Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Oddsson, Kristjan
Publications (10 of 16) Show all publications
Andersson, E. & Oddsson, K. (2023). Skador, sjukdomslära samt akut omhändertagande (2 uppl.ed.). In: Idrottens träning: (pp. 231-259). Stockholm: SISU Förlag
Open this publication in new window or tab >>Skador, sjukdomslära samt akut omhändertagande
2023 (Swedish)In: Idrottens träning, Stockholm: SISU Förlag , 2023, 2 uppl., p. 231-259Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Ambitionen med detta kapitel är att på ett enkelt, sakligt och inspirerande sätt beskriva akuta sjukdoms- och skadetillstånd (inkl. missbruk) som kan förekomma i samband med fysisk aktivitet, och vilken eller vilka åtgärder som ska sättas in när olikan är framme.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: SISU Förlag, 2023 Edition: 2 uppl.
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-7570 (URN)9789177270942 (ISBN)
Available from: 2023-03-31 Created: 2023-03-31 Last updated: 2023-03-31
Oddsson, J., Oddsson, K., Weinback, A., Godhe, M. & Andersson, E. (2021). Comparison of leg muscle activity levels during different fitness tests in elderly individuals using surface electromyography. In: : . Paper presented at XXVIII CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF BIOMECHANICS (ISB), Digital Congress 25-29 July, 2021. , Article ID 5073486.
Open this publication in new window or tab >>Comparison of leg muscle activity levels during different fitness tests in elderly individuals using surface electromyography
Show others...
2021 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
National Category
Physiotherapy
Research subject
Medicine/Technology; Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-6921 (URN)
Conference
XXVIII CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF BIOMECHANICS (ISB), Digital Congress 25-29 July, 2021
Available from: 2022-01-18 Created: 2022-01-18 Last updated: 2022-01-20Bibliographically approved
Andersson, E., Oddsson, K. & von Rosen, P. (2018). Idrottsskador: Skadeförebyggande metoder, rehabilitering och akut omhändertagande. In: Specialidrott: Tränings- och tävlingslära (pp. 143-177). Stockholm: SISU idrottsböcker
Open this publication in new window or tab >>Idrottsskador: Skadeförebyggande metoder, rehabilitering och akut omhändertagande
2018 (Swedish)In: Specialidrott: Tränings- och tävlingslära, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2018, p. 143-177Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: SISU idrottsböcker, 2018
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-5450 (URN)978-91-7727-026-3 (ISBN)
Available from: 2018-10-18 Created: 2018-10-18 Last updated: 2018-10-18
Andersson, E. & Oddsson, K. (2018). Skador, sjukdomslära samt akut omhändertagande. In: Idrottens träning: (pp. 153-181). Stockholm: SISU idrottsböcker
Open this publication in new window or tab >>Skador, sjukdomslära samt akut omhändertagande
2018 (Swedish)In: Idrottens träning, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2018, p. 153-181Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Ambitionen med detta kapitel är att på ett enkelt, sakligt och inspirerande sätt beskriva akuta sjukdoms- och skadetillstånd (inkl. missbruk) som kan förekomma i samband med fysisk aktivitet, och vilken eller vilka åtgärder som ska sättas in när olyckan är framme. [...]

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: SISU idrottsböcker, 2018
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-5386 (URN)
Available from: 2018-08-23 Created: 2018-08-23 Last updated: 2018-08-23
Andersson, E. & Oddsson, K. (2015). Skador & sjukdomar: Akut omhändertagande inom idrotten. Stockholm: SISU Idrottsböcker
Open this publication in new window or tab >>Skador & sjukdomar: Akut omhändertagande inom idrotten
2015 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Olika skador i rörelseapparaten och hur man agerar vid akuta sjukdoms- eller olycksfall ingår. Den första delen innehåller bland annat en genomgång av skadetyper kroppsdel för kroppsdel, samt ett avsnitt om tejpning. I den andra delen har det gjorts ett urval av olika akuta sjukdoms- och skadetillstånd som kan förekomma i samband med fysisk aktivitet. På ett enkelt och sakligt sätt beskrivs skador och sjukdomar som av olika anledningar drabbar fysiskt aktiva personer och vilken/vilka åtgärder som ska sättas in när olyckan är framme. Du får veta vad du kan göra själv och vad som måste behandlas av läkare.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2015. p. 88
Keywords
Idrottsskador, sjukdomar, akutsjukvård
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-4222 (URN)978-91-87745-62-1 (ISBN)
Available from: 2015-11-24 Created: 2015-11-24 Last updated: 2016-08-10Bibliographically approved
Andersson, E. A., Rönquist, G., Oddsson, K., Ekblom, Ö. & Nilsson, J. (2013). Äldre blir starkare av Hälsoprojektet. Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, 22(1), 25-27
Open this publication in new window or tab >>Äldre blir starkare av Hälsoprojektet
Show others...
2013 (Swedish)In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 22, no 1, p. 25-27Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

En god kondition och styrka har samband med förbättrad hälsa, minskad förekomst av flera folksjukdomar samt ökad livslängd. Fysiologiska tester kan vara stimulerande för äldre att följa utvecklingen av sin fysiska kapacitet och för olika aktörer som vill göra hälsoutvärderingar.

National Category
Health Sciences
Research subject
Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-3004 (URN)
Available from: 2013-10-25 Created: 2013-10-25 Last updated: 2017-12-06
Danielsson, E., Oddsson, K., Nilsson, J., Fredriksson, M., Ovendal, A., Ekblom, Ö., . . . Andersson, E. (2012). Hälsoprojekt med ledarledd fysisk aktivitet för äldre. Paper presented at Folkhälsostämman 23-25 april 2012. Folkhälsoinstitutet.
Open this publication in new window or tab >>Hälsoprojekt med ledarledd fysisk aktivitet för äldre
Show others...
2012 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Bakgrund och syfte. Syftet med hälsoprojektet under 8-12 veckor för äldre är att ge ledarledd fysisk aktivitet 2 gånger/vecka samt att utvärdera upplevd hälsa, förändring av livsstilssvanor samt fysisk kapacitet. Hälsoprojektet är ett fortlöpande samarbete mellan Solna stad och Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och utförs under vårterminerna sedan ett flertal år.

Metod. Individerna anmäler sitt deltagande själva. Det kostnadsfria hälsoprojektet utförs inom undervisningen i Folkhälsa i regi av GIH-studenter under handledning av verksamhetschefen i Solna stad och lärare/läkare på GIH. Den ledarledda fysiska aktiviteten utgörs primärt av stavgång, motionsgymnastik, vattengymnastik samt styrketräning. Initialt och i slutet av perioden besvarar deltagarna en hälsoenkät angående upplevd hälsa och livsstilsvanor om fysisk aktivitet, kost, sömn, rökning och alkohol samt utför några olika fysiologiska tester i samband med ett hälsosamtal.

Resultat. Exempel på sammanställda resultat ges här för de 117 äldre som fullföljde hela projektet under en vårtermin (för kvinnorna var antalet samt medelvärden för ålder och BMI 99, 74år och 26 respektive för männen 18, 73år och 25). Efter avslutat projekt sågs för gruppen som helhet generellt en signifikant förbättrad upplevd fysisk och mental hälsa, kondition och styrka i buk-, ben- och armmuskulatur. För kvinnorna observerades även en ökad balansförmåga och uthållighet i ryggmusklerna. Enkätfrågorna angående fysiska aktivitetsvanor och stillasittande visade på, efter avslutat projekt, en förändring till en mer aktiv livsstil.

Slutsats/Diskussion. Således kan utvärderade 8-12 veckors hälsoprojekt med ledarledd fysisk aktivitet för äldre bidra till förbättrad upplevd hälsa, ökade fysiska aktivitetsvanor, minskat stillasittande och bättre fysiska kapaciteter såsom kondition, styrka och balans som är positivt korrelerade till ökad livslängd och minskad förekomst av en mängd olika folksjukdomar och skador. Fler projekt och studier behövs framöver med ytterligare uppföljningar, jämförelser och för att vidareutveckla olika fysiologiska tester och andra hälsoparametrar som kan ha positiva samband med ökad hälsa.

National Category
Medical and Health Sciences
Research subject
Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-2596 (URN)
Conference
Folkhälsostämman 23-25 april 2012. Folkhälsoinstitutet
Available from: 2013-01-02 Created: 2013-01-02 Last updated: 2022-11-15Bibliographically approved
Oddsson, K. (2011). Integrated Sports Massage Therapy. In: Integrated Sports Massage Therapy (pp. 181-205). Elsevier Ltd.
Open this publication in new window or tab >>Integrated Sports Massage Therapy
2011 (English)In: Integrated Sports Massage Therapy, Elsevier Ltd. , 2011, p. 181-205Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier Ltd., 2011
Keywords
Massage, sports injuries
National Category
Medical and Health Sciences
Research subject
Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-1895 (URN)978-0-443-10126-7 (ISBN)
Available from: 2011-10-13 Created: 2011-10-13 Last updated: 2011-10-13Bibliographically approved
Oddsson, K., Danielsson, E., Ekblom, Ö., Nilsson, J., Wahlgren, L. & Andersson, E. (2010). Development of physical tests and ratings scales of perceived health in a project with supervised physical activity for elderly.. Paper presented at 3rd International Congress Physical Activity and Public Health, Toronto, Canada.
Open this publication in new window or tab >>Development of physical tests and ratings scales of perceived health in a project with supervised physical activity for elderly.
Show others...
2010 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Background: Valid and reliable field tests for measuring physical fitness and different health parameters is an important matter for evaluating effects of exercise interventions.

Purpose: The aim was to study different test parameters such as aerobic capacity, strength, perceived health and life style habits, such as physical activity, in a physical activity intervention for elderly people.

Method: 117 old-age pensioners (99 women and 18 men). Their mean age (yrs) and BMI (kg/m2 ) was 74 and 26 for the women and 73 and 25 for the men, respectively. Different aerobic, strength and balance tests were measured. Guided physical activity (nordic walking, strength training, aqua gymnastics), were given 45-60 min, 2 times/week for 8-12 weeks. Perceived exertion ratings during the exercises were moderate and/or strong.

Results: Significant changes (p< 0,05) were seen between pre- and post tests regarding all physical tests except the balance test for men. Even the perceived physical and mental health significantly improved. The mean values for questions concerning self reported inactive/active life style, including sedentary time, were changed to a more active life style.

Conclusion: 8-12 weeks of guided physical activity can improve several physiological parameters which are positively correlated to decreased risk of numerous diseases. More research is needed to develop reliable and valid field tests for physical capacity and different health parameters.

National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-1715 (URN)
Conference
3rd International Congress Physical Activity and Public Health, Toronto, Canada
Available from: 2011-01-10 Created: 2011-01-10 Last updated: 2022-11-15Bibliographically approved
Taube, J., Kjellman, B., Jonsson, B., Wahlgren, L., Oddsson, K., Hultgren, S. & Andersson, E. (2010). Improved perceived health and scored depression with a physical activity project.. Paper presented at 3rd International Congress Physical Activity and Public Health, Toronto, Canada.
Open this publication in new window or tab >>Improved perceived health and scored depression with a physical activity project.
Show others...
2010 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Background: Physical activity programs have shown a positive effect on health but also on depression that increases worldwide.

Purpose: The purpose was to study perceived health and rated depression score with a physical activity project for persons with diagnosed depression or anxiety.

Methods: Eighty-four persons (56 women, 28 men) with depression or anxiety disorders, recruited from psychiatric out-patient clinic participated. Mean age and BMI were 46 (21-80) yrs and 26 (17-41) kg/m2, respectively. Guided physical activity was given, in groups of 10-15, 1 hour twice a week for 8-12 weeks.

Results: A significant improvement (p<0.05*) was seen regarding perceived physical health, several aspects of mental health and waking up thoroughly rested. Depression score significantly improved, both self-rated (PHQ-9, n=55) and by experts (MADRS, n=13), expect PHQ-9 for those with overweight.

Conclusions: The project showed that patients with depression and anxiety can improve, in addition to increased physical activity level, both their perceived physical and several aspects of mental health and also depression score by joining a physical activity program.

 

 

National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-1714 (URN)
Conference
3rd International Congress Physical Activity and Public Health, Toronto, Canada
Available from: 2011-01-10 Created: 2011-01-10 Last updated: 2022-11-15Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications