Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Change search
Refine search result
1 - 6 of 6
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Backman, Erik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Tidén, Anna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Pihl, Lars
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Svanström, Fredrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Wiorek, Dan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences. The Swedish School of Sport and Health Sciences.
  Peer-assessment of technical and tactical skills in invasion games - possibilities and limitations?2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom idrottslärarutbildning har det utbildningsinnehåll som handlar om att utveckla studenters ämneskunskaper i idrott kraftigt reducerats under de senaste decennierna. Inte minst har den delav ämneskunskapen som handlar om studenters förmåga att delta i och undervisa om idrottsliga praktiker drabbats (Kirk 2010). När utrymmet för ett ämnesområde begränsas aktualiseras frågor om innehåll och bedömning. Alltmedan de flesta inom fältet är eniga om betydelsen för studenter att få erfarenheter av rörelse och idrott under sin utbildning finns olika uppfattningar om huruvida man ska bedöma studenters förmåga att praktiskt utöva idrott. Hur man förhåller sig denna fråga har i hög grad visat sig vara kulturellt betingat (Backman & Pearson submitted, Herold & Waring 2009, Siedentop 2009, Tinning 2010). I svensk idrottslärarutbildning har just den idrottsliga bedömningens vara eller inte vara visat på en komplexitet och ambivalens (Backman & Pearson 2016).I en tid av alltmer begränsade resurser har problematiken delvis handlat om huruvida man ska bedöma (och därigenom värdera) studentens förmåga att delta i idrott som ett mål i sig eller om man ska bedöma studentens förmåga att undervisa i och om idrott (Backman & Larsson 2016, Maivorsdotter et al 2014). I de studier som belyst den idrottsliga färdighetens position ochbetydelse inom idrottslärarutbildning har studenters röst varit sparsamt förekommande. I denna studie vill vi därför, genom en implementering av en internationellt etablerad modell för studentmedbedömning i bollspel (Games Performance Assessment Instrument, GPAI) (Oslin et al 1998) i kurser för blivande idrottslärare, ge röst åt studenters syn på studentbedömning av förmågan att spela bollspel. I studien har 140 studenter (N=140) på lärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm deltagit. Studien är genomförd inom ramen för en ordinarie bollspelskurs om 3 hp som motsvarar 18 lektionstillfällen med 90 minuters undervisning vid varje tillfälle. Till detta lades två extra lektioner om 90 min för att genomföra studien/datainsamlingen. Studenterna har under och efter kursen bidragit till datainsamlingen i kursen genom ifyllande av etablerade bedömningsformulär där de analyserat varandras spelförmåga. Vidare har studenterna svarat på en utvärdering av hur GPAI implementerats i kursen med hjälp av ett enkätverktyg. Syftet med kursen som studenterna deltagit i är att studenterna ska utveckla sin spelförmåga, leda målspel i skolan samt didaktiska aspekter på målspel i skolan. Studien har omfattat studentmedbedömning i spelen handboll, basket och fotboll som inte enbart ska ses som en utbildning i dessa spel utan som representation för bollspel i allmänhet. Deltagarna i studien representerar alla studenter som hösten 2016 läste den beskrivna kursen. Alla studenter fick information om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta när som helst utan att det skulle på verka deras betyg eller vara negativt för dem på något annat sätt. Alla studenter ville vara med i studien. I vår preliminära analys har vi funnit att studenternas observationer av varandra visade på stor variation avseende spelförmåga. I utvärderingen av GPAI-projektet har studenterna uttryckt att de visserligen förstod syftet med GPAI-projektet, och att de förstod hur de skulle bidra till datainsamlingen genom att analysera varandras spelförmåga, men att de var tveksamma till relevansen av GPAI i en bedömningskontext i skolan. Resultaten kommer att analyseras vidare och diskuteras i relation till Shulmans begrepp ämneskunskap (Content Knowledge) och ämnesdidaktisk kunskap (Pedagogical Content Knowledge) samt i relation till teorier om bedömning. I en diskussion där perspektiven ofta begränsas till forskarens och/eller idrottslärarutbildarens kan studenter bidra med viktig kunskap om vad de ser som relevant kunskap för sin kommande yrkesroll.

   

  Referenser

  Backman, E & Pearson, P (submitted) Is movement knowledge common, specialized or pedagogic? Voices of teacher educators on assessment of movement and sport courses in the preparation of Australian HPE teachers. Physical Education and Sport Pedagogy

  Backman, E & Pearson, P (2016) “We should assess the students in more authentic situations”. Swedish PE teacher educators’ views of the meaning of movement skills for future PE teachers. European Physical Education Review. 22(1), 47-64.

  Backman, E & Larsson, H (2016) What should a Physical Education teacher know? An analysis of learning outcomes for future Physical Education teachers in Sweden. Physical Education and Sport Pedagogy. 21(2), 185-200.

  Herold F and Waring M (2009) Pre-service physical education teachers’ perceptions of subject knowledge: Augmenting learning to teach. European Physical Education Review 15(3): 337–364.

  Kirk D (2010) Physical Education Futures. Abingdon: Routledge.

  Oslin, J.L., S.A. Mitchell, & L.L. Griffin. (1998). The Game Performance Assessment Instrument (GPAI): Development and preliminary validation. Journal of Teaching in Physical Education 17(2) p. 231–243.

  Siedentop D (2009) Content Knowledge for Physical Education. In: Bailey R and Kirk D (eds) The Routledge Physical Education Reader. Abingdon: Routledge, pp. 243-253.

  Tinning R (2010) Pedagogy and human movement: theory,practice, research. Abingdon: Routledge.

 • 2.
  Backman, Erik
  et al.
  Dalarna University, Falun, Sweden.
  Tidén, Anna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Wiorek, Dan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Physiology, Nutrition and Biomechanics.
  Svanström, Fredrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Pihl, Lars
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  "Things that are taken from one culture don't necessarily work well in another culture." Investigating epistemological tensions through preservice teachers' views on the assessment of a games course in Swedish PETE2021In: Cogent Education, E-ISSN 2331-186X, Vol. 8, no 1, article id 1940636Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As a part of the discussion about how movement knowledge is valued in physical education teacher education (PETE), issues of assessment have been brought to the fore. Studies have shown that how and when movement knowledge is assessed is strongly culturally dependent and based different epistemological orientations. The aim of this paper is to analyse and discuss how preservice teachers in Sweden perceive assessment in an invasion games course according to the games performance assessment instrument (GPAI). The empirical material presented in this study is based on a web-survey carried out at the end of the invasion games course where the participants were asked to write comments of how the experienced GPAI and its relevance in school physical education. The findings suggest that the preservice teacher experience prediction and measurement of appropriate and non-appropriate behaviours in GPAI as problematic from a didactic perspective. The ideas of "correctness" and "appropriateness", which are fundamental in GPAI, is discussed in the relation to the socially critical constructivist epistemology that underpins Swedish PETE.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Frisk, Anders
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Svanström, Fredrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Ett möte mellan bollspel och dans i BRESS2023In: Boll och bollspel i skolan: lek, lärande och rörelse / [ed] Suzanne Lundvall, Liber, 2023, p. 198-228Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln beskriver ett utvecklingsprojekt som arbetar med studenters rörelseförmågor genom att utgå från det rörelseteoretiska ramverket BRESS (Body, Relation, Effort, Shape och Space).

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Svanström, Fredrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Bedömning av spelfrämjande förmåga i bollspel i idrott och hälsa2023In: Boll och bollspel i skolan: lek, lärande och rörelse / [ed] Suzanne Lundvall, Liber, 2023, 1 uppl., p. 60-82Chapter in book (Other academic)
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Svanström, Fredrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Naturupplevelser: Möjligheter för pedagogen2011In: Lärande i friluftsliv: Perspektiv och ämnesdidaktiska exempel / [ed] Suzanne Lundvall, Gymnastik & idrottshögskolan , 2011, p. 43-50Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
 • 6.
  Svanström, Fredrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Påverkar GIH:s utbildning i friluftsliv studenterna?: En studie av naturupplevelser hos studenter vid GIH:s lärarprogram  2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study is to examine students' previous experiences of stay in the nature and their experiences of nature in the context of teaching situations in friluftsliv at GIH. It also aims to elucidate how the teaching of friluftsliv at GIH affects their former interpretation about nature. The questions of the study are: What past experiences of stay in the nature elucidate GIH-students? Have the students approach to nature changed according to the education? If yes – how? What affects students' perception of nature?

   

  Method

  To answer the questions, a quantitative approach (questionnaire survey) and qualitative methods (interview study) was used. The qualitative method is based on phenomenology and hermeneutics. The analysis of the interviews has the EPP-method and hermeneutic meaning interpretation is used.

   

  Results

  The results show that there are differences in past experiences, experiences of and interest in nature. In the interview, it is mainly to find the romantic - and the functionalist nature of perception. Three of the students indicated that they have become more positive with nature during their studies at GIH. The other two has consolidated its approach. What have significant impact on nature experiences are: natural environment, psychological - and sensory -, social - and motor experiences. These factors can both enhance and limit the experiences.

   

  Conclusions

  The study shows the difficulty of teaching in friluftsliv with the aim of reaching nature experiences. Since the nature experience is individual must it also be individualized teaching. The study shows also that there are great opportunities for teachers to influence the experience of nature.  

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
1 - 6 of 6
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf