12 1 - 50 of 74
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Koutcherovsky, Deniz
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Milenkovic, Filip
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Känsla av sammanhang hos ungdomar i socioekonomiskt utsatta och välbärgade områden2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien var att undersöka och jämföra ungdomars känsla av sammanhang (KASAM) i relation till psykisk hälsa utifrån socioekonomisk härkomst, genus och årskurs. Studien genomfördes med kvantitativ ansats med stöd av den salutogenetiska teorin och KASAM begreppet som formades av Aaron Antonovsky. Mätmetoden som användes var KASAM-29.

  Metod

  KASAM mätmetoden är en beprövad och allmänt accepterad metod inom forskning för att undersöka känsla av sammanhang utifrån den salutogena teorin. Enkäten KASAM-29 består av 29 frågor. Enkätundersökning genomfördes i två högstadieskolor: en förortsskola respektive villastadsskola. Målgruppen var ungdomar i årskurs sju till nio. Det samlades in 260 enkäter från bägge skolor. Efter insamlingen och genomgång av data användes dataprogrammet SPPS för analysering.

  Resultat

  Resultaten i studien visade på en signifikant skillnad mellan elever i det socioekonomiskt utsatta området gentemot elever i välbärgade området i upplevd psykisk hälsa utifrån KASAM-29 enkäten. Dessutom visades en signifikant skillnad i kön där pojkarnas upplevda känsla av sammanhang var starkare än flickornas. Däremot förelåg det ingen skillnad mellan årskurserna.

  Slutsats

  Den upplevda känslan av sammanhang skiljer sig i olika socioekonomiska grupper där socioekonomisk utsatta områden visar generellt lägre KASAM resultat och välbärgade områden högre. I studien undersöks respondenterna enbart vid ett specifikt tillfälle. Det efterfrågas mer omfattande forskning med longitudinell studiedesign och undersökning med utgång från flera olika faktorer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Shamlou, Zinar
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Vad motiverar elitidrottare att kombinera högskolestudier med elitsatsning: Kvalitativ intervjustudie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar 

  Syftet med denna studie är att undersöka om vad som motiverar elitidrottare att kombinera sin elitsatsning med högskolestudier. Studiens frågeställningar är:

  -Vilka motivationsfaktorer är centrala hos elitidrottare med dubbla karriärer?

  -Vilka fördelar och utmaningar upplever elitidrottare det finns med att bedriva sin elitsatsning parallellt med högskolestudier?

  Metod 

  Studien har en kvalitativ design där semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. I studien deltog fyra studenter som kombinerade sin elitsatsning med högskolestudier, tre manliga och en kvinnlig. Alla var aktiva på den högsta nivån i sin respektive idrott. Studien utgår från Self Determination Theory som teoretisk utgångspunkt.

  Resultat

  Samtliga deltagare menade att en inre motivation är väsentlig, för att bedriva kombinationen elitsatsning och studier. De mest centrala motivationsfaktorerna var glädje, personlig utveckling, och gemenskap. Deltagarna uppfattade och upplevde kombinationen elitsatsning och studier som väldigt fysiskt, psykiskt och kognitivt stimulerande och utvecklande. Det fanns flera utmaningar så som schematiska svårigheter, tidsbrist och stress. Men i samband med att de fick mer erfarenhet och rutin så lärde sig idrottarna att hantera utmaningarna bättre.

  Slutsats

  Elitidrott och studier förhåller sig i en beroende relation till varandra. De såg den kognitiva stimulansen studierna medförde väldig utvecklande samtidigt som de såg sin elitsatsning som en resurs för att klara sina studier. Med tydlig struktur har de påverkat varandra positivt åt båda hållen vilket har tillfört ökad balans och meningsfullhet. Kombinationen fungerade bra men kunde periodvis vara väldig krävande. Fördelarna med kombinationen övervägde utmaningarna. Stödet från skolan fungerar bra men fler resurser kan förbättras för att underlätta kombinationen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Andermo, Susanne
  et al.
  Karolinska institutet, Sweden.
  Hellénius, Mai-Lis
  Karolinska institutet, Sweden.
  Lidin, Matthias
  Karolinska institutet, Sweden.
  Hedby, Ulrika
  Karolinska institutet, Sweden.
  Nordenfelt, Anja
  The Foundation A Healthy Generation, Sweden.
  Nyberg, Gisela
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. Karolinska institutet, Sweden.
  Effectiveness of a family intervention on health-related quality of life-a healthy generation, a controlled pilot trial.2020Inngår i: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 20, nr 1, artikkel-id 809Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Physical activity is associated with better health, but knowledge about health promoting interventions, including physical activity for families in disadvantaged areas and the impact on health-related quality of life (HRQOL) is sparse. The aim of this study was to assess HRQOL in children and their parents after participation in the programme "A Healthy Generation".

  METHODS: The programme is delivered in socioeconomically disadvantaged areas in Sweden and offers physical activity and a healthy meal or fruit twice a week from August to May to families with children in grade 2. Children (n = 67), aged 8-9 years, and their parents (n = 90) participated in this controlled study conducted in four schools, two control and two intervention schools. HRQOL of children and adults was assessed at baseline and follow-up after the intervention with the Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) 4.0 and the Gothenburg Quality of Life scale, respectively. Analyses of covariance (ANCOVAs), linear regression and Pearson's correlation were conducted.

  RESULTS: There were no significant differences between intervention and control in HRQOL among children or adults after the intervention. However, in a subgroup of children (n = 20) and adults (n = 29) with initial low HRQOL scores at baseline, there was a significant difference between the intervention group and control group after the intervention (children (total score): p = 0.02; adults (social domain) p = 0.04). Furthermore, within the intervention group, there was a significant relationship between level of participation in "A Healthy Generation" and the physical domain of HRQOL among girls (r = 0.44, p = 0.01), but not boys (r = - 0.07, p = 0.58).

  CONCLUSION: Participation in the programme "A Healthy Generation" did not show a significant intervention effect on HRQOL in general. However, the findings suggest that HRQOL may be increased for children and adults with low HRQOL in disadvantaged areas. This knowledge can contribute to the development of health promoting interventions in such areas, and to more equitable health.

  TRIAL REGISTRATION: ISRCTN ISRCTN11660938. Retrospectively registered 23 September 2019.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Nyberg, Gisela
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. Karolinska institutet, Sweden.
  Andermo, Susanne
  Karolinska institutet, Sweden.
  Nordenfelt, Anja
  The Foundation A Healthy Generation, Sweden.
  Lidin, Matthias
  Karolinska institutet, Sweden.
  Hellénius, Mai-Lis
  Karolinska institutet, Sweden.
  Effectiveness of a Family Intervention to Increase Physical Activity in Disadvantaged Areas-A Healthy Generation, a Controlled Pilot Study.2020Inngår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 17, nr 11, artikkel-id E3794Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There are large social inequalities in health. The purpose of this study was to evaluate the effects of a family intervention on physical activity (PA) and sedentary time (ST) in children and their parents. In this controlled pilot study, all 8-9-year-old children from four schools from a socioeconomically disadvantaged area in Sweden were invited and 67 children and 94 parents were included. The intervention was run by a foundation in co-operation with the municipality. The 9-month program included: (1) activity sessions, (2) healthy meals, (3) health information and (4) parental support groups. PA was primary outcome and ST was secondary outcome, measured by accelerometry. In total, 40 of the children (60%) and 45 of the adults (50%) had at least one day of valid accelerometer data at both baseline and follow-up. Significant intervention effects for the whole group were found in total PA (p = 0.048, mean difference (MD) intervention/control 150 counts per minute) and in vigorous PA (p = 0.02, MD 8 min/day) during the weekends. There were no differences between groups in the other PA variables or ST. This pilot study shows that it is possible to influence PA in families from a disadvantaged area through a family program.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Mattsson, Torun
  et al.
  Malmö Univ, Dept Sport Sci, Malmö, Sweden..
  Larsson, Håkan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  'There is no right or wrong way': exploring expressive dance assignments in physical education2020Inngår i: Physical Education and Sport Pedagogy, ISSN 1740-8989, E-ISSN 1742-5786Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Research has indicated that an aesthetic perspective on movement is lacking in physical education and that exploratory teaching assignments are rare. Purpose: The aim of the paper is to explore how PE teachers approach the issue of teaching expressive dance and which learning processes students are involved in while dancing. Participants, research design and data collection: Sixty-eight students from three different secondary school classes and four PE teachers at one municipal school in Sweden participated in a pedagogical intervention. A dance education unit built around Rudolf Laban's framework of movement was video recorded. Careful attention was paid to ethical considerations. Data analysis: Using Dewey's transactional perspective as a holistic starting point contributed to dissolve the dualism between individuals and the environment (Dewey and Bentley 1949/1991). The analysis was informed by practical epistemology analysis [Wickman, P.-O., and L. ostman. 2002. "Learning as a Discourse Change: a Sociocultural Mechanism." Science Education 86 (5): 601-623], where the terms gaps, relations and encounters were applied to distinguish various types of transactions. The concept of risk [Biesta, G. 2013. The Beautiful Risk of Education. Boulder: Paradigm Publishers] was utilised to explore how teachers' pedagogical methods interacted with the environment in the pedagogical intervention. Findings: Most transactions occurring during the dance unit were interpreted as narrow transactions, meaning that the students' actions followed responses to the teachers' initiation of a dance assignment. Expanded transactions occurred when the students were given the opportunity and responsibility to find their own solutions to dance assignments. This is interpreted as leading to an expanded purpose, which involves new ways of moving. Interrupted transactions, i.e. when actions were stopped and no encounters occurred, were observed in the form of students hesitating or avoiding participation. Teaching methods involving a certain degree of risk enable creative and non-predetermined movements. The use of unfamiliar music avoided a reproduction of stereotypical dance styles. Dimmed lighting in the sports hall and the opportunity to work in separate rooms helped the students negotiating environmental risks by attending to the organisation and aesthetics of the space. Conclusions: Expressive dance assignments can take teaching in PE in new and expanded directions. The teachers programmed gradually more risks into their lessons, which in line with Biesta's understanding (2013) enabled the students to explore new and unpredictable movements. The students developed new ways of expressing themselves and were able to focus on the meaning of the movements. Expressive dance assignments are well suited to an exploratory method of teaching and this interplay can challenge existing logics of competition and ranking in PE.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Kempe-Bergman, Matthis
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Larsson, Håkan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Redelius, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  The sceptic, the cynic, the women’s rights advocate and the constructionist: male leaders and coaches on gender equity in sport2020Inngår i: International Journal of Sport Policy and Politics, ISSN 1940-6940, E-ISSN 1940-6959Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research about sport and gender equity has taken various forms in different historical and scientific contexts but a general conclusion is that sport still is male-dominated terrain. Why is this, despite decades of gender equity work and initiatives? Here, answers were sought through interviews with 47 male power holders - leaders and coaches - in Swedish sport. Men from seven sports were interviewed. The aim was to, by means of a Foucauldian discourse analysis, explore how 'gender equity' was interpreted and valued: how do the leaders and coaches position themselves, and how are they positioned, in relation to gender equity? The findings show that four subject positions are articulated: the sceptic, the cynic, the women's rights advocate and the constructionist. The sceptic raises doubts about the reasonableness and fairness of gender equity, the cynic constructs gender equity as something unrealistic or impossible, the women's rights advocate articulates a semi-essential and quantitatively oriented support for gender equity, and the constructionist voice a norm-critical approach. We conclude that the constructionist probably is more aligned with the gender equity objectives of both Swedish and international sport organising bodies than the women's rights advocate, but that more distinct and detailed norm-critical approaches to gender equity are required ahead. A more successful implementation of gender equity initiatives is related to changed interpretations of and attitudes towards the fundamentals of gender equity work among those who are to realise it, but also to clarifications of what 'gender equity' means and why it is important.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Murawiak, Katarzyna
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Wijk, Mia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Motivationens betydelse för lyckad kostförändring vid viktnedgång: En kvalitativ intervjustudie över individuella förändringsprocesser2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Antalet överviktiga människor har ökat i Sverige och Folkhälsomyndigheten har bekräftat att vi idag har över 50 procent med övervikt eller fetma. Syftet med studien var att undersöka vad motivationen har varit för olika individer som lyckats med viktnedgång vid kostförändring och vilka hinder de haft på vägen, samt att ta reda på vilka emotionella faktorer som påverkat den processen. Även att se till deras bakgrund för att kunna jämföra vilka förändringar de fått efter viktnedgången.

  Metod

  Vi utförde en kvalitativ studie för att mer ingående kunna undersöka motivationen och metoder vid en lyckad kostförändring vid viktnedgång. Det utfördes fem semistrukturerade intervjuer med respondenter valda ur ett bekvämlighetsurval som bestod utav vuxna personer mellan 18-48 år som tidigare varit överviktiga och gjort en kost- och livsstilsförändring som bidragit till viktnedgång där de har nått sin idealvikt samt lyckats behålla vikten. Den teori vi använt oss av var den transteoretiska modellen som har kopplats till respondenternas processer.

  Resultat

  I studien framkom det både likheter och individuella skillnader mellan respondenterna. De olika processerna som framkom hade tydlig koppling till den transteoretiska modellen. En stor gemensam nämnare var att de alla hade varit överviktiga sedan barnsben och haft stor okunskap om deras tidigare kostvanor. Tröstätande har även varit en stor del i deras tidigare liv. Då de gått ner i vikt motiverades de främst av sin egen förmåga till att rasa i vikt samt att hitta sin egen metod som fungerar för just dem och att ha lärt känna sin egen kropp bättre.

  Slutsats

  Studien visade på olika individuella metoder där respondenterna haft framgång med att hålla motivationen vid kostförändring och viktnedgång. Processen de genomgått har bidragit till att de har förbättrat livskvalitén och hälsotillståndet markant.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Selin, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lerjefelt, Adina
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ungdomars självkänsla i relation till användningen av sociala medier2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka hur självkänsla är relaterat till användandet av sociala medier, samt om det föreligger några skillnader mellan pojkar och flickor gällande självkänsla, spenderad tid på och beteende i sociala medier. Frågorna som ska besvaras är:

  (I) Finns det ett samband mellan självkänsla och spenderad tid på sociala medier?

  (II) Finns det ett samband mellan självkänsla och aktiv användning av sociala medier?

  (III) Finns det en skillnad i självkänsla mellan aktiva och passiva användare av sociala medier?

  (IV) Finns det en skillnad mellan flickor och pojkar gällande självkänsla, spenderad tid på och beteende i sociala medier?

  Studien utgår från en kvantitativ ansats och materialet samlades in med hjälp av enkäter. Urvalet bestod av 140 stycken ungdomar (13–16 år) och valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Deltagarna fyllde i enkäten under lektionstid. Enkäten var en sammanställning av tre olika mätinstrument, RSES (Rosenberg Self-Esteem scale), Social Media Engagement Questionnaire (SMEQ) och Passive and Active Facebook Use Measure (PAUM). Enkätsvaren bearbetades slutligen statistiskt med korrelationsanalyser och t-tester.

  Resultatet visade på svaga negativa samband mellan självkänsla och de tre variablerna spenderad tid, aktiv social användning respektive aktiv icke-social användning. Resultatet visade inte på någon signifikant skillnad mellan passiva och aktiva användare. Pojkar rapporterade högre nivåer av självkänsla än flickor. Flickor rapporterade högre nivåer av passiv användning, aktiv social användning och aktiv icke-social användning än pojkar.

  En möjlig slutsats är att det finns en koppling mellan användningen av sociala medier och individens självkänsla. Resultatet i denna studie visade på att hög användning av sociala medier kan vara relaterat till en sämre självkänsla. Det verkar även finnas tendenser till skillnader mellan pojkar och flickor gällande både självkänsla och användningen av sociala medier. Det behövs ytterligare forskning på den yngre generationen för att ta reda på hur den unga individen kan använda sociala medier på ett sätt som främjar självkänslan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Ljungströmmer, Ellen
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Det tillåtande och begränsande i skuggan av könsnormer: En kvantitativ studie kring machokultur och pojkars attityder till studier2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka förekomsten av normer kring maskulinitet bland pojkar på högstadiet och om dessa normer har en relation till pojkars attityder till studier. Följande frågeställningar ämnas besvaras i studien:

  1. I vilken utsträckning upplever pojkar att det förekommer en machokultur i skolan?

  2. Finns det något samband mellan machokultur i skolan och pojkars studietimmar?

  Metod

  Denna uppsats bestod av en kvantitativ metod med enkäter som undersökningsform. En enkät delades ut till pojkar på̊ ett antal utvalda högstadieskolor inom Stockholmsområdet. Totalt 169 pojkar medverkade i studien och 147 enkäter var brukbara. Pojkar i årskurs åtta och nio rekryterades där individer födda år 2004–2005 deltog i studien. Enkäten omfattade två̊ olika delar, av vilken den ena inkluderade påståenden kring machokultur och den andra innehöll frågor kring deltagarnas demografi samt studietimmar. Microsoft Excel och statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) användes sedan för att analysera samt bearbeta samtlig framtagen data ur enkätundersökningen.

  Resultat

  Sammanställningen av den framtagna data från undersökningen visade att majoriteten, drygt 75%, av pojkarna lade ner 0–3 timmar per vecka på skolarbete utöver lektionstid. Studiens resultat visade även att en hög nivå av machokultur var vanligt förekommande inom skolan utifrån pojkarnas upplevelse, en siffra som motsvarar drygt 25%. Resultatet gav dessutom ett signifikant, positivt samband mellan pojkarnas upplevda förekomst av machokultur och deras studietimmar.

  Slutsats

  Resultaten tyder på att majoriteten av pojkarna lade ner få timmar per vecka på skolarbete utöver lektionstid samt att dessa pojkar även upplever en högre nivå av machokultur inom skolan i jämförelse med de pojkar som lade fler timmar på skolarbete.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Ring, Lisa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Rektorers syn på natur- och utemiljöer som en källa till välbefinnande för gymnasieelever2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka och analysera rektorers syn på gymnasieelevers möjlighet till att vistas i natur- och utemiljöer. Samt att använda naturen som en källa till välbefinnande under tiden i gymnasieskolan.

  Frågeställningar

  • Vad anser rektorer om att gymnasieskolan ska erbjuda utemiljöer till elever under skoldagen?
  • Vilka utemiljöer erbjuder skolan till sina gymnasieelever under deras tid där?
  • Hur uttalar sig rektorer om utemiljöers och naturens effekter på gymnasieelevers välbefinnande?

  Metod

  Den kvalitativa ansatsen som faller in under “ett hermeneutiskt vetenskapsideal” har tillämpats (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 104). Kvalitativa intervjuer har använts för att få svar på studiens frågeställningar och de är således studiens datainsamlingsmetod. Detta skedde genom semistrukturerade intervjuer med stöd av en intervjuguide. Urvalet för studien bestod av fyra rektorer från gymnasieskolor i Stockholms storstadsområde. Analys av resultatet har skett med utgångspunkt i ramfaktorteorin.

  Resultat

  Rektorerna kan inte uppge en exakt tid på hur mycket en gymnasieelev i en stockholmsskola ges möjlighet att vistas i natur- och utemiljöer. Dock kan slutsatsen dras att elever ges möjligheter mellan 10–75 min per dag. Denna tid är då främst på raster, eller tillfällen för förflyttning mellan lektioner. Årstider och väder har också stor påverkan då våren ses som den stora möjligheten till utevistelse. Möjlighet ges också via schemabrytande aktiviteter som friluftsdagar, temaveckor eller förlängd tid i idrott och hälsa. Ämnet som ger störst möjlighet och mest tid är idrott och hälsa, följt av biologi eller naturkunskap. Platsen som är den viktigaste utemiljön är skolgården. Andra platser som nämns är naturreservat, gräsytor och skogsdungar. Informationsspridningen om utemiljöers och naturens effekter sker via ämnena och kurserna.

  Slutsats

  Studiens viktigaste resultat är att ramfaktorn tid påverkar möjligheterna. Tiden som spenderas i uteoch naturmiljöer sker främst via skolgården.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Ek, Amanda
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet. Karolinska University Hospital, Sweden.
  Kallings, Lena
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet. Uppsala University, Sweden.
  Ekström, Mattias
  Danderyd Hospital, Sweden ; Karolinska Institutet, Sweden.
  Börjesson, Mats
  Sahlgrenska Academy & Sahlgrenska University Hospital/Ostra, Sweden ; University of Gothenburg, Sweden.
  Ekblom, Örjan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Subjective reports of physical activity levels and sedentary time prior to hospital admission can predict utilization of hospital care and all-cause mortality among patients with cardiovascular disease.2020Inngår i: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, artikkel-id 1474515120921986Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: In prevention, sedentary behaviour and physical activity have been associated with risk of cardiovascular disease and mortality. Less is known about associations with utilization of hospital care.

  AIM: To investigate whether physical activity level and sedentary behaviour prior to cardiac ward admission can predict utilization of hospital care and mortality among patients with cardiovascular disease.

  METHODS: Longitudinal observational study including 1148 patients admitted and treated in cardiac wards in two hospitals. Subjective reports of physical activity levels and sedentary time prior to admission were collected during inpatient care and categorized as low, medium or high. The associations between physical activity level and sedentary time with hospital stay, readmission and mortality were analysed using linear, logistic and Cox regressions.

  RESULTS: Median hospital stay was 2.1 days. One higher step in the physical activity level, or lower sedentary time, was related to an approximately 0.9 days shorter hospital stay. Sixty per cent of patients were readmitted to hospital. The risk of being readmitted was lower for individuals reporting high physical activity and low sedentary time (odds ratios ranging between 0.44 and 0.91). A total of 200 deaths occurred during the study. Mortality was lower among those with high and medium physical activity levels and low sedentary time (hazard ratios ranging between 0.36 and 0.90).

  CONCLUSION: Both physical activity level and sedentary time during the period preceding hospitalization for cardiac events were predictors of hospital utilization and mortality. This highlights the prognostic value of assessing patients' physical activity and sedentary behaviour.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Trång, Emmie
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Berggren, Madeleine
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur påverkas unga tjejers psykiska hälsa av Influensers och sociala medier?: En kvalitativ uppsats om det psykiska välmåendet hos unga tjejer,2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Forskningsrapporter som visas i tidningar och nyheter berättar att allt fler ungdomars psykiska hälsa blir sämre och sämre (Folkhälsomyndigheten, 2019). Avsikten med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan unga tjejers psykiska hälsa och användande av sociala medier. Det finns ett fåtal forskningsartiklar inom just detta område vilket gör det ännu mer aktuellt att ta reda på mer. Syftet med denna studie var att undersöka och uppmärksamma sambandet mellan unga tjejers psykiska hälsa kopplat till sociala medier, samt hur Influensers påverkar ungdomar och deras välmående. Med denna studie vill vi skapa en debatt kring hur bra det verkligen är för unga människor att använda sociala medier mycket och att ha en Influenser som förebild. 

  Frågeställningar

  • Hur påverkas unga tjejers psykiska hälsa av sociala medier?
  • Påverkas unga tjejers psykiska hälsa negativt av Influensers?

  Metod: Metoden som har använts är en kvalitativ metod i form av en enkätundersökning. Enkäten har funnits tillgänglig online för deltagarna och har besvarats anonymt. Målgruppen har varit deltagare som varit mellan 14 - 16 år gamla och identifierat sig som tjej. I enkäten fick deltagarna svara på deras relation till sociala medier och Influensers samt hur deras psykiska hälsa påverkas av det. 

  Resultat: I studien var det totalt 42 deltagare. De flesta (66,7%) skattade sin hälsa som god eller mycket god. Studien visar att 73,8% använder sociala medier 10 gånger eller mer per dag och 71,4% av deltagarna jämför sig med andra på sociala medier. Oftast jämför man sig med en kompis, men 26,2% uppger att de jämför sig med Influensers. 

  Korrelationsanalys visar inga samband mellan psykiska hälsa och användande av sociala medier. Det finns däremot signifikant samband mellan att använda sociala medier ofta, och att tycka att det är det viktigt hur man framstår (P<0.05), samt att värdet som person baseras på hur många likes man får (P<0.05). Resultatet visar också att många jämför sig med och blir påverkade av Influensers. 

  Slutsats: De flesta av deltagarna använder sociala medier 10 gånger eller mer per dag men skattade sin hälsa som god. Resultatet visar också att många jämför sig med och blir påverkade av Influensers, samt att det är viktigt för dem hur de framstår på sociala medier. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Frejd Östman, Vendela
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Engström, Melissa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  «Man ska alltid vara perfekt på att dansa, man ska alltid vara smalast och vältränad och man ska alltid se snyggast ut»: En kvalitativ och kvantitativ studie om danslärares upplevelse av perfektionistisk självpresentation och stress2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka danslärares självskattade upplevelse av perfektionistisk självpresentation och stress inom danstävlingsverksamheten i Sverige. Tre frågeställningar besvarades i studien: 1) Finns det ett samband mellan perfektionistisk självpresentation och stress och ålder hos danslärare? 2) Finns det skillnader i skattning av perfektionistisk självpresentation mellan män och kvinnor? 3) Hur upplever danslärare perfektionistisk självpresentation och stress?

  Metod: Studien genomfördes både med en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. En tvärsnittsstudie genomfördes och en tematisk analys utformades. Kvantitativa forskningsmetoden genomfördes i form av enkätundersökning för att identifiera nivåer av perfektionistisk självpresentation och stress. Kvalitativa forskningsmetoden genomfördes i form av personliga intervjuer för att besvara mer ingående hur danslärare med höga nivåer av perfektionistisk självpresentation och stress upplever sig själva.

  Resultat:

  Kvantitativt resultat: Signifikanta, positiva samband visas mellan PSP, NOI, NDI och upplevd stress. Signifikant negativt resultat identifierades mellan ålder och PSP. Inget signifikant samband mellan upplevd stress och ålder identifierades.

  Kvalitativt resultat: Resultatet presenteras i tre huvudteman som framkom under analysarbetet: Danslärares syn på yrkesrollen, Att vara perfektionistisk och Konsekvenser av hög perfektionism. Resultaten visade att alla danslärare upplevde sig själva som perfektionistiska men inte bara inom själva dansläraryrket utan också i privatlivet. Det visade sig även att deras perfektionistiska beteende i samband med stress ledde till utmattningssyndrom. Även om deras perfektionistiska självpresentation har visat sig leda till ohälsa så upplever de att deras beteende har varit hjälpsamt många gånger.

  Slutsats: Detta är den första studien som undersökt perfektionistisk självpresentation och stress hos danslärare genom en mixed-method studie. Utifrån respondenternas svar på enkätundersökningen men också genom våra intervjuer har vi förstått att perfektionistisk självpresentation och stress är sammankopplat

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Johansson, Ludwig
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Egegård, Andreas
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Total distans och högintensiva löpningar, en framgångsfaktor inom fotbollen?: En kvantitativ undersökning för dam VM 2015 och herr VM 20182020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka om det förekommer något samband mellan total distans, högintensiva löpningar och totalt inspelade poäng i damernas och herrarnas FIFA World Cup år 2015 respektive 2018. Vidare avser författarna att undersöka om damernas och herrarnas totala distans skiljer sig mellan respektive FIFA World Cup. Området är en viktig del av dagens fotboll och resultaten i studien är användbara för tränare, spelare och fotbollsverksamheter. Studiens frågeställningar är därför: Förekommer det något samband mellan poäng och total distans i damernas och herrarnas FIFA World Cup från 2015 respektive 2018? Förekommer det något samband mellan poäng och högintensiva löpningar i damernas och herrarnas FIFA World Cup från 2015 respektive 2018? Skiljer sig den totala distansen mellan damer och herrar under FIFA World Cup 2015 respektive 2018?

  Metod

  Studien genomfördes med en kvantitativ metod och en retrospektiv studiedesign. I studien analyserades 200st fotbollsmatcher, som motsvarar alla spelade matcher vid damernas och herrarnas FIFA World Cup 2015 respektive 2018. Data som analyserades var total distans, högintensiva löpningar och poäng. Datainsamlingen gjordes genom FIFAs officiellt publicerade rapporter gällande respektive FIFA World Cup.

  Resultat

  Resultaten visade en signifikant korrelation mellan total distans och poäng samt högintensiva löpningar och poäng för damernas FIFA World Cup. Inget samband upptäcktes med likadana analyser under herrarnas FIFA World Cup. Studien upptäckte en skillnad mellan damernas och herrarnas totala distans, där distansen var längre för damer jämfört med herrar (p= 0,003).

  Slutsats

  Studien påvisar skillnader mellan dam- och herrfotboll. Den fysiska förmågan verkar ha större betydelse för matchavgörande i damernas 2015 jämfört med herrarnas FIFA World Cup 2018. Resultaten som redovisas lämnar utrymme för argumentet att damfotbollen bör tillämpa träningsplaneringar som kopplas till spelares fysiska kapacitet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Redelius, Karin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Larsson, Håkan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Educational Challenges Facing Swedish Physical Education Teaching in the 2020s2020Inngår i: Movimento, ISSN 0104-754X, E-ISSN 1982-8918, Vol. 26, artikkel-id e26027Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Many countries around the world have experienced neoliberal turns which strongly affected educational systems. In Sweden, for example, the social democratic Welfare State has taken a radical neoliberal turn since the 1990s. A number of school reforms have been carried out and they are described as the most extensive in a hundred years of public schooling. These changes have also affected the subject of Physical Education and Health (PEH). Growing research interest is one of those changes, and PEH has become one of the most explored areas in Swedish physical culture. This article points to some of the new research, identifying and formulating possible educational challenges facing teachers as we move into the 2020s. Central questions are: What characterizes teaching in PEH? What do students learn in the subject? Is there effective evaluation in Swedish PEH?

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Hallgren, Mats
  et al.
  Karolinska institutet, Stockholm, Sweden.
  Nguyen, Thi-Thuy-Dung
  Karolinska institutet, Stockholm, Sweden.
  Owen, Neville
  Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia.
  Vancampfort, Davy
  Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium.
  Smith, Lee
  Anglia Ruskin University, Cambridge, UK.
  Dunstan, David W
  Australian Catholic University, Melbourne, Australia..
  Andersson, Gunnar
  HPI Health Profile Institute, Danderyd, Sweden.
  Wallin, Peter
  HPI Health Profile Institute, Danderyd, Sweden.
  Ekblom Bak, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Associations of interruptions to leisure-time sedentary behaviour with symptoms of depression and anxiety.2020Inngår i: Translational Psychiatry, ISSN 2158-3188, E-ISSN 2158-3188, Vol. 10, nr 1, artikkel-id 128Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Interruptions to time spent sitting can ameliorate detrimental metabolic-health consequences of high volumes of sedentary time, but their potential mental health benefits have not been examined. We used the Swedish Health Profile Assessment database, a general health assessment offered to all employees working for companies or organisations connected to occupational and health services. Cross-sectional analyses examined data from 40,550 employees (60% male, mean age = 42 years), collected in 2017-2019. Participants reported the proportion of time (almost always; 75% of the time; 50% of the time; 25% of the time; and almost never) usually spent in leisure-time sedentary behaviours; and, separately, the frequency (never; rarely; sometimes; often; and very often) of interruptions (every 30 min) to sedentary time. Logistic regression models assessed associations of sedentary time, and the frequency of interruptions to sedentary time, with depression/anxiety symptoms. Fully adjusted models included physical exercise. Compared to those in the lowest sedentary time category, those in the medium and high categories had 1.52 (95% confidence interval (CI) = 1.40-1.66) and 3.11 (95% CI = 2.82-3.42) higher odds of frequent depression/anxiety symptoms, respectively. Compared to those who never/rarely interrupted their sedentary time, those who reported interruptions sometimes, often and very often had 0.72 (95% CI = 0.65-0.80), 0.59 (95% CI = 0.53-0.65), and 0.53 (95% CI = 0.46-0.59) lower odds of depression/anxiety symptoms, respectively. In stratified analyses, more frequent interruptions to sedentary time were associated with lower odds of depression/anxiety symptoms, except among those in the lowest interruptions categories (never/25% of the time). More regularly interrupting sitting during leisure-time may reduce the odds of experiencing symptoms of depression and anxiety.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Kilger, Magnus
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Dad as a coach: Fatherhood and voluntary work in youth sports2020Inngår i: Education Sciences, ISSN 2227-7102, Vol. 10, nr 5, s. 1-15Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  One central issue in sports is the role of informal learning in organized child and youth sport in contrast to learning in the school context of physical education (PE). In Scandinavia, the model for organizing sports include an independent sports organization that organizes child and youth training on many levels, including the grassroots level and elite competitions organized within non-profit clubs and based on non-salaried voluntary work. In contrast to the public schooling context where physical education is led by educated and professional PE-teachers, organized child and youth club sports are based on parental engagement. Drawing on ten interviews with male coaches training their own children, this study examines how fathers are handling learning in the dual position as a father and a coach. This narrative analysis focuses on the theoretical concept of dilemmatic spaces in interviews and shows how shared cultural and societal storylines are used by the parental coaches in their personal stories. The results illustrate three dilemmatic spaces of learning that the participants must rhetorically handle. The first dilemma illuminates the dual position of both being a father, and at the same time acting as a coach. In the second dilemma, the fathers are seeking to balance between care of their child and increasing performance development. The third dilemma is balancing the training as child/parent quality time and the need for children to develop autonomy. The results show how the dual position of being a father and a coach can be both an asset in the relational building but also highly problematic and, in any case, involves a relational identity change. Learning in this dual position means that the fathers cannot act entirely as a coaches and disregard or override their parental position.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Kenttä, Göran
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi. University of Ottawa .
  Bentzen, Marte
  Norwegian School of Sport Sciences.
  Dieffenbach, Kristen
  West Virginia University .
  Olusoga, Peter
  Sheffield Hallam University.
  Challenges Experienced by Women High-Performance Coaches: Sustainability in the Profession2020Inngår i: International Sport Coaching Journal, ISSN 2328-918X, E-ISSN 2328-9198, Vol. 7, nr 2, s. 200-208Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  High-performance (HP) coaching is a demanding profession. The proportion of woman HP coaches is reported to be in the range of 8.4–20%. Mental health concerns in elite sports have recently gained attention, but mainly focusing on athletes. Beyond coach burnout, limited attention has been given to coaches' mental health. A recent coach burnout review included only one paper that focused exclusively on women. It has been argued that women HP coaches face greater challenges in a male-dominated coaching culture. The purpose of this study was to explore challenges experienced by women HP coaches and their perceived associations with sustainability and mental health. Thirty-seven female HP coaches participated by answering a semistructured, open-ended questionnaire. All responses were analyzed using inductive thematic analysis, which resulted in two general dimensions: challenges of working as women HP coaches and sustainability and well-being as women HP coaches. Overall, results indicate that challenges reported might be common not only for all HP coaches, but also highlight gender-specific elements. Consequently, coach retention and sustainability would benefit from more attention on well-being and mental health among HP coaches.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Cedervall, Ylva
  et al.
  Uppsala Univ, Uppsala, Sweden..
  Stenberg, Anna M.
  Falun Cent Hosp, Falun, Sweden..
  Åhman, Hanna B.
  Uppsala Univ, Uppsala, Sweden..
  Giedraitis, Vilmantas
  Uppsala Univ, Uppsala, Sweden..
  Tinmark, Fredrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC). Swedish Univ Agr Sci, Uppsala, Sweden..
  Berglund, Lars
  Uppsala Univ, Uppsala, Sweden..
  Halvorsen, Kjartan
  Uppsala Univ, Uppsala, Sweden.;Tecnol Monterrey, Monterrey, Mexico..
  Ingelsson, Martin
  Uppsala Univ, Uppsala, Sweden..
  Rosendahl, Erik
  Umeå Univ, Umeå, Sweden..
  Åberg, Anna Cristina
  Uppsala Univ, Uppsala, Sweden.; Dalarna Univ, Falun, Sweden..
  Timed Up-and-Go Dual-Task Testing in the Assessment of Cognitive Function: A Mixed Methods Observational Study for Development of the UDDGait Protocol2020Inngår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 17, nr 5, artikkel-id 1715Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  New methods to screen for and identify early-stage dementia disorders are highly sought after. The purpose of this pilot study is to develop a study protocol for a dual-task test aimed at aiding the early detection of dementia disorders. We used the Timed Up-and-Go (TUG) test, which is a mobility task involving starting in a sitting position, standing up, walking three meters to cross a line on the floor, turning around, walking back and sitting down again. We combined TUG with the verbal task of naming different animals. Pilot study participants were 43 individuals with and without established dementia diagnoses who attended a clinic for memory assessment. Video-recorded test performances were systematically analysed. Deviant test performances concerning the interplay between test administration and participants' responses to the assessment instructions were revealed and led to refinements being made to the final study protocol. Exploration of the dual-task test outcome measures in a sub-sample of 22 persons, ten with and twelve without dementia, indicated that step-length and number of named animals after the turning point of the dual-task test might constitute appropriate measures for examining this kind of sample. We concluded that the refined study protocol is feasible for testing individuals undergoing initial memory assessments and healthy controls. Follow-up studies with larger samples are being carried out and will bring new knowledge to this area of research. It may also provide an opportunity for further studies exploring possibilities for broad clinical implementation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Ekblom Bak, Elin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Stenling, Andreas
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Salier Eriksson, Jane
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö.
  Hemmingsson, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kallings, Lena
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Andersson, Gunnar
  HPI Health Profile Institute, Danderyd, Sweden.
  Wallin, Peter
  HPI Health Profile Institute, Danderyd, Sweden.
  Ekblom, Örjan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Ekblom, Björn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Lindwall, Magnus
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Latent profile analysis patterns of exercise, sitting and fitness in adults - Associations with metabolic risk factors, perceived health, and perceived symptoms.2020Inngår i: PLoS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 15, nr 4, artikkel-id e0232210Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIM: To identify and describe the characteristics of naturally occurring patterns of exercise, sitting in leisure time and at work and cardiorespiratory fitness, and the association of such profiles with metabolic risk factors, perceived health, and perceived symptoms.

  METHODS: 64,970 participants (42% women, 18-75 years) participating in an occupational health service screening in 2014-2018 were included. Exercise and sitting were self-reported. Cardiorespiratory fitness was estimated using a submaximal cycle test. Latent profile analysis was used to identify profiles. BMI and blood pressure were assessed through physical examination. Perceived back/neck pain, overall stress, global health, and sleeping problems were self-reported.

  RESULTS: Six profiles based on exercise, sitting in leisure time and at work and cardiorespiratory fitness were identified and labelled; Profile 1 "Inactive, low fit and average sitting in leisure, with less sitting at work"; Profile 2 "Inactive, low fit and sedentary"; Profile 3 "Active and average fit, with less sitting at work"; Profile 4 "Active, average fit and sedentary in leisure, with a sedentary work" (the most common profile, 35% of the population); Profile 5 "Active and fit, with a sedentary work"; Profile 6 "Active and fit, with less sitting at work". Some pairwise similarities were found between profiles (1 and 2, 3 and 4, 5 and 6), mainly based on similar levels of exercise, leisure time sitting and fitness, which translated into similar dose-response associations with the outcomes. In general, profile 1 and 2 demonstrated most adverse metabolic and perceived health, profile 4 had a more beneficial health than profile 3, as did profile 6 compared to profile 5.

  CONCLUSIONS: The present results implies a large variation in exercise, sitting, and fitness when studying naturally occurring patterns, and emphasize the possibility to target exercise, sitting time, and/or fitness in health enhancing promotion intervention and strategies.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Hemmingsson, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ekblom, Örjan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Kallings, Lena
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Andersson, Gunnar
  Health Profile Institute, Stockholm, Sweden.
  Wallin, Peter
  Health Profile Institute, Stockholm, Sweden.
  Söderling, Jonas
  Department of Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Blom, Victoria
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för idrottspsykologi.
  Ekblom, Björn
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet, Björn Ekbloms forskningsgrupp.
  Ekblom Bak, Elin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Prevalence and time trends of overweight, obesity and severe obesity in 447,925 Swedish adults, 1995–20172020Inngår i: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims: The purpose of this research was to describe the current prevalence and historic trends in overweight, obesity and severe obesity in Sweden. Methods: Data on BMI, age, gender, education and geographic region were obtained in n=447,925 Swedish adults through a nationwide screening test (1995?2017). To account for sampling variations, we quantified prevalence estimates and time trends using standardized values (direct method) to all 18?74-year-old Swedes, using nationwide databases. Rates of overweight (BMI ?25 kg/m2), obesity (BMI ?30 kg/m2) and severe obesity (BMI ?35 kg/m2) were calculated across gender, age, education and geographic categories. Years were grouped into two-year sampling periods (except the first period where we used three years) for increased power. We used multivariable logistic regression to quantify independent associations between age, gender, education and region with obesity development and current prevalence rates. Results: In 2016/17 the unstandardized prevalence of overweight, obesity and severe obesity were 55.1%, 16.6% and 4.2%, respectively. Factors associated with a higher obesity prevalence were male gender, older age, lower education and residing in a rural region (all P<0.001). Between 1995 and 2017 the prevalence of severe obesity increased by 153%, compared to obesity (+86%) and overweight (+23%). While there were similar increases in obesity across gender and age groups, people with low education (vs high) and rural areas (vs urban) had a higher prevalence increase (both P<0.001). Conclusions: Rates of overweight, obesity and severe obesity have increased markedly in Swedish adults since 1995. Priority groups for prevention efforts include individuals with low education and those living in rural areas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Grandin, Emelie
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Richert, Sara
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Samband mellan mellanstadieelevers aktivitetsnivå och arena för fysisk aktivitet: En tvärsnittsstudie om fysisk aktivitetsnivå hos mellanstadieelever2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan barns aktivitetsnivå på olika arenor och om de tillhör någon föreningsidrott samt undersöka om de känner till rekommendationerna för fysisk aktivitet.

  • Hur ser barns aktivitetsnivå ut på olika arenor?
  • Tillhör barnen någon idrottsförening?
  • Finns det något samband mellan aktivitetsnivå och deltagande i idrottsförening?
  • Känner mellanstadiebarn till rekommendationerna för fysisk aktivitet för barn och unga?

  Metod: Tvärsnittsstudien genomfördes på en skola. Transportsätt till och från skola respektive fritidsidrott, deltagande och mående under idrottslektioner, fysisk aktivitet på fritiden och deltagande i föreningsidrott mättes subjektivt med enkäter. Antalet deltagare var n=21 elever i årskurs fyra i åldrarna tio till elva år.

  Resultat: Det var en hög aktivitetsnivå hos eleverna under skoltid och gällande transport till och från skolan dominerade den högaktiva gruppen. Majoriteten deltog alltid på idrottslektionerna (n=19) och var aktiva under varje rast (n=13), där de vanligaste aktiviteterna var att springa och spela bollsporter. Gällande fritidsaktiviteter var det större andel hög- än medel- och låg-aktiva samt transporten till och från aktiviteten var mestadels medelaktiv. 17 elever sysslade med någon form av fritidsidrott, varav 16 av dessa var medlemmar i en idrottsförening. 14 deltagare kände till rekommendationerna för fysisk aktivitet för barn och unga.

  Inga resultat visade sig statistiskt signifikanta (p<0,05) när de analyserades i en icke-parametrisk korrelationsanalys. Däremot var det ett korrelationsvärde nära gränsen till signifikant mellan uppskattad hälsa och aktivitet på rasten (r=0,463; p=0,053). Majoriteten av deltagarna var fysiskt aktiva. Däremot gick det att urskilja några individer som var lågaktiva på rasterna och inte deltog i någon föreningsidrott, vilka kan riskera att inte uppnå de fysiska aktivitetsrekommendationerna.

  Slutsats: Eftersom all data var subjektiv och självrapporterad skapas viss osäkerhet då det kan inkludera över- eller underskattning av den faktiska fysiska aktiviteten. För att dra någon slutsats kring hur mellanstadieelevers fysiska aktivitetsmönster ser ut och sambandet mellan deltagande i idrottsförening och aktivitetsnivå krävs vidare forskning samt ett högre deltagarantal.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Kaya, Yilmaz
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Rasoul, Hoshang
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Är idrotten för alla?: En kvalitativ studie om muslimska flickors upplevelser i ämnet idrott och hälsa2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning

  Syftet med denna studie är att undersöka hur flickor med muslimsk kultur upplever idrott och hälsa undervisningen i den svenska skolan. Studien syftar till också att undersöka hur deras identitet kan påverkas av idrott och hälsa undervisningen.

  • Hur ser flickor som är muslimer på inkluderingen i skolämnet idrott och hälsa?
  • Hur upplever flickor som är muslimer ämnet idrott och hälsans påverkan på identitet?

  Metod Denna studie har en kvalitativ ansats och det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer. Empirin samlades in från åtta flickor med en muslimsk kultur som går i grundskolan mellan årskurs 7–9. Studiens teoretiska utgångspunkt är identitetsteorin (O`Dell, 2002).

  Resultat Eleverna i studien anger att deras föräldrar har stor påverkan på informanternas deltaganden. Detta har visat sig handla om aspekter som klädsel, fysisk kontakt och kunskaper om kultur. Vidare anger informanterna att lärarens kunskaper inom kulturen har en viktig roll för de muslimska flickornas inkludering i idrott och hälsoundervisningen. Resultatet visar även att informanternas identitet påverkades av omgivningen. Informanterna ansåg att identiteten stärktes tillsammans med andra som delade samma värderingar eftersom informanten kände sig inkluderad.

  Slutsats Eleverna anger att idrottsläraren exkluderar eleverna som har en muslimsk kultur detta för att idrottsläraren saknar kunskaper om den muslimska kulturen. Eleverna anger även att exkluderingen påverkar deras motivation till ämnet idrott och hälsa negativt. Kulturkrocken som sker mellan hemmets kultur och den kultur som finns i den svenska skolmiljön påverkar elevernas delaktighet till ämnet idrott och hälsa. Det innebär att muslimska flickornas motivation påverkas negativt av konflikten mellan skolan och föräldrarna.

  Fulltekst (pdf)
  Är idrotten för alla?: En kvalitativ studie om muslimska flickors upplevelser i ämnet idrott och hälsa
 • Brandt, Ylva
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Men vad ska jag göra för ett A?: Vad kan idrottslärare göra för att konkretisera kunskapskravet "goda rörelsekvaliteteter" i realisationsarenan?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Denna kvalitativa studies syfte är att undersöka hur de delar av kunskapskraven som innefattar rörelsekvaliteter och kroppslig förmåga konkretiseras. Studien svarar på huvudfrågan: Vad kan lärare göra för att konkretisera Lgy 11: s kunskapskrav om rörelse  i realiseringsarenan?

  Metod

  Datainsamlingen har främst varit kvalitativa, semistrukturerade intervjuer, men även observationer. 12 erfarna, behöriga idrottslärare har intervjuats och fem av dessa har också  observerats. Det transkriberade materialet analyserades enligt Ad hoc metoden och presenteras i enighet med studiens underfrågor samt de erfarenheter och reflektioner som utkristalliserades.

  Resultat

  De intervjuade lärarna förefaller finna det svårt att konkretisera både vad och hur  de gör för att belysa för eleven vad som ska läras och utvecklas för högre betyg. Dock används filmer som stöd och referenser till avstämningar. Tendensen finns att ett mer reflekterande arbetssätt kan underlätta för elevens förståelse för vad som bedöms; därmed också en konkretare bild av vad som kan förbättras för progression. Läroplanens utformning, förväntningar på ämnet samt elevers självbild och tidigare erfarenheter nämns som hindrande aspekter. De intervjuade lärarna föreföll dock säkrare i sin bedömning än vad tidigare forskning visat. Studiens lärare utgår mer från fakta än känsla. De kan identifiera rörelsekvaliteter, men ifrågasätter kvalitetsmarkörer.

  Intervjuerna har analyserats utifrån både PCK (Pedagogical Content Knowledge) och Läroplansteori som teoretiska ramverk. Slutsatsen är att lärare trots bedömningsstöd, kollegialt samarbete, god ämneskunskap och en undervisning anpassad efter Lgr 11 finner det svårt att konkretisera för enskild elev vad som kan göras för kravuppfyllning gällande rörelsekvalitet. Studien indikerar dock att en konkretiserad, mer objektiv bedömningssituation kan underlätta. Fler variabler än prestation och otydliga värdeord påverkar vad som kan göras för att öka elevers måluppfyllelse. Därmed kan det hävdas att diskrepansen mellan realiseringsarenan och transformeringsarenan kan hävdas vara för stor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Timoudas, Vasilios
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Dahir, Walid
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur fotbollstränare på elitnivå motiverar sina spelare: En kvalitativ studie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Studiens övergripande syfte är att undersöka om fotbollstränare för herrlag på elitnivå i Sverige försöker skapa en inre motivation hos sina spelare.

  Frågeställningar

  Hur får fotbollstränarna sina spelare att känna autonomi?

  Hur får fotbollstränarna sina spelar att ska känna sig kompetenta?

  Hur får fotbollstränarna sina spelare att känna tillhörighet?

  Metod

  Fem fotbollstränare på svensk elitnivå på herrsidan valdes ut då de ansågs inneha den erfarenhet och kompetens för att besvara studiens syfte. Dessa fem fotbollstränare intervjuades. Semistrukturerade intervjuer gjordes utifrån en intervjuguide. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och analyseras.

  Resultat

  Resultatet visade att tränarna fostrar en inre motivationskänsla hos sina spelare men att olika tränarfilosofier gör att de skapar autonomi, kompetens och tillhörighet på olika sätt. Autonomi uppnåddes genom att spelarna fick vara med och sätta individuella mål och bestämma över den individuella träningen. Tränarna utvärderade spelarnas kompetens genom videoanalyser och datastatistik från matcher, individuella samtal och genom feedback. Både individuell feedback och kollektiv feedback.  Genom att skapa en bra och trivsam miljö för spelarna och ett ärligt och rättvist ledarskap försöker tränarna få spelarna att känna en tillhörighet samt genom att resa tillsammans och göra aktiviteter utanför idrotten. 

  Slutsats

  Slutsatsen som drogs i denna studie var att tränarna försöker skapa en inre motivation men gör det på olika sätt. Ekonomiska resurser kan sätta vissa gränsen men den största faktorn till att de skapar inre motivation på olika sätt är att de har olika arbetssätt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Ekblom Bak, Elin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Åstrandlaboratoriet.
  Halldin, Mats
  Sophiahemmet Hospital, Sweden..
  Vikström, Max
  Karolinska Institutet, Sweden..
  Stenling, Andreas
  Umeå University, Sweden.
  Gigante, Bruna
  Karolinska Institutet, Sweden..
  de Faire, Ulf
  Umeå University, Sweden ; Karolinska Institutet, Sweden..
  Leander, Karin
  Karolinska Institutet, Sweden..
  Hellénius, Mai-Lis
  Karolinska Institutet, Sweden..
  Physical activity attenuates cardiovascular risk and mortality in men and women with and without the metabolic syndrome - a 20-year follow-up of a population-based cohort of 60-year-olds.2020Inngår i: European Journal of Preventive Cardiology, ISSN 2047-4873, E-ISSN 2047-4881, artikkel-id 2047487320916596Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims

  The purpose of this study was to analyse the association of leisure-time physical activity of different intensities at baseline, and cardiovascular disease incidence, cardiovascular disease mortality and all-cause mortality in a population-based sample of 60-year-old men and women with and without established metabolic syndrome, for more than 20 years of follow-up. A secondary aim was to study which cardiometabolic factors may mediate the association between physical activity and long-term outcomes.

  Methods

  A total of 3693 participants (53% women) underwent physical examination and laboratory tests, completed an extensive questionnaire at baseline 1997–1999 and were followed until their death or until 31 December 2017. First-time cardiovascular disease events and death from any cause were ascertained through regular examinations of national registers.

  Results

  Metabolic syndrome prevalence was 23.0%. In metabolic syndrome participants, light physical activity attenuated cardiovascular disease incidence (hazard ratio = 0.71; 95% confidence interval 0.50–1.00) compared to sedentary (reference) after multi-adjustment. Moderate/high physical activity was inversely associated with both cardiovascular disease and all-cause mortality, but became non-significant after multi-adjustment. Sedentary non-metabolic syndrome participants had lower cardiovascular disease incidence (0.47; 0.31–0.72) but not significantly different cardiovascular disease (0.61; 0.31–1.19) and all-cause mortality (0.92; 0.64–1.34) compared to sedentary metabolic syndrome participants. Both light and moderate/high physical activity were inversely associated with cardiovascular disease and all-cause mortality in non-metabolic syndrome participants (p<0.05). There were significant variations in several central cardiometabolic risk factors with physical activity level in non-metabolic syndrome participants. Fibrinogen mediated the protective effects of physical activity in non-metabolic syndrome participants.

  Conclusion

  Physical activity of different intensities attenuated cardiovascular risk and mortality in 60-year old men and women with metabolic syndrome during a 20-year follow-up.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Billger, Rebecca
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Har du hört talas om RED-S?: Enkätundersökning av kunskaper om Relative Energy Deficiency in Sport inom svensk truppgymnastik2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Studien syfte var att undersöka kunskapen om RED-S bland tränare inom svensk truppgymnastik och få en översikt om tränarna kände till Svenska Gymnastikförbundets eller Internationella Olympiska Kommitténs åtgärdsplan för identifiering, behandling och återgång till idrottande. Detta undersöktes med följande frågeställningar: 1) ”Hur mycket kunskap om RED-S har dagens tränare inom truppgymnastik?” 2) ”Skiljer tränares kunskaper åt beroende på kön, division och erfarenhet i år?” och 3) ”Har tränarnas förening en åtgärdsplan för RED-S?”.

  Metod

  En digital enkät baserad på liknande studier och IOC’s rekommendationer, skickades ut till både en sluten Facebookgrupp och via mail till föreningar på subelitnivå. Enkäten bestod av 28 frågor där de första åtta frågorna riktade sig mot tränarnas karaktärsdrag och de följande tjugo frågorna riktade sig mot kunskaper kring RED-S enligt IOC’s rekommendationer. All data analyserades i Google Excel och via SPSS. För att avgöra kunskapsnivån bland tränarna skapades ett poängsystem för frågorna om RED-S medan en icke parametriskt T-test genomfördes för att upptäcka eventuella kunskapsskillnader mellan gruppfördelningarna kön, division och erfarenhet.

  Resultat

  Inga tränare följde en åtgärdsplan för RED-S och ingen kände till Gymnastikförbundets eller IOC’s åtgärdsplan för RED-S. Det fanns inga kunskapsskillnader mellan gruppfördelningarna och utifrån resultaten är tränarnas kunskaper högre i frågor om återgång och behandling, men lägre i frågor om identifiering och grundläggande kunskaper. Av 35 deltagande var det endast 20% som tidigare hört talas om RED-S.

  Slutsats

  Denna studie upptäckte att det fanns kunskaper om RED-S men inte tillräckligt för att tränare skulle kunna hjälpa gymnaster som är utsatta eller löper risk för RED-S. Däremot var intresset att lära sig mer om ämnet högt bland deltagarna. På grund av bristande deltagande är studien inte representativ för svenska trupptränare på subelitnivå och kräver fler studier för att fastställa resultaten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Tenglin, Sofie
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ingmarsson, Tess
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Transpersoners upplevelser inom idrotten: Exkludering och inkludering2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning

  Syftet med studien är att undersöka transpersoners upplevelse av idrott, mer precistexkludering och inkludering. Uppsatsens frågeställning är: Hur upplever transpersonerexkludering och inkludering inom idrotten?

  Metod

  Studien utgår från en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Vi intervjuade tvåtranspersoner som varit eller är aktiva inom idrott. En fenomenologisk inspirerad metodansatshar använts i studien vars teoretiska utgångspunkter är genusteori och queerteori.

  Resultat

  Resultaten visar att transpersoner upplever både exkludering och inkludering inom idrottenoch att transpersoner står inför en komplex och jobbig utmaning för att få idrotta under sintransformering.

  Slutsats

  Idrotten behöver utveckla sin förståelse och kunskap inom ämnet för att skapa en merinkluderande idrott för transpersoner. Vidare forskning är nödvändigt för att nå ökad kunskapoch tydligare riktlinjer för en mer jämställd idrottsvärld.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Orsin, Joakim
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Lo, Johnny
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Sitter spelande ungdomar mer stilla än icke spelande?: En kvantitativ undersökning kring gymnasieelevers stillasittande, spelande och studievanor2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna undersökning är att se samband mellan spelande och stillasittande samt samband mellan spelande och tid nerlagt för studier hos gymnasieelever i Stockholms- området. Ett annat syfte att se om samband mellan spelande och stillasittande finns gällande killar som grupp och tjejer som grupp.

  Primär

  • Hur ser sambandet ut mellan spelande och stillasittande?

  Sekundära

  • Hur ser sambandet ut mellan spelande och studerande?
  • Hur ser sambanden ut gällande killar som enskild grupp?
  • Hur ser sambanden ut gällande tjejer som enskild grupp?
  •  

  Metod

  Undersökningen genomfördes med en enkätundersökning. Där vi undersökte vanor av stillasittande, spelande samt studerande hos 123 gymnasieelever i åldern 16-20 i Stockholmsområdet. På enkäten svarade de hur många timmar de utförde varje aktivitet per dag under en normal vecka. Sambandsanalyser med Spearman rho gjordes i SPSS. 

  Resultat

  121 enkätsvar räknades varav 63 tjejer och 58 killar.

  Enkätundersökningen hittade inget samband mellan spelande och stillasittande vilket var den primära frågeställningen. Det hittades ett negativt samband mellan spelande och studerande för bägge könen där rho-värdet var -0,181 vilket betyder att det är ett litet signifikant samband. Detta betyder att de som spenderar mer tid till att spela, spenderar mindre tid med studier.

  Inga samband inom de separata könen hittades.

  Slutsats

  Spelande ungdomar sitter inte mer stilla än icke-spelande ungdomar. Ett stillasittande beteende byts ut mot andra stillasittande beteenden. Spelande ungdomar studerar mindre än icke-spelande ungdomar i Stockholmsområdet. Inga samband i tjejer som grupp och killar som grupp utan bara i den totala populationen

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Martinsson, Matilda
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Koffeins påverkan på resultatet av ett 3000m-test: Orienteringselevers koffeinkonsumtion2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Studiens syfte var att undersöka hur prestation på 3000m, uppskattad ansträngningsnivå, medel- och maxpuls påverkades efter intag av 3mg koffein/kg. Studien undersökte även testpersonernas koffeinkonsumtion kopplat till träning och tävling.

  Metod: Tolv elever från orienteringsgymnasier sprang två 3000m-test med cirka en veckas mellanrum. Den ena gången sprang de med 3mg koffein/kg och den andra med placebo. Testpersonerna svarade på en enkät om sin koffeinkonsumtion till vardags och i träning- och tävlingssammanhang samt uppskattade sin ansträngning vid de båda tillfällena med Borgskalan. För att se om någon signifikant skillnad förekom inom gruppen gjordes ett t-test med Microsoft Excel (version 2016). Signifikansnivån sattes till P ≤ 0,05 och all data presenterades som medelvärden tillsammans med standardavvikelse (n=12).

  Resultat: Efter intag av koffein förbättrades den fysiska prestationen på 3000m signifikant (P=0,0052). Deltagarnas medelvärde förbättrades med 18,5 s. Den självskattade ansträngningen var statistiskt signifikant högre efter intag av koffein (P=0,012). Ingen statistiskt signifikant skillnad sågs på vare sig medel- eller maxpuls.Ingen av försökspersonerna använde systematiskt koffein i träning- och tävlingssammanhang för att förbättra den fysiska prestationen. En av deltagarna intog mer än 1000mg koffein under en vecka. Tre av deltagarna intog aldrig koffein, varken i träning- eller tävlingssammanhang eller i vardagen.

  Slutsats: Intag av 3mg koffein/kg ökar fysisk prestationsförmåga på 3000m hos orienteringsgymnasieelever. Deras självskattade ansträngningsnivå är högre efter intag av 3mg koffein/kg jämfört med placebo på ett 3000m-lopp. Resultatet kan ha påverkats av flera faktorer, framförallt yttre omständigheter, så som väder och dagsform.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Erdal, Sema
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Åkerlund, Jenny
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Bollspelens plats i kursplanen: En kvalitativ undersökning om hur lärare i idrott och hälsa kopplar bollspel till kursplanen2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim and research questions

  The purpose of this study is to investigate how teachers in physical education (PE) in grades 7-9 use ball games in education in relation to the curriculum. The study also aims to investigate teachers' description of how their assessment of students in connection with ball games relates to the knowledge requirements. Below we present our specific question formulation.

  • In what way do PE teachers work with ball games in relation the curriculum for grades 7-9?
  • How do PE teachers motivate the use of ball games in education connected to the curriculum?
  • How do PE teachers describe their assessment of students’ ability in relation to ball games as content and the curriculums’ knowledge requirements?

  Method

  The data collection was done through semi-structured interviews. Six legitimate PE teachers in grades 7-9 were interviewed. All the interviewed teachers worked in different suburbs to Stockholm. The selection was made through a structured selection with the help of the Facebook groups “Idrottslärare” and “Sveriges idrottslärare” but also through snowball selection. The theories that have been helpful in understanding and interpreting the results are curriculum theory and frame factor theory.

  Results

  All interviewed teachers work with ball games as a tool to develop students’ complex movements and cooperative ability. A couple of teachers said that ball games can also be applied to parts of the curriculum such as health, sports injuries and more. The PE teachers motivate ball games as a method for developing student’s complex movements. Most of the teachers describe that it is difficult to know where the boundary between different grades when it comes to assessment and that it is also difficult to justify why the students has received a specific grade.

  Conclusion

  The study shows that the curriculum in PE for grades 7-9 is perceived as relatively interpretable on the transformation and realisation arena. This gives teachers choices when it comes to the choice of teaching content and implementation. Based on the curriculum theory it is possible to ascertain that all interviewed teachers interpret ball games in the curriculum and think that ball games are an important part of teaching. The reason why the PE teachers think that ball games are considered to have a place in PE may be because they are influenced by society and sports culture. Based on the pedagogical framework system, the teachers must have a great knowledge about how the assessment should be realized in reality and to avoid different interpretations of the grading steps, teachers work and discuss together to make the assessment fair.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Eriksson, Natalie
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Vad är träningseffekten av ett femveckors styrketräningsprogram kontra ett agilityträningsprogram för unga fotbollsspelande pojkar?2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background Power, sprint and agility abilities are important capacities in modern soccer and are often decisive for the outcome of the game. Finding ways to develop these as effective as possible and improve game related performance is important to optimize further physical development.

  Aim The aim of the present study was to investigate the effect of a five-week strength (SG) versus an agility training program (AG) regarding power, sprinting and agility performance in youth postpubertal soccer players. The purpose with the study plan was to be able to implement the results in training programs among the tested population. 

  Methods 15 post-pubertal non-elite male soccer players participated in the study; average age 16.6 ± 0.6 years, weight 65.8 ± 5.8 kg and height 176.4 ± 5.7 cm. Participants were randomized in two groups and followed science based training programs for five weeks. Power development, sprint and agility performance were tested through a test battery of four tests: drop jump (DJ), countermovement jump (CMJ), sprint 20-m (S-20) and T-test. Reactive strength index (RSI) was calculated by dividing DJ height (cm) with contact time (s). The tests were conducted before and after the training programs to evaluate the efficiency of the training programs. 

  Results The results demonstrated no significant difference between the groups. No significant improvement was measured for DJ in any group. Though significant improvements in CMJ for both groups (p > 0.05). Significant improvements were also noted for sprint ability for AG (p < 0.01) while moderate and non-significant changes for SG (p = 0.05). Significant improvements were measured in agility for both groups (p > 0.01). Further, significant improvements in calculated RSI were noted for AG (p < 0.05) but not for SG (p < 0.05). 

  Conclusion The implementation of a five week strength training program induces a significant improvement in power development through CMJ and agility ability. The implementation of a five week agility training program induces a significant improvement on jumping, sprint and agility abilities. The practical implication is that since both training programs brought improvements, you as a coach can apply what best suits your group and resources. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Lundvall, Suzanne
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Värdefull om än överteoretiserande avhandling om vägen till fördjupat lärande: Recension av avhandlingen Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv av Heléne Bergentoft (Göteborgs universitet 2019)2020Inngår i: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, artikkel-id 9 aprilArtikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Duvstedt, Frida
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Samband mellan sömn, skärmanvändning och fysisk aktivitet: en kvantitativ tvärsnittsstudie på gymnasieelever i Huddinge2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet är att ta reda på om ett samband mellan hög skärmanvändning och dålig sömn i kombination med fysisk aktivitet kan ses hos gymnasieelever. Föreliggande studie undersöker hur skärmanvändningen, fysisk aktivitetsnivå och sömn ser ut hos studenterna. Om det finns någon korrelation mellan dessa och om någon skillnad mellan könen kan hittas.

  Metod

  Studien är av kvantitativ ansats gjord som en tvärsnittsstudie. En enkätundersökning utfördes på 99 respondenter. Urvalet för denna studie är baserat på kvinnor och män, ålder 18-21, på gymnasium i Huddinge.

  Resultat

  Många upplever att de har måttliga till stora problem med sömnen. Både vad det gäller att den inte gör eleverna utvilade samt att de angett måttliga problem både med att somna på kvällen och att vakna på natten. De flesta har överdriven skärmanvändning varpå en stor majoritet överskrider rekommendationerna. Även om många når rekommendationerna för fysisk aktivitet är det många av kvinnorna som inte gör det.

  Slutsats

  Resultatet i studien belyser att eleverna har hög fysisk aktivitetsnivå, cirka hälften når inte upp till rekommendationerna för sömn och majoriteten har överdriven användning av skärm på cirka 5-6 timmar/dag. Signifikanta korrelationer mellan dessa går dock inte att hitta för denna målgrupp.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Nyberg, Gisela
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Kjellenberg, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fröberg, Andreas
  University of Gothenburg, Sweden.
  Lindroos, Anna Karin
  Swedish Food Agency, Uppsala, Sweden; University of Gothenburg, Sweden.
  A national survey showed low levels of physical activity in a representative sample of Swedish adolescents.2020Inngår i: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIM: This study investigated objectively measured physical activity and sedentary time by sex, age and socioeconomic status in a large representative sample of Swedish adolescents.

  METHODS: In this cross-sectional national survey between 2016 and 2017, students aged 11-12, 14-15 and 17-18 years from 131 schools were invited to participate. Physical activity and sedentary time were measured objectively with accelerometers for seven consecutive days. Socioeconomic status (parental education) and country of birth were self-reported in a questionnaire. Weight and height were measured by trained staff.

  RESULTS: A total of 3477 adolescents participated in the study, and 2419 (73%) had at least 3 days of valid accelerometer data. The results showed that 43% of boys and 23% of girls reached the recommendation of 60 minutes of daily moderate-to-vigorous physical activity. Boys were more physically active than girls in all age groups. Girls with high socioeconomic status were more physically active than girls with low socioeconomic status (P < .001), and this difference was not found in boys.

  CONCLUSION: The majority of Swedish adolescents did not reach the physical activity recommendation, and boys were more active than girls. Effective strategies to increase physical activity, especially among girls with low socioeconomic status, are urgently needed.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Gounta Karabina, Lizette
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Sadik, Lano
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kroppsuppfattning i en normladdad miljö: En kvantitativ studie om kroppsuppfattning och diethistorik bland motionärer på gym2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Kroppsuppfattning är en central del av individens självuppfattning och har stått i fokus för en del forskningsarbete genom tiden. Denna studie fokuserar på målgruppen som inte har studerats i stor utsträckning, i en miljö där kroppsuppfattning är väldigt betydelsefull. Studien undersöker huruvida kroppsuppfattning hos motionärer på gymanläggningar korrelerar med diet- och vikthistorik och hur kroppsuppfattning relaterar till kön, träningsfrekvens samt ålder och utbildningsnivå.

  Metod: För att undersöka hur individer på gym upplever sin kroppsuppfattning har en kvantitativ forskningsmetod tillämpats på kvinnor (n= 38) och män (n= 42) via ett enkätformulär, beståendes av validerade enkäter. Deltagarna är medlemmar på Nordic Wellness i åldrarna 18 år och uppåt.

  Resultat: Resultatet visar att det finns väldigt lite könsskillnader mellan männen och kvinnorna gällande kroppsuppfattning i denna studie. Studien finner en svag korrelation mellan kroppsuppfattning och dietförsök samt viktfluktuation. Det finns dock inget samband mellan kroppsuppfattning, träningsfrekvens och ålder. Utbildningsnivån korrelerar svagt med kroppsuppfattning.

  Slutsats: Ämnet kroppsuppfattning har i många studier inriktat sig mer på kvinnor än på män och negativ kroppsuppfattning har visat sig uppstå oftare hos den kvinnliga populationen. Tillräckligt med evidensbaserad forskning saknas för sambandet mellan kroppsuppfattning och variablerna utbildningsnivå och träningsfrekvens. Ökad fysisk aktivitet är dock kopplad till bättre kroppsuppfattning och ökad tillfredsställelse. Slutsatsen som dras av denna studie är att populationen känner sig nästan lika nöjda med sina kroppar oavsett kön. En rikare diethistorik samt större viktfluktuation korrelerar med en sämre kroppsuppfattning och vice versa. Det finns inte tillräckligt med statistiskt stöd för att uttala sig om variablerna ålder, träningsfrekvens och utbildningsnivå. Vår spekulation är att fysisk aktivitet samt en hälsosam stabil vikt sannolikt kan agera som räddningsfaktorer för riskgrupper med sämre kroppsuppfattning som till exempel kvinnor. Flera longitudinella studier krävs för att upptäcka om ett riktigt orsakssamband finns mellan variablerna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Ivarsson, Andreas
  et al.
  Halmstad University, Sweden.
  Stenling, Andreas
  Umeå University, Sweden.
  Weman Josefsson, Karin
  Halmstad University, Sweden.
  Höglind, Sten
  University of Gothenburg, Sweden.
  Lindwall, Magnus
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. University of Gothenburg, Sweden.
  Associations between physical activity and core affects within and across days: a daily diary study.2020Inngår i: Psychology and Health, ISSN 0887-0446, E-ISSN 1476-8321, s. 1-16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: The objective of the present study was to investigate (a) if daily physical activity at the within-person level is related to four different core affects the same evening, (b) if core affects in the evening predict physical activity the following day, and (c) if physical activity predicts core affects the following day.

  Design: A total of 166 university students were asked to complete the affect and physical activity measures once a day (in the evening), for seven days. Bivariate unconditional latent curve model analyses with structured residuals were performed to investigate the relations within days and across days between the core affects and physical activity.

  Main outcome measures: Core affects and physical activity.

  Results: Physical activity had positive within-day associations with pleasant-activated and pleasant-deactivated core affects and a negative within-day association with unpleasant-deactivated affective responses. There were, however, no statistically significant relations between core affects and physical activity across days.

  Conclusion: These results highlight that the measurement interval might be an important factor that influences the association between core affects and physical activity behaviors.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Haglund, Lotta
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Evidence basing the study environment needs at a small specialist university by using design thinking methods2020Inngår i: Journal of EAHIL, ISSN 1841-0715, Vol. 16, nr 1, s. 4-11Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The article describes a case study, using design thinking methods, to evidence base the renovation of two buildings on the university campus. The project involves several stake holders and is looking at the general study environment, and not only the library space. In the discussion the author compares the processes from evidence based library and information practice, design thinking methods and a hybrid model, as well as outlines some learning points from the project.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Larsson, Magnus
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Pulsträning i skolan - och dess påverkan på kognition: en studie av pulstränings effekt på kognitiva förmågor i en grupp barn i 12-års åldern med ADHD symptom2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie är att undersöka om det är motiverat med 20 minuters pulsträning i 70 – 90 procent av maximal hjärtfrekvens tre gånger i veckan för en selektivt utvald grupp där en övervägande del antingen har ADHD diagnos eller uppvisar symptom på det, eller andra diagnoser som dyslexi och språkstörning.

  • Vad blir resultatet på ett Trail Making test A och B efter 20 minuters pulsträning tre gånger per vecka efter 11 veckor?
  • Vad blir resultatet på ett Digit Span Memory test efter 20 minuters pulsträning tre gånger per vecka efter 11 veckor?
  • Vad blir resultatet på ett Flanker test efter 20 minuters pulsträning tre gånger per vecka efter 11 veckor?
  • I vilken utsträckning klarar eleverna att hålla sig inom valt intensitetsintervall, 70-90 procent [BL1] av maximal hjärtfrekvens?

  Metod

  17 elever deltog i en 12 veckor (1 vecka uppehåll för lov) lång intervention av pulsträning i 70-90 procent av maxpuls under 20 minuter tre gånger i veckan. Tre tester som mäter olika kognitiva förmågor har utförts före och efter interventionen. Trail Making test A och B, Digit span memory test samt Flanker test.

  Resultat

  För Trail Making test B sågs en statistiskt signifikant skillnad i svarstid mellan tmtb_test (Mdn=99,9s) och tmtb_efter (Mdn=73,1s) p=0,002. För övriga tester sågs ingen signifikant effekt av pulsträningen.

  Slutsats

  Pulsträning har en effekt på Trail Making test B, som mäter exekutiva förmågan, mellan första och sista testet. Ingen inlärningseffekt kunde ses. För Digit span som mäter arbetsminne så kunde ingen effekt ses. På Flanker test som mäter selektiv uppmärksamhet kunde en tendens till skillnad ses. Av detta kan inte dras slutsatsen att pulsträning har en signifikant effekt men ej heller kan vi helt avfärda tanken. Eller så har denna studies design inte kunnat mäta det. Mer forskning kring området är nödvändigt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Lockner, Adam
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ladan, Martin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Dragkampen mellan klassrummet och fotbollsplanen: En kvalitativ studie av gymnasieelevers upplevelser och hantering av kombinationen elitidrott och studier2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever som studerar Nationell idrottsutbildning (NIU) upplever och hanterar kombinationen av studier och utövande av elitidrott. Detta genom att besvara frågeställningen, innehållandes två frågor: Hur upplever eleverna kombinationen av studier och elitidrott?; Vilka inre respektive yttre resurser har eller saknar eleverna för att hantera kombinationen av skola och elitidrott?

  Metod: Denna studie använder sig av en kvalitativ ansats med fenomenologisk inriktning som metod för tolkning av data. Som metod för insamling av data används semistrukturerade intervjuer. Ett strategiskt urval har gjorts genom att sex stycken elever, tre killar och tre tjejer, från två gymnasieskolor i Stockholms kranskommuner, har rekryterats genom personliga kontakter med deras tränare på gymnasieskolorna. De teoretiska utgångspunkterna för denna studie är Antonovskys Känsla av sammanhang (KASAM)-teori samt Lazarus transaktionsmodell.

  Resultat: Elever upplever att balansen mellan studier och elitidrott har ökat från gymnasiets årskurs 1 till årskurs 3. Elever upplever att idrotten påverkar studierna negativt, även om det klarar av att hantera situationen. Detta tar sig uttryck i form av att elever ruminerar, det vill säga, skjuter upp skolarbete eller väljer att hoppa av kurser till följd av att de upplever tidsbrist. Särskilt tidsaspekten, tillsammans med oförstående lärare, lyfts fram som en framträdande stressfaktor och en bristande resurs hos eleverna. Vänner och familj framträder däremot som motsvarande positiva resurser hos eleverna.

  Slutsats: Majoriteten av eleverna upplever att de klarar av att hantera kombinationen av studier och elitidrott. Eleverna upplever samtidigt att det finns stressfaktorer och efterfrågar mer resurser för att bättre kunna hantera kombinationen av studier och elitidrott. De uttrycker dock en positiv attityd, höga ambitioner, och känner i slutändan att de har tillräckliga resurser för att hantera situationen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Johnsson, Emma
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fysisk aktivitet under skoldagen: En intervjustudie om skolledares beskrivning av fysisk aktivitet i skolan2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar 

  Syftet med studien är att undersöka hur skolledare på högstadieskolor i Stockholms län talar om elevernas möjlighet till daglig fysisk aktivitet under skoltid. Syftet har konkretiserats i tre frågeställningar: Hur ser skolledarna på uppdraget i läroplanen om daglig fysiskt aktivitet? Hur beskriver skolledarna skolornas arbete med att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet? och hur ser skolledarna på fysisk aktivitet i förhållande till lärande?

  Metod

  Studien är av kvalitativ ansats och data har samlats in genom intervjuer med fem respondenter som arbetar som rektor eller biträdande rektor vid fem olika högstadieskolor. De teoretiska utgångspunkterna i studien är läroplans- och ramfaktorteorin.

  Resultat

  Majoriteten av skolledarna uppgav att de arbetar för att erbjuda sina elever daglig fysisk aktivitet under hela skoldagen och syftet är förbättrad inlärning och hälsa hos eleverna. Hur arbetet med fysisk aktivitet sker på skolorna skiljer sig åt och eleverna erbjuds daglig fysisk aktivitet genom schemalagda rörelsepass, frivilliga rörelsepass, rörelsepauser i undervisningen, förläggning av schema så att eleverna rör sig mellan lektionerna men också på raster och under idrottslektioner. Hos skolledarna finns det en tro på att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på elevernas lärande i form av att det påverkar deras beteende i skolan, inte att de blir bättre i ett specifikt ämne. 

  Slutsats

  Alla högstadieelever erbjuds möjlighet till daglig fysisk aktivitet i mer eller mindre utsträckning beroende på vilken skola de går på och hur skolan har valt att arbeta med uppdraget i läroplanen. Utifrån hur uppdraget är formulerat i läroplanen kan skolorna anpassa hur de ska erbjuda sina elever daglig fysisk aktivitet utifrån skolans förutsättningar. Mycket av den dagliga fysiska aktiviteten som erbjuds är frivillig, vilket gör att eleverna inte automatiskt blir fysiskt aktiva bara för att de får möjligheten.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Ingesson, Carolina
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Skattning av KASAM hos elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning: En kvantitativ studie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i skattning av Aaron Antonovskys KASAM - känsla av sammanhang, hos elitidrottare med funktionsnedsättning respektive utan funktionsnedsättning. Frågeställningarna var följande: ”Finns det en skillnad i skattning av KASAM hos elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning?”, ”Påverkas KASAM-skattningen av typen av funktionsnedsättning (synnedsättning eller rörelsehinder)?”, ”Kommer en skillnad i skattningen ses hos komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet mellan elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning”?

  Metod: Denna studie är en kvantitativ studie som genomfördes i form av en enkätundersökning. En grupp med 18 elitidrottande ungdomar med funktionsnedsättning (grupp 1) och en grupp med 18 elitidrottande ungdomar utan funktionsnedsättning (grupp 2) svarade på en enkät. Enkäten bestod av två delar; en bakgrundsdel utformades specifikt för projektet och en del som bestod av KASAM-enkäten. KASAM-enkäten bestod av 29 frågor där varje fråga skattas från 1 till 7. Frågorna berör olika delar av livet och besvaras med den siffra som passar bäst in på personens situation och känsla. Resultatet från enkäterna sammanställdes och analyserades i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

  Resultat: Resultaten visade ingen signifikant skillnad av det totala KASAM-värdet mellan grupperna personer med respektive utan funktionsnedsättning (p=0,826). Medianen av det totala KASAM-värdet var 150,5 poäng för gruppen med personer med funktionsnedsättning och 143,5 poäng för gruppen med personer utan en funktionsnedsättning. Det fanns heller ingen skillnad i skattning mellan personer med rörelsenedsättning och personer med synnedsättning (p=0,844). Medianen av det totala KASAM-värdet var 154 poäng för gruppen med synnedsättningar och 149 poäng för gruppen med rörelsenedsättningar. I det tre delkomponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet kunde en liten skillnad ses där gruppen med personer med funktionsnedsättning skattade högre jämfört med gruppen utan funktionsnedsättning, dock fanns inga signifikanta skillnader mellan skattning av meningsfullhet p=0,579, hanterbarhet p=0,912 och begriplighet p=0,692.

  Slutsats: Detta resultat kan anses positivt då hypotesen vara att skattningen skulle vara lägre i gruppen med funktionsnedsättning och speciellt inom delkomponenten hanterbarhet. Resultatet är inte statistiskt signifikant men kan ha en klinisk betydelse. Resultatsammanställningen identifierade personer i båda grupperna som hade låga KASAM poäng vilket gör att detta resultat bör belysas till båda gruppernas tränare och sportchefer så att dessa personer kan få det stöd de behöver.

  Eftersom urvalet i denna studie inte var så stort kan resultatet inte ses som allmängiltigt och bör därför tolkas med försiktighet. Studien berör ungdomar och unga vuxna elitidrottare och bör inte generaliserats till ungdomar och unga vuxna som inte bedriver någon typ av elitsatsning.

   

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Bråkenhielm, Elin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ingesson, Sabina
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Rörelse i grundskolan: En kvalitativ observationsstudie om två grundskolors hälsofrämjande arbete i Stockholms län2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Studiens syfte var att undersöka hur grundskolan inkluderar fysisk aktivitet under skoldagen samt jämföra hur det hälsofrämjande arbetet ser ut på en grundskola med anställd hälsopedagog jämfört med en grundskola utan anställd hälsopedagog. Tre frågeställningar formulerades; Hur inkluderas fysisk aktivitet under skoldagen för elever i årskurs 1 på de utvalda grundskolorna? Hur skiljer sig det hälsofrämjande arbetet på en skola med anställd hälsopedagog jämfört med en skola utan anställd hälsopedagog? Hur är hälsopedagogen inkopplad i det hälsofrämjande arbetet?

  Metod:

  Studiens material samlades in genom observationer, kvalitativa enkäter och semistrukturerade intervjuer. En klass i årskurs 1 observerades under två dagar för att undersöka hur den fysiska aktiviteten inkluderades under skoldagen. Utvald skolpersonal fick svara på en enkät angående skolans hälsoarbete för att undersöka hur skolornas arbeten skiljde sig åt. Två semistrukturerade intervjuer utfördes för att utforska hälsopedagogens roll i det hälsofrämjande arbetet.

  Resultat och diskussion:

  Båda grundskolorna hade rastaktiviteter och rörelsepauser inlagda under skoldagen. Skillnaden mellan skolorna var att det hälsofrämjande arbetet på skolan med hälsopedagog bedrevs av hälsopedagogen medan den på skolan utan hälsopedagog bedrevs av en engagerad lärare. Läraren fick inspiration och kunskap från ”spring i benen” projektet. Skolan utan hälsopedagog hade större ytor och fler förutsättningar till fysisk aktivitet på skolgården. Skolan med anställd hälsopedagog hade begränsade ytor till fysisk aktivitet på grund av ombyggnation. Utöver detta var rastaktiviteterna mer fysiskt utmanande på skolan utan hälsopedagog. Detta var troligen en konsekvens av den begränsade skolgårdsytan på skolan med hälsopedagog.

  Slutsats

  Slutsatsen som kan dras i denna studie var att det hälsofrämjande arbetet på skolorna var liknande på så sätt att båda skolorna inkludera praktiska moment i undervisningen, aktiva raster samt aktiva pauser under skoldagen. Dock låg ansvaret över den fysiska aktiviteten hos olika professioner på skolorna. Hälsopedagogen hade den kompetens som krävdes för att bedriva det hälsofrämjande arbetet på egen hand, medan klassläraren på skolan utan hälsopedagog fick inspiration och kunskap från “spring i benen” projektet för att bedriva det hälsofrämjande arbetet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Iderstål, Erica
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Skretting, Alida
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Kunskapen om och användningen av Basketsmart på RIG och NIU: En enkätundersökning2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Studien syftar till att undersöka kunskapen och medvetenheten om användningen av preventionsprogrammet Basketsmart på elever som studerar på basketgymnasium samt studera om, och eventuellt hur, Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) skiljer sig åt.  Hur är medvetenheten om Basketsmarts skadeprogram för elever på basketgymnasier?  Hur brukas Basketsmarts skadeprogram av elever på basketgymnasier?  Finns det några diskrepanser mellan RIG och NIU avseende kunskap och användande av Basketsmart?

  Metod

  För insamlandet av data användes en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Medverkade i studien gjorde RIG:s elever samt NIU:s elever. Innan enkäterna delades ut till eleverna genomfördes en pilotstudie på tio personer.

  Resultat

  Studien genomfördes på 51 deltagare och data som samlades in i denna studie visade på att majoriteten av eleverna i RIG och NIU är medvetna om vad Basketsmart är. Det kan konstateras att medvetenheten om, och användandet av, Basketsmart var något högre på NIU än på RIG. Den statistiska analysen visade på att det inte var någon signifikant skillnad mellan RIG och NIU.

  Slutsats

  Slutsatsen resulterade i att det inte var någon signifikant skillnad mellan inriktningarna RIG och NIU. Majoriteten av eleverna i de olika inriktningarna använder inte Basketsmart i undervisningen men har en god medvetenhet om Basketsmart.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Parkheden, Jennifer
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Garcia Hagman, Amanda
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Risk att ha stressrelaterad ohälsa i olika fysiska aktivitetsgrupper: En tvärsnittsstudie om fysisk aktivitet och stress2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte 

  Syftet med studien var att undersöka om risken att uppleva stressrelaterad ohälsa i form av psykosomatiska besvär som sömnproblem, huvudvärk, trötthet/hängig, håglöshet och nedstämdhet kan minska ju mer fysiskt aktiv man uppger sig vara.

  Metod

  Studien är en tvärsnittssstudie baserad på data från LIV 90, LIV 2000 och Vasaloppsstudien. Totalt handlade det om 3688 personers svar från enkäterna i de olika studierna. Vi valde att titta på frågorna gällande fysisk aktivitet, kön, ålder, rökvanor samt utbildningsnivå. Då ingen fråga direkt ställdes gällande stress valdes fem stressindikatorer ut, dvs fem psykosomatiska besvär som ofta förekommer till följd av upplevd stress. Dessa var sömnproblem, huvudvärk, nedstämd, håglöshet samt om man kände sig trött och hängig. Genom logistisk regression fick vi fram oddskvoterna för att ha respektive besvär i de olika aktivitetsgrupperna och vi kontrollerade i modell för modell för olika variabler (ålder, kön, rökning och utbildningsnivå).

  Resultat

  I resultatet av studien kan man se att risken att ha eller uppleva något av de psykosomatiska besvären var lägre i den högaktiva aktivitetsgruppen i jämförelse med den lågaktiva gruppen, även efter att vi kontrollerat för kön, ålder, rökning och utbildningsnivå. För både trötthet/hängig samt håglöshet fanns en signifikant lägre risk även i den måttligt aktiva gruppen jämfört med den lågaktiva gruppen, när vi kontrollerat för de övriga variablerna. 

  Slutsats

  Deltagarna som kategoriserats in i den högaktiva aktivitetsgruppen hade, i jämförelse med den lågaktiva gruppen, en signifikant lägre risk att ha något av de stressrelaterade besvär som vi valt att titta på. För majoriteten av besvären verkar det dock krävas att man är högaktiv för att man ska ha en signifikant lägre risk.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Johansson, Elin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hansson, Linnéa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Smärtan som påverkar alla aspekter av fem unga kvinnors liv: en kvalitativ intervjustudie om hälsa och erfarenheter hos kvinnor med endometrios2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor med endometrios hälsa och beteende påverkas av diagnosen samt vilka deras erfarenheter är från sjukvården. Två frågeställningar formulerades: Hur påverkas respondenternas hälsa och beteenden av sjukdomen? och Vilka upplevelser och erfarenheter har de från sjukvården?

  Metod. För att besvara frågeställningarna användes en kvalitativ intervjumetod i form av en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden bestod av öppna frågor för att författarna skulle få utförliga svar och djupare förståelse. Fem kvinnor med endometrios deltog som respondenter i enskilda intervjuer över telefon. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades.

  Resultat. Utvalda citat från intervjuerna användes som meningsbärande enheter för att sedan kondenseras, kodas och ge teman. Författarna delade upp teman i två kategorier som besvarar frågeställningarna. Frånvaro från arbete och skola, beteende, fysisk ohälsa, psykisk ohälsa var teman som valdes ut till frågeställning 1. Smärtan ansågs vara en central del till varför deras hälsa och beteenden påverkas. Sammanfattningsvis påverkas kvinnornas hälsa och beteende genom ökad frånvaro från arbete och skola, begränsad ansträngning och anpassning i vardagen, minskat socialt utbyte med vänner och psykisk ohälsa. Kunskap, normalisering av smärta, ej betrodd och tjat var teman som valdes ut för att besvara frågeställning 2. Det verkar som att vid mötet med en okunnig läkare normaliseras smärtan, hon blir inte betrodd för sina besvär och behöver tjata för att få behandling. Däremot vid mötet med en kunnig läkare blir hjälpen snabb och det uppskattas att bli bekräftad och betrodd.

  Slutsats. Slutsatsen är att endometrios verkar påverka kvinnan i alla aspekter av livet, i arbets-, vardags- och privatlivet. Detta är något som bör tas i åtanke inom sjukvården, bland arbetsgivare och i samhället generellt. Endometrios är en komplex sjukdom med många faktorer som påverkar kvinnors hälsa och beteende.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Ohm, Annie
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Myléus, Jonathan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur ser sambanden ut mellan VO₂max, stress och arbetsminne?: En kvantitativ tvärsnittsstudie på kontorsanställda.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Den stressrelaterade ohälsan har ökat de senaste åren ochr esulterar ofta i försämrade kognitiva förmågor. Det finns ett stort behov av att hitta metoder både för att minska den upplevda stressen men också att bibehålla de kognitiva förmågorna. Vårt huvudsakliga syfte med denna studie är att titta på om en individs syreupptagnings-förmåga påverkar hur starkt sambandet mellan den Upplevda stressorn och den kognitiva förmågan är och om det finns genusskillnader. Vi tittar också på om det finns signifikanta skillnader och samband mellan syreupptagningsförmåga, kognitiv förmåga och Upplevd stressor.

  Metod: Data till den här kvantitativa tvärsnittsstudien har inhämtats från ett större projekt,”Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner bland kontorsanställda”, som ärutformat som en tvärsnittsstudie och genomfördes vid GIH under 2016–2017. Till vår studie därvi tittar på Upplevd stressor genom enkätfråga, syreupptagningsförmåga i form av relativ VO₂max beräknad utifrån Ekblom-Bak test och Arbetsminne mätt genom testerna STROOP och Digit Span Backwards, har vi 325st deltagare med komplett data för dessa variabler och som dåingår i vår population. Av dessa är 218st kvinnor (67,1%) och 107st män (32,9%).

  Resultat: Det finns ett svagt men signifikant samband mellan VO₂ max och Arbetsminne(r=0,13, p=˂0,05), där högre VO₂ max medför en bättre prestation för Arbetsminne. Vår datavisar däremot inget signifikant samband mellan VO₂ max och Upplevd Stressor (r=0,13,p=˃0,05). Populationen delades in i kvintiler och sambandet mellan Arbetsminne och Upplevd stressor analyserades för vardera kvintil samt uppdelat på kön. För männen visade ingen kvintilpå ett signifikant samband. Däremot för kvinnorna visade kvintilen med högst VO₂ max på ettsignifikant samband (r=0,50, p=˂0,05), där högre Upplevd Stressor medförde sämre prestationför Arbetsminne.

  Slutsats: Vi ser att det finns ett samband mellan VO₂ max och Arbetsminne, där högre VO₂max samtidigt innebär en något bättre prestation på test för Arbetsminne. Kvinnor med högVO₂ max visar ett relativt starkt samband mellan Upplevd stressor och Arbetsminne, där högre skattning för Upplevd stressor samtidigt innebär en något sämre prestation på test för Arbetsminne. Kvinnor skattar högre för Upplevd stressor än vad männen gör, och samtliga som skattat högsta möjliga är kvinnor. Kvinnor med lägst VO₂ max, har lägre utbildningsgradjämfört med övriga i populationen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Vikman, Isac
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Törner, Filip
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Fysiskt aktiv genom rulltrappor: En kvantitativ interventionsstudie om beteendeförändring2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Denna interventionsstudie syftade i huvudsak till att undersöka effekten på motivation till fysisk aktivitet samt psykiskt välbefinnande vid en beteendeförändring hos fysiskt inaktiva individer. Detta då fysisk inaktivitet är ett problem i dagens samhälle. Studiens andra syfte var att undersöka om beteendeförändringen kunde visa på ökad mängd fysisk aktivitet hos deltagarna i form av mängd steg per vecka.

  Metod

  Studiens intervention varade under två veckor där deltagarna (n = 34) utförde en beteendeförändring av sitt fysiska aktivitetsmönster dagligen i rulltrappor. Detta innebar att börja gå i samtliga rulltrappor från att tidigare ha varit inaktiva i dem. Interventionen i rulltrapporna var den enda förändringen deltagarna ombads göra. Mätinstrumenten var tre enkäter som besvarades innan interventionen och tre identiska enkäter besvarades efter interventionen. Objektiv data genom stegräknare användes också för att undersöka förändring av fysisk aktivitetsnivå hos deltagarna.

  Resultat

  Studiens resultat visade att deltagarna ökat sin benägenhet till att utföra en beteendeförändring (p = ,006). Ökad motivationsnivå till fysisk aktivitet genom ökad självbestämmande (p < ,001) visade också på signifikant förbättring. Vi kunde även avläsa en signifikant förbättring på deltagarnas skattade psykiska hälsa efter interventionen (p < ,001). Skillnad i snittsteg per vecka hos deltagarna (n = 34) mellan före intervention och interventionens andra vecka visade på en ökning av 1919 steg, detta motsvarade en procentuell ökning på 30,7%. Detta är en signifikant förbättring (p < ,001).

  Slutsats

  Sammanfattningsvis kunde vi konkludera att en beteendeförändring hos inaktiva individer att börja gå i rulltrappor påvisade en positiv effekt på motivationsnivå till fysisk aktivitet samt på psykiskt välbefinnande. Den totala aktivitetsnivån ökade också hos studiens deltagare, mätt i form av antal steg. Det går inte att säga huruvida andra faktorer kan ha påverkat deltagarnas ökade stegmängd. Således går det ej att säkert fastställa interventionen som enskild orsak, dock stärker deltagarnas gemensamma ökade mängd fysiska aktivitet detta. Ytterligare stärks det i samband med studiens positiva effekt på motivation och psykiska välbefinnande, att interventionen varit orsak till förbättringen. 3

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Malm, Julia
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ökar ditt välbefinnande av fysisk aktivitet?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte & Frågeställning

  Syftet med denna studie är att ta reda på anledningen till varför personer tränar på gym kopplat till deras välbefinnande. - Finns det ett samband mellan välbefinnande och mängden fysisk aktivitet? - Skiljer sig välbefinnandet mellan män och kvinnor som är fysiskt aktiva? - Vad är anledning till att vara fysiskt aktiv kopplat till välbefinnande?

  Metod

  En kvantitativ tvärsnittsstudie har genomförts med inslag av kvalitativt utformade frågor. Enkäten som bestod av tretton frågor gällande fysisk aktivitet samt upplevt välbefinnande besvarades av individer aktiva på Friskis och Svettis Stockholm i åldrarna 18-72 år.

  Resultat

  57 individer deltog i studien och signifikanta samband kunde ses generellt för män och kvinnor för anledning till fysisk aktivitet kopplat till välbefinnande. Anledningen till varför individerna tränar, att det är roligt (p=0.003) och att det är socialt (p<0.001) visar positiva samband. Männen visade positiva signifikanta samband för anledning till fysisk aktivitet men negativa samband vid utebliven fysisk aktivitet. Kvinnorna visade enbart positiva signifikanta samband för att det är socialt (p=0.020). Det fanns ingen skillnad mellan män och kvinnor i det generella välbefinnandet kopplat till sinnesstämning, oroskänslor, sömn och koncentration bland de som deltog i studien. Typ av fysisk aktivitet, frekvens samt duration visade inga signifikanta samband.

  Slutsats

  Denna studie visade på positiva signifikanta samband mellan välbefinnande och anledning till varför man är fysiskt aktiv i alla ålderskategorier. Det fanns ingen skillnad i det generella välbefinnandet mellan män och kvinnor. Träningsfrekvens, träningsduration och träningsform visade inga signifikanta samband med välbefinnande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Langels, Benjamin
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Urgun, Shevin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Mirror Mirror On the Wall: Kroppsuppfattning och självkänsla hos vuxna med ett autismspektrumtillstånd: en tvärsnittsstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att undersöka självkänsla och kroppsbild hos vuxna med ett autismspektrumtillstånd. Den primära frågeställningen vi vill undersöka är i vilken utsträckning det finns i ett samband mellan kroppsbild och självförtroende. Tillsammans med detta samband vill vi även undersöka om fysisk aktivitet, ålder och kön kan uppträda som moderatorer. Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie som riktar sig mot vuxna (18–50 år gamla) med ett autismspektrumtillstånd (autism/aspergers/ASD). En onlineenkät tillämpades vid ett mättillfälle för att samla in svar som behandlar kroppsbild, självkänsla och fysisk aktivitetsnivå. För att inte begränsa den möjliga mängden observationer vi kan få så har vi gjort en originalversion på engelska, och sedan översatt till svenska med hjälp av back-translation. Enkäten pilottestades på 3 individer i vår målgrupp innan enkäten lanserades för att säkerställa att frågorna förstås på korrekt sätt, och mäter det de avser att mäta. Tillsammans med enkät-länken följer ett missivbrev. Enkäten har lagts ut på sociala medier i grupper som inkluderar vår målgrupp. Resultat: Av 93 deltagare så rapporterade 69 stycken (74%) en poäng under gränsen för vad som anses som “normal” självkänsla enligt Rosenberg Self-Esteem Scale. 24 deltagare (26%) hamnade i normalspannet eller över. Av samtliga deltagare som hade lågt självförtroende så svarade 64 deltagare (94%) att de ville förändra sitt utseende. 45 deltagare (65%) upplevde att andras åsikter om hur dem såg ut var viktiga, och 48 deltagare (70%) har känt sig dåligt behandlade på grund av sitt utseende, vilket var signifikant mer än i gruppen med normalt eller högt självförtroende. (p=0,0036). Variablerna för kroppsuppfattning påverkades kraftigt av Rosenberg. Sannolikheten att svara negativt på frågorna ökade med 8,4–12,4 gånger om deltagaren hade en Rosenberg poäng <15 (p=0,000–0,003). För varje dag i veckan som deltagarna utförde fysisk aktivitet så minskade sannolikheten för att deltagaren ville ändra sitt utseende med ca 25% (p=0,05). Slutsats: En stor andel av gruppen som vi har undersökt har uppvisat en svag självkänsla och då också en ökad risk för en negativ kroppsbild. Ett mycket starkt samband har etablerats mellan Rosenbergs skala för självkänsla, och frågor som behandlar kroppsbild. Vi kan med hög sannolikhet säga att förbättring av den ena faktorn påverkar den andra positivt. Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på kroppsbild, och då även för personer med autism eller aspergers/ASD. Metoder som inkluderar pulshöjande fysisk aktivitet rekommenderas som förebyggande åtgärd och allmän behandling för att förbättra kroppsbild, självförtroende, samt därigenom också allmän hälsa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext