Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 58
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Kristian
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Rask, Mattias
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Samundervisning eller könssegregerad undervisning i ämnet idrott och hälsa?: En kvalitativ undersökning angående idrottslärares val av undervisningsform i ämnet idrott och hälsa.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka om det fanns någon skillnad i valet av undervisningsform mellan kommunala, invandrartäta högstadieskolor och kommunala, invandrarglesa högstadieskolor i Stockholm. Frågeställningar som söktes svar på var om kön, ålder, utbildning och tidigare arbetserfarenheter påverkar huruvida lärare väljer att använda samundervisning eller könssegregerad undervisning.

  Metod

  Bakgrunden till uppsatsen är en litteraturstudie där sam- och könssegregerad undervisning diskuteras. Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är ur ett kulturellt- och könsperspektiv. I den litteratur som vi har tagit del av har vi valt att fokusera på att hitta svar på frågeställningarna för att sedan kunna jämföra dessa med vår egen studie.

  Studien har gjorts med kvalitativa intervjuer av 16 stycken idrottslärare på kommunala högstadieskolor. En kvinnlig och en manlig lärare från fyra invandrartäta skolor, respektive fyra invandrarglesa skolor har deltagit i undersökningen. Intervjuerna har haft en låg standardisering och strukturering, detta för att få ut så mycket information som möjligt från intervjuobjekten.

  Resultat och slutsats

  Resultaten som framkommer i studien är att många av idrottslärarna på de invandrartäta skolorna är styrda av aktiviteten, där simundervisning är den mest framträdande. Att hitta tydliga skillnader i om kön och utbildning påverkar valet av undervisning är svårare. Däremot ser vi tecken på att äldre lärare i högre utsträckning använder sig av könssegregerad undervisning. 

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Atler, Linda
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  ”De som kan simma ska få fördjupning”  : en studie om utvalda skolors simundervisning  2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim: The purpose of this study was to describe and compare education in swimming in grade six in two different schools. Another purpose was to investigate students’ perception of their swimming skills and their attitudes to education in swimming. The more précised questions were: (1) How is the education in swimming organized in each school? (2) How do the teachers control that the students reach the goals to attain in swimming in the 5: th grade? (3) How do the students judge their own swimming knowledge? And (4) What attitudes towards the education in swimming do the students have?

  Method: A quantitative method, a questionnaire, was used to answer the purpose and questions of the study. 88 students in grade six in two selected schools participated in the survey. The questionnaire consisted of both open and closed questions. The schools were selected through a purposeful sample. All four physical education teachers at the selected schools were interviewed. A curriculum-theoretical framework has been used to deepen the understanding of the study’s results.

  Results: All four physical education teachers believe that it is important to be able to swim. However the education in swimming is organized very differently in the two schools. One of the schools has swimming lessons 12 weeks per year, once a week (grade 1-6). The other school only offers classes in swimming in the second grade: one semester, in grade 3-6 the school let students show their skills once per school year. The students at both schools are satisfied with the swimming lessons however; they have suggestions of how to improve it. 50% of the students learned to swim in the swimming school outside of school, and could therefore swim before they started school. 13% of the students claim that they are not able to swim 200 meters. The teachers however indicated that all students reach the goals. All four physical education teachers think it is important to be able to swim but that it is the parent’s responsibility

  Conclusion: Swimming education differs a lot in the two schools, despite the fact that all four physical education teachers consider it important. The teachers’ focused on the formulation stage and the achievement of the objectives of the curriculum, rather than problematizing the transformation and realization of objectives. Students are aware of their swimming ability and limitations of this. They also want to learn more in the context swimming education.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Avered, Chris
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Varför krypa när man kan gå?: - en studie om motorik i ämnet idrott och hälsa2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Motoriken präglar ämnet idrott och hälsas alla vrår. Från skeppsbrott till dans, allt präglas av motorik. Min studie har som syfte att undersöka hur den motoriska träningen ser ut i skolan och hur metoder används genom två frågeställningar; vad använder sig lärare i idrott och hälsa av för innehåll vid träning i att utveckla elevers motorik och hur förklarar lärare i idrott och hälsa syftet med innehållet.

  Två metoder användes vid datainsamlingen; observationer och intervjuer. Observationerna gjordes med årskurs 2, årskurs 5 och årskurs 6 vid fyra tillfällen per årskurs. Intervjuerna gjordes på årskursernas lärare efter varje avslutad lektion eller dag med frågor som berörde de just observerade lektionerna. Detta skedde under totalt tio dagar.

  De resultat som jag genom observationer kom fram till i min studie var att praktiken lek och rekreation är den mest frekventa innehållet när motorik tränas följt av färdighetsinlärning och tävling och rangordning. Intervjuernas resulterade i svar där lärarens syfte återspeglade innehållet som iakttogs under observationerna, det vill säga att lek och rekreation framhålls som en stor del vid motorisk träning. 

  Slutsatsen är att den motoriska träningen i skolan präglades av praktiken lek och rekreation när denna studie genomfördes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Backman, Erik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Friluftsliv: a contribution to equity and democracy in Swedish PE? : An analysis of codes in Swedish PE curricula2011In: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839, Vol. 43, no 2, p. 269-288Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During the last decade, expanding research investigating school subject Physical Education (PE), indicates a promotion of inequalities regarding which children benefit from PE teaching. Outdoor education and its Scandinavian equivalent friluftsliv, is a part of the PE curriculum in many countries and these practices have been claimed to have the potential to contribute to more equity in PE teaching. Through an investigation of how stipulations regarding friluftsliv in the national Swedish PE curriculum are transformed and interpreted into 31 local PE syllabus documents, this paper investigates the possibilities for friluftsliv to fulfil this potential. In an analysis inspired by educational sociologist Basil Bernstein, I claim that Swedish PE teachers’ marginalised interpretation of friluftsliv indicates its weak classification when a part of PE. When friluftsliv is addressed in PE, the strong dominance of a performance code transforms it into mere sport activities. The results of this study highlight questions regarding PE teachers’ interpretation of learning aims and their work with text documents. It also discusses alternatives to implementing friluftsliv through PE and the role of teachers in curriculum reforms. 

 • 5.
  Backman, Erik
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner. Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskulturer.
  What frames teaching of friluftsliv?: Analysing a pedagogic discourse within Swedish PE through framing and the pedagogic device2011In: Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, ISSN 1472-9679, E-ISSN 1754-0402Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research indicates that outdoor teaching practices within a Physical Education (PE) context are framed by several factors with the potential to weaken or strengthen PE teachers’ control of pedagogic messages. Drawing on 12 qualitative interviews with PE teachers in compulsory schools in Sweden, the findings in this study suggest that factors claimed to control teachers’ pedagogic communication of friluftsliv (Scandinavian equivalent to outdoor education) is based on the construction of a dominating pedagogic discourse for outdoor teaching in Swedish schools. Analysing the constitution of this discourse through Bernstein’s theoretical concepts of framing and the pedagogic device, Swedish PE teachers and PE teacher education appear to reproduce friluftsliv as a teaching practice carried out in a remote wilderness setting involving specific equipment, financial resources and a certain amount of risk. In relation to these results, alternative ways to think of outdoor teaching in relation to the achievement of the national aims in Swedish PE are discussed.

 • 6.
  Björhn, Jennifer
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Dansas det i gymnasieskolorna?: En kvantitativ studie med lärarperspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Undersökningens syfte är att utröna om och hur gymnasielärare i 'Idrott och Hälsa' använder dans i undervisningen, samt vilken syn de har på dans, både vad gäller innehåll och som verktyg och metod i undervisningen. Med frågeställningarna:

  −      Använder sig lärare av dans och i så fall på vilket sätt använder de dans i sin undervisning?

  −      Vilken syn har lärare på dans som metod och verktyg i sin undervisning

  −      Finns det något samband mellan hur lärare uppfattar elevers fördomar och/eller åsikter om dans och hur ofta det undervisas i dans?

  −      Hur ser lärare på dans och sin egen förmåga när det kommer till deras yrkesroll?

  Metod

  Studien är en kvantitativ undersökning som är utförd på gymnasielärare som undervisar i ämnet 'Idrott och hälsa'. Urvalet var 55 lärare varav 51 deltog i undersökningen. Lärarna fick svara på enkäter med öppna frågor, ja/nej-frågor och nivåfrågor. Den data som samlats in har analyserats med hjälp av korrelation, andelsberäkning och kategorisering.

  Resultat

  Lärare använder sig av dans i sin undervisning men i olika utsträckning, främst undervisas det i danser som ingår i den kulturella formen (50 av 51 lärare), medan dans som träningsform undervisas av 21 lärare. Endast åtta lärare undervisar dans som tillhör den expressiva/konstnärliga formen. Alla lärare ser dans som ett redskap både för fysiska och sociala/psykiska förmågor. 14 lärare ser att det kan finnas negativa effekter med undervisning i dans. Det finns en stark korrelation mellan lärares syn på elevers inställning till dans och hur ofta läraren undervisar i dans. 64 procent av lärarna anser sig mer osäkra i ämnet än vad de känner sig trygga.

  Slutsats

  Det undervisas relativt lite i dans, trots att lärare ser att dans är ett bra redskap för elever att utvecklas både fysiskt, social och psykiskt. Att det undervisas den mängd det gör beror dels på lärarens brist på trygghet i att undervisa i dans, men även lärares syn på hur elever uppfattar momentet dans. Huruvida de anser att det är roligt och/eller nödvändigt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Börjesson, Patrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Sjukhusskolan, en plats för idrott och hälsa?: En kvalitativ studie av sjukhusskolans utformning och förutsättningar2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The overall aim of this study is to get an understanding of hospital education. This means that this study is about how the teaching is designed and what affects the teacher’s tuition, as well to gain an understanding of how physical and health education is conducted at the hospital school. The purpose was expressed in three questions: 1. What factors affect the teaching of the hospital teacher at the hospital school? 2. Does the hospital teacher use physical and health education when teaching and what experience do the teachers have for physical activity when they're teaching? 3. What opportunities and limitations do the hospital teachers experience for physical activity?

  Method: The study material is collected via semistructured interviews. The selection is based on a strategic selection of participants. Selection criteria are based on that the teacher works at a hospital school. The theoretical starting point of this study is curriculum theory and frame-work factor theory.

  Results: The results show the five factors are affecting the teaching at the hospital school. These factors are student group, design, local, content and time. The majority of teachers at the hospital school do not use physical and health education when they’re teaching. The occasions when teachers uses physical activity vary. The children's state of sickness and local access con-sider teachers to be the factors that affect possible use of physical education.

  Conclusion: Teaching at the hospital school is essentially based on what the student's home school imposes. Swedish or Swedish as a second language, Mathematics and English gets a large focus when teaching at the hospital school. Physical frameworks, regulatory frameworks as well as transformation and realization processes affect the teaching at the hospital school.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Erks, Emma
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Bedömning för lärande?: En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att studera hur lärare i grundskolans tidigare år arbetar med en formativ bedömning i den dagliga undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Detta undersöks genom frågeställningar som rör lärarnas användning av formativ bedömning och hur de utvärderar sin undervisning, kopplat till en formativ bedömning och elevernas lärande.

  Metod

  För att skapa en bild av lärarnas dagliga arbete med formativ bedömning användes en kvalitativ ansats på studien. Tre verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa för grundskolans yngre åldrar intervjuades och observerades utifrån frågeställningarna. Intervjuerna synliggjorde lärarnas egna tankar och resonemang medan observationerna visade hur lärarna arbetar med formativ bedömning i verkligheten.

  Resultat

  Resultatet visar att en av tre lärare arbetar delar av formativ bedömning. De andra lärarna berör omedvetet den formativa bedömningens nyckelstrategier. Den läraren som arbetar med formativ bedömning är den enda läraren som presenterar lärandemål för eleverna. En brist är att ingen av lärarna utforskar elevernas tänkande för att synliggöra lärandet, istället använder alla observation som metod. Det kan också ses en svaghet i att arbeta för att göra eleverna till lärande resurser för varandra och skapa förutsättningar för att eleverna ska äga sitt eget lärande. Att utvärdera bedömningen är en aspekt som lärare arbetar sporadiskt med, om de ens gör det. Studien har visat att lärarna innan bedömningen klargör hur den ska göras för att ge alla elever samma förutsättningar och göra bedömningen rättvis och tillförlitlig. Att sedan utvärdera dessa aspekter efter bedömningen sker vid enstaka tillfällen av en lärare. Däremot ses det som en självklarhet att utvärdera undervisningen. Den effektivaste metoden för att utvärdera bedömningen anses vara med hjälp av ämneskollegor.

  Slutsats

  Lärarna ses ha bristande kunskaper i formativ bedömning, vilket kan ses påverka användningen av formativ bedömning i den dagliga undervisningen och dess effekter på elevernas lärande. Det finns även en svaghet i att utvärdera den formativa bedömningen. Huruvida den formativa bedömningen är tillförlitlig, giltig, rättvis eller hur den påverkar elevernas lärande är aspekter som inte alls utvärderas eller som beaktas vid enstaka tillfällen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Forss, Alexandra
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Berglund, Patrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  "Jag tycker att kunskapskraven är jätteotydliga...": en kvalitativ studie om elevers förståelse för vad de ska kunna sista året i grundskolan2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The purpose of the study is to investigate whether pupils in grade nine know what is expected of them in the subjects of PE and health, swedish and mathematics. Another purpose of the study is to find out when, where and how knowledge requirements are conveyed and concretized from teacher to pupils.

  • What do the pupils know about what is expected of them in the different subjects?
  • When, where and how is the knowledge requirements from teacher to pupil conveyed?
  • What are the similarities and differences between the different subjects?

  Method

  A qualitative interview method has been used to answer the study's purpose and questions. Three focus group interviews have been conducted with four pupils in each group. The selection has been developed based on the convenience principle and interviews have been conducted at two different schools in the Stockholm area. The interviews were recorded, transcribed and then the material was interpreted on the basis of a thematic content analysis. The results are then discussed using the sociocultural perspective and previous research.

  Results and conclusions

  The pupils have some understanding of what is expected of them in the subjects of PE and health as well as swedish, while understanding is worse in mathematics. Knowledge requirements are communicated mostly orally and/or via some kind of aids, such as a smartboard or paper. This usually occurs before every new moment. Sometimes pupils also get examples of how a task looks at an E, C, and A-level. The teachers in the different subjects are described to work similarly, except for the mathematical subject where pupils almost can not see the knowledge requirements. There are many similarities between the subjects, but what seems like a difference is that the pupils have a much worse understanding of the mathematical subject. In addition, the differences seem to be what the teacher is and how he chooses to do rather than having something about the subject to do. What seems extra important is that teachers explain the knowledge requirements and make them concrete so that the pupils understand what the different values mean.

  Download full text (pdf)
  "Jag tycker att kunskapskraven är jätteotydliga..." - Alexandra Forss och Patrik Berglund
 • 10.
  Frisk, Anders
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Karlsson, Stefan
  Karlstads universitet.
  Kropp2022In: Hur kan vi förstå rörelse?: Labans rörelseramverk, sociologi och didaktik / [ed] Christopher Engdahl, Satu Heikkinen & Markus Arvidson, Stockholm: Liber, 2022, p. 60-105Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]
  • Rörelseövning 1. Böja - sträcka - vrida
  • Rörelseövning 2. Ballongövning
  • Avslutning
  • Referenser
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 11.
  Frisk, Anders
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Svanström, Fredrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Ett möte mellan bollspel och dans i BRESS2023In: Boll och bollspel i skolan: lek, lärande och rörelse / [ed] Suzanne Lundvall, Liber, 2023, p. 198-228Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln beskriver ett utvecklingsprojekt som arbetar med studenters rörelseförmågor genom att utgå från det rörelseteoretiska ramverket BRESS (Body, Relation, Effort, Shape och Space).

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12.
  Graffman-Sahlberg, Marie
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Brun Sundblad, Gunilla
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Lundvall, Suzanne
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Teaching Health for Understanding?: A phenomenographic analysis of learn-ing experiences2014Article in journal (Refereed)
 • 13.
  Hallgren, Anna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Att känna till lärandet: en studie kring målmedvetenhet inom ämnet idrott och hälsa i grundskolans tidigare åldrar2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of the study was to highlight how, through which learning styles, curriculum goals are mediated by regulatory documents to student and how this affects the student's ability to develop Lgr11’s forms of knowledge (skills). The study questions were: Which learning styles are the teacher practicing when the teacher reveals goals of the curriculum during class? Which of Lgr11’s forms of abilities gives the student opportunity to develop in physical education?

  Method

  The study had a qualitative approach where structured observations constituted research method. The observations have been made in three different schools during the time aspect of 45-50 minutes per observation. All schools where located in Stockholm's southern suburbs. The total data of research was collected by six observed teachers and 134 pupils.

  Results

  The most frequently shown learning style was auditory. The conceptual ability was given the opportunity to develop at the largest number of occasions, closely followed by the metacognitive ability.

  Conclusions

  The study led to the conclusions of that the observed teachers rarely used the opportunity to combine multiple learning styles in the context of their teaching. Another conclusion was that more opportunities were in substance that could be used to raise awareness among pupils about where they are going in relation to the goals of the curriculum and why a particular type of exercise or activity could give the pupils a nudge in the right direction towards the learning goal.

  Download full text (pdf)
  Att känna till lärandet – en studie kring målmedvetenhet inom ämnet idrott och hälsa i grundskolans tidigare åldrar
 • 14.
  Hansson, Leonardo
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Riesler, Simon
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Exploring the associations of students' intrinsic and extrinsic motivation towards high-stake tests in Physical education.: a correlational study using Self-Determination Theory2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study explored the associations of students’ intrinsic and extrinsic motivation towards high-stake tests in Physical education. The study collected data with questionnaires from 81 Swedish compulsory school students. The questionnaires in this study were based on the Academic Motivation Scale. Furthermore, this study was based on Self-Determination Theory. In congruence with previous research, this study found that females received a significantly higher grade than male students. The results also suggest that there was no significant difference between the different test-groups actual performance. The results of the study concluded that there are no correlations between motivation [towards high-stake tests] and the actual performance of students. Moreover, students were more motivated by external regulation (receiving higher grades) than intrinsic motivation to know (to learn a skill for life). Students perceived higher test anxiety if they were to perform in front of their classmates. However, the test-groups did not perform statistically differently which then leads to the question on the necessities of using these forms of high-stake test since it does not increase performance but is perceived to be more stressful for students. Further research is necessary to draw any generalizable conclusions if there is any correlation between motivation, high-stake tests, and perceived test anxiety.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Hård af Segerstad, Kristina
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Friluftsliv för alla?: didaktiska erfarenheter2011In: Lärande i friluftsliv: perspektiv och ämnesdidaktiska exempel / [ed] Suzanne Lundvall, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH , 2011, p. 69-82Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
 • 16.
  Jacobsson, Andreas
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Vilken betydelse har sportighet?: Yngre elever resonerar kring betydelsen av fysisk aktivitet och fysisk självkänsla2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  My aim was to exploreexperiences and attitudes towards physical activity among juniors (children aged 8 to 10 years), in particular the influence of physical activity and physical self-esteem when playing and interacting with others.

  Method

  Interviews with 12 randomly selected juniors from grades 2 to 4, i.e. aged 8 to 10 was carried out. Pictures presenting children in different situations were used during the interviews. The interviews were also supplemented with a questionnaire where the parents views on physical activity andexpectations on their children were displayed. The answers were categorized, compared and analyzed from an interactionist perspective.

  Results

  The respondents own physical self-esteem is described in terms of high athletic motor competence. When the respondents argue about others high competence, they use terms of physical power and cardiovascular health. Juniors with memberships in sport clubs tend to be more explicit when giving reasons why they are good at sports. The majority of the respondents choose company and activities based on physical competence and sports performance. 

  All respondents express favourable experiences from physical education (PE). Yet, the interviews include stories about friends who are physically inactive, and who does not seem to experience a pleasure in, or enjoy participating in PE. Membership in sports clubs is associated with a higher ability to describe what is stimulating in the subject and also associated with having a slightly more distinct picture of the investment value of the subject. However, the subject is justified by an investment value, rather than an intrinsic value by all respondents.

  Conclusion

  All of the respondents have a high level of physical self-esteem, which is described in terms of high athletic motor competence. From an interactionist perspective, physical activity, being sporty, seems to have certain significance to juniors concerning choice of company and free activities, e.g. in school breaks. This is even more obvious for pupils with membership in sport clubs, and also for the older pupils. However, being sporty does not seem to have any value of hierarchy, nor does social position seem to depend on being sporty.

  Download full text (pdf)
  Vilken betydelse har sportighet?
 • 17.
  Johansson, Emilia
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Norén, Carl
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Träning genom appar: En diskursanalys av normkonstruktion i träningsappar2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The purpose of this study was to investigate how training apps produce training connected to a wider set of norms in society. The questions that the essay are seeking to answer are:

  • What representations of the gender are made visible in the material? 
  • What requirements for the subject's being are linked to these representations?
  • In what way are materials and environments produced? 
  • What representations about body and exercise are left unproblematic?

  Method

  Three training apps were analyzed based on the methodological approach of discourse analysis. The empirical material critically examined and identified four themes of representations: gender, exercise and body ideal, exercise exercises, and material. The representations were analyzed on the basis of Foucault's theory of power and the concept of governmentality, which was then used in the discussion of the study's results.

  Results

  The results of the study shows that gender representations are co-constructed interacts with a specific normative training culture that primarily focuses on aesthetic aspects based on a prevailing societal epistemology. In this normative framework men work-out mainly for muscle building while women should get balanced bodies. The apps emphasize well-trained instructors and focus on the pathogenic approach by projecting the calorie burn based on a given goal that the app has developed without adapting to the user's individual goals. The training apps contain exercises that assort to prevailing traditional gender norms of society. The exercises performed by men are often advanced with technical names based on biceps exercises, while the women's exercises mainly contain the seat and leg muscles. The apps are designed based on external attributes that interact with the prevailing training culture. The training is performed by well-trained people in developed training clothes based on society's fashion in different gym-like environments.

  Conclusions

  This study has shown how these apps reproducing traditional norms that exist in the training culture and produce stereotypical ideas about training and body ideal and gender. Accordingly, the training exercises, the materials and the environments are based on traditional gender norms of society. Therefore, it is important to understand the difference between digital teacher resources and commercial apps in order to secure the quality of the education and to avoid changing the students self -perception. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Kane, Eva
  et al.
  Stockholms universitet.
  Ljusberg, Anna-Lena
  Stockholms universitet.
  Larsson, Håkan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Making Magic Soup: The Facilitation of Play in School-age Childcare2013In: International Journal of Play, ISSN 2159-4937, Vol. 2, no 1, p. 7-21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores socially shared knowledge of facilitating play in a learning institution such as a school-age childcare setting (services provided for children outside school hours, often while parents are at work). Previous research makes it clear that the area of play facilitation needs further exploration. It points to a tension between children's agency in play and the constraints of the setting. The pedagogical traditions of Froebel and Dewey have been used to explore the options for action in this field of tension. Staff from four school-age childcare settings – three Swedish and one English – took part in focus groups. The transcriptions of the spoken dialogue were categorised using dialogic analysis. The paper presents samples of conversations highlighting the above tensions and analyses them in the light of the theory. The findings show that staff negotiated these tensions daily and that the developed model can be used to reflect on the intentions and approaches of a service that only partly facilitates play. The conclusion is that the ability of staff to interpret children's play as children exploring their agency is crucial when facilitating play in a learning institution.

 • 19.
  Karlsson, Erika
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Gymnasieelevers uppfattning om idrottslärarens betydelse för deltagande i idrott och hälsa2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie är att undersöka elevers uppfattning av idrottslärarens betydelse för deltagande i ämnet idrott och hälsa och vad som kan påverka elevers motivation till att delta på lektionerna. Studien utgår från följande frågeställningar 1. Vad är det som gör att elever inte deltar, samt deltar på idrott och hälsalektionerna? 2. Har läraren betydelse gällande elevers deltagande i ämnet, och hur uttrycks den betydelsen? 3. Är lärarens ledarstil viktig för elevernas deltagande? 4. Är det skillnad på uppfattningen om idrottslärarens betydelse för deltagande utifrån elever som inte deltar kontra elever som deltar?

   

  Metod

  Studien har en fenomenologisk forskningsansats som avser att beskriva hur människor uppfattar ett fenomen, som därefter tolkas av forskaren för att ge en ökad förståelse av fenomenet. Studien vilar på både en kvalitativ och kvantitativ ansats. De metoder som jag har valt för att få svar på mina frågeställningar är enkät och intervju. Urvalet består av totalt 104 gymnasielever från en fristående skola västsverige. 100 elever har svarat på enkäten och fyra elever har blivit intervjuade. De fyra eleverna har inte besvarat enkäten.

   

  Resultat

  Det framkommer i resultatet att deltagandet sker utifrån både inre och yttre motivation. Deltagandet sker därför att ämnet är kul och skapar en sinnesupplevelse och en känsla av glädje, få en bekräftelse på att man har deltagit, samt genom att få ett betyg i kursen, Det framgår också att majoriteteten av elever tycker att läraren har en viktig roll när det gäller elevers deltagande i idrott och hälsa, likaså lärarens ledarstil. Det framkommer skillnader i elevers uppfattningar kring lärarens betydelse för deltagande beroende av om elever är aktiva i ämnet eller ej.

   

  Slutsats

  Det finns olika skäl till elevers deltagande i idrott och hälsa men det går att konstatera utifrån studiens resultat att eleverna uppfattar att läraren har betydelse för elevers deltagande i ämnet idrott och hälsa. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Karlsson, Linda
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Ämnesinnehåll i idrott och hälsa: vad styr och vad är innehållet2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur har ämnesinnehållet i ämnet idrott och hälsa sett ut ur ett historiskt perspektiv, vad är innehållet idag och hur kommer det att se ut i framtiden? Frågorna är flera och i den härstudien undersöks fenomenet ämnesinnehåll i idrott och hälsa. Frågorna som ställdes var: vad kan man definiera som ett innehåll i idrott och hälsa? och vad styr valet av innehåll?. För att undersöka detta användes två metoder, observationer och intervjuer. Sammanlagt observerades 27 lektioner och dess innehåll i idrott och hälsa. I studien intervjuades också två idrottslärare, vilka var utvalda för studien.

  Resultatet som framgick visade att det är flera faktorer som styr valet av innehåll i ämnet och att styrdokumenten kan ses som en ram för vilket innehåll som ämnet ska innehålla. Gruppens sammansättning, lärarens kompetens, tillgång på material, olika miljöer är några exempel på de faktorer som har en viss inverkan i vilket innehåll som ämnet ska innehålla. Resultatet visade också att det var svårt att definiera ett visst innehåll i ämnet men att moment som lek, sport/idrott förekom mest under de gjorda observationerna i studien.

  För att kunna tolka och förstå mina resultat användes läroplansteori, där förklaras vad som menas med de olika arenorna, formuleringsarenan, transformeringsarenan och genomförandearenan. Några begrepp som också behandlas inom teorin är ramfaktorteorin, paradigmatiska och icke paradigmatiska ämnen.

  Slutsatserna som gick att dra utifrån resultatet i denna studie var att kursplanen som styrdokument är en inspelande faktor i vad som påverkar valet av idrott och hälsa. Även lärarens kompetens spelar en viktig roll för vilket innehåll som visar sig i undervisningen. Vad man kan definiera som innehåll däremot gick inte att dra någon slutsats av, men man kan se att i mina gjorda observationer var lek det mest frekventa momentet i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  Ämnesinnehåll i idrott och hälsa: vad styr och vad är innehållet
 • 21.
  Källvant, Lovisa
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Att klargöra, dela och förstå lärandemålen och framgångskriterierna i idrott och hälsa: en kvalitativ innehållsanalys av idrottsdidaktiska böcker2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med undersökningen är att undersöka hur nyckelstrategin ”att klargöra, dela och förstå lärandemålen och framgångskriterierna” beskrivs i idrottsdidaktisk litteratur. Följande frågeställning syftar till att uppfylla syftet: Hur skildras nyckelstrategin i de idrottsdidaktiska böckerna? Den övergripande frågeställningen förtydligas med följande frågor: 1) Nämns nyckelstrategin explicit i texterna? 2) Finns det spår av nyckelstrategin i texterna?

  Metod

  För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna analyserades fyra idrottsdidaktiska böcker med en kvalitativ innehållsanalys. Insamlandet av relevant material har gjorts manuellt utifrån ett antal kodningsprinciper. Efter insamlandet av data kodades materialet och sorterades in i teman.

  Resultat

  Analysen visar att nyckelstrategin inte nämns explicit i någon av texterna, däremot finns det spår av nyckelstrategin i texterna. Dessa spår förmedlar i princip samma innehåll som nyckelstrategin. Dock är det tveksamt om läsare kommer att förstå detta som viktiga aspekter eller veta hur de ska arbeta med detta som lärare då det relevanta innehållet inte har en framträdande roll i böckerna.

  Slutsats

  Det verkar fortfarande, även fast uppdaterade böcker inom ämnet nyligen publicerats, finnas en brist på information om bedömning för lärande och nyckelstrategin ifråga i den här typen av böcker. Det finns ett behov av mer forskning om hur vi kan arbeta med bedömning för lärande inom ämnet och även ett behov av att detta förmedlas till lärare i ämnet.

  Download full text (pdf)
  Att klargöra, dela och förstå lärandemålen och framgångskriterierna i idrott och hälsa
 • 22.
  Larsson, Håkan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Didaktiska perspektiv på idrott2016In: Idrottsvetenskap: en introduktion / [ed] Susanna Hedenborg, Studentlitteratur AB, 2016, 1, p. 89-112Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Larsson, Josefin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv: En studie om lärares, i ämnet idrott och hälsa,syn på fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study has been to examine how health enhancement teachers in Montana, USA, view the value of physical activity from a lifelong perspective.

  • In what way does the health enhancement teacher think the importance of physical activity from a lifelong perspective could be presented?
  • What resources are available for teachers to present the value of physical activity from a lifelong perspective?

  Method

  The issue has been answered through qualitative interviews consisting of six health enhancement teachers, four women and two men, in Montana, USA. One of the teachers worked at an elementary school (for 30 years), three teachers worked at middle schools (20, 10 and 8 years of work experience) and two of the teachers interviewed worked at a high school (30 and 3 years).  

  Results

  The majority of teachers feel that a wide variety of activities, adapted to an individual level, and the understanding of a healthy lifestyle are important in order for the teacher to present the value of physical activity from a lifelong perspective.

  The teachers felt they had sufficient material in order to present the value of physical activity, where the school budget provided the teachers with materials every year. In addition to the budget, all the teachers had 12 hours of professional development every year where they could attend conferences or their own choice of professional development.

  Conclusion

  With the help in forms of professional development offered by the school, conferences, meeting with other teachers, and their own choice of development, the teachers instruction techniques could increase which could help the teachers to find the pupils’ interest for different kinds of physical activities.

  Keywords

  Physical education and health, physical activity, SOC, sense of coherence.

  Download full text (pdf)
  Fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv
 • 24.
  Larsson Sevon, Rebecca
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Mot en meningsfull undervisning: En kvalitativ studie om idrottslärares arbete mot en meningsfull undervisning2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar 

  Studiens syfte var att undersöka hur idrottslärare på högstadiet arbetar för att skapa en meningsfull undervisning och möjliga utmaningar med det. De frågeställningar som därmed ställdes var följande: vilka strategier använder idrottslärare för att ge eleverna en meningsfull undervisning? och vilka eventuella utmaningar ser idrottslärare med att skapa en meningsfull undervisning? 

  Metod 

  För att besvara studiens frågeställningar valdes en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer genomfördes. De fem respondenterna var lärare i ämnet idrott och hälsa på högstadiet (årskurs 7–9), och valdes genom ett handplockat bekvämlighetsurval. Efter intervjugenomförandena transkriberades samtliga intervjuer och sedan analyserades datan med hjälp av metoden innehållsanalys. Den teoretiska utgångspunkten som använts i analysen och för att konkretisera begreppet en meningsfull undervisning var Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM).  

  Resultat 

  Studiens resultat visar att de fem idrottslärarna använde olika strategier för att skapa en undervisning som genomsyrades av en begriplighet, hanterbarhet och motivation. Samtliga respondenter arbetade med trygghet, nivåanpassning, förståelse, elevinflytande och engagemang, men hur de gick tillväga för att nå det kunde variera lärarna emellan. Resultatet pekar även på att lärarna ställdes inför vissa utmaningar när målet var att skapa en meningsfull undervisning. De utmaningar som framkom var tiden, lokaler, att engagera alla elever, implementera en ny rutin/eller nytt koncept och begränsningar med elevinflytande. Av dessa utmaningar var vissa mer gemensamma, medan andra utmaningar skiljde sig åt mellan lärarna. 

  Slutsats 

  Den slutsats som kan dras är att det finns flera strategier mot en meningsfull undervisning i ämnet idrott och hälsa. En undervisning som är meningsfull uppkommer inte heller av sig själv utan kräver ett medvetet arbete av läraren, men lärare behöver också ges förutsättningar för att kunna skapa en sådan undervisning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Lauri, Julia
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Persson, Stina
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  “Om man själv inte tycker dans är roligt så är det svårt, eller så får man vara en bra skådespelare”: en didaktisk studie om hur lärare arbetar med dans i idrott och hälsa2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study is to examine how teachers in secondary school work with dance in physical education and which didactic challenges of teaching that appear. The following three questions will help to answer the study’s aim.

  • What and why do teachers choose a specific content in dance?
  • How do teachers work with dance?
  • Which didactic challenges do teachers face in dance practice?

  Method

  We have used a qualitative method to be able to answer our aim and questions. Therefore, we have chosen to interview seven physical education teachers who work with dance in secondary school. We used a selection method called the snowball effect. The interview guide had semi structured interview questions to be able to control the conversation with eventually follow-up questions.

   

  Results

  The study shows that teachers have used the cultural form of dance most of the time, mainly traditional Swedish folk dances, such as “Bugg” and “Waltz”. The teachers felt that they had to motivate more in dancing compared to other fields in the subject, because of old gender stereotypes and norms. The teacher’s interest for dancing, in combination with the student influence and individual adjustment and digital instruments, are important parts to be able to motivate the students for dance practice. The study shows the learning links together with the teachers’ assessment of the students and therefore the students’ grade got in focus instead of the specific learning. The teachers in our study pointed out that it’s in the interaction between teachers and students, and between students where the ability for learning increase the most.

   

  Conclusions

  The teachers didactic challenges are motivation and driving force for how they choose to work and which content they use in practice. The cultural dance form premiers in practice, while the expressive dance form barely exist based on the subject’s traditions. The teacher needs to be both positive and flexible. Student influence, individual adjustment and digital instruments are leading factors how to motivate students and therefore promote learnings. The learning is interpreted through students’ grades. The learning object is presented as unclear for both teachers and students. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Lidström, Isak
  Linnéuniversitetet.
  Den tidlösa leken: Nedslag i bollspelens kulturhistoria2023In: Boll och bollspel i skolan: Lek, lärande och rörelse / [ed] Suzanne Lundwall, Stockholm: Liber, 2023, p. 10-25Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Lundvall, Suzanne
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Friluftsliv i skola och på lärarutbildning: ett ämnesdidaktiskt perspektiv2011In: Lärande i friluftsliv: perspektiv och ämnesdidaktiska exempel / [ed] Lundvall, S., Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH , 2011, p. 13-24Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
 • 28.
  Lundvall, Suzanne
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Lärande i friluftsliv: perspektiv och ämnesdidaktiska exempel2011Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Friluftslivets värden och möjligheter engagerar många. Dess värden har under långt tid varit starkt förankrade i en nordisk kulturtradition. I skolsammanhang är förtroendet för friluftslivets förmåga att utveckla barn och unga påtagligt. Boken Lärande i friluftsliv ställer en rad angelägna didaktiska frågor. Vilket lärande om ett brett definierat friluftsliv är det som erbjuds i skolor och på lärarutbildningar? Hur utmanar vi elevers och studerandes befintliga kunnande? Och hur kan detta lärande bli tillgängligt i vårt samtida mångkulturella samhälle? I vilka rum/miljöer kan lärandet ske?

  Bokens inledande kapitel belyser hur lärande i friluftsliv kan fördjupas genom att uppmärksamma upplevelsens betydelse i mötet mellan natur och fysisk aktivitet. Vidare ges exempel på hur ledarskapet kan utvecklas med hjälp av etablerade teorier samt hur "reflektion som metod" kan bidra till ett ökat kunnande.

  Lärande i friluftsliv innehåller även tillämpade didaktiska exempel. Läsaren inbjuds att ta del av ett projekt kring samverkan mellan olika aktörer inom vinterfriluftsområdet, hur en propedeutisk kurs med lärarstuderande med mycket liten erfarenhet av friluftsliv stegvis växer fram och hur simning och simkunnighet, ett ofta omdebatterat kunnande ur ett mångfaldsperspektiv, motverkar hinder genom lokalt skapade alternativa undervisningsformer.

  Lärarutbildningar har generellt saknat inslag om hur undervisning kan utformas kring upplevelse av och lärande om landskap. Boken bidrar med nya tankar också kring detta. Med utgångspunkt i det enkla friluftslivet vänds förutsättningarna för lärande i utevistelse och friluftsliv bokstavligen "upp och ned".

  Lärande i friluftsliv är produkten av ett FoU-projekt vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Boken är ett första steg i arbetet med att utveckla en problematiserande och forskningsanknuten ämnesdidaktik i friluftsliv i skola och på lärarutbildning. Ämnesdidaktiken handlar om en specifik kunskapspraktik, tätt sammanlänkad med ett kroppsligt lärande.

  Innehåll:

  • Friluftsliv i skola och på lärarutbildning : ett ämnesdidaktiskt perspektiv / Suzanne Lundvall 
  • Ledarskap och friluftsliv / Jan Seger
  • Reflektion som metod : exemplet friluftsliv / Kerstin Stenberg 
  • Naturupplevelser : möjligheter för pedagogen / Fredrik Svanström
  • Rörelseteknik och upplevelse i friluftsliv : rörelse i ett livsvärldsrum / Johnny Nilsson 
  • Alla på snö : "den bästa dagen i mitt liv" / Charlotta Bürger Bäckström 
  • Friluftsliv för alla? : didaktiska erfarenheter / Kristina Hård af Segerstad 
  • Simning och lärande i ett mångkulturellt perspektiv / Eva Kraepelien Strid
  • Natur, kultur och landskap : perspektiv på lärande i friluftsliv / Peter Schantz 
  • Från stumma till pedagogiska rum : om när stenar börjar tala / Peter Schantz
  • Skolans friluftsverksamhet i ett historiskt perspektiv / Susanne Lundvall 
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 29.
  Lundvall, Suzanne
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Skolans friluftsverksamhet i ett historiskt perspektiv2011In: Lärande i friluftsliv : perspektiv och ämnesdidaktiska exempel / [ed] Lundvall, S., Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH , 2011, p. 119-138Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
 • 30.
  Lystad, Daniel
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Svensson, Patrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Friluftsliv, roligt och relevant?: en kvalitativ studie om idrottslärarstudenters upplevelser av friluftsliv på Gymnastik- och idrottshögskolan2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med vår studie är att undersöka hur idrottslärarstudenterna upplever friluftslivsundervisningen på lärarprogrammet på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Frågeställningarna som användes var: Vad är friluftsliv för studenterna och vilka centrala områden i friluftsliv är det viktigt att ha kunskap om? Hur har friluftsundervisningen påverkat studenternas intresse för friluftsliv? Vad har studenterna lärt sig av friluftslivsundervisningen och vilka synpunkter har de på undervisningen? På vilket sätt är utbildningen i friluftsliv relevant för den kommande yrkesrollen?

  Metod

  Studien har en kvalitativ ansats och bygger på en intervjustudie av fyra studenter som läser sista terminen på lärarprogrammet på GIH. Studenterna har genomfört alla friluftslivskurserna på lärarprogrammet. I vårt urval tog vi inte hänsyn till kön, ålder eller bakgrund. Vi lottade fram våra respondenter och använde oss av en strukturerad intervjumetod där respondenterna mötte likartade teman i förhållande till studiens syfte.

  Resultat

  Friluftsliv är ett upplevelsebaserat ämne som ska vara avkopplande och genomföras utomhus utan tävlingsmoment. Det mest centrala begreppet, säkerhet, innebar för respondenterna kunskaper om vad som är lämplig utrustning, hur man planerar och genomför friluftsaktiviteter. Möjligheten att få prova på nya aktiviteter, arbeta i nya gruppkonstellationer och upplevelser de fått av friluftsliv påverkade intresset positivt. Det som påverkat intresset för friluftsliv negativt var: att friluftslivet framställs som något allvarligt och nästan farligt, att friluftslivet blev tävlingsinriktat, dåliga förkunskaper och negativ inställning innan kursstart. Våra respondenter upplevde att de utvecklat sina personliga färdigheter i friluftslivsaktiviteter (t.ex. paddling, skidåkning) samt lärt sig om vad som är lämplig utrustning.  Tre av fyra respondenter upplever att den utbildning i friluftsliv som bedrivs på GIH är relevant för deras kommande yrkesroll. Mycket av den undervisning som bedrivs på lärarprogrammet kan användas i grund- och gymnasieskolan med vissa anpassningar. Våra respondenter upplever att de didaktiska kunskaperna faller i skymundan. Fler lärtillfällen med fokus på de didaktiska färdigheterna inom idrottsläraryrket skulle öka relevansen av friluftslivsundervisningen på GIH.

  Slutsats

  Friluftslivsundervisningen på GIH ger positiva upplevelser och ökar många studenters intresse för friluftsliv. Undervisningen fokuserar på personliga färdigheter och den didaktiska delen av idrottsläraryrket faller i skymundan. Vi anser att fler diskussioner, reflektionsuppgifter och en bättre återkoppling hade bidragit till ett ökat lärande, varit bra för helhetsupplevelsen av friluftslivsundervisningen på GIH samt ökat utbildningens relevans för studenternas kommande yrkesroll.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Marnell, Matilda
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Hinner idrottslärare med att uppmärksamma alla elever under en idrottslektion?2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet var att ta reda på om lärarna hann med att uppmärksamma alla elever under idrott och hälsa lektionerna.

  Frågeställningarna var följande:

  Blir alla elever sedda på idrotten?

  Hur gör pedagogerna för att hinna med alla elever?

  Metod

  Insamlingen av data har skett med hjälp av kvalitativa metoder. Metoderna som har använts är observationer för att observera klassrumssituationen för att se om alla elever blev uppmärksammade av lärarna. Samt att även via intervjuerna få en inblick i om lärarna arbetar aktivt för att uppmärksamma alla elever. De årskurser som undersökts är tre klasser i åk 3, tre klasser i åk 4, fyra klasser i åk 6, två klasser i åk 7 samt två klasser i åk 9.

  Resultat

  Lärarna beskrev i intervjuerna att de försökte anpassa undervisningen på så sätt att eleven känner att hon eller han kan och vill delta i undervisningen. Det gick även att dra samma slutsats utifrån resultaten från observationerna. Där gick att utläsa att lärarna i stor omfattning la märke till de elever som avvek under en pågående lektion, då lärarna fort gick fram till eleverna och pratar med dem och försöker att få eleverna att delta på olika sätt.

  Slutsats

  Av resultaten som framkommit efter studien går det att se att eleverna blev sedda under idrott och hälsa lektionerna. Lärarna hinner med att uppmärksamma alla elever i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Moba, Ritchie
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Jag idrottar i skolan därför att...: En studie om elevers motivation till deltagande och ambitioner i ämnet idrott och hälsa i årskurs nio.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this essay is to find out what it is that motivates certain students in year nine to perform and aim to get strong grades in physical education, also to examine if these students have any type of ambition 

  Question:

  What type of motivation related to physical education do students have?

  What is the students’ level of ambition in relation to physical education?

  Method

  In this essay I have used a qualitative approach and performed six interviews with six different students for my data collection. The data was transcribed and later on analyzed using two different theoretical perspectives, Self-Determination theory and Piagets’ cognitive development theory within the constructivism.

  Results

  Students motivation in year nine is consisting that the students experience joy in the physical activities during physical education classes and some students mentioned the importance of group dynamics in the class. The students’ biggest motivation was the grades, the reason to why students try their best and aim for good grades if because the students know that the grades play an important role for when they shall apply for high school.  But some students also saw a beneficial value in sports in the form of knowing that training is good for the body and PE is an opportunity where they can be physically active. Around half of the students also mentioned that they felt that lessons felt repetitive and would had appreciated a little more variation

  Conclusions

  The students in year nine are well aware about the significance of what would happen if they were to not attend during PE classes. One way to get the students more motivated would be to offer the students a more varying content and to let the students join in and influence the lessons more. This way also increases the chances so that students may find a physical activity outside that they themselves would like to do outside of school.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Nienkerk, Andrée
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Svensk, Robert
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Lärande genom feedback: En kvalitativ studie om lärares uppfattning- och elevers upplevelse av feedback2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose and issues

  The purpose of this study was to investigate teachers' and students' view regarding the role of ‘feedback in physical education’ and if such feedback affects a person’s perceived learning. This study was based on the following questions: do students believe that feedback is important for their perceived learning in physical education and what are their thoughts about it? Do teachers of physical education believe that feedback is important for the development of student learning and what are their thoughts about it? Do teachers have a conscious use of feedback and do their students perceive such feedback as constructive and stimulating? Do teachers use formative assessment in their work and if so is that a deliberate choice?

  Method

  A qualitative method was used for data collection throughout this study. Eight semi-structured interviews were carried out; five teachers with extensive experience and three student groups consisting of a total of twelve students. The selection of who to interview was made according to the principle of convenience. Our theoretical approach is based on three learning theories; ‘sociocultural’, ‘behaviorist’ and ‘constructivist’ learning. We have chosen to use grounded theory as an analytical tool and theoretical links to these theories.

  Findings

  This study shows that teachers and students agree that the use of feedback is important to experience learning. The teachers claim to have a conscious, individual, and situational use of feedback and this is reflected in the students' understanding of the work of teachers with feedback as constructive and progressive. The teachers say they feel secure in the use of formative assessment and that they trust the method's functionality, but they call for resources to use formative assessment to a greater extent.

  Conclusion

  Teacher feedback tends to result in a one-way communication and thus represents only a fraction of the overall learning in physical education. Beside the ability of giving the right feedback, a skilled teacher should be able to create a learning environment that also allows for learning based on the student's own experience and in their interaction with other students.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Nilsson, Anna
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Gustafsson, Linus
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Feedback - lärares vän eller fiende?: en studie av lärares användning av feedback2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Summary

  Purpose

  The aim of the present study is to compare teachers' verbal feedback in a theoretical subject with their verbal feedback in a practical subject.

  With the following questions:

  • What type of feedback do teachers provide in physical education & health?
  • What type of feedback gives teachers in a theoretical topic?
  • What does the teacher think about feedback as a pedagogy tool?

  Method

  The present study is a qualitative study using observation and interview as data collection methods. The selection is four teachers who teach physical education and a theoretical subject in Swedish Gymnasium. Each teacher was observed during a sports lesson and a lesson in a theoretical subject and interviewed after each occasion.

  Result

  The results show the type of feedback that is common in a theoretical subject and in physical education. It also shows how the different teachers use feedback and what kind of feedback they choose to use the most. The feedback that is common in a theoretical subject is task-based feedback (59 percent), feedback on the individual level (16 percent), feedback on the process level (14 percent) and feedback on self-regulatory level (11 percent). In sports and health feedback was used as follows: feedback at the individual level (47 percent), feedback on task -based level (31 percent) , feedback on the process level (13 percent) and feedback on self-regulation level (9 percent). To see a more detailed picture of the present studies results the reader is referred to the results section of the paper.

  Conclusion

  The study shows that the majority of participating teachers provide feedback on individual level and task level , whether they are teaching in physical education or a theoretical subject . Moreover, the study illustrates that teachers have knowledge of feedback and its use, but have difficulties to convert the knowledge in to a teaching situation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Nordvall, Gabriella
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Buhrman Lindberg, Catharina
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  ”Man åker ju inte bara ut i skogen för att ställa upp ett tält, utan också för att sitta vid en eld och mysa och känna ett lugn”: En kvalitativ studie om undervisning och bedömning i friluftsliv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim with this study is to investigate how teachers in physical education are teaching and working with assessment in outdoor education. Further on, we also want to see how the geographical location of each school might be a factor to consider when it comes to the conditions for managing outdoor education. The following issues have been used: How does teachers implement outdoor education in their teaching in physical education? What conditions, for example, economic, time, or the vicinity to nature, does one has to consider important to teach outdoor education? In what ways do the teachers work with the content of the curriculum and how do they create situations for assessment. In what way do the teachers look at how the different conditions affect the education in outdoor education itself?

  Method

  Our study is based on qualitative interviews where the focus was to understand how and why the teachers looked upon certain areas within outdoor education, rather than gathering quantitative facts. There were six certified teachers being interviewed from upper secondary schools in Jämtland, Södermanland, Småland and Västergötland. As the interviews began we assured all the participants their answers were confidential and that they could end the interview at any time. The interviews were held over Skype with a voice recorder.

  Results

  The results we found were that most of the teachers had a very similar way of looking at outdoor education. Most of them agreed that conditions such as, economic, time and material, plays a big part when it comes to what education they will be able to implement. The teachers also found a connection between the location of the school and what type of outdoor education they can carry through. All of them thought that the activity itself should be in focus, and that will decide in what environment it will take place.

  Conclusions

  The conclusion we can make based on the findings of this study was that many teachers looked at the limitations of outdoor education and therefore decided that it was a difficult element to work with. With a wider view toward outdoor education one could interpret the curriculum in multiple ways, and then find new possibilities with outdoor education. If one were to look at the four overall perspectives, written in the curriculum, one could easily work with environmental sustainability and the historical aspects of the different places one has access to.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Oljans, Emma
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hjälmeskog, Karin
  Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  What is the educational content of food and health?2020In: International Journal of Home Economics, E-ISSN 1999-561X, Vol. 13, no 1, p. 82-95Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: The aim is to analyze and discuss Home Economics teachers’ educational choices regarding the educational content food and health.

  Method: A discourse analytic approach combined with a didactic perspective is used in the study. Data was collected from focus group discussions with Home Economics teachers.

  Results: Four discourses were identified, representing different ways of constructing food and health. The various discourses point to different educational configurations.

  Conclusion: We have shown different discourses and educational configurations concerning food and health. Each discourse is a constructed view of how to develop students’ awareness of the relationship between food and health. Further, we discuss that teacher’s actions, through their different choices, of a certain particular educational content instead of other alternatives can have consequences for students’ potential learning outcome in terms of meaning making.

 • 37.
  Persson, Alexander
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Lek och lärande i bollspel - improvisation som del i lärprocessen2023In: Boll och bollspel i skolan: lek, lärande och rörelse / [ed] Suzanne Lundvall, Liber, 2023, 1 uppl., p. 186-197Chapter in book (Other academic)
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 38.
  Persson, Alexander
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Modell 7M - att skapa och omskapa undervisning2023In: Boll och bollspel i skolan: lek, lärande och rörelse / [ed] Suzanne Lundvall, Liber, 2023, 1 uppl., p. 102-115Chapter in book (Other academic)
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 39.
  Quennerstedt, Mikael
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Uppsala, Sweden.
  Gibbs, Beatrice
  Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm, Sweden.
  Maivorsdotter, Ninitha
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Meckbach, Jane
  Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm, Sweden.
  Öhman, Marie
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  LEXIS: Learning and Exergames in School2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskning framhåller ofta att ungdomar blir fysiskt inaktiva och överviktiga av att de spelar för mycket dator- och TV-spel. Samtidigt är datorer en viktig källa till kunskap, och IT-kompetens ses som en nödvändig kunskap i framtiden. Mitt i denna paradox introduceras ett nytt sorts datorspel där fysisk aktivitet utgör det centrala inslaget, och inte enbart stillasittande framför en skärm. Dessa spel, så kallade ’exergames’ är spel där kroppsrörelse ingår genom användandet av balansplattor, ’step-up bänkar’, motionscyklar, dansmattor eller att en fjärrkontrollen används som racket vid exempelvis tennisspelande.

  Exergames lyfts nu i allt större utsträckning fram i flera länder som ett potentiellt läromedel i skolan, bl a för att i utbildning stimulera barns och ungas vilja att vara fysiskt aktiva, samt för att tackla överviktsfrågor. Inte minst har de lyfts fram som intressant i framtidens skolämne idrott och hälsa.

  De problem som lyfts fram i debatten med användandet av exergames i skolan är främst av teknisk eller ekonomisk art, dvs att det är dyrt att köpa in eller att teknik lätt går sönder. På intet sätt syns en diskussion om vad införande av exergames i skolan innebär för elevers kunskaper och lärande, utan de framhålls istället som ett modernt sätt att motionera. Frågan om hur och till vad exergaming kan användas i undervisningen görs därmed främst till en fysiologisk fråga om energiförbrukning snarare än en fråga om utbildning, kunskaper och lärande.

  Projektet LEXIS – Learning and EXergames In School – består av flera delstudier som undersöker användandet av exergames som läromedel i skolan. I projektet riktas blicken mot vad ungdomarna lär sig när de spelar TV-spelen samt hur detta lärande sker. I projektet studerar vi därmed samspelet mellan ungdomars erfarenheter, de sociala relationerna mellan deltagarna samt mellan deltagarna och det innehåll som spelet erbjuder.

  Vid presentationen på konferensen kommer vi att presentera, diskutera och problematisera det lärande avseende kropp, rörelse, fysisk aktivitet och hälsa som sker i ungdomars spelande av exergames i olika undervisningssituationer. Vi kommer också presentera en processtudie från en skola där dansspel har använts som läromedel och där skapandet av danser i grupp samt användandet av olika rörelsekvaliteter i dans står i fokus.

 • 40. Quennerstedt, Mikael
  et al.
  Annerstedt, Claes
  Barker, Dean
  Karlefors, Inger
  Larsson, Håkan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Redelius, Karin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Öhman, Marie
  What did they learn in school today?: A method for exploring aspects of learning in physical education.2014In: European Physical Education Review, ISSN 1356-336X, E-ISSN 1741-2749, Vol. 20, no 2, p. 282-302Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper outlines a method for exploring learning in educational practice. The suggested method combines an explicit learning theory with robust methodological steps in order to explore aspects of learning in school physical education. The design of the study is based on sociocultural learning theory, and the approach adds to previous research within the field, both in terms of the combination of methods used and the claims made in our studies. The paper describes a way of collecting and analysing the retrieved data and discusses and illustrates the results of a study using this combination of explicit learning theory and robust methodological steps.

 • 41.
  Rahman, Faisur
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Zaoujan, Homam
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Hur elever med annan etnisk bakgrund än svensk upplever lärares attityder.: En kvalitativ studie om hur elever med annan etnisk bakgrund än svensk upplever attityder ifrån lärare.2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim and research questions

  The purpose of this study is to investigate teachers' attitudes towards students who have an ethnic background other than Swedish.

  • What positive and negative attitudes do the students experience?
  • How are students affected by teachers' attitudes?
  • How are teachers' attitudes towards students expressed?

  Theory & Method

  The method used in this study is a semi-structured interview where six respondents have chosen to participate, three respondents from two different high schools. The method in the study follows guidelines that are source-critical and quality-assured in order to increase the study's validity and reliability. The study also works with a thematic analysis to organize the content. The theory used is Henri Tajfel's (2010) social identity theory, which creates understanding during the discussion. The study uses six students as respondents.

  Results

  The result shows a varied outcome. Several students agree that there are negative attitudes towards students with an ethnic background other than Swedish, but there are also statements that show positive attitudes. The results show that attitudes are expressed in several different ways, both verbally but also physically, etc. The results also show that attitudes have an impact on how the students perform but also on the schooling.

  Conclusions

  In conclusion, we can summarize that students with an ethnic background other than Swedish actually experience attitudes from teachers and other staff at the school. We also note that ethnic background above all plays a role in the occurrence of negative attitudes. These attitudes affect students individually. Finally, the study can also state based on the students' statements that teachers who have greater experience with people with a different ethnic background than their own show a greater understanding of differences.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Ring, Sofie
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Pettersson, Josefine
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  På djupt vatten?: En kvalitativ studie om lärares sätt att arbeta med simning i ämnet Idrott och hälsa i några skolor inom Stockholms län.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  2011 kom en ny läroplan, Lgr 11, som ersatte den tidigare läroplanen Lpo 94. Den nya läroplanen innehåller bland annat beskrivningar om vad undervisningen i simning ska innefatta, till skillnad från Lpo 94. Vi författare har dock upplevt att det inte har skett någon förändring i lärarnas sätt att arbeta med simning sedan införandet av Lgr 11.

  Syfte: Syftet med studien var därför att undersöka hur lärare i ämnet Idrott och hälsa tänker och arbetar kring simundervisningen inom årskurs 6-9 i några skolor inom Stockholms län. För att utreda detta har vi använt oss av följande frågeställningar;

  - Har lärarnas sätt att arbeta med simundervisningen förändrats sedan införandet av Lgr 11?

  - Hur ser lärarnas "simdidaktiska" överväganden ut?

  - Känner lärarna sig kompetenta att undervisa i simning?

  Metod: För att besvara syftet och frågeställningarna genomfördes sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer med lärare i Idrott och hälsa i olika geografiska områden inom Stockholms län.

  Resultat: Resultatet av studien visar att ingen av de intervjuade lärarna arbetar annorlunda med simning sedan införandet av Lgr 11. Samtliga lärare känner sig kompetenta att undervisa i simning. Lärarnas "simdidaktiska" överväganden var svåra att urskilja och analysera, då endast två av de intervjuade lärarna organiserade någon form av simundervisning.

  Slutsats: Studiens slutsats är att de intervjuade lärarna i Idrott och hälsa upplever sig kompetenta nog att undervisa i simning. Detta speglar dock inte deras sätt att arbeta med simundervisning, då redan simkunniga elever inte erbjuds möjlighet att utveckla befintliga färdigheter.

  Download full text (pdf)
  På djupt vatten?
 • 43.
  Sejlert, Sanne
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Ett hälsosamt lärarskap med boll och i bollspel2023In: Boll och bollspel i skolan: lek, lärande och rörelse / [ed] Suzanne Lundvall, Liber, 2023, 1 uppl., p. 116-133Chapter in book (Other academic)
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 44.
  Svanström, Fredrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Bedömning av spelfrämjande förmåga i bollspel i idrott och hälsa2023In: Boll och bollspel i skolan: lek, lärande och rörelse / [ed] Suzanne Lundvall, Liber, 2023, 1 uppl., p. 60-82Chapter in book (Other academic)
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 45.
  Svanström, Fredrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Naturupplevelser: Möjligheter för pedagogen2011In: Lärande i friluftsliv: Perspektiv och ämnesdidaktiska exempel / [ed] Suzanne Lundvall, Gymnastik & idrottshögskolan , 2011, p. 43-50Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
 • 46.
  Svanström, Fredrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Påverkar GIH:s utbildning i friluftsliv studenterna?: En studie av naturupplevelser hos studenter vid GIH:s lärarprogram  2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study is to examine students' previous experiences of stay in the nature and their experiences of nature in the context of teaching situations in friluftsliv at GIH. It also aims to elucidate how the teaching of friluftsliv at GIH affects their former interpretation about nature. The questions of the study are: What past experiences of stay in the nature elucidate GIH-students? Have the students approach to nature changed according to the education? If yes – how? What affects students' perception of nature?

   

  Method

  To answer the questions, a quantitative approach (questionnaire survey) and qualitative methods (interview study) was used. The qualitative method is based on phenomenology and hermeneutics. The analysis of the interviews has the EPP-method and hermeneutic meaning interpretation is used.

   

  Results

  The results show that there are differences in past experiences, experiences of and interest in nature. In the interview, it is mainly to find the romantic - and the functionalist nature of perception. Three of the students indicated that they have become more positive with nature during their studies at GIH. The other two has consolidated its approach. What have significant impact on nature experiences are: natural environment, psychological - and sensory -, social - and motor experiences. These factors can both enhance and limit the experiences.

   

  Conclusions

  The study shows the difficulty of teaching in friluftsliv with the aim of reaching nature experiences. Since the nature experience is individual must it also be individualized teaching. The study shows also that there are great opportunities for teachers to influence the experience of nature.  

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 47.
  Särnbrink, Björn
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Bollspelsfamiljerna och transfers mellan spel2023In: Boll och bollspel i skolan: lek, lärande och rörelse / [ed] Suzanne Lundvall, Liber, 2023, 1. uppl., p. 26-43Chapter in book (Other academic)
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 48.
  Särnbrink, Björn
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Movement, Culture and Society.
  Didaktiska modeller för lärande i bollspel2023In: Boll och bollspel i skolan: lek, lärande och rörelse / [ed] Suzanne Lundvall, Liber, 2023, 1 uppl., p. 84-100Chapter in book (Other academic)
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 49.
  Södergård, Lars
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Bergström Jonsson, Björn
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Bedömning? Kan vi inte bara ha roligt?: En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsas bedömningsarbete i grundsärskolan2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The aim of this study has been to investigate how teachers in physical education and health in schools for intellectually disabled, year 7-10, incorporates assessment and documentation of knowledge in their practice. The aim of the study was also to investigate what possible effect the introduction of the new curriculum and syllabi of Lgr 11 will have on their work. The questions this study asked were: How do teachers in physical education and health in schools for intellectually disabled argue about assessment and grading? In what way have teachers in physical education and health in schools for mentally disabled documented the progression of their pupils, with Lpo 94 as a framework? What tools of assessment have been used with Lpo 94 as a framework? and How do teachers in physical education and health in schools for intellectually disabled perceive Lgr 11?

  Method

  An inquiry of participation was sent to 50 active teachers in physical education and health in schools for intellectually disabled, year 7-10. Eight teachers agreed to participate in the study. Two of these eight teachers were excluded due to the type of school they worked in did not match the intended form of the study.  Interviews were then conducted with the six informants, at a place and time that suited the informants. The interviews were approximately 40 min long, semi-structured and the questions covered thoughts on grading and assessment in general, how the assessment process with Lpo 94 as a framework had been carried out along with  how the teachers perceived Lgr 11 and their thoughts on how their lessons will look, with Lgr 11 as a framework.

  Results

  The main purpose of the assessment process is gathering information to be able to make sure that the lessons maintain an appropriate level of difficulty, according to the interviewed teachers. Five out of six teachers questions the usage of grades in schools for intellectually disabled. Every other teacher claims that assessment in schools for intellectually disabled is difficult, mainly because of the heterogeneity of the groups of pupils. The way the different teachers document their pupils development differs from one-another, some teachers do not document the development at all, while some have elaborate methods for documentation. All of the teachers state that they assess their pupils through observation. The teachers’ collected impression of Lgr 11 is that the demands are higher than in Lpo 94 but three of the teachers mean that their familiarity with the new curricula for Physical education and health is poor.

  Conclusions

  The way the teachers in this study work with assessment and documentation of knowledge differs from one another. Some of the teachers seem to emphasize the importance of a functioning assessment process more than others. This can be related to what the teachers perceive as the purpose of physical education and health in schools for intellectually disabled. Furthermore it seems like the implementation of Lgr11 in physical education and health-classes has not received the attention needed in the schools in which the informants in this study are active. The reason for this lack of attention cannot be distinguished in the results of this study. Another study with a different focus would be necessary to investigate this matter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Thorén, Anna
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Maivorsdotter, Ninitha
  School of Health Sciences, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  What physical education becomes when pupils with neurodevelopmental disorders are integrated: a transactional understanding2021In: Physical Education and Sport Pedagogy, ISSN 1740-8989, E-ISSN 1742-5786, Vol. 26, no 6, p. 578-592Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Previous research on inclusive physical education (PE) has often focused on pupils with visible physical disabilities and how best to facilitate and adapt PE so that they can play an active role in the educational situation. Many lessons about inclusion have emerged from this important field. However, less is known about more ‘invisible’ variations. In Sweden, many pupils who are diagnosed with neurodevelopmental disorders (NDD), such as Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) or Autism Spectrum Disorder (ASD), are integrated into mainstream classes. These pupils are often more sensitive to demands and stressful situations and struggle to decode social interactions. When it comes to lessons in PE, little is known about how pupils with NDD experience the educational situation and what they need to do to be successful in PE.

  Purpose: The aim of this article is to explore what PE practices become in classes in which pupils with NDD are integrated in terms of inclusion or exclusion processes. Drawing on the work of John Dewey, we suggest a transactional perspective on inclusion. This facilitates a non-dualistic exploration of inclusive PE and makes it possible to take the experiences of pupils with NDD and their peers into account.

  Methods: In the article we use a transactional framework with a focus on experiencemeaning-making and habits using the following analytical questions: (i) What are the experiences of integrated PE? (ii) How do these events appear as inclusive? (iii) How do they appear as exclusive? The data generation consisted of 9 field observations and 13 individual interviews with pupils aged between 10 and 11 years in three classes in two different schools in one municipality. The municipality was awarded a grant by the Swedish authorities to work towards the creation of more favourable school situations for pupils with NDD. Three classes in which pupils with NDD diagnoses were integrated in PE were selected.

  Findings: The study identified four PE practices in which inclusion and exclusion processes were prominent: (i) to organise, (ii) to cooperate, (iii) to sweat and (iv) to win. ‘To organise’ is a comprehensive practice that is transactionally identified and foregrounded by teachers’ actions. The other three are embedded in the practice ‘to organise’, which foregrounds pupils’ actions. The study shows that pupils are included in a certain kind of PE practice when it becomes an organised practice of sweating, competing and cooperating.

  Conclusion: The study reveals that some of the inclusive practices that are designed to support pupils with NDD exclude other pupils with or without NDD. Accordingly, working in an integrated way can be both inclusive and exclusive. It would thus seem that successful inclusive education in PE is as much about group dynamics as about ‘individual pupils with problems’. In order to achieve inclusion, teachers need to focus on actively communicating with pupils, colleagues and parents, on how and what to teach and on what students are supposed to learn.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
12 1 - 50 of 58
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf