Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Endre søk
Begrens søket
1 - 25 of 25
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Albrechtsson, Kajsa
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ström, Sofia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Relationen mellan fysisk aktivitet, motorisk kompetens och hälsorelaterad livskvalitet: En studie på barn i skolår 2 i Storstockholm2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur, fysisk aktivitet, skattad motorisk kompetens och skattad hälsorelaterad livskvalitet förhåller sig till varandra hos barn i skolår 2 i Storstockholm. Vidare syftar studien till att undersöka huruvida resultaten skiljer sig mellan flickor och pojkar.

  Metod

  Den fysiska aktiviteten (FA) mättes med en accelerometer på barn i skolår 2 (n = 131) i Storstockholm. Den skattade motoriska kompetensen mättes med hjälp av enkätverktyget Prick- och Rutbarn och den skattade hälsorelaterade livskvaliteten (HRQOL) mättes med hjälp av PedsQL. Korrelation, enkel regressionsanalys och variansanalyser användes för att analysera data i SPSS 17.0. Signifikansnivån sattes till p<0,05.

  Resultat

  Studien visar på statistiskt signifikanta positiva korrelationer mellan FA och skattad HRQOL samt mellan skattad motorisk kompetens och skattad HRQOL. Dessa samband gäller för hela undersökningsgruppen och för pojkar. Variationer i HRQOL kan till procent förklaras av variationer i FA och skattad motorisk kompetens. Vid tvåvägs ANOVA där Medel tot cpm sattes som beroende variabel och de tre undergrupperna låg, medel och hög skattad livskvalitet, samt kön, sattes som oberoende variabel, visade inte på några statistiska signifikanta resultat. Resultaten från variansanalyser mellan nivågrupperna (låg, medel, hög) på FA i skattad HRQOL visar på en statistisk signifikant skillnad för hela undersökningsgruppen avseende grupperna låg och medel, samt mellan låg och hög. För flickor: mellan låg och medel. Variansanalysen mellan nivågrupperna (låg, medel, hög) av skattad hälsorelaterad livskvalitet i motorisk kompetens visar på statistiskt signifikanta skillnader mellan PedsQLgrupp låg och PedsQLgrupp hög samt mellan PedsQLgrupp medel och PedsQLgrupp hög för såväl gruppen pojkar som för hela undersökningsgruppen.

  Slutsats

  Studien visar på en positiv korrelation mellan FA och HRQOL, samt mellan motorisk kompetens och HRQOL. Dessa samband är könsbundna och gäller för pojkar samt för hela undersökningsgruppen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Alexopoulou, Sofia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Fart, Frida
  Örebro universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper.
  Jonsson, Ann-Sofie
  Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan.
  Karni, Liran
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Kenalemang, Lame Maatla
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Krishna, Sai
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Lindblad, Katarina
  Örebro universitet, Musikhögskolan.
  Loutfi, Amy
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Lundin, Elin
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Samzelius, Hanna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Schoultz, Magnus
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Spang, Lisa
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Söderman, Annika
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Tarum, Janelle
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Tsertsidis, Antonios
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Widell, Bettina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Nilsson, Kerstin ()
  Örebro universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper.
  Successful ageing in an interdisciplinary context: popular science presentations2018Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 3.
  Bengtsson, Lisa
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Westerberg, Ulrika
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  ”Ibland är dom med inlärningssvårigheter lite klumpiga å sådär...: en undersökning om sambandet mellan motorik och inlärning hos elever i skolår 22005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan motorisk utveckling och inlärning hos barn i skolår 2 ur ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv.

  • Vad finns det för samband mellan motoriska svårigheter och inlärning?

  • Vad finns det för samband mellan motoriskt välutvecklade barn och inlärnings- förmåga?

  • Vad finns det för koppling mellan barns motoriska färdighet, självförtroende och inlärning?

  Metod

  I studien deltog 34 elever, uppdelade på två skolklasser i skolår 2. Barnen genomförde en motorikbana, baserad på motoriska baskunskaper, där de observerades och deras resultat noterades. Detta tillsammans med barnens läsutvecklingsresultat, sammanställdes och bearbetades i Excel och SPSS, signifikansnivån sattes till p<0,05. Dessutom genomfördes intervjuer med två lärare. Intervjuerna sammanställdes och tolkades med hjälp av teori och forskning.

  Resultat

  Utifrån motoriktest och läsutvecklingsschema kan inte något samband mellan motorik och inlärning ses. Den kvalitativa delen av undersökningen visade att de intervjuade lärarna tror att det finns ett samband både indirekt psykologiskt och direkt fysiologiskt. Det indirekta sambandet innefattar självförtroendets betydelse.

  Slutsats

  Trots den kvantitativa studiens resultat menar vi att det finns ett samband mellan motorik och inlärning. Detta får stöd av den tidigare forskningen samt vår kvalitativa undersökning. Fysisk aktivitet, alltså god motorik, leder till förbättrat självförtroende, vilket i sin tur underlättar inlärningen och kan även ge gott självförtroende.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Bergnest, Helena
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Löfberg, Sandra
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur gynnas äldre av fysisk aktivitet?: en studie om förekomst, styrning och tillämpning av fysisk aktivitet för äldre på äldreboenden2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie är att undersöka förekomst, styrning och tillämpning av fysisk aktivitet för äldre på äldreboenden i Stockholms län. Syftet utmynnar i följande frågeställningar:

  ·        Hur ofta och i vilken form utövas fysisk aktivitet på äldreboenden?

  ·        Hur motiveras vikten av fysisk aktivitet på äldreboenden?

  ·        Vilka argument finns för att fysisk aktivitet inte används i större utsträckning på äldreboenden?

  ·        Hur iscensätts fysisk aktivitet på följande tre nivåer: lagar, kommunala styrdokument samt tillämpning på äldreboenden?

   

  Metod: Studien har utförts på äldreboenden i fyra kommuner i Stockholms län. Materialet har samlats in med hjälp av enkäter som skickats ut till enhetschef eller motsvarande på 45 äldreboenden. Av dessa svarade 71 procent på enkäten. I relevanta lagar och styrdokument har även riktlinjer för fysisk aktivitet för äldre på äldreboenden undersökts för att sedan med hjälp av enkätsvaren iscensättas på formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan.

   

  Resultat: Den aktivitet som används främst på äldreboenden är promenad/stavgång och de flesta erbjuder det en eller fler gånger i veckan. Rörelse- och balansträning samt motionsgymnastik erbjuds även de i en större utsträckning. Hos många äldreboenden pågår aktiviteter i cirka 30 minuter. De största faktorerna till varför äldre ska utöva fysisk aktivitet på äldreboenden är för att bibehålla moment i vardagen, minska skaderisken samt öka fysisk- och mental hälsa. Två stora faktorer till att äldreboenden inte använder sig mer av fysisk aktivitet beror på tidsbrist hos personalen samt att de äldre är oengagerade till att utöva fysisk aktivitet. Resultatet visar även att det går att tillämpa Göran Lindes läroplansteori angående formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan vad det gäller lagar, kommunala styrdokument och tillämpning på äldreboenden.

   

  Avslutande reflektion: Fysisk aktivitet är en mycket viktig del för att bidra till en bättre livskvalitet hos de äldre. Fysisk aktivitet erbjuds mer eller mindre på alla äldreboenden i studien men förekommer dock inte på den nivå som är behövlig. Om detta beror på att det är otydliga direktiv i lagar och styrdokument eller brist på kunskap etc., är något att beakta.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Balancing the senses: Experiences of learning in indoor skateboarding2010Inngår i: Designs for learning: A new conceptualization of learning, 2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Indoor skate parks are purpose built environments for physical activity and bodies in motion. These settings are designed places of learning in both social and material respects. Skate parks in Sweden are usually large halls in buildings previously used for industries, now filled with wooden and sometimes concrete constructions. The solid and rough material consolidates the environment as hard and durable. Ceilings are most often high which influence the acoustics. The sound level is elevated from the noise of board riding on the wooden constructions, besides music from loud speakers adds to the aural experience. In spite of, or thanks to, the strident soundscape it is common by skateboarders to use a personal music device such as an mp3-player or the equivalent when skateboarding. The purpose of this paper is to discuss sensory and affective learning processes in relation to indoor skateboarding. In focus is the crossroads between senses, affect, place and learning. Empirical results are drawn from an ongoing ethnographic study on predominantly female skateboarding, embodied knowledge and board sport culture. The empirical material consists of field notes (in written, auditory and visual form), interviews and examples from media such as videos, magazines and internet pages. The aural sense and its capacity to include and exclude other sensory experiences, mainly balance, is examined and associated with affective incitement. Sharing and non-sharing spaces and experiences are discussed. The paper draws theoretically in large from the anthropological research on the senses in culture, and the psychology of affect. In addition the paper pays particular interest to the idea of “the risk of experience that is learning” (Ellsworth 2005).

 • 6.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.
  Från skateboard till e-sport2008Inngår i: Idrottsforum.org, ISSN 1652–7224, s. 4-Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I samband med att idrottsforskningen i ökande utsträckning fokuserar sportens stjärnor har ett intresse växt fram för vad som händer med elitidrottare efter det att sportkarriären är över. Det är uppenbart att övergången från kändis till föredetting är plågsamt och svårhanterbart för många. Men internationell sport erbjuder också många exempel på framgångsrika civila karriärer. Tony Hawk är ett bra exempel. Hawk var världsstjärna inom skateboard på 1980- och 90-talen, och trots dess subkulturella karaktär var hans stjärnstatus enastående där sådant räknades. Hawk drog sig tillbaka 1999 som sann legendar, och två år senare kom hans självbiografi, Hawk: Occupation Skateboarder (HarperCollins, skriven med Sean Mortimer). I Åsa Bäckströms kunniga och intresseväckande recension följer vi Tony Hawk från tiden som tanig och mobbad skolgrabb, över tiden som skateboardkung, till efterkarriären som dataspelsutvecklare – bland annat – och under tiden tvåbarnsfar med två olika fruar och gift en tredje gång. Underhållande och lärorikt, tycker vår recensent, som också följer upp historien efter det att boken publicerades. Och visst är det lite speciellt, det där amerikanska, den klassiska framgångssagan med lyckligt slut.

 • 7.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet.
  Intervention Comparative Childhoods December 3, 20122012Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 8.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Känsla och kroppsligt kunnade inom idrott / "Känsla" and bodily knowing in sports2015Inngår i: In the flow.: People, media and materialities. / [ed] Johanna Dahlin och Tove Andersson, Linköping, 2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Inom idrott är känsla något en har eller inte. Känsla sätts ofta som förled till idrottsliga attiraljer eller idrottsliga göranden. Bollkänsla innebär en förmåga att hantera bollar på ett skickligt sätt och matchkänsla innebär att ha en helhetssyn på matchen. Till skillnad mot teknik, som kan övas upp, är känsla en förmåga som omtalas termer av kroppslig kompetens som funnits med hela livet. Känsla har också en estetisk dimension. I detta paper diskuteras idrottens känsla i relation till fenomenologisk teori. Genom empiriska exempel från etnografiska studier om idrott, synliggörs hur känslan och dess olika dimensioner kan sägas vara betydelsefulla komponenter i konstruktionen av kunnande.

 • 9.
  Dahlberg, Elin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Eriksson, Ingrid
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Diagnosens vara eller icke vara: En kvalitativ studie om speciallärares/specialpedagogers syn på fenomenen ADHD och DAMP2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim & Questions at issue

  The aim of our study is to study how special teachers/special educationalists in schools of Stockholm look at the phenomenon ADHD/DAMP. We have looked into their view on the diagnose, compared to the two different kinds of research visions about the diagnosis who are known in Sweden today. How do the special teacher/special educationalist work with the diagnosed children?

  This is our questions at issue:

  • Is there any optimal learning situation for children with ADHD/DAMP?

  • Is there something that distinguish all children with ADHD/DAMP?

  • What is positive and negative about giving the diagnose ADHD/DAMP to children?

  • Is there any external factors that influence that there is so many more children today who has been given a diagnose?

  • How does special teachers/special educationalists look on amfetamin-treatment?

  Method

  We have done qualitative interviews with special teachers/special educationalists in the city area of Stockholm. These have been worked up one by one and then been compared and evaluated together.

  Result

  All special teachers/special educationalists mentioned that when you educate children with ADHD/DAMP, a structured life underlies the possibility for the children to provide knowledge. It’s also of importance to vary the way of working to make the children concentrate and keep their interest. If there is any general optimal learning solution for children with ADHD/DAMP is hard to say at the time when the answer we have been given are prominent distinguish. The same ambiguity was the question of characteristic among these children but most of the special teachers/special educationalists considered “ants in their pants” as a common factor. All special teachers/special educationalists were uninterested of the diagnoses it self. They considered all children with special needs should be given some kind of help. Most of them didn’t mention any positive things about a diagnose from the children’s point of view but from the schools perspective a diagnose can lead to bigger resources compared to a children without a diagnose. The stress in society affects the number of diagnosed children. The special teachers/special educationalists had a positive thought about treatment with amphetamine if it is combined with other methods.

  Conclusion

  The different kinds of answers we have got in our study shows that there is no common direction between the special teacher/special educationalist pertain the subject ADHD/DAMP.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Danielsson, Evelina
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fysisk aktivitet för äldre: möjligheter till motion i Stockholmsområdet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet är att utifrån målområde nio i de nationella folkhälsomålen som står för ökad fysisk aktivitet, där det står att äldre aktivt ska erbjudas möjligheter motion, ta reda på hur detta tillämpas i praktiken i Stockholms kommuner och stadsdelsförvaltningar och om kommunen/ stadsdelsförvaltningen ansvarar för att målet uppfylls.

  Metod

  En studie genomfördes bland Stockholms kommuner och stadsdelsförvaltningar med hjälp av telefonintervjuer med verksamhetschefer för äldreomsorgen. Svarsfrekvensen var 75 %, vilket motsvarar nio svarande kommuner/stadsdelsförvaltningar. Ett studiebesök på Friskvårds-centrum i Hässelby-Vällingby gjordes i syfte att erfara hur friskvård för äldre kan tillämpas i praktiken.

  Resultat

  Nio av tio kommuner och stadsdelsförvaltningar i Stockholm erbjuder aktivt möjligheter till motion för de äldre, men det är i stor utsträckning för dem som är i behov av vård och omsorg. Öppen dagverksamhet finns i fem av de undersökta kommunerna/stadsdels-förvaltningarna. En kommun satsar aktivt på fysisk aktivitet där även friska äldre ingår. Pensionärsorganisationerna, frivilligverksamhet och lokala gym och projekt anordnar även de fysisk aktivitet för äldre i olika former. Landstinget, primärvården och pensionärs-organisationerna nämndes av flera som samarbetspartners för ökad fysisk aktivitet för äldre. Ekonomiska medel och ett ändrat synsätt angavs bland annat som viktiga parametrar för en ökad satsning på fysisk aktivitet för äldre.

  Slutsats

  Fysisk aktivitet erbjuds i stor utsträckning i Stockholms kommuners och stadsdelsför-valtningars reguljära verksamhet inom vård och omsorg, medan aktiva friskvårdssatsningar för friska äldre skedde i mycket liten utsträckning. Den kommun/stadsdelsförvaltning som även inkluderade friska äldre i deras friskvårdssatsning var den enda tillfrågade i studien som hade en konkret budget.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Ekenberg, Anna
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Jäppinen, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Idrottslärares informationsbehov i yrkeslivet2010Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att studera och dokumentera idrottslärares yrkesrelaterade informationsbehov och informationsanvändning. Till detta använde vi följande frågeställningar:

  - Vilka läromedel använder lärare i idrott och hälsa i sin undervisning och hur får de tag på nytt material?

  - Vilka informationskällor använder lärare i idrott och hälsa i sin kompetensutveckling?

  Konkret ville vi använda resultatet till att implementera yrkesrelevant informationssökning i bibliotekets undervisning av lärarstudenterna vid GIH, samt utveckla GIH bibliotekets webbplats med information om användbara resurser för idrottslärare.

  Metoden vi använde var enkätundersökning med hjälp av ett webbenkätverktyg. Vi fick in svar från 122 lärare i idrott och hälsa.

  Resultaten visade att det material som flest lärare (74%) använde i undervisningen är sådant som de fick under sin lärarutbildning. 69% av lärarna i vår undersökning använde läroböcker i undervisningen i idrott och hälsa. Att använda bibliotek var däremot inte vanligt. För att hitta nytt material till undervisningen sökte 81% av lärarna på webben, främst genom Lektion.se och Google. 78% angav kurser och konferenser som källa till nytt material. Vad gäller informationskällor för den egna kompetensutvecklingen angav flest lärare (87%) att de läste facktidskrifter, där den vanligaste tidskriften var Idrott & hälsa. Många av lärarna var medlemmar i nätverk för idrottslärare och hade deltagit i kurser och konferenser för sin kompetensutveckling under det senaste året. Att prenumerera på nyhetsbrev eller att ha nyhetsbevakning (RSS) på någon webbsida eller blogg var inte lika vanligt.

  Ett framträdande resultat av undersökningen var att så många av lärarna efterlyste samlade övningsbanker med s.k. "tips och trix" att kunna använda som inspirationskälla i undervisningen. Detta lärarnas upplevda behov av praktiskt tillämpbart material kan ställas mot det faktum att lärarutbildningens akademiserats och att man efter genomgången högskoleutbildning, enligt högskolelagen, förväntas kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå samt följa kunskapsutvecklingen inom sitt yrke och ämnesområde. Att under utbildningstiden visa på möjligheten att bevaka olika källor ser vi som ett sätt att underlätta för lärarstudenterna att följa kunskapsutvecklingen i deras kommande yrkesliv. 

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Haglund, Lotta
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Karolinska Institutets Universitetsbibliotek.
  Sutton, Anthea
  School of Health and Related Research (ScHARR), The University of Sheffield, Sheffield, UK.
  Partners for leadership exchange?: Report of an explorative sessionat ICML + EAHIL 2017 in Dublin2017Inngår i: Journal of the European Association for Health Information and Libraries, ISSN 1841-0715, Vol. 13, nr 3, s. 17-23Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 13.
  Holmqvist, Fernando
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Desport, Samuel
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Olikheter i en likvärdig uttagning?: En analys av hur NIU-skolor förhåller sig till relativ ålderseffekt vid uttagningsprocessen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte Syftet med studien är att undersöka fem lärares syn på talangidentifikation, hur de realiserar uttagningsprocessen till NIU samt hur de förhåller sig till relativ ålderseffekt (RAE) i uttagningsprocessen. Frågeställningarna vi ämnar att besvara är:

  1. Hur ser lärarna på talangidentifikation?
  2. Hur realiseras uttagningsprocessen vid NIU och vilka utmaningar ser lärarna med uttagningsprocessen?
  3. Vilken kunskap har, och hur förhåller sig lärarna till RAE vid uttagningsprocessen?

  Metod 
 Metoden som använts är kvalitativ och genomförs med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Målet med våra intervjuer att ta reda på hur lärarna upplever uttagningsprocessen samt deras förhållningssätt i arbetet med RAE. Anledningen till den kvalitativa karaktären är att vi har ett område vi vill kartlägga samt samla djupare information om, i detta fall RAE i samband med uttagning till NIU. Urvalet bestod av fem lärare; lärare 1, lärare 2, lärare 3, lärare 4 och lärare 5 som alla hade olika erfarenheter av läraryrket och arbetet med NIU

  Resultat
 Studiens resultat visar att det finns skillnader mellan de lärare som är involverade i individuella idrotter kontra lagidrotter i vad man anser att en talang bör besitta för egenskaper. För de lärare, lärare 3 och 4 som representerade individuella idrotter framgick det att den idrottsspecifika kunskapen vägde tyngst vid identifiering av en talang och att denna identifiering redan kan göras vid en tidig ålder. Lärare 1,2 och 5 som representerade lagidrotter lade en stor vikt vid att en talang måste besitta psykologiska färdigheter för att kunna identifieras som talang. Vidare visar resultatet att uttagningen är en rättsosäker process där uttagningarna ser olika ut beroende på idrott och i vissa fall skola. Gällande svårigheter med uttagningsprocessen och vad de värderade kom likartade svar fram i form av att de var rädda för att välja bort någon som senare skulle utvecklas. Vid frågan om värdering kom ord som drivkraft och målmedvetenhet fram. Samtliga av de intervjuade lärarna nämner inte att de aktivt tar hänsyn till relativ ålderseffekt i uttagningsprocessen. Lärare 2 och 5 är de lärare som lyfter att de tar hänsyn till den fysiska mognaden i uttagningen men inte vilken tid på året de elever som ansöker till NIU är födda på.

  Slutsats Studiens resultat belyser ett problem som finns i och med den rättsosäkerhet som råder vid uttagningsprocessen till NIU. Studien visar även att lärarna har olika uppfattning om vad talang är och hur talang identifieras. Resultatet visade att RAE är utbrett fenomen men något som inte tas hänsyn till i uttagningsprocessen till NIU.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Kilger, Magnus
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  From hard work to grit: On the discursive formation of talent2019Inngår i: Scandinavian Sport Studies Forum, E-ISSN 2000-088X, Vol. 10, nr 2, s. 29-50Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article examines the long historical interest for the selection of young talented children in sports. This seemingly everlasting search for talents and the quest for the especially gifted is followed by the practice of trying to find and select the right individuals. This paper elucidates historical representations of talent and talent selection in a series of professional sports literature in Sweden during the 1930s, 1980s, 1990s and 2010s.

  Drawing on a discourse analytic approach, it illustrates the historical understanding of selection and how such practices produce formations of legitimacy. The study shows how certain historical elements reoccur in contemporary selection discourse and how specific actions are transformed into personal characteristics. These selection processes construct a rationale for a legitimate selection and illustrate how talent selection is based on historically specific assumptions, normative and moral statements and activities connected to a specific discursive formation. This insight can underlines that talent selection cannot be understood as essential skills identified through observation, tests or interviews. It is rather to be understood as a discursive repertoire responding to a specific historical legitimacy.

  Fulltekst (pdf)
  From hard work to grit
 • 15.
  Kilger, Magnus
  Stockholms universitet.
  Talent stories in youth sports: discursively shared narratives of success2017Inngår i: Narrative Inquiry, ISSN 1387-6740, E-ISSN 1569-9935, Vol. 27, nr 1, s. 47-65Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Success stories are a frequently investigated genre of shared cultural narratives. This paper will pay particular attention to success stories in sports and investigate how young participants in selection camps in soccer and hockey are using a set of shared narratives in order to produce their personal stories of success. By looking at narratives-in-interaction in this specific context, these interviews are investigated as a narrative genre. The analysis shows how a set of shared narratives are used in storylines in order to legitimize the personal story of success and how a number of dilemmatic spaces are addressed. This study shows how personal success stories are intimately tied to “discursively shared narratives” and how this context constitutes a specific narrative framework.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Kilger, Magnus
  et al.
  Stockholms universitet.
  Jonsson, Rickard
  Stockholms universitet.
  Talent Production in Interaction: Performance Appraisal Interviews in Talent Selection Camps2017Inngår i: Communication & Sport, ISSN 2167-4795, E-ISSN 2167-4809, Vol. 5, nr 1, s. 110-129Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In sports, there is an extensive interest in identifying and selecting talented children in order to develop elite adult athletes. The process of selecting and screening talents involves not only physical and technical skills but also efforts to find adequate personality traits. Therefore, different types of performance appraisal interviews (PAIs) are becoming increasingly common within the field. Departing from fieldwork in two selection camps for Swedish youth national teams in soccer and hockey, we will take a closer look at the PAIs employed during these camps. This article takes on a narrative approach, emphasizing PAI as a narrative genre and a framework for a specific form of interaction. Our findings show how eligibility is performed in interaction through following three practices: (i) showcasing gratitude without tipping into flattery, (ii) using temporality as a way of displaying developmental potential, and (iii) adopting the role of the self-reflecting subject. This genre of interviews not only produces certain practices but also preferred subject positions and narratives. The PAI is thus a narrative genre where the players are encouraged to perform talent in order to appear selectable.

 • 17.
  Lepisk, Paul
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Furu, Anna-Maria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hyper(in)aktiv?: En studie om sambandet mellan fysisk aktivitet och motorisk förmåga hos barn med ADHD2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan motorisk färdighet ochmängd fysisk aktivitet av olika intensiteter hos barn med diagnosen ADHD.

  Frågeställningar

  1. Hur många barn med ADHD har motoriska nedsättningar utifrån Movement ABC?

  2. Hur många barn med ADHD når upp till de Nordiska rekommendationerna för fysiskaktivitet?

  3. Hur ser sambandet mellan motorisk färdighet och fysisk aktivitetsnivå ut hos barn medADHD?

  Metod

  I studien ingick fem pojkar i åldern 9-12 år med diagnosen ADHD. I studien mättes denfysiska aktivitetsgraden med accelerometrar av modellen ActiGraph GT3X somtestpersonerna bar under sju efterföljande dagar. Den motoriska förmågan hos testpersonernamättes med hjälp av de kvantitativa motoriktesterna i Movement ABC. Testerna genomfördesi en lokal på testpersonernas skolor och accelerometrarna samt ett medföljandeinformationsbrev delades ut vid samma tillfälle.

  Resultat

  Av resultaten av motoriktesterna framgår att endast en testperson hade ett resultat som visarpå tillfredsställande motorisk förmåga, tre testpersoner låg i riskzonen för motoriskanedsättningar och en testperson hade uppenbara brister i sin motoriska färdighet. Fyra av de fem testpersonerna uppnådde de Nordiska rekommendationerna om minst 60 minuters fysiskaaktivitet per dag, inkluderad både måttlig till hård aktivitet. Inga signifikanta samband kundeses mellan fysisk aktivitetsnivå och motorisk färdighet.

  Slutsats

  Studien kunde inte finna något samband mellan motorisk färdighet och mängd fysisk aktivitetav olika intensiteter hos barn med diagnosen ADHD. På grund av testgruppens ringa storlekbör man ej betrakta studiens resultat som generaliserbara, studien kan dock ses som enpilotstudie.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Nilsson, Kerstin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  En träningsstudie om barn och balans: effekter av Tai Chi liknande rörelser på flickors och pojkars balans2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Tidigare forskning har visat att Tai Chi träning förbättrar balansen hos äldre. Syftet med denna studie var att undersöka om barns balans påverkades av träning som utfördes i ett långsamt tempo liknande Tai Chi träning.

  Studien syftade också till att utreda om det förelåg någon skillnad i balans mellan pojkar och flickor och om något av könen tog till sig träningen bättre. Studien syftade även till att undersöka hur balansen påverkades då barnen utförde olika kognitiva uppgifter.

  Metod

  Studien fullföljdes av 41 barn i åldern 9-10 år. En interventionsgrupp, 19 barn tränade Tai Chi liknande rörelser dagligen under åtta veckor och denna jämfördes med en kontrollgrupp, 22 barn som inte fick denna träning.

  Balansövningar utfördes på en kraftplatta samt på en metallprofil. Från övningarna på kraftplattan mättes standardavvikelse och amplitud av tryckcentrums mediolaterala och anterioposteriora förflyttning. Från övningarna på metallprofilen mättes antalet nedtramp.

  Resultat

  Många parametrar mättes men endast en uppvisade en signifikant träningseffekt. Pojkarna minskade standardavvikelsen på tryckcentrums mediolaterala förflyttning vid stående med öppna ögon.

  Studien uppmätte vissa skillnader i balans mellan pojkar och flickor.

  Mätningar av tryckcentrums förflyttning då barnen utförde olika uppgifter uppmätte en signifikant skillnad vid stående med öppna ögon jämfört med stående då ögonen var stängda (med eller utan utförande av en samtida kognitiv uppgift).

  Övningarna på metallskenan förbättrades lika mycket i tränings- som kontrollgrupp.

  Slutsats

  Studien ger indikationer att träningsformen i viss utsträckning var effektiv då daglig träning under åtta veckor gav signifikant förbättring i en av de testade parametrarna.

  Dessa fynd är i linje med de fåtal studier som finns på träning av balans hos barn.

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Nyberg, Marie
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Tidén, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Allsidig rörelsekompetens hos barn och ungdomar: En kartläggning av skolelevers funktionella motorik2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Gross motor skills among Swedish pupils. An overview of functional motor abilities among Swedish children and adolescents.

  Introduction

  Physical Education (PE) teachers in Sweden have noticed that pupils are getting worse in their ability to manage gross motor skills and in their aerobic practice. The gross motor skills and coordinative skills are the solid ground for sports and other health activities. If not developing their gross motor skill children tends to avoid taking part in games and sports. The benefits of sports and outdoor activities such as social and health benefits can therefore be missed. In the spring 2001, a multidisciplinary study started: School, Sports & Health. The aim of the study was to investigate 2000 pupils in school year 3, 6 and 9 concerning their: physical and health status, the level of physical activity and conception of the subject “PE and health”. The selection of pupils was based on randomly chosen schools and classes from Sweden. The aim of this part of the study, the motor skills test, was to make a survey of what Swedish pupils can manage in gross motor skills today. Based upon these results we can in the future tell whether the pupils are maintaining today’s level of gross motor skills or not. The Swedish curriculum for “sports and health” states that pupils should manage gross motor skills in the 5th year of school. Can they manage to do that?

  Method

  The study started with the construction of the gross motor and coordinative skill tests. The movements selected for the test were based on gross motor skills, coordinative skills and combinations of these skills. The test included 16 movements measured on a scale from 1 to 4. The levels of the scale have a written description to support the ocular observations. The highest score to achieve was 64 and the lowest was 16. Examples of skills tested were; skipping, jumping, crawling, rolling, being upside down, bouncing and throwing balls. The pupils were not able to practice on the test before the test situation. The results have been analyzed using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

  Results

  The results are analyzed both on an aggregated level here referred to as gross motor skills profile, as well as on a single movement level. The results indicate that 29% of the pupils in the 6th school year are not able to manage the gross motor skill tests without remarks. The pupils with the lowest scores can be found among young female children with low strength and overweight. The test also shows that in the 9th school year boys are stronger than girls. Boys and girls in the lower ages (school year 3 and 6) are more similar in the gross motor skills profile but not on the single movement level. It can also be noted that girls are better in skipping and some of the movements of more gymnastic character whereas boys are better in throwing balls and beanbags. Boys and girls have nearly identical results in the test of balance, walking on a balance beam where gender or age does not seem to have any affect.

  Discussion/Conclusion

  From the main findings of the tests we can observe that the younger pupils have not yet developed the gross motor skills. It is also noticeable that many of the pupils in the 6th school year are achieving poor results in the tests even though the Swedish curriculum for “sports and health” states that the pupils should have achieved these skills already in the 5th school year. Many of the girls in the 9th school year are very poor in the movements that included some strength ability. This weakness is important for PE teachers to pay attention to, at an early stage of the girl’s physical development when girls do not develop the same strength as boys during their puberty.

  If children do not have the gross motor skill and some strength it is more likely that they will choose other activities or have other interest then physical activities and sports on their leisure time. This may in the future give them health problems because we know from fact that physical inactivity is one of the main causes to bad health.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Odisho, Nenlil
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Duschar du?: En studie om elever och duschning efter idrottslektionen2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte 

  Syftet med min studie var att undersöka elevernas syn på duschning efter idrottslektionerna och hur idrottsläraren ser på detta.

  Frågeställningar:  

  • Hur ser elever i årskurs 7-9 på duschning?
  • Finns det skillnader på pojkar och flickors syn på duschning?
  • Hur arbetar idrottsläraren för att få eleverna att duscha?

  Metod

  Studien består av en kvantitativ och kvalitativ ansats. En enkätundersökning och en intervju har använts för att besvara frågeställningarna. Elever i årskurs 7, 8 och 9 medverkade i undersökningen och dessutom blev en pedagog intervjuad.

  Resultat

  Resultaten visade att det inte finns några skillnader mellan pojkarnas och flickornas syn på duschning efter idrottslektionerna. Inte heller finns det några särskilda skäl till varför de inte duschade utan eleverna hade likartade känslor och kommentarer. Läraren hade ingen särskild arbetsmetod för att påverka elevernas synssätt på duschning men poängterade att det är viktigt att lyfta fram hygien och hälsa i undervisningen.

  Slutsats

  Pojkar duschar i högre utsträckning än flickor men en betyande andel både pojkar och flickor upplever obehag i samband med såväl duschning som klädombyte. Idrottsläraren anser att ducshning är en viktigt fråga och arbetar aktivt med den genom exempelvis handuks- och ombyteskontroll samt föreläsningar om hygien.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Oljans, Emma
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Elmståhl, Helena
  Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap.
  Mattsson Sydner, Ylva
  Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap.
  Hjälmeskog, Karin
  Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  From nutrients to wellbeing identifying discourses of food in relation to health in syllabi2018Inngår i: Pedagogy, Culture & Society, ISSN 1468-1366, E-ISSN 1747-5104, Vol. 26, nr 1, s. 35-49Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Food and health have long had dominant position within the subject of Home Economics (HE) in Sweden. However, what constitutes a proper diet, and how it is associated with a healthy lifestyle changes over time. In this article, a discourse analytic approach combined with a didactic perspective are used as the theoretical frame. The aim is to explore how food in relation to health has been constructed within the syllabus of HE. Six HE syllabi from 1962 to 2011 were analysed. From the results three different discourses were identified and named after their main areas of focus: (i) the medical discourse, (ii) the consumer discourse and (iii) the human ecological discourse. Each discourse represents a different way of constructing food in relation to health, and different representations have dominated over the past fifty years. The construction of food in relation to health is thereby seen in its historical and cultural context according to what this knowledge content includes or excludes.

 • 22.
  Redelius, Karin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle.
  Eliasson, Inger
  Umeå universitet.
  Det villkorade inflytandet – perspektiv på unga föreningsidrottares delaktighet2022Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Sjöberg, Patrik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  El Mallah, Adam
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fotboll - Spelet utanför planen: En kvantitativ studie om yttre krav och det sociala stödets påverkan på en fotbollsspelares upplevda prestation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka yttre faktorers (krav och socialt stöd) roll på en fotbollsspelares upplevda prestation under match. För att besvara syftet används följande frågeställningar:

  • På vilket sätt upplever fotbollsspelare att yttre krav påverkar deras prestation under match?
  • Upplever kvinnor högre yttre krav än män?
  • Upplever kvinnor i högre grad än män en större rädsla att misslyckas vid matchprestationer i samband med yttre krav?
  • Upplever fotbollsspelare att det sociala stödet påverkar deras matchprestation?
  • Upplever fotbollsspelare att de har ett socialt stöd kopplat till sin idrott?
  • Finns det några skillnader mellan hur män och kvinnor upplever att socialt stöd påverkar deras matchprestation?

  Metod Enkäten besvarades av 38 deltagare besvarade enkätens frågor. Enkäten skapades i Google DocS och svaren kodades sedan till numeriska värden för de statistiska analyserna. Urvalet var till stor del ett bekvämlighetsurval, men även snöbollsurval användes.

  Resultatet visar att yttre krav från föräldrar och åskådare (moderat samband) och från medspelare (svagt samband) leder till en upplevd försämrad prestation, medan yttre krav från tränare hade moderat samband till en upplevd förbättrad prestation. Kvinnor skattar högre på försämrad prestation kopplad till yttre kraven. Angående det sociala stödet så visar resultatet att majoriteten av deltagarna i hög grad upplever att socialt stöd påverkar deras matchprestation. Det fanns ett starkt samband att högt socialt stöd från lagkamrater, familj/vänner och tränare påverkar fotbollsspelares upplevda prestation.

  Slutsatsen är att yttre krav till stor grad påverkar den upplevda prestationen negativt medan det sociala stödet påverkar upplevd prestation utan att kunna säga om det är i positiv eller negativ riktning. Kvinnor skattar högre på upplevd försämrad prestation kopplat till yttre krav.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Tiare Carlsson, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Går Mulleandan i arv?: en studie om friluftslivsbakgrund hos föräldrar med barn i friluftslivsverksamhet och deras förväntningar på denna2008Student paper second termOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Mitt syfte är att kartlägga knyttebarns föräldrars bakgrund inom friluftsliv och att se om intresset för friluftsliv förs över från generation till generation (går i arv).

  Jag vill veta mer om vilka förväntningar föräldrar har på sina barns deltagande i Friluftsfrämjandets barnverksamheter och se om dessa förväntningar stämmer överens med den forskning som visar hur friluftsliv och naturvistelse påverkar barn.

  Frågeställningar:

  ● Vilken friluftslivsbakgrund har föräldrarna till barn i Knytt?

  ● Överförs friluftslivsintresse från generation till generation?

  ● Vilka förväntningar har föräldrar på skogsknytteverksamheten?

  Metod

  Jag valde att göra en kvalitativ undersökning via enkät. Sammanlagt var det 20 familjer som deltog i min undersökning. Enkäten riktade sig till föräldrarna i två knyttegrupper

  Resultat

  Undersökning visar att alla medverkande med barn i knytt har ett intresse för friluftsliv. De flesta av de medverkande kommer från hem där intresse för friluftsliv fanns och de hade börjat utöva friluftsliv i tidig ålder. De medverkande tror att föräldrar har den största betydelsen för barns framtida friluftslivsintresse.

  Det som flest föräldrar förväntar sig av Friluftsfrämjandets barnverksamhet, Skogsknyttarna, är att barnen ska få naturupplevelse och en förståelse för hur naturen fungerar.

  Slutsats

  Intresset överförs från generation till generation. Min hypotes om att Mulleandan går i arv har verifierats! Det som forskning visar om friluftslivets påverkan på barn och det som t ex organisationer som Friluftsfrämjandet framhåller som viktiga delar, inte alltid är det som föräldrar till knyttebarn främst förväntar sig.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Årbro, Erika
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Äldre medelålders attityder till hälsa: en kvantitativ undersökning över vilka hälsorön 55-70-åringar tar till sig samt om och hur de applicerar dem2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med uppsatsen var att göra en undersökning av attityder till och uppfattningar kring kost, träning och hälsa hos personer i åldern 55-70 år. Ser de sambandet mellan sin livsstil och upplevda hälsa idag och i framtiden? Det var även av intresse att undersöka vad de vet om aktuella rön om kost och träning, om de agerar på det de läser, vilka rön de tar till sig och inte. Vidare studerades också deras attityder till motion, hur de upplever den och vilka effekter de tycker att den har, samt vad de upplever som hinder för att de skulle motionera mer. De tillfrågades även om kostvanor, då dessa är relevanta i sammanhanget.

  Metod

  En kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning befanns lämplig. Att genomföra den via Internet var mest praktiskt och smidigt. Respondenterna söktes via föräldrar, svärföräldrar, vänner och bekanta som i sin tur frågade sina föräldrar, vänner och så vidare.

  Resultat

  Det stora flertalet av respondenterna uppgav att de rörde en del på sig, huvudsakliga aktiviteter var promenader och/eller cykling. De sade sig också i stor utsträckning vara medvetna om idag vanliga hälsorön som förekommer i media och många uppgav att de följde en del av dem. Dock visade de på en viss försiktighet, alternativt hade vissa svårigheter med att ta till sig dem eftersom de ansåg att det kom ut för mycket råd som ofta var motstridiga - de hade helt enkelt inte tid och ork att sätta sig in i alla frågor. De var positiva till motion och dess effekter, men många angav att de skulle behöva någon form av hjälp för att komma igång eller för att öka deras aktivitetsnivå. De flesta hade gjort vissa anpassningar av sina kostvanor p.g.a. hälsoråd. Det finns en positiv korrelation mellan ett intresse för hälsokunskap och mera motion, och dessutom med bättre upplevd hälsa.

  Slutsats

  Den äldre generationen är någorlunda villig att ta till sig råd och förändra sin livsstil för att förbättra sin hälsa på sikt. De flesta upplever dock att de behöver hjälp med att komma över ofta praktiska hinder för att motionera mer regelbundet, och dessutom med att få en klarare bild av vad de faktiskt borde göra. Men med intresse och kunskap följer handling. Det finns således en utmärkt möjlighet för en hälsopedagog att göra en insats för denna generation.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 25 of 25
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf