Endre søk
Begrens søket
1234567 151 - 200 of 1481
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Bergström, Staffan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Likvärdighet mellan könen i idrott och hälsa: En undersökning om hur lärare och elever uppfattar likvärdigheten mellan könen i idrott och hälsa2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka hur likvärdigheten ser ut i idrott och hälsa och huruvida det finns moment eller arbetssätt som är mer eller mindre likvärdiga mellan könen. Studien strävar också efter att undersöka hur både elever och lärare ser på likvärdigheten och hur den skapas i ämnet idrott och hälsa. Mina frågeställningar är:

  • Hur ser elever på likvärdighet i ämnet idrott och hälsa?
  • Hur ser lärare på likvärdighet?
  • Hur arbetar lärare med likvärdighet i idrott och hälsa och vad påverkar den?

  Metod

  Metoden som har använts är dels enskilda intervjuer med tre idrottslärare som alla är utbildade och undervisar i ämnet. Jag genomförde även två stycken gruppintervjuer med fyra killar och tre tjejer, som alla gick i årskurs nio. Samtliga intervjuer genomfördes på en och samma skola i Stockholmsområdet.

  Resultat

  Det som framgick av intervjuerna var att samtliga lärare strävar efter att ha en könsneutral undervisning, men endast två av tre lärare väljer att se eleverna utifrån enskilda individer istället för pojke eller flicka, vilket kan vara en förutsättning för skapande av likvärdig undervisning mellan könen. Flickorna i studien beskriver att de känner sig utsatta och åsidosatta i och med den undervisning som sker i idrottssalen, där de ofta utsätts för bland annat taskiga kommentarer från pojkarna. Pojkarna beskriver en situation där de känner sig orättvist bedömda och ej får det betyg de anser att de förtjänar. Det förekommer även könsuppdelad undervisning, där flickorna och pojkarna ofta hamnar i olika delar av salen och får olika arbetsuppgifter.

  Slutsatser

  Slutsatsen var att både pojkar och flickor känner sig orättvist behandlade på olika sätt och inom olika områden. Pojkar anser sig orättvist behandlade när det kom till betygsättningen och flickor känner sig åsidosatta av läraren och kränkta av pojkarna i klassen. Lärare anser sig jobba på ett likvärdigt sätt men är medvetna om att vissa företeelser som är olikvärdiga, såsom att könsuppdelad undervisning förekommer.

 • 152.
  Berlin, Madelene
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Elevers motivation till deltagande i ämnet idrott och hälsa: En kvalitativ studie av årskurs 9:e elevers motivation till ämnet idrott och hälsa ur ett motivations- och genusperspektiv2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna studie var att undersöka motivationen till ämnet idrott och hälsa ur ett motivations- och genusperspektiv hos årkurs 9:e elever.

  • Vad är det som motiverar elever i år 9 att delta på idrott och hälsa lektionerna?
  • Vad är det som gör att en del elever är omotiverade till idrotten?
  • Skiljer sig flickor och pojkars svar åt vad gäller motivation till att delta på idrottslektionerna?

  Metod

  Studien bygger på en kvalitativ metod. Åtta elever i år 9 på en skola som ligger en bit utanför Katrineholm intervjuades.

  Resultat

  Bearbetningen och analysen av intervjuerna visade att de motiverade eleverna i årskurs nio blir motiverade genom att de tycker att aktiviteten är rolig och att de kände glädje i det de gjorde. Resultatet visar också att lite mer elevinflytande skulle kunna få de omotiverade eleverna att bli mer motiverade. Resultatet visade på att det fanns skillnader i pojkars och flickors svar gällande motivation. En del av pojkarnas motivation till att gå på idrottslektionerna var deras egenvärde. Två andra tyckte det var betyg d.v.s. investeringsvärdet som motiverade de. Flickorna tyckte det främst var investeringsvärdet som gjorde att de deltog på idrottslektionerna. Men de upplevde de inte genom betyget utan att det var investeringsvärdet i att främja kropp och hälsa som gjorde att de deltog.

  Slutsats

  I min studie framkommer det motivationsfaktorer som får eleverna till att bli motiverade. Dessa faktorer visar på vad som är viktigt för att kunna behålla motivationen hos elever som har ett egenvärde eller ett investeringsvärde. Samt vad som är betydande för att skapa motivation hos de omotiverade eleverna.

 • 153.
  Berlin, Madelene
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Idrottslärares upplevelser av dans2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare i åk 1-6 upplever dans i ämnet idrott och hälsa och varför dansundervisning ska bedrivas i skolan samt hur eleverna utvecklas genom dans ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv.

  • Hur upplever lärare dans i skolan?

  • Varför anser lärarna att eleverna ska undervisas i dans?

  • Vad tycker lärarna att dansen utvecklar hos barn?

   

  Metod

  Studien bygger på en halvstrukturerad intervjumetod. I undersökningen har jag vänt mig till idrottslärare som undervisar på låg- och mellanstadiet. Två kvinnor och tre män har intervjuats. Alla intervjuer har spelats in och därefter transkriberats.

   

  Resultat

  De flesta av lärare upplever dans som något positivt och roligt i undervisningen. En av lärarna upplever att det är det svåraste undervisningsmomentet i ämnet idrott och hälsa. Resultatet visar också att eleverna ska undervisas i dans för att det står om det i vår kursplan. Resultatet visade även på att dansen utvecklade barns motorik, samarbete, koordination, taktkänsla med mera. Ramfaktorerna utgjorde inte någon speciell begränsning för lärarna.

   

  Slutsats

  I min studie framkommer det att dansundervisningen påverkas av lärarnas bakgrund och dess tidigare erfarenheter. De olika ramfaktorerna utgjorde vissa svårigheter för några av lärarna. De ramarna som påverkar undervisningen är de fasta – och rörliga ramarna, de organisatoriska samt den potentiella repertoaren. Studien påvisar också att lärarna anser att dansen utvecklar barns motorik positivt.

 • 154.
  Bertills, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  School, learning and mental health: a systematic review of aspects of school climate affecting mental health and positive academic outcomes2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim

  This study of a systematic review of systematic reviews on school, learning and mental health investigates the relation between school climate, mental health and positive school outcomes. The aim is to analyze the quality and content of previous reviews and to identify aspects in the school climate that positively affect learning and mental health. Research questions are: What is the quality and content of previous systematic reviews on school, learning and mental health? What is the current state of knowledge concerning causal relationships between school climate, learning and mental health according to systematic reviews? What factors in the school climate can be identified as vital for positive outcomes and good mental health?

  Method

  Systematic review of longitudinal or cross-sectional studies. 792 references were identified through literature searches in various databases, with search words considering mental health in combination with search words considering school and learning. Data extraction was performed in three steps; abstract, full text and in-depth data extraction. Criteria for inclusion were: systematic review, published 1999-2009, ages 2-19 years, published in English in peer reviewed journals. The number of reviews that met the criteria set for quality was 37, which were quality rated as of high 27% (10/37), medium 46% (17/37) or low quality 27% (10/37).

  Results

  Three categories of content emerge, where much research has been executed: the relation between positive aspects of mental health and learning, between mental health problems and learning and indirect relations between school factors and mental health and learning. The quality is relatively low, only 8% (3/37) meet all the quality criteria. At school level, where the teacher plays an important role, there is a positive relation between school climate and outcome and mental health, as well as on an individual level, where self-efficacy, i.e. will and skill to perform, can be identified as a factor of major importance to school outcome.

  Conclusions

  Due to the low quality of research on the relation between school, learning and mental health causal relation cannot be established. There are apparent connections between school outcome, self-efficacy and a positive school climate. Teachers are important in and for school climate and are of vital importance for outcome and mental health. Students’ possibility to influence and control their learning promote school outcome and mental health. Policy aimed at improving achievement and school outcome need to consider perceived self-efficacy.

 • 155.
  Bestic, Milos
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Eriksson Petersson, Adam
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  E-sport – ”Jag ser den som vilken idrott som helst”: En kvalitativ studie om utbildning med E-sportprofil i svensk gymnasieskola2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie är att undersöka hur E-sportprofiler på svenska gymnasieskolor ser ut i förhållande till vilket lärande som sker genom datorspelande, hur skolorna och utbildningen arbetar med spelproblematik och hur utbildningens utformning ser ut.

  • På vilket sätt involverar lärare spelproblematik i sin undervisning?
  • Vad innebär och innefattar fenomenet E-sport som inriktning i svensk gymnasieskola?
  • Hur talar lärare kring vilket lärande och vilka lärprocesser som sker inom E-sportutbildningen?

  Metod

  Denna studie har genomförts med en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer gjorts med 6 lärare som arbetar på E-sportprofilerade skolor i Sverige. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide där följdfrågor lades till för att komma så nära ämnet i fråga som möjligt. Ett teoretiskt ramverk i form av det sociokulturella perspektivet på lärande har använts som analysverktyg.

  Resultat

  Samtliga skolor arbetar i olika hög grad med spelproblematik, vilket inkluderar ett förbyggande perspektiv. Utbildningen skiljer sig åt mellan skolorna då profilen går under olika kurser eller helt utan kurs. En bidragande faktor till detta är att Skolverket inte har någon utformad kursplan för en E-sportprofil. Samtliga skolor hade ett bestämt och begränsat urval av spel för att effektivisera undervisningen. Lärarna talade kring många saker som lärs på utbildningen. Det som var gemensamt för samtliga var de kommunikativa och sociala vinningarna som elever får genom E-sport för deras framtida liv.

  Slutsats

  Utbildningens skillnader mellan skolorna beror på avsaknad av ämnesplan med inriktning E-sportprofil. Då E-sporten innefattar mer än bara spelande finns lärdomar som berör social interaktion, kommunikation och samarbete vilket kommer till nytta för elevers framtid. Spelproblematik behandlas av samtliga lärare men med olika innehåll, vilket ger olika typer av kunskap för eleverna.

 • 156.
  Billing, Jessica
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lidandet bakom leendet: En kartläggning av de vanligaste skadorna inom svensk konståkning.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Konståkning har blivit en alltmer fysiskt krävande idrott där utövarna tvingas träna både hårdare och längre pass. På grund av detta är de utsatta för skaderisk.

   

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med uppsatsen är att kartlägga de vanligaste skadorna inom konståkningen i Sverige samt dess möjliga orsaker.

   

  1. Vilka är de vanligast förekommande skadorna bland 9-20 åringar inom svensk konståkning?

  2. Vilka möjliga bakomliggande orsaker kan bidra till dessa skador?

  3. Får åkarna specifik skadeförebyggande träning?

   

   

  Metod

  Enkäter skickades ut via e-post till alla konståkningsklubbar i Sverige med frågor om deras åkares tävlingsstatus, träningsvanor, skador de senaste två säsongerna samt detaljer om dess skador och konsekvenser för träningen. 72 åkare svarade på enkäten, varav 52 hade varit skadade och 20 inte hade haft skadebekymmer. 62 av samtliga respondenter är flickor och 10 pojkar.

   

  Resultat

  De vanligaste skadetyperna visade sig vara sträckningar hos flickor och pojkar och dessutom utgjutningar hos pojkar. De flesta skadorna förekom i fot/fotled, knä och rygg. Enligt enkätsammanställningen ökade risken för skador med ökad ålder, träningsmängd på is, antal år de har varit aktiva, samt låg uppvärmningsfrekvens (i enkäten besvarat som ”sällan” eller ”ibland” till skillnad från ”ofta” eller ”alltid”) och tidslängd inför träningspassen.

   

  Slutsats

  Min slutsats är att ju högre belastning desto större är risken för skador. Kvantiteten gör att belastningen ökar eftersom hoppträning sker väldigt ofta. Det finns dessutom för lite kunskap om skadeförebyggande träning.

   

 • 157. Bjerkefors, Mats-Erik
  et al.
  Bjerkefors, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kajak & skridskohandbok: för dig med funktionsnedsättning2013Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Med kajak- och skridskohandboken vill vi dela med oss av våra erfarenheter. Boken kan ses både som en inspirationskälla för nya aktiva och som en handbok för ledare och föreningar som vill starta friluftsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

 • 158.
  Björhn, Jennifer
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Dansas det i gymnasieskolorna?: En kvantitativ studie med lärarperspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Undersökningens syfte är att utröna om och hur gymnasielärare i 'Idrott och Hälsa' använder dans i undervisningen, samt vilken syn de har på dans, både vad gäller innehåll och som verktyg och metod i undervisningen. Med frågeställningarna:

  −      Använder sig lärare av dans och i så fall på vilket sätt använder de dans i sin undervisning?

  −      Vilken syn har lärare på dans som metod och verktyg i sin undervisning

  −      Finns det något samband mellan hur lärare uppfattar elevers fördomar och/eller åsikter om dans och hur ofta det undervisas i dans?

  −      Hur ser lärare på dans och sin egen förmåga när det kommer till deras yrkesroll?

  Metod

  Studien är en kvantitativ undersökning som är utförd på gymnasielärare som undervisar i ämnet 'Idrott och hälsa'. Urvalet var 55 lärare varav 51 deltog i undersökningen. Lärarna fick svara på enkäter med öppna frågor, ja/nej-frågor och nivåfrågor. Den data som samlats in har analyserats med hjälp av korrelation, andelsberäkning och kategorisering.

  Resultat

  Lärare använder sig av dans i sin undervisning men i olika utsträckning, främst undervisas det i danser som ingår i den kulturella formen (50 av 51 lärare), medan dans som träningsform undervisas av 21 lärare. Endast åtta lärare undervisar dans som tillhör den expressiva/konstnärliga formen. Alla lärare ser dans som ett redskap både för fysiska och sociala/psykiska förmågor. 14 lärare ser att det kan finnas negativa effekter med undervisning i dans. Det finns en stark korrelation mellan lärares syn på elevers inställning till dans och hur ofta läraren undervisar i dans. 64 procent av lärarna anser sig mer osäkra i ämnet än vad de känner sig trygga.

  Slutsats

  Det undervisas relativt lite i dans, trots att lärare ser att dans är ett bra redskap för elever att utvecklas både fysiskt, social och psykiskt. Att det undervisas den mängd det gör beror dels på lärarens brist på trygghet i att undervisa i dans, men även lärares syn på hur elever uppfattar momentet dans. Huruvida de anser att det är roligt och/eller nödvändigt.

 • 159.
  Björkenstig, Veronica
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hälsobegreppets innebörd ur ett elevperspektiv – i förhållande till idrott & hälsa ämnets kursplan2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad elever i årskurs 7 och 8 anser att hälsa är och hur de upplever att de arbetar med hälsa i ämnet idrott och hälsa i skolan. Frågeställningarna som studien bygger på är: Varför och hur vill eleverna arbeta med ämnet, hur upplever de att de arbetar med hälsa i ämnet idrott & hälsa och vilken innebörd har ordet hälsa för eleverna? Studien lägger fokus på elevers personliga tankar om begreppet hälsa samt hur de uppfattar att de arbetar med begreppet och dess innebörd på idrott och hälsa lektionerna i skolan. Datainsamlingsmetoden bestod av enkäter som besvarades av 49 elever på den egna VFU-skolan. Studien är av en kvantitativkaraktär då urvalsgruppen som undersöktes var relativt stor. Resultatet visar att eleverna anser att hälsa är ett viktigt ämne att arbeta med och att de i de flesta fall anser sig arbeta med huvudmålen för ämnet (tagna ur LGR-11) i ämnet idrott och hälsa. Hur upplägget av hälsoarbetet skall vara råder det delade meningar om, vissa elever anser att hälsa är ett område som inte bör tillhöra idrott och hälsa ämnet utan mer hemkunskap och de naturorienterande ämnena medan vissa tycker att större del av ämnet idrott och hälsa bör innefatta hälsa. Flertalet elever är mycket aktiva och har snarlika tolkningar om vilka begrepp som omfattas i området hälsa. Rökning och Alkohol finns med i deras tolkning men ses av de flesta i undersökningen som något negativt och att kost och motion är begrepp som ses som positiva och hälsofrämjande. Slutsatsen av resultatet indikerar hur svårtolkat hälsobegreppet är för eleverna, meningen bland eleverna på skolan delas vad det gäller hälsoarbetet i skolan men att de flesta delar samma uppfattning om vad för begrepp som räknas in i deras hälsodefinition.

 • 160.
  Björklund, Christer
  et al.
  Karolinska Institutets Universitetsbibliotek.
  Haglund, Lotta
  Karolinska Institutets Universitetsbibliotek.
  Åstrand, Lotta
  Karolinska Institutets Universitetsbibliotek.
  Creating a vision for a University Library: description of a collaborative process in six steps2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 161.
  Björklund, Melissa
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Tirpan, Adem
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Förutsättningar för friluftsliv i grundskolan: En kvalitativ undersökning om hur idrottslärare hanterar läroplanens vision i undervisningen2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar 

  Studiens syfte är dels att undersöka hur idrottslärare bedriver friluftsundervisningen i förhållande till läroplanens vision och dels att undersöka om de har eventuella förslag på utvecklingsmöjligheter i arbetet med friluftsliv i undervisningen. Studiens frågeställningar är:

  • Hur upplever idrottslärare sina förutsättningar för att undervisa i friluftsliv i grundskolan?
  • Hur omvandlar idrottslärare läroplanens vision till ett konkret innehåll i friluftsliv?
  • Vilka utvecklingsmöjligheter uppfattar idrottslärare att det finns i arbetet med friluftsliv i förhållande till Lgr11?

  Metod

  Studien utgår från en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer används som metod för att söka svar på studiens frågeställningar. Urvalsproceduren skedde i form av ett bekvämlighetsurval. De kvalitativa intervjuerna har genomförts med sex idrottslärare från fyra grundskolor belägna i olika kommuner i stockholmstrakten. Studiens teoretiska ramverk har ett läroplansteoretiskt perspektiv. 

  Resultat

  Resultatet visar att aktivitetsdiskursen styr det skolbaserade friluftslivet och att den ekonomin är främsta styrande faktorn för undervisningen. Idrottslärarna upplever läroplanens riktlinjer som öppna för tolkning vilket skapar ojämna villkor inom den skolbaserade friluftsundervisningen. Beträffande utvecklingsmöjligheter betonas främst förbättrade förutsättningar gällande ekonomi och tid. Vidare har resultatet även visat att det råder en nybörjarkultur hos nyexaminerade lärare vilket hämmar undervisningens utvecklingsmöjligheter i dagsläget då det kan innebära svårigheter att bryta arbetsplatsens rådande traditioner inom ämnet. 

  Slutsats

  Studiens slutsatser visar även att den öppna tolkningsmöjligheten för idrottslärarna gör att aktivitets- och idrottsrelaterade diskurser kvarstår på realiseringsarenan trots läroplanens vision med olika perspektiv. Idrottslärarna arbetar tätt med kunskapskraven vilket dock leder till att de övergripande perspektiven hamnar i skymundan, vilket således skapar en ojämlik undervisning där alla elever inte hittar in. 

  Utifrån studiens resultat anses även Mikaels (2018) förslag gällande det platsresponsiva pedagogiken och ett mer skolbaserat friluftsliv vara ett aktuellt och nyanserat sätt att implementera i friluftsundervisningen.

 • 162.
  Björklund, Per
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fahlcrantz, Sussie
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Trettio minuter om dagen!: En undersökning av elevers och lärares skolmiljö och hälsa efter införandet av daglig fysisk aktivitet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet har varit att undersöka konsekvenserna av den ”dagliga dosen” på elev och lärarnivå. Frågeställningarna var följande: Vilka fördelar märker elever/lärare av den ”dagliga dosen”? Vilka nackdelar märker elever/lärare av den ”dagliga dosen”?

  Metod

  Empiriska data har samlats in genom intervjuer med fyra lärare och sex elever i årskurser 7, 8 och 9. De intervjuade lärarna kommer från två olika skolor medan samtliga elever är från samma skola, alla i Stockholmsområdet. Intervjuerna var ostrukturerade och formulerades efter frågeområden.

  Resultat

  Intervjuerna redovisade både fördelar och nackdelar av fysisk aktivitet. En fördel är hälsoeffekter, både kortsiktigt i samband med utförandet och långsiktigt i samband med förändringar i sin fritid (livslång fysisk aktivitet). Ytterligare positiva konsekvenser som redovisades är bättre koncentrationsförmåga hos eleverna samt lugnare klassrum och övriga allmänna utrymmen. Exempel på redovisade nackdelar är att många elever anser att utbudet av valbara fysiska aktiviteter inte är tillräckliga, även lärarna upplevde detta som en nackdel eftersom många elever var negativt inställda redan från början. Även skolans organisering av ”Den dagliga dosen” – tillgång till lokaler och duschutrymmen samt nödvändigheten av många ombyten redovisades som nackdel.

  Slutsats

  Vår slutsats är att konsekvenserna är gemensamma för både lärare och elever men inte alltid ur samma synvinkel. Exempel på positiva konsekvenser är att koncentrationsförmågan har ökat hos eleverna och hälsan påverkas positivt hos elever som är inaktiva på fritiden. Exempel på negativa konsekvenser är tight schema och uttröttande moment för lärare.

 • 163.
  Björkman, Niklas
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Nordström, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ett hopp om högt betyg: En kvantitativ studie om elevuppskattade fysiska förmågors betydelse för slutbetyget i idrott och hälsa årskurs 92017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Studiens syfte är att undersöka om de fysiskt kvantifierbara förmågorna snabbhet, spänst, styrka och kondition har betydelse för slutbetyget i ämnet idrott och hälsa i årskurs nio. Följande frågeställningar var centrala för studien: Överensstämmer data från CY-PSPP med de egenformulerade enkätfrågorna? Korrelerar självskattade fysiska förmågor med betyget i idrott och hälsa? Finns det någon skillnad mellan ovan nämnda självskattade fysiska förmågor i hur de korrelerar med betyget i idrott och hälsa?

   

  Metod

  Studiens data baseras på enkätsvar från 233 gymnasieelever i stockholmsregionen. Enkäten är dels utformad efter CY-PSPP-metoden, dels av egenformulerade frågor. Databehandlingen utfördes i beräkningsprogrammen Excel och SPSS Statistics, där Spearmans rangkorrelation beräknades. CY-PSPP variablerna jämfördes med variabeldata från de egenformulerade frågorna.

   

  Resultat

  Resultatet av jämförelsen mellan CY-PSPP och EF-frågorna visar på tydlig korrelation. Baserat på elevsvaren var spänst den kvantifierbara förmåga som i högst grad korrelerade med betyget, strax följt av snabbhet och kondition. Styrkeförmågans korrelation gentemot betyget var långt mycket lägre än för de andra värdena.

   

  Slutsats

  Data från undersökningen pekar på att det finns positiv korrelation mellan alla de fyra förmågorna och betyg i idrott och hälsa. Förankrat i Bourdieus begrepp är det svårt att avgöra i hur stor utsträckning konditionsförmågan i sig kan klassas som ett kapital för höga betyg samtidigt som styrkeförmågan föga verkar vara ett kapital i detta avseende. En del tyder på att snabbhet och spänst i lite högre grad än kondition kan ses som ett kapital för betyget.

 • 164.
  Björkstrand, Caroline
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lodin, Jenny
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Man får titta på förutsättningar och individanpassa, oavsett om det är på grundskolan eller grundsärskolan: En kvalitativ studie om betyg, bedömning och omdömen i idrott och hälsa i grundskolan jämfört med grundsärskolan2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka hur särskoleelever blir bedömda inom idrott och hälsa och analysera om de olika kursplanerna och kunskapskraven för grundsärskolan och grundskolan skiljer sig åt och hur de tolkas av olika lärare som undervisar i samma stadier på grundskolan och grundsärskolan.

   

  Frågeställningarna som behandlas i studien är:

  • Finns det några likheter eller skillnader mellan de två olika kursplanerna?
  • Hur tolkar lärarna de centrala innehållen och kunskapskraven, samt hur arbetar de med dem?
  • Påverkar lärarens tolkningar av de centrala innehållen och kunskapskraven bedömningen av eleverna?
  • Har lärare i idrott och hälsa olika krav på sina elever i grundsärskolan jämfört med grundskolan om kunskapskraven som ställs är olika?

  Metod

  Studien består av kvalitativa intervjuer samt en textanalys av kursplanerna för grundskolan och grundsärskolan. Först genomfördes textanalysen och efter detta intervjuades fem lärare i idrott och hälsa som arbetar i grundskolan och grundsärskolan. Lärarna i studien valdes ut genom ett strategiskt urval och materialet som samlades in analyserades med hjälp utav läroplansteoretiska begrepp.

  Resultat

  Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader mellan de olika kursplanerna. De skillnader som finns är små och likheterna mellan kursplanerna är många. Lärarna i studien tolkar kursplanerna olika och arbetar med innehållet på olika sätt beroende på erfarenhet och syn på undervisning. Resultatet visar att lärare ställer olika krav på sina elever beroende på om eleverna går på grundskolan eller grundsärskolan.

  Slutsats

  Studien visar att kursplanerna är alltför lika och tolkningsbara för att lärare ska kunna arbeta med dem på ett välfungerande sätt. Undervisningen påverkas av hur lärare tolkar innehållet vilket i sin tur leder till att elever bedöms olika beroende på den undervisande läraren.

 • 165.
  Björling, Monika
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Dans är inte idrott!: En kvalitativ studie om elevers attityder till dans2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim

  The purpose of this study has been to examine attitudes towards dance in a broad sense, among Swedish schoolchildren. The study has been done with three different questions in mind: What do pupils think and express about dance? Are there any differences in attitude towards dance between girls and boys? And how do the pupils relate to gender conceptions in connection to dance illustrations?

  Method

  Eight pupils 12 – 14 years of age have been interviewed separately during physical education lessons. During parts of the interviews dance illustrations were used in order to encourage the pupils in their discussions, especially when asked to relate to dance and gender conceptions. The statements have been interpreted from a gender theoretical perspective.

  Results

  My interview study shows that male pupils to a larger extent than female pupils inhabit hostile feelings towards dance as part of physical education lessons. This study reveals an almost non-existing dance education. On the rare occasions when dance lessons are actually given, pupils tend to be dissatisfied. Other conclusions are that the pupils don’t regard dance as a “sport” and that dance is considered as a feminine activity. Furthermore, it is clear that pupils have a more positive attitude towards dance when it comes to dance as an extracurricular activity.

  Conclusions

  Since pupils´ attitudes towards dance are more negative when dance becomes a part of physical education than towards dance as an extracurricular activity, the physical education curriculum should provide for this. By accommodating the pupils´ requests and by introducing dance lessons in the first grade, pupils can become more confident in their dancing abilities. Perhaps then attitudes towards dance can be more positive. Dance is considered as something feminine by the pupils and their views of normal femininity and masculinity behavior become very clear in this context. Therefore, issues about tolerance and gender may be addressed through a dance education that is serious and well thought out.

 • 166.
  Blom, Victoria
  Stockholms universitet.
  Contingent self-esteem, stressors and burnout in working women and men.2012Inngår i: WORK: A Journal of Prevention, Assessment, & Rehabilitation, ISSN 1051-9815, Vol. 43, nr 2, s. 123-131Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE:

  A high work involvement is considered central in the burnout process. Yet, research investigating how high work involvement and psychosocial stressors relate to burnout is scarce. High involvement in terms of performance-based self-esteem (PBSE) refers to individuals' strivings to validate self-worth by achievements, a disposition linked to poor health. The aim of the present study was to examine longitudinally PBSE in relation to burnout while also taking into account work- and private life stressors.

  PARTICIPANTS:

  The sample consisted of 2121 working women and men.

  METHODS:

  Main- and mediation effects were investigated using hierarchical regression analysis.

  RESULTS:

  The results showed performance-based self-esteem mediated partially between the stressors and burnout. Performance-based self-esteem was the strongest predictor of burnout over time, followed by private life stressors. Women experienced more work stress than did men. Men had stronger associations between work stressors and burnout, while women had stronger associations between performance-based self-esteem and burnout.

  CONCLUSIONS:

  Individual characteristics along with both private life and work stressors are important predictors of burnout. Factors associated with burnout differ somewhat between women and men.

 • 167.
  Blom, Victoria
  Stockholms universitet.
  Striving for self-esteem: Conceptualizations and role in burnout2011Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  When self-esteem is dependent on competence individuals invest a great deal of effort in their accomplishments in order to validate themselves. The aim of the present thesis was to develop a theoretically sound and valid concept and measure of contingent self-esteem dependent on competence, and examine its vulnerable implications and role in burnout. In Study I a concept and measure of contingent self-esteem dependent on competence, termed competence-based self-esteem (CBSE), was developed. Confirmatory factor analyses showed its distinctiveness from other sources of self-esteem and revealed two dimensions comprising behaviors referring to: i) Self-esteem conditional upon competence and ii) Frustrated self-critical strivings. The new scale showed high reliability and gained both convergent and discriminative validity through different methods in different samples. Study II set out to experimentally test the vulnerable implications of CBSE in a performance situation. The results showed that high, as compared to low, scorers on the scale exhibited stronger physiological reactivity and momentary exertion coupled with frustrated mood. Study III focused on the role of self-esteem contingent on competence in the burnout process and its association with work- and private-life stressors over time in working women and men. The analyses showed that contingent self-esteem was a predictor of burnout. In addition, women scored higher on both contingent self-esteem and burnout and reported higher general life stress than did men, whereas men showed stronger associations between work stressors and burnout. The results of the three studies suggest that contingent self-esteem, where outcomes of one’s acts and performance serve to compensate an impoverished basic self-worth, facilitates the understanding of stress-related vulnerability and ill-health.

 • 168.
  Blom, Victoria
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi. Karolinska Insitutet.
  Bergström, Gunnar
  Karolinska institutet.
  Hallsten, Lennart
  Karolinska Institutet.
  Bodin, Lennart
  Karolinska Institutet.
  Svedberg, Pia
  Karolinska Institutet.
  Genetic susceptibility to burnout in a Swedish twin cohort.2012Inngår i: European Journal of Epidemiology, ISSN 0393-2990, E-ISSN 1573-7284, Vol. 27, s. 225-231Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Most previous studies of burnout have focused on work environmental stressors, while familial factors so far mainly have been overlooked. The aim of the study was to estimate the relative importance of genetic influences on burnout (measured with Pines Burnout Measure) in a sample of monozygotic (MZ) and dizygotic (DZ) Swedish twins. The study sample consisted of 20,286 individuals, born 1959–1986 from the Swedish twin registry who participated in the cross-sectional study of twin adults: genes and environment. Probandwise concordance rates (the risk for one twin to be affected given that his/her twin partner is affected by burnout) and within pair correlations were calculated for MZ and DZ same—and opposite sexed twin pairs. Heritability coefficients i.e. the proportion of the total variance attributable to genetic factors were calculated using standard biometrical model fitting procedures. The results showed that genetic factors explained 33% of the individual differences in burnout symptoms in women and men. Environmental factors explained a substantial part of the variation as well and are thus important to address in rehabilitation and prevention efforts to combat burnout.

 • 169.
  Blom, Victoria
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Bodin, Lennart
  Bergström, Gunnar
  Hallsten, Lennart
  Svedberg, Pia
  The Importance of Genetic and Shared Environmental Factors for the Associations between Job Demands, Control, Support and Burnout.2013Inngår i: PloS one, ISSN 1932-6203, Vol. 8, nr 9, s. e75387-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Within occupational health research, one of the most influential models is the Job Demands-Control-Support model. Numerous studies have applied the model to different domains, with both physical and psychological health outcomes, such as burnout. The twin design provides a unique and powerful research methodology for examining the effects of environmental risk factors on burnout while taking familial factors (genetic and shared environment) into account. The aim of the present study was to investigate the impact of familial factors on the associations of burnout with job demands, control and support. A total of 14 516 individuals from the Swedish Twin Registry, who were born between 1959 and 1986, and who participated in the Study of Twin Adults: Genes and Environment (STAGE) by responding to a web-based questionnaire in 2005, were included in the analyses. Of these, there were 5108 individuals in complete same-sex twin pairs. Co-twin control analyses were performed using linear mixed modeling, comparing between-pairs effects and within-pair effects, stratified also by zygosity and sex. The results indicate that familial factors are of importance in the association between support and burnout in both women and men, but not between job demands and burnout. There are also tendencies towards familial factors being involved in the association between control and burnout in men. These results offer increased understanding of the mechanisms involved in the associations between work stress and burnout.

 • 170.
  Blom, Victoria
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Bodin, Lennart
  Bergström, Gunnar
  Svedberg, Pia
  Applying the demand-control-support model on burnout in managers and non-managers.2016Inngår i: International Journal of Workplace Health Management, ISSN 1753-8351, E-ISSN 1753-836X, Vol. 9, nr 1, s. 110-122Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to study the demand-control-support (DCS) model on burnout in male and female managers and non-managers, taking into account genetic and shared family environmental factors, contributing to the understanding of mechanisms of how and when work stress is related to burnout. Design/methodology/approach – A total of 5,510 individuals in complete same-sex twin pairs from the Swedish Twin Registry were included in the analyses. Co-twin control analyses were performed using linear mixed modeling, comparing between-pairs and within-pair effects, stratified by zygosity and sex. Findings – Managers scored higher on demands and control in their work than non-managers, and female managers seem to be particularly at risk for burnout facing more demands which are not reduced by a higher control as in their male counterparts. Co-twin analyses showed that associations between control and burnout as well as between demands and burnout seem to be affected by shared family environmental factors in male non-managers but not in male managers in which instead the associations between social support and burnout seem to be influenced by shared family environment. Practical implications – Taken together, the study offers knowledge that shared environment as well as sex and managerial status are important factors to consider in how DCS is associated to exhaustion. Originality/value – Using twin data with possibilities to control for genetics, shared environment, sex and age, this study offers unique insight into the DCS research, which focusses primarily on the workplace environment rather than individual factors.

 • 171.
  Blom, Victoria
  et al.
  Stockholms universitet.
  Maarit, Johnson
  Stockholms universitet.
  Geoffrey, Patching
  Stockholms universitet.
  Physiological and behavioral reactivity when one's self-worth is staked on competence.2011Inngår i: Individual Differences Research, ISSN 1541-745X, E-ISSN 2169-3951, Vol. 9, s. 138-152Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 172.
  Blom, Victoria
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Richter, Anne
  Hallsten, Lennart
  Svedberg, Pia
  The associations between job insecurity, depressive symptoms and burnout: The role of performance-based self-esteem2018Inngår i: Economic and Industrial Democracy, ISSN 0143-831X, E-ISSN 1461-7099, Vol. 39, nr 1, s. 48-63Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Despite agreement on the negative effects of job insecurity, more knowledge needs to be generated on the health effects in terms of burnout and depressive symptoms and for whom job insecurity has these negative effects. The present study aims to investigate the associations between job insecurity and burnout and depressive symptoms respectively, by studying the moderation influences of performance-based self-esteem (PBSE), a form of contingent self-esteem. A population-based sample with 4145 twins was used. The results showed that job insecurity was significantly associated with both burnout and depressive symptoms, and that PBSE acted as a moderator, so that the associations were stronger for individuals with high PBSE than for individuals with low PBSE. The study contributes by including a personality characteristic to gain more knowledge about the mechanisms of job insecurity on mental ill-health, and by illustrating that job insecurity has an impact on severe health outcomes in terms of burnout and depressive symptoms.

 • 173.
  Blom, Victoria
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi. Karolinska Inst, Dept Clin Neurosci, Stockholm, Sweden.;Stockholm Univ, Dept Psychol, Stockholm, Sweden.
  Svedberg, Pia
  Karolinska Inst, Dept Clin Neurosci, Stockholm, Sweden..
  Bergstrom, Gunnar
  Karolinska Inst, Div Intervent & Implementat Res, Inst Environm Med, Stockholm, Sweden..
  Mather, Lisa
  Karolinska Inst, Dept Clin Neurosci, Stockholm, Sweden..
  Lindfors, Petra
  Stockholm Univ, Dept Psychol, Stockholm, Sweden..
  Stress in paid and unpaid work as related to cortisol and subjective health complaints in women working in the public health care sector2017Inngår i: International Journal of Workplace Health Management, ISSN 1753-8351, E-ISSN 1753-836X, Vol. 10, nr 4, s. 286-299Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose - Focusing on 420 women employed within the woman-dominated health care sector, the purpose of this paper is to investigate how any variation in their total workload (TWL) in terms of paid and unpaid work relate to various subjective health complaints (SHC) (n = 420) and the neuroendocrine stress marker cortisol (n = 68). Design/methodology/approach - The authors explored how any variation in their TWL in terms of paid and unpaid work related cross-sectionally to SHC (n = 420), and the neuroendocrine stress marker cortisol (n = 68). Findings - Hierarchical regression analyses showed that stress of unpaid work was most strongly related to diurnal variations in cortisol. Both stress of paid and unpaid work as well as TWL stress, but not hours spent on TWL, were related to SHC. Practical implications - Taken together, objective measures of hours spent on various TWL domains were unrelated to outcome measures while perceptions of having too much TWL and TWL stress were linked to both cortisol and SHC, i.e. how individuals perceive a situation seem to be more important for health than the actual situation, which has implications for research and efforts to reduce individual TWL. Originality/value - This study is unique in showing that unpaid work and perceptions having too much TWL relate to stress markers in women working in the public health care sector.

 • 174.
  Blom, Victoria
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Sverke, Magnus
  Bodin, Lennart
  Bergström, Gunnar
  Lindfors, Petra
  Svedberg, Pia
  Work-home interference and burnout: a study based on Swedish twins.2014Inngår i: Journal of Occupational and Environmental Medicine, ISSN 1076-2752, E-ISSN 1536-5948, Vol. 56, nr 4, s. 361-6Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: This study sets out to investigate the impact of work-home interference on burnout in women and men, while taking genetic and family environmental factors into account.

  METHODS: A total of 4446 Swedish twins were included in the study. The effects of work-home conflict (WHC) and home-work conflict (HWC) on burnout between and within pairs were analyzed with co-twin control analyses.

  RESULTS: Both WHC and HWC were significantly associated with burnout. Genetic factors may be involved in the association between HWC and burnout in women. Familial factors were not involved for WHC and burnout, neither for women nor for men.

  CONCLUSIONS: This study shows the importance to encounter WHC per se to prevent burnout. Because of genetic confounding in HWC and burnout in women, preventive efforts may also take into account individual characteristics.

 • 175.
  Blomkvist, Sandra
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur arbetar lärare med elevinflytande?: en kvalitativ intervjustudie med lärare i idrott och hälsa i skolans tidigare år2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien är att analysera hur elevinflytande fungerar i praktiken. Frågeställningarna är: Vilka erfarenheter har lärarna i idrott och hälsa när det gäller elevinflytande? Hur arbetar lärare i idrott och hälsa med elevinflytande? Om det finns några likheter och skillnader mellan lärarna vilka är då dessa?

  Metod

  I studien har kvalitativa intervjuer använts. De som har deltagit är tre stycken män och tre stycken kvinnor som är verksamma lärare i idrott och hälsa. Alla arbetar med elever i årskurs F-6. Kontakt togs med lärarna för att informera om studien. Tid och plats bestämdes för mötet och intervjuerna genomfördes. Sedan transkriberades och tolkades materialet för att till sist sammanställas.

  Resultat

  Lärarnas erfarenheter Majoriteten av lärarna anser att elevinflytande togs upp under utbildningen. Hälften tycker att de har fått tillräckligt med hjälpmedel och hälften tycker inte det. Eleverna har inte stort inflytande men de får vara med och påverka direkt i undervisningen. Hälften anser att det behövs tid för att ge ökat inflytande, andra menar atteleverna har det inflytande som går att ha. Lärarnas arbete Elevinflytande betyder att eleverna får vara med att påverka i undervisningen och det är viktigt med inflytande. När det handlar om miljöns påverkan är lärarnas åsikter delade. Lärarna har olika synpunkter på hur en miljö borde se ut för att få in inflytande. För att göra eleverna mer delaktiga handlar det om att prata mer. Grovplaneringen och ”måste momenten” är det som eleverna inte kan påverka. Lärarna har skilda åsikter om reflektion hinns med i undervisningen. Nästan alla är positiva till förslag från eleverna och dialog är jättebra och viktigt. Det råder delade meningar om vad eleverna känner till om sin rätt till inflytande. Hälften tror att det är svårt för eleverna att ta tillvara sitt inflytande och hälften påstår att det handlar om att förvalta ansvaret på ett bra sätt.

  Slutsatser

  Lärarnas erfarenheter av elevinflytande ser olika ut och ute i verksamheterna förekommer inte inflytande i så stor utsträckning. De flesta av lärarna är positiva till elevinflytande men hur de ska få in det i undervisningen är svårt eftersom det finns så lite tid och deras elever är små. Studien visar på fler skillnader än likheter mellan lärarnas åsikter.

 • 176.
  Blomqvist, Veronica
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lundqvist, Kristina
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Förändringsbenägenheten hos fyra familjer med fysiskt inaktiva barn: inställningar, förväntningar, hinder och möjligheter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka livssituationen och erfarenheterna hos familjer med fysiskt inaktiva barn, samt kartlägga hur förändringsbenägna familjerna var, med avseende på ökning av den fysiska aktiviteten. Vidare var syftet att undersöka familjernas inställning till beteendeförändringen och deras förväntningar på ISFAB-projektet. Frågeställningarna var: Hur ser familjernas livssituation och erfarenheter ut? Vilka förväntningar har familjerna på ISFAB-projektet? Hur förändringsbenägna är familjerna? Vilka möjligheter och hinder ser familjen med avseende på beteendeförändringen?

  Metod

  Denna studie är en liten del av ett större forskningsprojekt vars titel är Interventionsstudie för ökad fysisk aktivitet riktad mot normalviktiga och överviktiga inaktiva barn, vilket vi valt att förkorta ISFAB-projektet. Författarna till denna uppsats hade under ISFAB-projektet rollen som livsstilscoach för fyra familjer i Stockholm. Som datainsamlingsmetod för den här studien användes ett motiverande samtal med varje familj. Samtalen behandlade familjernas förväntningar på projektet och vilka möjligheter och hinder man såg mot en beteendeförändring. Förändringsberedskapen bedömdes med hjälp av en visuell analog skala (VAS) och den transteoretiska modellen (TTM).

  Resultat

  Gemensamt för familjerna var att de hade förväntningar på att ISFAB-projektet skulle ge dem ny inspiration och nya idéer till vad familjen kan göra tillsammans, samt att få hjälp att ändra sin livsstil och hitta nya lösningar till hur de kan integrera mer fysisk aktivitet i vardagen. Familjerna skattade sin förändringsberedskap som medelhög till hög på VAS-skalan. Enligt vår bedömning befann sig samtliga barn i förberedelsestadiet i den transteoretiska modellen. Föräldrarna befann sig i förberedelsestadiet eller begrundarstadiet. En av de mest positiva möjligheterna med ökad fysisk aktivitet tyckte familjerna var att det är roligt att röra på sig och de hade en positiv inställning till fysisk aktivitet. I vår studie verkade barnen vilja ägna sig mer åt fysisk aktivitet, men de var beroende av sina föräldrar och deras prioriteringar, vad gäller tid, pengar och aktiviteter.

  Slutsats

  Anmärkningsvärt är att familjerna, trots barnens inaktivitet, upplever att de har en hög beredskap för förändring. Problemet verkar ligga i att barnen under övrig fritid, då de inte är på en organiserad aktivitet, är alldeles för stillasittande framför TV eller datorn, samt att de i stor utsträckning åker buss eller får skjuts till och från skolan och övriga aktiviteter. Vi drar slutsatsen att egentligen behöver dessa barn inte nödvändigtvis fler fasta organiserade aktiviteter i veckan, utan istället mer vardagsmotion och mindre stillasittande tid hemma.

 • 177.
  Bogren, Johan
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Grinsfeldt, Michaela
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  "Det gäller ju att uppmuntra eleverna att titta över tröskeln”: En studie av den fysiska aktiviteten i idrott och hälsa på gymnasiesärskolan ur ett sociokulturellt perspektiv2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att studera den fysiska aktiviteten i idrott och hälsa på gymnasiesärskolan ur ett sociokulturellt perspektiv samt analysera faktorer som kan hindra respektive främja fysisk aktivitet. Följande frågeställningar utgår studien ifrån: Hur uppfattar lärarna elevernas fysiska aktivitet? Vilken form av stöd och resurser använder lärarna för att främja elevernas fysiska aktivitet? Hur upplever lärarna elevernas sociala samspel?

   

  Metod

  Studien utgår från sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer av lärare inom idrott och hälsa verksamma på gymnasiesärskolor i Mellansverige. Samtliga intervjuer har spelats in på diktafon, transkriberats samt bearbetats tematiskt. Empirin har delats in i meningsfulla teman och har analyserats från tre aspekter inom det sociokulturella perspektivet; scaffolding, mediators och shared activity. Studien utgår från vetenskapsrådets etiska principer som har följts för att värna om respondenternas integritet.

   

  Resultat

  Eleverna i gymnasiesärskolan upplevs ofta bli mer inaktiva, både under och utanför lektionstid. Den fysiska aktivitetsgraden uppfattas som ganska låg i relation till andra elever under idrottslektionerna då funktionsnedsättningar i större omfattning verkar bidra till lägre aktivitetsgrad. Adekvat stöd i form av utbildning och fortbildning för att undervisa elever med utvecklingsstörning upplevs brista hos lärarna. För att stödja eleverna försöker lärarna skapa motivation hos dem; peppa dem att delta aktivt, ha en tydlig struktur, liknande upplägg varje lektion, tydliga och enkla instruktioner som kan visas praktiskt samt förbereda eleverna på vad som komma skall. En del aktiviteter stödjer eleverna till att delta mer självständigt än andra. Enkla rörelser, övningar, lekar, spel fungerar bäst, där reglerna är korta, tydliga och enkla. Assistenterna ses som en nödvändig resurs som kan främja elevernas fysiska aktivitetsgrad om de är ombytta, engagerade, positiva, peppande och aktiva under lektionerna. För att främja elevernas fysiska aktivitetsgrad utanför lektionstid framkommer det som viktigt att eleverna får möjlighet att möta föreningslivet i olika former varför god kontakt med föreningar är nödvändigt i syfte att lotsa ut eleverna i föreningslivet. För att eleverna ska utvecklas till att bli mer självständiga i fysiska sammanhang får eleverna olika verktyg (mediators) som att följa bilder, använda tidtagarur, följa ett schema eller ett träningsprogram m.m. Socialt samspel ses som värdefullt för elevernas fysiska och sociala utveckling men upplevs ibland som svårare, framförallt mellan elever som har autism.

   

  Slutsats

  Motivation hos eleverna, pedagogiska anpassningar samt ombytta och aktiva assistenter kan sannolikt främja fysisk aktivitet på lektionstid. För att främja elevernas fysiska aktivitet utanför skoltid är det viktigt att eleverna får möjlighet att möta föreningslivet i olika former varför man som lärare bör ha god kontakt med föreningar i syfte att lotsa ut eleverna i föreningslivet. En slutsats utifrån denna studie är att lärarens och assistenters stöd behövs i större utsträckning för att främja fysisk aktivitet. Samtidigt är det viktigt att eleverna får ”verktyg” för att kunna vara fysiskt aktiva på egen hand. Det sociala samspelet som ur ett sociokulturellt perspektiv ses som en viktig utgångspunkt för utveckling ses som värdefullt för främjandet av fysiskt aktivitet samtidigt som det ibland kan vara svårt att för vissa elever att samspela då de kan ha en nedsatt samspelsförmåga.

 • 178.
  Bolander, Rasmus
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Konsten att motivera omotiverade elever: En studie om idrottslärares arbete med omotiverade elever.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med min uppsats var att undersöka hur idrottslärare arbetar för att motivera omotiverade högstadietelever till att delta i ämnet idrott och hälsa.

  Frågeställningar:

  • Hur ser lärares erfarenheter och upplevelser ut av omotiverade elever i ämnet idrott och hälsa?
  • Hur arbetar idrottslärare för att förebygga ointresse och skapa motivation hos eleverna?

  Metod

  Metoden som har använts under datainsamlingen är semistrukturerade intervjuer. Detta eftersom det lämpade sig bäst för uppsatsens syfte. Fyra stycken idrottslärare med varierande erfarenheter som idrottslärare intervjuades. Innan intervjuer med lärarna skrevs en intervjuguide som senare låg till grund för intervjuerna. Intervjuerna spelades in, med respondentens godkännande, för att sedan transkriberas ner för en tydligare överblick.

  Resultat

  Min första frågeställning lyder: Hur ser lärares erfarenheter och upplevelser ut av omotiverade elever i ämnet idrott och hälsa? Resultatet som framkommit tyder på att lärarna inte upplever att det är något problem med elever som inte vill delta. Deras erfarenheter är att de flesta tycker att idrottslektionerna är roliga men att det såklart finns undantag.  Min andra frågeställning är: Hur arbetar idrottslärare för att förebygga ointresse och skapa motivation hos eleverna? Resultaten är att idrottslärarna framförallt försöker hitta elevernas inre motivation, de försöker få eleverna att ha roligt. Detta gör de genom att utmana och berömma eleverna. 

  Slutsats

  Min slutsats är att lärarna använder olika metoder för att motivera omotiverade elever till att delta på idrottslektionerna. Alla försöker involvera eleverna på ett eller annat sätt. De försöker också jobba mycket med beröm och positivförstärkning. En annan intressant slutsats är att alla elever är olika och att det som lärare krävs att man kan vara flexibel och behandla eleverna efter vad situationen kräver. 

 • 179.
  Book, Karin
  et al.
  Malmö universitet.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Att göra det organiserade spontant eller organisera det spontana: om lösa relationer i en flytande tid2018Inngår i: Sport management: Idrottens organisationer i en svensk kontext. Del 1 / [ed] Bäckström, Å., Book, K., Carlsson, B., & Fahlström, P., Stockholm: SISU idrottsböcker , 2018, 1, s. 190-217Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 180.
  Borg, David
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fair-way: Om kvinnliga golfare tillåts vara mer idrottare än kvinnor idag jämfört med för två decennier sedan2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  I min studie har jag genom textanalys valt att undersöka och jämföra eventuella skillnader i hur media beskriver Liselott Neumanns och Anna Nordqvists genombrott, 1988 respektive 2009. Detta för att se om och eventuellt hur det dominerande sättet att tala om kvinnliga elitidrottare, damgolfare samt damgolf utmanas och/eller förstärks.

  Metod

  Diskursanalys av två lokala dagstidningar, en nationell dagstidning och en facktidning inom perioden en månad innan och två månader efter spelarnas genombrott.

  Resultat

  Det har mellan de två undersökningsperioderna 1988 och 2009 skett en tydlig förändring i gestaltandet av de kvinnliga golfarna i de valda publikationerna. Skillnaderna framträder då det kommer till beskrivningen såväl av idrottarens prestation som av hennes person.

  Beskrivningarna av Neumann och Nordqvist har mycket gemensamt men de porträtteras också olika på ett avgörande sätt. Likheterna finns bland annat i att privatlivet inte har någon plats i medias bevakning och att deras bakgrund inte alls beskrivs. Barndom, skoltid och ungdomsår lyser alla med sin frånvaro. Inte heller berättas det om familjens historia eller nutid. Enda referensen till ursprung är geografisk. Det kan då antas att båda idrottarna följer det förväntade eller kanske det önskvärda. Etnisk svensk arbetar- eller medelklassbakgrund med skolgång och hemförhållanden som vanligt folk.

  Skillnader är dock att Neumann marginaliseras som idrottare. Hon framträder som mer kvinna och mer svensk. Nordqvist tillåts vara idrottaren med de egenskaper som behövs, hon är stark utan att vara okvinnlig.

  Slutsats

  I diskursanalysen framträder en förändringen i gestaltandet av de kvinnliga golfarna. Detta kan ses som ett resultat av ett strävande mot jämställdhet i det svenska samhället. Medias skildring av de kvinnliga golfarna blir en spegling av de förändringar som samhället genomgått.

 • 181.
  Borgström, Christian
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ericsson, Johanna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  ”Golf är bara golf… jag håller på med det här för att jag själv tycker att det är kul och då blir det inte lika läskigt”: En kvalitativ intervjustudie om professionella golfspelares förmåga att hantera press2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med arbetet var att undersöka hur fyra professionella golfspelare hanterar pressade situationer under tävling samt få en fördjupad förståelse för när den pressade situationen uppstår.

  Frågeställningarna var:

  1. Hur agerar spelarna vid pressade situationer?

  2. När uppstår de pressade situationerna?

  3. Finns det någon skillnad och/eller samband mellan kvinnliga och manliga golfspelare?

  Metod

  Vi valde att göra en kvalitativ studie där vi intervjuade fyra personer. Undersökningsgruppen utgjordes av elitaktiva golfspelare mellan 20 och 30 år. Urvalet grundades på ett strategiskt urval där goda meriter både nationellt och internationellt och att spelarna hade spelat som professionell golfspelare i minst 2 år. Vi använde oss av en halvstrukturerad intervju där vi intervjuade två män och två kvinnor.

  Resultat

  Det framkom i intervjuerna att alla spelarna agerar på sitt individuella sätt när de kommer i en pressad situation. Det var bara en av intervjupersonerna som trivdes i en stressad situation. De pressade situationerna uppkommer vid olika tillfällen, allt från innan tävlingen, under pågående runda eller när tekniken sviker. Familjen och personer som står spelarna nära har en stor betydelse i hur spelarna agerar och trivs på golfbanan. Intervjupersonernas syn på hur kvinnor och män agerar och hanterar stressade situationer är att männen blir mer aggressiva än vad kvinnorna blir, annars så tror de inte skillnaderna är så stora mellan män och kvinnor.

  Slutsats

  Slutsatser som vi kan dra utifrån denna studie är att våra informanter påverkas av press och stress på något sätt, antingen positivt eller negativt. Enligt våra informanter så är de stressade situationerna ytterst individuella. Hanteringen av de stressade situationerna är också individuella. Av egen kunskap och stor erfarenhet från de här situationerna vet vi att mentalträning är en viktig del om man ska lyckas i golf. Det krävs en mentalstyrka för att hantera de pressade situationerna på ett bra sätt. Det är hur man hanterar den pressade situationen som är det viktiga och det har en stor inverkan på resultatet.

 • 182.
  Brandt, Hedwig
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Plate, Andreas
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Simundervisning: - “...jag simundervisar inte, tycker inte jag. För jag har alldeles för lite tid för det.”2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract 

  Aim

  The aim of this study is to investigate how teachers in physical education (PE) in primary school (9th grade) are working with students who do not meet the requirement in the segment swimming.

  1. In which way do the teachers interpret the requirements and the main content in Lgr 11, regarding swimming?

  2. How do the teachers work with students who do not meet the requirements in the segment swimming?

  3. What do the teachers consider to be the reason why students do not meet the requirements for swimming in grade 9?

  Method

  In this study we have used a qualitative approach using interviews conducted with five primary school PE teachers. The interviews are semi-structured with specific themes, but with open questions that provide opportunities for follow-up questions. The teachers were chosen based on a convenience selection with teachers in the Stockholm area. All interviews took place at the schools where the teachers themselves worked. The interviews were recorded and later transcribed. The theoretical starting points chosen for the study are curriculum theory, frame factorial theory and the teacher's repertoire.

  Results

  The results showed that the teachers consider the syllabus to be interpretable and that there is too little amount of time for swimming lessons, at the moment only regular checks are made. The teachers contact and talk with the students who do not meet the proficiency requirement. Those who do not meet the proficiency requirement are offered swimming schools organized by the municipality. The results also showed that teachers believe that students’ lack of swimming competence are dependent on external factors, such as fitness, home relationships and the students’ origins.

  Conclusion

  There is too little amount of time for teachers to accomplish swimming lessons in primary school. The proficiency requirement for the segment swimming in 9th grade are, according to the teachers, too broad and interpretable. External factors such as time, resources and past experiences affect how the swimming competence looks like among the students in 9th grade primary school.

 • 183.
  Bruzelius, Ted
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  von Tell, Fredrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Slår motivation klass?: en kvantitativ studie om hur icke-kognitiva faktorer samvarierar med betyget i Idrott och hälsa.2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att utifrån ett interaktionistiskt perspektiv statistiskt testa tidigare studiers undersökta icke-kognitiva faktorer som eventuellt kan samvariera med betyget i ämnet Idrott och hälsa.

  • I hur hög grad korrelerar de icke-kognitiva faktorerna med betyg i ämnet Idrott och hälsa?
  • Hur ser eventuella skillnader ut mellan betygsgrupperna sett till elevernas skattning av de icke-kognitiva faktorerna?

   

  Metod: Vi har i vår studie använt oss av en kvantitativ metod för att få en övergripande bild av vårt undersökningsområde samt för att kunna testa vårt resultat statistiskt. Vi använde en enkätmetod till studien och enkäten tar upp icke-kognitiva faktorer som tidigare forskning menar kan samvariera med betyget i ämnet Idrott och hälsa. Frågeformuläret delades, efter samtycke med skolorna, ut till 232 elever fördelade på fyra olika gymnasieskolor.

   

  Resultat: Resultatet av vår enkätstudie visade att det fanns icke-kognitiva faktorer som korrelerade med betyget i Idrott och hälsa. Elever som uppgav att de var fysiskt aktiva på sin fritid, aktiva inom någon idrottsförening samt hade ett stort idrottsintresse hade ett högre betyg. Vidare kunde vi se att elever med ett högre betyg också deltog på ett mer aktivt sätt, hade en bättre samarbetsförmåga, bättre självförtroende samt var mer motiverade i samband med idrottslektionen. De elever som fick VG eller MVG i betyg missade mer sällan idrottslektionerna än elever med betyget G. Framförallt elever med betyget MVG hade också en högre ambition att få höga betyg i ämnet Idrott och hälsa. Elever med ett högt betyg uppgav även att de hade en större vetskap om vad som stod i kursplanen.

   

  Slutsats: Våra resultat visade att det ofta var personliga egenskaper som samvarierade med betyget i Idrott och hälsa. De faktorer eleverna inte har något inflytande på visade oftast inte korrelera nämnvärt i vår studie. Mead anser att objektsjaget har ett inflytande på alla elever via samhället, förebilder samt den sociala umgängeskretsen och bidrar på så sätt till elevernas ”jag”. Vi ser ändå att subjektsjaget fått mer att säga till om i den ålder våra respondenter är i och eleverna har lärt sig värdera de yttre faktorernas olika påtryckningar. Detta gör att eleverna tar olika beslut när det gäller frågor de kan påverka, vilket också gör att dessa faktorer visar sig korrelera i vår studie.

 • 184.
  Brännström, Charlotta
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Carlsson, Anna-Sara
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  ”Somliga vill ju inte dricka, men de dricker ju bara för att andra gör det”: En studie om ungdomars inställning till alkohol med nedslag i glesbygd och storstad2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study was to try to understand youngsters and their attitude to alcohol in the countryside and in a large city. The questions at issue have been: How do youngsters from the countryside, who drink, and do not drink alcohol, view the school- family- and friendsituation? How do youngsters from a large city, who drink, and do not drink alcohol, view the school- family- and friendsituation? Can we understand youths’ attitude to alcohol on basis of the factors: School, family and friends? Are there any differences and similarities?

  Method

  Interviews have been implemented with four youngsters in a large city and in the countryside. To gain as much as possible from the interviews a questionnaire was distributed to two classes in year nine in the countryside, and one class in the large city. The interview material was analysed on the basis from earlier research and two theoretical models.

  Results

  According to the youngsters that drink, both in the countryside and the large city, the most common view in school was that high demands are put on the youngsters and that they should study more then they do. On the other hand, the ones that stated that they do not drink agreed to that it was easy to keep up with school and that they enjoyed school.

  Concerning the familysituation, individual differences are seen and no clear patterns are shown. Either separated- or parents that lives together seems to be risk- or protectionfactors in this study. On the contrary, parents’ alcohol consumption seems to affect the youngsters’ attitude to alcohol, even if not all of them see it that way. Friends have an important impact in the youngsters’ alcohol consumption and their attitude to alcohol.

  Conclusion

  The conclusion is that friends and family are factors that influence youngsters and their attitude to alcohol. The schools importance seems, on the other hand, to be fairly weak. There are differences and similarities between the youngsters’ on the countryside and the large city; among other things, the associations they made to the words alcohol and party.

 • 185.
  Buljubasic, Jasenko
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fysiskt aktiva skolungdomar: En studie som belyser högstadielärares motivationsarbete2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Summary

  Aim and research questions

  The purpose of the study is to examine how physical education (PE) teachers can work to increase young people’s interest in physical education but also physical activity in general.

  - How can PE teachers work to increase student’s interest in physical activity?

  - Does PE teachers believe that the student’s interest for sports is achieved according to the educations curriculum and in that case, how?

  - What problems can PE teachers encounter in their efforts to get young people motivated for physical activities during PE classes?

  Method

  Prior to implementation of the study i reviewed on a lot of past research and got interested about the problem with unmotivated students. After this I looked for different theories that I could use for my study and settled with the KASAM theory by Aaron Antonovsky. The method applied in this study was a qualitative interview method. The aim was to find out how teachers work to motivate their students to be physically active and wanting to participate in PE classes. The interview was made with five different PE teachers who worked with students at high school. After having collected and transcribed all data the study’s aim and questions could be answered. 

  Results

  The interviews made shows that teachers in schools often work with motivating their students, but it doesn’t seem like an easy task. Building a good relationship to all students in a class was something that the teachers thought were important factors getting the students more motivated and having a better attitude towards PE. A well-formed lesson with various activities and variation was considered to be important. There should also be a range of levels and options during one lesson so that all students at times could be successful. In this way students find something that suits them and they get motivated.

  Conclusion

  Working with motivating students is a core element out in the schools and the teachers carry a huge social responsibility to ensure that more students want to be physically active in physical education but also seen from a lifetime perspective

 • 186.
  Buljubasic, Jasenko
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fysiskt aktiva skolungdomar: En studie som belyser skolungdomar och deras motivationsfaktorer till att börja vara fysiskt aktiva2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning

  Syftet med studien var att försöka se varför vissa skolungdomar väljer att vara fysiskt aktiva även på fritiden.

  Frågeställningar:

   – Hur ser träningsvanorna ut för skolungdomar på högstadiet?

  – Vad kan motivera skolungdomar att vara fysiskt aktiva på sin fritid?

  – Finns det några samband mellan hur skolungdomar tränar på sin fritid och vem/vad som gjorde att de började träna?

  Metod

  Undersökningen är av kvantitativ art i form av enkätundersökning. 130 elever från två olika skolor i Stockholmsområdet har deltagit i undersökningen. Alla elever är från årskurs 6-8, 53 tjejer och 77 killar totalt. Slutna frågor användes för att ta reda på elevernas träningsvanor och eventuella motivationsfaktorer till fysisk aktivitet.

  Resultat

  Resultat i studien visar på att eleverna på de två skolorna har ganska goda träningsvanor, innebärande att den totala siffra fysiskt aktiva elever på fritiden var större än den inaktiva. Vad gäller motivationsfaktorer till att vara fysisk aktiv så fick kompisar och familj störst andel svarande, medan idrottslärare och skola fick minst. 

  Slutsats

  Enkätundersökningens resultat ger en begränsad bild av situationen men det går ändå att dra en slutsats att det sociala nätverkets påverkan på elever vad gäller att vara fysiskt aktiv på fritiden är stor. Oroande är att väldigt få angav att skola och idrottslärare var motivationsfaktorer. Rollen som framtida idrottslärare blir än mer viktig.

 • 187.
  Bäcklander, Gisela
  KTH.
  Doing Complexity Leadership Theory: How agile coaches at Spotify practice enabling leadership2019Inngår i: Creativity and Innovation Management, ISSN 0963-1690, E-ISSN 1467-8691, Vol. 28, nr 1, s. 42-60Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Complexity leadership theory (CLT) is about balancing formal and informal organisation to leverage dynamics of Complex Adaptive Systems (CAS) and produce learning, creativity, and adaptation in organisations. Based on interviews with sixteen agile coaches (AC) at Spotify, this study examines how AC practice enabling leadership, a key balancing force in complexity leadership. Coaches practice enabling leadership by increasing the context-sensitivity of others, supporting other leaders, establishing and reinforcing simple principles, observing group dynamics, surfacing conflict and facilitating and encouraging constructive dialogue. The AC as complexity leader values being present,observing and reacting in the moment. Findings suggest flexible structure provided by an attentive coach may prove a fruitful way to navigate and balance autonomy and alignment in organisations.

 • 188.
  Bäcklander, Gisela
  KTH.
  To see or not to see: Importance of sensemaking in employee self-direction2019Inngår i: Nordic Journal of Working Life Studies, ISSN 2245-0157, E-ISSN 2245-0157, Vol. 9, nr 2, s. 25-45Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Being self-directed is one of the most sought-after employee attributes. The present study examines managers’ approaches to and conceptualization of employee self-directedness through semi-structured interviews with 13 managers from five companies in the Stockholm area. Analysis suggests two different emphases in trying to increase self-direction, with differing underlying assumptions: an evaluation emphasis where self-direction is conceptualized as an inherent property of the individual, and a cultivation emphasis suggesting a more interactionist perspective of self-direction as an emergent behavior based on the interaction of individual and situational characteristics. Further, a “seeing work”-skill emerged in all interviews, implicating situational judgment and attention as core to what is ultimately seen as successful self-direction. Managers with a cultivation emphasis mentioned as viable tactics those focused on supporting sensemaking and thus enriching the working situation to enable better discretionary situational judgements.

 • 189.
  Bäcklander, Gisela
  et al.
  KTH.
  Rosengren, Calle
  Kaulio, Matti
  KTH.
  Managing Intensity in Knowledge Work: Self-Leadership Practices among Danish Management Consultants2018Inngår i: Journal of Management and Organization, ISSN 1833-3672, E-ISSN 1839-3527Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper examines the sources of knowledge workers’ work intensity and the self-leading strategies they apply to deal with it. The paper is based on focus group interviews with management consultants in a Danish management consultancy firm. Work intensity was identified as resulting from a combination of: (1) a results-only focus, (2) vagueness, (3) boundaryless work, and (4) low control of the quantitative load. A framework for self-leading strategies is developed based on the dimensions of reactive/proactive and self-focused/externally-focused strategies in different combinations. The results indicate that while consultants expressed a belief in internal self-discipline strategies of a more reactive nature, in fact, external and proactive strategies were the most effective in practice. In conclusion, the paper contributes to an extension of self-leadership theory to better account for current research on self-control.

 • 190.
  Bäcklander, Gisela
  et al.
  KTH.
  Rosengren, Calle
  Lunds universitet.
  Lid Falkman, Lena
  Handelshögskolan.
  Stenfors, Cecilia
  Karolinska institutet.
  Seddigh, Aram
  Stressforskningsinstitutet.
  Osika, Walter
  Karolinska Institutet.
  Stenström, Emma
  Handelshögskolan.
  Navigating the Activity Based Working Environment – Relationships of Self-Leadership, Autonomy and Information Richness with Cognitive Stress and Performance2019Inngår i: Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, E-ISSN 2002-2867, Vol. 4, nr 1Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In Activity Based Working Environment (ABWE) offices, employees are allowed increased autonomy and are expected to choose where, when, with whom, and to some degree with what, to work; in other words, employees are expected to self-lead to a higher degree and to coordinate and align with colleagues. Effects of these expectations on employees’ cognitive stress and performance are understudied. In the present study, Swedish ABWE workers (N = 416) are compared with workers in cell offices (N = 30) and landscape offices (N = 64), and relationships of self-leadership, information richness, and autonomy with cognitive stress and performance were examined using regression analysis. Results show no relationship between office type and outcomes. For cognitive stress, information richness had the largest negative relationship, followed by self-leadership: goal-setting and autonomy. For performance, self-leadership: goal-setting had the largest positive relationship, followed by information richness. This suggests that when organizational situations cannot be strongly structured – for example because the best work process is not known, or innovation or different collaboration constellations are needed – they need instead to be enriched so that employee orientation and coordination do not become too much of a burden on the individual employee, disrupting cognitive functioning and performance.

 • 191.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Aesthetic learning processes – feelings and sensations of skate- and snowboarding2008Inngår i: Designs for learning: Defining the field, 2008, s. 1-Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Skateboarding and snowboarding are practices loaded with symbolic expressions. They are also activities profoundly understood as physical. This paper will investigate the narrated impressions of these activities – in other words the expressions of impressions. Skateboarding and snowboarding are discussed as aesthetic learning processes, which to a large extent are both bodily and informal. The paper builds on ethnographic fieldwork and cultural analysis. Kirsten Drotner’s theory of aesthetic practices is used as a starting point. Aesthetic practices/production works on three levels: the individual, the social and the cultural. The individual level is characterised in terms of emotional intensity and corporality. The sensation is described as so encompassing that it becomes ones life, ones identity. The body is acutely present in these descriptions. It is the body that experiences, and it is there that the sensation of riding comes alive.

 • 192.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet.
  Att platsa som skateboardåkare.: Om affektivt lärande i sinnliga rum.2009Inngår i: Kulturellt.: Reflektioner i Erling Bjurströms anda. / [ed] Fornäs, Johan & Harding, Tobias, Linköping University Electronic Press, 2009, s. 41-55Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 193.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Balancing the senses: Experiences of learning in indoor skateboarding2010Inngår i: Designs for learning: A new conceptualization of learning, 2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Indoor skate parks are purpose built environments for physical activity and bodies in motion. These settings are designed places of learning in both social and material respects. Skate parks in Sweden are usually large halls in buildings previously used for industries, now filled with wooden and sometimes concrete constructions. The solid and rough material consolidates the environment as hard and durable. Ceilings are most often high which influence the acoustics. The sound level is elevated from the noise of board riding on the wooden constructions, besides music from loud speakers adds to the aural experience. In spite of, or thanks to, the strident soundscape it is common by skateboarders to use a personal music device such as an mp3-player or the equivalent when skateboarding. The purpose of this paper is to discuss sensory and affective learning processes in relation to indoor skateboarding. In focus is the crossroads between senses, affect, place and learning. Empirical results are drawn from an ongoing ethnographic study on predominantly female skateboarding, embodied knowledge and board sport culture. The empirical material consists of field notes (in written, auditory and visual form), interviews and examples from media such as videos, magazines and internet pages. The aural sense and its capacity to include and exclude other sensory experiences, mainly balance, is examined and associated with affective incitement. Sharing and non-sharing spaces and experiences are discussed. The paper draws theoretically in large from the anthropological research on the senses in culture, and the psychology of affect. In addition the paper pays particular interest to the idea of “the risk of experience that is learning” (Ellsworth 2005).

 • 194.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Brädsporten drar in i den vetenskapliga världens finrum: recension av boken Skateboarding: Subcultures, sites and shifts / Kara-Jane Lombard (red), 20162016Inngår i: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, artikkel-id 26 oktoberArtikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 195.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Både radikal och rumsren: Om ungdomlighetskultur och samtidens semantiska omvandlingar.2012Inngår i: Senmoderna reflexioner: Festskrift till Johan Fornäs. / [ed] Erling Bjurström, Martin Fredriksson, Ulf Olsson & Ann Werner, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2012, s. 137-145Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Senmoderna reflexioner. Festskrift till Johan Fornäs, är en antologi med tjugotre artiklar tillägnade Johan Fornäs på hans 60-årsdag den 7 mars 2012. Flera av artiklarna utgår från teman i Johan Fornäs böcker, medan andra på olika sätt behandlar ämnen relaterade till hans breda och mångfacetterade intresseområden. Boken är indelad i fyra tematiska delar, som behandlar olika praktiker: teoretiska, mediala, estetiska och litterära. Under rubriken ”teoretiska praktiker” diskuteras olika aspekter av hermeneutik, kulturalisering och kulturellt kapital. Under ”mediala praktiker” återfinns studier av samtida mediefenomen och deras relationer till demokrati och politik. ”Estetiska praktiker” innefattar bidrag som diskuterar kulturella praktikers funktion i den offentliga sfären. I den avslutande delen, ”litterära praktiker”, analyseras utvalda litterära texter och den diskurs som omger dem. Huvuddelen av artiklarna är skrivna på svenska, med undantag av tre engelska bidrag.

 • 196.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Dialogues of Dominance and Division: Skaters and Skater Girls Juxtaposing Gender2010Inngår i: Centers and Peripheries in Sport: Part 2.The Development of Women Sport: Separate but not Equal / [ed] Aage Radmann, 2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Skateboarding is known as a predominately male activity; however, there are female skateboarders and they are growing in number internationally. The purpose of this paper is to analyse how female gender and feminist issues appear and are negotiated by female skateboarders in ethnographically documented dialogues in a local setting. The dialogues are historically, socially and culturally contextualised invoking mediated discourses on female skateboarding. My assumption is that mediated discourses interact with local practice in an intricate way. This paper will hopefully shed some light on this interaction as well as works on femininity (and masculinity) in skateboarding and other board sports. In addition how female attendance is promoted. Theoretically, the paper draws on post structurally influenced cultural studies and theories of gender. The paper discusses practices of gender division and images of girls and women in board sports and their media from a feminist perspective. In this context, inviting pain as a girl has been interpreted as a way of challenging unappreciated forms of femininity. Accidents and falls are portrayed in niche media, both in print and television programmes, as evidence of courage and authenticity. However, there are alternatives to the aggressive femininity in recent media forms, such as blogs and personal web pages. But replacing one alternative of femininity with another raises new questions. The ambiguities of discourses put girls and women in a position where they are empowered subjects using their own micro-media, and, at the same time, tend to preserve ‘the separate-and-different-cultures model’ when it comes to gender.

 • 197.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Forty Years of Transformations: Swedish Skateboarding Culture and Organisation2018Inngår i: Managing Sport in a Changing Europe: The 26th European Sport Management Conference, Book of abstracts / [ed] Bo Carlsson, Tim Breitbarth, Daniel Bjärsholm, 2018, s. 285-286Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Forty Years of Transformations - Swedish Skateboarding Culture and Organisation

  Aim

  The aim of this presentation is to sum up findings from ethnographic and historic datacollected for a period of twenty years in order to outline the transformations of skateboardingculture and organisation in Sweden from the 1970’s to present day.

  Theoretical Background and Literature Review

  Skateboarding has a celebrated subversive past claiming heritage from Californian surferssneaking into emptied backyard swimming pools during summer draught. The (hi)story hasbeen commemorated through the classic movie Dogtown and the Z-boys. Ever since, socialresistance has been part and parcel of skateboarding’s cultural image (Borden, 2001).Although stemming from subcultural and underground practices, skateboarding has nowreached worldwide audiences through X-games. In June this year, the sport’s firstinternational conference titled Pushing boarders was held in London. It gathered academicscholars, skateboarders and engaged people from the industry. Moreover, in 2020,skateboarding will be launched as a new sport in the Olympic Games. Skateboarders onceopposing the sport industry and nine-five-jobs have transformed from core practitioners toconsumers (Dinces, 2011; Dupont, 2014; Lombard, 2010). This depicts a transformation fromsubculture to a professionalised sport, at least for some and in some places. In Sweden,parallel to these trends, skateboarding contrastingly formed a national federation under theNational Sports Confederation (RF) for the first time 2013.

  Research Design and Data Analysis

  Through four ethnographic projects extending over two decades, and related historicalmaterial, this presentation draws from participant observation and multiple empiricalmaterials. Ethnography has the potential to capture “inside” views of everyday life (Atkinson,2014). The research participants are diverse in terms of age, gender and positions in the fieldetc. The data includes interviews, photographs and various media in both printed and digitalfrom. It contains both commercial and non-commercial content and spans from the late1970’s until present day. The semi-structured interviews follow thematically structured guidesand were conducted face-to-face with snowball samples. For this presentation Stamm andLamprecht’s (1998) model for describing the life cycle of trend sports is used as a startingpoint for a thematic content analysis over time. The model indicates the interrelation oftechnological innovation, marketing and socio-cultural factors.

  Findings and Discussion

  Every stage in Stamm and Lamprecht’s (1998) model is characterized by different degrees ofcommercialisation, as well as diverse types of organisation and various degrees ofrecognition. The trend sports are also pursued by different groups; in the early stages pioneersand further on by young people in subcultures, followed by athletes in the fourth stage toanybody in the final stage. Confrontation against the established sport organisations andglorification of a presumed authentic past is part of the third stage. This is followed byfashion in mainstream culture as part of the fourth stage.298It is argued that skateboarding in Sweden to some extent has followed this model. Numerousexamples point to the fourth stage characterized by maturation and diffusion. For instance it ispossible for practitioners to make a living from skateboarding in various ways; skateboardingis popular in mass media; goods are mass produces and skateboarding has been integrated incertain school forms. In short, processes of commercialisation and professionalization arepresent.The straight forward processes proposed in the model are however complicated byskateboarding in Sweden since 2013 being formally organized though the National SportsConfederation. Through this organisation some skateboarders are now part and parcel ofmainstream sports, however their subcultural ideas persist, not least when it comes toleadership and coaching. This is paradoxically partly challenging the National SportsConfederation in that funding systems are urged to be re-negotiated. Simultaneously, theSwedish skateboarding association opens up activities for inclusion and equality urged by theNational Sports Confederation.

  Conclusion and Implications

  The presentation contributes with new empirical findings on the socio-cultural developmentof skateboarding in Sweden and beyond, which confirms but also complicates the straightforward model of the life cycle of trend sports. Skateboarding has gone from innovativephysical activity recognised by few, to highly commercialised and familiar, but it is also anational association with no commercial profit promoting democratic values.

  References

  Atkinson, P. (2014). For Ethnography. London: Sage.

  Borden, I. (2001). Skateboarding, Space and the City: Architecture and the Body. New York: Berg.

  Dinces, S. (2011). ‘Flexible Opposition’: Skateboarding Subcultures under the Rubric of LateCapitalism. The International Journal of the History of Sport, 28(11), 1512-1535.

  Dupont, T. (2014). From Core to Consumer: The Informal Hierarchy of the Skateboard Scene. Journalof Contemporary Ethnography, 43(5), 556-581.

  Lombard, K. (2010). Skate and create/skate and destroy: The commercial and governmentalincorporation of skateboarding. Continuum: Journal Of Media & Cultural Studies, 24(4),475-488.

  Stamm, H-P. & Lamprecht, B. (1998) The life cycle of trend sports. In: C. Jaccoud & Y. Pedrazzini(Eds) Glisser dans la ville: les politiques sportives a` l’e’preuve des sports de rue[Gliding in the street: sporting politics related to street sports], Acts from the Neuchâtel.Colloquium of the 18th and 19th Septembre 1997 (Neuchâtel, Editions CIES).

 • 198.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Från skateboard till e-sport2008Inngår i: Idrottsforum.org, ISSN 1652–7224, s. 4-Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I samband med att idrottsforskningen i ökande utsträckning fokuserar sportens stjärnor har ett intresse växt fram för vad som händer med elitidrottare efter det att sportkarriären är över. Det är uppenbart att övergången från kändis till föredetting är plågsamt och svårhanterbart för många. Men internationell sport erbjuder också många exempel på framgångsrika civila karriärer. Tony Hawk är ett bra exempel. Hawk var världsstjärna inom skateboard på 1980- och 90-talen, och trots dess subkulturella karaktär var hans stjärnstatus enastående där sådant räknades. Hawk drog sig tillbaka 1999 som sann legendar, och två år senare kom hans självbiografi, Hawk: Occupation Skateboarder (HarperCollins, skriven med Sean Mortimer). I Åsa Bäckströms kunniga och intresseväckande recension följer vi Tony Hawk från tiden som tanig och mobbad skolgrabb, över tiden som skateboardkung, till efterkarriären som dataspelsutvecklare – bland annat – och under tiden tvåbarnsfar med två olika fruar och gift en tredje gång. Underhållande och lärorikt, tycker vår recensent, som också följer upp historien efter det att boken publicerades. Och visst är det lite speciellt, det där amerikanska, den klassiska framgångssagan med lyckligt slut.

 • 199.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Gender manoeuvring in Swedish skateboarding: Negotiations of femininities and the hierarchical gender structure2013Inngår i: Young - Nordic Journal of Youth Research, ISSN 1103-3088, E-ISSN 1741-3222, Vol. 21, nr 1, s. 29-53Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Nordic countries score high gender equality ratings and we have a long tradition of working with feminist agendas promising liberal futures to both young women and men. Still, today’s young women struggle to make room for female participation in male-dominated space. Based on ethnographic research, this article explores gender manoeuvring, i.e. manipulations of the relationship between masculinity and femininity in the patterned beliefs and activities of Swedish skateboarding. The three most apparent femininities in the empirical material, ‘the tomboy’, ‘the bitch’, and ‘the lesbian’, are discussed and how they sometimes give rise to gender manoeuvring and sometimes not. It is argued that the formation of a national network harnessing feminist strategies has been successful in making space for female skateboarding in local skateparks and the mainstream media. The negotiations these actions result in have the potential to transform the hierarchical gender order between and among masculinities and femininities. However, simultaneous tendencies to preserve the unequal gender structure through valuing both hegemonic masculinity and femininity become visible.

 • 200.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Good ethnography smells bad: On aesthetic experience in qualitative research2008Inngår i: Sveriges antropologförbunds årliga konferens (SANT): Visuell kultur, 2008Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aesthetic learning processes are being notified in current Swedish pedagogical research. The philosophical term aesthetics is used in multiple modes, some of them borrowing an agenda from the studies of fine art, some more with inspiration from cultural studies and popular culture. In this emerging field both ethnography and every-day-aesthetics are in focus. Despite new ways of doing ethnography the results still tend to look (!) like traditional ethnography. Field-notes saturated with sensuous and stinking data; e.g. moist socks, sweaty t-shirts and car fumes, still tend to depend upon written texts and photography as scientific proof. Moreover ethnography is still judged against a positivistic framework drawing from natural science. Is a change required? And in that case, can the future of visual anthropology challenge this hegemonic scientific paradigm?

1234567 151 - 200 of 1481
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf