Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2021222324 1101 - 1150 av 1163
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1101.
  Wengström, Yvonne
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Mijwel, Sara
  Karolinska Institutet.
  Cardinale, Daniele A.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Högintensiv träning hjälper patienter med bröstcancer2018Ingår i: Idrottsforskning.se, ISSN 2002-3944, artikel-id 12 novemberArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1102.
  Wennlöf, Jessica
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Musiktillskott?: Hur fysiska och psykiska variabler skiljer sig vid löpning med, respektive utan musik2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna studie var att undersöka hur fysiska och psykiska variabler skiljer sig hos löparvana män, vid löpning på löpband i samband med respektive utan musik.

  - Hur skiljer sig upplevd ansträngning under löpning med, respektive utan musik?

  - Vilka skillnader finns i laktat, laktattrösklar och hjärtfrekvens under löpning med, respektive utan musik?

  - Vilken skillnad finns mellan situationsspecifikt självförtroende innan löpning med musik samt situationsspecifikt självförtroende innan löpning utan musik?

  Hypotes: Fysiska och psykiska variabler skiljer sig vid löpning med, respektive utan musik.

  Metod

  I denna experimentella studie testades nio män i åldrarna 18-30 år i ett laktattröskeltest på löpband med, respektive utan musik. De sprang sex till sju stegrande intensiteter/nivåer. Under testerna undersöktes laktat, hjärtfrekvens och upplevd ansträngning. Ansträngingen skattades efter borgskalan. Innan testerna fick de fylla i en enkät med frågor om situationsspecifikt självförtroende.

  Resultat

  Det visades inga skillnader i upplevd ansträngning, hjärtfrekvens, laktat, laktattrösklar och situationsspecifikt självförtroende vid löpning med, respektive utan musik.

  Slutsats

  Det finns inte skillnader i laktat, laktattrösklar, hjärtfrekvens, upplevd ansträngning samt situationsspecifikt självförtroende vid löpning med, respektive utan musik.

 • 1103.
  Westblad, Niklas
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  The effect of flywheel training on functional neuromuscular performance in physically active youth2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study was to investigate the effect of flywheel resistance training on functional neuromuscular performance in physically active youth.

   

  Method

  Forty-four healthy and physically active youth between 12-14 years of age (n=19 boys & n=25 girls) volunteered to participate and were randomized into three different groups of flywheel resistance training (FRT) (n=15, body mass = 42,9 ± 8,6 kg, time to Peak Height Velocity (PHV) = - 0,8 ± 1,6), traditional strength training (TST) (n=15, body mass = 44,7 ± 10,3 kg, time to PHV = - 0,8 ± 1,5) and a control group (CON) (n=14, body mass = 43,8 ± 9,0 kg, time to PHV- 0,8 ± 1,5. Squat jump (SQ), Countermovement jump (CMJ), 10-m acceleration, 20-m speed and 30-sprint was assessed pre- and post-intervention. All training groups performed 12 resistance training sessions over a 6-week intervention. The FRT-group performed bilateral flywheel resistance squats with 4 sets of 6 repetitions with 0,025 to 0,05 kgm2 and the TST-group performed bilateral barbell squats with 4 sets of 6 repetitions at a predicted 80 %1RM, while the control group only performed their regular sports training.

   

  Results

  Repeated measures two way-ANOVA, 3 x 2 (training group x time), showed no significant mean effects between groups after the intervention. A significant increase occurred in the control group for SQ; 2,4 ± 2,5 (cm) p ≤ 0,008 and CMJ; 2,2 ± 3,1 (cm) p ≤ 0,037. Both training groups increased significantly in body mass from pre- to post-tests by 2,0 ± 2,7 kg for the flywheel training group and 1,3 ± 0,9 kg in the traditional strength training group (p ≤ 0,05).

   

  Conclusions

  This study indicates that flywheel training can be used as a resistance training method for youth athletes without inducing training related injuries. Flywheel resistance training resulted in a small but non-significant increase from pre to post test in squat jump and 10-m sprint. Future studies on flywheel resistance training for youth needs to investigate the implementation of longer training periods, additional training sessions, more experienced youth in resistance training and faster movement speed.

 • 1104.
  Westermark, Gabriela
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lindgren, Moa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Är tidig specialisering vägen till landslaget?: Konståkares och truppgymnasters erfarenheter kring specialisering2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien är att undersöka om tidig specialisering är en förutsättning för att uppnå elitnivå inom de estetiska idrotterna konståkning och truppgymnastik samt försöka få en förståelse för vilka för- och nackdelar tidig specialisering kan tänkas få för individen och den framtida elitkarriären. Följande frågeställningar skall besvaras i studien:

  1. Hur ser idrottsbakgrunden ut för samtliga landslagsutövarna inom konståkning och truppgymnastik?
  2. Hur beskriver landslagsutövarna sin idrottskarriär, inklusive eventuell specialisering och diversifiering?

  Metod

  En deduktiv enkät med totalt 7 frågor skickades ut till de 34 landslagsutövarna för att få en överblick över/kring hur deras idrottsbakgrund såg ut. 29 stycken valde att svara varav 14 var kvinnor och 15 var män, 10 konståkare och 18 truppgymnaster. Därefter kunde intervjupersonerna väljas utifrån de svar de angivit och som ansågs relevanta för studien, 2 från varje sport, 2 män och 2 kvinnor, med olika bakgrund inom sporterna. En semistrukturerad intervjuguide skapades för att samla så mycket information från deltagarna som möjligt. Efter transkribering togs citat ut och en induktiv metod användes för att skapa en modell med de svar som angivits av atleterna.

  Resultat

  Studien visade att det var stor spridning inom de båda landslagen gällande när atleterna börjat, specialiserat sig, utövat olika idrotter och dylikt. De fyra intervjupersonerna hade en mängd likheter och olikheter i deras väg till landslaget. Det skiljer sig i när de började utöva sporterna, några hade mest lek i träningen och andra tränade med målet att bli bättre redan första året. Kvinnorna hade fler skador än männen, endast en av de fyra atleterna hade slutat och tagit en paus i sin karriär. Stöttningen hemifrån och lagamraterna/kompisarna hade också olika stor inverkan på de fyra intervjupersonerna.

  Slutsats

  Tidig specialisering framkommer inte som ett måste för att nå det svenska landslaget i konståkning och truppgymnastik.

 • 1105.
  Westin-Thorén, Malin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Vad är bra undervisning?: vad elever i högstadiet anser om undervisningen i Idrott och Hälsa2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur en god undervisningsmiljö ser ut. För att uppfylla mitt syfte kommer jag att undersöka högstadieelevers syn på ämnet Idrott och Hälsa.

  Studien fokuserar på vilken sorts undervisning som elever anser är meningsfull samt vad den undervisningen innehåller. Undersökningen syftar även till att undersöka om elevers syn stämmer överens med läroplanens mål. Studiens frågeställningar är:

  - Vad är elevers syn på bra undervisning?

  - Vad innefattar en bra undervisning?

  - Finns det samband mellan hur elever ser på vad en bra undervisning är och läroplanens mål?

  Inför studien har jag fördjupat mig i Aaron Antonovskys teorier kring KASAM samt litteratur gällande studiens ämne. Den metod som tillämpats är kvalitativa intervjuundersökningar. Syftet med detta var att ta reda på elevers syn på idrottsundervisningen i högstadiet. I studien intervjuades åtta elever i högstadiet. Intervjufrågorna fokuserade på frågor innehållande vad bra undervisning i Idrott och Hälsa är samt vad den innefattar. Utöver detta ingick även delar utifrån KASAM:s tre delkomponenter: Att ha begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Efter insamlat och transkriberat material kunde syfte och frågeställningar besvaras samt diskuteras i relation till teoretiskt perspektiv, litteratur och tidigare forskning.

  Intervjuerna visar att eleverna anser att Idrott och Hälsa främst handlar om att ha roligt samt att de känner sig delaktiga och engagerade på lektionerna. Flertalet ansåg även att de behövde få mer förståelse för innehållet för att kunna känna att ämnet hade relevans. Det framkom likaså att läraren roll var central på så sätt att han/hon har ansvar att forma undervisningen så att den passar alla. En bra undervisning i Idrott och Hälsa innefattar enligt eleverna mycket rörelse, samt att den måste vara varierad. Reflektion ansågs även relevant, där de helst ville diskutera innehållet samt ha en gemensam frågestund. Studiens resultat visar på att hälften av eleverna känner sig bekväma med läroplanen, varav resterande hälften känner det motsatta. Dock visar resultatet på att det eleverna talar om gällande bra undervisning, stämmer överens med läroplanens tankar kring om ämnet.

 • 1106.
  Westling, Linus
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Vart tog den söta lilla flickan vägen?: En kvantitativ studie av talangutvecklingen inom dam- och flickfotbollen i Stockholm2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Studiens övergripande syfte var att undersöka talangutvecklingen inom Stockholmsfotbollen med avseende på dam- och flickfotbollen. Syftet var vidare att se vad satsningarna på talangerna har resulterat i. Frågeställningar som studien utgick ifrån var: Vad gör talangerna idag? Spelar de fortfarande fotboll, och i så fall på vilken nivå? Har de slutat att spela fotboll, och i så fall varför och vid vilken ålder? Är de på något annat sätt än som spelare involverade inom fotbollen idag? Hur har deras studiegång sett ut samt hur har den påverkat fotbollskarriären? Har längden och mängden av investerad tid i fotboll påverkat fotbollskarriären?

  Metod

  Studien genomfördes med hjälp av postenkät. Enkäten skickades till en urvalsgrupp bestående av 245 individer födda från 1983 till 1989. Dessa fotbollsspelare togs vid 14-års ålder ut för att delta på det läger som kallas Bosölägret.

  Resultat

  Resultaten visade att fler än hälften av talangerna idag har slutat med fotboll. Av de 102 talanger som fortfarande spelade fotboll hade 27 av dem nått eliten. 117 spelare hade slutat och de allra flesta gjorde det mellan 16 och 18 års ålder. De huvudsakliga anledningarna till att spelarna slutade var att juniorlag splittrades, seniorfotbollen inte var lika rolig och att studierna tog alltför mycket tid. De spelare som gick på gymnasieprogram med fotbollsinriktning tenderade dock att ha fortsatt spela fotboll i större utsträckning.

  Slutsats

  Utifrån studiens resultat får Stockholms Fotbollförbund och de enskilda föreningarna, utifrån sina egna kriterier, utvärdera om den utdelning som investeringarna har gett kan anses var godkänd ur ett elitperspektiv. Att mindre än hälften av de undersökta spelarna fortfarande är aktiva idag får dock anses vara en låg siffra. Tittar man samtidigt på hur många de är som har slutat att spela fotboll samt hur få de är som, i annan roll än som spelare, engagerar sig har inte de investeringar man har gjort gett tillräcklig avkastning ur ett bredare perspektiv.

 • 1107.
  Wetter, Jonas
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Palmgren, Sofia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  ”Ge mig ett tält med bubbelpool och jacuzzi, då säger jag ja till friluftsliv”: en komparativ studie om friluftsundervisning2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med uppsatsen var att undersöka hur friluftslivsundervisningen formas och upplevs på tre högstadieskolor i Storstockholm, och jämföra med den norska motsvarigheten.

  Metod

  Vår metod har varit intervjuer med tio idrottslärare, varav sex är svenska lärare och fyra är norska lärare. Två av de svenska lärarna undervisar i andra ämnen än idrott och hälsa, fyra svenska lärare undervisar endast i idrott och hälsa och av de fyra norska lärarna undervisar två i kroppsövning på ungdomsskolor i Oslo och två undervisar på högskolenivå. En enkätundersökning har också använts för att undersöka svenska elevers attityder till friluftsliv. 90 enkäter delades ut och 70 svarade. 38 svar var från skolan med friluftsprofil och 32 svar var från de två andra skolorna. Undersökningen utfördes på högstadieelever som gick i årskurs 9.

  Resultat

  Resultatet av undersökningen visar att friluftsliv inte är inkluderat i ämnet Idrott och Hälsa i en av skolorna, är väldigt lite inkluderat i en annan skola samt är mycket inräknat i skolan med friluftsprofil. Attityderna till friluftsliv är blandade bland lärarna, huvuddragen är dock att friluftsliv kan vara ett verktyg för att bedriva andra delar än regelrätt idrottsundervisning. Enkätundersökningen visade att friluftsliv inte bedrivs och upplevs i samma form som deras lärare tycker, samt att det är skillnad i upplevelse mellan skolan med friluftsprofil och skolorna utan frilfutsprofil. Hinder för att bedriva friluftsliv tycks vara tid, brist på kunskap bland lärare och kolleger, ekonomi och resurser. Vår jämförelse av norska skolan visar att friluftsliv har mer utrymme i idrottsämnet där än i den svenska skolan. Friluftsundervisningen i Norge är utformad med övernattningar och moment som inriktar sig direkt mot friluftsliv.

  Slutsats

  I idrottsämnet undervisar lärarna i friluftsliv om olika förutsättningar är uppfyllda. Dessa är ekonomi, intresse, kunskap, stöd av ledning och rektor, kollegors intresse, samarbete mellan lärare och tillgängligheten till grönområden nära skolan. Vår slutsats är att svenska skolan kan lära av den norska hur högskoleutbildningar inom friluftsliv kan utformas så att en kultur av friluftslivsundervisning skapas vilket kan öka friluftsundervisningen på sikt.

 • 1108.
  Wichardt, Emma
  et al.
  Idrottsmedicin, Umeå universitet.
  Mattsson, C. Mikael
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Ekblom, Björn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Henriksson-Larsén, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Rhabdomyolysis/myoglobinemia and NSAID during 48-hours ultra-endurance exercise (adventure racing)2011Ingår i: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 111, nr 7, s. 1541-1544Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: To determine if rhabdomyolysis with myoglobinemia exists during a 48+ hour adventure race and if there is a correlation with NSAID use, race time and perceived pain or exertion. Method: Blood samples for analyses of myoglobin (Mb) were collected, and perception of exertion and pain registered on the Borg-RPE and CR scales, from 20 subjects (3 female, 17 male) Pre, Mid and Post race. Subjects were asked about NSAID use at each sampling and within 12 hours pre race. Result: A significant rise in Mb was observed throughout the race, with the NSAID group (n=6) having significantly lower Mb-Post than the no-NSAID group (n=14). High Mb-Pre and Post correlated to shorter race time and high Mb-Pre to lower Pain-Post. Race time also correlated to NSAID use, with the NSAID group having significantly longer race time than the no-NSAID group. Conclusion: Rhabdomyolysis with myoglobinemia, which might be reduced with NSAID use, exists during a 48+ hour adventure race. Indications that high Mb-levels correlate with shorter race time and less pain, and the reasons for the NSAID groups longer race time, need further investigation.

 • 1109.
  Wiiand, Tilda
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lidholm, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Framgångsfaktorer på nationella idrottsutbildningar inom handboll: en kvalitativ studie av elevernas utvecklingsmiljö ur ett handbollslärarperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vad handbollslärare som undervisar i specialidrott på nationella idrottsutbildningar (NIU) inom handboll anser om sin påverkan på elevernas utveckling. För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats:

  • Hur beskriver handbollslärarna utvecklingsmiljön på Sveriges NIUhandbollsgymnasium?
  • På vilket sätt finns Henriksens omarbetade framgångsfaktorer representerade i elevernas utvecklingsmiljö?

  Metod

  Handbollslärarnas syn på elevernas utvecklingsmiljö undersöks med hjälp av en kvalitativ metod. Insamlingen av data sker i form av semistrukturerade intervjuer där målet är att komma mer på djupet kring ämnet för att få svar på uppsatsens frågeställningar. Intervjuerna genomfördes via telefon för att kunna nå handbollslärare över hela landet. Urvalsgruppen bestod av fem manliga handbollslärare som är anställda vid olika NIU- handbollsgymnasier i Sverige.

  Resultat

  Resultatet i uppsatsen visar en varierande utvecklingsmiljö. Elevantal, kommunikation mellan skola och klubb, avsaknad av förebilder är några av de bristfälliga områden som lärarna anser utvecklas. En stark idrottskultur har visats sig vara betydande för både skolan och kommunen gällande utvecklingsmiljön.

  Slutsatser

  Slutsatserna som kan dras av denna uppsats är att handbollslärare på NIUhandbollsgymnasium ser utvecklingsmiljön som framgångsrik, men de är överens om att det finns utvecklingsmöjligheter. De anser att framgångsfaktorerna förebilder och integrationsarbete med klubbtränare är bristfällig och bör prioriteras för att optimera elevernas utvecklingsmiljö.

 • 1110.
  Wiker, Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lårmuskelstyrka och enbenshopp efter främre korsbandsrekonstruktion: en jämförelse mellan män och kvinnor2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna studie var att utvärdera lårmuskelstyrka och prestation vid enbenshopp på längden efter främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft samt att studera om det föreligger några könsskillnader avseende detta. Ett annat syfte var att ta reda på om det föreligger någon korrelation mellan isokinetisk lårmuskelstyrka och enbenshopp på längden.

  Metod

  Studien är en registerstudie baserad på data från Capio Artro Clinics IT-register. Urvalet bestod av 138 (69 män och 69 kvinnor) patienter som genomgått främre korsbandsrekonstruktion på Capio Artro Clinic under åren 2010 och 2011. Utvärderingen genomfördes 6-8 månader postoperativt. Koncentrisk och excentrisk kontraktion i knäextensorer och knäflexorer utvärderades med Biodex dynamometer. Dessutom utvärderades prestation vid enbenshopp på längden.

  Resultat

  Resultatet visade signifikant nedsatt koncentriskt muskulärt vridmoment i både knäextensorer och knäflexorer på vinkelhastigheterna 90 gr/s och 240 gr/s samt signifikant nedsatt excentriskt muskulärt vridmoment i knäextensorer och knäflexorer på 90 gr/s i det opererade benet jämfört med det friska (p<0.001). Enbenshopp på längden var också signifikant nedsatt i opererade benet jämfört med det friska benet (p<0.001). Ingen signifikant könsskillnad kunde påvisas avseende sidoskillnad i så väl muskulärt vridmoment i knäextensorer och knäflexorer som vid enbenshopp på längden. En måttlig/stark korrelation förelåg mellan muskulärt vridmoment i lårmuskulaturen och enbenshopp på längden.

  Slutsats

  Vid klinisk utvärdering 6-8 månader efter främre korsbandsrekonstruktion påvisades både sämre lårmuskelstyrka och prestation vid enbenshopp på längden i det opererade benet jämfört med det friska benet. Ingen skillnad mellan män och kvinnor förelåg då det gäller storleken på sidoskillnaden mellan opererat och friskt ben avseende lårmuskelstyrka och enbenshopp på längden. Ett måttligt/starkt samband kunde påvisas mellan muskulärt vridmoment i lårmuskulaturen och enbenshopp på längden.

 • 1111.
  Wikström, Oskar
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Samband mellan nutrition och skadebenägenhet: En studie på ungdomsspelare i handboll2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka energi- och näringsstatus samt studera eventuella samband mellan energistatus, näringsstatus och skadebenägenheten hos ungdomsspelare i handboll. Arbetets utgångspunkt låg i följande frågeställningar:

  • Hur ser skadefrekvensen, energistatusen och näringsintaget ut hos ungdomsspelare i handboll?
  • Finns det något samband mellan energistatus, näringsintaget och skadehistorik hos ungdomsspelare i handboll?

  Metod: 24 ungdomsspelare tillhörande en elitförening deltog i studien (14-20 år). Datan som samlades in var vikt, längd och fettfri massa med hjälp av en bioimpedansvåg. Därtill inhämtades data på deltagarnas generella träningsvolym och kostintag, genom tre dagars kostregistrering, samt deras skadehistorik under det senaste året. Med hjälp av verktyget Diestist XP registrerades sedan deltagarnas kostintag digitalt i syfte att kunna beräkna totalt energiintag, intag av komponenterna kolhydrater, protein, järn och vitamin D samt energitillgängligheten. Deltagarnas intag jämfördes sedan mot deras utgifter och ställdes mot Svenska Olympiska Komittens (SOK), Riksidrottsförbundets (RF) och Livsmedelverkets rekommendationer. Nutritionsdatan användes också till att studera eventuella samband med skadefrekvensen. 

  Resultat: Det genomsnittliga intaget av energi, kolhydrater och vitamin D låg samtliga för lågt både i förhållande till deltagarnas utgifter och rekommendationerna. Dessutom låg energitillgängligheten långt under det rekommenderade värdet på >45 kcal/kg fettfri massa (FFM). Sambandet mellan akuta skador och intaget vitamin D var det enda sambandet av signifikant värde (P<0,05, R:0,440) som kunde påvisas i studien. Övriga korrelationsanalyser och jämförelser kunde inte generera i några signifikanta samband. 

  Slutsats: Sammantaget verkar kostintaget inte vara tillräckligt prioriterat hos denna målgrupp. Framförallt det totala energiintaget och deltagarnas energitillgänglighet ligger på väldigt låg nivå, vilket skulle kunna innebära en ökad risk för skador trots att inga konkreta samband kunde etableras hos denna grupp. Mer fokus behöver riktas mot att studera kostintaget i förhållande till skadefrekvensen, och i synnerhet riktas in mot ungdomsspelare. Såväl med tanke på handbollens höga skadefrekvens som spelarnas stora och i flera fall stegrande träningsvolym. 

 • 1112. Wikström-Frisén, L
  et al.
  Boraxbekk, C J
  Henriksson-Larsén, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Effects on power, strength and lean body mass of menstrual/oral contraceptive cycle based resistance training.2017Ingår i: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, ISSN 0022-4707, E-ISSN 1827-1928, Vol. 57, nr 1-2, s. 43-52Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AIM: The purpose of this study was to investigate the effects of menstrual and oral contraceptive cycle based high frequency periodized leg resistance training in trained women, on squat and countermovement jump, isokinetic peak torque and lean body mass in a non- laboratory setting.

  METHODS: Two groups performed high frequency leg resistance training for two weeks of each menstrual/oral contraceptive cycle for four months. The remaining part of the cycle they performed the leg training once a week. Group 1 (n=19) trained with high frequency (5 times∙w-1) during the first two weeks of each cycle, and group 2 (n=19) during the last two weeks of each cycle. A control group (n=21) performed regurlar (3 times∙w-1) leg resistance training for four months.

  RESULTS: Significant increase in squat and countermovement jump, and peak torque values in hamstrings for group 1 were observed, but not in group 2. In the control group an increase in squat and countermovement jump, and peak torque (only left hamstring) was also observed. There was also a significant increase in lean body mass of the legs in group 1 only. There were no evident differences in the training effects between women with or without oral contraceptive.

  CONCLUSION: The high frequency periodized leg resistance training during the first two weeks of the menstrual cycle is more beneficial to optimize training, than the last two weeks. Resistance training during the first two weeks of the menstrual cycle even resulted in a larger gain of lean body mass than regular training.

 • 1113.
  Wikström-Frisén, Lisbeth
  et al.
  Umeå universitet.
  Boraxbekk, Carl J
  Umeå universitet.
  Henriksson-Larsén, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Umeå universitet.
  Increasing training load without risking the female athlete triad: menstrual cycle based periodized training may be an answer?2017Ingår i: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, ISSN 0022-4707, E-ISSN 1827-1928, Vol. 57, nr 11, s. 1519-1525Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: An improved muscle strength are of great importance in many sports, hence an increased understanding on how to generate optimal strength training programs in women without negative side effects that may lead to the female athlete triad are essential. The purpose of this study was to investigate potential negative effects of high frequency periodized menstrual/OC cycle based leg resistance training on components in the female athlete triad.

  METHODS: Fifty-nine women, with experience of resistance training and with regular menstrual/OC cycles were included in the analyses. The participants were randomly assigned a training program consisted of high frequency leg resistance training, periodized to the first two weeks (group 1) or the last two weeks (group 2) of each cycle, or to a control group performing regular training, during four consecutive menstrual/OC cycles. The main analysis was the pre-to-post change of sex and growth hormones, cortisol, total body fat mass, bone mineral density in the spine. We further examined the participants' own experience of the training programs.

  RESULTS: No significant negative impact on sex and growth hormones, cortisol, total body fat mass and bone mineral density in the spine, was detected in any of the groups. Moreover, the women in group 1 experienced their training program as positive.

  CONCLUSIONS: The high frequency periodized leg resistance training was not associated with exercise-related negative consequences on components in the female athlete triad. Moreover, the training was well accepted when performed during the first two weeks of each cycle.

 • 1114.
  Wikström-Frisén, Lisbeth
  et al.
  Umeå universitet.
  Larsén, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Periodisering av träning under menstruationscykeln2017Ingår i: Idrottsmedicin : Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin, ISSN 2001-3302, nr 3, s. 12-15Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kroppens variationer under menstruationscykeln är en central del av kvinnors vardag och därför behöver vi bli bättre på att ta hänsyn till detta när vi optimerar träning för idrottande kvinnor.

 • 1115.
  Wikström-Frisén, Lisbeth
  et al.
  Umeå universitet.
  Nordström, Anna
  Umeå universitet.
  Mincheva-Nilsson, Lucia
  Umeå universitet.
  Larsén, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Impact of Season and Oral Contraceptive use on Cortisol Levelsin Physically Active Women2016Ingår i: Journal of Exercise, Sports & Orthopedics, ISSN 2374-6904, Vol. 3, nr 2, artikel-id 50Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When athletes optimize their physical performance, an imbalance could occur between the strain of training, time for recovery and the athlete’s individual tolerance of stress that could lead to overreaching and overtraining syndrome. Cortisol has been suggested to be a biological, diagnostic marker to detect overreaching and overtraining syndrome, since it is thought to indicate stress. This study aimed to provide normative data on cortisol levels, hence investigate seasonality and impact of oral contraceptive use to elucidate if cortisol could be used as a diagnostic marker to detect overreaching and overtraining syndrome in female athletes. The women, divided in two groups, oral contraceptive users (n = 15) and non-users (n = 18), were followed over a nine-month period with monthly blood sampling for cortisol testing and a Profile of Mood State questionnaire (POMS) as a subjective measure of overreaching and overtraining syndrome.Findings indicated seasonal variations in cortisol levels, with different pattern in oral contraceptive users to non-users and moreover, higher cortisol levels in users to nonusers irrespective of season. No differences in seasonal variation in Global POMS score within the groups and no differences in Global POMS score between the groups were detected. Due to seasonality, impact of oral contraceptive use on cortisol levels, methodological considerations and standardization, as well as due to no convincing relationship to Global POMS score, cortisol is not suggested to be an optimal biological, diagnostic marker to detect overreaching and overtraining syndrome in physically active women.

 • 1116.
  Wikås, Johan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Imagery - the power of the mind: En intervention om visualiseringens påverkan på truppgymnasters upplevda nervositet inför tävling2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Studien avsåg undersöka om visualisering kan påverka eventuell nervositet och självförtroendet hos gymnaster inför tävling i truppgymnastik, samt huruvida PETTLEPmodellen kontra traditionell visualisering1 ger olika resultat. Följande frågeställningar avses besvaras genom studien:

  1. Har visualisering enligt PETTLEP-modellen någon påverkan på nervositet och självförtroende inför en tävling?

  2. Skiljer sig eventuell nervositet och självförtroende inför en tävling hos gymnaster beroende på om PETTLEP-modellen eller traditionell visualisering används?

  Metod

  19 deltagare (ålder 17,09, ± 0,92) fullföljde studien. De placerades i en interventions- (IG) och en kontrollgrupp (KG) utan randomisering. IG genomgick ett PETTLEP-program (nio sessioner under tre veckor). Visualiseringen utfördes cirka 15 minuter före träning i ett rum intill hallen. IG guidades av studiens författare. KG utförde två sessioner med traditionell visualisering. I studien användes Immediate Anxiety Measurement Scale (IAMS), the Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ) och en manipulationscheck som mätinstrument.

  Resultat

  En mixed ANOVA visade att den enda signifikanta skillnaden var självförtroendets påverkan, p = > .05. Självförtroendets påverkan ökade från M = -0,13 till M = 2,00 för IG. Intensiteten av mental och fysisk nervositet ökade hos KG från M = 3,90 respektive M = 3,70 vid första tillfället till M = 5,20 respektive M = 4,90 vid sista tillfället. Intensiteten av fysisk nervositet och självförtroendet ökade från M = 3,87 respektive M = 3,88 till M = 4,38 respektive M = 4,50 för IG. Den mentala nervositetens påverkan ökade från första till sista tillfället för IG (M = -0,5 resp. M = 0,75). Frekvensen av mental och fysisk nervositet för KG ökade från M = 3,70 resp. M = 3,60 till M = 4,90 resp. M = 4,40.

  Slutsats

  Självförtroendets påverkan på prestationen ökade hos IG medan KG minskade. Det kan inte fastställas att studiens innehåll var den enda bidragande faktorn till resultatet. Ett flertal skillnader kunde utläsas (ej signifikanta), men trend och effektstorlek talar för en viss förändring på ett fåtal av resultaten. Således behövs mer forskning inom området.

  1Traditionell visualisering, till skillnad från PETTLEP-modellen, tar inte hänsyn till neurovetenskapligt framtagna rekommendationer så som PETTLEP-modellen gör

 • 1117.
  Williams, Markus
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Modern expectations of the qualified strength and conditioning coach: A quantitative cross-sectional study on the factors of collegiate strength and conditioning coaches.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study was to examine current factors regarding strength and conditioning coaches at the collegiate level, furthermore to examine factors dependent on the level of sports.

  1. What was the educational background of strength and conditioning coaches at the collegiate level?

  2. What was the salary of strength and conditioning coaches at the collegiate level?

  3. How much relevant work experience did strength and conditioning coaches have at the collegiate level?

  4. What were the differences and similarities of strength and conditioning coaches’ factors dependent on collegiate division?

  Method

  The method was a cross-sectional study applying a survey to examine the study’s four previously mentioned issues. Coaches encompassing the inclusion criteria (e.g. seniority and professionalism) of the study were contacted for possible participation. The survey was sent to collegiate strength and conditioning coaches (n=225) whom were randomly chosen with equal amounts of potential samples from each division. The results were then analyzed using mode, mean, range and frequency.

  Results

  82 surveys were completed and returned (36 %). Three surveys were ineligible, therefore 79 surveys were used to produce the results. A Master’s degree (67.09 %) and CSCS certification (81.01 %) were recognized as common attributes among collegiate strength and conditioning coaches. Salary and relevant experience answers were fairly spread throughout all divisions. Differences in certifications were found as the SCCC was cited in higher frequency among Division I coaches (52.63 %) than the two lower divisions (≤26.67 %).

  Conclusions

  Both a master’s degree within a relevant field and a CSCS certification can be regarded as fundamental attributes of collegiate strength and conditioning coaches. Work experience and CSCCa certifications may be efficient predictors for salary and involvement in elite versus non-elite environments. The study’s results will aid aspiring collegiate strength and conditioning coaches in career development as well as employers in hiring processes.

 • 1118.
  Wincrantz, Malin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ryggsmärtor inom utförsåkning: Andelen ryggsmärtor hos elever på tre av Sveriges alpina skidgymnasier2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte

  Huvudsyftet med denna studie är att undersöka andelen som har eller har haft ryggsmärtor under tiden på ett skidgymnasium, samt om ryggsmärtan påverkade deras åkförmåga.

  Metod

  Undersökningen gjordes på de tre alpina riksidrottsgymnasierna i Sverige. Studien gjordes som en enkätundersökning. Totalt skickades 35 enkäter till elever som studerar det tredje och fjärde året på något av de alpina riksidrottsgymnasierna, med födelseåren 1983-1984. Urvalet utgjordes av de elever som hade längst erfarenhet från ett skidgymnasium, och som därmed eventuellt kunde ha mer erfarenhet av ryggsmärtor. Svarsfrekvensen var hög, 90 procent. Av de personer som deltog i studien var könsfördelningen 18 kvinnor och 14 män.

  Resultat

  Andelen som har eller haft ryggsmärtor under tiden på ett skidgymnasium var 65 procent. En klar majoritet av underökningsgruppen ansåg att ryggsmärtan påverkade deras åkförmåga, till vilken grad var individuellt. 80 procent uppgav att de får ryggsmärta vid styrketräning. Studien fann inga samband vad gällande ryggsmärtor mellan könen.

  Slutsats

  Det var en väldigt stor andel av eleverna i undersökningen som hade eller hade haft ryggsmärtor. Eleverna upplevde även att ryggsmärtorna påverkade deras åkförmåga. I studien fann man ett samband mellan styrketräning och ryggsmärtor, vilket kan tyda på flera orsaker, men det stora antalet elever med ryggsmärtor tyder på att detta är ett problem inom svensk utförsåkning.

 • 1119.
  Wiorek, Dan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Idrottslärares erfarenhet av undervisning i bollspel: en jämförelse av tre olika undervisningsmodeller i bollspel2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet har varit att beskriva lärares erfarenhet och upplevelse av tre olika modeller för bollspelsundervisning med fokus på elevers lärande och delaktighet. Frågeställningarna var följande: Hur upplever lärarna att arbeta med de tre modellerna? Vilka för- och nackdelar känner lärarna att de tre olika modellerna får för undervisningen i bollspel? Hur och när passar de tre olika modellerna i undervisningen? Vilken syn har lärarna på delaktighet i bollspel och upplever de att någon undervisningsmodell fungerar bättre när det gäller att skapa delaktighet? Vilka värden finns i bollspel i skolan och hur utvecklas dessa med hjälp av de tre modellerna?

  Metod

  Idrottslärare från tre olika skolor har under tio veckor fått prova att undervisa tre skolklasser per skola utifrån tre olika undervisningsmodeller i bollspel. De tre skolklasserna har vid tio tillfällen per klass fått undervisning enligt olika undervisningsmodeller. En grupp har undervisats genom förövningar och pedagogiska regler, en grupp har undervisats genom pedagogiska regler och den tredje gruppen har undervisats genom spel utan vare sig förövningar eller pedagogiska regler. De inblandade idrottslärarna har intervjuats vid två tillfällen om sina upplevelser av undervisningen med de tre modellerna. En intervju har skett i mitten av projektet och en intervju efter projektperiodens slut. Ett strategiskt urval av lärare och skolor gjordes för projektet där jag utgick från att lärarna i undersökningen skulle ha undervisningsgrupper i skolans år 4 till 6 som var nya för lärarna.

  Resultat

  Idrottslärarna uppger i intervjuerna att de föredrar att undervisa utifrån modellen med förövningar och pedagogiska regler. Förövningar har känts som en möjlighet att utveckla förmågan att hantera bollen. De pedagogiska reglerna ger en möjlighet att som lärare styra utvecklingen av spelet. Om gruppens förkunskaper är goda, gruppen har nått en viss mognad eller om igenkänningsgraden av ett bollspel är stor, kan det dock fungera bra att bedriva undervisningen genom att enbart spela och utan några speciella pedagogiska regler av läraren. Delaktigheten i bollspel beskrivs av idrottslärarna som en förmåga att kunna följa med i spelet, göra relevanta rörelser upp i anfall när laget har bollen eller ned i försvar om det andra laget har bollen. Men lärarna beskriver också att det är viktigt att få röra bollen i spelet för att känna sig delaktig i spelet. För att utveckla de mindre bollvana eleverna och stimulera deras delaktighet i bollspel upplevde idrottslärarna att förövningar och pedagogiska regler var viktiga i bollspelsundervisningen. Det stora värdet med en bra bollspelsundervisning är att känna rörelseglädje. Hur duktig man blir i bollspel är av underordnad betydelse. När värdet av bollspelsundervisningen diskuteras är det kvaliteter som att utveckla samarbete i gruppen som lyfts fram.

  Slutsats

  Den erfarenhet som idrottslärarna betonar efter att ha provat tre undervisningsmodeller i bollspel är att förövningar och pedagogiska regler är viktiga i undervisningen i bollspel. Förövningar behövs för att utveckla en bollteknisk repertoar för de mindre vana bollspelarna och för att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för dessa elever. Pedagogiska regler behövs för att vid tillfällen gå in och påverka spelet som lärare. Utan de pedagogiska reglerna riskerar man att låta de ovana bollspelarna komma helt utanför spelet och utan att erövra känslan av att deltaga i spelet.

 • 1120.
  Yttergren, Leif
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  Den svenska "korpen": korporationsidrottens utveckling 1945-19531984Ingår i: Idrott, historia och samhälle, ISSN 0280-2775, s. 95-121Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 1121.
  Yttergren, Leif
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  Engelsk träningshistorik som manar till efterföljd: recension av boken Professionals, Amateurs and Performance: Sports Coaching in England, 1789–1914 av Dave Day2015Ingår i: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, nr 16 aprilArtikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Från Idrottsforum:

  Vi publicerade nyligen en recension av David Epsteins The Sports Gene, som väl lämpligast beskrivs som en kraftfull gensaga mot den så kallade 10 000-timmarsregeln, framforskad av K. Anders Ericsson och populariserad av Malcolm Gladwell. Nurture står mot nature – är 10 000 timmars målmedveten träning viktigare än medfödd talang för att frambringa den yppersta idrottseliten? Ingen tror väl längre annat än att talang är en viktig förutsättning; för att återge Paul McCartneys syn på saken, ”I don’t think it’s a rule that if you do that amount of work, you’re going to be as successful as the Beatles”. Men träning är naturligtvis väl så centralt, och alltsedan människan började tävla, och det därmed blev möjligt och önskvärt att vinna, har träning varit en oundgänglig beståndsdel i allt mänskligt liv. Idrotten intar givetvis härvidlag en särställning; inget annat område är så genomsyrat av tävlande och vinnarinstinkt. Och idrottare tränar mycket, och har tränat mycket historiskt. En som ägnat idrottsträningens historia stor uppmärksamhet är Leif Yttergren, idrottshistoriker vid GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. För ett par år sedan bar hans forskningsmödor frukt i form av boken Träna är livet: Träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott, 1880–1995 (idrottsfourm.org 2012). Det kändes mot den bakgrunden naturligt att engagera Leif när en recensionsbok med titeln Professionals, Amateurs and Performance: Sports Coaching in England, 1789–1914 dunsade ner på forumredaktionens disk. Författare till boken är Dave Day, känd idrottshistoriker och träningsforskare vid Manchester Metropolitan University. Vår recensent uppskattar som regel sina brittiska kollegers historieskrivande, om än med reservation för den ofta förekommande bristen på vetenskaplig fernissa, vilket dock inte vidhäftar Days bok i störande grad. Ett bra och intressant och viktigt bidrag till träningsforskningen, med andra ord – men vart tog kvinnorna vägen?

 • 1122.
  Yttergren, Leif
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  Gutnisk idrott i skolan och på fritiden: en lärarhandledning i gutniska idrotter och lekar2011 (uppl. 2)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Idrottsundervisningen i skolan har under de senaste hundra åren förändrats dramatiskt. En omvandling har ägt rum, från den strikta linggymnastiken till en tydligt idrottsprofilerad undervisning, ofta med tävlingsinslag. Många idrottslärare känner i dag att de hamnat i en påtvingad roll som förmedlare av värden som starkt förknippas med den moderna tävlingsidrottens. Hur dessa värden påverkar dagens barn och ungdom diskuteras allt oftare av människor både i och utanför skolvärlden. Vissa idrottslärare har därför börjat söka alternativa undervisningsformer.

  Ambitionen med denna bok är att ge ett alternativ till den tävlingsinriktade idrottsundervisningen. Författarna redogör för hur gutniska lekar och idrotter kan införas i dagens idrottsundervisning. Förhoppningsvis levandegörs och synliggörs ett nästan glömt kulturarv för dagens elever och lärare.

  Boken riktar sig främst till studerande vid lärarutbildningen, främst inom ämnet idrott, och verksamma lärare, men den kan givetvis också användas på fritiden av såväl gammal som ung.

  Leif Yttergren är docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm. Han har publicerat böcker och artiklar rörande olika idrottshistoriska teman i svenska och internationella tidsskrifter samt är en flitigt anlitad föredragshållare.

  Anders Ibohm är sportjournalist i Kalmar.

 • 1123.
  Yttergren, Leif
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  I och ur spår!: en studie om konflikter och hjältar i svensk skidsport under 1900-talet2006Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 1124.
  Yttergren, Leif
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  Kappryttarstrejken 1899: en studie av cykelsporten och gentlemen i sekelskiftets Stockholm1990Ingår i: Historielärarnas förenings årsskrift, Vol. 1989/1990, s. 67-72Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 1125.
  Yttergren, Leif
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  Norway, Skiing and Swede Hate: Some reflections on the World Ski Championship in Cortinas 'd Amprezzo and its Concequences.2017Ingår i: The Many Faces of Snow Sports. Finlands idrottshistoriska förenings årsbok 2017., ISSN 1237-3133, s. 226-240Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 1126.
  Yttergren, Leif
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  Nya idrottsredskap: en kamp mellan tradition och förändring2008Ingår i: Idrott & kunskap : forskning och utveckling inom idrotten, ISSN 1652-6961, nr 2, s. 54-55Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1127.
  Yttergren, Leif
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  Paerk and Varpa: Traditional sport and regional identity on Gotland2017Ingår i: De Vrije Fries: Jaarboek, ISSN 0923-6279, Vol. 97, s. 28-37Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 1128.
  Yttergren, Leif
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  Spännande resultat och intressanta metodologiska överväganden i svårgenomtränglig text: recension av boken Paragrafer, pokaler och politiska inkast: Idrottsdistriktet Värmland 1900–1940, omvärld och formering av Bode Janzon2016Ingår i: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, artikel-id 14 decArtikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 1129.
  Yttergren, Leif
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  The Nordic Games: visions of a winter olympics or a national festival?1994Ingår i: International Journal of the History of Sport, ISSN 0952-3367, E-ISSN 1743-9035, Vol. 11, nr 3, s. 495-505Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 1130.
  Yttergren, Leif
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  Ti kast’ varpe: varpan, fastlandet och den gotländska identiteten under 1900-talet2002Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 1131.
  Yttergren, Leif
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  Bolling, HansStockholms universitet.
  The 1912 Stockholm Olympics: essays on the competitions, the people, the city2012Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 1132.
  Yttergren, Leif
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  Hellström, John
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  Contruction of a National Sport heroine.: Carolina Klüft in Swedish media2017Ingår i: Journal of Olympic History, ISSN 1085-5165, Vol. 25, nr 1, s. 18-25Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 1133.
  Yttergren, Leif
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Idrottshistoriska forskningsgruppen.
  Ibohm, Anders
  Gutnisk idrott i skolan och på fritiden: en lärarhandledning i gutniska idrotter och lekar för grund- och gymnasieskolan2000Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1134.
  Zakaria, Pascal
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Whole-body kinematics during paddling on kayak ergometer in elite able-bodied athletes: a first step to develop a classification for para-kayak athletes2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien var att undersöka tredimensionell rörelse för samtliga större leder i kroppen (axel, armbåge, handled, bål, bäcken, höft, knä och fotled) i en grupp elitkanotister under paddling på en ergometer. Syftet var också att undersöka om det högsta vinkelvärdet i vardera rörelseriktningen förändrades med ökad intensitet samt om det fanns någon asymmetri mellan kroppshalvorna i rörelseutslag under paddling på ergometern.

  Metod

  Tio svenska elitkanotister (fyra kvinnor och sex män) deltog frivilligt i denna studie (22 ± 3.5 år, 78.3 ± 10.2 kg, 1.79 ± 0.06 m). Tredimensionell rörelsekinematik registrerades med hjälp av ett optoelektroniskt system och tolv kameror placerades i en cirkel runt kajakergometern. Femtiofyra reflexiva markörer placerades på kroppen och 14 kroppssegment definierades i modellen och användes i analysen för att utvärdera rörelseomfånget i respektive led. Kinematik och kraftdata samlades in under paddling på ergometern vid olika intensitetsnivåer med start på 50 W ("Låg") och ökade med 50 W till dess att idrottaren inte kunde hålla den förutbestämda nivån ("Sub-maximal"). Varje forskningsperson uppmanades att bibehålla varje intensitetsnivå så precist som möjligt under minst 20 paddlingscykler, vilket var cirka 60  sekunder på den lägsta intensitetsnivån. Därefter genomfördes ett maximalt test (Maximal). Medelvärdet av 10 paddelcykler användes i statistiken.

  Resultat

  Medelvärdet för rörelseomfånget var för skulderflexion; 3 – 101°, skulderabduktion; 9–53°, skulderinåtrotation/utåtrotation; 39–51°, armbågsflexion; 13–118°, palmar/dorsalflexion i handleden; 9–31°, radial/ulnar deviation i handleden; 9–22°, bålflexion/extension; 8 –1°, bålrotation vänster/höger; 24–24,  bålböjning höger/vänster; 7 – 8°, höftflexion 85-116°, knäflexion; 7–56° och plantar/dorsalflexion i foten 64–91°. När intensiteten ökade, ökade rörelseutslaget signifikant i skulderflexion, skulderinåtrotation, bål-, höft-, knä- och fotflektion. Generellt fanns det ingen signifikant skillnad mellan sidorna vad gäller rörelseutslag.

  Slutsats

  Resultaten från denna studie kan användas som adekvata referensvärden i utvecklandet av den evidensbaserade klassificeringen av para-kanotister.

 • 1135. Zinner, Christoph
  et al.
  Morales-Alamo, David
  Ørtenblad, Niels
  Larsen, Filip J
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll.
  Schiffer, Tomas A
  Willis, Sarah J
  Gelabert-Rebato, Miriam
  Perez-Valera, Mario
  Boushel, Robert
  Calbet, Jose A L
  Holmberg, Hans-Christer
  The Physiological Mechanisms of Performance Enhancement with Sprint Interval Training Differ between the Upper and Lower Extremities in Humans.2016Ingår i: Frontiers in Physiology, ISSN 1664-042X, E-ISSN 1664-042X, Vol. 7, artikel-id 426Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To elucidate the mechanisms underlying the differences in adaptation of arm and leg muscles to sprint training, over a period of 11 days 16 untrained men performed six sessions of 4-6 × 30-s all-out sprints (SIT) with the legs and arms, separately, with a 1-h interval of recovery. Limb-specific VO2peak, sprint performance (two 30-s Wingate tests with 4-min recovery), muscle efficiency and time-trial performance (TT, 5-min all-out) were assessed and biopsies from the m. vastus lateralis and m. triceps brachii taken before and after training. VO2peak and Wmax increased 3-11% after training, with a more pronounced change in the arms (P < 0.05). Gross efficiency improved for the arms (+8.8%, P < 0.05), but not the legs (-0.6%). Wingate peak and mean power outputs improved similarly for the arms and legs, as did TT performance. After training, VO2 during the two Wingate tests was increased by 52 and 6% for the arms and legs, respectively (P < 0.001). In the case of the arms, VO2 was higher during the first than second Wingate test (64 vs. 44%, P < 0.05). During the TT, relative exercise intensity, HR, VO2, VCO2, VE, and Vt were all lower during arm-cranking than leg-pedaling, and oxidation of fat was minimal, remaining so after training. Despite the higher relative intensity, fat oxidation was 70% greater during leg-pedaling (P = 0.017). The aerobic energy contribution in the legs was larger than for the arms during the Wingate tests, although VO2 for the arms was enhanced more by training, reducing the O2 deficit after SIT. The levels of muscle glycogen, as well as the myosin heavy chain composition were unchanged in both cases, while the activities of 3-hydroxyacyl-CoA-dehydrogenase and citrate synthase were elevated only in the legs and capillarization enhanced in both limbs. Multiple regression analysis demonstrated that the variables that predict TT performance differ for the arms and legs. The primary mechanism of adaptation to SIT by both the arms and legs is enhancement of aerobic energy production. However, with their higher proportion of fast muscle fibers, the arms exhibit greater plasticity.

 • 1136.
  Zoellner, Anja
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Post-activation Potentiation: Effects on performance, tensile, and contractile properties of the plantar flexor muscles2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 1137.
  Zoellner, Anja
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Validity and Reliability of Two Methods of Calculating Leg Power: Force plate only vs combined force plate and motion analysis2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study was to compare the reliability and describe the concurrent validity of two methods of measuring leg power; the use of a force plate only and the combination of force plate and motion analysis data.

  Methods

  Eight female second division volleyball players (Mean±SD: Age: 26.5±3.93 years, height: 1.70±0.053m, weight: 65.9±11.1kg) participated in two testing sessions, separated by one to six weeks. In each testing session participants performed three squat jumps (SJ) and three countermovement jumps (CMJ), with leg power for all jumps calculated both from force plate data only, and using force plate data combined with displacement data from motion analysis. Statistics calculated were t-test, intra-class correlation (ICC), and Bland-Atman plots.

  Results

  While the ICC of the calculated peak power using the two methods was moderate to high (ranging 0.715-0.847) for all jumps, the peak power was always significantly lower using the combined method indicating poor concurrent validity. Leg power decreased from test to retest in both CMJ and SJ, using both methods of calculation, although this decrease was only significant in the SJ using the combined method. The force plate only method showed no significant difference between test and retest, with a small bias (indicating a small systematic error) and a strong test retest correlation in both SJ and CMJ. However, both of these jumps also had quite a large range in the limits of agreements in the Bland-Altman plots. Peak power calculated using the combined method of force plate and motion analysis data showed a greater difference between test and retest values, significant in SJ and tending towards significance in CMJ. This indicates a greater systematic error than in the force plate only method. However, it still had a strong correlation and the range of the limits of agreement was slightly smaller than it was when using the force plate only, indicating a smaller random error.

  Conclusions

  The systematic differences between test and retest for the two tests indicates that the true peak power achieved by the subjects of the subjects in this study was lower in the retest. The ICC values still indicate results from this study suggest that reliability is acceptable for both methods. Limits of agreement and CI of the mean differences are presented to guide interpretation of individual and group data respectively. Either method could be used to test leg power, but the results from different methods should not be used interchangeably.

 • 1138.
  Åberg, John
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fotbollsmålvakters rörelsemönster: En deskriptiv videoanalys av herrmålvakter säsongen 20132014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna undersökning var att studera rörelsemönster och ingripanden hos en Allsvensk toppklubbs herrfotbollsmålvakter under matcher säsongen 2013. Studien är en fallstudie av deskriptiv karaktär. Följande frågeställningar formulerades:

   Vilka aktioner används av målvakter i försvars- respektive anfallsspel?

   Vilka faktorer och aktioner är det som inverkar mest på målvakten i samband med insläppta mål?

  Metod

  För att besvara syftet och frågeställningarna har videoinspelningar av målvakters agerande under matcher gjorts. Studien omfattade tre herrmålvakter i en Allsvensk toppklubb under säsongen 2013. Med hjälp av tidigare utförda studier och kontakt med olika aktörer, förbund, kommittéer samt individer, gavs möjligheten att skapa en struktur för vilka egenskaper och kapaciteter som skulle analyseras vid granskningen av de gjorda videoinspelningarna. För varje match studerades vilka och hur många aktioner målvakterna utfördes, både i försvars- och anfallsspel samt deras aktionstid. Dessutom analyserades målvakternas agerande i samband med insläppta mål.

  Resultat

  Den mest och minst förekommande försvarsaktionen var när målvakten hoppade i sidled (61,9 gånger/match) respektive gjorde en box (0,4 gånger/match). Vid anfallsaktioner var den mest och minst använda en utspark (13,4 gånger/match) respektive en inpass (2,4 gånger/match). Förhållandet mellan dessa två grupper visa att en match består utav 75 % försvarsaktioner och 25 % anfallsaktioner. De aktioner och faktorer som inverkade mest på målvakterna i samband med insläppta mål var dels missbedömningar av situationer som ledde till antingen ingen aktion alls eller till en felaktig aktion, dels långsamma förflyttningar som ledde till felaktiga aktioner.

  Slutsats

  Slutsatsen av studien är att fler matcher och betydligt fler målvakter måste ingå i en undersökning av detta slag för att resultaten skulle kunna ligga till grund för att skapa en kravprofil för fotbollsmålvakter.

 • 1139.
  Åberg, Katja
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  En kvantitativ studie hos tennisspelare: en studie om tennisskador hos tävlingsspelare2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att kartlägga skador hos tävlingsaktiva tennisspelare.

  ·        Vilka är de vanligaste tennisskadorna?

  ·        Får kvinnor och män olika typer av skador?

  ·        Hur varierar skadelokalisation och skaderisk mellan olika spelunderlag?

  ·        Hur stor andel av skadorna är kroniska kontra akuta?

  Metod

  En kvantitativ undersökning genomfördes där enkäter skickades till 160 licensierade tävlingsaktiva tennisspelande män och kvinnor i division 1-3, i åldrarna 18-54 år. Enkätfrågorna berörde tennisspelarnas eventuella skador som uppkommit från tennisen. Enkätsvaren behandlades statistiskt med hjälp av SPSS och signifikansnivån sattes till p≤0,05.

  Resultat

  SPSS- bearbetningen av enkätsvaren från tennisspelarna visade att knäskador, armbågsskador samt axelskador var främst förekommande. De vanligaste skadorna bland männen var knä-, armbågs- och axelskador och hos kvinnorna hand-, armbågs- och fotskador. Det fanns ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan könen i incidensen av skador på någon av kroppsområdena. De flesta av skadorna inträffade på hardcourt. Merparten av knäskadorna uppstod akut. Bland armbågsskadorna så väl som axelskador var en signifikant större andel kroniska.

  Slutsats

  Den kvantitativa enkätstudien ger ungefär samma resultat som tidigare forskning: knä-, armbågs- och axelskador är vanligt förekommande skador. Enkätresultaten stämmer väl överens med de skador som enligt tidigare forskning uppstår hos motionärer. Att de flesta skador sker på hardcourt, kan bero att hardcourt är det vanligaste spelunderlaget bland spelarna i denna undersökning. Männen hade procentuellt något fler skador än kvinnorna men visar inte på några statistiska säkerhetsställda skillnader mellan könen. Den procentuella skillnaden mellan könen kan bero på att männen är genomsnittligt något äldre än kvinnorna i undersökningen samt att fler män svarade på enkäten.

   

 • 1140.
  Åkerman Sandberg, Christoffer
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Sörndal, Gustav
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Padelns bidrag till den samtida rörelsekulturen: En kvalitativ intervjustudie2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ intervjustudie med padelutövare undersöka vilka möjligheter padel har att växa som sport i Sverige.

  Som frågeställningar har följande valts ut: 1. Vad lockar människor att utöva padel? 2. Vilka utövar padel? 3. Vad har padel att erbjuda den samtida rörelsekulturen och skolämnet idrott och hälsa i Sverige?

  Metod

  Uppsatsen har använt sig av en kvalitativ intervjustudie där intervjuer tog plats med 6 padelutövare i en medelstor stad i Sverige. Intervjuerna utgick ifrån semistrukturerade intervjufrågor som gav möjlighet att formulera frågorna på lite annorlunda sätt beroende på vad deltagaren svarade. Dessa frågor var förberedda och strukturerade i olika teman. Urvalet till deltagarna i intervjuerna gjordes med hjälp av ett strategiskt urval.

  Resultat

  Enligt resultatet har padel ett flertal egenskaper som visat sig tidigare haft stor betydelse i en sports framväxt. Samtidigt uppkommer även olikheter och eventuella hinder. Resultatet visar att padel erbjuder det svenska folket en god motionsmiljö då sporten är social och har en bred kravnivå. I stort sätt alla kan spela padel då den inte kräver hög fysisk ansträngning på motionärsnivå samtidigt som padel kräver hög ansträngning på elitnivå.

  Slutsats

  Studien ger en fördjupad vetenskap kring ämnet då alla deltagare var väl insatta i ämnet och gav utförliga svar. Tydliga kopplingar till bakgrunden från andra sporter ger förståelse för varför padel anses vara den snabbast växande sporten i Sverige 2016. Dels genom att padel upplevs vara en mycket social sport vilket det svenska folket lägger stor vikt på den sociala faktorn vid val av sport. Men främst att man upplever att man är bra på sporten relativt fort.

 • 1141.
  Åkesdotter, Cecilia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Affect, Engagement and Reaction time in Swedish elite Athletes: A randomized control study regarding the effects of a Self-regulation training log2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Studien har som syfte att utöka kunskapen om specifika egenskaper som svenska elitidrottare besitter. Mer detaljerat undersöks affekt, engagemang och reaktionstid. Vidare är syftet att undersöka om dessa variabler kan påverkas genom att skriva i en självreglerings- och reflektionsinriktad träningsdagbok.

   

  Frågeställningar

  Del 1: Baslinjeundersökning

  • Var ligger nivån gällande affek, idrottsligt engagemang och reaktionstid hos svenska elitidrottare?
  • Hur starka är korrelationerna mellan dessa variabler?

  Del 2: Intervention: skriva i en reflektionsinriktad träningsdagbok

  • Kan en träningsdagbok baserad på självreglering påverka affekt, idrottsligt engagemang och reaktionstid hos svenska elitidrottare?
  • Är det skillnader om reflektionerna är baserade på personliga styrkor eller svagheter?
  • Hur upplever elitidrottarna användandet av träningsdagboken?

  Metod

  Metoden är en randomiserad kontrollerad experimentell fältstudie på en population av svenska elitidrottare. Studien består av en baslinjeregistrering och en intervention under en månad med två experimentgrupper (EG1;EG2) och en placebogrupp (PG). Urvalskriterium var ett medlemskap i Sport Campus Sweden (SCS). Deltagarna genomförde tester i sitt eget hem eller på sin dåvarande position via brev/mail samt en webbaserad testplattform som tillhandahölls av Hogrefe psykologiförlag. En enkel 1:1:1 randomisering genomfördes. Enbart tidigare validerade frågeformulär samt mätutrustning användes (PANAS; AEQ; CompACT simple RT). 40 deltagare genomförde baslinjeregistreringen av data gällande reaktionstid och 32 deltagare genomförde den första mätningen av affekt och idrottsligt engagemang. Efter avslutad intervention hade 23 deltagare genomfört samtliga för -och eftertest. EG1 (reflektion på svagheter) N=6; EG2 (reflektion på styrkor) N= 8; PG (placebo genom att skriva ner tv-tittande och tid framför datorn) N=9.

   

  Resultat

  Del 1 visade att elitidrottarna hade en kortare reaktionstid än 91 % av ett normativt snitt av befolkningen i samma åldersgrupp. De var även mer stabila i sina reaktioner än 87 % av normen. En stark och statistisk signifikant korrelation återfanns mellan positiv affekt och idrottsligt engagemang (0.74 )(p=0.00). Del 2 visade att interventionen med en reflekterande träningsdagbok inte gav några signifikanta resultat oavsett om interventionen var baserad på reflektioner gällande personliga styrkor eller svagheter. Idrottarna upplevde generellt träningsdagboken som givande och enkel att använda.

   

  Slutsats

  Svenska elitidrottare har en överlägsen reaktionstid jämfört med en normalbefolkningsnorm. De är även mer stabila i sina reaktioner samt upplever en hög nivå av positiv affekt och idrottsligt engagemang. Dessa variabler var även starkt signifikant korrelerade.  Träningsdagboken hade ingen signifikant påverkan på upplevelsen av affekt och idrottsligt engagemang eller idrottarnas reaktionstid. Träningsdokumentationen upplevdes i allmänhet som givande. Konsekvenser av dessa resultat diskuteras

 • 1142.
  Åkesdotter, Cecilia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Does Writing Down Positive Self Talk – Self Reflection Affect Reaction Time?: A laboratory experiment with young Swedish athletes2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka om positivt Self-talk (ST) och självreflektion (SR) i form av att skriva i en träningsdagbok kan påverka reaktionstiden hos unga idrottare.

   

  Sker det förändringar i reaktionstid mellan första och andra gången testet genomförs?

   

  Är det en skillnad i hur stora förändringar som sker i reaktionstid när positivt self-talk gruppen och självreflektionsgruppen jämförs med en kontrollgrupp?

   

  Hur upplevde idrottarna uppgiften att skriva träningsdagbok?

   

  Metod

  Studien är ett randomiserat laboratorieexperiment och skillnader i reaktionstid kan enbart ses på gruppnivå. Deltagarna (n=29) bestod av både manliga och kvinnliga 16 åriga idrottare som randomiserades i två experimentgrupper och en kontrollgrupp. Kvinnor och män var jämt fördelade mellan grupperna. Först genomfördes två olika reaktionstest (Simple RT och 4choice RT) med hjälp av ett datorprogram för alla deltagare.  Experimentgrupp 1 (EG 1) genomförde en intervention där de under en vecka fick skriva ned sitt eget positiva ST i samband med träning. Experimentgrupp 2 (EG2) två skrev under en vecka ner vad de kunde förbättra med sin träning och vilka konsekvenser dessa förändringar kunde leda till. Kontrollgruppen (CG) fick utöver sin träning skriva ner sitt TV-tittande som en placebo. Efter interventionen genomfördes ett eftertest av reaktionstid och en enkät delades ut där deltagarna fick svara på hur de upplevde dagboken och om de trodde den kunde ha effekt på deras prestation.

   

  Resultat

  Inom grupperna var det enbart EG 2 (de som tillämpade självreflektion) som hade en statistiskt signifikant förbättring av reaktionstid mellan det första och det andra testtillfället. Detta gällde både för Simple RT (p=0.028) och Choice RT (p=0.018). CG och EG 1 hade små förbättringar i RT mellan det första och andra testtillfället men inga som var statistiskt signifikanta. Gällande jämförelser mellan grupper fanns inga statistiskt säkerställda skillnader i förbättring mellan CG och EG 1.

  I EG 2 fanns ingen skillnad i förbättrad RT jämfört med CG i simple RT dock återfanns en statistiskt säkerställd skillnad i Choice RT där EG 2 hade en större förbättring jämfört med CG (p=0,003). Gällande hur grupperna upplevde interventionen med träningsdagböcker var resultaten relativt lika i de olika grupperna. Generellt upplevde grupperna att dagboken kunde ha en liten effekt på prestation samt att dagboksskrivandet i sig inte var så givande.

  Intressant var att de som skrev ner vad de såg på TV upplevde att detta kunde påverka deras prestation lika mycket som de som skrev ner positivt ST eller SR.

   

  Slutsats

  I självreflektionsgruppen hade en statistiskt signifikant förbättring skett både inom gruppen och jämfört med en kontrollgrupp. Inga signifikanta skillnader återfanns i positivt ST gruppen. Resultaten tolkas utifrån teorier som Self-determination, information processning och förmågan att fokusera uppmärksamheten. Styrkor och svagheter behandlas och slutsatsen är att fler upprepade studier behövs för att stärka och förstå sambandet mellan positivt ST och SR kopplat till reaktionstid. Ska denna typ av dagbok föras in i en klubb eller ett lag bör designen göras om så att den blir mer omtyckt av idrottarna.

 • 1143.
  Åkesdotter, Cecilia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Elitens osynliga ohälsa2016Ingår i: Idrottsforskning, ISSN 2002-3944, artikel-id 11 januariArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Cirka 30 procent av svenska elitidrottare har upplevt psykisk ohälsa under karriären, visar ny forskning. Elitidrottare lider sannolikt av psykisk ohälsa i samma eller något högre grad än normalbefolkningen. De som drabbas lider ofta i det tysta och avstår dessutom från söka hjälp för sina problem.

 • 1144.
  Åkesdotter, Cecilia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Vikten av återhämtning2018Ingår i: Idrottens träning, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2018, s. 137-151Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Det är en utmaning att hitta en balans mellan hög träningsbelastning och återhämtning. Är idrottare lika bra på högkvalitativ vila och återhämtning som de är på att träna? För många kan det finnas vinster att göra både gällande prestation och hälsa om den fysiska och psykologiska återhämtningen uppgraderas. Detta kapitel vänder sig till dig som är tränare för idrottare som tränar för att prestera och tävla, och där balansen mellan belastning och återhämtning blir mycket viktig både ur prestations- och hälsosynpunkt

 • 1145.
  Åkesdotter, Cecilia
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Balans, återhämtning och utveckling i rollen som tränare2018Ingår i: Idrottens ledarskap, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2018, s. 111-125Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Tränare behöver precis som idrottare hitta vägar för att utvecklas, må bra och prestera över tid. [...] Detta kapitel handlar om hur viktigt det är att ha en balanserad totalbelastning vilket innebär att de grundläggande förutsättningarna finns på plats: äta bra, sova och ha möjlighet till psykosocial återhämtning.

 • 1146.
  Åkesdotter, Cecilia
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Elitens osynliga ohälsa2015Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 24, nr 4, s. 32-35Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Cirka 30 procent av svenska elitidrottare har upplevt psykisk ohälsa under karriären, visar ny forskning. Elitidrottare lider sannolikt av psykisk ohälsa i samma eller något högre grad än normalbefolkningen. De som drabbas lider ofta i det tysta och avstår dessutom från söka hjälp för sina problem.

 • 1147.
  Åkesdotter, Cecilia
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Idrottens psykologi2018Ingår i: Specialidrott: Tränings- och tävlingslära, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2018, s. 109-141Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1148.
  Åman, Malin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Acute sports injuries in Sweden and their possible prevention: an epidemiological study using insurance data2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Physical activity is an essential component of a healthy life, e.g. to prevent obesity, cardiovascular disease and premature death, of which sports can be an important part. Unfortunately, sports activities increase the risk of both overuse and acute injuries. Severe acute injuries may also lead to a permanent medical impairment (PMI), which may influence the ability to be physically active throughout life. However, sports injuries may be prevented, but a profound understanding of the injuries and how to prevent them is needed.

  This doctoral thesis examine acute sports injuries reported by licensed athletes of all ages and level of sports nationwide in Sweden, by using national insurance data. Approximately 80% of all the Sports Federations (SF) had their mandatory accident insurance in the insurance company Folksam, and since there is no national sports injury surveillance system in Sweden, this is a unique database, able to be used in epidemiological studies on acute injuries occurring in organized sports in Sweden. The main aim of this thesis was to identify high-risk sports for acute injuries, the most common and the most severe injuries, especially in large sports with numerous licensed athletes, many injuries and injuries resulting in PMI. Based on the results, there will be recommendations regarding sports and body locations where injury prevention efforts should be focused to gain the greatest prevention effect at a national level in Sweden. Another aim was to evaluate the effectiveness of a neuromuscular knee control training program (KCP) that has been implemented nationwide to reduce knee and cruciate ligament injuries, among football players in Sweden.

  After evaluating the validity and reliability of the information within the database based on international guidelines, acute injury data were examined and the results presented in four papers. These results showed that there is a need of injury prevention especially in motorcycle sports, team ball sports, and ice hockey. Particularly, knee injuries need to be prevented since they were both the most common injuries and leading to PMI. The severe head- and upper limb injuries also need attention. Sixty-nine percent of the PMI injured athletes, were younger than 25 years. The injury prevention training program, KCP can be considered partially implemented nationwide, since 21 out of 24 district SFs provided KCP educations. The incidence of knee and cruciate ligament injuries has decreased among football players in Sweden. A concerning aspect is that there is no national official policy regarding sports injury and injury prevention in Sweden, nor an official authority that has the explicit responsibility for these issues.

 • 1149.
  Åman, Malin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Forssblad, M
  Karolinska institutet.
  Henriksson-Larsén, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Incidence and severity of reported acute sports injuries in 35 sports using insurance registry data2016Ingår i: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 26, nr 4, s. 451-462Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Acute injuries in sport are still a problem where limited knowledge of incidence and severity in different sports at national level exists. In Sweden, 80% of the sports federations have their mandatory injury insurance for all athletes in the same insurance company and injury data are systematically kept in a national database. The aim of the study was to identify high-risk sports with respect to incidence of acute and severe injuries in 35 sports reported to the database. The number and incidences of injuries as well as injuries leading to permanent medical impairment (PMI) were calculated during 2008–2011. Each year approximately 12 000 injuries and 1 162 660 licensed athletes were eligible for analysis. Eighty-five percent of the injuries were reported in football, ice hockey, floorball, and handball. The highest injury incidence as well as PMI was in motorcycle, handball, skating, and ice hockey. Females had higher risk of a PMI compared with males in automobile sport, handball, floorball, and football. High-risk sports with numerous injuries and high incidence of PMI injuries were motorcycle, handball, ice hockey, football, floorball, and automobile sports. Thus, these sports ought to be the target of preventive actions at national level.

 • 1150.
  Åman, Malin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Forssblad, M
  Karolinska institutet.
  Larsén, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Acute injuries in floorball, football, handball and ice hockey at a national level and recommended prevention measuresManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
2021222324 1101 - 1150 av 1163
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf