Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ekenberg, Anna
Publications (3 of 3) Show all publications
Ekenberg, A. & Jäppinen, K. (2014). Världens äldsta idrottsbibliotek: från boksamling till modernt specialbibliotek. In: Suzanne Lundvall (Ed.), Från Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet till Gymnastik- och idrottshögskolan: en betraktelse av de senaste 25 åren som del av en 200-årig historia (pp. 292-300). Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Open this publication in new window or tab >>Världens äldsta idrottsbibliotek: från boksamling till modernt specialbibliotek
2014 (Swedish)In: Från Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet till Gymnastik- och idrottshögskolan: en betraktelse av de senaste 25 åren som del av en 200-årig historia / [ed] Suzanne Lundvall, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH , 2014, p. 292-300Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 2014
National Category
History
Research subject
Social Sciences/Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-3674 (URN)
Available from: 2015-01-09 Created: 2015-01-09 Last updated: 2017-05-31Bibliographically approved
Haglund, L., Ekenberg, A., Jäppinen, K. & Karlsson, H. (2013). The oldest sports library in the world celebrates 200 years. Journal of the European Association for Health Information and Libraries, 9(1), 10-14
Open this publication in new window or tab >>The oldest sports library in the world celebrates 200 years
2013 (English)In: Journal of the European Association for Health Information and Libraries, ISSN 1841-0715, Vol. 9, no 1, p. 10-14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [en]

The article relates the 200 year history of the Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm, Sweden, from its founder, Pehr Henrik Ling to its present status as the oldest sports library in the world. The authors describe the library’s humble beginnings to its important role nowadays as an integral part of the School’s sport education curriculum.

Keywords
libraries, library services, sports
National Category
Information Studies
Research subject
Social Sciences/Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-2713 (URN)
Available from: 2013-03-04 Created: 2013-03-04 Last updated: 2018-06-12
Ekenberg, A. & Jäppinen, K. (2010). Idrottslärares informationsbehov i yrkeslivet. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Open this publication in new window or tab >>Idrottslärares informationsbehov i yrkeslivet
2010 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Syftet med undersökningen var att studera och dokumentera idrottslärares yrkesrelaterade informationsbehov och informationsanvändning. Till detta använde vi följande frågeställningar:

- Vilka läromedel använder lärare i idrott och hälsa i sin undervisning och hur får de tag på nytt material?

- Vilka informationskällor använder lärare i idrott och hälsa i sin kompetensutveckling?

Konkret ville vi använda resultatet till att implementera yrkesrelevant informationssökning i bibliotekets undervisning av lärarstudenterna vid GIH, samt utveckla GIH bibliotekets webbplats med information om användbara resurser för idrottslärare.

Metoden vi använde var enkätundersökning med hjälp av ett webbenkätverktyg. Vi fick in svar från 122 lärare i idrott och hälsa.

Resultaten visade att det material som flest lärare (74%) använde i undervisningen är sådant som de fick under sin lärarutbildning. 69% av lärarna i vår undersökning använde läroböcker i undervisningen i idrott och hälsa. Att använda bibliotek var däremot inte vanligt. För att hitta nytt material till undervisningen sökte 81% av lärarna på webben, främst genom Lektion.se och Google. 78% angav kurser och konferenser som källa till nytt material. Vad gäller informationskällor för den egna kompetensutvecklingen angav flest lärare (87%) att de läste facktidskrifter, där den vanligaste tidskriften var Idrott & hälsa. Många av lärarna var medlemmar i nätverk för idrottslärare och hade deltagit i kurser och konferenser för sin kompetensutveckling under det senaste året. Att prenumerera på nyhetsbrev eller att ha nyhetsbevakning (RSS) på någon webbsida eller blogg var inte lika vanligt.

Ett framträdande resultat av undersökningen var att så många av lärarna efterlyste samlade övningsbanker med s.k. "tips och trix" att kunna använda som inspirationskälla i undervisningen. Detta lärarnas upplevda behov av praktiskt tillämpbart material kan ställas mot det faktum att lärarutbildningens akademiserats och att man efter genomgången högskoleutbildning, enligt högskolelagen, förväntas kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå samt följa kunskapsutvecklingen inom sitt yrke och ämnesområde. Att under utbildningstiden visa på möjligheten att bevaka olika källor ser vi som ett sätt att underlätta för lärarstudenterna att följa kunskapsutvecklingen i deras kommande yrkesliv. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 2010. p. 24
Series
Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa ; 2010:1
Keywords
idrottslärare, lärare i idrott och hälsa, informationssökning, informationsbehov, kompetensutveckling, fortbildning, undervisningsmaterial
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Social Sciences/Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-1650 (URN)
Available from: 2010-12-19 Created: 2010-12-19 Last updated: 2011-05-10Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications