1 - 34 of 34
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Fredriksson, Christel
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Effekter på aktivitetsnivå, fysisk kapacitet och skattad livskvalitet hos patienter med KOL efter deltagande i KOL-skola2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim: The aim of this study was to investigate if patients with chronic obstructive lung disease after seven weeks of pulmonary rehabilitation increased their activity in daily life and their physical activity level and relate this to increase in quality of life and physical capacity.

  The questions asked was if seven weeks of pulmonary rehabilitation could lead to an increase in physical activity level measured with accelerometer and if physical capacity and performance would increase measured with 6-minutes walking distance? Can this also lead to a change in ADL and quality of life measured with the Eq5d-questionaire and decrease the patient’s perceived inconvenience in COPD measured with CCQ?

  Method: The study is a quantitative prospective study. There were 25 participants in the study. Men and women in the ages 45-90 years, all diagnosed with COPD stage 1-4. All patients participated in a multidisciplinary rehabilitation during seven weeks including information about COPD and fitness- and strength training during 12 occasions. The participants were evaluated with accelerometer- a device that measures movement in three dimensions, 6-minutes walking distance, CCQ-chronic COPD questionnaire and Eq5d- health barometer (0-100mm). All evaluation was made before and after participating in pulmonary rehabilitation. Measurements with the accelerometers was made one week before the rehabilitation started and one week after it finished.

  Results: No significant improvements were found regarding physical activity level, step counts/day (N.S p=0.330), sedentary time (N.S p=0.055), periods of sedentary bouts (N.S p=0.875). Physical capacity and performance measured with 6-minutes walking distance showed a significant increase, on average 60 meters (p=0.0002). ADL and quality of life measured with Eq5d health barometer showed a significant improvement in average 56 mm before to 64 mm after participating in pulmonary rehabilitation (p=0.022) and the patients evaluated their perceived inconvenience 0.29 points less, from 2.32 to 2.03 points of a maximum score of 6.0 (p=0.046).

  Conclusions: After participating in pulmonary rehabilitation for 7 weeks the study could show a significant increase regarding walking distance and less perceived inconvenience from breathlessness at physical demanding activity. The patients increased their mental wellbeing but showed no significant increase regarding activity level or step counts/day, although a tendency that the patient were less sedentary could be seen.

 • Liljedahl, Johanna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Påverkan av klossplacering på cykelskorna avseende effektutveckling och kadens vid cykelsprinter2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim was to investigate whether cadence and power output is affected by the position of the cleats on the cycling shoes when cycling.

   

  Method

  Twelve well-trained men (33 ± 6.41 years old, length 176 ± 5.62 cm, weight 72 ± 7.84 kg, maximal power output 332.69 ± 54.38 W, maximal oxygen uptake 62.78 ± 6.45 ml∙kg-1∙min-1) participated in the study. Two maximal sprinttest on a test-bike (LC7, Monark Exercise AB, Sweden) that lasted for 20 seconds was performed, where an anterior and a posterior shoe cleat position was compared to each other. The order of the two tests was randomized. Cadence and power output was registered via the test-bike. The statistical analysis was done in SPSS and paired samples t-test was used.

   

  Results

  No significant difference was found when the clip was placed anteriorly or posteriorly on the cycling shoe, for neither cadence (p = 0.219) nor power output (p = 0.052), when comparing the anterior and posterior shoe cleat position. The difference for power output was however close to significant. Correlation was strong between cadence and power output for both the anterior and posterior position (r = 0.98 and 0.92 respectively).

   

  Conclusions

  The shoe cleat position has little or no effect regarding power output and freely chosen cadence, at a short duration maximal effort. However, there is a strong correlation between cadence and power output. Further studies should include a training period to confirm that the result is not dependent on the participants’ muscular and neurological adjustment to different positions on the bike.

 • Viol, Frida
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Bedömning i specialidrott: Hur går lärarna tillväga och vilka ramfaktorer påverkar?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur fotbollslärare i ämnet specialidrott arbetar med bedömning, samt vilka ramfaktorer som påverkar bedömningen.

  Frågeställningar:

  1. Hur arbetar lärare i specialidrott med bedömning?

  2. Vilka ramfaktorer påverkar lärarnas bedömning?

  3. Vilka svårigheter respektive möjligheter med bedömning i specialidrott upplever lärarna?

  Metod: Semi-strukturerade intervjuer via telefon genomfördes med fem lärare i specialidrott. Deltagarna var mellan 31-63 år och har arbetat med specialidrott i 1-25 år. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Analysen genomfördes sedan i fyra steg: hitta nyckelord, hitta teman, hitta underkategorier och hitta mönster.

  Resultat: Resultatet visar att lärarna utgår främst från kurskriterierna vid bedömning och sådana färdigheter såsom teknik och taktik. De svårigheter som lärarna nämner är att sätta rättvisa betyg, otydlighet från Fotbollsförbundet och Skolverket. Möjligheterna med bedömning som resultatet visar på är att sätta rättvisa betyg då läraren träffar eleverna ofta, läraren kan diskutera med kollegor som också ser eleverna samt att det är en viss frihet för lärarna i upplägget. De ramfaktorer som påverkade mest var tid i olika perspektiv och styrdokument men även eleverna i form av klasstorlek och nivå samt lokaler påverkade.

  Slutsats: Den slutsats som dras är att det finns ramfaktorer som påverkar lärarnas bedömning. Styrdokument var en ramfaktor som påverkade och som lärarna använde sig av i bedömningen, tid och elevsammansättning är två andra ramfaktorer. En svårighet var att det var mycket otydlighet från förbundet och Skolverket. Enligt lärarna behövs det mer stöd från både Skolverket och förbundet. För att underlätta för lärarna måste det blir mer tydligt från förbundet och Skolverket i hur lärarna ska bedöma.

 • Karlsson, Carl-Johan
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Norrby, Oscar
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Hjälpa varandra, rätt inställning och att göra sitt bästa: Vad upplever eleverna att de bedöms på i Idrott och Hälsa?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka vad elever i kommunala högstadieskolor uppfattar att de bedöms på i ämnet Idrott och Hälsa och orsaker till denna uppfattning. Vidare ska undersökas om utformningen av de lokala styrdokumenten (lokal arbetsplan och lokala betygskriterier) har påverkan på detta genom en jämförelse mellan skolorna.

  - Vilka tror eleverna är de viktigaste bedömningskriterierna i ämnet Idrott och Hälsa?

  - Har kön, nuvarande betyg och/eller lokala styrdokument tydlig inverkan på elevernas

  uppfattningar?

  Metod

  Vi kontaktade ett flertal skolor och undersökte möjligheterna att utföra vår studie på dessa. Vi fick okej från fyra av skolorna och på dessa genomförde vi en enkätundersökning som föregicks av ett deltagarbrev till eleverna. I brevet stod vad undersökningen gick ut på samt hur de skulle göra om de inte ville delta i undersökningen och även att allt är konfidentiellt. Utifrån enkäterna räknade vi i SPSS ut vilka faktorer som påverkade elevernas uppfattning samt eventuella confounders. Utöver detta gjorde vi även en förenklad innehållsanalys på skolornas lokala styrdokument.

  Resultat

  De två viktigaste bedömningskriterierna tror eleverna är främst en god social inställning och samarbetsvilja, och att ha en god fysik och att kunna prestera bra under lektioner såväl som på fritiden. Vår undersökning visar att elevernas kön inte påverkar uppfattningen om vad de tror sig bedömas på i Idrott och Hälsa. Det nuvarande betyget samt vilken skola de går på kunde uteslutas som en confounder genom en flerstegsuträkning i statistik programmet SPSS, kallad multipel regression.

  Slutsats

  Slutsatsen av studien blir att eleverna tror att de bedöms främst på deras inställning, att de klarar att hjälpa varandra, att de är snälla och trevliga och positiva i sin inställning. Det bedömningskriterium de tror kommer strax efter den sociala biten är att de utför fysisk träning och att de presterar bra i dessa moment. Vi kan inte se en direkt koppling till de olika arbetsplanerna i deras uppfattningar men vi ser en stor skillnad mellan elevernas inställning mellan de olika skolorna.

 • Pettersson, Michael
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Är det möjligt att göra som Idrotten vill?: En fallstudie om idrottsföreningars möjligheter att bedriva en barn- och ungdomsverksamhet som överensstämmer med idrottsrörelsens riktlinjer2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The purpose of the study was to examine associations' views on their ability to conduct their activities in accordance with the Swedish policy document for sport, Idrotten vill to include the UN Convention on the Rights of the Child. More specifically, the study has investigated the extent to which the associations allow children and young people to participate and what a participation for a child and youth includes, as well as what obstacles and opportunities the association's representatives identify for the implementation of the sports movement's guidelines.

  Method: The study has been conducted with a qualitative approach. Case studies were chosen as design and the central data consisted of eight interviews with union representatives at three different levels. The material has since been analyzed based on an actor and structure perspective and Lundquists (1987) "The simplified actor model" consisting of three factors (understanding, feasibility and will).

  Results: The association representatives claimed that all children and young people were allowed to participate in their association. Participation was limited in many cases, as there were circumstances, such as lack of space and leadership, which meant that the children and young people could not participate in the training and competition activities. The association representatives faced the majority of obstacles and opportunities to successfully implement the guidelines in the business. The identification of these was not unanimous. For example, some of the association's representatives felt that parents could be an asset, while others saw them as an obstacle. The explanation factors differed in terms of level and sport.

  Conclusions: The associations explained that in cases where the guidelines were not met, it was mainly because they could not control all conditions in society and then did not consider that they were given the opportunity to conduct an activity according to Idrotten vill. The association's other explanation model was that they did not have an interest in conducting their business in accordance with all the Guidelines in Idrotten vill, since Idrotten vill not be considered to be in agreement with their business or their members' will.

 • Regnander, Filip
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Ungdomseliten - På väg mot toppen: Om motivation, ambition & betyg2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte

  Syfte är att undersöka hur den svenska ungdoms -och junior eliten inom svensk friidrott presterar i skolan. Frågeställningar undersökningen utgår ifrån är:

  - Skiljer sig ambitionsnivån och motivationen åt mellan elitfriidrottare och icke-elitfridrottare när det gäller utövandet av den egna idrotten?

  - Skiljer sig ambitionsnivån och motivationen åt mellan elitfriidrottare och icke-elitfridrottare när det gäller skolarbetet?

  - Skiljer sig betygsnivån åt mellan elitfriidrottare och icke-elitfridrottare avseende skolans kärnämnen?

  Metod

  Föreliggande studie är en kvantitativ studie. Datainsamlingen har skett i form av enkäter. Undersökningen involverar pojkar och flickor 16 - 19 år som är aktiva inom friidrott. Urvalet är slumpmässigt hämtat från svenska friidrottsförbundets årsbästalistor för 2016. I studien deltog totalt 67 stycken personer. All data har hämtats ifrån svenska friidrottsförbundets årsbästa listor som avser tävlingssäsongen 2016.

  Resultat

  Motivation och ambitions nivån skiljer sig åt mellan elitfriidrottare och icke-elitfriidrottare, de elitaktiva erhåller en högre grad av motivation och ambition gällande utövandet av den egna idrotten i föreliggande studien. Elitaktiva friidrottare hade en högre grad av motivation och ambition än icke-elitaktiva friidrottare, resultatet är signifikant.

  Slutsats

  Det man kunde utläsa av studiens resultat är att elitaktiva presterar bättre i skolan än de som inte är på elitnivå. Detta kan förklaras med bland annat Jonsons modell som pekar på att dessa elever har ett bra självförtroende och vill leverera på en hög nivå inom skolan och sina studier. (Jonsson 1985, s. 22-23). Man ska ta i beaktning att alla resultaten i föreliggande studie inte är signifikant. Detta kan bero på att svarsfrekvensen är alldeles för liten i förhållande till populationen.

 • Kaldo, Viktor
  et al.
  Huddinge Hospital, Stockholm, Sweden..
  Lundin, Andreas
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Hallgren, Mats
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Kraepelien, Martin
  Huddinge Hospital, Stockholm, Sweden..
  Strid, Catharina
  Lund University, Lund, Sweden.
  Ekblom, Örjan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
  Lavebratt, Catharina
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Lindefors, Nils
  Huddinge Hospital, Stockholm, Sweden..
  Öjehagen, Agneta
  Lund University, Lund, Sweden.
  Forsell, Yvonne
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Effects of internet-based cognitive behavioural therapy and physical exercise on sick leave and employment in primary care patients with depression: two subgroup analyses.2017In: Occupational and Environmental Medicine, ISSN 1351-0711, E-ISSN 1470-7926, oemed-2017-104326Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: Depression can negatively impact work capacity, but treatment effects on sick leave and employment are unclear. This study evaluates if internet-based cognitive behavioural therapy (ICBT) or physical exercise (PE), with already reported positive effects on clinical outcome and short-term work ability, has better effects on employment, sick leave and long-term work ability compared with treatment as usual (TAU) for depressed primary care patients (German clinical trials: DRKS00008745).

  METHODS: After randomisation and exclusion of patients not relevant for work-related analysis, patients were divided into two subgroups: initially unemployed (total n=118) evaluated on employment, and employed (total n=703) evaluated on long-term sick leave. Secondary outcomes were self-rated work ability and average number of sick days per month evaluated for both subgroups. Assessments (self-reports) were made at baseline and follow-up at 3 and 12 months.

  RESULTS: For the initially unemployed subgroup, 52.6% were employed after 1 year (response rate 82%). Both PE (risk ratio (RR)=0.44; 95% CI 0.23 to 0.87) and ICBT (RR=0.37; 95% CI 0.16 to 0.84) showed lower rates compared with TAU after 3 months, but no difference was found after 1 year (PE: RR=0.97; 95% CI 0.69 to 1.57; ICBT: RR=1.23; 95% CI 0.72 to 2.13). For those with initial employment, long-term sick leave (response rate 75%) decreased from 7.8% to 6.5%, but neither PE (RR=1.4; 95% CI 0.52 to 3.74) nor ICBT (RR=0.99; 95% CI 0.39 to 2.46) decreased more than TAU, although a temporary positive effect for PE was found. All groups increased self-rated work ability with no differences found.

  CONCLUSIONS: No long-term effects were found for the initially unemployed on employment status or for the initially employed on sick leave. New types of interventions need to be explored.

 • Carayol, Charles
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Pedagogers syn på relationen mellan rörelseträning och inlärning: En kvalitativ studie av elever med koncentrationssvårigheter2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare ser på relationen mellan inlärning och rörelseaktivitet, samt om de anser att barn med behov av särskilt stöd har ett större behov av fysisk aktivitet jämfört med andra barn.

  Frågeställningar

  • Hur ser lärare idag på sambandet mellan fysisk aktivitet och inlärningsförmåga?
  • Anser lärarna idag att barn i behov av särskilt stöd har ett större behov av daglig fysisk aktivitet jämfört med barn utan behov av särskilt stöd?

  Metod

  För att få svar på frågorna utfördes en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. I studien ingick fyra olika lärare som undervisar i årskurserna 4-6. Intervjufrågorna utformades utifrån studiens frågeställningar samt med stöd av Jean Piagets kognitiva teori. Intervjusvaren transkriberades och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat

  Lärarna var eniga om svårigheterna med att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet utöver den organiserade idrotten som skolorna har. De var även eniga om att fysisk aktivitet och motorikträning har en viktig roll för elevernas fortsatta inlärning och koncentration i skolan.

  Slutsats

  Lärarna som deltog i undersökningen hade en mycket generell uppfattning om sambandet mellan fysisk aktivitet och barns inlärning. De var alla eniga om att den fysiska aktiviteten var både viktig och givande för elevernas koncentration och inlärning under skoldagen. Lärarna saknade däremot en djupare kunskap av skälet till daglig fysisk aktivitet.

 • Ferm, Alexander
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Effects of rapid weight loss on sports performance: A systematic review2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim and research questions: The aim of this study was to investigate the effects of rapid weight loss (RLW) in relation to physiological aspects, psychological aspects, and sport specific performance through a systematic review. This study further aimed to investigate what methods are being used when studying the effects of RWL. To examine the above the following research questions have been used: what physiological and psychological effects can be found in concurrence with RWL, how does the effects of RWL impact sports performance, and what methods are recurrently being used when studying the effects of RWL?

  Method: For this purpose a systematic review was conducted using three databases; PubMed, Cochrane Library, and SPORTDiscus. Out of 1163 screened articles 20 of them were included in the review. Further analysis was conducted using Forsberg & Wengströms quality evaluation for quantitative studies screening form and the Swedish agency for health technology assessment and assessment of social services Risk of systematic bias screening form. Results were later summarized and compiled.

  Result: The most evident finding was that the athletes suffer from dehydration with significantly elevated levels of Urine Specific Gravity, USG. In addition the utilization of RWL also have a negative impact on both cognitive functions and mood, it affects important central factors such as reaction time. However many of the negative physiological effects have been show to subside after 4-12 hours if adequate recovery measures are implemented. The foremost evident sport specific finding was a maintained or increased relative anaerobic peak power. Furthermore positive results in maintaining performance for factors such as; Counter Movement-Jump, clean, snatch, judo specific test, and balance test.

  Conclusion: Although athletes were found dehydrated performance was still maintained in sport specific factors. However, this systematic review also found an overall lack of quality within the studies conducted. Sufficient scientific evidence was not found to draw reliable conclusions, additional studies of higher quality are needed for future reviews.

 • Mikaels, Jonas
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis aims to critically examine taken for granted assumptions underpinning friluftsliv and outdoor education as a learning area in the curriculum, and to explore the educational potential of a place-responsive pedagogy. A growing body of critical research in outdoor studies suggest that there has been a discursive shift away from an activity-based personal and social development discourse, in favour of more critical awareness in outdoor education research. This discursive shift includes a focus on place and educating for an environmentally sustainable future as the primary goal for outdoor education. The Swedish curriculum emphasizes that historical, environmental, ethical, and international perspectives should be addressed in all subjects, including physical education and health (PEH), in which friluftsliv is imbedded. However, the implementation of these overarching perspectives into pedagogical practice has been proven to be rather limited.

  The thesis comprises four independent but connected articles. Empirically, this thesis draws on interviews with PE teachers in New Zealand, reflective journals from a month-long journey in the Canadian Rockies, and curriculum documents, interviews and workshop reflections from a yearlong case study with a group of PEH teachers in Sweden. Inspired by the work of Michel Foucault, Gilles Deleuze and Félix Guattari, relational materialism and posthuman perspectives have been employed in the analysis.

  Findings suggest that different ontological perspectives affect what is regarded as “normal” or “true” learning objectives in outdoor education and school-based friluftsliv. The overall findings from the thesis show that there is educational potential in place-responsive pedagogy. The case study demonstrates that place-responsiveness challenges the taken for granted people-centred practice focusing on personal and social development outcomes, which traditionally has dominated outdoor education and Swedish school-based friluftsliv. The decentring of humans, in favour of mutual and relational engagements with matter and the more-than-human, opens up new possibilities for embodied relations to place(s). 

  In conclusion, this thesis suggests the notion of engaging in a place-responsive pedagogy, in order to enable teachers to work within school-based friluftsliv in new and innovative ways. Place-responsiveness offer possibilities for working with the overarching perspectives and sustainability in pedagogical practice as well as for engaging in cross-curricular teaching and learning initiatives more locally.

 • Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Distance, duration and velocity in cycle commuting: Analyses of relations and determinants of velocity2017In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 14, no 10, 1-14 p., 1166Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The distance, duration, and velocity of cycling for transport purposes are used in health economic assessments, epidemiological studies, traffic modelling, and planning. It is therefore of value to determine relevant levels for them, and analyze how they relate, as well as to what extent other relevant variables may affect cycling velocities. 1661 cycle commuters (34% males) in Greater Stockholm, Sweden have been studied for that purpose.

  Methods: The participants were recruited with advertisements. They received questionnaires and individually adjusted maps to draw their normal cycling route. Route distances were measured by a criterion method. Age, sex, weight, height, and cycling durations to work were self-reported. The commuting routes were positioned in relation to inner urban and/or suburban–rural areas. Linear multiple regression analyses were used.

  Results: Cycling speeds were positively related to commuting distances or durations, being male, of younger age, having higher body weight but lower body mass index (BMI), and using the last digits 1–4 or 6–9 in duration reports (as compared to 0 and 5), as well as cycling in suburban (versus inner urban) areas.

  Conclusions: The study provides new knowledge about how distance and duration, as well as other factors, relate to the velocity of commuter cycling. It thereby enables the use of more appropriate input values in, for instance, health economic assessments and epidemiological health studies.

 • Olusoga, Peter
  et al.
  Sheffield Hallam University.
  Kenttä, Göran
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport Psychology research group.
  Desperate to Quit: A Narrative Analysis of Burnout and Recovery in High-Performance Sports Coaching.2017In: The Sport psychologist, ISSN 0888-4781, E-ISSN 1543-2793, Vol. 31, no 3, 237-248 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigated how the experiences of two elite coaches contributed to and shaped their stories of burnout and withdrawal from high performance coaching. The coaches whose narratives we explore were both middle-aged head coaches, one in a major team sport at the highest club level, and one in an individual Olympic sport at international level. Through a thematic narrative analysis, based on in-depth interviews, the stories of the two coaches are presented in four distinct sections: antecedents, experiences of coaching with burnout symptoms, withdrawal from sport, and the process of recovery and personal growth. These narratives have implications for high performance coaching, such as the importance of role clarity, work-home interference, counseling, mentoring, and social support as means to facilitate recovery, and the need for additional research with coaches who have left sport, to gain a more comprehensive understanding of the complete burnout-recovery process.

 • Sjöberg, Patrik
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  El Mallah, Adam
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Fotboll - Spelet utanför planen: En kvantitativ studie om yttre krav och det sociala stödets påverkan på en fotbollsspelares upplevda prestation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka yttre faktorers (krav och socialt stöd) roll på en fotbollsspelares upplevda prestation under match. För att besvara syftet används följande frågeställningar:

  • På vilket sätt upplever fotbollsspelare att yttre krav påverkar deras prestation under match?
  • Upplever kvinnor högre yttre krav än män?
  • Upplever kvinnor i högre grad än män en större rädsla att misslyckas vid matchprestationer i samband med yttre krav?
  • Upplever fotbollsspelare att det sociala stödet påverkar deras matchprestation?
  • Upplever fotbollsspelare att de har ett socialt stöd kopplat till sin idrott?
  • Finns det några skillnader mellan hur män och kvinnor upplever att socialt stöd påverkar deras matchprestation?

  Metod Enkäten besvarades av 38 deltagare besvarade enkätens frågor. Enkäten skapades i Google DocS och svaren kodades sedan till numeriska värden för de statistiska analyserna. Urvalet var till stor del ett bekvämlighetsurval, men även snöbollsurval användes.

  Resultatet visar att yttre krav från föräldrar och åskådare (moderat samband) och från medspelare (svagt samband) leder till en upplevd försämrad prestation, medan yttre krav från tränare hade moderat samband till en upplevd förbättrad prestation. Kvinnor skattar högre på försämrad prestation kopplad till yttre kraven. Angående det sociala stödet så visar resultatet att majoriteten av deltagarna i hög grad upplever att socialt stöd påverkar deras matchprestation. Det fanns ett starkt samband att högt socialt stöd från lagkamrater, familj/vänner och tränare påverkar fotbollsspelares upplevda prestation.

  Slutsatsen är att yttre krav till stor grad påverkar den upplevda prestationen negativt medan det sociala stödet påverkar upplevd prestation utan att kunna säga om det är i positiv eller negativ riktning. Kvinnor skattar högre på upplevd försämrad prestation kopplat till yttre krav.

 • Nyström Blom, Linn
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Österberg, Erica
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Fysisk aktivitet och tidigare narkotikamissbruk: ”Lite lättad. I sinnet”2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka den fysiska aktivitetens betydelse för den psykiska och fysiska hälsan i samband med behandling hos personer i tidigare narkotikamissbruk kombinerat med samsjuklighet.

  - Hur påverkar fysisk aktivitet den upplevda fysiska och psykiska hälsan hos män i åldern 23-29 i tidigare narkotikamissbruk kombinerat med samsjuklighet(1)?

  - Hur upplever vårdarna att fysisk aktivitet påverkar klienternas generella mående efter utförd fysisk aktivitet?

  - Hur ser vårdarna på fysisk aktivitet som en del av behandling för tidigare narkotikamissbruk kombinerat med samsjuklighet?

  Metod

  I denna studie ingick 8 personer, fyra män i åldern 23-29 år som befann sig i behandling, och fyra anställda, varav två män och två kvinnor i åldern 27-76 år. Behandlingshemmet som studien genomfördes på erbjuder behandling för personer med olika former av missbruk och psykiska diagnoser. Den fysiska aktivitet som utförs på behandlingshemmet är gymträning och promenader. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med både klienter och anställda om deras uppfattning kring fysisk och psykisk hälsa i samband med fysisk aktivitet i behandlingsprogrammet.

  Resultat

  Fysisk aktivitet kan positivt påverka främst den fysiska men också den psykiska hälsan hos män i åldern 23-29 år med tidigare narkotikamissbruk kombinerat med samsjuklighet. Enligt vårdarna påverkar den fysiska aktiviteten klienterna positivt till bland annat ett lugn och dämpad rastlöshet. Den fysiska aktiviteten ses även som en positiv faktor inom behandling då vårdarna anser att den kan tänkas hjälpa mot avhållsamhet, struktur i vardagen och mer samarbetsvilja.

  Slutsats

  Människor som tidigare haft narkotikamissbruk i kombination med samsjuklighet har uttryckligen beskrivit välmående, lugn och ett lättat sinne i samband med fysisk aktivitet. Dock kan studiens resultat inte alls appliceras på hela populationen i denna kategori.

  (1) Samsjuklighet saknar en tydlig definition, men kan innebära att klienten har komplexa vårdbehov och kan även innebära en funktionsnedsättning i kombination med missbruk, om somatiska sjukdomar finns hos klienten (Aleris 2017-05-07)

 • Unander, Martin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Överträning: Vilka fysiologiska mekanismer ligger bakom idrottens glädjedödare?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose

  Critical study of the physiological mechanisms proposed for overtraining process.

  Method

  Systematic literature study according to SBU's guidelines and formularies. Inclusion- and exclusion criteria were developed for the literature search. The title and abstract of each article was read and tested against exclusion-inclusion criteria. Included articles were downloaded and relevance was reviewed. Articles that passed the examination were evidence graded according to the SBU templates.

  Results

  Supplements of carbohydrates seems to postpone the symptoms associated with overreaching, but could not prevent overreaching development. Acute endurance training reduces the 5-HT2A receptors (Serotonin Receptors) sensitivity. In athletes with overtraining syndrome it appears that the sensitivity of the 5-HT 2A receptors increases. Periods of acute intensive exercise induces down-regulation of immune activity and upregulation of cytokine IL-6 which was associated with fatigue and general discomfort, including symptoms of depression. IL-1β and TNF were associated with depression, sleep disorders and fatigue. Overtrained athletes where found to have a reduced antioxidant capacity, which seems to be founded under particularly tough training periods.

  Conclusion

  Overreaching, and eventually overtraining, seems to be due to recurrent and persistent (without sufficient recovery) increased metabolic energy demand causing IL-6 to be secreted to stimulate the liver to release glucose. IL-6 in conjunction with TNF-α and IL-1β and IL-10 secretion is signaled to the brain and will possibly affect serotonin signaling to postsynapses which can affect motivation and lead to feelings of fatigue and depressive symptoms. Homeostasis is disrupted and does not return to baseline values, leading to, first acute and then chronic stress where mental illness and the loss of performance is the most visible symptoms.

 • Vinther Nielsen, Ida
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Landheimer, Alexandra
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  En enkätstudie om sjukvårdens rådgivning gällande fysisk aktivitet och kost för patienter med Ankyloserande Spondylit.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka graden och kvaliteten av informationen gällande kost och fysisk aktivitet som ges av sjukvården till patienter med diagnosen Ankyloserande spondylit. Vidare undersöktes om det fanns ett samband mellan graden av fysisk aktivitet samt kostval hos patienter med Ankyloserande Spondylit och mängden information som getts av sjukvården. Ytterligare undersöktes om det fanns samband mellan graden fysisk aktivitet samt kostval och hur de uppskattade sitt välmående.

  Metod

  Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie där populationen är individer diagnostiserade med Ankyloserande Spondylit. Urvalet har skett med hjälp av bekvämlighets- och tillgänglighetsurval. En elektronisk enkätundersökning delades ut till populationen med hjälp av sociala medier, totalt inkom 130 svar. Svaren på enkäten samlades in och kodades om till siffror för att kunna analyseras i SPSS. Analysmetoderna som användes var deskriptiv statistik, variansanalys, t-test samt korrelationssamband.

  Resultat

  81 % av de som svarade hade fått information om fysisk aktivitet och kostval kopplat till sitt sjukdomstillstånd. Det var 42,5% som ansåg att de hade fått tillräcklig information och 57,5% som upplevde att det inte varit tillräckligt. Medelvärdet på hur mycket information de fått om kost var 2,8 och medelvärdet för kvaliteten på informationen var 2,9. I samma fråga fast gällande fysisk aktivitet var medelvärdet 7,4 och medelvärdet för den kvaliteten var 6,8. Det fanns en skillnad mellan hur mycket information de hade fått om fysisk aktivitet och hur många minuter högintensiv fysisk aktivitet de utförde per tillfälle (p = 0,009). Skillnader kunde hittas mellan hur mycket information de fått om kost och fiberintag (p = 0,03). De som hade skattat lågt på enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI) drack mindre alkohol per tillfälle (p=0,02). Skillnader kunde inte hittas mellan hur mycket information de fått om kost och livsmedel som exkluderats ur kosten.

  Slutsats

  Populationen i denna studie hade fått mycket information om fysisk aktivitet men inte om kost. Kvaliteten på informationen om fysisk aktivitet ansågs vara relativt hög och kvaliteten om kost låg. De som hade fått lite information om fysisk aktivitet var fler minuter högintensivt fysiskt aktiva. De som mådde bättre i sjukdomsförloppet drack mindre alkohol per tillfälle.

 • Sundberg, Hlin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Förekomsten av ländryggsbesvär inom Storstockholms brandförsvar: En enkätstudie.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The aim of the study was to investigate the prevalence of lower back pain in the Greater Stockholm Fire Brigade.

   

  MethodA web-based survey was designed and sent to all operational personnel within the Greater Stockholm Fire Brigade, a total of 530 people. The survey was not validity or reliability tested. The questions in the questionnaire had certain response options and had been modified according to the age group, number of years in the profession, and modified on a validated and reliable questionnaire, the Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire. To strengthen the study's internal validity, a pilot study was conducted. For the statistical analysis, the statistical program SPSS was used and the result was analyzed with Spearman's non-parametric tests and Chisquare-test.

   

  Results A total of 66% of the operating staff responded to the web-based survey, of which 79% reported having lower back pain in the past 12 months. There was not a correlation between lower back pain and age or number of years in the profession. Correlation were found in lower back pain and experienced adverse effects at work (p <0.05). A total of 11 % had reported absence from work due to lower back pain in the past year, and a total of 32% had applied for health care. The most sought after caregivers were naprapaths or chiropractors (p <0.05).

   

  Conclusions: The study shows that the majority of operational personnel in The Greater Stockholm Fire Brigade reported lower back pain over the last 12 months. The result of the study showed no correlation between lower back pain and age or number of years within the profession. There was a correlation between lower back pain and negative impact on the work. There was also a correlation between lower back pain and absence from work. Naprapaths or chiropractors were the most sought caregivers at lower back pain cases. Future studies should include additional factors and causes that affect the presence of lower back pain.

 • Björkman, Frida
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, Björn Ekblom's research group.
  Edin, Fredrik
  University of Gothenburg.
  Mattsson, C Mikael
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, Björn Ekblom's research group.
  Larsen, Filip
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, Research group for Mitokondriell funktion och metabolisk kontroll.
  Ekblom, Björn
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, Björn Ekblom's research group.
  Regular moist snuff dipping does not affect endurance exercise performance.2017In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 12, no 7, e0181228Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Physiological and medical effects of snuff have previously been obtained either in cross-sectional studies or after snuff administration to non-tobacco users. The effects of snuff cessation after several years of daily use are unknown. 24 participants with >2 years of daily snuff-use were tested before and after >6 weeks snuff cessation (SCG). A control group (CO) of 11 snuff users kept their normal habits. Resting heart rate (HR) and blood pressure (BP) were significantly lower in SCG after snuff cessation, and body mass was increased by 1.4 ± 1.7 kg. Total cholesterol increased from 4.12 ± 0.54 (95% CI 3.89-4.35) to 4.46 ± 0.70 (95% CI 4.16-4.75) mM L-1 in SCG, due to increased LDL, and this change was significantly different from CO. Resting values of HDL, C-reactive protein, and free fatty acids (FFA) remained unchanged in both groups. In SCG group, both HR and BP were reduced during a four-stage incremental cycling test (from 50 to 80% of VO2max) and a prolonged cycling test (60 min at 50% of VO2max). Oxygen uptake (VO2), respiratory exchange ratio, blood lactate (bLa) and blood glucose (bGlu) concentration, and rate of perceived exertion (RPE) were unchanged. In CO group, all measurements were unchanged. During the prolonged cycling test, FFA was reduced, but with no significant difference between groups. During the maximal treadmill running test peak values of VO2, pulmonary ventilation (VE), time to exhaustion and bLa were unchanged in both groups. In conclusion, endurance exercise performance (VO2max and maximal endurance time) does not seem to be affected by prolonged snuff use, while effects on cardiovascular risk factors are contradictory. HR and BP during rest and submaximal exercise are reduced after cessation of regular use of snuff. Evidently, the long-time adrenergic stress on circulation is reversible.

 • Ainegren, Mats
  et al.
  Mid Sweden University.
  Jensen, Kurt
  University of Southern Denmark.
  Rosdahl, Hans
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Breathing resistance in automated metabolic systems is high in comparison with the Douglas Bag method and previous recommendations2017In: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology, ISSN 1754-3371Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the resistance to breathing in metabolic systems used for the distribution and measurement of pulmonary gas exchange. A mechanical lung simulator was used to standardize selected air flow rates (V·, L/s). The delta pressure (?p, Pa) between the ambient air and the air inside the equipment was measured in the breathing valve?s mouthpiece adapter for four metabolic systems and four types of breathing valves. Resistance for the inspiratory and expiratory sides was calculated as RES?=?(?p/V·)?Pa/L/s. The results for resistance showed significant (p?<?0.05) between-group variance among the tested metabolic systems, breathing valves, and between most of the completed V·. The lowest resistance among the metabolic systems was found for a Douglas Bag system which had approximately half of the resistance compared to the automated metabolic systems. The automated systems were found to have higher resistance even at low V· in comparison with previous findings and recommendations. For the hardware components, the highest resistance was found for the breathing valves, while the lowest resistance was found for the hoses. The results showed that resistance in metabolic systems can be minimized through conscious choices of system design and hardware components.

 • Thelin, Johan
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Gustafsson, Anton
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  "Det är inte så jävla lätt liksom": En kvalitativ studie om specialidrottstränares uppfattning om lärande och bedömning i ämnet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim of the study

  The aim of this study is to investigate and to broaden the knowledge of assessment in physical education studies and the courses in sports specialization 1, 2 & 3, centered on the coaches’ descriptions of the practical part of the subject. This study aims to answer the following question formulations:

  1. How do the coaches describe learning in the practical part of physical education studies, emphasizing on football?

  2. How do the coaches work with assessment in the practical part of physical education studies, emphasizing on football?

  3. How do the coaches interpret the curriculum in the practical part of the subject of physical education focused on football?

  Method

  We carried out a qualitative study where six coaches participated from national sports high-schools in Stockholm. The study is based on semi-structured interviews, which based from an interview guide. The requirement to participate in the study was that all coaches were active at an national sports high school in 2016/2017. The premise of the paper is John Deweys theories of learning and Göran Lindes curriculum theory.

  Result

  The result shows that the interpretation of the curriculum differs among the coaches. Furthermore, the result shows that the coaches assess the students differently. Most of the coaches in the interview considered that learning was to be about acquiring skills and to develop these skills. According to the result, the coaches agrees to that the aim of the students is to reach national elite level in football when the graduate from high-school

  Conclusion

  The authentic situations that the coaches put their students in, vary among the coaches, which depends on how the coaches choose to interpret and realize the curriculum. The subject physical educationand the specialisation courses in sports have weak boundaries which leads to the difficult and open interpretation of the curriculum. The coaches may form their own interpretation of the curriculum, which means that the trainers in the study assess their students differently and teach different according to what is stipulated in the curriculum. In view of the outcome, there is a need for a common view of what to assess and how it should be applied practically in teaching.

 • Gustavsson, Johan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Den lilla kommunen med de stora framgångarna: En kvalitativ studie om talangutvecklingen i innebandy: exemplet Mullsjö AIS2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att belysa varför vissa idrottsföreningar på vissa orter lyckas få fram många talanger år efter år, exemplet Mullsjö AIS. Utifrån detta syfte har jag valt följande frågeställningar: (1) Vilka är de idrottsliga faktorerna bakom framgången? (2) Vilka är de samhälleliga faktorerna bakom framgången? (3) Vilka är de kulturella faktorerna bakom framgången?

  Metod

  Den metod jag kommer använda mig av i denna studie är intervjuer. Fyra stycken intervjuer har gjorts och intervjupersonerna var en person från kommunen, en styrelseordförande, en spelare och en tränare i klubben. Dessa intervjupersoner valdes genom handplockat urval. Det utformades tre semi-strukturerade intervjuguider inför intervjuerna. Genomförandet av intervjuerna har skett på kommunhuset och i Nyhemshallen i Mullsjö.

  Resultat

  Resultatet visar att de idrottsliga faktorerna är Mullsjögymnasiet, anläggningar och träningstider, tränare och utbildning och träningsmängden var av betydelse. De samhälleliga faktorerna av betydelse var ekonomi och sponsorer. De kulturella faktorerna var klubbkulturen, vinnarkulturen och klubbmiljön.

  Slutsats

  Mullsjö och Mullsjö AIS visar faktorerna som kom fram i resultatet på en god talangutveckling. Men främst av allt lyfts idrottsgymnasiet fram som den viktigaste faktorn. Mullsjö AIS har även en egen innebandyhall vilket är en stor bidragande faktor för en god talangutveckling.

 • Westring, Robin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Ska vi ha idrott ihop? Ja, nej eller kanske?: En studie av gymnasieelevers uppfattning om sam- respektive könsuppdelad undervisning i ämnet idrott och hälsa2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte & frågeställningar

  Idag finns det inget krav på vilken undervisningsform som skall användas i ämnet idrott och hälsa vilket ger läraren stor möjlighet till att ändra utefter vad hen ser som mest lämpligt och mest gynnande för eleverna. För att göra detta enklare för idrottsläraren är det viktigt att få elevernas perspektiv och få veta hur de ser på olika undervisningsformer. Detta självständiga arbete hade som syfte att undersöka vad gymnasieelevers (i årskurs tre) uppfattning gällande sam- och könsuppdelad undervisning i ämnet idrott och hälsa. För att undersöka syftet fanns följande frågeställningar: (1) Vilken undervisningsform föredrar pojkar respektive flickor? (2) Vilka för- och nackdelar finns det med respektive undervisningsform? (3) Finns det vissa moment då eleverna skulle föredra att ha sam- respektive könsuppdelad undervisning? (4) Anser eleverna att bedömningen påverkas av vilken undervisningsform som råder?

  Metod

  För att undersöka syfte och frågeställningar har 50 stycken enkäter blivit besvarade och tre intervjuer har utförts, samtliga av gymnasieelever i årskurs tre. Enkäterna sammanställdes så snabbt som möjligt efter att de blivit ifyllda och intervjuerna transkriberades också omgående. Bearbetning av enkäterna skedde genom en statisk analys och intervjuerna genom en innehållsanalys.

  Resultat

  Resultat kommer fram till att det finns en majoritet av eleverna som tycker att samundervisning är att föredra framför könsuppdelad. Dock är det inte alla elever som anser att samundervisningen alltid är att föredra utan en del elever anser att idrottsundervisningen ska vara uppdelad i någon utsträckning. Detta kan gälla vissa specifika moment medan några elever tyckte att undervisningen alltid skulle vara könsuppdelad. Det finns några moment som framförallt framkommer som fördelaktiga med en könsuppdelad undervisningsform.

  Slutsats

  Elevernas svar har sedan diskuterats gentemot genussystemet och annan forskning på området. De slutsatser man kunde komma fram till av resultaten i denna studie var att de speglar tidigare studiers resultat väldigt väl men det krävs fortsatt forskning för att kunna dra slutsatser som är applicerbara på svensk idrottsundervisning som helhet.

 • Jernhall, Anneli
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Rosén, Elin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  ”Om inga tjejer håller på då ser man ju att man inte ska vara där”: en kvalitativ studie om ledares syn på flickfotboll2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ledare och tränare ser på flickfotbollen i Österåker. Studiens frågeställningar är: Varför slutar flickor att spela fotboll? Hur ser tränare och ledare på vägledande policydokument och riktlinjer? Hur ser tränarna på ett jämställt föreningsliv?    

  Metod Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie där vi genom att intervjua ledare i olika fotbollsföreningar i Österåker försöker få en bredare förståelse för flickors avhopp från föreningarna. För att få så uttömmande svar som möjligt så använde vi oss av ett semistrukturerat intervjuformulär, vilket innebär att vissa frågor och frågeområden var bestämda på förhand. Andra frågor tillkom under intervjun. Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval och intervjuerna är fyra till antalet. Vi har använt oss av Hirdmans genusteori vid analys av empiri. Innehållet i intervjuerna har vetenskapligt tolkats, analyserats och strukturerats med hjälp av innehållsanalys.  

  Resultat Det finns bristande kunskaper om riktlinjer och styrdokument i majoriteten av föreningarna och några ledare tycker ansvaret ligger på Stockholms Fotbollsförbund. Det finns flera faktorer som kan påverka flickors deltagande. Dessa faktorer är bland andra: den manliga dominansen bland ledare och tränare, deras syn på flickfotboll, samhällets syn, könsnormer, föräldrars engagemang, nivåindelning och tidigt elitistiskt tänkande. Ingen av föreningarna arbetar aktivt för att öka jämställdheten.  

  Slutsats Av studien framgår att fotboll som idrott fortfarande uppfattas av tränare och ledare som en manlig domän. Flickors utövande beskrivs som annorlunda, mindre prestigeinriktat och mer socialt. Det är inte samma satsning på flickors fotboll och de har inte några egentliga karriärmöjligheter inom idrotten. Vi tror att normer, prestige mellan ledare och konkurrens mellan föreningarna i Österåker är till stor nackdel för flickorna. En viktig slutsats i studien utifrån Hirdmans genusperspektiv, är att isärhållandet av ”fotboll” (Läs herrfotboll)- och damfotboll innebär att könsstereotypa förhållningssätt bibehålls. Vidare visar undersökningen att det är en mycket lång väg kvar när det gäller jämställdhet i föreningarna, även om könsfördelningen på styrelsenivå är jämställd i tre av föreningarna.

 • Drotz, Ida
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Fransson, Viktor
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Upplevelser av förskrivning och uppföljning av fysisk aktivitet på recept: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka hur deltagarna i studien upplevde att få fysisk aktivitet på recept förskrivet och hur de upplevde att få samtal med fokus på motivation och vägledning av hälsopedagogstudenter under utbildning. Frågeställningarna var:

  • Upplevde deltagarna i studien att deras fysiska aktivitetsnivå förändrades när de fick receptet förskrivet, efter det första samtalet med fokus på motivation och vägledning samt efter det första uppföljningssamtalet med fokus på motivation och vägledning? I så fall hur och varför?
  • Hur upplevde deltagarna i studien tilltron till sin egen förmåga att utöva fysisk aktivitet när de fick receptet förskrivet, efter det första samtalet med fokus på motivation och vägledning samt efter det första uppföljningssamtalet med fokus på motivation och vägledning?
  • Hur upplevde deltagarna i studien det första samtalet med fokus på motivation och vägledning samt det första uppföljningssamtalet med fokus på motivation och vägledning samt kontakten med lotsen?

  Metod

  För att besvara syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod och intervjuer med en riktad öppen design använts. Fem personer som har fått fysisk aktivitet på recept rekryterades från GIH:s lotsmottagning. Deltagarna bestod av personer mellan 52 och 75 år, varav 4 var kvinnor och 1 var man. Analyserna av datamaterialet genomfördes med en induktiv innehållsanalys där delar av transkriberingen valdes ut och kondenserades till kortare meningar med betydelse för studiens syfte och frågeställningar (meningsbärande enheter).

  Resultat

  Innehållsanalysen resulterade i 8 kategorier och 20 underkategorier. Resultatet visade att några av deltagarna hade en liten ökning i fysisk aktivitetsnivå, medan andras nivå förblev oförändrad. Tilltron till sin egen förmåga var hög från början och förändrades inte under uppföljningen. Lotsmottagningen beskrevs av flera deltagare som vägledande och motiverande.

  Slutsats

  Deltagarna har uttryckt att kontakten med lotsen har varit positiv, men upplevde trots detta ingen förändring i sin fysiska aktivitetsnivå. Tilltron till den egna förmågan var hög från början och förändrades inte av samtalen.

 • Erdal, Robin
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Werede, Senay
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Fysisk aktivitet under en idrottslektion: En observationsstudie2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka hur aktiva elever är under en idrottslektion och få fram resultat om hur den fysiska aktiviteten skiljer sig mellan olika moment under idrottslektionerna.

  • Hur aktiva är elever under en lektion i idrott och hälsa?
  • Hur skiljer sig den fysiska aktiviteten mellan olika moment under lektionerna i idrott och hälsa?
  • Hur har läraren agerat gällande tidseffektivitet under lektionerna i idrott och hälsa?

  Metod

  En observationsstudie har utförts och hur fysiskt aktiva eleverna är under några lektioner i idrott och hälsa har mätts med hjälp av stegräknare. Urvalet var två klasser, en sjua och en nia i högstadiet. Respektive klass har observerats under två lektioner vardera. Data som samlats in registrerades och sammanställdes efter observationerna.

  Resultat

  Efter observationen hade lektionen med beeptest ett medelvärde på 1176 steg, lektionen med beeptest och killerboll på 1960 steg, lektionen med bollspel på 1527 steg och lektionen med orientering på 2127 steg. Stegen såväl som aktiviteterna skiljde sig mellan varandra varje lektion. Största skillnaden var mellan lektionen med beeptest och lektionen med orientering med 951 steg. Flera faktorer kan påverka antalet steg en elev tar per lektion, en av de större faktorerna var längden på lektionerna och hur läraren använde sig av tiden.

  Slutsats

  Med hjälp av observation och stegräknare har studien kommit fram till att den fysiska aktiviteten mätt i steg skiljer sig åt beroende på idrottslektionens innehåll och att aktiviteten som tog plats utomhus bidrog till en ökad fysik aktivitet hos eleverna jämfört med de lektioner som tog plats inomhus för att ytan är större och att aktiviteten fick eleverna att röra sig längre distanser.

 • Katsanos, Evangelos
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Estephan, Alexander
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Vadå, är jag redan gammal?: En kvalitativ forskningsstudie om äldre idrottslärares yrkesutövande i Stockholms läns grundskolor2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur arbetssituationen för äldre idrottslärare ser ut inom skolan. Studien kommer att undersöka idrottslärarnas arbetsmiljö, hur de bedriver sin idrottsundervisning idag jämfört med tidigare samt hur undervisningen har förändrats i samband med införandet av nya läroplaner. Studien avslutas med att idrottslärarna reflekterar kring sin egen och yrkets framtid. Syftet har lett fram till följande frågeställningar:

  1. Hur påverkas äldre idrottslärare av arbetsmiljön där idrottsundervisningen bedrivs?

  2. Hur bedriver äldre idrottslärare sin idrottsundervisning i skolan idag jämfört med tidigare?

  3. Hur har äldre idrottslärares undervisningsmetoder förändrats i samband med införandet av nya läroplaner?

  4. Hur ser framtiden ut för de äldre idrottslärarna och idrottsläraryrket?

  Metod

  Forskningsstudien består av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Vi tillämpade resenärsmetoden utifrån studiens explorativa syfte. Det riktade urvalet bestod av fem verksamma idrottslärare i grundskolan inom ålderskategorin 50–67 år. Efter transkriberingen av intervjuerna analyserades den insamlade informationen med analysmetoden grundad teori.

  Resultat

  Samtliga idrottslärare i vår forskningsstudie trivs med sin arbetssituation och sin arbetsmiljö. Samarbetet med skolledningen och övrig personal på skolan fungerar bra. I takt med införandet av nya läroplaner har idrottslärarnas undervisningsmetoder förändrats avseende såväl tid till förfogande för undervisning som undervisningsmetoder. Idrottslärarna berättar vidare att administrativa uppgifter tillkommit på senare år, vilket resulterat i en ökad arbetsbörda. Majoriteten av idrottslärarna i vår studie menar att variation i arbetsuppgifterna är bra för att avlasta den fysiska belastningen på kroppens rörelseapparat.

  Slutsats

  Vi har kommit fram till att idrottslärarnas arbetsuppgifter ökat samt skiftat i omfattning över tid. Pappersarbete har blivit ett allt vanligare inslag i deras arbetsuppgifter. Även idrottslärarnas förmedlingsrepertoar har förändrats, vilket innebär att deras undervisningsmetoder ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare.

 • Sundström, Mathilda
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Vem duschar?: En kvantitativ studie om vilka elever i årskurs 9 som duschar efter lektioner i idrott och hälsa2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Denna studie vill undersoka varfor/varfor inte elever vill duscha i omkladningsrummet efter lektionerna i idrott och halsa. Fragestallningarna blir saledes:

  • Hur stor andel av eleverna i arskurs nio duschar efter lektionerna i idrott och halsa? Finns det nagot samband mellan att duscha efter lektionerna i idrott och halsa och elevers vanor av fysisk aktivitet?
  • Duschar lagidrottare efter lektionerna i idrott och halsa i storre utstrackning an andra som ar fysiskt aktiva?
  • Finns det nagot samband mellan att duscha efter lektionerna i idrott och halsa och elevers installning till amnet?
  • Skiljer sig duschvanorna efter lektionerna i idrott och halsa mellan konen?

  Metod

  Med en enkatundersokning fick arskurs nio-elever fran tva skolor svara pa fragor kring fysisk aktivitet i och utanfor skolan samt upplevelsen av omkladningsrummet, genom att kryssa for det alternativ de ansag passa in bast pa dem. Respondenterna valdes genom ett bekvamlighetsurval da god kontakt redan fanns till dessa skolor och elever. Av de 132 elever som deltog i enkatundersokning svarade alla pa hela frageformularet, vilket ledde till noll bortfall.

  Resultat

  Pa de skolor denna enkatundersokning genomfordes var det vanligare att duscha i skolans omkladningsrum efter idrott och halsa-undervisningen bland dem som var fysiskt aktiva pa fritiden. De som duschar ar i huvudsak aktiva inom lagidrotter. Endast 28% av de elever som deltog i studien uppgav att de duschar efter idrottslektionen, flertalet av dem tyckte mycket bra eller helt okej om amnet idrott och halsa. Killarna duschade i skolans omkladningsrum efter idrottslektionen i storre utstrackning an tjejerna.

  Slutsats

  Enligt studien duschar mindre an en tredjedel av eleverna i skolans omkladningsrum efter lektionerna i idrott och halsa och mer an halften av eleverna tycker inte att omkladningsrummet ar frascht. De som duschar ar fysiskt aktiva pa fritiden dar de utovar lagsporter.

 • Amsköld, Christoffer
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Strömberg, Malin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Otrygghet i omklädningsrummet: En undersökning om elevers erfarenheter av otrygghet i omklädningsrummet orsakad av mobilkameror2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers erfarenheter av otrygghet i skolidrottens omklädningsrum orsakad av kränkande fotografering med mobilkameror. För attta reda på detta utgår vi ifrån frågeställningarna nedan.

  1. Hur många av eleverna har någon gång känt sig otrygga i omklädningsrummet?
  2. För hur många av eleverna har denna otrygghet orsakats av mobilkameror?
  3. Hur många av eleverna har blivit utsatta för kränkande fotografering i omklädningsrummet?
  4. Skiljer sig antalet otrygga tjejer respektive killar.

  Metod

  Vi genomförde en kvantitativ studie med hjälp av en enkätundersökning innehållande frågor kring elevers personliga upplevelser och erfarenheter från hela skolgången. Populationen var gymnasieelever i Sverige varav urvalet bestod av fyra klasser med sammanlagt 83 elever. Bearbetning av data från enkäterna genomfördes i statistikprogrammet SPSS. Resultaten analyserades utifrån socialpsykologisk teori och den feministiska objektifieringsteorin.

  Resultat

  Vår studie visar att mer än en tredjedel av eleverna känner en otrygghet i omklädningsrummet i samband med skolidrotten. Problemet är nästan dubbelt så stort hos tjejerna jämfört med killarna, resultaten visar däremot att skillnaden mellan könen inte är signifikant. Elevers kameratillgång i omklädningsrummet visar sig ha en bidragande orsak till otrygghet. En av eleverna från vår studie har även blivit utsatt för kränkande fotografering i skolidrottens omklädningsrum.

  Slutsats

  Genom den socialpsykologiska och den feministiska objektifieringsteorin kan vi förklara varför en tredjedel av eleverna känner otrygghet i omklädningsrummet. Med en syn på kroppen som ett objekt jämför de sig själva och andra utifrån samhällets normer. Detta gäller alla elever men framförallt tjejerna, där otryggheten är som störst.

 • Wemyss, Cameron
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Selma, Kosevic
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  En djupdykning i Skandinaviens simundervisning: En komparativ innehållsanalys av läroplaner och styrdokument i Norge, Sverige och Danmark2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning

  Syfte med denna studie är att undersöka simundervisningen i skolan för att få en fördjupad förståelse för simning i ämnet idrott och hälsa.

  Studiens avser att besvara (1) hur simundervisning framställts i läroplaner historiskt i Sverige, Norge och Danmark, (2) hur simundervisning framställs i nuvarande styrdokument för grundskolan i Sverige, Norge och Danmark (3) och om det finns eventuella likheter respektive skillnader i detta material.

  Metod

  I denna studie används innehållsanalys med en läroplansteoretisk utgångspunkt där simundervisning i styrdokument från Sverige, Norge och Danmark analyseras. I en kvalitativ textanalys av materialet med kodning och kategorisering framställs en överblick över simundervisning för respektive land. Därtill identifiera dess eventuella likheter och skillnader och även teman.

  Resultatet

  I tidigare läroplaner visar det sig att simundervisningen varierat över tid i Sverige, Norge och Danmark. Variationer förekommer till exempel i anvisningar lektionsupplägg och bedömning. Norges nutida material skiljer sig från Sverige och Danmarks på så sätt att simundervisningen i större utsträckning lyfts fram som möjliggörande för aktiviteter inte endast något som förhindrar olyckor. Av denna anledning har vi identifierat ett möjliggörande tema i de norska styrdokumenten. I det danska materialet finns en stark betoning på säkerhet vilket inneburit att vi identifierat ett olycksförebyggande tema. Det svenska materialet delar aspekter från både det danska olycksförebyggande- och det norska möjliggörande temat och kan därför ses som ett mellanting. Det svenska materialet utmärker sig dock genom att ha betoning på prestation i bedömning.

  Slutsats

  I denna studie har vi konstaterat simundervisningen i skandinaviens styrdokument har ett liknande innehåll på så sätt att de alla innehåller simkunnighets- och säkerhetsaspekter. Trots denna likhet finns skillnader som möjliggjort för oss att identifiera olika teman. Detta visar på att vad som kan uppfattas som subtila skillnader kan i praktiken medföra signifikanta skillnader. Denna studie, och studier av detta slag, skulle möjligen kunna vara till hjälp då framtida läroplaner formuleras då lärdomar kan utvinnas från både historiska exempel men även andra länder.

 • Vikström, Johanna
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Sandberg, Mathilda
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Stress, fysisk aktivitet och stresshantering: En kvantitativ studie gjord på gymnasieelever2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The aim of the study was to examine the relationship between the three variables perceived stress, physical activity and coping on high-school students.

  • Are there a relationship between perceived stress and coping?
  • Are there a relationship between perceived stress and physical activity?
  • Are there differences in the relationship between the low and high physical activity groups in these variables?

  Method

  The questionnaire was divided into three different parts: physical activity, perceived stress and coping. The study had 123 high-school students (year 1-2) participating from two different schools in two different suburbs to Stockholm. The students were divided into two groups based on their physical activity levels and regression analyses were made. The analysis was based on three variables where perceived stress was the dependent variable and coping and physical activities were the independent variables. To reassure that there is statistical difference between the two groups in each variable a Mann-Whitney U-test were performed. 

  Result

  The results of this study for the high-activity group (N 67) shows a statistically predicted negative relationship of affect between perceived stress and coping (β 0,637 p<0,001). Variables that were significant in this group were: total coping (p=0,014), earlier experiences (p=0,013), ability to deal with the problem (p=0,004) and physical activity as a coping strategy (p=0,045). The results in the low-active group (N 56) show a significant predicted positive relationship of affect between perceived stress and physical activity (β -0,286 P=0,0012) but also a statistically predicted negative relationship of affect between perceived stress and coping (β 0,613 p<0,001). Variables that were significant in this group were: total coping (p=0,001), minutes with low-intensity physical activity (p=0,001), distracting activities (p=0,004), ability to handle the problem (p=0,009) and not talking to anyone (p=0,009).

  Conclusion Results in this study shows a relationship between perceived stress, physical activity and coping in the lowactivity group. In the highactivity group the results shows a relationship between perceived stress and coping.

 • Khosrawi, Maziar
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Ridhagen, Markus
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Kön, ålder och erfarenhet. Avgörande faktorer för hur lärare bedriver sin hälsoundervisning: En kvantitativ studie om faktorer som påverkar hälsosyn och hälsoundervisning hos lärare i idrott och hälsa2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien är att undersöka vilka variabler som påverkar lärares syn på hälsa och på så sätt också hälsoundervisningen inom ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna är: Vilken är lärares syn på hälsa? Vilken är lärares syn på hälsa, kopplat till ämnet idrott och hälsa? Hur undervisar lärarna om hälsa inom ämnet idrott och hälsa? Påverkar kön, ålder och erfarenhet lärares syn på hälsa och slutligen hälsoundervisningen?

  Metod

  Studiens metod är en enkätundersökning som riktas mot undervisande lärare i ämnet idrott och hälsa. Den utformades som en webbenkät som sedan publicerades via en sluten facebookgrupp vid namn Idrottslärare, samt skickades ut till samtliga grund- och gymnasieskolor i Stockholm. Av de tillfrågade valde 340 lärare i idrott och hälsa att delta i studien. Som teoretisk utgångspunkt och som analys av empirin valdes Antonovskys teorier: Känslan av sammanhang (KASAM) och det patogena och salutogena perspektiven på hälsa.

  Resultat

  Samtliga deltagare i studien anser att hälsa främst är fysiskt. De yngre deltagarna anser däremot att hälsa är mer holistiskt, salutogent, samt att psykiska och sociala aspekter av hälsa värdesätts högre hos yngre än hos äldre. Kvinnor och äldre har generellt en mer patogen syn på hälsa och fokuserar mer på riskfaktorer. Dessa resultat gäller för både den generella synen av hälsa och synsättet inom ämnet idrott och hälsa. Vad gäller undervisningen i hälsa så är yngre lärare mer benägna att låta eleverna vara delaktiga i undervisningen än äldre. De äldre lärarna är istället mer angelägna att planera sin undervisning inom ämnet, men är även mindre benägna att ändra den efter skilda erfarenheter hos klasser och elever.

  Slutsats

  Variablerna kön, ålder och erfarenhet påverkar lärares syn på hälsa, samt hur undervisningen bedrivs inom ämnet. Lärares bakgrund påverkar alltså i slutändan undervisningen i idrott och hälsa.

 • Ojanperä, Johannes
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  På jakt efter motivation: En intervjustudie om träningsentreprenörer, drivkraft och motivation2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien är att undersöka hur träningsentreprenörer motiverar sig professionellt och privat, samt vilka drivkrafter som ligger till grund för deras fysiskt aktiva livsstil. Studien kommer dessutom undersöka vilka egenskaper som kännetecknar en träningsentreprenör för att få en djupare förståelse om vad som ligger till grund för deras driv. Med hjälp av den erhållna empirin är tanken att presentera konkreta råd på vad som behövs för att finna motivationen i livet och hur man bör gå tillväga för att bli mer fysiskt aktiv.

  Metoden för att få en djup förståelse i hur de tänker och agerar utgick ifrån kvalitativa och semistrukturerade intervjuer. Den erhållna empirin analyserades sedan med hjälp av Deci & Ryan’s motivationsteori, nämligen Self-Determination Theory.

  Frågeställningarna som studien ämnar undersöka är följande:

  Vad karaktäriserar en träningsentreprenör?

  Hur motiverar träningsentreprenörer sig i sin vardag?

  Vilka drivkrafter har träningsentreprenören för att fortsätta arbeta?

  Vilka strategier lyfter träningsentreprenören fram för att motivera till fysisk aktivitet?

  Resultatet visar att träningsentreprenören besitter de psykologiska behoven som behövs för en inre motivation. De håller sig fysiskt aktiva minst 60 minuter om dagen och konstaterar att det stärker deras välbefinnande markant. För att lyckas uppnå sina mål behöver man ha tålamod, en stark självtro och våga misslyckas. Var nyfiken till livet och säg ja till nya utmaningar. Låt dig påverkas av bra saker och glöm inte att en själv måste ta eget ansvar.

  Slutsatsen är att respektive träningsentreprenör är välutbildad inom området träning och hälsa samt ytterst autonoma i sitt handlande. Deras framgång kan i mångt och mycket förklaras med hjälp av deras starka välbefinnande, tydliga målsättning och tålmodighet. Så var i livet manän befinner sig, glöm inte bort att “med ett leende går allting lättare”. Med definierade mål och en stark tro på sin kompetens har träningsentreprenören bevisat att självförverkligandet sällanhar några begränsningar, det gäller bara att ta första steget.

 • Fröman, Tove
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Widstrand, Karin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Alla har rätt till en jämlik hälsa: En kvantitativ studie om sambandet mellan socioekonomi, kostvanor och den fysiska hälsan hos ungdomar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan socioekonomi, kostvanor och den fysiska hälsan hos ungdomar i olika skolor i Stockholms län. Detta besvarades genom följande frågeställningar: Finns det något samband mellan socioekonomi och den fysiska hälsan hos ungdomar i årskurs 9? Finns det något samband mellan socioekonomi och kostvanor hos ungdomar i årskurs 9? Skiljer sig sambandet mellan socioekonomi, kostvanor och den fysiska hälsan beroende på bostadsområde?

  Metod: Studien var en kvantitativ enkätstudie. Enkäten innehöll frågor gällande socioekonomi, kostvanor samt fysisk hälsa. Urvalsgruppen bestod av flickor och pojkar i årskurs nio från tre skolor i en kommun i södra Stockholm. Enkäten delades ut i respektive skola och klass. Totalt gick det 308 elever i de deltagande klasserna varav 237 besvarade enkäten. Deskriptiv statistik samt analytisk statistik i form av korrelationsanalys användes för att redovisa resultatet.

  Resultat: Ett signifikant samband kunde ses mellan ”materiell välfärd” och ”fysisk aktivitetsnivå” (r = 0.14, p = 0.03). Detta kunde även noteras mellan ”materiell välfärd” och de enskilda frågorna ”fysiskt aktiv 1 timme” (r = 0.15, p = 0.02), ”svettig/andfådd” (r = 0.22, p = 0,001), ”upplevd fysisk hälsa” (r = 0.14, p = 0.03) samt ”rökning” (r = 0.18, p = 0.006). Ett signifikant samband kunde ses mellan ”upplevd socioekonomi” och de enskilda frågorna ”fysiskt aktiv 1 timme” (r = 0.17, p = 0.009), ”svettig/andfådd” (r = 0.20, p = 0.003) samt ”upplevd fysisk hälsa” (r = 0.23, p = 0.001). Inget signifikant samband noterades mellan ”materiell välfärd” och ”kostvanor” (r = -0.06 och p = 0.38) eller ”upplevd socioekonomi” och ”kostvanor” (r = 0.09 och p = 0.21). Ingen analys kunde genomföras på sista frågeställningen och denna kunde på grund av detta inte besvaras.

  Slutsats: Det fanns vissa signifikanta samband mellan socioekonomi och fysisk hälsa. Socioekonomi kan således ha en viss samvariation med den fysiska hälsan men tillsynes inte med kostvanor. Då tvärsnittsdata användes kan dock uttalanden om orsakssamband inte ske. Resultatet kan inte generaliseras till andra grupper då bekvämlighetsurval användes samt för att majoriteten av deltagarna kom från samma område.

 • Lavas Biasi, Andrea
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Efraimsson, Ida
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Läroböcker i idrott och hälsa: En studie om varför vissa lärare använder läroböcker i undervisningen i idrott och hälsa2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Vi har identifierat tre olika problemområden kopplade till undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Studiens syfte har varit att undersöka lärares uppfattning om läroböckers roll inom ramen för ämnet idrott och hälsa. I studiens avslutande del diskuteras läromedlens roll i relation till framskrivna problemområden för idrott och hälsa.

  • På vilket sätt bidrar en lärobok till elevers rätt till en likvärdig utbildning?
  • På vilket sätt kan en lärobok tillåta en effektivisering av planeringen för undervisningen?
  • Hur kan en lärobok förtydliga syftet med ämnet?

  Metod

  Studien är kvalitativ och intervjuer gjordes med verksamma lärare i idrott och hälsa, både på grund- och gymnasieskolor. Vid urvalet använde vi oss av ett målinriktat urval då vår önskan var att få intervjua personer relevanta för vår studie. Urvalet kom att omfatta fem deltagare.

  Resultat

  Lärarna i studien såg en lärobok som något som bidrar till i en mer likvärdig utbildning, något som ger en tidsoptimering samt klarhet i syftet med ämnet för både elev och lärare. Lärarna beskriver att en lärobok är ett bra medel för att nå en framgångsrik skola där konkurrens om elever kan läggas åt sidan. Våra deltagare använder läroboken olika mycket inom läroplanens kunskapsområden, några använder den för samtliga, andra endast för vissa av områdena. Oavsett hur mycket de använder läroboken är våra respondenters uppfattning att en lärobok gav en tidsbesparing vad gäller lektionsplanering och elevuppgifter.

  Slutsats

  Vår studie har visat att det finns ett behov av att bryta den kultur som innebär att lärare i idrott och hälsa endast sparsamt använder läromedel i undervisningen. En slutsats från studien är att om lärarna ges möjlighet att med hjälp av läromedel ha samma utgångspunkt för undervisningen, skulle genomförandet av en likvärdig utbildning i idrott och hälsa öka. Detta skulle även medföra ett förtydligat syfte med ämnet samt en tidsbesparing i form av undervisningsmaterial och planeringsunderlag.