Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hård af Segerstad, Kristina
Publications (2 of 2) Show all publications
Hård af Segerstad, K. (2011). Friluftsliv för alla?: didaktiska erfarenheter. In: Suzanne Lundvall (Ed.), Lärande i friluftsliv: perspektiv och ämnesdidaktiska exempel (pp. 69-82). Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Open this publication in new window or tab >>Friluftsliv för alla?: didaktiska erfarenheter
2011 (Swedish)In: Lärande i friluftsliv: perspektiv och ämnesdidaktiska exempel / [ed] Suzanne Lundvall, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH , 2011, p. 69-82Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 2011
National Category
Didactics
Research subject
Social Sciences/Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-2096 (URN)978-91-633-8799-9 (ISBN)
Available from: 2012-01-09 Created: 2012-01-09 Last updated: 2016-06-02Bibliographically approved
Seger, J., Hård af Segerstad, K. & Nilsson, J. (2010). GIH:s rullskidprojekt:  Lärarstudenter GIH 2008 delrapport 2: 2009. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Open this publication in new window or tab >>GIH:s rullskidprojekt:  Lärarstudenter GIH 2008 delrapport 2: 2009
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Gymnastik – och idrottshögskolan, GIH, har en lång tradition av utbildning inom skidåkning. Redan 1924 genomfördes den första fjällfärden för civila studenter i Jämtland och sedan 1926 har obligatorisk utbildning i turteknik, förlagd till fjällterräng, genomförts (Schantz & Halldén, 1988). Utförsåkning och längdåkning har också länge funnits med som inslag i vinterutbildningen. För närvarande har samtliga program vid GIH (lärarprogrammet, tränarprogrammet och hälsopedagogprogrammet) en obligatorisk vinterutbildning i fjällmiljö, omfattande omkring tre högskolepoäng (cirka två veckors heltidsstudier).

Under senare år har en ökande andel av de antagna studenterna uppvisat brister vad gäller grundläggande skidfärdighet, vilket försvårat möjligheterna till breddning och fördjupning, såväl teoretiskt som praktiskt, under vinterutbildningen. De stora skillnaderna i färdighet hos studenterna innebär, förutom svårigheterna att tekniskt och didaktiskt arbeta med olika aspekter av skidåkning med heterogena grupper under en så begränsad tid, även att säkerheten under turåkningsmomentet får större fokus än vad som tidigare varit fallet. Den bristande skidåkningsfärdigheten hos vissa studenter kan bland annat få till följd att de får svårt att genomföra turåkningen. Den vanligtvis otillräckliga snötillgången i Mellansverige gör att träning på "hemmaplan" blir svår att genomföra.

I syfte att söka komma till rätta med denna problematik genomfördes ett delprojekt inom ramen för det så kallade "GIH 2008-projektet". Studenter som själva ansåg sig ha en bristande skidteknik, eller betraktade sig som nybörjare i skidåkning, erbjöds delta i projektet. Utöver möjligheten att stödja studenter som saknade eller hade liten tidigare erfarenhet av skidåkning, fanns här möjlighet att prova olika metodiker för didaktiska studier.

Denna åtgärd från GIH:s sida att bistå studenter som av geografiska, klimatologiska eller av andra orsaker inte haft möjlighet att tidigare skaffa sig skiderfarenhet kommer sannolikt att bli än mer betydelsefull i framtiden.

Nedan presenteras data för stakmomentet och diagonalåkningen i projektet. Ett antal utrustningar, bestående av skidskor, stavar och rullskidor införskaffades och studenterna fick en möjlighet att under några veckor träna rullskidåkning

Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder användes för utvärdering av träningsprocesser. Denna utvärdering baserades på videofilmning och datorbaserad videoanalys.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 2010
Series
Lärarstudenter GIH 2008 ; 2009:2
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-1148 (URN)
Projects
Lärarstudenter GIH 2008
Available from: 2010-04-23 Created: 2010-04-23 Last updated: 2016-11-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications