regelbundet golfspel. Den är skriven på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt vilket tillsammans med en medicinsk ordförklaringslista gör den tillgänglig för alla. Den ger också ett gott stöd för läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och idrottslärare som behöver ett inspirerande uppslagsverk i ämnet golf och hälsa.

 • 155.
  Bronse, Anna
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Waller, Catherine
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  En jämförelse mellan lågaktiva och högaktiva barn och ungdomar gällande idrott: Hur upplever de sitt hälsoläge?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Studiens syfte var dels att jämföra/undersöka vilken inställning normalviktiga fysiskt lågaktiva barn har till idrott och fysisk aktivitet med fysiskt aktiva normalviktiga barn, dels att undersöka barnens inställning till egen upplevd hälsa/eget hälsoläge.

  • Hur skiljer sig normalviktiga fysiskt lågaktiva barns inställning till idrott och fysisk aktivitet sig mot normalviktiga fysiskt högaktivas?

  • Hur skiljer sig normalviktiga fysiskt lågaktiva barns upplevelse av/vid idrott och fysisk aktivitet sig mot normalviktiga fysiskt högaktivas?

  • Hur bedömer normalviktiga fysiskt lågaktiva barn sitt hälsoläge jämfört med aktiva?

  • Vilka omgivningsfaktorer, till exempel föräldrars och kompisars inställning till fysisk aktivitet, har betydelse för barnet?

  Metod

  Barnen i studien valdes ut från det tidigare genomförda projektet STOPP (Stockholm Obesity Prevention Project). Studiens två grupper bestod av de 20 % minst aktiva respektive 20 % mest aktiva, baserat på accelerometri. Barn i åldersintervallet 11.5 år -15 år valdes ut. Ett antal frågor från frågeformuläret som användes i Skolprojektet 2001 användes, och tillsammans med ytterligare tillägg konstruerades en ny postenkät. Enkäten skickades ut och 78 st barn (60.5 %) svarade.

  Resultat

  Ingen skillnad förekom avseende inställningen till idrott och fysisk aktivitet mellan fysiskt lågaktiva och högaktiva barn. Upplevelsen av/vid idrott och fysisk aktivitet skiljde sig mellan grupperna. Av de fysiskt aktiva barnen kände sig fler ”duktiga” jämfört med de lågaktiva barnen som oftare kände sig ”utanför”. I fråga om hälsoläget, mådde lågaktiva barn fysiskt sämre än högaktiva. Inga skillnader erhölls gällande den psykiska hälsan. Gällande omgivningsfaktorer, sågs ingen skillnad vad gäller familjestöd och föräldrarnas inställning till idrott och hälsa. Skillnad mellan grupperna fanns gällande kompisarnas aktivitetsvanor. De högaktiva barnens kompisar idrottade regelbundet.

  Slutsats

  Det finns ett samband mellan aktivitetsnivå och upplevd fysisk hälsa. Fysiskt lågaktiva barn upplever sig må dåligt. Samband mellan barnets fysiska aktivitetsnivå och kompisarnas finns. Hur barnen känner sig när de har idrott och hälsa, skiljer sig markant mellan grupperna.

 • 156.
  Brozén, Linn
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lindström, Jenny
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Varför inte engagera sig – när man kan?: En intervjustudie om varför få före detta elitsatsande kvinnor finns på ledande positioner i svensk tennis2006Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka bristen på kvinnor på ledande positioner i svensk tennis och vi har använt oss av följande frågeställningar: Varför finns det så få före detta elitsatsande kvinnor på ledande positioner i svensk tennis? Finns det något intresse från de före detta elitsatsande kvinnorna att vara en del av svensk tennis? Vad kan de före detta elitsatsande kvinnorna bidra med till tennisen? Vad upplever de få före detta elitsatsande kvinnor som finns på ledande positioner idag? Vilka argument finns för jämställd tennis och finns det före detta elitsatsande män på ledande positioner i svensk tennis? Vad tycker en man på ledande position om att så få före detta elitsatsande kvinnor inte finns på ledande positioner?

  Metod

  Vi valde att först granska hur många före detta elitsatsande kvinnor och män som är aktiva i svensk tennis idag för att få en tydlig bakgrund till problemområdet. Detta har genomförts genom en kvantitativ studie, och en genomgång av skriftligt källmaterial. Vi har även utfört en kvalitativ intervjustudie med 8 före detta elitsatsande kvinnor och 1 man.

  Resultat

  Det finns före detta elitsatsande män på ledande positioner och orsaken till att det i princip bara finns män och inte före detta elitsatsande kvinnor, är den homosocialitet som råder i svensk tennis. Alla kvinnor kan bidra med kunskap och erfarenhet, men få vill göra det på grund av homosocialiseringsproblematiken. De få före detta elitsatsande kvinnor som finns på ledande positioner, beskriver samma erfarenheter som de kvinnor som inte finns på ledande positioner, vilket visar att förändringar inte har skett i svensk tenniskultur.

  Slutsats

  Det finns få före detta elitsatsande kvinnor i svensk tennis, men överhuvudtaget lyser kvinnorna med sin frånvaro. Svensk tennis måste börja arbeta aktivt med jämställdhet och ta tag i homosocialiseringsproblemet. Fler kvinnor på ledande positioner gynnar svensk tennis i form av ökade intäkter både från RF-bidrag och från övriga verksamhetsintäkter. Jämställd könsfördelning ger dessutom ett bättre arbetsklimat eftersom vi får in både kvinnligt och manligt synsätt i verksamheten.

 • 157.
  Brun Sundblad, Gunilla
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lundvall, Suzanne
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Engström, Lars-Magnus
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Studenter tar plats i SIH-projektet2013Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 22, nr 1, s. 20-24Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I drygt tio år har SIH-projektet kartlagt ungas upplevda hälsa, fysiska status och aktivitetsgrad, och dessutom skolämnet idrott och hälsa. Studenter vid GIH har medverkat i projektet och bidragit med forskningsdata. I artikeln presenteras aktuella resultat och hur projektet har integrerats i studenternas utbildning samt vetenskapliga skolning.

 • 158.
  Bruzelius, Ted
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  von Tell, Fredrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hälsa - men för vem?: en jämförande studie om elever och lärares uppfattningar om hälsodelen i Idrott och hälsa2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Vårt syfte med denna studie är att jämföra idrottslärares och elevers uppfattningar om hälsodelen i ämnet Idrott och hälsa. De frågeställningar vi använde för att uppfylla detta var: Hur stor del av undervisningstiden används till att behandla hälsodelen i ämnet idrott och hälsa? Vilken typ av undervisning anser elever och lärare används för att täcka in hälsodelen i ämnet Idrott och hälsa?

  Metod: Vi har i vår studie använt oss av en enkätmetod för att få en övergripande bild av jämförelsen. Vår enkät tar upp de hälsodelar ämnet Idrott och hälsa kan innehålla och är utarbetad utifrån forskningsläget samt vår pilotstudie. Enkäten delades, efter samtycke med både skolorna och föräldrarna, ut till 205 elever och nio lärare på fyra olika skolor.

  Resultat: Elever anser att skador, näringslära och stresshantering är de mest väsentliga momenten inom hälsodelen medan lärarna tycker att näringslära social kompetens och hygien är viktigast. Båda grupperna anser att friluftsliv och skador är två av fyra moment som tillämpas flitigast i undervisningen. Elevernas övriga två är fysiologi och näringslära medan lärarnas är hygien och social kompetens. Hälsodelen nyttjas i både teoretisk och praktisk form, dock med olika åsikter om hur mycket hälsa den praktiska delen inkluderar. Majoriteten av undervisningen bedrivs i gymnastiksalen men även temadagar och andra lärare bidrar med kunskap. I övrigt anser eleverna att hälsoundervisningen på lektionerna består av korta genomgångar och att den kommer påverka deras framtida hälsa positivt. Lärarna menar att kursplanen är luddig och att detta komplicerar undervisningen inom hälsa. Även tidsbristen försvårar arbetet då de vill maximera den fysiska aktiviteten på idrottslektionerna.

  Slutsats: Det finns både likheter och skillnader mellan elever och lärares syn på hälsodelen i Idrott och hälsa. Båda grupperna anser hälsodelen nödvändig men diffus. En annan gemensam nämnare är att tidsbristen är en bidragande orsak till att hälsodelen får mindre uppmärksamhet. För att lösa detta vill eleverna ha mer teori i samband med den praktiska undervisningen medan lärarna har tankar om att dela upp ämnet i två ämnen. Både lärarna och eleverna ansåg att hälsa på idrotten nyttjas i både teoretisk och praktisk form och mest i gymnastiksalen. Det rådde dock delade meningar på vad som undervisades och vad som var viktigast inom hälsodelen. En bättre kommunikation mellan elever och lärare samt en tydligare kursplan tror vi hade hjälpt elever att få ett bestående intresse för sin hälsa.

 • 159.
  Buck, Daniel
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Seasonal changes in various performance measurements in ice-hockey players2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aim: Ice-hockey is an intermittent team sport that requires a composite physique of the players throughout the entire hockey season. The purpose of this study was to examine how a novel 20 minutes intermittent all-out cycling test (20MIAO), simulating a period of ice-hockey, correlates with an on-ice Skating Multistage Aerobic Test (SMAT) and other off-ice test results, and how the performance changes through the competitive season in an elite Norwegian ice-hockey league.

  Method: 15 elite male ice-hockey players (19±1 yrs. age; 81±8 kg; 181±7 cm; 13±3 yrs experience) from the local senior and junior (U20) elite teams were recruited and tested at pre-, mid- and post-season.  Subjects were initially tested pre-season by their respective teams on the 3000 m run, 40 m sprint and 1RM squat strength, before being tested pre-, mid- and post- season on the 20MIAO test, the SMAT (60 s work/30 s rest), a continuous incremental V̇O2max test on cycle ergometer and vertical jumps (squat jump (SQJ) and countermovement jump (CMJ)) as an indicator of lower body strength. The 20MIAO test consisted of 10x35 s all-out Wingate tests interspersed by 100 s of passive rest.  Information on matches and training during the entire competitive season was collected.

  Results: The 20MIAO test showed very high correlation with both V̇O2max test (r=0.88), 3000 m performance (min/kg, r=-0.86) and SQJ (r=0.75). When comparing to the estimated V̇O2max of the on-ice SMAT, the 20MIAO (r=0.88), V̇O2max (r=0.92) and 3000 m performance (r=-0.88) displayed a very good relationship at pre-test. 1RM squat (r=0.76) and CMJ mean power (r=0.77) correlated very well with skating speed. Performance of the SMAT was the only test showing significant seasonal changes when analysed by corrected repeated measures ANOVA. Post-hoc analysis found skating speed to improve only in the first half of the season (p=0.00, d=2.43) . The 20MIAO was the only test showing a decrease in the second half of the season, but only in the senior group (p=0.03, d=1.3). The decline in performance in the senior group was related to indications of less time spent on training and more on matches compared to the juniors.

  Conclusion: The 20MIAO was very strongly related with on-ice and off-ice tests of aerobic capacity as well as vertical jumps, showing the mixed properties of the test. The 20MIAO test found a decrease in performance in the last part of the competitive season that was not measured by other tests. The use of an intermittent all-out test could be valuable to include as part of the teams test batteries as it appears to display other factors than incremental or continuous on- or off-ice tests. Special attention should be given to maintaining high-intensity intermittent exercise as well as lower body strength throughout the season.

 • 160.
  Burman, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Idrott och Hälsa: Bara idrott? Eller hälsa ur ett livslångt perspektiv2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för vad det är som gör att vissa elever inte deltar i undervisningen. Även att få en tydligare bild av hur elever själva uppfattar ämnet idrott och hälsa.

  1. Hur kan idrott och hälsa som ämne bidra till välbefinnande för elever i skolan?

  2. Blir barn och ungdomar stimulerade av spontanidrott och vardagsmotion i undervisningen?

  Metod

  Denna studie har genomförts kvalitativt med intervjuer på elever i årskurs 8 på en förortsskola i Stockholmsområdet, 4 stycken elever i årskurs 8 har intervjuats, som valdes ut i samråd med min VFU handledare som passade in på min beskrivning, två stycken flickor och två stycken pojkar valdes. En flicka och en pojke utövar någon form av fysisk aktivitet på fritiden och en flicka och en pojke utövar ingen form av fysisk aktivitet på fritiden.

  Resultat

  Alla som intervjuades hade olika bild på idrott och hälsa ämnet och vad det hade för syfte att lära ut, vid vidare utfrågning så svarade de att ämnet skulle lära ut idrott i form av olika sporter där ingen av de intervjuade valde att fokusera på ordet hälsa och dess betydelse. Ingen av de intervjuade visste vad spontanidrott och vardagsmotion var men kunde hålla med om att skolan skulle undervisa inom detta och få ökad förståelse för detta.

  Slutsats

  Elever på skolan väljer att inte delta i undervisningen på grund av bristande intresse för ämnet. De upplever att tävlingsmomenten förstör glädjen av att röra sig och vill ha mer lek och andra typer av tävlingar där det inte är så likt idrottsgrenen. Eleverna önskar mer teoretiska inslag där man då kan få mer utrymme och möjligheter att trycka på hälsoaspekter inom idrott för att lära sig ta hand om sig själv ur ett livslångt perspektiv.

 • 161.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Aesthetic learning processes – feelings and sensations of skate- and snowboarding2008Ingår i: Designs for learning: Defining the field, 2008, s. 1-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Skateboarding and snowboarding are practices loaded with symbolic expressions. They are also activities profoundly understood as physical. This paper will investigate the narrated impressions of these activities – in other words the expressions of impressions. Skateboarding and snowboarding are discussed as aesthetic learning processes, which to a large extent are both bodily and informal. The paper builds on ethnographic fieldwork and cultural analysis. Kirsten Drotner’s theory of aesthetic practices is used as a starting point. Aesthetic practices/production works on three levels: the individual, the social and the cultural. The individual level is characterised in terms of emotional intensity and corporality. The sensation is described as so encompassing that it becomes ones life, ones identity. The body is acutely present in these descriptions. It is the body that experiences, and it is there that the sensation of riding comes alive.

 • 162.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Balancing the senses: Experiences of learning in indoor skateboarding2010Ingår i: Designs for learning: A new conceptualization of learning, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Indoor skate parks are purpose built environments for physical activity and bodies in motion. These settings are designed places of learning in both social and material respects. Skate parks in Sweden are usually large halls in buildings previously used for industries, now filled with wooden and sometimes concrete constructions. The solid and rough material consolidates the environment as hard and durable. Ceilings are most often high which influence the acoustics. The sound level is elevated from the noise of board riding on the wooden constructions, besides music from loud speakers adds to the aural experience. In spite of, or thanks to, the strident soundscape it is common by skateboarders to use a personal music device such as an mp3-player or the equivalent when skateboarding. The purpose of this paper is to discuss sensory and affective learning processes in relation to indoor skateboarding. In focus is the crossroads between senses, affect, place and learning. Empirical results are drawn from an ongoing ethnographic study on predominantly female skateboarding, embodied knowledge and board sport culture. The empirical material consists of field notes (in written, auditory and visual form), interviews and examples from media such as videos, magazines and internet pages. The aural sense and its capacity to include and exclude other sensory experiences, mainly balance, is examined and associated with affective incitement. Sharing and non-sharing spaces and experiences are discussed. The paper draws theoretically in large from the anthropological research on the senses in culture, and the psychology of affect. In addition the paper pays particular interest to the idea of “the risk of experience that is learning” (Ellsworth 2005).

 • 163.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Brädsporten drar in i den vetenskapliga världens finrum: recension av boken Skateboarding: Subcultures, sites and shifts / Kara-Jane Lombard (red), 20162016Ingår i: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, artikel-id 26 oktoberArtikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 164.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Dialogues of Dominance and Division: Skaters and Skater Girls Juxtaposing Gender2010Ingår i: Centers and Peripheries in Sport: Part 2.The Development of Women Sport: Separate but not Equal / [ed] Aage Radmann, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Skateboarding is known as a predominately male activity; however, there are female skateboarders and they are growing in number internationally. The purpose of this paper is to analyse how female gender and feminist issues appear and are negotiated by female skateboarders in ethnographically documented dialogues in a local setting. The dialogues are historically, socially and culturally contextualised invoking mediated discourses on female skateboarding. My assumption is that mediated discourses interact with local practice in an intricate way. This paper will hopefully shed some light on this interaction as well as works on femininity (and masculinity) in skateboarding and other board sports. In addition how female attendance is promoted. Theoretically, the paper draws on post structurally influenced cultural studies and theories of gender. The paper discusses practices of gender division and images of girls and women in board sports and their media from a feminist perspective. In this context, inviting pain as a girl has been interpreted as a way of challenging unappreciated forms of femininity. Accidents and falls are portrayed in niche media, both in print and television programmes, as evidence of courage and authenticity. However, there are alternatives to the aggressive femininity in recent media forms, such as blogs and personal web pages. But replacing one alternative of femininity with another raises new questions. The ambiguities of discourses put girls and women in a position where they are empowered subjects using their own micro-media, and, at the same time, tend to preserve ‘the separate-and-different-cultures model’ when it comes to gender.

 • 165.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för individ, omvärld och lärande (IOL).
  Fostran och friheten.: Om skateboardkulturens informella skolning2007Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, nr 2, s. 45-49Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 166.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Från skateboard till e-sport2008Ingår i: Idrottsforum.org, ISSN 1652–7224, s. 4-Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I samband med att idrottsforskningen i ökande utsträckning fokuserar sportens stjärnor har ett intresse växt fram för vad som händer med elitidrottare efter det att sportkarriären är över. Det är uppenbart att övergången från kändis till föredetting är plågsamt och svårhanterbart för många. Men internationell sport erbjuder också många exempel på framgångsrika civila karriärer. Tony Hawk är ett bra exempel. Hawk var världsstjärna inom skateboard på 1980- och 90-talen, och trots dess subkulturella karaktär var hans stjärnstatus enastående där sådant räknades. Hawk drog sig tillbaka 1999 som sann legendar, och två år senare kom hans självbiografi, Hawk: Occupation Skateboarder (HarperCollins, skriven med Sean Mortimer). I Åsa Bäckströms kunniga och intresseväckande recension följer vi Tony Hawk från tiden som tanig och mobbad skolgrabb, över tiden som skateboardkung, till efterkarriären som dataspelsutvecklare – bland annat – och under tiden tvåbarnsfar med två olika fruar och gift en tredje gång. Underhållande och lärorikt, tycker vår recensent, som också följer upp historien efter det att boken publicerades. Och visst är det lite speciellt, det där amerikanska, den klassiska framgångssagan med lyckligt slut.

 • 167.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Good ethnography smells bad: On aesthetic experience in qualitative research2008Ingår i: Sveriges antropologförbunds årliga konferens (SANT): Visuell kultur, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aesthetic learning processes are being notified in current Swedish pedagogical research. The philosophical term aesthetics is used in multiple modes, some of them borrowing an agenda from the studies of fine art, some more with inspiration from cultural studies and popular culture. In this emerging field both ethnography and every-day-aesthetics are in focus. Despite new ways of doing ethnography the results still tend to look (!) like traditional ethnography. Field-notes saturated with sensuous and stinking data; e.g. moist socks, sweaty t-shirts and car fumes, still tend to depend upon written texts and photography as scientific proof. Moreover ethnography is still judged against a positivistic framework drawing from natural science. Is a change required? And in that case, can the future of visual anthropology challenge this hegemonic scientific paradigm?

 • 168.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Idrottsliga inkräktare: Recension av Bolin & Granskog (2003) Athletic intruders:  ethnographic research on women, culture, and exercise2011Ingår i: idrottsforum.org, ISSN 1652-7224Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En djupdykning i SUNY-förlagets backlist har ådagalagt tre angelägna titlar som inte tidigare kommit med i forumets recensionsverksamhet men som trots att de fått några år på nacken av tjänstgörande recensionsredaktör bedömts som angelägna att lyfta fram. I november 2010 recenserade Ingela Kolfjord Mike Messners Out of Play, (2007), och Pirkko Markulas antologi Feminist Sport Studies från 2005 recenseras av Helena Tolvhed på annan plats i denna uppdatering. Äldst av de tre var antologin Athletic Intruders: Ethnographic Research on Women, Culture, and Exercise från 2003, med Anne Bolin och Jane Granskog som redaktörer (State University of New York Press). Vi applåderar SUNY Press för en föredömlig lagerhållningsstrategi (möjlig tack vare print on demand-tekniken), och gläds åt att vi hittade totalt rätt i val av recensent, nämligen Åsa Bäckström, som just då var redo att läsa just denna bok. I en föredömligt välskriven, initierad och intresseväckande recension ser hon bortom de lite ålderstigna referenserna och diskuterar metod, empiri och, inte minst, feminismens historia.

 • 169.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för individ, omvärld och lärande (IOL).
  Lekar för nytta och nöje: Recension av Hanran, Stephanie J. & Teresa B. Carlson, 2006, Game Skills: A Fun Approach to Learning Sport Skills.2007Ingår i: Idrottsforum.org, ISSN 1652-7224Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Åsa Bäckström är noga med att påpeka att hon inte är den bäst lämpade recensenten för den bok tjänstgörande redaktör valde att skicka henne, nämligen Game Skills: A Fun Approach to Learning Sport Skills av Stephanie J. Hanrahan och Teresa B. Carlson (Human Kinetics). Hon är inte idrottslärare och inte idrottsledare. Och boken avser att vara en inspirationskälla för just lärare och ledare inom idrott och fysisk aktivitet, en idébank för att hålla elever och studenter sysselsatta med lekar och spel och samtidigt ha roligt. Vår recensents specialkompetens, skriver hon, lämpar sig bättre för att göra en kulturanalys av boken. Och just en tilltalande kulturanalytisk ton är det som präglar hennes fylliga, problematiserande och intresseväckande recension. Game Skills presenterar dryga hundratalet ”lekar” för deltagare i varierande åldrar, med detaljerade instruktioner, lättfattligt, och med glimten i ögat. Boken lämpar sig väl, menar Bäckström, för blivande idrottslärare eftersom den också erbjuder en nyttig lektion i engelska. Men hon skulle nog först se vad den svenska litteraturen på området kan erbjuda innan hon själv tog in den i undervisningen.

 • 170.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Med kultur som förstoringsglas: Anglosfäriska texter om kvinnor och ”action”-sport: recension av boken 'Women in Action Sport Cultures: Identity, Politics and Experience', red. Holly Thorpe & Rebecca Olive (2016)2017Ingår i: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, artikel-id 23 novemberArtikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 171.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Sinnlig, skamlös och stolt - om kvinnlig svensk skateboardåkning.2009Ingår i: Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige 2009, Linköping: ACSIS, Linköpings universitet , 2009, s. 91-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Det har skett ett antal vändningar inom samhällsvetenskaplig forskning på senare tid. En sådan vändning har beskrivits som kroppslig, och som en konsekvens därav kan vi enligt somliga idag också tala om en sinnlig revolution. Skateboardåkning är en synnerligen fysisk aktivitet där kroppens sinnen används i hög grad. Ljudet av hjulen mot underlaget indikerar till exempel materialets beskaffenhet och brädans fart för utövaren. I den här presentationen diskuteras (kvinno-)kroppens upplevelse av skateboardåkning. I kroppen omsätts omgivningens arkitektur till sinnlig upplevelse och affekt. Där möts den fysiologiska känslan och den sociokulturella. Kroppar uttrycker och gör. De lyckas och misslyckas. De strålar av lycka och böjer sig i skam. Teoretisk inspiration hämtas från Tomkins bland andra.

 • 172.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Sinnligt kunnande och lärande: Balans och proprioception ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv2011Ingår i: Kulturstudier, kropp och idrott: Perspektiv på fenomen i gränslandet mellan natur och kultur / [ed] Helena Tolvhed & david Cardell, Malmö: Idrottsforum , 2011, s. 193-210Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 173.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Skateboard girls: On power, senses and affective embodiment.2009Ingår i: ESA 2009.: European Society or European Societies?, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As one of the many claimed turns in social sciences lately, we experience (sic!) a corporeal one and as consequence we now know of a sensual revolution. Within that framework this paper discusses female skateboarding and its sensuous appearance. Female skateboarders in Sweden are using their bodies to negotiate power. In so doing their performing bodies are sensing subjects but also sensational objects. Bodies are where senses and affect meet with cultural and social assumptions. Bodies express and perform, bodies fail and succeed, bodies beam in pride and are put in place. Theoretical inspiration comes from various areas such as girlhood studies, the anthropological research on the senses in culture, and the psychology of affect.

 • 174.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Style in physical activity2008Ingår i: Bonds and Communities. Young people and their social ties.: The 10th Nordic Youth Research Information Symposium, 2008, s. 58-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aesthetic expressions in youth culture have been studied extensively. For the British CCCS and its followers the concept of style is regularly used to explain dress codes, hair fashion and other physical appearances. Sub culture is an often-used term, which enclose these types of expressions, in addition frequently connected to certain kinds music. Lately a growing number of studies on sub culture and sport have been presented. This implies an interest in a slightly different aspect of style – the one focusing more on style in physical activity. The leaderless boarding culture revolves primarily around style and physical bodily activity, in contrast to punk for example, which is held together by style and music. Thus it can be argued that identity through board sports is more clearly incorporated through physical performance. This presentation attempts to fill some of the gap in research around style in physical activity. It focuses bodily aesthetic expressions in skateboarding and the concept of style in relation to the moving body. Style in both senses mentioned above, communicates and creates both bonds and communities. Building on empirical studies on skateboarding in Sweden between 1978-2002, it is argued that also style in physical activity is significant for the construction of cultural and social values. Moreover style in this sense has a highly performative aspect.

 • 175.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Tangible transitions in skateboarding2019Ingår i: Pushing Boarders: Academic Forum, Malmö, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Drawing from two long-term ethnographic studies on skateboarding, this presentation will discuss skateboarding as a spatial and multi-sensorial practice where learning and knowing is formed along pathways of movement. I will particularly focus on bowl riding, the particular type of skateboarding practice taking place in so called pools or bowls. The ability to practice bowl riding successfully, requires technical skills which include engaging with material transitions and smooth surfaces, balancing on a moving skateboard, and constantly shifting bodily position. It requires both emplaced knowing and moving. I will address how this skillful mobility and perceptive competence is expressed in two ways: 1) through verbal explanations and 2) as informally demonstrated by bowl riding skateboarders. The research informing this chapter is located in the emerging field of movement culture studies. Theoretically, it is positioned in the intersecting space of anthropology, human geography and pedagogy inspired by recent arguments of a shift from embodiment to emplacement. Consequentially, the conceptualization of a moving body in a moving world, i.e. emplaced via its senses in a sociocultural and spatiotemporal environment, requires re-thinking regarding how bodies in context knows, teaches and, learns.

 • 176.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Tjejskate: Om frihet, jämlikhet och systerskap2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 177.
  Bäckström, Åsa
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Book, KarinMalmö universitet.Carlsson, BoLinnéuniversitetet.Fahlström, PGLinnéuniversitetet.
  Sport management. Del 2: Styrning och samhällsengagemang inom svensk idrott.2019Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Idrottens landskap förändras. Två tendenser är särskilt tydliga – professionalisering och kommersialisering. I den här boken beskrivs bland annat hur dessa tendenser tar sig uttryck i relation till hur idrotten styrs. Styrning handlar om makt. Det är både viktigt och intressant att synliggöra och granska vilka som har den makten, hur den utövas och vilka konsekvenserna blir. Med makt följer också ansvar. Inom svensk idrott yttrar sig ansvarstagandet genom ett väl förankrat samhällsengagemang.

  Sport management handlar om att planera, organisera, leda och utvärdera idrott. Sedan femton år tillbaka finns universitetsutbildningar som tar det här kunskaps- och forskningsområdet på största allvar. De flesta författarna i den här boken har varit med och byggt upp dessa utbildningar. De har också forskat och undervisat inom området och på så vis bidragit till fältets expansion och vetenskaplighet såväl i Sverige som internationellt.

  Boken är den andra i en serie om tre böcker om sport management i Sverige. Det är den andra aktuella boken om sport management på svenska. Det är också den andra boken som tar utgångspunkt i svenska förhållanden.

  För professionella inom idrottens administrativa värld och för förtroendevalda inom idrottens organisationer är det här en oumbärlig bok. Den ger bland annat svar på frågorna: Varför ger kommuner ekonomiskt stöd till byggandet av lokala arenor, och har de juridisk rätt att göra det? Hur kommer det sig att idrottsorganisationer så intresserade av sociala projekt, och varför riskerar många av dessa att hamna på projektkyrkogården?

 • 178.
  Bäckström, Åsa
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Book, KarinMalmö universitet.Carlsson, BoLinnéuniversitetet.Fahlström, PG
  Sport management: Idrottens organisationer i en svensk kontext. Del 12018Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Idrottens landskap förändras. Två tendenser är särskilt tydliga: professionalisering och kommersialisering. I den här boken beskrivs hur dessa tendenser tar sig uttryck i relation till hur idrotten organiseras. Det handlar om nya sätt att organisera idrott, som skapar såväl nya förutsättningar som utmaningar. Inte minst utmanar dessa nya organisationsformer rådande sätt att betrakta idrott.

  Sport management handlar om att planera, organisera, leda och utvärdera idrott. Sedan drygt femton år tillbaka finns universitetsutbildningar som tar det här kunskaps- och forskningsområdet på största allvar. Författarna i den här boken har varit med och byggt upp dessa utbildningar. De har också forskat och undervisat inom området och på så vis bidragit till fältets expansion och vetenskaplighet såväl i Sverige som internationellt.

  Boken är den första i en serie om tre böcker om sport management i Sverige. Det är den enda aktuella boken om sport management på svenska. Det är också den enda boken som tar utgångspunkt i svenska förhållanden.

  För professionella inom idrottens administrativa värld är det här en oumbärlig bok. Den ger bland annat svar på frågorna: Varför ser idrottens svenska organisationer ut som de gör? Hur kommer det sig att den ideella idrottsrörelsen blivit så stark i Sverige? Varför sitter fler män än kvinnor på styrande positioner inom idrotten? Och har det någon betydelse att barngympan organiseras av ett kommersiellt företag?

 • 179.
  Börjesson, Mats
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms och Mats Börjessons forskningsgrupp.
  Forssblad, Magnus
  Karlsson, Jon
  Univ Gothenburg, Gothenburg, Sweden..
  Can you feel the real paper?2015Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 49, nr 22, s. 1419-1420Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 180.
  Börjesson, Mats
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms och Mats Börjessons forskningsgrupp.
  Forssblad, Magnus
  Karlsson, Jón
  Looking back over 20 years of sports medicine prevention and treatment: progress, but still a lot to achieve.2015Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 49, nr 22, artikel-id 1421Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 181.
  Börjesson, Mats
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms och Mats Börjessons forskningsgrupp.
  Karlsson, Jon
  Ethical dilemmas faced by the team physician: overlooked in sports medicine education?2014Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 48, nr 19, s. 1398-1399Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The authors reflect on the ethical issues facing team physicians in soccer. They argue that sports ethics may have been overlooked in sports medicine education. The ethical issues highlighted by the authors include the substitution of star players, the return of soccer players following concussion and the importance of collaboration between team physicians and team managers.

 • 182.
  Börjesson, Mats
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms och Mats Börjessons forskningsgrupp.
  Karlsson, Jon
  Swedish sports medicine is alive and well!2014Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 48, nr 19, s. 1397-1397Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  An introduction is presented in which the authors discuss various reports within the issue on topics including exercise, concussion and sports ethics.

 • 183.
  Börjesson, Mats
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms och Mats Börjessons forskningsgrupp.
  Karlsson, Jón
  Lagläkarens många dilemman2014Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 23, nr 2, s. 38-42Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hur hanterar egentligen en lagläkare sin dubbla lojalitet, mellan omsorgen om spelarnas hälsa och en förståelse för klubbens sportsliga ambitioner? En lagläkare möter många och skilda etiska dilemman både på och utanför planen. Du gör en läkarundersökning i samband med att en ny spelare ska skriva på för klubben. Du vet att styrelsen och tränaren har stora förväntningar på spelaren. Det lukrativa kontraktet är redan påskrivet. Endast läkarundersökningen återstår. Vid undersökningen hittar du en korsbandsskada i ena knät. Det visar sig att spelaren skadade sig vid den sista seriematchen tre månader tidigare. Spelaren förbjuder dig att prata om detta med klubben och hänvisar till sekretess. Hur gör du nu? Den här artikeln tar upp ett antal etiska problem inom idrottsmedicinen. Det finns i dag ingen specifik utbildning i hur läkare ska hantera den här typen av frågor, men de diskuteras ofta när fotbollens lagläkare träffas. Artikeln är ett utdrag ur antologin I gråzonen utgiven av Centrum för idrottsforskning. Författarna har båda lång erfarenhet av rollen som lagläkare i fotboll, både på nationell och på internationell nivå. Jón Karlsson har varit läkare för IFK Göteborgs juniorer och A-lag sedan år 1984, och för de svenska U21- och OS-landslagen för herrar under en tioårsperiod. Mats Börjesson har varit lagläkare för herrlaget GAIS sedan 1995, för svenska damlandslaget sedan 2009, för damlaget Tyresö FF 2012-2013 samt för Elfenbenskustens lag i VM för herrar 2010.

 • 184.
  Börjesson, Mats
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Vanhees, Luc
  Cardiovascular Evaluation of Master Athletes and Middle-aged/Senior Individuals Engaged in Leisure-time Sport Activities2013Ingår i: Cardiac Electrophysiology Clinics, ISSN 1877-9182, Vol. 5, nr 1, s. 33-42Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Regular physical activity induces significant health benefits and most middle-aged/senior individuals should therefore be encouraged to increase their level of physical activity. Sporting activity may be especially beneficial because it is intense enough to increase cardiovascular, muscular, and metabolic fitness, compared with everyday physical activity. The rationale for evaluation of middle-aged/senior individuals is to ensure their safe participation in leisure-time sports, with the aim of maximizing the benefits while minimizing the risks of exercise. This article reviews the existing recommendations on evaluation of master athletes and middle-aged/senior individuals before they take part in physical activity and sports.

 • 185.
  Börjesson, Patrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kvantitativ studie av fysiologiska parametrar under fyra innebandymatcher: Undersökning av blodlaktatkoncentration och hjärtfrekvens under matchspel hos 14-åriga manliga innebandyspelare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka och kvantifiera ungdomars pulsvariation och undersöka blodlaktatkoncentration under matchspel innebandy. Fråge-ställningen berör i vilken pulszon spenderar manliga innebandyspelande tonåringar mest tid under matchspel och finns det skillnader i tid spenderad i olika pulszoner beroende på position? Hur varierar blodlaktatkoncentration under matchspel och finns det skillnader mellan positioner (backar, centrar och forwards)?

  Metod: Försökspersonerna i denna studie bestod av 15st manliga (medelvärde ± SD: Ålder 14,5 ± 0,5 år, Längd 174,3 ± 12cm, Vikt 66,8 ± 24 kg, VO2max 45,9 ± 2,0 (ml*kg-1*min-1), Maximal hjärtfrekvens 199,3 ± 2,5 slag per minut) innebandyspelare under 4st matcher i Stock-holms Innebandyförbund, serietillhörighet medelnivå mörkröd. Under varje match registrerades 11-13 spelares hjärtfrekvens (medelvärdet i % utav HFmax) samt att det togs blodprover på två spelare innan, under, vid paus och efter matchspel för mätning av blodlaktatskoncentration.

  Resultat: Gemensamma medelvärdet av hjärtfrekvens hos spelarna var 74 ± 4,68% utav HRmax under matcherna. Spelarna spenderade signifikant mer tid i pulszoner 2 (60-70% av HFmax) och 3 (70-80% av HFmax) än resterande pulzoner. Backar spenderade signifikant mer tid i pulszon 4 (80-90% av HFmax) än forwards. Målvakter spenderade signifikant lägre tid i pulszon 3 jämfört med övriga spelarpositioner. Målvakter spenderade även signifikant lägre tid i pulszon 5 (>90%) jämfört med forwards och centrar. Blodlaktatskoncetrat visade ett medelvärdet för samtliga positioner över 7 provtagningar var 7,45 ± 2,49 mmol/L. Vid sammanlagt medelvärdet av laktatkoncentration vid 4 matcher visades signifikant skillnad mellan prover tagna innan match (2,693 ± 0,72 mmol/L) och efter match (5,49 ± 2,16).

  Slutsats: I denna studie befann sig majoriteten av tiden i 70-100% av maximal hjärtfrekvens. Det framkommer även i denna studie att laktatkoncentrationen hos utespelarna stiger fort och är konsekvent relativt hög under matchspel. Där av bör såväl toleransträning som produktions-träning ingå för att förbereda ungdomar för matchspel i innebandy.

 • 186.
  Bø, Kari
  et al.
  Norwegian Sch Sport Sci, N-0806 Oslo, Norway..
  Artal, Raul
  St Louis Univ, Dept Obstet Gynecol & Womens Hlth, St Louis, MO 63103 USA..
  Barakat, Ruben
  Univ Politecn Madrid, Fac Ciencias Actividad Fis & Deporte INEF, Madrid, Spain..
  Brown, Wendy
  Univ Queensland, Sch Human Movement & Nutr Sci, Ctr Res Exercise, St Lucia, Qld, Australia..
  Davies, Gregory A. L.
  Queens Univ, Dept Maternal Fetal Med, Kingston, ON, Canada..
  Dooley, Michael
  King Edward VII Hosp London, Poundbury Clin Dorchester Poundbury Suite, London, England..
  Evenson, Kelly R.
  Univ N Carolina, Chapel Hill, NC USA.;Gillings Sch Global Publ Hlth, Dept Epidemiol, Chapel Hill, NC USA..
  Haakstad, Lene A. H.
  Norwegian Sch Sport Sci, Dept Sport Sci, N-0806 Oslo, Norway..
  Henriksson-Larsen, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kayser, Bengt
  Univ Lausanne, Inst Sports Sci, Fac Biol & Med, Lausanne, Switzerland..
  Kinnunen, Tarja I.
  Univ Tampere, Sch Hlth Sci, FIN-33101 Tampere, Finland.;Natl Inst Hlth & Welf, Dept Children Young People & Families, Helsinki, Finland..
  Mottola, Michelle F.
  Univ Western Ontario, R Samuel McLaughlin Fdn, Exercise & Pregnancy Lab, London, ON, Canada..
  Nygaard, Ingrid
  Univ Utah, Dept Obstet & Gynecol, Salt Lake City, UT USA..
  van Poppel, Mireille
  Graz Univ, Inst Sport Sci, Graz, Austria..
  Stuge, Britt
  Oslo Univ Hosp, N-0450 Oslo, Norway..
  Khan, Karim M.
  Univ British Columbia, Dept Family Practice, Vancouver, BC V5Z 1M9, Canada.;Univ British Columbia, Ctr Hip Hlth & Mobil, Vancouver, BC V5Z 1M9, Canada..
  Exercise and pregnancy in recreational and elite athletes: 2016 evidence summary from the IOC expert group meeting, Lausanne. Part 1-exercise in women planning pregnancy and those who are pregnant2016Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 50, nr 10, s. 571-589Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 187. Bø, Kari
  et al.
  Artal, Raul
  Barakat, Ruben
  Brown, Wendy
  Dooley, Michael
  Evenson, Kelly R
  Haakstad, Lene A H
  Larsen, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Kayser, Bengt
  Kinnunen, Tarja I
  Mottola, Michelle F
  Nygaard, Ingrid
  van Poppel, Mireille
  Stuge, Britt
  Davies, Gregory A L
  Exercise and pregnancy in recreational and elite athletes: 2016 evidence summary from the IOC expert group meeting, Lausanne. Part 2-the effect of exercise on the fetus, labour and birth.2016Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 50, nr 21, s. 1297-1305Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This is Part 2 of 5 in the series of evidence statements from the IOC expert committee on exercise and pregnancy in recreational and elite athletes. Part 1 focused on the effects of training during pregnancy and on the management of common pregnancy-related symptoms experienced by athletes. In Part 2, we focus on maternal and fetal perinatal outcomes.

 • 188.
  Bø, Kari
  et al.
  Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
  Artal, Raul
  St Louis University, St Louis, Missouri, USA..
  Barakat, Ruben
  Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, Spain..
  Brown, Wendy J
  University of Queensland, St Lucia, Queensland, Australia..
  Davies, Gregory A L
  Queens University, Kingston, Ontario, Canada..
  Dooley, Michael
  King Edward VII Hospital, London, UK..
  Evenson, Kelly R
  University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina, USA..
  Haakstad, Lene A H
  Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway..
  Kayser, Bengt
  University of Lausanne, Lausanne, Switzerland..
  Kinnunen, Tarja I
  University of Tampere, Tampere, Finland..
  Larsen, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. Umeå University, Umeå, Sweden..
  Mottola, Michelle F
  University of Western Ontario, London, Ontario, Canada..
  Nygaard, Ingrid
  University of Utah, Utah, Salt Lake City, USA..
  van Poppel, Mireille
  University of Graz, Graz, Austria..
  Stuge, Britt
  Oslo University Hospital, Oslo, Norway..
  Khan, Karim M
  University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada..
  Exercise and pregnancy in recreational and elite athletes: 2016/2017 evidence summary from the IOC expert group meeting, Lausanne. Part 5. Recommendations for health professionals and active women.2018Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 52, nr 17, s. 1080-1085, artikel-id bjsports-2018-099351Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 189.
  Bø, Kari
  et al.
  Norwegian School of Sport Sciences.
  Artal, Raul
  Barakat, Ruben
  Brown, Wendy J
  Davies, Gregory A L
  Dooley, Michael
  Evenson, Kelly R
  Haakstad, Lene A H
  Kayser, Bengt
  Kinnunen, Tarja I
  Larsén, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Mottola, Michelle F
  Nygaard, Ingrid
  van Poppel, Mireille
  Stuge, Britt
  Khan, Karim M
  Exercise and pregnancy in recreational and elite athletes: 2016/17 evidence summary from the IOC Expert Group Meeting, Lausanne. Part 3-exercise in the postpartum period.2017Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 51, nr 21, s. 1516-1525, artikel-id bjsports-2017-097964Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 190.
  Bø, Kari
  et al.
  Norwegian School of Sport Science, Oslo, Norway.
  Artal, Raul
  Saint Louis University, St Louis, Missouri, USA.
  Barakat, Ruben
  Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, Spain.
  Brown, Wendy J
  University of Queensland, Brisbane, Queensland, Australia.
  Davies, Gregory A L
  Queen's University, Kingston, Ontario, Canada.
  Dooley, Mike
  King Edward VII Hospital, London, UK.
  Evenson, Kelly R
  Gillings School of Global Public Health, Chapel Hill, North Carolina, USA..
  Haakstad, Lene A H
  Norwegian School of Sport Science, Oslo, Norway.
  Kayser, Bengt
  University of Lausanne, Lausanne, Switzerland.
  Kinnunen, Tarja I
  University of Tampere, Tampere, Finland.
  Larsén, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Mottola, Michelle F
  University of Western Ontario, London, Ontario, Canada.
  Nygaard, Ingrid
  University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA.
  van Poppel, Mireille
  University of Graz, Graz, Austria.
  Stuge, Britt
  Oslo University Hospital, Ullevål, Oslo, Norway.
  Khan, Karim M
  University of British Columbia, Vancouver, Canada.
  Exercise and pregnancy in recreational and elite athletes: 2016/17 evidence summary from the IOC expert group meeting, Lausanne. Part 4-Recommendations for future research.2017Ingår i: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 51, s. 1724-1726, artikel-id bjsports-2017-098387Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 191.
  Cabrera Basurto, Danys Francisco
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Nordin, Jens Carl Mikael
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Sambandstudie mellan maximal styrka, effektutveckling och snabbhet2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka hos vältränade om det fanns något samband mellan maximal styrka, effektutveckling och snabbhet, dvs tester som till stor del speglar anaerob kapacitet. Syftet var också att undersöka om det här fanns någon skillnad och/eller likhet mellan kvinnor och män.

  (1) Hur ser det eventuella sambandet ut mellan effektutveckling och maximal styrka? (2) Hur ser det eventuella sambandet ut mellan effektutveckling och snabbhet? (3) Hur ser det eventuella sambandet ut mellan maximal styrka och snabbhet? (4) Hur ser det eventuella sambandet ut, på ovanstående frågeställningar, hos kvinnor och män?

  Metod: Metoden var kvantitativ och laborativ, utformad för att undersöka det eventuella sambandet mellan snabbhet, maximal styrka och effektutveckling – Detta testades genom tre olika fysiologiska tester. Testerna genomfördes på en grupp bestående av 10 män (ålder 24,4±2,8 år, kroppsvikt 78,9±9,7 kg och längd 175,6±7,5 cm) och 10 kvinnor (ålder 24,1±1,7 år, kroppsvikt 65±8,0 kg och längd 167±5,7 cm) som var vältränade men hade olika idrottsbakgrund. Målet var att, utifrån den undersökta gruppen, kunna göra uttalanden om en större population. Testerna som genomfördes var 1 RM knäböj (maximal styrka), sprint 5 m, 10 m och 30 m (snabbhet) samt ett Wingate-test (effektutveckling). Med hjälp av statistikprogrammet Statistica 12.0 och beräkningsmetoden Pearson korrelationskoefficient, har rådata från testerna beräknats för att redovisa det eventuella sambandet.

  Resultat: Resultatet visade att det fanns, antingen ett medelstarkt samband eller ett starkt samband mellan alla tre testerna, för hela gruppen. Majoriteten av testerna visade ett starkt samband, endast mellan effektutveckling och snabbhet 5 m och 30 m var det ett medelstarkt samband, inga svaga samband hittades. De starkaste sambanden som hittades, för hela gruppen, var mellan effektutveckling och maximal styrka (r 0,90 i absoluta tal och r 0,78 i relativa tal). Män hade, totalt sett, många fler starka samband mellan de olika testerna än kvinnor, kvinnor hade endast ett enda starkt samband, vilket var mellan effektutveckling och maximal styrka. Män å andra sidan hade, med majoritet (8 av 14), ett starkt samband mellan de olika testerna, de starkaste sambanden hittades mellan effektutveckling och övriga tester.

  Slutsats: Det fanns ett tydligt samband mellan de olika anaeroba kapaciteterna, för hela gruppen. När resultatet redovisas för kvinnor och män enskilt, så var slutsatsen inte densamma – Kvinnor visade både svagare och färre förekommande samband mellan alla kapaciteter än män. 

 • 192. Calbet, J A L
  et al.
  Mortensen, S P
  Munch, G D W
  Curtelin, D
  Boushel, Robert
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Constant infusion transpulmonary thermodilution for the assessment of cardiac output in exercising humans.2016Ingår i: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 26, nr 5, s. 518-527Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To determine the accuracy and precision of constant infusion transpulmonary thermodilution cardiac output (CITT-Q) assessment during exercise in humans, using indocyanine green (ICG) dilution and bolus transpulmonary thermodilution (BTD) as reference methods, cardiac output (Q) was determined at rest and during incremental one- and two-legged pedaling on a cycle ergometer, and combined arm cranking with leg pedaling to exhaustion in 15 healthy men. Continuous infusions of iced saline in the femoral vein (n = 41) or simultaneously in the femoral and axillary (n = 66) veins with determination of temperature in the femoral artery were used for CITT-Q assessment. CITT-Q was linearly related to ICG-Q (r = 0.82, CITT-Q = 0.876 × ICG-Q + 3.638, P < 0.001; limits of agreement ranging from -1.43 to 3.07 L/min) and BTD-Q (r = 0.91, CITT-Q = 0.822 × BTD + 4.481 L/min, P < 0.001; limits of agreement ranging from -1.01 to 2.63 L/min). Compared with ICG-Q and BTD-Q, CITT-Q overestimated cardiac output by 1.6 L/min (≈ 10% of the mean ICG and BTD-Q values, P < 0.05). For Q between 20 and 28 L/min, we estimated an overestimation < 5%. The coefficient of variation of 23 repeated CITT-Q measurements was 6.0% (CI: 6.1-11.1%). In conclusion, cardiac output can be precisely and accurately determined with constant infusion transpulmonary thermodilution in exercising humans.

 • 193. Calbet, José A L
  et al.
  Losa-Reyna, José
  Peralta, Rafael Torres
  Rasmussen, Peter
  Ponce-González, Jesús Gustavo
  Sheel, A William
  de la Calle-Herrero, Jaime
  Grau, Amelia Guadalupe
  Morales-Alamo, David
  Fuentes, Teresa
  Rodríguez-García, Lorena
  Siebenmann, Christoph
  Boushel, Robert
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Lundby, Carsten
  Limitations to oxygen transport and utilisation during sprint exercise in humans: evidence for a functional reserve in muscle O2 diffusing capacity.2015Ingår i: Journal of Physiology, ISSN 0022-3751, E-ISSN 1469-7793, Vol. 593, nr 20, s. 4649-4664Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  KEY POINTS SUMMARY: Severe acute hypoxia reduces sprint performance. Muscle VO2 during sprint exercise in normoxia is not limited by O2 delivery, O2 off-loading from haemoglobin or structure-dependent diffusion constraints in the skeletal muscle of young healthy men. A large functional reserve in muscle O2 diffusing capacity exists and remains available at exhaustion during exercise in normoxia, which is recruited during exercise in hypoxia. During whole-body incremental exercise to exhaustion in severe hypoxia leg VO2 is primarily dependent on convective O2 delivery and less limited by diffusion constraints than previously thought. The kinetics of O2 off-loading from haemoglobin does not limit VO2 peak in hypoxia. Our results indicate that the limitation to VO2 during short sprints resides in mechanisms regulating mitochondrial respiration.

  ABSTRACT: To determine the contribution of convective and diffusive limitations to VO2 peak during exercise in humans oxygen transport and haemodynamics were measured in eleven men (22 ± 2 years) during incremental (IE) and 30-s all-out sprints (Wingate test, WgT), in normoxia (Nx, PI O2 :143 mmHg) and hypoxia (Hyp, PI O2 :73 mmHg). Carboxyhaemoglobin (COHb) was increased to 6-7% before both WgTs to left-shift the oxyhaemoglobin dissociation curve. Leg VO2 was measured by the Fick method, and leg blood flow (BF) with thermodilution and muscle O2 diffusing capacity (DMO2 ) was calculated. In the WgT mean power output, leg BF, leg O2 delivery and leg VO2 were 7, 5, 28 and 23% lower in Hyp than Nx (P < 0.05), however, peak WgT DMO2 was higher in hypoxia (51.5 ± 9.7) than Nx (20.5 ± 3.0 ml min(-1) mmHg(-1) , P < 0.05). Despite a similar PaO2 (33.3 ± 2.4 and 34.1 ± 3.3 mmHg), mean capillary PO2 (16.7 ± 1.2 and 17.1 ± 1.6 mmHg), and peak perfusion during IE and WgT in Hyp, DMO2 and leg VO2 were 12 and 14% higher during WgT than IE in Hyp (both, P < 0.05). DMO2 was apparently insensitive to COHb (COHb: 0.7 vs 7%, in IE Hyp and WgT Hyp). At exhaustion, the Y equilibration index was well above 1.0 in both conditions, reflecting greater convective than diffusive limitation to the O2 transfer both in Nx and Hyp. In conclusion, muscle VO2 during sprint exercise is not limited by O2 delivery, the O2 off-loading from haemoglobin or structure-dependent diffusion constraints in the skeletal muscle. These findings reveal a remarkable functional reserve in muscle O2 diffusing capacity. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 • 194.
  Cardinale, Daniele A.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll.
  Syrgas – så påverkas prestationen2016Ingår i: Idrottsforskning, ISSN 2002-3944, artikel-id 31 marsArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Vältränade idrottare som andas syrgas ökar omedelbart prestationen. Trots det är metoden inte dopningsklassad. En genomgång av aktuell forskning visar att syrgasandning skulle ha en signifikant effekt under tävlingar, men hur det fungerar som träningsmetod är mer osäkert. Vanlig luft kan vara minst lika bra.

 • 195.
  Cardinale, Daniele A.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  The significance of mitochondrial respiratory function in regulating oxygen uptake and performance in humans2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The mitochondrion is one of the most fascinating organelles of our cells which has kept and keeps researchers busy in studying its origin, the complex morphology, the numerous functions, the rapid adaptations to a variety of stimuli and its role in health and disease. Exercise challenges cellular homeostasis and skeletal muscle mitochondria greatly adapt to repeated bouts of exercise by increasing mitochondrial respiratory function and content to match energy requirements and to better sustain future perturbations induced by muscle contractions. The oxidative capacity of mitochondria has been shown to exceed the capacity of the cardiorespiratory system to supply oxygen to active muscle at maximal exercise intensity. Despite this, exercise training further increases this overcapacity. Little is known about the role of this excess oxidative capacity of mitochondria in regulating oxygen consumption, the role of oxygen delivery in determining exercise-induced skeletal muscle adaptations, and whether any sex-related differences exist. The assessment of mitochondrial respiratory function in high resolution respirometer is largely used for clinical and scientific purposes. However, the reliability of this method has not been systematically investigated and warrant further investigation.

  With this background, specific measures of reliability associated with repeated determination of maximal mitochondrial oxidative phosphorylation in saponin-permeabilized fibres, comparison of the right and left legs, variability with measurements at different time-points and over time, as well as influence of the local anesthetic and wet weight of the fiber bundle on determined maximal mitochondrial oxidative phosphorylation were investigated in paper I. The importance of having the same technicians in preparing the samples, and that the major source of variation in measuring mitochondrial oxidative capacity is the sample preparation per se were shown. Furthermore, other factors such as the possible difference between left and right limbs, two time points of sample collection, fibres bundle weight, time that elapsed after collection of the biopsy, and the use of an anesthetic have only a minor impact on the standard error of the measurement.

  In paper II the physiological significance of having a mitochondrial oxidative capacity in excess of the capacity of the central circulation to deliver oxygen to the tissue was shown by integrating measures of ex vivo mitochondrial respiratory function with direct in vivo measure of oxygen consumption when performing two-legged cycling and one-legged knee extension exercise while inspiring atmospheric air and oxygen enriched air in the same participants. Excess capacity of mitochondria allows submaximal mitochondrial activation at maximal oxygen delivery, thereby maintaining a high mitochondrial oxygen affinity and a high oxygen extraction peripherally. Considering the widespread and increasing sedentary behavior in a society plagued by diseases often linked to mitochondrial dysfunction, these results suggest the importance of preserving a high muscle oxidative capacity throughout life, which can be of significance in patients with heart, circulatory, and overall metabolic diseases.

  Despite known sex-specific metabolic differences in human skeletal muscle and that animal models have consistently shown females having a superior mitochondrial function compare to males, data in humans are lacking. In paper III the first evidence that women possess higher mitochondrial quality compared to men with equal cardiorespiratory fitness and endurance performance was provided. Mitochondrial oxygen affinity varied with the degree of mitochondrial respiration rate and was lower in women compared to men. These results indicate that the higher mitochondrial quality in women may be an important physiological adaptation that compensates for the lower mitochondrial oxygen affinity allowing a higher oxygen extraction peripherally. Moreover, these results could possibly be linked to the difference in life expectancy, disease occurrence and aging between women and men.

  Lastly, in paper IV it was shown that increasing oxygen delivery and exercise intensity by means of breathing hyperoxia during high-intensity exercise did not enhance cardiorespiratory fitness and exercise-induced skeletal muscle adaptations but still resulted in a small beneficial effect on performance in trained cyclists. This small positive effect on performance can be exploited in elite athletes; however, considering the cost/benefit, the unknown health-related problems, and ethical issues of performing hyperoxic-supplemented endurance training, it is arguable if the use of this strategy to maximize endurance performance is worthwhile.

  Overall, this thesis provides useful information for future research on various factors influencing the error of the measurement when assessing mitochondrial respiratory function. Moreover, this thesis sheds light on novel factors that regulate oxygen consumption during exercise, highlighting the importance of maintaining a good mitochondrial function. This thesis also provides possible directions for future studies on mitochondrial function, metabolism and exercise-induced adaptations.  

 • 196.
  Cardinale, Daniele A.
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll.
  Cardinale, Marco
  Aspire Academy, Doha, Qatar.
  Nilsson, Johnny E.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV). University of Dalarna, Falun.
  Comparison between single and combined data collection methods in loaded squat jump power output2017Ingår i: Gazzetta Medica Italiana, ISSN 0393-3660, E-ISSN 1827-1812, Vol. 176, nr 6, s. 315-321Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The aim of this study was to compare linear position transducer force plate-based methods and more complex combinations of those for calculation of power output in loaded squat jump.

  METHODS: Eight methods were used simultaneously in data collection: vertical ground reaction force (VGRF), ground reaction forces (GRF), 1 linear position transducer (1LPT), 1LPT and VGRF (1LPT+VGRF), 2 linear position transducers (2LPTs), 2LPTs and VGRF (2LPTs+VGRF), 5 linear position transducers (5LPTs), 5LPTs and GRF (5LPTs+GRF). Power output was calculated for each lift according to the sensor or sensors used and the results were compared.

  RESULTS: Power output calculated separately with LPTs and GRF method did not differ significantly from combined methods such as 1LPT+VGRF, 2LPTs+VGRF. No significant differences were found when comparing power output between 5LPTs+GRF and combined methods such as 2LPTs+VGRF.

  CONCLUSIONS: This study indicates that test methodology with a simple single linear position transducer setup and or force platform suffice when recording vertical jump such as loaded squat jump.

 • 197.
  Cardinale, Daniele A.
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Ekblom, Björn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Hyperoxia for performance and training.2018Ingår i: Journal of Sports Sciences, ISSN 0264-0414, E-ISSN 1466-447X, nr 13, s. 1515-1522Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Recent technological developments have made it possible to use hyperoxia as an enhancement aid during training. Athletes wearing a mask can breathe a higher fraction of oxygen from a stationary or portable apparatus while exercising. A large body of evidence indicates that the oxygen transport capacity, lactate metabolism, power output and work tolerance (endurance) are improved when breathing hyperoxia. The physiological mechanisms underlying these performance improvements, although still not fully elucidated, are based on higher oxygen delivery and reduced central fatigue. Although much is known about the acute effects of hyperoxia, the effect of hyperoxic-supplemented endurance training on performance and the mechanisms beneath training adaptations are not very well understood, especially in well-trained endurance athletes. The few studies on the physiological effects of hyperoxia training have been conducted with conflicting results, discussed in this paper. Potential detrimental effects have not yet been shown experimentally and warrant further investigation.

 • 198.
  Cardinale, Daniele A.
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Larsen, Filip J
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll.
  Jensen-Urstad, M
  Karolinska institutet.
  Rullman, E
  Karolinska institutet.
  Søndergaard, H
  Rigshospitalet, Köpenhamn, Danmark.
  Morales-Alamo, D
  University of Las Palmas de Gran Canaria, Spanien.
  Ekblom, Björn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Calbet, J A L
  University of Las Palmas de Gran Canaria, Spanien.
  Boushel, Robert
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet. University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada.
  Muscle mass and inspired oxygen influence oxygen extraction at maximal exercise: role of mitochondrial oxygen affinity.2019Ingår i: Acta Physiologica, ISSN 1748-1708, E-ISSN 1748-1716, Vol. 225, nr 1, artikel-id e13110Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AIM:We examined the Fick components together with mitochondrial O2 affinity (p50mito ) in defining O2 extraction and O2 uptake during exercise with large and small muscle mass during normoxia (NORM) and hyperoxia (HYPER).

  METHODS:Seven individuals performed two incremental exercise tests to exhaustion on a bicycle ergometer (BIKE) and two on a one-legged knee extension ergometer (KE) in NORM or HYPER. Leg blood flow and VO2 were determined by thermodilution and the Fick method. Maximal ADP-stimulated mitochondrial respiration (OXPHOS) and p50mito were measured ex vivo in isolated mitochondria. Mitochondrial excess capacity in the leg was determined from OXPHOS in permeabilized fibers and muscle mass measured with magnetic resonance imaging in relation to peak leg O2 delivery.

  RESULTS:The ex vivo p50mito increased from 0.06±0.02 to 0.17±0.04 kPa with varying substrate supply and O2 flux rates from 9.84±2.91 to 16.34±4.07 pmol O2 ·s-1 ·μg-1 respectively. O2 extraction decreased from 83% in BIKE to 67% in KE as a function of a higher O2 delivery, and lower mitochondrial excess capacity. There was a significant relationship between O2 extraction and mitochondrial excess capacity and p50mito that was unrelated to blood flow and mean transit time.

  CONCLUSION:O2 extraction varies with mitochondrial respiration rate, p50mito and O2 delivery. Mitochondrial excess capacity maintains a low p50mito which enhances O2 diffusion from microvessels to mitochondria during exercise. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 • 199.
  Cardinale, Daniele A.
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Larsen, Filip J
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll.
  Lindholm, Peter
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden..
  Ekblom, Björn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Boushel, Robert
  Univ British Columbia, Vancouver, BC, Canada..
  Effects Of Hyperoxic-Supplemented High Intensity Interval Training On Endurance Performance, Maximal Oxygen Consumption And Mitochondrial Function In Trained Cyclists2019Ingår i: MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE Vol 51(2019):6. Supplement: S, Meeting Abstract: 1753, Lippincott Williams & Wilkins, 2019, Vol. 51, nr 6, s. 463-464Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 200.
  Cardinale, Daniele A.
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll.
  Larsen, Filip J
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll.
  Lännerström, Johan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Manselin, Tom
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Södergård, Olof
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Mijwel, Sara
  Karolinska institutet, Sweden.
  Lindholm, P
  Karolinska institutet, Sweden.
  Ekblom, Björn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Boushel, Robert
  University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada..
  Influence of Hyperoxic-Supplemented High-Intensity Interval Training on Hemotological and Muscle Mitochondrial Adaptations in Trained Cyclists.2019Ingår i: Frontiers in Physiology, ISSN 1664-042X, E-ISSN 1664-042X, Vol. 10, artikel-id 730Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Hyperoxia (HYPER) increases O2 carrying capacity resulting in a higher O2 delivery to the working muscles during exercise. Several lines of evidence indicate that lactate metabolism, power output, and endurance are improved by HYPER compared to normoxia (NORM). Since HYPER enables a higher exercise power output compared to NORM and considering the O2 delivery limitation at exercise intensities near to maximum, we hypothesized that hyperoxic-supplemented high-intensity interval training (HIIT) would upregulate muscle mitochondrial oxidative capacity and enhance endurance cycling performance compared to training in normoxia. Methods: 23 trained cyclists, age 35.3 ± 6.4 years, body mass 75.2 ± 9.6 kg, height 179.8 ± 7.9 m, and VO2max 4.5 ± 0.7 L min-1 performed 6 weeks polarized and periodized endurance training on a cycle ergometer consisting of supervised HIIT sessions 3 days/week and additional low-intensity training 2 days/week. Participants were randomly assigned to either HYPER (FIO2 0.30; n = 12) or NORM (FIO2 0.21; n = 11) breathing condition during HIIT. Mitochondrial respiration in permeabilized fibers and isolated mitochondria together with maximal and submaximal VO2, hematological parameters, and self-paced endurance cycling performance were tested pre- and posttraining intervention. Results: Hyperoxic training led to a small, non-significant change in performance compared to normoxic training (HYPER 6.0 ± 3.7%, NORM 2.4 ± 5.0%; p = 0.073, ES = 0.32). This small, beneficial effect on the self-paced endurance cycling performance was not explained by the change in VO2max (HYPER 1.1 ± 3.8%, NORM 0.0 ± 3.7%; p = 0.55, ES = 0.08), blood volume and hemoglobin mass, mitochondrial oxidative phosphorylation capacity (permeabilized fibers: HYPER 27.3 ± 46.0%, NORM 16.5 ± 49.1%; p = 0.37, ES = 3.24 and in isolated mitochondria: HYPER 26.1 ± 80.1%, NORM 15.9 ± 73.3%; p = 0.66, ES = 0.51), or markers of mitochondrial content which were similar between groups post intervention. Conclusions: This study showed that 6 weeks hyperoxic-supplemented HIIT led to marginal gain in cycle performance in already trained cyclists without change in VO2max, blood volume, hemoglobin mass, mitochondrial oxidative phosphorylation capacity, or exercise efficiency. The underlying mechanisms for the potentially meaningful performance effects of hyperoxia training remain unexplained and may raise ethical questions for elite sport.

1234567 151 - 200 av 1280
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf