1 - 41 of 41
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Pöykkö, Pekka
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Åhag, Louvisa
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Kan fysisk aktivitet innan och under graviditeten påverka förlossningstiden?: En kvantitativ studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syfte

  Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan graden av fysisk aktivitet innan och under graviditeten och förlossningstiden hos förstföderskor.

  Frågeställningar

  1. Har de kvinnor som följer FYSS rekommendationer1 angående fysisk aktivitet under graviditeten kortare förlossningstid jämfört med de kvinnor som inte följer rekommendationerna? 2. Finns det en korrelation mellan grad av fysisk aktivitet under graviditeten och förlossningstiden (latensfasen och den aktiva fasen)? 3. Har de kvinnor som har kortare förlossningstid varit mer fysiskt aktiva innan graviditeten än de kvinnor som haft längre förlossningstid?

  Metod

  Den här studien är en kvantitativ studie som genomfördes genom en enkätundersökning. En pappersenkät och en online-enkät skapades innehållande bakgrundsfrågor, frågor om fysisk aktivitet och övriga frågor som kunde komma att påverka resultatet. Pappersenkäten delades ut på Friskis&Svettis samt på mördavårdcentraler och online-enkäten lades upp på Facebook på tre grupper för de som fött barn under 2016. Sammanlagt var det 184 svar som skickades in, varav tio svar gick som bortfall och därmed var det 174 svar som analyserades. Resultatet sammanställdes i ett excel-dokument och analyserades i SPSS (IBM SPSS Statistics version 24). One-way ANOVA-test och icke-parametrisk Spearman rank order korrelations-test genomfördes för att få fram eventuella samband.

  Resultat

  Inga signifikanta korrelationer kopplade till studiens syfte och frågeställningar kunde hittas. Istället hittades korrelation mellan den totala förlossningstiden och ålder på kvinnan (p=,006), barnets vikt (p=,020) samt graviditetstid (p=,028).

  Slutsats

  Fler studier där fysisk aktivitet isoleras från andra påverkande faktorer behövs för att bekräfta om graden av fysiska aktiviteten påverkar förlossningstiden.

  1 FYSS rekommendationer för fysisk aktivitet under graviditeten innebär 150 minuter medelintensiv aktivitet eller 75 minuter högintensiv aktivitet. Även muskelstärkande aktivitet två gånger i veckan samt undvikande av stillasittande. (FYSS 2015b)

 • Lanneberg, Andrea
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Gustafsson, Hanna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  "Jag har inte tänkt så mycket på vad jag tänker om mat": en kvalitativ studie om upplevelsen av faktorer för varaktig viktminskning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: This study aims to examine the factors that are perceived to contribute to lasting weight loss. To try to understand the psychosocial factors- and what aspects of physical activity and the relationship with food is perceived as supporting and/or inhibiting for lasting weight loss.

  Method: Participants (n=7) who lost weight and kept it off during a minimum of six months were interviewed about their experience of weight loss maintenance using a semistructured interview. To participate in this study one of the criterias was to have a BMI over 25 from start, but a BMI under 30 after their weight loss. The age varied between 23-48 years old, and they had lost 5-15 % of total body weight.

  Results: The participants had a strong internal motivation and has enjoyed physical activity since early age. Avoiding fast food, and the sugar and fast carbohydrates it contains, and instead make home cooked food was a success factor for the participants in this study.

  Emotional eating, injuries interfering with physical activity, lack of motivation to perform certain exercises perceived as boring, difficulties getting started with physical activity and certain living conditions are listed as inhibiting factors. The participants received no or neutral social support, this didn't seem to affect the results but contradicts other research findings.

  Conclusion: To achieve lasting weight loss, factors of success are strong internal motivation and a healthy relationship to food. Early contact with physical activity, and the enjoyment of performing it are also key aspects. The inhibiting factors for weight loss maintenance consisted in emotional eating, injuries interfering with physical activity, lack of motivation to perform certain exercises perceived as boring, difficulties getting started with physical activity and certain living conditions.

 • Jansson, Malin
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Damberg, Sarah
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Ökar risken för psykisk ohälsa i samband med ökad användning av sociala medier?: En kvantitativ studie om hur ungdomar i årskurs 9 påverkas av sociala medier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna studie var att undersöka om användningen av sociala medier medför en ökad risk för psykisk ohälsa hos pojkar och flickor i årskurs 9. Vi hade en hypotes att sociala medier leder till en ökad risk för psykisk ohälsa främst hos flickor.

  Med hjälp av vår enkät hade vi som mål att besvara tre frågeställningar:

  Hur ser användningen av sociala medier ut hos ungdomarna? På vilket sätt påverkas ungdomarna av sociala medier gällande kroppsideal? Finns det ett samband mellan användning av sociala medier och psykisk ohälsa oberoende av sömn, sociala förhållanden, relationer och kost?

  Metod

  Totalt deltog 69 elever, varav 32 flickor och 37 pojkar i åldrarna 15-16 år. Vi använde en kvantitativ metod i form av enkäter. Tanken med detta metodval var att vi under kort tid skulle kunna få ett relativt stort urval att besvara våra frågeställningar. Enkäten var utformad med 32 frågor, vissa med kryssfrågor och andra med fritext, dessa delades ut till två skolor i Solna. Analys av resultaten genomfördes med hjälp av programvaran SPSS. Oparat t-test användes för att analysera om det fanns någon signifikant skillnad mellan könen (signifikantnivån var satt till p < 0,05). Linjär regressionsanalys genomfördes för att undersöka om psykisk ohälsa har ett samband med sociala medier.

  Resultat

  Resultaten visade att sociala mediers bidrag till psykisk ohälsa endast utgjorde 3 %. Det var mer tydligt att majoriteten av andra påverkansfaktorer så kallade ko-variater oberoende av varandra hade större bidragande roll vad gäller risken att drabbas av psykisk ohälsa, än vad sociala medier hade. Okända faktorer som inte studerades utgjorde 66 % av den ökade risken för psykisk ohälsa. Gällande utseende kopplat till sociala medier uppgav 19 % av flickorna och 5 % av pojkarna att de känner sig missnöjda. Detta gav en signifikant skillnad mellan könen.

  Slutsats

  Utifrån resultaten drogs slutsatsen att det inte fanns någon koppling mellan risken för att psykisk ohälsa ökar i samband med användning av sociala medier samt att ingen signifikant skillnad finns mellan könen.

 • Gago, Paulo
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences. Research Center for Sport, Health and Human Development, (CIDESD), Portugal.
  Arndt, Toni
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control. Department of CLINTEC, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Ekblom, Maria
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences. Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Post Activation Potentiation of the Plantarflexors: Implications of Knee Angle Variations2017In: Journal of Human Kinetics, ISSN 1640-5544, E-ISSN 1899-7562, Vol. 57, 29-38 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Flexing the knee to isolate the single joint soleus from the biarticular gastrocnemius is a strategy forinvestigating individual plantarflexor's post activation potentiation (PAP). We investigated the implications of testingplantarflexor PAP at different knee angles and provided indirect quantification of the contribution of gastrocnemiuspotentiation to the overall plantarflexor enhancements post conditioning. Plantarflexor supramaximal twitches weremeasured in ten male power athletes before and after a maximal isometric plantarflexion (MVIC) at both flexed andextended knee angles. Mean torque and soleus (SOLRMS) and medial gastrocnemius (MGRMS) activity were measuredduring the MVIC. The mean torque and MGRMS of the MVIC were lower (by 33.9 and 42.4%, respectively) in the flexedcompared to the extended position, with no significant difference in SOLRMS. After the MVIC, twitch peak torque (PT)and the rate of torque development (RTR) potentiated significantly more (by 17.4 and 14.7% respectively) in theextended as compared to the flexed knee position, but only immediately (5 s) after the MVIC. No significant differenceswere found in the twitch rate of torque development (RTD) potentiation between positions. It was concluded that kneejoint configuration should be taken into consideration when comparing studies of plantarflexor PAP. Furthermore,results reflect a rather brief contribution of the gastrocnemius potentiation to the overall plantarflexor twitchenhancements.

 • Lidbaum, Anna Maria
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  "Från inaktiv till aktiv på skolidrotten": Vad skulle motivera inaktiva flickor i åk 8 att röra på sig på lektionerna i idrott och hälsa?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är att öka förståelsen för varför flickor i åk 8 kan ha ett lågt engagemang för lektioner i idrott och hälsa och vad som kan öka engagemanget hos dem 

  Frågeställningar

  1. Varför är flickorna inaktiva under lektionerna?

  2. Vad upplever flickorna skulle motivera dem till ökad aktivitet under lektionerna?

  3. Hur påverkas flickorna av gruppklimatet?

  Metod

  I studien har en kvalitativ metod i form av intervjuer använts. Sex flickor i årskurs 8 i en skola har intervjuats. Samtliga intervjuer har spelats in samt transkriberats. Det var inget bortfall och alla intervjuer och observationer skedde på utsatt tid och plats.

  Resultat

  Resultatet visar att flickorna inte vill delta för att de känner sig dåliga och kritiserade. Alla flickorna menar att ett otryggt gruppklimat påverkar dem negativt. Det handlar också om rädsla för bollar samt rädsla att skada sig. Det finns också ett obehag inför att anstränga sig. Flickorna skulle delta mer aktivt om de fick vara med och påverka upplägget. De önskar ett mer lekfullt upplägg med dans och lek samt mindre tävlingar och mindre fokus på betyg.  Ett par av flickorna efterfrågar ett gym på skolan och annan mer individuell träning.

  Slutsats

  Det är viktigt att bygga upp ett gott gruppklimat i skolklasserna så eleverna känner sig trygga att delta på lektionerna i idrott och hälsa. Eleverna eftersträvar ett icke prestationsinriktat klimat som känns lekfullt, roligt och tillåtande. Alternativa aktiviteter och upplägg med lägre ansträngningsnivå är optimalt för att få dessa elever att delta. Att ha tillgång till ett eget omklädningsrum och dusch kan också påverka att man som flicka i åk 8 deltar mer aktivt på idrott och hälsa lektionerna.

 • Kosby, Hannah
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Tänk om skoldagen alltid kunde börja såhär: Om mindfulness i skolans yngre årskurser2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Upplevs det som att elevernas koncentration och fokus påverkas genom att starta skoldagen med 10–15 minuters övningar i mindfulness och i så fall, på vilket sätt? Och hur länge upplevs alltså att en eventuell effekt av övningarna håller i sig? Finns det fler positiva effekter som uppkommer av dessa pass och vilka upplevs dessa då vara? Syftet med studien är att se om, och i så fall hur, mindfulness påverkar eleverna, men också att försöka ge elever och lärare nya verktyg för hur de kan använda övningar i mindfulness för att försöka förbättra elevernas välmående.

  Metod

  Studien gjordes genom att arbeta med olika övningar med 16 elever i årskurs 3 i 10–15 minuter på morgonen 2–3 dagar i veckan under 6 veckors tid. En enkät fylldes i av eleverna i slutet av studien samt en intervju gjordes med klassens lärare. En observation gjordes innan studien startades samt när den avslutades. I samband med observationen gjordes även en mätning av ljudnivån under lektionstid.

  Resultat

  Resultatet av enkäten visade att eleverna var positiva till övningarna och använde vissa av övningarna även i andra miljöer än i klassrummet, till exempel på raster och i hemmet, samt att många beskrev att deras humör hade förbättrats. Enkäten visade också att eleverna tyckte att studien var rolig och att de lärt sig något utan den. Intervjun gav också positiva resultat, läraren menade på att många av eleverna var lugnare och att de har fått en ökad medvetenhet om att de själva kan påverka sin situation samt att eleverna har fått en bättre sammanhållning då de nu har något gemensamt som de andra klasserna inte har. Läraren menade också på att elevernas koncentration och fokus förbättrades speciellt under den första lektionen efter övningarna för att sedan avta. Att endast använda sig av övningarna 10–15 minuter på morgonen visade sig alltså inte ha tillräcklig effekt för att räcka hela dagen. Resultat från observation och ljudmätning visade inga större förändringar.

  Slutsats

  Utifrån resultaten kan vi se att mindfulness har påverkat eleverna på ett positivt sätt. Både lärare och elever har fått lära sig olika övningar de kan göra när de känner att de behöver koncentrera sig och fokusera mer på sin uppgift eller känner att de blir stressade och behöver komma ner i varv eller om de är trötta och behöver tillföra lite ny energi till kroppen.

 • Shcherbina, Anna
  et al.
  Stanford University.
  Mattsson, C Mikael
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology. Stanford University.
  Waggott, Daryl
  Stanford University.
  Salisbury, Heidi
  Stanford University.
  Christle, Jeffrey W
  Stanford University.
  Hastie, Trevor
  Stanford University.
  Wheeler, Matthew T
  Stanford University.
  Ashley, Euan A
  Stanford University.
  Accuracy in Wrist-Worn, Sensor-Based Measurements of Heart Rate and Energy Expenditure in a Diverse Cohort.2017In: Journal of personalized medicine, ISSN 2075-4426, Vol. 7, no 2, E3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The ability to measure physical activity through wrist-worn devices provides an opportunity for cardiovascular medicine. However, the accuracy of commercial devices is largely unknown. The aim of this work is to assess the accuracy of seven commercially available wrist-worn devices in estimating heart rate (HR) and energy expenditure (EE) and to propose a wearable sensor evaluation framework. We evaluated the Apple Watch, Basis Peak, Fitbit Surge, Microsoft Band, Mio Alpha 2, PulseOn, and Samsung Gear S2. Participants wore devices while being simultaneously assessed with continuous telemetry and indirect calorimetry while sitting, walking, running, and cycling. Sixty volunteers (29 male, 31 female, age 38 ± 11 years) of diverse age, height, weight, skin tone, and fitness level were selected. Error in HR and EE was computed for each subject/device/activity combination. Devices reported the lowest error for cycling and the highest for walking. Device error was higher for males, greater body mass index, darker skin tone, and walking. Six of the devices achieved a median error for HR below 5% during cycling. No device achieved an error in EE below 20 percent. The Apple Watch achieved the lowest overall error in both HR and EE, while the Samsung Gear S2 reported the highest. In conclusion, most wrist-worn devices adequately measure HR in laboratory-based activities, but poorly estimate EE, suggesting caution in the use of EE measurements as part of health improvement programs. We propose reference standards for the validation of consumer health devices (http://precision.stanford.edu/).

 • Börjesson, Patrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Kvantitativ studie av fysiologiska parametrar under fyra innebandymatcher: Undersökning av blodlaktatkoncentration och hjärtfrekvens under matchspel hos 14-åriga manliga innebandyspelare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka och kvantifiera ungdomars pulsvariation och undersöka blodlaktatkoncentration under matchspel innebandy. Fråge-ställningen berör i vilken pulszon spenderar manliga innebandyspelande tonåringar mest tid under matchspel och finns det skillnader i tid spenderad i olika pulszoner beroende på position? Hur varierar blodlaktatkoncentration under matchspel och finns det skillnader mellan positioner (backar, centrar och forwards)?

  Metod: Försökspersonerna i denna studie bestod av 15st manliga (medelvärde ± SD: Ålder 14,5 ± 0,5 år, Längd 174,3 ± 12cm, Vikt 66,8 ± 24 kg, VO2max 45,9 ± 2,0 (ml*kg-1*min-1), Maximal hjärtfrekvens 199,3 ± 2,5 slag per minut) innebandyspelare under 4st matcher i Stock-holms Innebandyförbund, serietillhörighet medelnivå mörkröd. Under varje match registrerades 11-13 spelares hjärtfrekvens (medelvärdet i % utav HFmax) samt att det togs blodprover på två spelare innan, under, vid paus och efter matchspel för mätning av blodlaktatskoncentration.

  Resultat: Gemensamma medelvärdet av hjärtfrekvens hos spelarna var 74 ± 4,68% utav HRmax under matcherna. Spelarna spenderade signifikant mer tid i pulszoner 2 (60-70% av HFmax) och 3 (70-80% av HFmax) än resterande pulzoner. Backar spenderade signifikant mer tid i pulszon 4 (80-90% av HFmax) än forwards. Målvakter spenderade signifikant lägre tid i pulszon 3 jämfört med övriga spelarpositioner. Målvakter spenderade även signifikant lägre tid i pulszon 5 (>90%) jämfört med forwards och centrar. Blodlaktatskoncetrat visade ett medelvärdet för samtliga positioner över 7 provtagningar var 7,45 ± 2,49 mmol/L. Vid sammanlagt medelvärdet av laktatkoncentration vid 4 matcher visades signifikant skillnad mellan prover tagna innan match (2,693 ± 0,72 mmol/L) och efter match (5,49 ± 2,16).

  Slutsats: I denna studie befann sig majoriteten av tiden i 70-100% av maximal hjärtfrekvens. Det framkommer även i denna studie att laktatkoncentrationen hos utespelarna stiger fort och är konsekvent relativt hög under matchspel. Där av bör såväl toleransträning som produktions-träning ingå för att förbereda ungdomar för matchspel i innebandy.

 • Lindbäck, Emma
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Nord, Jenny
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  "Jag bedriver inte simundervisning, jag kontrollerar simkunnighet.": en studie om hur idrottslärare bedriver och utformar sin simundervisning i grundskolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study is to investigate how teachers in physical education (PE) in primary school practise and shape their swimming education.

  • What possibilities or obstacles do PE teachers think affects their swimming education?
  • How do PE teachers make sure that every student reach the knowledge requirements in swimming?
  • How do PE teachers concretize the knowledge requirements in swimming?

  Method

  This study consists of interviews with six primary school teachers in PE. The interviews were direct-open and had predetermined question areas. To find teachers to interview we first did a hand-picked selection to single out the municipalities, then we did random samples in each municipality to find schools. The teachers were then contacted by email. All interviews took place at the school were the teacher in question worked. The interviews were then recorded and transcribed. The theoretical frameworks we have chosen for this study are frame factor theory and Linde’s theory of the three domains of education.

  Results

  A part from their ordinary swimming education, all schools offer some sort of extra education for those students who are in need of it. When it comes to the two knowledge requirements in swimming there are differences between the teachers in how they interpret and grade, both between and within each knowledge requirement. The teachers in the study, however, are quite unanimous about the interpretation and grading of the knowledge requirement about swimming ability. They are not as unanimous about the other knowledge requirement about emergency situations in water. Swimming education seems to be controlled by frame factors such as time, distance to a swimming facility, economy and management.

  Summary

  Swimming education appears to be the same now as it was when we were in primary school. How PE teachers practise their swimming education seems to depend on interpretation of the knowledge requirements. The shape is mainly regulated by frame factors, such as time, distance to a swimming facility, economy and management.

 • Larsson, Malin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Motivationsfaktorer till fortsatt högintensiv träning: med inriktning på sporten Crossfit i Stockholms län2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att fastställa vad som motiverar till att människor fortsätter träna högintensiv träning med inriktning på sporten Crossfit. Frågeställningarna är (1) Är det främst inre motivation eller yttre motivation som bidrar till fortsatt högintensiv träning inom Crossfit och (2) Vilken är den främsta motivationsregleringen bland deltagarna till fortsatt högintensiv träning inom Crossfit?

  Metod

  I denna studie valde man att dela ut den beprövade enkäten BREQ-3 för att besvara samtliga frågeställningar. Enkäten delades ut på 5 Crossfit-gym i Stockholms län. Vid utdelandet blev deltagarna informerade muntligt om studiens syfte, att det tar 5 minuter att fylla i, det är helt frivilligt att delta samt att enkäten är helt anonym. Totalt tillfrågades 105 personer att delta, 86 enkäter fylldes i och 78 enkäter användes för beräkning av resultatet.

  Resultat

  Resultatet visar signifikanta resultat att de viktigaste faktorerna som motiverar människor till fortsatt högintensiv träning inom Crossfit är främst en inre motivation. Detta innebär att anledningen till att deltagarna fortsatt träna högintensiv träning är främst för att man finner sporten roligt och har intresse för den. Trots hög inre motivation samt reglering så är även delar av den yttre motivationen relativt höga bland studiens deltagare.

  Slutsats

  Med resultaten i denna studie kan man fastställa att majoriteten av de människor som tränar högintensiv träning i form av sporten Crossfit i Stockholms län har främst en inre motivation som motiverar dem till fortsatt träning inom denna sport och intensitet. Trots en hög inre motivation visade deltagarna också relativt höga värden på yttre motivation, framförallt de yttre motivationer som är mer självbestämmande istället för fullt påverkade av yttre faktorer.  I deltagarnas egna formuleringar är anledningarna till att man fortsatt träna främst att det är en kul och effektiv träningsform, gemenskapen på anläggningen samt att man mår bättre både psykisk och fysiskt.

 • von Bothmer, Viktor
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Grändås, Emil
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Att stanna kvar: En studie om idrottslärare som stannar kvar i yrket ur ett salutogent perspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The study aims from a salutogenic perspective to find out what drives physical education teachers to remain in the profession PE teaching. The objective has led till the following more specific issuses

  • How would PE teacher rate their sensibility of coherence (SOC) in relation to their profession?
  • What factors perceive PE teachers gives a positive and also a negative impact in staying in their profession?

  Method

  Our selection has been limited to four PE teachers as everyone has worked over 26 years in the profession. We used both interviews (main method) and an assessment questionnaire as Method. The form is based on Antonovsky's SOC-form. Theoretical framework for the analysis and interpretation of the empirical of the study has been Antonovskys SOC theory.

  Results

  The respondents mention various factors, which motivated them to stay in the profession. Positive psychosocial factors are important reasons to remain in the occupation. In particular, good colleagues providing energy in the work as well as close contact with students and well functioning cooperation with the management are important factors. All respondents considered their profession to be meaningful and did not regard the economic factors as a reason to leave the profession despite that none of them was satisfied with the salary. PE teachers in our study have in average a high SOC indicating that they are generally satisfied with their choice of career.

  Conclusions

  It is important for teachers to have a number of motivating factors to remain in the profession. Our respondents expressed the importance of psychosocial factors and that the profession is meaningful as reasons to remain in the position as a PE teacher. Taken together, these factors contribute to a sense of coherence. Antonovsky describes meaningfulness, as an important part of creating a context. Meaningfulness may, in turn, be used to counteract the stressors of work. If the teacher has adequate and sufficient resources to confront the stressors he/she meets there are good presumptions for him/her to continue in the profession over time.

 • Torbjörnsdotter, Johanna
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Holm, Sandra
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Egen färdighet eller didaktik?: En studie av examinationsuppgifterna på idrottslärarutbildningen och dess koppling till skolans styrdokument2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study is to investigate the examination elements of education in ball games and friluftsliv at the Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm, their connection to the national curriculum in physical education (PE) and their relevance to the scholars future role as teachers in PE.

  1. What should the scholars know according to the examination tasks?
  2. How do the teacher educators assess the examinations tasks?
  3. How do the scholars experience the examination tasks and the tasks assessments?

  Method

  In this study two methods has been applied for the collection of data. Qualitative, semi-structured interviews with students at the teacher program and teacher educators at the Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm. Textual analysis of the selected moment- and delmoment-PM from the course Sports Didactics 3 that was in the spring of 2016. All interviews were recorded and transcribed. As for theoretical framework Schulman's theory of Pedagogical Content Knowledge (PCK) has been used.

  Results

  The results shows that the examination tasks in the course we studied mainly deals with the students' pedagogical content knowledge. Often in the form of written assignments. However, the tuition mainly seems to focus on the students' content knowledge. The students also feel that during the course there is more often focus on developing their own personal skills than to develop their didactic ability.

  Conclusions

  The division of the content may allow the scholars to feel that they do not learn what they later become graduates on. For the relationship between scholars education and future professionals to become stronger, both tuition and examination tasks should treat pedagogical content knowledge.

 • Lundvall, Suzanne
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Brun Sundblad, Gunilla
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  Polarisering av ungas idrottande2017In: De aktiva och de inaktiva: om ungas rörelse i skola och på fritid / [ed] Christine Dartsch, Johan R Norberg & Johan Pihlblad, Stockholm: Centrum för idrottsforskning , 2017, 45-75 p.Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skillnaderna i fysisk aktivitet mellan svenska skolelever är stora. Cirka 20 procent idrottar inte alls på fritiden, en lika stor andel är mycket aktiva. En stor majoritet deltar på lektionerna i idrott och hälsa. En procent väljer att inte alls vara med. Hur resonerar unga om idrott, träning och ämnet idrott och hälsa och vad kännetecknar olika elevgrupper?

 • Nilsson, Elin
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Lindahl, Linda
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Blir jag bedömd?: En kvalitativ undersökning om elevers uppfattning av bedömning i idrott och hälsa2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The purpose of our study is to investigate middle school students understanding of assessment in physical education and whether it is consistent with their teachers opinion. The study will also examine how teachers of physical education and health interpret the curriculum. The study is based on the following question: - How do the students perceive what they will be assessed on in sport and health? – What is the student’s perception of when the teacher’s assessment takes place? – How does the teacher approach to clarify the rating and assessment of their students in physical education? – How do the teacher´s interpret the curriculum in physical education? – What similarities and differences are there in the teacher's perceptions of the assessment and students' perception of assessment?

  Method

  The study uses a qualitative interview method containing two teachers in physical education and four focus groups with 6 students in each of grades 6. The teachers working in various schools and two of the focus groups belonging to the interviewed teachers. The teachers had to answer questions about how they assess students in physical education and health, as well how they convey the knowledge in the subject sports and health of students. The students answered questions about how they perceive that they will be judged in physical education and health, and how their teacher conveys knowledge requirements until them.

  Result

  The study shows that teachers assess students in virtually every lesson and mostly uses a formative assessment. Students perceive they are being assessed almost all the time, and particularly during moments dancing, swimming and heating, and after each lesson so that teachers can compile their performance at the end of each semester. Both teachers are working to convey the skill requirements and elements content through educational platforms and verbally to students. Students believe that the knowledge and the purpose of the lessons is not communicated clearly enough the oral route. Both teachers feel that the current curriculum is sometimes slightly difficult to interpret.

  Conclusion

  The conclusions of this study is that students are aware that they are being assessed each lesson but want clearer instructions on what they actually are being assessed on. The teachers, in turn, want clearer guidelines on teaching content which previous research shows

 • Skytte, Alexander
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Känsla för idrott: En undersökning om vad elever har för kunskaper om vad de blir bedömda på inom idrott och hälsa2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vad eleverna uppfattar som bedömningsgrunder och huruvida detta är kopplingsbart till kunskapsmålen. Undersökningen avser att ta reda på vad elever upplever att de blir bedömda på i ämnet idrott och hälsa avseende momenten dans och bollspel.

  Frågeställningarna ser ut enligt följande:

  • Vad upplever elever att de blir bedömda på inom idrott och hälsa?
  • Hur förhåller sig elevernas KASAM, ålder samt kön till deras uppfattning av vad de blir bedömda på inom idrott och hälsa?

  Metod

  Studien använde sig av enkäter som delades ut till totalt 11 klasser med cirka 25 elever i varje klass på två olika skolor. Ena skolan är belägen norr om Stockholm, och den andra söder om Stockholm. Totalt deltog 245 elever i undersökningen. Klasserna bestod av elever som gick skolår 6 samt skolår 9.

  Resultat

  • Elevernas upplevelse av vad de blir bedömda på går att koppla till kunskapsmålen men även andra prestationsfaktorer.
  • De äldre eleverna uppger i högre grad svar kopplade till än de yngre eleverna. De yngre eleverna uppger i högre grad svar kopplade till resultatbaserade prestationer i jämförelse med de äldre eleverna
  • Elever med starkt uppmätt KASAM anser i högre grad att hög närvaro samt andra resultatbaserade prestationer är viktigt för ett högt betyg än elever med svagt uppmätt KASAM.

  Slutsats

  Denna studie visar att äldre elever har större förståelse för bedömningskriterier kopplade till kunskapsmålen samt att elever med starkt KASAM i högre utsträckning ställer sig positiva till påståenden kopplade till fysisk aktivitet. Det är idrottslärarens uppdrag att varje elev får känna att det går att lyckas på idrotten samt bidra till att andra lyckas och också hittar glädjen i att röra sig. Allt detta för att rörelseglädjen ska finnas kvar, i ett livslångt perspektiv.

 • Jansson, Mariette
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Specialidrott, men är det specialanpassat för alla?: En studie om hur innebandymålvakters behov/utveckling tillgodoses på gymnasial nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The purpose of my study is to investigate how much resources and focus that are given to the education of goalkeepers on the upper secondary nationally approved sports programmes (NSP)

  • What views do special sports education teachers have on goalkeeping training, and how this should be conducted?
  • Is there access to educated goalkeeper coaches, and if so, how often are these available?

  Method

  The study is qualitative and the collection of empirical data is based on semi structured questions and answers received through mail contact and interviews via telephone. My study was based on a total sample where all 30 NSP with floorball in Sweden was contacted. In total, 26 of the surveyed schools participated. The theory of whole and part capacity training has been used as theoretical framework.

  Results

  The result shows that it is considered as a very important part of the training to carry out specific goalkeeper training. All schools also run specific strength and cardio training for goalkeepers. However, it is also apparent that there is considerable lack of expertise and resources in terms of educated goalkeeper coaches. In partly due to the lack of research on the goalkeepers’ specific requirements and capabilities, in part because of insufficient knowledge of how and why goalkeeper training should be conducted. There is also an absence of “knowledgeable” and educated goalkeeper coaches. It appears that even at upper secondary schools where there is access to a goalkeeper coach, the accessibility is minimal. The most decisive factor for the availability of goalkeeper coaches is considered to be the economical aspect. One option demanded from both players and coaches is educational material for the development and training for goalkeepers.

  Conclusions

  There is a consensus that specific training for goalkeepers, lead by specially educated coaches should be conducted. The results indicate that whole- and part capacity training is seen as the optimal training for specific positions as a goalkeeper. However, there is great discrepancy concerning how the training is actually conducted. In reality, there is very low availability of goalkeeper coaches, which is considered to be due to both lack of financial resources and also lack of skilled trainers.

 • Johansson, Susanne
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Sexual Relationships between Athletes and Coaches: Love, Sexual Consent, and Abuse2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Coach-athlete sexual relationships (CASR) and sexual harassment and abuse (SHA) in sport can profoundly impact athletes’ welfare and performance. Yet, it is often ignored due to sensitivity, secrecy, and lack of knowledge. There is no previous research on SHA in sport in Sweden, and legal, consensual, same-sex CASR is under-researched. The overall purpose of this doctoral thesis is to examine CASR in competitive sport in Sweden. More specifically: a) athletes’ experiences of CASR; b) prevalence of SHA in coach-athlete relationships; c) conceptual and theoretical issues to broaden the understanding of CASR and SHA, will be examined.

  Survey methodology is employed in Article I to explore the prevalence of SHA, coach-athlete relationship factors, and association between relationship factors and SHA. A random sample of current and former male and female Swedish athletes (n=477) aged 25 participated. Article II outlines critical issues of CASR, and theories and conceptualisations of romantic love, sexual consent, and female athlete sexual agency is further developed in the thesis research summary. Drawing on interviews with five female elite athletes aged 23-30, experiences of CASR are analysed in-depth using discourse analyses in Article III and narrative case study design in Article IV.

  Results show that athletes’ experiences of CASR are positively and negatively diverse but potentially problematic because boundary ambiguity, secrecy, and isolation are common. Social and ethical dilemmas may also occur because CASR intersect contrasting discourses regarding elite sport, coach–athlete relationships, and romantic love. Moreover, CASR integrate professional and private contexts in which equality and power deviate. The research illustrates empirically and theoretically how female elite athletes exercise agency and recognise consensual, mutually desired CASR where romantic love is priority. However, sexual consent can be ambivalent rather than a mutually exclusive yes/no dualism. Socially, consent is a process of negotiation informed by contextual factors, sexual agency, and social structure. In addition, 5.5% prevalence of SHA perpetrated by male coaches is reported, distributed throughout the sampled athletes’ gender, age, sport performance levels, and individual/team sports in the sample.

  In conclusion, this thesis expands knowledge of athletes’ experiences of love, sexual consent, and abuse in CASR. Previous evidence of SHA in sport is confirmed to include sport in Sweden. Implications for sport and sport sciences are offered. 

 • Redelius, Karin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Where are the kids? They are in Scandinavia!: recension av boken Ungdom og idrett / Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord & Åse Strandbu (red) 20162017In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, 4 majArticle, book review (Other academic)
 • Sormunen, Linus
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Jag är inte med om de andra inte är med: en studie om motivation till idrott och hälsa i två yrkesförberedande program2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The aim of the study is to investigate the vocational program student’s motivation in physical education and to explore the reasons for the lack of participation during a lesson.

   

  1. How do students describe their motivation towards physical education?
  2. What does motivate the students to participate or to not participate?

   

  Method

  A qualitative interview method was conducted with eleven participants consisting only of vocational program students, who have not been fully participating in the physical education lessons. The theories, that are used to analyze, are Maslow’s hierarchy of needs and the sociocultural perspective on motivation including the intrinsic motivation and extrinsic motivation.

   

  Results

  The results indicate that students can participate partially and fully in physical education lessons although their motivation is still low and lacking. Student thinks that physical education is an important subject, but they have still low and lacking motivation, which is created due to the surroundings demotivating students’ minds. Most of the students have a positive attitude towards the subject in itself; however from their current context their attitude is negative. Attendance and participation do not show clearly students’ intrinsic motivation, because of their participation is based solely on passing the subject.

   

  Conclusion

  From the theoretical framework, students’ different needs are not achieved and there is no positive interaction in classes, which is expressed through lack of motivation. Social class and society’s expectation also places a part of affecting students’ motivation. Classmates and teacher have a significant impact towards students’ motivation, which can be either positive or negative. These factors are interpreted to have a negative influence in this case. In other words, there is not enough of positive influence for extrinsic motivation to contribute change in behavior through intrinsic motivation.

   

 • Falch, Jorun
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Rodmar, Stephanie
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Coach-atlet relationen i lagidrotter: Kvinnliga atleters upplevelse av relationen med coachen och dess betydelse för prestationen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning

  Syftet med studien var att undersöka hur kvinnliga atleter i lagidrotter upplever relationen med coachen samt ta reda på atleternas upplevelse av relationens betydelse för prestationen. Följande frågeställning undersöktes “Hur upplever den kvinnliga atleten relationen med sin coach utifrån de fyra dimensionerna närhet, komplettering, samspel och engagemang (Jowett, 2007)?” och “Vilken betydelse har relationen med coachen för att den kvinnliga atleten ska kunna uppnå sin maximala prestation?”

  Metod

  En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med tio kvinnliga atleter från lagidrotter (fotboll, handboll, basket, innebandy, truppgymnastik och ishockey) i åldern 18-26 år, som spelar i högsta- eller näst högsta divisionen. Studien har utgått från 3+1C modellen (Jowett, 2007) som innefattar de fyra dimensionerna. Intervjuguiden är baserad på frågeformuläret CART-Q (Jowett & Ntoumani, 2004).

  Resultat

  Alla atleter beskrev relationen med sin coach som professionell och fyra av dem berättade att relationen samtidigt kunde ses som nära. Samtliga atleter ansåg att det var viktigt att ha förtroende till sin coach och sju såg relationen som positiv. Hälften av atleterna upplevde att deras coach till största delen var medveten om hur de bäst behöver stöd. Åtta av tio upplevde att deras coach visade engagemang i deras idrottande. Feedback skedde muntligt och hälften ansåg att den var regelbunden. Relationens betydelse för prestationen ansåg atleterna var stor och hälften av atleterna graderade relationen högst på skalan (1-10).

  Slutsats

  Kommunikation, förtroende och engagemang är viktiga faktorer för att främja en god coach-atlet relation. Relationens betydelse för prestationen ansågs viktig för atleterna och bör beaktas för att skapa möjlighet till prestation och utveckling.  

 • Lundquist Wanneberg, Pia
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Tvåhundra år av dansk skolidrott: recension av boken Fra borgerdyd til kompetenceudvikling: Idrætten i latin- og gymnasieskolen gennem 200 år av Per Jørgensen (2014)2017In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, 27 aprilArticle, book review (Other academic)
 • Lövgren, Fredrik
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Begreppet hälsa i undervisning.: - En studie om idrottslärares arbete med och definiering av begreppet hälsa från det centrala innehållet ur Lgr 11, årskurs 7-9.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställning

  Syftet med denna studie har varit att studera hur idrottslärare för årskurser 7-9 definierar begreppet hälsa och hur de sedan arbetar med begreppet i sin undervisning utifrån stoffet gällande hälsa och livsstil för ämnet idrott och hälsa ur den nya läroplanen Lgr 11. Detta utifrån mina frågeställningar:

  1. Hur definierar pedagogerna begreppet hälsa i det centrala innehållet från idrott och hälsa gällande årskurs 7-9?

  2. Hur arbetar pedagogerna med begreppet hälsa i sin undervisning?

  Metod

  Studien har genomförts med hjälp av kvalitativ metod baserad på intervjuer med fyra verksamma idrottslärare inom fyra olika kommuner i Stockholm.

  Resultatet

  Resultatet av dessa intervjuer visar på en stor olikhet på definiering av begreppet hälsa, vilket kan kopplas till att begreppet är ett komplext och allomfattande begrepp. En pedagog sa att

  “det svåra är att leva som man lär. Att ha en bra balans i de grundläggande faktorerna: äta, sova, träna, socialt umgänge”. Pedagogerna upplevde en svårighet med att hitta bra forum för att

  examinera eleverna i momentet hälsa. Vad det gälde de fyra pedagogerna kan man utröna att de är negativt inställda att teoretisera innehållet, vad gäller hälsa, allt för mycket. Alla har en

  målsättning att så mycket som möjligt integrera begreppet i de praktiska momenten.

  Slutsats

  Studien visar vidare hur det personliga förhållningssättet till begreppet i högre grad styr hur pedagogerna arbetar med hälsa i sin undervisning än stoffet från den nya läroplanen.

  Pedagogerna betonar den fysiska aktiviteten och sambandet till att elever på individnivå kan uppnå god hälsa. Intervjuerna visar ändå på idrottslärarnas syn på hälsa som ett allomfattande

  begrepp och att god hälsa handlar likväl om psykiska och sociala faktorer.

 • Skurlic, Anel
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Larsson, Stefan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Specialidrott, ett kunskapsämne eller?: - en studie om hur specialidrottslärare motiverar och bedriver sin undervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim

  The study aims to examine how teachers background and experiences affect their teaching in special sports. Our questions are: What kind of sport and academic background and experience does the teachers have in special sports? How do teachers in special sports motivate their choices of teaching content? How do teachers use the curriculum and the core content in special sports?

   

  Method

  Qualitative interviews were used in the study. Five teachers in special physical sports were interviewed, three of whom are educated teachers. The studies participants are active in the nationally approved sports programs targeting team sports. The respondents were chosen strategically as teachers/trainers who are active in Stockholm was contacted. The principle of convenience was taken into consideration because of limited resources and the lack of time. Furthermore, some participants also came through a snowball selection when the time factor was taken into consideration. Pierre Bourdieus socio-cultural theory is underpinning the theoretical basis of the study.

   

  Results

  The results indicate that the respondents aspire to assume curricula when they justify and plan their teaching, at the same time the documents are experienced as complex and difficult to interpret and to apply. Furthermore, the result shows that the participants have a solid background in sports as private pursuit and management experience at a high national level.

   

  Conclusions

  Based on the results and discussion of the study it’s clear that the subject special sports don't have clear guidelines on how the teaching should be conducted, which may be due to a weak academic setting. The study shows that there is a battle in the field of special sports around how the education is conducted. Today there is two different players with different objectives in special sports. Furthermore, the result shows that the symbolic capital, in the form of education has an impact on how the subject is designed. Possession of a teacher education is found to be important to be able to interpret and understand the subjects curricula.

 • Williams, Markus
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Modern expectations of the qualified strength and conditioning coach: A quantitative cross-sectional study on the factors of collegiate strength and conditioning coaches.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study was to examine current factors regarding strength and conditioning coaches at the collegiate level, furthermore to examine factors dependent on the level of sports.

  1. What was the educational background of strength and conditioning coaches at the collegiate level?

  2. What was the salary of strength and conditioning coaches at the collegiate level?

  3. How much relevant work experience did strength and conditioning coaches have at the collegiate level?

  4. What were the differences and similarities of strength and conditioning coaches’ factors dependent on collegiate division?

  Method

  The method was a cross-sectional study applying a survey to examine the study’s four previously mentioned issues. Coaches encompassing the inclusion criteria (e.g. seniority and professionalism) of the study were contacted for possible participation. The survey was sent to collegiate strength and conditioning coaches (n=225) whom were randomly chosen with equal amounts of potential samples from each division. The results were then analyzed using mode, mean, range and frequency.

  Results

  82 surveys were completed and returned (36 %). Three surveys were ineligible, therefore 79 surveys were used to produce the results. A Master’s degree (67.09 %) and CSCS certification (81.01 %) were recognized as common attributes among collegiate strength and conditioning coaches. Salary and relevant experience answers were fairly spread throughout all divisions. Differences in certifications were found as the SCCC was cited in higher frequency among Division I coaches (52.63 %) than the two lower divisions (≤26.67 %).

  Conclusions

  Both a master’s degree within a relevant field and a CSCS certification can be regarded as fundamental attributes of collegiate strength and conditioning coaches. Work experience and CSCCa certifications may be efficient predictors for salary and involvement in elite versus non-elite environments. The study’s results will aid aspiring collegiate strength and conditioning coaches in career development as well as employers in hiring processes.

 • Johansson Norell, Mathilda
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Fem simtränares syn på idrottsutbildning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med uppsatsen var att undersöka hur fem svenska simtränare uppfattar betydelsen av idrottsutbildning i sitt arbete som tränare.

  • Hur upplevde simtränarna att idrottsutbildning var relevant för deras arbete?
  • Hur använde simtränarna de praktiska kunskaperna från idrottsutbildningen i arbetet?

   Metod

  Uppsatsen hade en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Empirin samlades in från fyra manliga och en kvinnlig simtränare som alla arbetar med simning på högsta nivå inom ungdoms-, junior- eller seniornivå. Tränarna behövde ha minst två års erfarenhet inom yrket, vara ansvariga för sin träningsgrupp samt genomfört minst en idrottsutbildning enligt uppsatsens definition.

  Resultat

  Resultatet påvisade att dessa fem simtränare ansåg att idrottsutbildningen de genomfört var relevant för tränaryrket. De flesta kurserna i de olika utbildningarna kunde tränarna koppla till sitt tränarskap. Samtidigt fanns det förbättringspotential inom alla idrottsutbildningar som förekommit i uppsatsen. Simtränarna kunde ge konkreta exempel på hur de använde sig av idrottsutbildningarna de genomgått i sitt praktiska arbete, framförallt i säsongsplaneringen men även i tränings- och tävlingssituation. Samtidigt fanns vissa kurser i utbildningarna som inte användes överhuvudtaget.

  Slutsats

  Slutsatser kunde dras att idrottsutbildningen har varit relevant och kunde användas i praktiken av dessa fem simtränare. De hade använt respektive utbildning i både planerings- och träningssyfte. Dock ansåg samtliga fem intervjupersoner att det fanns förbättringsområden i den idrottsutbildning de genomgått.

 • Engström, Igor
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Segerlund, Martin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  I rörelse: En komparativ studie av nivå och mängd fysisk aktivitet hos elever på gymnasiesärskolan jämfört med gymnasieskolan2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The main purpose of this study was to examine and compare amount and level of physical activity during the school day, which also include a physical education lesson, among pupils in upper secondary school with and without mental retardation.

  Method: The target group of this study composed of six high school students from one class from special school and 45 students from four classes of first to third grade in the upper secondary school. In order to examine the amount and level of physical activity, the study used pedometers and heart rate monitors. The survey of this study lasted two whole school days which included physical education lessons. As for theoretical framework, this study presupposes from the concept physical activity which is divided into level and amount of physical activity. It will be analyzed with the concept moderate to vigorous physical activity (MVPA)and the recommendation of health regarding steps taken per day.

  Results: The study showed that students from the special school and upper secondary school on average accumulated the same amount of steps during one school day. There was however a significant difference in how much of the total steps of the school day that was accumulated during the physical education lesson. For the students in the special school about 34 percent of the steps taken during the school day came from the physical education lesson and equal result for the students in upper secondary school was about 50 percent. There were also significant differences regarding the level of physical activity among the students during the lesson in physical education. Students in special school spent about 33 percent of the lesson in MVPA while the students in upper secondary school spent 70 percent of the lesson in MVPA.

  Conclusion: The result indicates that the students in special school overall have a more active schoolday beyond the lessons in physical education than the students in upper secondary school. This is because the results show that they have the same amount of steps during the whole school day, despite the fact that they have fewer steps than the students in upper secondary school during the lesson in physical education. Regarding the level of physical activity during the lesson in physical education the result showed significant difference between the study groups. The students in the special school spent less than half the time in MVPA compared with the students in upper secondary school. An explanation to that could be different lesson content or the complex of problems regarding intellectual disabilities.

 • Sahin, Soner
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Idrott och Hälsa: elever med behov av särskilt stöd2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of the study is to examine how teachers of physical education and health work deal with pupils who are in need of special support.

  Issues:

  • How do the teachers work with regard to special needs in physical education in their school?

  • What dilemmas may arise during the teaching of students with special needs?

  Method

  The method selected for the study was to conduct interviews with six teachers in physical education who work at different schools. The interviews were conducted individually with each teacher and were recorded on the phone. The study's issues were directly related to what teachers think about the difficulties that may arise with regard to pupils with special needs in physical education.

  Results

  The results indicate that the teachers do not have the conditions to organize the best form of education for their students. The teachers wished that they could have access to specialized education for students with special needs. The Teachers are aware that there are students who are in need of extra support. In spite of lack in adequate organization they try to adapt their teaching to any event that may occur during the teaching time and start. Students who are in need of special support do not have the ability to concentrate and the teaching environment does not affect them in a positive sense.

  Conclusion

  The results indicate that there are obstacles and little interest for children in need of special support in physical education. Principals have the ultimate responsibility to organize and create the best opportunities for teachers and students who need special support. Schools should ensure to form a similar type of schooling for all children, including for children in need of special support.

 • Millischer, V
  et al.
  Erhardt, S
  Ekblom, Örjan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, Björn Ekblom's research group.
  Forsell, Y
  Lavebratt, C
  Twelve-week physical exercise does not have a long-lasting effect on kynurenines in plasma of depressed patients2017In: Neuropsychiatric Disease and Treatment, ISSN 1176-6328, E-ISSN 1178-2021, Vol. 13, 967-972 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Physical exercise has well-characterized positive effects on depressive symptoms. The underlying biologic mechanisms are, however, far from established. A recently discovered mechanism has linked the enhanced conversion of kynurenine to kynurenic acid (KYNA) to an increased resilience toward stress-induced depression in mice. The aim of this study was to translate these findings to humans.

  Materials and methods: Kynurenine and KYNA levels were measured by high-performance liquid chromatography in plasma samples from 117 patients affected by mild-to-moderate depression before and within a week after a 12-week training period at three different intensities. The patients were part of the Regassa study.

  Results: No differences in plasma levels of kynurenine and KYNA or in their ratio could be detected between before and after training. No effect of the intensity group could be observed. No correlation with the improvement in cardiovascular fitness (Åstrand score) or the improvement in mood (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale score) could be observed.

  Limitations: As the Regassa study is based on an intention-to-treat protocol, the exact time and the exact intensity of the physical exercise are not known. Analyses of pulse data as well as personal interviews, however, were used to control the exercise protocols. Furthermore, the observations reflect chronic changes.

  Conclusion: Physical exercise positively affects mood and cardiovascular fitness, but does not lead to long-lasting changes in plasma levels of kynurenine and KYNA in patients affected by mild-to-moderate depression.

 • Fischer, Madelene
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Dricker fysiskt aktiva personer mer alkohol än fysiskt inaktiva personer?: En kvantitativ studie om yrkesverksamma vuxna och deras alkohol- och fysiska aktivets vanor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns några skillnader mellan fysiskt aktiva personer och fysiskt inaktiva personer och deras alkoholkonsumtion samt att undersöka om det finns en skillnad mellan könen i deras alkoholkonsumtion och graden av fysisk aktivitet.

  Frågeställningar: Finns det en skillnad i fysiska aktivitets- och alkoholvanor mellan män och kvinnor? Finns det en skillnad i alkoholkonsumtion mellan de som är fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva? Finns det ett samband mellan ålder och alkoholkonsumtion och ålder och graden av fysisk aktivitet?

  Metod: En enkätundersökning där redan beprövade och validerade enkäter användes i denna studie: IPAQ för att mäta graden av fysisk aktivitet och AUDIT för att mäta alkoholkonsumtion. Enkäterna delades ut på olika företag i Stockholm av författarna själva. De respondenter som fick en totalpoäng lika med eller över 600 MET (metabolic equivalent)kategoriserades att tillhöra den fysiskt aktiva gruppen. Män med en AUDIT-poäng lika med eller över 8 och kvinnor med en AUDIT-poäng lika med eller över 6 kategoriserades att tillhöra gruppen riskbrukskonsumenter av alkohol. Det var 150 personer som deltog i studien.

  Resultat: Resultaten visade att 88 % av samtliga respondenter tillhörde den aktiva gruppen (MET > 600 min/ vecka). Ingen signifikant skillnad sågs mellan män och kvinnor i aktivitetsnivå (p= 0,728). Det fanns en signifikant skillnad (p=0,014) mellan män och kvinnor och deras alkoholkonsumtion, män drack mer alkohol än kvinnor. Dock var det signifikant fler kvinnor än män som tillhörde riskgruppen för alkohol. Resultaten visade också att aktiva personer drack mer alkohol än inaktiva personer (p=0,026). Sambandet mellan ålder och alkoholkonsumtion visade att med stigande ålder dricker man mindre alkohol (r =-0,171,p=0,038). Sambandet mellan ålder och fysisk aktivitet visade att med stigande ålder tränar man mindre på hög intensitet (r=-0,342, p= 0,000). Ett positivt samband mellan ålder och antalet MET- minuter i promenader kunde hittas (r=0,23, p= 0,008).

  Slutsats: En slutsats som kan dras från denna studie är att personerna som uppnår rekommendationerna av fysisk aktivitet dricker mer alkohol än personerna som inte uppnår rekommendationerna av fysisk aktivitet. Resultaten visade också att män dricker mer alkohol än kvinnor men att det är signifikant fler kvinnor än män som kategoriserades som riskkonsumenter av alkohol. Resultaten kan inte ses som allmängiltiga eftersom att urvalet i denna studie inte var slumpmässigt eller tillräckligt stort.

 • Eade, Amanda
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Idrott eller Hälsa?: en studie om hur läraren i idrott och hälsa arbetar med ämnet hälsa i sin undervisning.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Aim and question

  The study aims to examine how physical education (PE) teachers teach health in school and how they assess health.

  • What is the physical education and health teachers own definition of health?
  • How does the teacher in physical education work to meet health targets?
  • How does the physical educator judge health in the subject physical education?
  • What do teachers in physical education thin is the optimal didactics of physical education?

  Method

  Four active PE teachers were interviewed. Two who taught in the inner city and two who taught in two suburbs of Stockholm.

  Results

  All teachers define health as a feeling of well-being in the biological and in the holistic field. The four interviewed teachers worked with physical education in ways that was beyond the traditional teaching and assessed the topic through discussion, theoretical and practical examinations, but also with their gut feeling.

  Conclusions

  The interviewed teachers believe that they need a clear definition of health to be able to teach the subject health but also to assess the pupil in the subject. The subject health in physical education need to have more space in the form of time to match the demands the school have from society, however, it requires a clearer didactics of the subject and an assessment support so that students can achieve the required goals.

   

   

   

   

 • Engstam, Josephine
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Fysisk aktivitet och tarmstomi: En kvalitativ studie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of the study was to investigate the experience of physical activity among people with intestinal stoma. The research questions were:

  • What is the level of physical activity among people with intestinal stoma?
  • Do people with intestinal stoma experience a change in physical activity after surgery?
  • What factors affect physical activity in people who have intestinal stoma?
  • What kind of information and follow-up on physical activity do people receive who have had intestinal stoma surgery?

  Method

  To answer the aim and research questions, a qualitative method of semi-structured interviews have been conducted. 12 people with intestinal stoma participated in the study and were recruited from three hospitals in Stockholm County using a non-random sample with astrategic selection. The participants were between 30 and 84 years old and were operated for at least three months before the time of the interview. The interviews were transcribed and then analysed by an inductive content analysis according to Graneheim and Lundman (2004).

  Results

  The content analysis resulted in three main categories; the time before surgery, the time after the operation as well as information. The main results were 1) the participants had a high level of physical activity after the surgery. 2) The physical activity level of the participants was the same or slightly higher after the surgery. However some participants had made changes in their activity or the environment of where the activity took place. 3) The participants did not see the stoma as a barrier to physical activity more than in certain specific environments. Physical activity could however be affected by other illness- and surgery-related causes. 4)The participants had received information regarding physical activity in the direct postoperative stage but experienced a lack of information and follow-up at a later stage after surgery.

  Conclusions

  The results of the study indicate that a stoma does not need be a barrier for physical activity. Furthermore, the results show the importance of information and follow-up for people with stoma in order for them to be able to return to their preoperative level of physical activity.

 • Rudner, Maria
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Höglund, Rebecca
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Sambandet mellan sprinttester i löpning på barmark och skridsko på is: En korrelationsstudie gjord på svenska damhockeyspelare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka om det föreligger något samband mellan 1RM i benböj och sprintlöpning på is kontra sambandet mellan sprintlöpning på barmark och 1RM i benböj för svenska damhockeyspelare i högsta serien SDHL.

  • Finns det något samband mellan maxstyrka i 1RM i benböj och sprinter på barmark (utanför isen) hos svenska damhockeyspelare?
  • Finns det något samband mellan maxstyrka i 1RM benböj och sprinter på is hos svenska damhockeyspelare?
  • Finns det något samband mellan sprintlöpning på barmark och skridskosprinter på is?

  Metod Testerna utfördes vi två tillfällen med en veckas mellanrum. Vid första tillfället utfördes testerna i benböj ned till ett djup där lårbenet var parallellt med underlaget. Startvikten var 70% av den förväntade maxvikten och testpersonen hade två försök på varje vikt. Vid andra tillfället utfördes 30 meter sprint på barmark och på is och där fotoceller användes för mätning av tid (Time-it - basic set, ELEIKO). Fotocellsparen placerades på ställningar med en höjd på 91cm från underlaget med 1,5 meter avstånd från varandra och testpersonerna startade 0,5 meter innan första fotocellerna och fick välja själva när de skulle starta. Testpersonerna utförde två sprinter vardera på barmark respektive is där det bästa resultatet sedan användes i analysen. Samtliga analyser genomfördes i programmet SPSS.

  Resultat Studien resulterade i medelhöga negativa korrelationskoefficienter erhölls mellan variablerna 1RM i benböj och 30 meter barmarkssprint (r= -0,548). Ett svagt positivt samband hittades mellan variablerna 1RM och sprint på is (r = 0,164). Det fanns signifikanta skillnader mellan de två variablerna och med 95 procent säkerhet skiljer sig minst ett av medelvärdena ifrån de andra på ett sätt som inte beror på slumpen. På T-testet var Sig.värdet 0,000 på samtliga parametrar samt differensen i medelvärdet översteg 0,050 vilket gör att det inte går att dra någon slutsats över en större population.

  Slutsats Med vår studie kunde vi se ett starkare samband mellan testpersonernas prestation i sprinten på barmark och ett maximalt lyft i benböj (r = -0,548) än vad vi kunde se mellan resultaten i sprint på is och benböjen (r = 0,164)

 • Svensson Smith, Karin
  et al.
  Schantz, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, The Research Unit for Movement, Health and Environment.
  Bilfria zoner kring skolor bör vara mer regel än undantag: debattinlägg2017In: Helsingborgs dagblad, ISSN 1103-9388, , 1 p.2 aprilArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  "Bilfria zoner kring skolor bör vara mer regel än undantag."

  Den fysiska aktiviteten inom skolans verksamhet behöver ses över, men också skolans möjlighet att stötta barns fysiska aktivitet utanför skoltid. Det skriver Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott, och Peter Schantz, professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

  Helsingborgs kommun har sedan länge höga ambitioner för att minska den klimatpåverkan som invånarnas resor ger upphov till. Att allt fler barn skjutsas till skolan istället för att cykla dit gör kommunens mål svårare att nå.

  En treårig cykelsatsning i Odense gav en ansenlig samhällsvinst tack vare att människor inte var borta från jobbet på grund av sjukdom lika ofta som tidigare, samt lägre kostnader för hälso- och sjukvårdsbehandling. Bilfria zoner runt skolor, kraftfulla satsningar på cykling för barn och föräldrar samt en stadsplanering med fokus på möjlighet att cykla förklarar framgången. Kanske kan det inspirera Helsingborg.Barns skolresor är en strategisk fråga för att minska trafikens påverkan på klimat, luftföroreningar och buller liksom för att förbättra folkhälsan genom att främja vardaglig motion.Att föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolor spär på en stillasittande livsstil. Att istället ge barnen en vana att cykla till skolan bidrar till motsatsen. Det skapar en grund för framtida vardaglig fysisk aktivitet.

  En rapport från Trafikanalys visar att skolresor med cykel har blivit 48 procent färre sedan 1994. Samtidigt är det vanligare än någonsin att föräldrar skjutsar sina barn till skolan. Studier vid GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan, ger samma bild.Med tanke på att en cykelresa om 15 minuter enkel väg, två gånger per dag, ger tillräcklig fysisk aktivitet för att hålla hälsan på en acceptabel nivå, bör hälsofrämjande insatser mot barn fokusera på att vända utvecklingen.

  Bilskjutsning till skolor bidrar också till osäkra miljöer kring skolor. ”På morgonen lyder djungelns lag utanför många skolor” – så inleds SKL:s skrift om varför föräldrar skjutsar sina barn till skolan. Sorgligt nog är det en korrekt beskrivning av verkligheten. Dessutom leder den rådande situationen till att allt fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn, eftersom de tycker att det är farligt för barnen att gå till skolan när det är så mycket trafik kring skolan.Bilfria zoner kring skolor bör vara mer regel än undantag. Den förälder som trots en bilfri zon kring skolan väljer att skjutsa sitt barn får då helt enkelt parkera ett hundratal meter därifrån och promenera sista biten. På så vis kan miljön kring skolorna bli trygga och vardaglig fysisk aktivitet främjas.Att människor väljer att ta bil framför cykel är en bidragande orsak till att flera folksjukdomar drabbar allt längre ner i åldrarna.

  Bland forskare finns en stor enighet om att det behövs minst 30 minuter av pulshöjande fysisk aktivitet om dagen för att främja god hälsa, minska risken för kroniska sjukdomar och förebygga för tidig död. Mer fysisk aktivitet ökar de positiva effekterna. Mellan 60 och 90 minuters daglig fysisk aktivitet är optimalt.Den fysiska aktiviteten inom skolans verksamhet behöver ses över, men också skolans möjlighet att stötta barns fysiska aktivitet utanför skoltid. Förutom bättre hälsa kan det bidra till att eleverna får ett livslångt intresse för att röra sig och en fördjupad förståelse av sambanden mellan fysisk aktivitet och hälsa.

  För mer än tjugo år sedan, 1994, beslutade riksdagen att skolans rörelseämne skulle ha ”hälsa” som ett tillägg i dess namn. Men beslutet har aldrig följts upp av åtgärder som inneburit en förändring i namnbytets riktning.Skolinspektionen har i två rapporter visat att hälsodelen inom rörelseämnet har varit styvmoderligt behandlad. Det finns alltså goda skäl att på olika sätta stötta rörelseämnets utveckling, se över ämnets läroplaner, och genom lärandemål och bedömningskriterier sätta tydliga mål för vad eleverna ska lära sig när det gäller vardagsmotion och hälsa.

  Sedan 2010 har sjukskrivningarna i Sverige ökat med 80 procent och de verkar dessvärre fortsätta att öka. Sjukfrånvaron minskar riksdagens möjligheter att avsätta pengar till angelägna reformer och hämmar tillväxten inom sektorer där det är brist på arbetskraft. En rimlig slutsats är att varje sten måste vändas och vridas på för att vända utvecklingen.Skolan har en viktig roll att bidra till goda levnadsvanor. Därför måste skolan också få ett breddat och fördjupat utbildningsuppdrag kring vardagsmotion inom ämnet idrott och hälsa.

  I princip alla skulle må bra av att cykla till jobb, studier och andra aktiviteter. En ny studie genomförd vid bland annat GIH visar att svenska sjukkostnader kan minska kraftigt genom att fler cyklar mellan bostad och arbete eller skola. Enbart i Stockholms län kan, enligt studien, hälsoekonomiska vinster på flera miljarder kronor göras årligen. Det mesta talar för att det även i Helsingborg finns många korta bilresor som med fördel skulle kunna ersättas med cykelturer.

  Karin Svensson Smith

  Peter Schantz

  Karin Svensson Smith (MP) är ordförande i riksdagens trafikutskott.

  Peter Schantz är professor i humanbiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

 • Bodén, Amanda
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Lundin, Emelie
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Cykelintervaller som kompletterande träning för handbollsspelare på U16-nivå.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka effekten av cykelintervaller som komplement till handbollsträning för att förbättra prestationsförmågan hos manliga ungdomsspelare på elitnivå. Den frågeställning studien svarat på är om cykelintervaller som komplement till handbollsträning har några effekter på den specifika prestationsförmågan.

  Metod En kvantitativ experimentell studie genomfördes med 13 manliga ungdomsspelare (fp) i handboll. Under 3 veckor fick fp genomföra cykelintervaller som komplement till ordinarie träning 2 gånger i veckan. Effekten av träningen kontrollerades genom förtest och eftertest där fp:s aeroba förmåga (Yo-Yo IR L1), anaeroba kapacitet (150 m shuttle run) samt anaeroba effekt (CMJ) testades. Utifrån resultaten vid förtesterna delades fp in i antingen cykelgrupp (CG) eller kontrollgrupp (KG). Indelning gjordes genom matchning av fp:s profil följt av lottning. CG genomförde 2 olika intervalltyper, 4 min intervaller och 30 sekunders intervaller med ökat antal set över tid. Efter 3 veckor, totalt 6 träningspass, fick samtliga fp återigen genomföra tester med identiskt testförfarande. Genom detta kunde skillnader i utveckling av delkapaciteter relevanta för handboll mellan grupperna utvärderas.

  Resultat CG förbättrade signifikant både sitt Yo-Yo IR L1 resultat (p≤0,05) samt resultatet i de tre 150 m shuttle run mätningarna (löpning 1, p=0,03; löpning 2, p<0,001; differens löpning 1 och 2, p<0,001). KG hade ingen förbättring i Yo-Yo IR L1 och bara en signifikant trend till förbättring i löpning 2 i 150 m shuttle run (p=0,08). Mellan grupperna förelåg dock inte några signifikanta skillnader. Det sågs ingen förändring i någon av grupperna vid eftertesterna av CMJ. 

  Slutsats Trots att CG förbättrade sig signifikant i såväl aeroba som anaeroba tester förelåg ingen signifikant skillnad mellan grupperna vilket bland annat tros bero på för få fp samt för kort interventionstid. Resultatet indikerar dock att cykelträning kan vara av värde för handbollsspelare men vidare forskning på en större försöksgrupp och längre interventionstid behövs för att med säkerhet kunna dra några generella slutsatser gällande cykelträningens effektivitet för handbollsspelare.

 • Johansson, Alfred
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Stenman, Mattias
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  En ungdomstränares interagerande med fotbollsspelare under träning: Ur ett motivations- och lärandeperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien var att undersöka hur en tränare i ett ungdomsakademilag bedrev fotbollsträning och interagerade med spelarna utifrån ett motivations- och inlärningsperspektiv. Detta ledde fram till följande frågeställningar:

  • Utifrån Self-Determination Theory, var tränaren i sitt interagerande med spelarna övervägande autonomistödjande eller kontrollerande?
  • Utifrån Achievement Goal Theory, var tränaren i sitt interagerande med spelarna övervägande uppgiftsorienterad eller ego-orienterad?
  • Hur stor del av fotbollsträningen var isolerad kontra funktionell?

  Metod

  I studien deltog en tränare för ett akademilag i fotboll. Tränaren var 30 år gammal och hade en avslutad kandidatexamen i idrott samt var innehavare av UEFA Advanced Level Diploma. Tränaren videofilmades och observerades i efterhand utifrån ACT (Assessment of Coaching Tone). Omfånget var 5 träningspass och tiden i isolerade kontra funktionella övningar klockades.

  Resultat

  Tränarens interageranden var 11% Autonomy supportive, 37% Neutral och 52% Controlling. Evaluation related feedback var 22% Mastery-oriented, 32% Neutral och 46% Ego-oriented.

  Övningsformerna var till 95% funktionellt uppbyggda och till 5% isolerade.

  Slutsats

  Utifrån Assessment of Coaching Tone verkar tränaren i sina interageranden med spelarna vara övervägande kontrollerande samt skapa ett resultatorienterat motivationsklimat. Utifrån Self-Determination Theory och Achievement Goal Theory försvårar sannolikt dessa interageranden spelarnas möjlighet att utveckla självbestämmande motivation. Övningsformerna är i hög grad funktionella vilket sannolikt ökar chansen för att spelarna kan utveckla en perceptuell-kognitiv förmåga som krävs för att nå elitnivå.

 • Hellqvist, Kim
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Enström, Max
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  ”Det kan vara bra men ändå tekniskt dåligt det är det som gör det svårt i bedömningen”: en studie om hur utbildade lärare bedömer praktiska färdigheter i specialidrott på NIU2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study is to investigate and increase knowledge, and gain a deeper understanding of assessment in special sports.

  Questions: 

  1: How does educated teachers who teach in special sports at NIU assesses practical skills in handball and football? 

  2: How familiar and to what extent do educated teachers in special sport use assessment guides and topic plan?

   Method

  The study used a qualitative approach in the form of interviews. The interviews were conducted by a semi-structured interview guide. A total of six people were interviewed in the study. The data were processed and interpreted by two theoretical points, curriculum theory and Bourdieu's theory and the related concepts used to each theory.

  Results

  The results show that teachers are familiar with the curriculum, but think that it is unclear and vague. The teachers have read the assessment supports but does not use them. Further, it discusses the teachers on continuous assessment, and that is something all teachers working with. The teachers base their assessment of student achievement, but the teachers also mentions that the main purpose of the special physical education is that students should be given the opportunity to develop into that great athletes as possible in their sport.

  Conclusions

  The first conclusion is that teachers at NIU do not use assessment supports the extent of schooling certainly had hoped for, and in the sense pins assessment support its purpose. The second conclusion is that the assessment is ongoing and that the assessment is based on student performance. Students will have the opportunity to develop and are given feedback by the ongoing assessment, but the assessment is based on the results students are performing in their sport. 

 • Torrejón Egaña, Antonio
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Lomani, Juma
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Uppvärmningens betydelse för den upplevda prestationen: En kvantitativ tvärsnittsstudie av två olika former av fotbollsuppvärmning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna studie var att jämföra två olika fotbollsuppvärmningar och hur de gynnar den upplevda prestationen. Studien har utgått från följande frågeställning:

  1. Gynnas den upplevda prestationen mest av traditionell uppvärmning med tre faser eller en uppvärmningsform som innehåller smålagsspel?

  Metod

  För att besvara frågeställningen har en kvantitativ tvärsnittsstudie med hjälp av enkätundersökning använts. Två olika uppvärmningsformer jämfördes utifrån trötthet, uppvärmningens innehåll, mental förberedelse och duration. Den ena uppvärmningsformen hade en längd på 15 minuter och bestod av en allmän del på sex minuter följd av smålagspel på nio aktiva minuter. Den andra uppvärmningsformen bestod av tre olika faser, aktiveringsfas, dynamisk rörlighet och grenspecifik fas. Denna uppvärmningsform pågick under 20 minuter och tiden fördelades jämt över de tre faserna.

  Resultat

  Studien visade på en positiv signifikant skillnad gällande durationen, dock upptäcktes ingen signifikant skillnad gällande trötthet, uppvärmningsinnehåll eller mentalförberedelse.

  Slutsats

  Slutsatsen som kan dras av denna studie är att en traditionell uppvärmningsform på 20 minuter inte ger en signifikant bättre upplevd prestationseffekt jämfört med en uppvärmningsform på 15 minuter innehållande smålagsspel. Även tidigare studier Chaáre et al. (2015) och Tillar & Heimburg (2016) har visat liknande resultat. Dessa resultat var dock baserade på mätning av den fysiska prestationen som sprint och hopphöjd och inte den upplevda prestationen. Vår studie tyder på att 15 minuters uppvärmning är fördelaktig då de resterande fem minuter kan användas för träna andra taktiska eller tekniska färdigheter och således inte slösa bort träningstiden (ibid).

 • Carlström, Anna
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Modiér, Matilda
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  "Den som man har en relation med, den bråkar man inte med": en kvalitativ studie om idrott- och hälsalärares syn på konflikter och konflikthantering2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate physical education teachers’ views on conflicts and conflict resolution work in elementary school. The focus is on conflicts between teachers and student.

  • How do teachers experience conflicts between themselves and students?
  • Are any prevention strategies used? If so, how?
  • Do teachers use any strategies in particular for conflict resolutions? If so, which ones? 
  • Are any follow-ups used when conflicts have occurred? If so, how?

  Qualitative and semi-structured interviews were used to answer the aim and research questions for this study. The sample was conducted in two ways: through a strategic convenient sample and a bound random sample. Six physical education teachers in the Stockholm region were interviewed. The result analysis was conducted through a thematical analysis, and the results have as well been correlated to Cohen’s conflict pyramid.

  The interviewed teachers experienced a rare number of conflicts with students. The majority of the teachers used methods to prevent the occurrence of conflicts. The most commonly used procedures were collaboration amongst colleagues and efficient leadership. Plenty of strategies for conflict resolution were used by the teachers, where communication, mediation and relationship creation were the most occurring. Conflict follow-ups were rarely utilized by the teachers. However, when used, it was through individual conversations with the student, the care-taker or through collegial follow-ups.

  The study shows that the teachers’ views on conflict are partly divided, where the negative interpretation dominated. In spite of the negative view, the greater part of the teachers perceived their conflict strategies as constructive. The teachers’ views on conflict resolution methods, corresponds well with the order of precedence of the levels in Cohen’s conflict pyramid. 

 • Berggren, André
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Serrander, Simon
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  ”Vad gör du nu?”: En studie om hur lärare i idrott och hälsa arbetar med formativ bedömning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this study is to, from a cultural perspective, investigate if and how four highschool teachers in physical education use formative assessment in their teaching. The studyalso aims to determine factors that promotes and prevents the use of formative assessment.

  1) How does the purpose of the lesson present itself, and in which way is it related tolearning?

  2) When, and in what way does the teacher use any of the five key strategies within formativeassessment?

  3) What factors promotes the use of formative assessment?

  Method

  A qualitative study was implemented by observing the video recorded footage of four highschools physical education teachers from four different schools. During the observations thefive key strategies within formative assessemnt were used for data analysis. The observationsmade visible how the teachers work with formative assessment in their teaching.

  Results

  The observations showed that the teaching from a learning point of view is not as meaningful,if the teachers do not clarify the learning objectives for them. The teachers make the purposeclear in different ways, either at the beginning of the lesson, during the lesson, at the end ofthe lesson or not at all. The results also showed that teachers do not use formative assessmentconsciously. This leads to the situations, when teachers use some of the key strategies informative assessment, occurs sporadically and occasionally during lessons. It was alsoestablished that key factors that promote the use of formative assessment is that the teacherhas a purpose with the lesson that is made clear to the students, the lesson structure, thestudents become active in their own learning and how grouping takes place.

  Conclusions

  The conclusion of the study is that teachers do not consciously use formative assessment intheir teaching. Though it occurred that they subconsciously included some parts of theformative assessment.When they unintentionally used formative assessment it occurred that the lessons was moremeaningful for the students and the learning situations occurred more frequently.

 • Tiainen, Jonna
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Upplevd ansträngning under fysisk aktivitet: Påverkan av en lågkolhydratdiet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Aim

  Currently, the carbohydrate-restricted diet is a very popular method to achieve weight loss. The purpose of this study was to investigate the effects of a low carbohydrate diet on perceived exertion during exercise compared to a high carbohydrate diet. The questions were: Are the ratings of perceived exertion during exercise higher after practicing a low carbohydrate diet compared to a high carbohydrate diet? Can any differences be observed in perceived exertion on Borg’s RPE-scale and CR 100 scale? Can any differences be observed in heart rate, blood glucose and blood lactate? It was hypothesized that perceived exertion during exercise would be higher after practicing a low carbohydrate diet.

  Method

  Six subjects performed a 45-minute cycling exercise at 60-65 % of maximal heart rate after consuming a non-carbohydrate-restricted diet for four days. The cycling exercise was repeated after consuming a carbohydrate-restricted diet for the four nest days. During both tests perceived exertion and heart rate where registered. Blood glucose and blood lactate were measured in capillary blood samples.

  Results

  The participant’s intakes of carbohydrates were significant lower during the second phase of the study. Blood glucose was also significant lower during the second test. Ratings of perceived exertion were not significantly different between the two tests; neither were there any significant differences in heart rate or blood lactate.

  Conclusions

  A carbohydrate-restricted diet (87 grams of carbohydrates a day) has no significant effect on perceived exertion during a 45-min cycling exercise at 60-65 % of maximal heart rate. The findings cannot comment on the effects of eating fewer carbohydrates, for example 20-30 grams per day according to Atkin’s, or performing the cycling exercise at a higher intensity, on perceived exertion. 

 • Lutula, Antonio
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Thorvaldsson, Kevin
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Hur utförs ett step-test i simning med hög reliabilitet?: En kvantitativ studie som fördjupar sig i Pansolds step-testprotokoll2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet var att undersöka reliabiliteten i Pansolds step-testprotokoll i simning. Följandefrågeställningar har använts i denna uppsats:

  • Håller Pansolds step-testprotokoll hög reliabilitet gällande erhållen laktattröskel?
  • Håller Pansolds step-testprotokoll hög reliabilitet gällande uppmätt simtid?
  • Skiljer sig den digitala- och analoga mätningen av hjärtfrekvensen?
  • Hur väl kan simmare kontrollera sin hastighet utifrån uppsatta måltider?

  Metod

  Försökspersonerna var åtta till antalet, fyra män och fyra kvinnor i åldern 19,8 ± 3,6 år och innehavande av minst 650 FINA-poäng. Pansolds step-testprotokoll genomfördes i form av ett test-retest med 48 timmars mellanrum. Vid genomförandet av testet utfördes laktat- och hjärtfrekvensmätningar samt tidtagning av försökspersonerna. Variationen för laktattröskeln mellan de två testtillfällena analyserades för att undersöka testets reliabilitet. Försökspersonernas förmåga att kontrollera sin hastighet utifrån uppsatta måltider granskades. Hjärtfrekvensen mättes digitalt med Freelap Pro Coach samt analogt under tio sekunder för att undersöka om de två mätmetoderna genererade olika resultat.

  Resultat

  Det är en relativt stor differens i antal hjärtslag/minut mellan en analog och digital mätning av hjärtfrekvens då differensen låg på 8.86 slag. Av de sex försökspersoner som genomförde hela studien förbättrade fem sin förmåga att kontrollera sin hastighet utifrån uppsatta måltider. Alla försökspersoner uppvisade en variation i uppmätt laktattröskel mellan de två testen, med en beräknad variationskoefficient på 14.7%. Försökspersonernas CV% för tiden och uppsatta måltider var 4.0% vid test 1 och 3.3% vid test 2.

  Slutsats

  Pansolds step-testprotokoll bör standardiseras ytterligare då en god standardisering ökar möjligheten för reliabla testresultat. Vid utförandet av step-tester rekommenderas en digital mätning av hjärtfrekvensen eftersom att denna tros vara mest tillförlitlig. Reliabla resultat kan erhållas vid genomförandet av Pansolds step-testprotokoll. Testet ställer dock stora krav på simmares förmåga att kontrollera sin hastighet då detta tycks spela en avgörande roll i hur vida en reliabel laktattröskel kan uppmätas.