Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Jäppinen, Karin, Fil magORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0213-5702
Biography [eng]

Librarian at the Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.

Biography [swe]

Bibliotekarie vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH biblioteket.

Publications (4 of 4) Show all publications
Jäppinen, K. (2020). Militärgymnastik och exercis: En inblick i Gymnastiska Centralinstitutets verksamhet med utgångspunkt i en militärhistorisk boksamling i Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek. Militärhistorisk Tidskrift, 2019, 11-17
Open this publication in new window or tab >>Militärgymnastik och exercis: En inblick i Gymnastiska Centralinstitutets verksamhet med utgångspunkt i en militärhistorisk boksamling i Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek
2020 (Swedish)In: Militärhistorisk Tidskrift, ISSN 0283-8400, Vol. 2019, p. 11-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Gymnastiska Centralinstitutet, GCI, grundades 1813 av Per Henrik Ling med syfte att utbilda lärare i gymnastik. Idag, drygt 200 år senare, finns institutionen kvar med samma syfte under namnet Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. På GIH:s bibliotek finns en äldre boksamling, varav en del avdelningar inte är katalogiserade, och därför är det okänt vilka böcker som faktiskt finns i hyllorna. Biblioteket ansökte därför om Stipendiet för ABM-personal från Delegationen för militärhistorisk forskning vid Försvarshögskolan för att råda bot på detta, och tilldelades stipendiet i december 2016. Förutom katalogisering av böcker med militär anknytning var målet även att digitalisera äldre fotografier i samlingarna. Tack vare stipendiet har 194 militära böcker blivit katalogiserade och 156 fotografier digitaliserade. Denna text är ett försök att, med utgångspunkt i den militärhistoriska boksamlingen, belysa den starka militära prägeln på GCI:s verksamhet under perioden 1813 till mitten av 1900-talet.

Place, publisher, year, edition, pages
Kungl. Krigsvetenskapsakademien, 2020
Keywords
linggymnastik, Gymnastiska centralinstitutet, GCI, militärgymnastik, gymnastikhistoria, fäktning
National Category
History
Research subject
Social Sciences/Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-6197 (URN)
Available from: 2020-05-27 Created: 2020-05-27 Last updated: 2020-05-29Bibliographically approved
Ekenberg, A. & Jäppinen, K. (2014). Världens äldsta idrottsbibliotek: från boksamling till modernt specialbibliotek. In: Suzanne Lundvall (Ed.), Från Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet till Gymnastik- och idrottshögskolan: en betraktelse av de senaste 25 åren som del av en 200-årig historia (pp. 292-300). Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Open this publication in new window or tab >>Världens äldsta idrottsbibliotek: från boksamling till modernt specialbibliotek
2014 (Swedish)In: Från Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet till Gymnastik- och idrottshögskolan: en betraktelse av de senaste 25 åren som del av en 200-årig historia / [ed] Suzanne Lundvall, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH , 2014, p. 292-300Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 2014
National Category
History
Research subject
Social Sciences/Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-3674 (URN)
Available from: 2015-01-09 Created: 2015-01-09 Last updated: 2017-05-31Bibliographically approved
Haglund, L., Ekenberg, A., Jäppinen, K. & Karlsson, H. (2013). The oldest sports library in the world celebrates 200 years. Journal of the European Association for Health Information and Libraries, 9(1), 10-14
Open this publication in new window or tab >>The oldest sports library in the world celebrates 200 years
2013 (English)In: Journal of the European Association for Health Information and Libraries, ISSN 1841-0715, Vol. 9, no 1, p. 10-14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [en]

The article relates the 200 year history of the Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm, Sweden, from its founder, Pehr Henrik Ling to its present status as the oldest sports library in the world. The authors describe the library’s humble beginnings to its important role nowadays as an integral part of the School’s sport education curriculum.

Keywords
libraries, library services, sports
National Category
Information Studies
Research subject
Social Sciences/Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-2713 (URN)
Available from: 2013-03-04 Created: 2013-03-04 Last updated: 2018-06-12
Ekenberg, A. & Jäppinen, K. (2010). Idrottslärares informationsbehov i yrkeslivet. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Open this publication in new window or tab >>Idrottslärares informationsbehov i yrkeslivet
2010 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Syftet med undersökningen var att studera och dokumentera idrottslärares yrkesrelaterade informationsbehov och informationsanvändning. Till detta använde vi följande frågeställningar:

- Vilka läromedel använder lärare i idrott och hälsa i sin undervisning och hur får de tag på nytt material?

- Vilka informationskällor använder lärare i idrott och hälsa i sin kompetensutveckling?

Konkret ville vi använda resultatet till att implementera yrkesrelevant informationssökning i bibliotekets undervisning av lärarstudenterna vid GIH, samt utveckla GIH bibliotekets webbplats med information om användbara resurser för idrottslärare.

Metoden vi använde var enkätundersökning med hjälp av ett webbenkätverktyg. Vi fick in svar från 122 lärare i idrott och hälsa.

Resultaten visade att det material som flest lärare (74%) använde i undervisningen är sådant som de fick under sin lärarutbildning. 69% av lärarna i vår undersökning använde läroböcker i undervisningen i idrott och hälsa. Att använda bibliotek var däremot inte vanligt. För att hitta nytt material till undervisningen sökte 81% av lärarna på webben, främst genom Lektion.se och Google. 78% angav kurser och konferenser som källa till nytt material. Vad gäller informationskällor för den egna kompetensutvecklingen angav flest lärare (87%) att de läste facktidskrifter, där den vanligaste tidskriften var Idrott & hälsa. Många av lärarna var medlemmar i nätverk för idrottslärare och hade deltagit i kurser och konferenser för sin kompetensutveckling under det senaste året. Att prenumerera på nyhetsbrev eller att ha nyhetsbevakning (RSS) på någon webbsida eller blogg var inte lika vanligt.

Ett framträdande resultat av undersökningen var att så många av lärarna efterlyste samlade övningsbanker med s.k. "tips och trix" att kunna använda som inspirationskälla i undervisningen. Detta lärarnas upplevda behov av praktiskt tillämpbart material kan ställas mot det faktum att lärarutbildningens akademiserats och att man efter genomgången högskoleutbildning, enligt högskolelagen, förväntas kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå samt följa kunskapsutvecklingen inom sitt yrke och ämnesområde. Att under utbildningstiden visa på möjligheten att bevaka olika källor ser vi som ett sätt att underlätta för lärarstudenterna att följa kunskapsutvecklingen i deras kommande yrkesliv. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 2010. p. 24
Series
Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa ; 2010:1
Keywords
idrottslärare, lärare i idrott och hälsa, informationssökning, informationsbehov, kompetensutveckling, fortbildning, undervisningsmaterial
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Social Sciences/Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-1650 (URN)
Available from: 2010-12-19 Created: 2010-12-19 Last updated: 2011-05-10Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0213-5702

Search in DiVA

Show all publications

Profile pages

Profilsida GIH