Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Svender, Jenny
Publications (8 of 8) Show all publications
Larsson, H. & Svender, J. (2015). Att utveckla idrott med ett genusperspektiv. In: Josef Fahlén och Staffan Karp (Ed.), Idéer för idrottsutveckling: (pp. 77-92). Stockholm: SISU idrottsböcker
Open this publication in new window or tab >>Att utveckla idrott med ett genusperspektiv
2015 (Swedish)In: Idéer för idrottsutveckling / [ed] Josef Fahlén och Staffan Karp, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2015, p. 77-92Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: SISU idrottsböcker, 2015
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Social Sciences/Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-4261 (URN)9789187745591 (ISBN)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2016-01-18Bibliographically approved
Svender, J. (2013). Stereotypa föreställningar om idrottsflickan. Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, 22(3), 34-38
Open this publication in new window or tab >>Stereotypa föreställningar om idrottsflickan
2013 (Swedish)In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 22, no 3, p. 34-38Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

I idrotten produceras föreställningar om flickor. De är på ett visst sätt, de är missgynnade och vill vissa saker. Med det synsättet förefaller det logiskt att flickor slutar i tonåren. Vi behöver utmana de idéer om flickor och pojkar som vi tar för givna, inte minst för att attrahera fler till idrotten.

National Category
Sociology
Research subject
Social Sciences/Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-3001 (URN)
Available from: 2013-10-25 Created: 2013-10-25 Last updated: 2017-12-06
Svender, J., Larsson, H. & Redelius, K. (2012). Promoting girls' participation in sport: discursive constructions of girls in a sports initiative. Sport, Education and Society, 17(4), 463-478
Open this publication in new window or tab >>Promoting girls' participation in sport: discursive constructions of girls in a sports initiative
2012 (English)In: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243, Vol. 17, no 4, p. 463-478Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

What does it mean to promote girls’ participation in sports and which girls are seen as needing support? In this article we focus a government-financed sports venture and scrutinize the frames governing what is possible to say about girls and their participation in sports. By analyzing project applications from local sport clubs we investigate how the category of girls is discursively constructed in projects designed to promote girls’ sports participation. The study employs the Foucauldian concepts of governmentality, power, biopower and normalization. The analyses show that teenage girls in particular are in focus and a number of ideas are presented about what becoming a teenage girl means. We consider the projects as part of governmentality. Framing girls as both ‘capable’ and ‘at risk’ is reasonable in liberal governing, where they become subjects of scrutiny, regulation and productivity.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2012
Keywords
Gender, girls, gender equality policy, Foucault, governmentality, power, normalisation
National Category
Social Sciences
Research subject
Social Sciences/Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-1979 (URN)10.1080/13573322.2011.608947 (DOI)
Available from: 2011-11-04 Created: 2011-11-04 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
Svender, J. (2012). Så gör(s) idrottande flickor: Iscensättningar av flickor inom barn- och ungdomsidrotten. (Doctoral dissertation). Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Så gör(s) idrottande flickor: Iscensättningar av flickor inom barn- och ungdomsidrotten
2012 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Discursive constructions of girls in a sports initiative : How sporting girls are represented and the working of power
Abstract [en]

The context of this thesis is a four-year sports initiative called the Handshake which was launched and funded by the Swedish government and specifically targets girls. The Special Sports Federations were assigned the task of distributing the money to the local sports clubs. The clubs could apply for funding in order to carry out local projects. In the study, project applications from eight different sports were collected; both female- and male-dominated, and gender equal sports. This thesis focuses on the dominant ways of talking about girls and girls’ sport as well as the processes that shape them. Inspired by feminist post-structural theory and Foucault, the aim of this study is to examine how a special initiative for girls’ sport frames girls and their sport. The aim is also to analyze possible conditions of discourse for constructions of gender in texts specifically focusing on girls’ sports participation. The central questions are: How are girls and girls’ sport represented? In what ways and with which form of power, technologies, and techniques are girls constructed and positioned? The analysis shows how the regulatory and disciplinary processes operate in the government initiative. The identification of a specific group of girls in the Handshake initiative is an important component in the exercise of power, not least because it will inevitably convey and produce “truths” about the girls’ group. The initiative produces a number of ideas about girls and their sport, which girls are in need of special projects (and which are not) and in what way. The constructions of girls are not neutral, but normative. The position the sports movement gives itself, namely, a good and significant social force, implies that the problem lies elsewhere. Girls, and not the sport, become bearers of problem characteristics, they are obliged to change and improve. The norms, structures, and processes that cause normalization remain unchanged.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, 2012. p. 175
Keywords
Youth sport, gender, discourse, power, governmentality, Foucault, Butler
National Category
Pedagogy
Research subject
Social Sciences/Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-2555 (URN)978-91-7447-601-9 (ISBN)
Public defence
2012-12-15, Lilla hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40, Stockholm, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Projects
Forskningslinjen Fritid
Available from: 2012-12-18 Created: 2012-12-18 Last updated: 2016-09-19Bibliographically approved
Svender, J. (2009). Idrottsrörelsens satsning på flickor: – en kontraproduktiv åtgärd?. Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, 18(1), 34-37
Open this publication in new window or tab >>Idrottsrörelsens satsning på flickor: – en kontraproduktiv åtgärd?
2009 (Swedish)In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 18, no 1, p. 34-37Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Idrottsrörelsen har de senaste decennierna genomfört olika satsningar i strävan efter att förbättra jämställdheten. Dessa insatser har nästan uteslutande haft flickor och kvinnor som målgrupp. Flickors och kvinnors idrottande lyfts alltså fram som särskilt viktigt att uppmärksamma och satsa på. I den här artikeln diskuteras tänkbara konsekvenser av denna form av jämställdhetssatsningar. Når de verkligen sitt syfte eller riskerar de istället att befästa den manliga normen?

Keywords
Idrott, genus, jämställdhetssatsningar
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-1523 (URN)
Available from: 2010-11-29 Created: 2010-11-29 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Svender, J. & Larsson, H. (2007). Satsa på flickors idrottande!?: En studie om föreställningar om flickor och flickors idrottande. Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, 16(3/4), 82-85
Open this publication in new window or tab >>Satsa på flickors idrottande!?: En studie om föreställningar om flickor och flickors idrottande
2007 (Swedish)In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 16, no 3/4, p. 82-85Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Att ”satsa på flickors idrottande” är ett specifikt mål i idrottsrörelsens stora barn- och ungdomssatsning Handslaget. Ingen annan enskild grupp är så tydligt utpekad som just flickor. Vad kan det egentligen tänkas innebära att satsa på flickors idrottande – och varför behöver man göra det? I den här artikeln diskuteras vilka flickor som är föremål för föreningars satsningar på flickors idrott, vilka föreställningar som finns om flickor och flickors idrottande och vad som menas med att satsa på flickor.

Keywords
Idrott, genus, jämställdhetssatsning, Handslaget
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-1522 (URN)
Available from: 2010-11-29 Created: 2010-11-29 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Svender, J. (2005). Att kilas in i idrotten. In: Karin Redelius & Håkan Larsson (Ed.), Leve idrottspedagogiken!: En vänbok tillägnad Lars-Magnus Engström (pp. 107-123). Stockholm: HLS Förlag
Open this publication in new window or tab >>Att kilas in i idrotten
2005 (Swedish)In: Leve idrottspedagogiken!: En vänbok tillägnad Lars-Magnus Engström / [ed] Karin Redelius & Håkan Larsson, Stockholm: HLS Förlag , 2005, p. 107-123Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: HLS Förlag, 2005
Keywords
Inkilning, nollning, idrott, Bourdieu
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-1271 (URN)
Available from: 2010-09-14 Created: 2010-09-14 Last updated: 2011-05-06Bibliographically approved
Svender, J. (2005). Inkilning inom idrottsrörelsen.: En kvalitativ studie. Stockholm: Riksidrottsförbundet
Open this publication in new window or tab >>Inkilning inom idrottsrörelsen.: En kvalitativ studie
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med studien är att belysa fenomenet inkilning, eller nollning inom idrottsrörelsen. Centrala frågeställningar är: vad kännetecknar en inkilning? Vilka former kan den anta? Vilka funktioner kan den tänkas fylla? Hur kan man förstå att inkilning förekommer inom idrottsrörelsen? Metoden är semistrukturerade intervjuer där 17 män och kvinnor från olika idrotter berättar om sina erfarenheter och sin syn på inkilningsföreteelsen. Studien har en sociokulturell ansats. Teoretikern Pierre Bourdieus begrepp utgör analysverktyg. Resultaten visar att inkilning kan ta sig olika former och uttryck. Dess karaktär och betydelse är mångfacetterad; parallellt med en välkomnande funktion och byggande av laganda finns risken för kränkning och utsatthet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2005
Series
FoU-rapport ; 2005:7
Keywords
Inkilning. Idrottsrörelsen.
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-368 (URN)91-975766-8-9 (ISBN)
Available from: 2008-04-28 Created: 2008-04-28 Last updated: 2011-05-06

Search in DiVA

Show all publications