Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (6 of 6) Show all publications
Hirschberg, A. L., Elings Knutsson, J., Helge, T., Godhe, M., Ekblom, M., Bermon, S. & Ekblom, B. (2019). Effects of moderately increased testosterone concentration on physical performance in young women: a double blind, randomised, placebo controlled study. British Journal of Sports Medicine
Open this publication in new window or tab >>Effects of moderately increased testosterone concentration on physical performance in young women: a double blind, randomised, placebo controlled study
Show others...
2019 (English)In: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Objective To investigate the effects of a moderate increase in serum testosterone on physical performance in young, physically active, healthy women.Methods A double blind, randomised, placebo controlled trial was conducted between May 2017 and June 2018 (ClinicalTrials.gov ID: NCT03210558). 48 healthy, physically active women aged 18–35 years were randomised to 10 weeks of treatment with 10 mg of testosterone cream daily or placebo (1:1). All participants completed the study. The primary outcome measure was aerobic performance measured by running time to exhaustion (TTE). Secondary outcomes were anaerobic performance (Wingate test) and muscle strength (squat jump (SJ), counter movement jump (CMJ) and knee extension peak torque). Hormone levels were analysed and body composition assessed by dual energy X-ray absorptiometry.Results Serum levels of testosterone increased from 0.9 (0.4) nmol/L to 4.3 (2.8) nmol/L in the testosterone supplemented group. TTE increased significantly by 21.17 s (8.5%) in the testosterone group compared with the placebo group (mean difference 15.5 s; P=0.045). Wingate average power, which increased by 15.2 W in the testosterone group compared with 3.2 W in the placebo group, was not significantly different between the groups (P=0.084). There were no significant changes in CMJ, SJ and knee extension. Mean change from baseline in total lean mass was 923 g for the testosterone group and 135 g for the placebo group (P=0.040). Mean change in lean mass in the lower limbs was 398 g and 91 g, respectively (P=0.041).Conclusion The study supports a causal effect of testosterone in the increase in aerobic running time as well as lean mass in young, physically active women.

Place, publisher, year, edition, pages
BMJ Publishing Group Ltd, 2019
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-5869 (URN)10.1136/bjsports-2018-100525 (DOI)31615775 (PubMedID)
Available from: 2019-10-17 Created: 2019-10-17 Last updated: 2019-10-29Bibliographically approved
Godhe, M., Helge, T., Forsberg, A., Karlsson, E. & Ekblom, B. (2019). Isokinetic muscle torque and endurance in limbs and trunk in children and adolescents: A longitudinal study. Clinical and Medical Investigations, 4(4)
Open this publication in new window or tab >>Isokinetic muscle torque and endurance in limbs and trunk in children and adolescents: A longitudinal study
Show others...
2019 (English)In: Clinical and Medical Investigations, ISSN 2398-5763, Vol. 4, no 4Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose: To measure isokinetic peak torque during elbow, knee and trunk extension and flexion and muscle endurance during elbow and knee extension.

Method: Muscle endurance and peak torque were measured using Cybex methodology in totally 115 boys and 48 girls from 8 to 15 years of age most of them for five years.

Results: Knee muscle endurance was mainly unchanged while elbow fatigue index was lightly reduced from 11 to 15 years in both sexes with no difference between sexes. From the youngest ages to adolescence peak absolute (N.m) and normalized (N.m/kg body mass) torque increases in all measures with highest increase in the trunk and lowest in elbow activities. During elbow activity boys are stronger than girls from age 11. For trunk and knee activity the sex differences start at age 14 years. Knee, elbow and trunk extension/flexion ratios as well as knee/elbow both extension and flexion ratios are mainly unchanged with increasing age with no differences between sexes.

Conclusion: Data indicate that elbow isokinetic strength and endurance profile is partly different from corresponding data during knee and trunk activity.

Place, publisher, year, edition, pages
OA text, 2019
Keywords
cybex, sex differences, elbow, knee, trunk flexion, extension
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-5968 (URN)10.15761/CMI.1000197 (DOI)
Available from: 2019-12-19 Created: 2019-12-19 Last updated: 2019-12-20Bibliographically approved
Godhe, M., Helge, T., Mattsson, C. M. & Ekblom, B. (2016). Att bära tungt - en fysiologisk analys: Kvinnor: Rapport 8..
Open this publication in new window or tab >>Att bära tungt - en fysiologisk analys: Kvinnor: Rapport 8.
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sjutton kvinnliga vältränade försökspersoner, åtta stycken med vana att bära tungt och nio stycken utan sådan vana, genomförde gång på löpband och mjukt underlag i hastigheterna 3 och 5 km/tim med bärvikter i ryggsäck på 20, 35 och 50 kg.Mjukt underlag i form av blå gymnastikmattor, indikerande gång i lätt terräng, ökade energiomsättningen under både hastigheterna mellan 10 och 15 %, jämfört med hårt underlag (löpband) med en grads lutning. Energiomsättningen ökade i genomsnitt lika mycket med ökad hastighet som med ökad bärvikt. Den individuella variationen vid en given bärvikt och hastighet är mycket stor. Beroende på bärvikt och hastighet kan energiomsättningen variera med 100 %. Dessa stora variationer i energiomsättning bör uppmärksammas vid beräkning av energitilldelning via kosten vid längre militära operationer.Energiomsättningen vid tyngsta belastningen – 50 kilo bärvikt och hastigheten 5 km/tim – belastade försökspersonerna på i genomsnitt 57 % av maximal syreupptagningsförmåga. I individuella fall var belastningen 72 % av maximal syreupptagningsförmåga. Dessa höga belastningar är oacceptabelt höga för transporter under längre tid och kan vara en orsak till belastningsskador.Förmågan att bära tungt sammanfaller med ökad kroppsvikt och benmuskelstyrka. Bärförmåga för mindre vikter, högst 35 kg, sammanfaller inte med någon av ovanstående faktorer. Således, för tyngre bärvikter vid förflyttningar bör selektion av soldater ske enligt de uppmätta parametrarna, medan vad gäller lättare vikter föreligger inte samma selektionskriterier.En slutsats från resultaten av denna undersökning är den ursprungliga uttagningen till tunga arbetsuppgifter inom försvaret bör genomföras med tunga arbetsbelastningar, motsvarande de i denna undersökning. I kommande rapport sammanfattas studierna på män och kvinnors bärförmåga, likheter och olikheter mellan könen, möjliga selektionskriterier samt rekommendationer med utgångspunkt från genomförda undersökningar och resultat från olika andra undersökningar.

Publisher
p. 30
Keywords
Energiutgift, tunga arbetsuppgifter, fysiskt stridsvärde, soldater
National Category
Occupational Health and Environmental Health Sport and Fitness Sciences
Research subject
Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-4593 (URN)
Projects
Militärmedicinsk forskning
Available from: 2016-09-28 Created: 2016-09-28 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Ekblom, B., Helge, T., Godhe, M., Pettersson, T. & Mattsson, M. C. (2016). Rekommendationer gällande bärvikter och förflyttningshastigheter under längre fältoperationer. Beräkningar av energiomsättning.
Open this publication in new window or tab >>Rekommendationer gällande bärvikter och förflyttningshastigheter under längre fältoperationer. Beräkningar av energiomsättning
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 7
Keywords
Bärförmåga, energiomsättning
National Category
Medical and Health Sciences
Research subject
Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-4649 (URN)
Projects
Försvarsmedicinsk forskningMilitärprojektet
Available from: 2016-11-24 Created: 2016-11-24 Last updated: 2018-04-26Bibliographically approved
Ekblom, B., Godhe, M., Helge, T., Pettersson, T. & Mattsson, C. M. (2016). Studier av stridsvärde vid långvarigt arbete - Sammanfattning och reflektioner: Rapport 9..
Open this publication in new window or tab >>Studier av stridsvärde vid långvarigt arbete - Sammanfattning och reflektioner: Rapport 9.
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den militärmedicinska forskningsgruppen vid Åstrandlaboratoriet, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm, har som forskningsuppgift med stöd från Försvarsmakten att studera och föreslå insatser för att upprätthålla stridsvärdet för trupp under långvarigt fysiskt arbete. Forskningen har hitintills resulterat i åtta rapporter, där fysisk arbetsförmåga studerats under olika förhållanden. Föreliggande rapport sammanfattar de huvudsakliga resultaten från dessa undersökningar men omfattar också en diskussion gällande skillnader och likheter mellan kvinnors jämfört med mäns adaptation till långvarigt och tungt arbete samt ett kort avsnitt om fortsatta undersökningar, byggda på tidigare resultat.

Publisher
p. 20
Keywords
Fysiskt stridsvärde, tungt arbete, ultrauthållighet, bära, energibalans
National Category
Occupational Health and Environmental Health Sport and Fitness Sciences
Research subject
Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-4594 (URN)
Projects
Militärmedicinsk forskning
Available from: 2016-09-28 Created: 2016-09-28 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Helge, T., Godhe, M., Mattsson, M. & Ekblom, B. (2015). Att bära tungt: en fysiologisk analys.
Open this publication in new window or tab >>Att bära tungt: en fysiologisk analys
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Nitton manliga vältränade försökspersoner, 9 st med vana att bära tungt och 10 st utan sådan vana, genomförde gång på mjukt underlag i hastigheterna 3 och 5 km/tim med bärvikter i ryggsäck på 20, 35 och 50 kg.

Energiomsättningen ökade i genomsnitt lika mycket med ökad hastighet som med ökad bärvikt. Mjukt underlag, indikerande gång i lätt terräng, ökade energiomsättningen under både hastigheterna med c:a 20 %, jämfört med hårtunderlag (löpband). Den individuella variationen vid en given bärvikt och hastighet är mycket stor. Beroende på bärvikt och hastighet kan energiomsättningen variera med 100%.  Dessa stora variationer i energiomsättning bör uppmärksammas vid beräkning av energitilldelning via kosten vid längre militära operationer.

Energiomsättningen vid tyngsta belastningen – 50 kilo bärvikt och hastigheten 5 km/tim – belastade försökspersonerna på i genomsnitt 44 % av maximal syreupptagningsförmåga. I individuella fall var belastningen 60%. Dessa höga belastningar är oacceptabelt höga för transporter under längre tid och kan vara en orsak till belastningsskador.

Förmågan att bära tungt sammanfaller med ökad kroppsstorlek – både längd och vikt – ålder, maximal syreupptagningsförmåga mätt i L/min men inte i ml/min och kg kroppsvikt, benmuskelstyrka men inte bålmuskelstyrka samt andelen muskelfibrer i lårmuskeln av typ 1. Flera men inte alla av dessa förmågor kan säkert till viss del tränas upp. Bärförmåga för mindre vikter, högst 35 kg, sammanfaller inte med några av ovanstående faktorer, bortsett från ålder. Således, för tyngre bärvikter vid förflyttningar bör selektion av soldater ske enligt de uppmätta parametrarna, medan vad gäller lättare vikter föreligger inte samma selektionkriterier.

En slutsats från resultaten av denna undersökning är den ursprungliga uttagningen till tunga arbetsuppgifter inom försvaret bör genomföras med tunga arbetsbelastningar, motsvarande de i denna undersökning. Avsikten i fortsättningen av denna undersökningsserie är att fastställa ny testmetodik och procedur för denna selektion samt genomföra tester på kvinnor.

Series
Rapport från Militärmedicinska forskningsgruppen ; 7
National Category
Physiology
Research subject
Medicine/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:gih:diva-4218 (URN)
Available from: 2015-11-19 Created: 2015-11-19 Last updated: 2018-03-09Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0613-4806

Search in DiVA

Show all publications