Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Seger, Jan
Publications (10 of 30) Show all publications
Bergsten, U. & Seger, J. (2014). Ledarskap: ett nytt kunskapsområde vid GIH. In: Suzanne Lundvall (Ed.), Från Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet till Gymnastik- och idrottshögskolan: en betraktelse av de senaste 25 åren som del av en 200-årig historia (pp. 146-153). Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap: ett nytt kunskapsområde vid GIH
2014 (Swedish)In: Från Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet till Gymnastik- och idrottshögskolan: en betraktelse av de senaste 25 åren som del av en 200-årig historia / [ed] Suzanne Lundvall, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH , 2014, p. 146-153Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 2014
National Category
Educational Sciences
Research subject
Social Sciences/Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-3660 (URN)
Available from: 2015-01-09 Created: 2015-01-09 Last updated: 2017-05-31Bibliographically approved
Seger, J. & Bergsten, U. (2013). Teaching about Leadership or Teaching through Leadership. Journal of Leadership Education, 12(1), 252-259
Open this publication in new window or tab >>Teaching about Leadership or Teaching through Leadership
2013 (English)In: Journal of Leadership Education, ISSN ISSN 1552-904, Vol. 12, no 1, p. 252-259Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article is based on experiences and convictions from teaching leadership to students on university/college level. Teaching “through” leadership rather than “about” leadership is advocated. Student learning and facilitator teaching are contrasted. Leadership is viewed more as a mutual relationship rather than certain personality traits of the leader. The importance of understanding group-processes is stressed.

Keywords
Leadership; Management; Physical Education; Experiential Learning
National Category
Social Sciences
Research subject
Social Sciences/Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-2688 (URN)
Available from: 2013-02-13 Created: 2013-02-13 Last updated: 2013-02-15Bibliographically approved
Nilsson, J., Kraepelien-Strid, E. & Seger, J. (2012). Friluftsliv och naturmiljöaktivitet i skolan (2ed.). In: Larsson, H. & Meckbach, J, Stockholm (Ed.), Idrottsdidaktiska utmaningar: (pp. 154-163). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Friluftsliv och naturmiljöaktivitet i skolan
2012 (Swedish)In: Idrottsdidaktiska utmaningar / [ed] Larsson, H. & Meckbach, J, Stockholm, Stockholm: Liber, 2012, 2, p. 154-163Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2012 Edition: 2
National Category
Sport and Fitness Sciences Educational Sciences
Research subject
Social Sciences/Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-3974 (URN)
Available from: 2015-08-07 Created: 2015-08-07 Last updated: 2016-11-17Bibliographically approved
Seger, J. (2011). Ledarskap och friluftsliv. In: Suzanne Lundvall (Ed.), Lärande i friluftsliv: perspektiv och ämnesdidaktiska exempel (pp. 25-33). Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap och friluftsliv
2011 (Swedish)In: Lärande i friluftsliv: perspektiv och ämnesdidaktiska exempel / [ed] Suzanne Lundvall, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH , 2011, p. 25-33Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 2011
National Category
Educational Sciences
Research subject
Social Sciences/Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-2092 (URN)978-91-633-8799-9 (ISBN)
Available from: 2012-01-09 Created: 2012-01-09 Last updated: 2016-06-02Bibliographically approved
Seger, J., Hård af Segerstad, K. & Nilsson, J. (2010). GIH:s rullskidprojekt:  Lärarstudenter GIH 2008 delrapport 2: 2009. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Open this publication in new window or tab >>GIH:s rullskidprojekt:  Lärarstudenter GIH 2008 delrapport 2: 2009
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Gymnastik – och idrottshögskolan, GIH, har en lång tradition av utbildning inom skidåkning. Redan 1924 genomfördes den första fjällfärden för civila studenter i Jämtland och sedan 1926 har obligatorisk utbildning i turteknik, förlagd till fjällterräng, genomförts (Schantz & Halldén, 1988). Utförsåkning och längdåkning har också länge funnits med som inslag i vinterutbildningen. För närvarande har samtliga program vid GIH (lärarprogrammet, tränarprogrammet och hälsopedagogprogrammet) en obligatorisk vinterutbildning i fjällmiljö, omfattande omkring tre högskolepoäng (cirka två veckors heltidsstudier).

Under senare år har en ökande andel av de antagna studenterna uppvisat brister vad gäller grundläggande skidfärdighet, vilket försvårat möjligheterna till breddning och fördjupning, såväl teoretiskt som praktiskt, under vinterutbildningen. De stora skillnaderna i färdighet hos studenterna innebär, förutom svårigheterna att tekniskt och didaktiskt arbeta med olika aspekter av skidåkning med heterogena grupper under en så begränsad tid, även att säkerheten under turåkningsmomentet får större fokus än vad som tidigare varit fallet. Den bristande skidåkningsfärdigheten hos vissa studenter kan bland annat få till följd att de får svårt att genomföra turåkningen. Den vanligtvis otillräckliga snötillgången i Mellansverige gör att träning på "hemmaplan" blir svår att genomföra.

I syfte att söka komma till rätta med denna problematik genomfördes ett delprojekt inom ramen för det så kallade "GIH 2008-projektet". Studenter som själva ansåg sig ha en bristande skidteknik, eller betraktade sig som nybörjare i skidåkning, erbjöds delta i projektet. Utöver möjligheten att stödja studenter som saknade eller hade liten tidigare erfarenhet av skidåkning, fanns här möjlighet att prova olika metodiker för didaktiska studier.

Denna åtgärd från GIH:s sida att bistå studenter som av geografiska, klimatologiska eller av andra orsaker inte haft möjlighet att tidigare skaffa sig skiderfarenhet kommer sannolikt att bli än mer betydelsefull i framtiden.

Nedan presenteras data för stakmomentet och diagonalåkningen i projektet. Ett antal utrustningar, bestående av skidskor, stavar och rullskidor införskaffades och studenterna fick en möjlighet att under några veckor träna rullskidåkning

Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder användes för utvärdering av träningsprocesser. Denna utvärdering baserades på videofilmning och datorbaserad videoanalys.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 2010
Series
Lärarstudenter GIH 2008 ; 2009:2
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-1148 (URN)
Projects
Lärarstudenter GIH 2008
Available from: 2010-04-23 Created: 2010-04-23 Last updated: 2016-11-17Bibliographically approved
Nilsson, J., Kraepelien-Strid, E. & Seger, J. (2007). Friluftsliv och naturmiljöaktiviteter i skolan. In: Idrottsdidaktiska utmaningar (pp. 154-163). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Friluftsliv och naturmiljöaktiviteter i skolan
2007 (Swedish)In: Idrottsdidaktiska utmaningar, Stockholm: Liber , 2007, p. 154-163Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2007
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-397 (URN)978-91-47-08437-1 (ISBN)
Available from: 2008-06-04 Created: 2008-06-04 Last updated: 2016-11-17Bibliographically approved
Seger, J. & Bergsten, U. (2007). Ledarskapscentrum vid GIH. Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning (2), 64-67
Open this publication in new window or tab >>Ledarskapscentrum vid GIH
2007 (Swedish)In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 2, p. 64-67Article in journal (Other academic) Published
National Category
Applied Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-400 (URN)
Available from: 2008-06-04 Created: 2008-06-04 Last updated: 2017-12-05
Bergsten, U. & Seger, J. (2007). "Team building" är inte alltid Team building. Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning (2), 74-79
Open this publication in new window or tab >>"Team building" är inte alltid Team building
2007 (Swedish)In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 2, p. 74-79Article in journal (Other academic) Published
National Category
Applied Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-391 (URN)
Available from: 2008-06-04 Created: 2008-06-04 Last updated: 2017-12-05
Meckbach, J., Seger, J. & Lundvall, S. (2006). 2nd World Summit on Physical Education: Magglingen 2005 värnade idrottsämnets roll som hälso- och kulturbärare. Idrott & Hälsa, 133(2), 24-25
Open this publication in new window or tab >>2nd World Summit on Physical Education: Magglingen 2005 värnade idrottsämnets roll som hälso- och kulturbärare
2006 (Swedish)In: Idrott & Hälsa, ISSN 0281-5338, Vol. 133, no 2, p. 24-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

År 1999 anordnades en konferens i Berlin, First World Summit, med syfte att öka insikten om de positiva effekterna av idrottsundervisning. Konferensen syftade även till att öka kunskapen hos politiker, media, och allmänhet om idrottsämnets svåra situation runt om i världen. Befintlig forskning inom området presenterades och mötet gav utrymme till att stärka nätverk och koordinera planer för aktioner.

Arrangören för denna konferens var International Council of Sport Scienceand Physical Education (ICSSPE), med säte i Berlin. Organisationen har ca 250 medlemsorganisationer runt om i världen, statliga och icke statliga(Non governmental, NGO) intressenter inom områdena idrott och hälsa och vetenskap. Organisationen stöds av UNESCO. I korthet kom representanter från ett 80-tal länder överens om följande uttalande:

Idrottsundervisning är en rättighet för alla barn och en grundläggande´komponent i deras utveckling och utbildning.

Strategier och aktioner behövs för att säkerställa att en kvalitativ idrottsundervisning genomförs och stöds över hela världen.

Konferensen föreslog även att FN skulle utlysa ett ”International Year of Sport and Physical Education”, vilket också genomfördes 2005.

I slutet av förra året anordnade ICPSSE ett andra möte i Magglingen, Schweiz i syfte att följa upp vad som hänt med idrottsämnets status och analysera eventuella förändringar.

I Ken Hardmans och Joseph Marshalls genomgång gavs dystra besked, liten förändring hade ägt rum i jämförelse med den tidigare undersökningen(Worldwide Survey of PE). En något annan bild framträdde i Uwe Pühses och Markus Gerbers studie, vilken var av mer kvalitativ karaktär. I deras studie presenterades bland annat behovet av att ta fram kvalitetskriterier för personlig och social utveckling inom idrottsämnet. I ett slutanförande ”Making the political case for physical education” betonade Professor Margaret Talbot vikten av effektiva strategier för att kunna säkerställa och vidareutveckla idrottsundervisningen som en viktig del av utbildning i allmänhet.

Mötet utmynnade i en allmän deklaration, som bland annat innefattar en uppmaning till regeringar att följa de mål som fastställts under ”International Year of Sport and Physical Education” och som understryker idrottsämnets unika roll inom kultur, hälsa och utveckling.

Mötesdeltagarna uppmanades att arbeta för att:

Implementera de aktionsförslag som beslutades 1999.

Det angelägna behovet av en översyn och en förbättring av utbildning och fortbildning av idrottslärare synliggörs.

Etablera och/eller stärka nationella, regionala och lokala nätverk i syfte att sprida praktiska råd om undervisning byggda på mångvetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.

Utveckla samarbetsformer med regeringsorgan och andra beslutsfattare för att främja idrottsundervisning och skolidrott för barn; dess bidrag till hälsa, livslångt deltagande i idrott, dans och fysisk aktivitet, och dess värde för de utbildnings- och sociala system inom vilka de lever och verkar. ICSSPE åtar sig att, på internationell bas, verka för fortsatt forskning inom området, samt spridning av ”god praktik” och framtagandet av ett argumentationsmaterial för främjande av idrottsundervisning. Vidare avser organisationen att utveckla internationella kvalitetskriterier för idrottsundervisning i skolan.

Keywords
idrottsundervisning, idrottsämnet, skolidrott
National Category
Sport and Fitness Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-327 (URN)
Available from: 2008-01-08 Created: 2008-01-08 Last updated: 2016-02-25Bibliographically approved
Seger, J. & Thorstensson, A. (2005). Effects of eccentric versus concentric training on thigh muscle strength and EMG.. International Journal of Sports Medicine, 26, 45-52
Open this publication in new window or tab >>Effects of eccentric versus concentric training on thigh muscle strength and EMG.
2005 (English)In: International Journal of Sports Medicine, ISSN 0172-4622, E-ISSN 1439-3964, Vol. 26, p. 45-52Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purpose of this study was to compare pure eccentric and concentric strength training regarding possible specific effects of muscle action type on neuromuscular parameters, such as a decreased inhibition during maximal voluntary eccentric actions. Two groups of young healthy adult men performed 10 weeks of either eccentric or concentric unilateral isokinetic knee extensor training at 90 degrees.s(-1), 4 sets of 10 maximal efforts, 3 days a week. Knee extensor torque and surface EMG from the quadriceps and hamstring muscle groups were collected and quantified in a window between 30 and 70 degrees knee angle (range of motion 90-5 degrees ) during maximal voluntary eccentric and concentric knee extensor actions at 30, 90, and 270 degrees.s(-1). Changes in strength of the trained legs revealed more signs of specificity related to velocity and contraction type after eccentric than concentric training. No major training effects were present in eccentric to concentric ratios of agonist EMG or in relative antagonist (hamstring) activation. Thus, for the trained leg, the muscle action type and speed specific changes in maximal voluntary eccentric strength could not be related to any effects on neural mechanisms, such as a selective increase in muscle activation during eccentric actions. Interestingly, with both types of training there were specific cross-education effects, that is, action type and velocity specific increases in strength occurred in the contralateral, untrained, leg, accompanied by a specific increase in eccentric to concentric EMG ratio after eccentric training.

National Category
Physiology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-402 (URN)
Available from: 2008-06-04 Created: 2008-06-04 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications